| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.
 

Gulset 90 - Furuseth

2/90 og 2/105.

Utskilt fra Gulset(20) i 1933. Skyldmark 1 mark 16 øre.

 


Gulset bnr 90 "Furuseth". Foto: Gard Strøm 2002.


Adresse i dag: Gulsetv. 120, 3726 Skien.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Halvor Olsen Gulseth, med paategnet samtykke fra hans avdøde hustru Maries eneste og myndige arvinger ifølge attest, til
sønnene Theodor H. Gulseth og Olaf B. Gulseth for kr. 10.000, hvorav kr. 4.000 henstår med pant i selgerens hus til og med forbehold
av fødråd til en 5-årig verdi kr. 2.500, I salget medfølger løsøre til verdi kr. 4.000, dat. 19/2-1934, tinglyst 26/3-1934."

 

G.br., selveier

Olav B. Gulseth fra Gulset(20) f. 16/12-1893 d. 27/11-1962.

g. 1943 m. Birgitt Greibrokk f. 1/6-1899 d. 18/2-1974.

Br. 1934.

 

Sameie med broren:

 

G.br., selveier

Theodor H. Gulseth herfra f. 5/12-1896 d. 4/3-1985.

Br. 1934. Ugift.

 

Theodor og Olav var sønner av Halvor Olsen Gulseth og Marie Olsdatter. De eide hver sin 1/2 part i gården.

 


Gulset bnr 90 "Furuseth". Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk, Telemark 1955.
 

 

Kilde: Norske gårdsbruk, Telemark 1955.
Gnr 2, bnr 90 og 105. Postadresse Gjerpen pr. Skien. Tlf. Skien 22 964.
Skyldmark 1 mark 74 øre. 42 dekar jord (mold- og sandjord), annet jordbruksareal 8 dekar, produktiv skog 12 dekar. Våningshus og uthus bygd i 1895. 1 hest, 6 kyr, 1 yngdyr, 2 griser, 30 høner.
Far til eieren kjøpte gården i 1875 av Knut Augestad. Eierne overtok gården i 1934.Eiere: Theodor og Olav B. Gulseth f. 1896 og 1893, sønner av Halvor Olsen Gulseth og Marie Olsdatter. Olav B. Gulseth gift 1943 m. Birgitt Greibrokk.Fra Grunnboka: "Andel av Gulsetvegen 120 (Gnr 2, bnr 1334) er solgt for kr 225.000 fra til Tordis Tovslid og Jakob A. Tovslid
(13.06.1988). Salget omfatter også andel av Gnr 2, Bnr 90
."

 

 

Kilde: Norske Gårdsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
Gnr 2 bnr 90 "Furuseth" og 105.
Gården er på 40 dekar jord og 6 dekar annet areal. Eiere: Jacob A. Tovslid f. 1920, Tordis Tovslid f. 1923 og Borghild Tovslid f. 1931.Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 120 (Gnr 2, bnr 1334) er solgt for kr 600.000 fra Tordis Tovslid, Borghild Tovslid og Jakob A Tovslid til
Anders Claussen (13.05.1996)."

Bnr 1334 er ei utskilt hustomt. Gårdsbruket ble nedlagt for mange år siden
. Låven er revet.

 

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 120 (Gnr 2, bnr 1334) er solgt for kr 2.000.000 fra Anders Claussen til Tom Einar Sørensen (06.09.2006)."
 

(C) Gard Strøm.