| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jarseng
Gård nr. 89 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 04.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Jarseng

Landskyld 1665: 1/2 hud (6 skind).

Antatt skyld i gammelnorsk tid: 4 øyre, noe som var en av de minste gårdene i Gjerpen.

Jarseng var opprinnelig seter under Langerød, senere husmannsplass og/ eller leilendingsbruk under samme gård.

Jarseng ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000 - 1350). Den ble lagt øde etter ”svartedauen” og ikke bosatt igjen
før på 1720-tallet.

Ingen oldtidsfunn eller gravhauger.

Gården ligger ca. 170 m.o.h. Øst og syd i Gjerpensdalen.
Jarseng grenser i nord til Hongården under Riis, i øst til den andre Hongården under Riis og Myrerød under Sanni,
i syd grenser Jarseng til utmark av Lid, i vest til Stulen og Bakkeseter.

Stedsnavnforskeren Oluf Rygh sier:
”Formodentlig Jaðarseng, af jaðarr. Kant, rand. Ligger ved randen af en Myr.
JarßEngen 1665 (jord), 1723 (eng) som underbruk av Langerød.”

Eldste skriftlige kilde: Kongsjordeboka 1611.

Første kjente eiere.
Anders Langerød i 1642 og 1675, Børge Lauritzen Langerød i 1681, Oven Follestad før 1720,
hans sønn Christian Ovensen solgte Jarseng til Hans Larsen Svinholt 1723. Peter Friisenberg
solgte Jarseng til Peter Deichman i 1745. Langerød igjen fra ca. 1760.
1 skind ble solgt til Ole Olsen i 1793. Det andre skinnet ble på samme tid solgt til Ole Danielsen.

Arbeider, husmann
Halvor Gundersen
Br. i 1727.

Halvor var i 1727 soldat. Han skal visstnok ha bygd de første husene her.

Ekstraskattmanntalet 1762 nevner ikke Jarseng. Den var da kun et umatrikulert seter under Langerød.

Jarseng ble i 1794 delt og solgt til 2 brukere.

Se Jarseng(1), Jarseng(2) og Jarseng(3).

(C) Gard Strøm.