| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.10.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Follaug 14 - Furuheim
Bruk nr. 14 ”Furuheim”. Utskilt fra Follaug(6) i 1899.


Follaug bnr 14 "Furuheim".
Foto: Widerøe - Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
 

Adresse i dag : Håvundv. 248, 3746 Skien.

G.br., selveier
Peder Pedersen Furuheim/ Brenne
fra Brenne i Valebø i Holla f. 12/4-1866 d. januar 1945.
g.m. Gunhild Holtan fra Nistugu under Nedre Holtan i Sauherad f. 22/1-1868, d.a. Sigurd Jonsen og Gunhild Gunnarsdatter
Br. 1899.

Peder Furuheim kom til Gjerpen og kjøpte denne gården i ca. 1899. Familien bodde her i ca. 10 år.
Han eide også i noen år Follaug(23) ”Brenne”

Peder Furuheim solgte denne gården til Enevald Sæland i 1909 og kjøpte Bratsberg(21) samme år. Se barna der.

Denne familien var disentere ifølge folketellingen 1900. Gunhilds ugifte søster Ingeborg Holtan
bodde hos dem som hushjelp i 1900. Hun var født i 1884 og 16 år yngre enn sin søster.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

64 

14

Follau 

Furuheim 

P. Pedersen Brenna (!) 

2 mark 10 øre 

G.br., selveier
Enevald E. Sæland
fra Time på Jæren f. 21/8-1882, s.a. Endre Jonassen Sæland og Marie Eliasdatter Varefjeld.
g.m. Alette Rebekka Olsdatter Bjørneli fra Jæren f. 7/1-1885 på Høiland, d.a. Ole Rasmussen fra Bore ved Sola og Anna Fanuelsdatter fra Bjørneli f. 1846.
1. Marie Sæland f. 22/12-1910. Ugift. Bodde her.
2. Ole Sæland f. 21/12-1911. Ugift. Bodde her.
3. Ola f. 4/2-1912 død som liten.
4. Erling Sæland f. 11/7-1913.
Ugift. Bodde her.
Br. 1909.

Brødrene
Ole og Erling Sæland
Br. 1946.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Enevald Endresen Sæland:
”Øst: Jacob Follaug, sør: Jorånn Follaug, vest: Ivar og Jacob Follaug, nord: Anders Kjølnes.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 64

14

Follau - Furuheim

Ole Sæland og Erling Sæland 

2 mark 10 øre Follaug bnr 14 i forkant og bnr 32 bak. Foto: Widerøe - Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Fra Grunnboka: "Andel av Håvundvegen 248 (Gnr 64, bnr 256) er overdradd fra Ole Sæland til Erna Ballestad, Alf Bommen,
Olaf Bommen, Karen Sofie Klæbo, Arne Bommen, Ingrid Elise Bommen Hauan, Else Grethe Jacobsen, Arnt Kolstad,
Ester Søli, Ingeborg Tranberg, Ruth Kolstad, Ole Fosse, Lars Fosse, Solveig Smedstad, Judith Fosse Nyhus, Annie
Gundersen, Anna Skauen og Anborg Hovden
(26.09.2000). Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 14. Overdragelsen omfatter
også Gnr 63, Bnr 170."

Jorda ble skilt ut og tillagt jorda på Follaug(57) i 2000. Husene (tunet) fikk samme år nytt bnr 256.

Fra Grunnboka: "Håvundvegen 248 (Gnr 64, bnr 256) er solgt for kr 1.550.000 fra Erna Ballestad, Alf Bommen, Olaf Bommen,
Karen Sofie Klæbo, Arne Bommen, Ingrid Elise Bommen Hauan, Else Grethe Jacobsen, Arnt Kolstad, Ester Søli,
Ingeborg Tranberg, Ruth Kolstad, Ole Fosse, Lars Fosse, Solveig Smedstad, Judith Fosse Nyhus, Annie Gundersen,
Anna Skauen og Anborg Hovden
til Marit Gundersen og Bjørn Gundersen (12.12.2000)."

Bjørn Gundersen.
g.m. Marit
Eiere 2000.


Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).

(C) Gard Strøm.