ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Døde i Gjerpen 1815 - 1905

(Deceased in Gjerpen 1815-1905) 

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U/V/W Z Ø/Aa/Å

Oppdatert: 27.10.2018.

T. Paalsen, "Skogeier"? og Ragnhild Olsd. Toftes Dødfødte Drengebarn, bg. 17/2-1821, Gulsæt.
Tallie Olsd., 7/9-1865, 2 ½, Grini.
Tarand Jørgensd., Gift med Torbjørn Nielsen, Marker, 12/12-1815, 46, Var fød i Drangedal.
Taraan Fjelddalen, e., fattigunderstøttet, d. 5/7-1904 Foss fattighjem, f. 1813 ( 1826 Marker). Alderdomssv.
Tea Gunelia, d. 3/7-1888 Børønningen, f. 25/10-1882 Slemdal. F: Leil. Nils Halvorsen.
Telephine, 3/11-1834, ½ aar, Bradsbergklev, d.a. Jens Torstensen.
Telephine, d.a. Jens Torstensen, 19/6-1839, 4 aar, Bratsbergkl.
Telma Larsen, ug., d. 29/7-1901 Bøle, f. 20/11-1900 Bøle. F: Sagarb. Lungebet.
Theodor Andreas, 4/7-1841, 6 dage, Mæla, under, Tvillingsønner af Gunder Børresen.
Theodor August Isaksen Buer, G.mnd., enkem., d. 12/6-1892 Buer, f. 1831 Solum pr.gj.
Theodor Gjermundsen, tjenestegut, ug., d. 8/8-1905 Strømdal, f. 29/10-1889 Strømdal. Døde efter 2 dagers sygdom af Kolerine. Skulde snart reist til Amerika.
Theodor Halvorsen, ug., arb., d. 11/12-1889 Venstøp, f. 28/4-1863 Rising.
Theodor Jacobsen, 15/5-1870, f. 1868, Folloug.
Theodor Olsen, 9/12-1887, 29/4-1887, Falkum, Fossum, Fader: Arbeider Ole Halvorsen
Theodor Olsen, barn, d. 26/11-1898 Duestien, f. 18/3-1894 Haugedal. F: Kjører Ole Halvorsen.
Theodor Tangen, d. 23/2-1895 Bestul, f. 21/3-1894, Bestul. Fader: Skovbetj. Torkild Tangen.
Theodor Thorbjørnsen, 25/9-1868, 1 mnd., Gulseth.
Theodor Thorsen Follaug, Gaardbr., d. 8/7-1897 Follaug, f. 13/2-1871 Follaug, konf. 4/4-1886.
Theodor, Halvor Thorsteinssøns s., 21/11-1875, 15/11-1875, Slettene, I kiste med no. 38.
Theodor, Ole Abrahamssøns barn, 21/4-1883, 25/5-1882, Liden i Lugsefjeld,
Theodor, s. a. Chr. Paus, 1/12-1838, 8 ½ , Kiølnæs,
Therese Tangen, ug., d. 10/5-1901 Fossum, f. 1895 Fossum. F: Skogbetjent. Hjernebetendelse.
Thiis Larsen, Trælasthandler, g., d. 16/3-1892 Falkum, f. 1859 (Sted) Ikke opgivet. Babtistmenigh. i Skien.
Thobine Marie, d.a. Skomager Hans Fander, 6/7-1848, 3, u. Grinie.
Thomas Andreassen, em. fattiglem, Svensk, d. 6/7-1896 Foss fattiggaard, f. 1812 Sverige.
Thomas Edvard Gundersen, 10/3-1869, 2 dage, Sørbø.
Thomas Eriksen Lysa, fattiglem, d. 4/7-1897 Kreppa, f. 1815 Ulefos.
Thomas Gulliksen, 8/5-1833, 90 aar, Mela S. (død paa…), Født i Lundeherred i Bøe.
Thomas Gundersen, 23/11-1842, 6, Br.kl., s. a. Gunder Th. Folloug.
Thomas Gundersen, Barn., Løberg, under, 12/4-1818, 20 uger, Fader: Gunder Thomasen.
Thomas Halvorsen Strømdal, Gmnd., d. 13/3-1892 Strømdal, f. 1845 Drangedal.
Thomas Johan Jensen, 21/1-1843, 12, Fossum, s. a. Jens Andersen Lien.
Thomas Johan, s. a. Skolehold. Anders Jensen Lie, 11/3-1841, 1 aar, u. Mæhla.
Thomas Johnsen, 15/1-1838, 64, Osebakken,
Thomas Johnsen, Uægte barn af . . . ., Bradsbergklev, 3/9-1823, 1 ½ aar, Enken Karen Thomasd..
Thomas Jørgensen, 19/1-1840, 42, u. Eriksrød.
Thomas, 23/11-1836, 2, Br.kl., Søn af Gunder Thomasen.
Thomas, Kikut, 30/8-1827, 4m, Uægte barn af pige Inger Maria Thomasd. og Hans Olsen Sætret.
Thomes Jensen, huusmand, 28/9-1831, 78 aar, Leppen u. Løberg.
Thomine Fredriksd., g. Arbeider ved Cellulosefab. Andreas Olsen, d. 21/11-1891 Vadrette, f. 1865 Vadrette.
Thomine Gundersd., Pige, 15/11-1862, 28, Meen.
Thomine Lovise Thomasd., 17/6-1864, 1/3, Skien.
Thomine, Thomas Thorssøns og Berntine Ingebretsd.s uægte b., 19/3-1879, 18/3-1879, Gulset, Begravet i Skien.
Thone Gundersd., Hans Kutterøes Enke, 15/3-1847, 74, Sverrig u. Moe.
Thone Gurine Halvorsd., b., Fieldet, 26/4-1817, 5 aar, Fader: Halvor Halvorsen. Død af Kighoste.
Thone Ingebretsd., Enke, Osebakken, 15/5-1815, 60, Enke efter forlengst afg. Asle Nielsen Smed.
Thone Aageberg, kone, d. 10/6-1900 Foss, f. 1843 Saude. M: Arbeider Karl Aageberg.
Thor Andersen, 6/7-1851, 64, u. Bratsberg.
Thor Andersen, Bonde, Bakken, 23/2-1817, 82.
Thor Andersen, Uk., Bakken, 29/6-1824, 27, s. a. Anders Thorsen Bakken.
Thor Andreas, 14/2-1837, 3, Fossum, Søn af Christopher Pedersen
Thor Andreas, Hjemmedøbt barn, Brækkejordet, 19/11-1822, 13 dage, Fader: Hans Christensen.
Thor Gunnuldsen, Tømmermand, 17/1-1868, 69, Grini.
Thor Jacobsen Hougen, fattiglem, 24/4-1848, 83 u. Berberg.
Thor Johan Larsen, enkem., fhv. Sømand, d. 18/1-1894 Borgestadbraaten, f. 1820 Skien.
Thor Johnsen, Arbeider, 9/3-1868, 67, Mæla.
Thor Jørgensen, Skibsreder og Proprietær, 4/1-1871, Fossum, f. 1819.
Thor Larsen, 18/4-1847, 75, Puttekaasen.
Thor Madsen, Tj., Fossum, 27/6-1826, 18, s. a. Mads Ditmandsen Riising. Tjeneste hos Forvalter Schaanning ved Fossum.
Thor Nielsen, 25/8-1855, 67, Høiseth.
Thor Rasmussen Aasland, g., Gmnd., d. 15/9-1894 Falkum, f. 1848 Kragerø. Bg. i Skien.
Thor Thorsen, 21/1-1851, 18 ¼, u. Mæla.
Thor, b., Brekke N. u., 3/8-1824, 9 m, s. a. Hans Christensen.
Thor, s. a. Pigen Sigrid Paulsd., Brekkej. og ungk. Bjørn Thorsen af Saude hos Bordbærer Elias Larsen, 15/7-1858, 1, Brekkej.
Thor, uægte s. a. pigen Ingrid Poulsd., 15/7-1858, 1, Brekkej.
Thora Annette Thorsd., 7/1-1871, f. 22/12-1870, Ballestad.
Thora Johnsd., Pige, Fattiglem, 30/9-1865, 68, Doxrød.
Thora Kirstine, Arbeidsm. Hans Olssøns barn., 16/1-1877, 29/12-1876, Bratsbergskoven,
Thora, Ingvald Hanssøns barn, 20/5-1877, 17/2-1874, Fjelddal (Sem),
Thorberg Pedersd., Enke, 27/2-1865, 75, Falkum. Alderdom.
Thorbiørn Halvorsen, 4/4-1846, 75 1/2, Puttedal.
Thorbjørn Andreas Knudsen, 16/11-1863, ½, Tyskland.
Thorbjørn Gunnersen, arb., 17/1-1859, 46, Tydskland.
Thorbjørn Halvorssøn fra Vikedals præstegjæld. , 14/7-1884, 17/7-1858, Fossum, Druknet ved bading i Fossums-Elven. Konf. 5/10-1873
Thorbjørn Hanssøn, gift, 16/8-1880, 1812, Venstøp,
Thorbjørn Olsen, 6/3-1867, 81, Gulseth.
Thord Andersen, Gårdmann, Grini S. u., 1/3-1825, 56,
Thord Halvorsen, arbeidsmand, 21/8-1832, 69 aar, Osebakken,
Thord Tostensen, lægdslem, 9/8-1834, 65 aar, Døxrød,
Thore Evensd., enke, 23/6-1831, 64 aar, Ballestad, e. e. Jens Johannesen Ballestad
Thore Frantzdatter Rusk, Enke, 15/6-1838, 72, Kiølnæs,
Thore Gundersd., Gift, Svindholt, 2/10-1819, 69 aar, G. m. Mathias Hansen S.
Thore Gunuldsen, Liestul i Lux., 13/1-1826, 72, Føderaadsmand på Liestul i Luxefield.
Thore Halvorsen Sandbakken, 12/10-1844, 88, under Tufte.
Thore Larsd., b., Høiset, 3/3-1816, 9 aar, Fader: Lars Mathiasen
Thore Larsd., kone, 6/7-1833, 40 aar, Otterholdt, g. m. Hans Andersen Otterholdt.
Thore Olsd., Peder Sivertsens enke, 1/5-1850, 75, Br.kl.
Thore Olsen, b., Drengen i Lux., 20/3-1825, 1 ½, s. a. Ole Gunnuldsen.
Thore Olsen, Vilkaarmand, 1/12-1858, 84, Goddal.
Thore Pedersd., 11/11-1841, 65, Meen, Lars Knudsens Enke.
Thore, b., Klep - eje, 31/5-1820, 1 ½ aar, Fad. Asbjørn Eliassen.
Thoresius Clausen, Sømand., 10/5-1868, 22, Borgeskov.
Thoresius Evensen, 18/4-1867, 1 mnd., Mæla.
Thoresius, s. a. Engebret Gundersen, 15/10-1843, 4 uger, Borrestadholmen,
Thorgeir Nilssøn, gift fattiglem., 12/10-1883, 1839, Hyni,
Thorger Johnsen, Selveier, 19/11-1862, 72, Skottet.
Thorger Olsen, Selveier, 17/11-1862, 57, Sneltvedt.
Thorgilds, Hans Johannessøns barn, 14/12-1881, 27/9-1878, Borgeskogen,
Thorgrim Thorssen, 10/8-1859, 66, Ballestad.
Thorgrim Thorsteinssøn, 11/2-1885, 1852, Kleven i Skien, Konf. 19/4-1868.
Thorine Jensd., Pige, 9/12-1866, 20, Bjerketvedt i Eidanger.
Thorine Thorgrimsd., fattiglem, 28/6-1876, 1828, Dali i Lugsefjeld.
Thorine, d.a. Halvor Rasmussen, 16/1-1853, ¼, Oterholt., begr. først 2. febr. Tvilling med Søsteren der ligsom samme døde i kighoste.
Thorjus Ingebretssøn, 10/1-1883, 1815, Borgeskogen.
Thorjus Kragenæs, 3/4-1885, 1864, Mæla, Konf. 20/4-1879.
Thorkel, Thov Thorkildssøns b., 7/2-1883, 5/2-1883, Mæla.
Thorkild Thorstensen, Fattiglem, 15/9-1863, 81, Sørbø.
Thorleif Bjørnsons søn Hans, 8/12-1880, 4/12-1880, Gulset,
Thorleif Ingmarius Karlsen, d. 24/1-1895 Holmen, f. 24/1-1895 Holmen. Fader: Teglv.arb. Karl Torkildsen?
Thorstein Mathisen, G.br., g., d. 3/1-1893 Grini, f. 1826 Slemdal.
Thorstein Olssøn, konf., 24/6-1883, 1852, Haugedal i Lugsefjeld,
Thorstein Olssøn, søn af Ole Thorbjørnssøn, 10/6-1876, 1868, Gulset,
Thorstein, Jon Thorsteinssøns barn, 4/4-1880, 11/4-1879, Høgelid,
Thorstein, Jon Thorsteinssøns barn, 8/4-1878, 11/1-1878, Høglid,
Thorstein, søn af Halvor Thorsteinsssøn, 6/10-1879, 30/9-1879, Fossum.
Thorsten Johannesen, Arbeider, 19/3-1857, 31 ½ , Br.kl., Tæring
Thorsten Olsen, d. 18/3-1895 Listul, f. 14/12-1895 Fjelddalen. Fader: Leil. Ole Amundsen Listul.
Thorvald, s.a. Torsten Thorsen, 1/5-1848, ¼, S. Brekkej.
Thorvig Andersd., pige, 18/9-1877, 1802, Strømdal,
Thov Johnsen, enkemand, arb., 4/12-1855, 67, Br.kl. Lungebetendelse.
Thron Nielsen, Tjente paa Aas, Aas, 19/5-1818, 31 aar, Fød i Luxefield.
Thron Torkilsen, fattiglem , 21/1-1833, 53 aar, u. Borge.
Thron, s.a. Christen Andersen, 16/2-1848, 13 ¼, N. Brekkej.
Thrond Gunnersen, enkem., fattigl., d. 15/12-1893 Borge ø., f. 1816 Haukeraasen (Haukeroa?).
Thrond Jacobssøn, gift, 10/9-1877, 1841, Ballestad.
Thuri Olsd., Enke, 22/9-1819, 82 aar, E. e. afg. Hans Horden(?)
Thurine Alfsd., Enke, 4/7-1838, 83, Flata u. Moe,
Thurine Gundersd., 18/4-1845, 11, Semb N., Thomas Eriksens Steddatter.
Thurine Nielsd., 24/10-1838, 15, Eriksrød, under, d.a. Enken Elen Johnsd., Fattiglem
Thurine Svendsd., Anders Larsens k, 18/5-1843, 30, under Falkum, Døde uforløst i Barselseng.
Thurine, d.a. Niels Thorsen, 27/1-1839, 10, Grinie, under,
Thurine, Hjemmedøbt barn, Osebakken, 9/4-1821, 1 ½ mnd., Fader: Arbeidsm. Knud Evensen.
Tideman Svendsen, Fattiglem, d. 9/2-1896 Fossum, f. 1836 Sandsvær.
Tidemand Martinsen, barn., d. 14/1-1899 Meenstad, f. 1891 Meenstad. F: Sagarb. Martin Eriksen.
Tilde Severinsd., ug., d. 26/8-1901 Stulen, f. 11/12-1899 Rød. F: G.br. Druknet.
Tilde Sofie Johansd., verksarb.hustru, d. 11/11-1901 Venstøp, f. 1856 Skilbred. Mavekræft.
Tof, (Tov) et uægte hjemmedøbt drengebarn, s. a. Forlovede Ole Tofsen og pige Gro Halvorsd., 13/11-1860, 14 dage, Semb.
Tollef Andersen, b., Meen, under, 19/5-1829, 4 ½ aar, s. a. Anders Tollefsen.
Tollef Hansen, Skomager, 19/5-1869, 30, Ballestad.
Tollef Jacobsen, s. a. Skomager Jacob Thommessen, 26/4-1860, 1 ½, Eriksrød.
Tollef Jensen, 22/5-1840, 51, Br.kl.,
Tollef Larsen, Husmann, 16/4-1857, 62, Lie, Lungebet.
Tollef Nielsen, 16/3-1840, 65, Borge u.
Tollef Nielsen, Kudsk(?), Meenstad, 14/3-1823, 66 aar.
Tollef Rollefsen, arb., g., 23/6-1886, 1816, Saude, Kleiva,
Tollef Torstensen, leil., g., 17/11-1889 Gromstul, f. 1825 Saude.
Tollev, b., Br.kl.?, 17/5-1827, 6t, Hiemmedøbt. For. : Isak Tollevsen, Kirsten Olsd. B berg.
Tolline Tollefsd., enke, 17/2-1843, 78, Holt, under, Hans Gullichsens enke.
Tolv Nielsen Grønsteen, 21/2-1837, 72, u. Bøe.
Tolv Waldemarsen, Arbeider, Aashammer, 24/6-1822, 60 aar.
Tomasine Sophie Noord, b., Bradsbergklev, 18/12-1815, 2 ½ mnd., Faderen, …. Giert Noord.
Tomine Jansd. Limi g. Gaardmd. Andreas Gunnarsen, d. 17/3-1896 Limi, f. 1856 Limi.
Tone Gurine Halvorsd., e., d. 31/10-1902 Luksefjeld, f. 1819 Borge. M: Leilænding. Alderdomssv.
Tone Louise Tandberg, f. Møller, Læge Tandbergs Hustru af Laurvig, 15/1-1861, 32, Aakre.
Tor Torgrimsen Gulset, g.br., g., d. 21/1-1905 Gulset, f. 1833 Ballestad. Hjerneslag.
Tora Bertea Vetlesd. Venstøp, d. 26/1-1903 Venstøp, f. 12/10-1902. F: G.br. Vetle Anundsen. Bronkit.
Tora Gjermundsen, ug., d. 6/8-1905 Strømdal, f. 1887 Strømdal. Lungetæring.
Tora Jacobsen, j.fru, d. 25/8-1887 Bøle, f. 1870 Ballestad.
Toralv Hansen, b., d. 14/12-1903 Strømdal, f. 1/6-1903 Strømdal. F: Fabrikarb.
Torberg Johnsd., Markus Larsens kone, 15/5-1850, 49, N. Brekkej.
Torberg Olsd., Tjenestepige, Øvrum, 23/12-1820, 21 aar, I tjeneste paa Øvrum.
Torberg Pedersd., 14/11-1844, 40, under Borge, John Jacobsens enke.
Torbiørn Jensen, 19/10-1835, 80, Folloug,
Torbiørn Nielsen, 5/6-1836, 68, Marker,
Torbjørn Evensen Kjær, fhv. Gårdbr., e., d. 18/1-1898 Kjær, f. 28/6-1806 Bø pr.gj.
Torborg Hansd. Gulset, g., d. 16/7-1904 Gulset, f. 1828 Næs i Saude. Manden 79 aar. Alderdomssv.
Tord Helgesen, Gaardbruger, Ballestad, 30/4-1829, 67 aar,
Tordis Larsd., barn, d. 5/3-1898 Ballestad, f. 4/7-1894 Ballestad. F: Gaardm. Lars Eriksen.
Torger Mikkelsen, Bradsberg gaard, 30/12-1819, 21,
Torger Olsen Wasenden, Hm., Mo, Vassenden, 2/2-1827, 63.
Torger Torgersen, 19/2-1843, 54, Tufte, u.
Torgjerd Nilsen, tj.p., ug., d. 31/1-1901 Bratsbergskoven, f. 1848 Nissedal. Lungetæring.
Torgrim Ellefsen, 9/10-1854, 15, Haukeraasen.
Torgrim Olsen, bygningssnedker, g., d. 2/9-1898 Bøle, f. 1859 Ballestad.
Torgrim Saavesen Haugen, g. d. 31/3-1904 Mæla, f. 1854 Kviteseid. Hjertesygdom.
Torgrim Thorsen og Ingeborg Christophersd.'s dødfødte Pigebarn, bg. 27/5-1821, Ballestad.
Torgrim Torgrimsen, Gmnd., g., d. 24/2-1892 Aarhus, f. 1833 Fyrisdal.
Torine Margrete Bomhof f. Witner, 30/5-1833, 52 aar, Gulsæt, g. m. Skipper Chr. B. Bomhof.
Torjer, Kikut, 7/6-1822, ½ aar, Fad. Jon Thormodsen.
Torjus Hansen, Matros, 14/12-1869, 25 ½, Borgeskov.
Torjus Kristofersen, fattiglem, em., 16/12-1888, 1803, Solum, Mæla,
Torjus Rasmussens s. Olaf, b, 9/9-1857, 3 mnd, Riis, Riis,
Torkel Tovsen, g., Husmand, d. 4/3-1890 Fossum, f. 1829 Saude.
Torkel, b., Buslotten, 9/8-1825, 1 ½, s. a. Ole Torkildsen Bugslotten.
Torkel, barn, 19/11-1829, 10 aar, Foss, Mæslinger. S. a. Abraham Halvorsen.
Torkel, hjemmedbt., 26/4-1830, 5 dage, Foss, For. Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsd.
Torkil Olsen Fossum, barn, d. 19/11-1897 Fossum, f. 1890 Tuftedalen. F: Skogbetj. Tangen.
Torkil Olsen, d. 13/1-1889, f. 20/7-1887. Fader: Jordbruger Ole Olsen Tuftedalen. Tuftedalen.
Torkil Pedersen Dyrkoll, leil., e., d. 8/3-1904 Dyrkoll, f. 1827 Saude. Lungebet.
Torkild Johnsen, 5/7-1835, 46, Aasen under Foss,
Torkild Pedersen Haugerød, Flødningsarb., ug., d. 11/7-1894 Bø, f. 6/6-1876 Saude. Konf. 5/10-1890.
Torkild Sigurdsen, 3/9-1853, 62, Skilbred.
Torstein Andersen, Pladsbruger, Saubrække u. Klep, 4/12-1817, 30 aar.
Torstein Olsen Rønningen, b., d. 12/12-1903 Rønningen, f. 9/7-1903 Rønningen. F: Leilending.
Torstein Torsteinsen, Klepp u., 9/11-1824, 62, s. a. afgangen Torstein Andersen u. Kleep
Torstein Webjørnsen, b., Gulseth, under, 1/2-1816, 8 dage, Fader: Webjørn Halvorsen.
Torstein, Barn., Eriksrød, under, 15/4-1819, 9 uger, Fader: Niels Torstensen
Torstein, Hjemmedøbt tvilling barn., Bradsbergklev, 9/5-1819, 5 uger, Fader: Knud H. . . . . . . ?
Torsten Jonsen, føderaadsmand, e., d. 22/2-1902 Fjelddalen, f. 1816 Høgeli. Alderdomssvaghed.
Torsten Olsen, Gmd., 23/4-1869, 52, Kleven.
Torsten Thordsen Doxrød, 10/4-1852, 42, Br.kl.
Torsten, uægte søn af Karine Nielsd., 8/2-1851, 1, Br.klev.
Tov Johnsen, fhv. Gaardbr., d. 21/2-1896. Forsørges af sønnen f. 1808 Saude. Bopæl Dåksrød (Doksrød).
Tov Olsen, d. 21/4-1895 Aas, f. 9/11-1893 Aas. Fader: Leil. Tov Torkildsen.
Tov Tovssøn, 11/6-1879, 1797, Sem,
Trine Elise, Martin Jonssøns b., 24/9-1878, 10/3-1875, Borge,
Tron Brynildsen, Smed u. Fossum, 14/1-1856, 30, Hynie. Nervefeber.
Tron Olsen, 25/4-1839, 76, Br.kl.
Trond Olsen, arbeidsmand, 4/9-1830, 53 aar, f. Rising. Boende paa Frogner.
Truels Nielsen og Inger Thomesd.s Dødfødte drengebarn, f. 16/9-1828, Fossum.
Truels Nielsen og Inger Thomesd.'s dødfødte Pigebarn, f. 16/9-1828, Fossum.
Truls Nielsen, 18/2-1841, 57, Fossum.
Trygve Hansen, ug. d. 25/11-1903 Vadrette, f. 1898 Skien. F: Fabrikformand.
Trygve Olsen Sandbakken, d. 12/6-1902 Sandbakken, f. 4/10-1900 Sandbakken. F: G.br. Lungebet.
Turi Guttormsd., g. G.br. Nils Olsen, d. 25/4-1889 Venstøp, f. 1846 Solum.
Turine Larsd. g. m. arbeidsmand Iver Jacobsen, 9/4-1844, 37, under Borge, Død paa Barselseng.
Turine Olsd., e., d. 25/6-1898 Putten, f. 1836 Putten. E.e. sagarb. Peter Putten.
Turine, Br.kl., 10/5-1827, 10d, Hiemedøbt. Foreld: Jens Torsteinsen Berg og Kirsten Tollevsd. Br.kl.. Tvilling.
Turine, d.a. Gregorius Halvorsen, 12/8-1857, 3, Putten.
Tyge Larsen, enkem., G.br., d. 8/6-1891 Kjær, f. 1818 Kjær.
Tyge Thordsen, Forhenv. gmd., Kiær, 2/9-1829, 78 aar.
Tyra Irene Larsen, ug., d. 7/2-1901 S. Mæla, f. 29/12-1900 S. Mæla. F: Fabrikarb. Krampe.