| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.
 

Gulset 37 - Nystad - Frydenborg - Einaren

2/37 og 2/38. Einaren.

Utskilt fra 2/11 i 1910. Landskyld: 0 mark 28 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, Gjerpen sorenskriveri, folie 17.
"Skjøte fra Thor A. Hustvedt til Peder Nybakken paa dette brug av skyld 28 øre for kr. 4000.-, med fri adgang for kjøperen til
benyttelse av veien fra "Store Eineren" til Vadretteveien mot vedlikehold av samme, forpligtelse til gjærdehold og med forbehold
for sælgeren at kjøre tømmer over denne eiendom paa vinterstid, dat. 13., tinglyst 14. februar 1912."


G.br., arbeider, selveier

Pernilius Pedersen Nybakken (Per Nybakken) fra Elverum f. 6/4-1865 d. 2/3-1932 på Bjørnstad i Solum, s.a. husmann Peder Eriksen Nybakken og Karen Pedersdatter.

g. i Lyngdal 23/10-1893 m. Oline Theodora Torjusdatter fra Vieland i Lyngdal f. 11/11-1869 d. 24/10-1959 i Oslo, d.a. husmann Torjus Johansen Vieland og Siri Larsdatter.
1. Sigrid Thordis Nybakken f. 4/2-1895 i Kristiansand g.m. Osvald Gundersen fra Russland.
2. Karl Petter Nybakken f. 9/2-1899 i Kristiania d. 6/6-1969 g1g på Skotfoss 15/5-1921 m. Johanne Mathilde Olsen f. 5/11-1896. Karl Petter ble g2g m. Ruth f. 4/5-1910 d. 28/2-1979.
    Han kjøpte gård på Klovholt i Solum. Skrev seg deretter for Karl Petter Nybakken Klovholt. Gravlagt på Solum kirkegård.
3. Esther Nybakken f. 18/12-1903 i Solum. Bodde i Oslo.

Br. 1910.

Kona, Oline Theodora flyttet til sin datter i Oslo da hun ble enke. Hun døde derfor der og er gravlagt på Østre gravlund.
Pleiesønn: Camillo Larsen f. 7/6-1894 i Kristiansand.

Takk til Elisabeth Skaret for ytterligere opplysninger om denne familien!

 

Se folketellingen 1910.

 

Våningshuset ble bygd i 1911. Uthusene i 1923.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, Gjerpen sorenskriveri, folie 17.
"Skjøte fra P. Nybakken til Karl Petter Pedersen (umyndig sønn) paa dette bruk og bnr 38 for kr. 25.000.-, dat. 7., tinglyst 11 juni 1913."

 

Nybakken satte gården over på sønnen Karl Petter Pedersen i 1913.
I 1924 førte han den igjen over på seg selv.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, Gjerpen sorenskriveri, folie 17.
"Executionsforretning for Per Nybakken til Bratsberg landmandsforretning v/ sakfører Larssen for kr. 548, 45, bl.a. heri og
bnr 38 og kjøpesummen for samme, avholdt 24., tingl. 26. juli 1913."

"Skjøte fra Karl P. Nybakken ved Gjerpens sparebank, til Peder og Theodora Nybakken paa dette bruk og bnr 38 for kr. 25.000,
dateret 14., tinglyst 16. juli 1924."

"Skjøte fra Peder og Teodora Nybakken til frk. Sigrid Pedersen (datteren) for kr. 1000, dat. 15/10-1928, tingl. 19/11-1928."

"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 17/4-1922, tingl. 26/4-1929."

"Auksjonsskjøte til Nils Pettersen på dette bruk og bnr 38 for kr. 18.000, dat. 14/9-1931, tingl. 14/9-1931."


G.br., selveier

Nils Pettersen

g.m. Marie Bjaaland fra Bamble.

Br. 1931.


Gulset bnr 37 "Frydenborg". Innsendt av Barbro Hegland 2013.

 

G.br., selveier

Halvor O. Vegheim fra Sauherad f. 13/1-1907 d. 8/7-1971, s.a. Ole Gunnersen Vegheim og Helga Halvorsdatter Haugholdt.

g. 1935 m. Hege Haugen fra Fyresdal f. 7/6-1901 d. 1/4-1987, d.a. Sveinung Torgusen Haugen og Sigrid Jørundsd. Juvet.

1. Helga Vegheim f. 1937 g.m. NN Gulset.

2. Sverre Vegheim f. 1939. Bosatt i Brevik.

Br. 1947.

 

Eiendommen grenser til Strømdal og nedre Einaren.

 

Bnr 37 ble solgt til Skien kommune i 1970.

Arvingene Sverre Vegheim og Helga Gulset ble eiere av bnr 38 i 1973
.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.