| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Falkum
Det meste av Falkum har siden 1916/ 17 vært en bydel i Skien kommune. Vi kan se av kartet at gården strakk
seg helt ned til Bakken ("Blegebakken") i Skien by.
Falkum har sine gamle grenser i nord til Århus og Mæla, i øst og syd, til Skien by og i vest til Falkumelva.
Her er det gjort gravfunn fra folkevandringstiden (år 400-600), samt et tveegget sverd fra vikingtiden (800-1000). Gravfunnet bestod av smykker i gull og sølv, noe som kan tyde på at det har bodd storfolk her.

Nordre og søndre Falkum er nevnt helt tilbake til gammelnorsk tid (1000-1350).
Kilde: Biskop Eysteins Røde bok (1398).
Hustru Ingjerd på Mæla hadde skjenket 40 øyres skyld av Falkum nordre til bønnehold for sin stefar Ormstein, moren Margreta og søsteren Aasa. I samme bok er det også opplyst om en annen stor gave til gjerpenspresten. Det var Tormod Valtjoufsson og hustru Herborg (som var datter av Bjørgulf Aastesson på Mæla) som skjenket ham 32 øyres skyld av søndre Falkum, men gaven skulle ikke tas i besittelse før Tormod og Herborg var falt bort. En mindre del, på 8 øyres skyld skulle overføres til
prestebolet straks. Disse 8 øyrene makeskiftet gjerpenpresten med en part i søndre Grini.

 

Kilde: Regesta Norvegica bind 8 nr. 672 (før 1398):
Brev om sjelegave med suspensivt betinget eiendomsovergang: Tormod Valtjovsson og hans hustru Herborg [Bergulvsdatter] gir for seg og sine barn til Gjerpen prestebord 4 markebol i søndre Falkum på det vilkår at de skal ha jorden i sin levetid. Imens skal presten ha landskylden av Lunde i Valebø, og om det er hjemmelsbrist for 1 markebol her, skal kirken få det godtgjort i Falkum.

Gjengjerdsskatten 1528 ble betalt av ”Oluff paa Folckym”.

Skatteklasse fullgård (minst 4 huders landskyld) i 1593.

Begge Falkumgårdene ble på slutten av 1500-tallet benyttet som avlsgårder av borgere i Skien by.
Dette varte hele 1600-tallet og til midt på 1700-tallet.

Se Falkum nordre. Se Falkum søndre.

(C) Gard Strøm.