| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 19.01.2019


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.                                                    Frogner Ring.
 

Frogner 33 - Nordhagen
Utskilt fra Frogner i 1918.

Landskyld 1915: 0 mark 41 øre.

Adresser i dag: Diverse hus i Fredrik Rodesv. og Frogner Ring.

De første hus som ble bygget her ble oppført av Tollef Stensrud rundt 1915. Husene var et stort 2 etasjer våningshus
i sveitserstil samt en låve med stall. Det var i mange år grønsaksdrift her. Flere hustomter ble siden utskilt.

Kilde: Norske Gårdsbruk, Telemark (1954).
Gården besto i 1954 av 24 dekar myrjord. 2 hester, 2 ungdyr (kalver), 10 griser og 40 høner.


Nordhagen under Frogner. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gjerpen kommune til Tollef Stensrud paa dette bruk og bnr 56, med veirett over bnr 11 og 34, for kr. 5000,., dat. 9., tinglyst 26. juni 1915."

Vognmann, selveier
Tollef E. Stensrud (Tollef Stensrud) fra Stensrud under Gunheim i Nes, Sauherad f. 31/10-1860 d. 9/5-1948 i Gjerpen, s.a. g.br. Even Tollefsen og Aaste Olsdatter.
g. i Brevik kirke 22/6-1883 m. Jonnette Karine Severinsdatter (Christensen) fra Brevik f. 14/5-1864 d. 29/6-1933 i Gjerpen, d.a. fiskehandler Severin Christensen og Anne Malene Johannesdatter.
Forlovere: "Severin Christensen, Christen Christensen."
1. Øyvind Alfred f. 25/3-1884 i Skien d. 23/4-1886 i Mælagata i Skien. Far var da oppført som fiskehandler. Dødsårsak: "Hjernebetendelse".
2. Øyvind Alfred Stensrud f. 2/4-1887 i Gjerpen d. 28/10-1956 g.m. Signe Amanda f. 12/7-1890 d. 15/1-1942. Nordre gravlund i Skien.
3. Sverre Magnus Stensrud f. 6/5-1890 d. 6/11-1966 g.m. Astrid f. 29/11-1890 d. 22/8-1985. Nordre gravlund i Skien.
4. Trygve Olaf Stensrud f. 15/7-1892 d. 18/12-1967 g. 10/9-1921 m. Inger Serigstad fra Are Frodesv. 16 på Mæla, d.a. g.br. Halvor H. Serigstad f. 31/8-1895 d. 24/11-1984. Gjerpen kirkegård. Bodde i Fredrik Rodesv. 16 på Frogner.
5. Aagot Kamilla Stensrud f. 14/11-1894 d. 31/12-1965 g. 23/4-1921 m. Erling Gaathaug f. 21/9-1893 i Skien d. 20/2-1966, s.a. bankbokholder Anders Gaathaug. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
6. Thoralf Bjørn Stensrud f. 2/1-1897 d. 4/11-1963 g.m. Signe f. 24/7-1897 d. 11/3-1988. Gjerpen kirkegård.
7. Syver Stensrud f. 20/10-1899 g. 16/7-1921 m. Gunvor Johanne Mustvedt f. 1902, d.a. Hans Olsen Mustvedt. Bodde i Fredrik Rodesv. 15 på Frogner. Gjerpen kirkegård.
8. Magnhild Bergljot Stensrud f. 11/10-1902 på Sems løkke g. 20/11-1926 m. Leif Hedvin Høegh-Larsen fra Skien, f. 28/6-1901 i Eidanger, s.a. maskinist Peder Larsen.
9. Harald Severin Stensrud (Harald Stensrud) f. 10/12-1904 på Sems løkke d. 20/2-1980 g. 3/1-1953 m. Ingeborg Gurine Johannessen Tranberg fra Frogner f. 26/11-1912 d. 26/12-1988. Bodde i Frogner Ring 35.
10. Haakon Torleif Stensrud f. 2/1-1908. Overtok det som var igjen av denne eiendommen.
Eier 1915.

Ved vielsen i Brevik var det innført at T. Stensrud ble konfirmert i Sauherad 31/10-1875.

Under folketellingen for Skien 1885, var de nevnt i "Melagaden" i Skien by. Tollef var da sjømann og de hadde
sønnen Øyvind Alfred, som døde som liten. Da dette barnet ble døpt 8/6-1884, ble Tollef ført opp som "fiskehandler".

Denne familien kom til Gjerpen før 1891. Tollef Stensrud bodde nederst i Mælagata i 1891, 1900 og i 1910.
Dette området lå under Gjerpen fram til byutvidelsen 1916/ 1917. Skien by ble da litt større og Gjerpen herred ble litt mindre.


Tollef Stensrud (1860-1948). Foto: Gjerpen Bygds Historie.

Kilde: Gjerpen Bygds Historie, bind II, side 880-882 (Terje Christensen) - utgitt 1978.
Tollef Stensrud kom fra et småbruk på Nes i Sauherad. Han måtte, som de fleste andre tidlig ut å tjene penger selv. Først dom gårdsgutt på gårdene i nærheten, siden dro han til sjøs og var der noen år, til han mønstret av, kjøpte seg hest og begynte som vognmann i Skien/ Gjerpen-området. Han etablerte i 1884 "Skiens Transportbyraa". Dette var i drift fram til 1916.
Allerede på 1880-tallet engasjerte Stensrud seg i Venstre-politikken, men byttet snart over til Arbeiderpartiet. Han ble fort kjent som en dyktig debattant og en god agitator som ikke gav seg så lett. Han ble medlem av landstyret for Det Norske Arbeiderparti i 1911. Han ble siden varamann til Stortinget.
Tollef Stensrud ble første gang valgt inn Gjerpen kommunestyre i 1904. Han var herredstyrerepresentant i årene 1905-1907. 1908-1910 var han varamann til formannskapet, deretter formannskapsmedlem i alle perioder fram til 1940, bortsett fra 1929-1931 og 1932-1934. I denne perioden var han medlem av Kommunistpartiet, som ikke hadde medlemmer i formannskapet. Han gikk siden over til Arbeiderpartiet igjen, hvor han ble valgt til Arbeiderpartiets første ordfører (ved loddtrekning) i 1938. Tollef Stensrud var nok den mest farverike personlighet i ordførerstillingen siden Herman Bagger ble Gjerpens første ordfører i 1837. Stensrud hadde da nådd den høye alder av 77 år. Han hadde kampviljen og arbeidsevnen i god behold og en mer ungdommelig ordfører hadde ikke Gjerpen hatt!
Han hadde mang en hvass replikk og var en fryktet politisk motstander. Hans fyrrige temperament kunne fra tid til annen før litt for langt av sted, som da han i en heftig debatt i herredstyret kalte et fremtredende medlem av et av de borgerlige partiene for en løgner, og Høyres og Bondepartiets grupper for "kvalifiserte tukthuskandidater". Stensrud måtte senere tilbakekalle for disse uttalelsene og dessuten betale en bot.
Det heftige og stridbare i hans vesen kunne enkelte ganger avstedkomme slike utbrudd, men han hadde en god sans for humor og en sjelden evne til å finne det forløsende ord. Han hadde en egen evne til å klare opp i problemer som dukket opp. Dette kom ikke minst til sin rett da han overtok som ordfører.

Gjennom sine år i politikken har Tollef Stensrud hatt en rekke verv. Under første verdenskrig (1914-1918) var han et par år formann i provianteringsrådet. Da Ligningsrådet ble opprettet i 1912 var han medlem der i 25 år, deretter rådets formann. Dessuten var han styreformann i Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, medlem av forliksrådet i en årrekke, samt en mengde andre verv i kommunale anliggender.


Foto: DIS-Telemark ved Ivar Eliassen.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 10., 11 og 17. oktober 1917, hvorved er fraskilt bnr 92 "Norli" av skyld 0 mark 08 øre, til Toralf Stensrud." Se Frogner Ring 45.
"Skylddelingsforretning avholdt 21/5-1919, tingl. 4/6-1919, hvorved til Olaf Tveten er utskilt en parcel bnr. 104 "Solhaug" av skyld 0 mark 03 øre." Se Fredrik Rodesv. 2.
"Skylddelingsforretning avholdt 12. mai, tinglyst 9. juni 1920, hvorved til Gunnar Dahl er utskilt bnr 113 "Dahlheim" av skyld 0 mark 05 øre." Se Frogner Ring 23.
"Skylddelingsforretning avholdt 10., tinglyst 12. okt. 1921, hvorved til Sverre Stensrud er utskilt bnr 125 "Sollid" av skyldmark 0 mark 02 øre." Se Fredrik Rodesv. 9.
"Skylddelingsforretning avholdt 14., tingl. 18. oktober 1922, hvorved til Syver Stensrud er utskilt bnr 127 "Kveldro" av skyldmark 0 mark 01 øre." Se Fredrik Rodesv. 15.
"Skylddelingsforretning avholdt 16, tinglyst 17. januar 1923, hvorved er utskilt:
1. Bnr. 132 "Vesthagen" av skyldmark 0 mark 02 øre til Karl Røsaker
. Se Frognerlia 12.
2. Bnr. 133 "Vestli" av skyldmark 0 mark 07 øre til Erling Røsaker. Se Fredrik Rodesv. 4.
"Skylddelingsforretning avholdt 2/7-1929, tinglyst 5/7-1929, hvorved bnr 156 "Fjellhaug" er utskilt til fru kaptein Hans Olsen av skyldmark 0 mark 01 øre." Utgått av matrikkelen før 1950.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Auksjonsskjøte (Skatteauksjon) til Haakon Stensrud f. 2/1-1908 for kr. 18.000 på dette bruk av skyldmark 0 mark 13 øre, dat. 24/4-1937, tinglyst 28/4-1937."

Selveier
Haakon Torleif Stensrud herfra (Haakon Stensrud) f. 2/1-1908 d. 8/9-1963.
Eier 1937.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62

33

Nordhagen

Haakon Stensrud

0 mark 03 øre.

62 18 Tudalsmyren Tollef Stensrud(!!) 0 mark 63 øre

Ytterligere hustomter har blitt utskilt herfra siden 1950. Siste offentlige eiendomsoverdragelse:

Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 62, bnr 33 er overdradd til Aaste Margareth Stensrud Johnsen (10.06.1980)."

 
(C) Gard Strøm.