| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Griniparsellene
Gård nr. 139 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Griniparsellene

En ny "kunstig" matrikkelgård fra 1819.

Denne gården består av de gamle husmannsplassene og setrene under S. Grini.
De er selvstendig behandlet under Grini.

De bebodde småbruka er:
Høgli øvre
Høgli nedre
Marker A
Marker B
Marker C
Trollsåsen
Kausanrød
Fislerud

Se også Griniparsellene 1950.

(C) Gard Strøm.