ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Døde i Gjerpen 1815 - 1905

(Deceased in Gjerpen 1815-1905)

(C) Gard Strøm 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U/V/W Z Ø/Aa/Å

Oppdatert: 27.10.2018.

Barbara Christiane Lasson f. Bremer, madame., 6/12-1833, 60 aar, Meen, (død paa gaarden Meen),
Barbara Hansd., enke, 10/2-1841, 90, Aasen u. Foss,
Barbara Johnsd., kone, 2/7-1830, 44 aar, Osebakken, g. m. arb. Sivert Nielsen
Barbara Knudsd., Gift, Ødegaarden u. Øvrum, 1/12-1817, 40 aar, G. m. Isak Jacobsen.
Barbara Larsd., 8/9-1839, 57, Gulseth, Lars Gullichsens kone.
Barbara Olsd., 5/2-1848, 76, Holt.
Barbara Waldemarsd., Tjenestepige, Semb, 2/4-1820, 40 aar, Tjente for P. Haraldsen paa S.
Barbra Christensd., e., Gjerpen Lille, 3/9-1826, 85, e. e. Lars Nilsen fra Gjerpen Lille.
Barbra Jahnsd., 27/6-1842, 51, Doxrød, Jens Henriksens kone.
Barbro Eriksd., bg. 27/10-1856, 80, Br.kl. (Ingen dødsdato.)
Barbro Isaksd., 1/1-1843, 74, Meen, under, Anders Hansens kone.
Barbro Jørgine Nilsd., Kone, 10/1-1864, 69, Fossum.
Bartholomæus Herman Bruun, 24/2-1836, 62, Osebakken,
Bendix Christopher Bomhoff, 3/2-1840, 64, Gulseth,
Bendix Svendsen, Søemand, 8/12-1855, 25, Br.kl. Lungebetendelse.
Bendix, s.a. Skibscaptain Christian Blom, 30/3-1849, 5 ¼ aar, Falkum. F. 13/12-1849.
Benedicte Bentsen, b., 15/4-1818, 15 aar, Datter af afgangen Raadmand og Justiceraad Bentsen.
Benedicte Elise, d.a. Christian Andersen, 25/11-1857, 1 8/12, Skavan.
Benedicte Marie Cappelen, f. Wessel, g., d. 21/10-1904 Løberg, f. 1837 Klyve i Solum. Manden 68 aar, fhv. eier af Gjemsø. Bg. i Solum.
Benedikte Jensen, g., d. 9/12-1900 Bøle, f. 1840 Grini. M. Brugsmester. Afkræfted ved blodtab.
Benedikte Kristine Bentsd., Hans Sivertssøns kone., 7/11-1878, 1808, Ris,
Benedikte Severinsd. Riis, ug., Forsørges af faderen, d. 6/2-1895 Kjølnæs, f. 1867 Porsgrund. Bg. i Pors.
Bent Danielsen, Fossum., 22/12-1817, 66, Fød i Sverige. Opholdt sig ved Fossum.
Bent Jacobsen Løbergs Dødfødte pigebarn f. 24/10-1820, Løberg.
Bent Johannesen, arb., g., 20/5-1886, 1842, Saude, Fossum.
Bent Johnsen, g. g.br., 24/2-1887, 1855, Vale i Holden, Hyni.
Bent Ottesen, fhv. Sliberiformand, d. 21/11-1900 Sneltvedt, f. 1855. Bg. i Skien for fattigvesenets regning.
Bent Wettergreen afskj. Sogne-præst og Prost., 18/2-1883, 1804, Borge, Begravet i Solum.
Bent Wettergren Sahlgaard, d. 4/11-1895 Menstad, f. 14/10-1894 Menstad. Fader: Sagarb.Hans Andreas Rasmussen Sahlgaard. Forbrændte sig og døde af Brandsaarene.
Bente Trulsd., Eivind Abrahamssøns enke., 11/4-1883, 1818, Venstøp,
Bergit Johnsd., Enke, 20/2-1862, 85, Aas.
Bergit Olsd., Rinde fra Saude, Sigurd Jonssøns kone., 28/6-1877, 1801, Vadrettet,
Bergith Olsd. Wisaas, Kone, Laurdal, 25/7-1827, 28, Fra gaarden Wisaas i Laurdals prestegield. Død paa Amtets Sygehuus.
Bergithe Hansd., Kone, 20/3-1862, 57, Gulseth.
Bergithe Knudsd., Erik Madsens Enke - fattiglem, 9/5-1847, 67, u. Falkum.
Bergithe, b., Brekke u., 17/4-1828, 1, 5, d.a. Gunder Olsen u. Brekke.
Bernhard Gustav Andersen, 20/9-1862, 2, Falkum.
Bernhard Isaksen, 13/6-1855, 7 mnd., Follestad.
Bernhard Jørgensen, g., fhv. laborantkarl, d. 23/2-1897 Sanni, f. 1862 Fossum.
Bernhard Magnus Olsen, d. 13/9-1892 Skien, f. 19/6-1878 Rydningen u. Moe. Fader: Handelsmand. Ikke Konf.
Bernholt Bergan, d. 5/7-1892 Frogner, f. 25/5-1891 Frogner. Fader: Stenarb. Otto Bergan.
Bernt Christian Sverdrup Thorstensen, e., 25/11-1886, 1808, Skjeberg pr. gjeld, Hagen.
Bernt Christopher Andreasen Holt, drengebarn, 5/9-1855, 2, Br.kl. Strubehoste.
Bernt, s. a. John Johnsen, 9/9-1846, ½ aar, N. Brekkejord.
Berntine Kittelsd., Anders Pedersens kone, 26/3-1846, 21, Gulseth. Død ved Barselseng.
Berntine Kristine Ingebretsd., 3/5-1879, 1853, Aarhus,
Berta Johansd., barn, d. 21/5-1898 Foss, f. 20/11-1897 Foss. F: Afd. fl., fhv. arb. ved Vadrette Johan Johannesen.
Berta Kristine Halvorsd., d. 23/5-1886 Falkum, f. 1877 Gråten i Solum. Fader: Halvor Peter Brynildsen.
Berta Marie Eberhardt, barn, 19/2-1873, 11/9-1872, Venstøp, Kighoste.
Berte Andersd. (Skal være Christensd.?), 20/12-1829, 69 aar, Bekkevold, g. m. Gunder Nielsen.
Berte Andrea Isaksd., Lars Olssøns kone., 17/10-1881, 1839, Ekornrød,
Berte Cudrio, kone, 10/12-1872, 1832, Stensaasen, Tyfus.
Berte Dortea Olsd., ug., d. 5/1-1891 Bø, f. 1871 Drengen. Forsørger: Leil.
Berte Eivindsd., f. l., 24/12-1878, 1798, Myren,
Berte Isaksd., Anders Jonssøns enke, fattiglem , 2/5-1879, 1792, Graaten.
Berte Isaksd., Nils Kitilssøns k., 29/9-1885, 1806, Trolsaas,
Berte Jonsd., e.e. Gunnar Pederssøn., 9/6-1879, 1812, Frognermyren,
Berte Karine Hansd., b., Hynie, 6/4-1822, 22 timer, Fader: afg. Hans Nirisen Hyni.
Berte Karine Olsd., Thorkil Thorkildssøns kone., 19/2-1876, 1836, Kaasa,
Berte Kirstine Hansd., Lars Kitilssøns kone., 6/9-1880, 1812, Grønerød,
Berte Kirstine Jonsd., Johan Peter Jonassøns kone, f. l. , 20/2-1885, 1826, Venstøp,
Berte Kirstine Nilsd., Isak Olsens kone., 28/9-1877, 1827, Borgeskogen.
Berte Knudsd., e., Fossum u., 21/4-1825, 73, e. e. Lars Madsen u. Fossum
Berte Larsd., e.e. Erik Isakssøn, 29/10-1877, 1790, Stensrød,
Berte Larsd., kone, 28/12-1855, 58, Ballestad. Brystsygdom.
Berte Maria Johnsd., 15/4-1832, 44 aar, Osebakken, g. m. Høker Erik Knudsen.
Berte Maria, b., Br.kl., 20/7-1826, 6m, d.a. John Nilsen paa Br.kl.
Berte Maria, b., Espedalen, 4/7-1826, 10 m, d.a. Ingebret Jacobsen Espedalen.
Berte Marie Danielsd., arbeiderdatter, d. 29/5-1888 Borgestadholmen, f. 1865 Borgestadh.
Berte Marie Hansd., pige., 20/8-1872, 1821, Borgeskoven, Slag
Berte Marie Hansd., ægte b. , 13/2-1873, 17/10-1872, Grini, Lungebet.
Berte Marie Knutsen, g. Vognmand Hans Bratsberg, d. 8/2-1892 N. Brekke, f. 1813 Gaupaasen.
Berte Marie Kristensd., e.e. Thorgeir Olssøn., 8/6-1885, 1811, Frogner.
Berte Marie Nilsd., Hans Jacob Simonssøns kone., 6/2-1881, 1845, Nærum, Barselfeber.
Berte Marie Nilsen, tj.p., ug., d. 10/4-1899 Borge, f. 1872 Slemdal.
Berte Marie Pedersd., kone, 6/1-1873, 1803, Landgangen u. Fossum, Vattersot.
Berte Marie, Peder Olssøns barn, 4/9-1885, 19/9-1884, Doksrød,
Berte Nielsd., b., Stulen u. Lie, 11/4-1820, 2 aar, Fader: Niels Olsen Stulen
Berte Nilsd., Sagmesters enke, d. 7/4-1887 Bratsbergskoven, f. 1812 Skyer.
Berte Olsd., e., Osebakken, 10/5-1825, 79, Almisselem paa Osebakken e. e. afd. Jacob Halvorsen.
Berte Serine, Jon Halvorssøns b., 30/3-1877, 1/7-1874, Borgeskogen,
Berte Sofie Andersd., tjenestep., ug., d. 25/5-1887 Sem, f. 1863 Slemdal.
Berte Sørensd., fattigl., g. Snedker Sven Larsen, d. 14/5-1891 Borge (Nyork), f. 1812 Hedrum.
Berte Thorgilsd., e.e. Lars Larssøn., 26/4-1877, 1791, Sandbrækken,
Berte Torjusd., Enke, Almisselem, Borrestad, under, 27/4-1822, 89 aar,
Berte, hjemmedbt. tvillingbarn, 18/11-1831, 14 dage, Ballestad, Hans Jensen, Marte Marie Jacobsd.
Berte, Ole Pederssøns barn., 29/10-1885, 20/10-1885, Grini,
Bertea Andrea Margrete Markusd. , 31/3-1873, 25/2-1873, Mæla, Vides ikke. Begravet i Skien.
Bertea, Christen Olssøns barn., 5/7-1880, 1874, Borgeskogen,
Bertea, d. 12/1-1894 Haugedal, f. 28/2-1889 Haugedal. F: Leil. Ole Olsen Haugedal.
Bertha Jacobine Christensd., 27/3-1869, 2, Grønnerød.
Bertha Marie Knudsd., enke, fattigl., d. 11/7-1894 Borgestadholmen, f. 1802 Borgestadh.
Bertha Nilsen Ballestad, g., d. 28/9-1901 Ballestad, f. 1856 Løberg. M: G.br. Hjerneslag.
Bertha Sophie Sørensd., 2/4-1866, 4, Engrav.
Berthe Abrahamsd., Christopher Olsens Kone, 7/1-1848, 39, u. Hynie.
Berthe Andersd., 3/7-1834, 55 ½ aar, Vestre Bøe i Luxef., Gulbrand Laersens kone.
Berthe Andersd., pige, 27/6-1832, 56 aar, u. Berreberg.
Berthe Christine Gullichsd., 13/12-1838, 84, Wadrette u. Gulseth.
Berthe Christophersd., Christopher Hansens Enke, 31/10-1822, 74 aar, ved Fossum.
Berthe Eriksd., Nærum, 15/8-1854, 37, N. Brekkej.
Berthe Evensd. under Lies uægte, udøbte pigebarn, 16/4-1829, 9 dage, u. Lie. Fader: Gunnuld Torsteinsen, tjende paa Bratsberg.
Berthe Frantsd., Enke, Osebakken, 17/9-1828, 77 aar, e. e. Bendix Andreasen.
Berthe Gundersd. Sørbø, e., d. 28/9-1903 Kjær, f. 1839 Etne i Hardanger. M: Gartner. Sindsyg - Mavekræft.
Berthe Gurine Olsd., Niels Pedersens Kone, 8/6-1847, 27, N. Brekkej. Død i Barselsæng.
Berthe Gurine, d.a. Husm. Anders Asgersen, 28/1-1860, 1 3/12, Falkum søndre.
Berthe Gurine, d.a. Ole Gunnuldsen, 15/4-1853, 6, u. Tufte.
Berthe Hansd., 12/4-1847, 61, und. Gjerpen Lille.
Berthe Hansd., Kone , Gjerpen presteg., 24/2-1828, 67, Fattiglem, g. Jens Ulveaasen
Berthe Henriksd., enke, 26/10-1835, 63, Ramsmyhr u. Fielddalen,
Berthe Jacobsd., Enke, Bratsberg, under, 30/6-1829, 74 aar, e. e. John Svenkesen.
Berthe Jacobsd., Kittil Riis's enke, 2/8-1851, 67, u. Borge.
Berthe Jacobsd., Ole Grinies enke, 23/12-1852, 76, Br.kl.
Berthe Johannesd. Skyer, ug., fattigl., d. 19/12-1890 Grødsund, f. 1809 Skyer.
Berthe Johnsd. (skal være Berthe Hansd. G. S. ), 31/1-1845, 54, u. Tufte, Torkild Johnsens enke.
Berthe Johnsd., Anders Hansens kone, 6/2-1850, 61, Grinilie.
Berthe Jørgensd., b., Br.kl., 16/10-1824, 8, d.a. Jørgen Pedersen
Berthe Karine Olsd., 20/7-1853, 40 ½, Grinilie, Døde 3 dage efter forløsningen.
Berthe Kirstine Andersd., d.a. Anders Nilsen Kaasa, 3/7-1860, 15 ½, Hyni.
Berthe Kirstine Andersd., enke, 21/6-1839, 57, Brækkejord, søndre, Ole Koppers enke, fattiglem.
Berthe Kirstine Jacobsd., 9/8-1834, 2 aar, Augestad, Jacob Isaksens barn.
Berthe Kirstine Lorentzd., Halvor Johnsens kone, 30/7-1854, 50, N. Brekkej.
Berthe Kirstine, b., Løberg, 12/3-1826, 2, 5, d.a. Ketil Olsen Løberg
Berthe Kirstine, d.a. Anders Nielsen, 3/1-1841, ¾ aar, u. Hynie.
Berthe Larsd., 1/6-1842, 49, Aas S., Peder Bæruldsens kone.
Berthe Larsd., Jacob Jacobsens kone, 20/1-1845, 51, Langerød.
Berthe Larsd., Jens Hansens Enke, 9/5-1846, 78 ½, Ballestad.
Berthe Larsd., kone, 31/5-1830, 40 aar, Død i barselseng, g. m. Hans Isaksen.
Berthe Larsd., Kone, Borgestad, Holmen, 22/11-1825, 35, g. Christen Larsen Holmen under Borrestad.
Berthe Larsd., Ole Alfsens enke, 19/3-1853, 69, Skiefjeld.
Berthe Magrethe Christiansd., 10/7-1837, ½ aar, Brækkejord N., d.a. Christian Christiansen Limie.
Berthe Maria Hansd., 7/3-1846, 56, Svend Petersens Enke, u. W. Borge.
Berthe Maria Jørgensd., Carl Bendixens enke, fattiglem, 23/1-1853, 76, Borgeskoven.
Berthe Maria Olsd., 19/1-1846, 40, Christen Michelsens Enke, Doxrød.
Berthe Maria Pettersd., Enke, Fossum, 9/6-1822, 91 aar, E. e. Christen Truelsen af Porsgrund.
Berthe Maria, b., Meen u., 11/12-1823, 3, d.a. Ole Hansen u. Meen
Berthe Maria, d.a, Hasle Nielsen, 19/4-1847, 7 ½, u. Mæla. Mæslinger.
Berthe Maria, d.a. Christian Nielsen, 14/6-1839, ¾ aar, Kleven,
Berthe Maria, d.a. Halvor Paulsen, 6/9-1843, 6 ½, Doxrød.
Berthe Marie Johnsd., kone, 6/2-1838, 55, Fossum, Niels Haslesens kone.
Berthe Marie Larsd., 2/2-1830, 9 aar, Øvre Søli (død paa…), d.a. afd. klokker Lars Tveten i Eid.
Berthe Marie Leisner f. Olsen, Gartner Leisners hustru, 1/4-1859, 33 ¼, Fossum.
Berthe Marie Nilsd., Enke, 24/4-1857, 80, Tveten.
Berthe Marie Nilsen, g., d. 13/1-1897 Holmen, f. 1812 Bamble. M: Halvor Nilsen, fhv. Skibstømmnd. nu fattiglem.
Berthe Marie Olsd. Bøle, g., d. 28/5-1899 Bøle, f. 1834 Lardal i Jarlsb. M: Halvor Johannessen Bøle.
Berthe Marie Olsd., pigebarn, 1/3-1855, 7 dage, Borge.
Berthe Marie Skousgaard, Christen Bæruldsens enke, 21/5-1853, 85, Follestad.
Berthe Marie, d.a. Nils Andersen, 18/10-1860, 14, Venstøb.
Berthe Marie, d.a. Ole Andersen, 19/5-1851, 2, Follestad.
Berthe Nielsd., Christen Kiøstolfsens kone, 3/10-1851, 51, Follestad.
Berthe Nielsd., Lars Evensens enke, 18/11-1851, 70, Rønningen u. Løberg.
Berthe Nielsd., Lars Simonsens kone, 9/6-1850, 86, u. Øvrum.
Berthe Olsd., 3/10-1847, 19, Sukken.
Berthe Olsd., d.a. Ole Olsen, 18/5-1836, 25 aar, Solum.
Berthe Olsd., Ole Andersens enke, 12/7-1847, 77, Nøglegaard.
Berthe Olsd., Peder Skottens enke, 28/1-1853, 57, u. Aarhuus.
Berthe Pedersd., 9/2-1837, 51, Mauraasen.
Berthe Pedersd., Christen Hansens enke, 5/6-1852, 80, Borrestad.
Berthe Pernille Larsd., Enke, 25/5-1862, 68, Borgestad.
Berthe Petronelle, d.a. Peder Nielsen, 5/1-1847, ¾, Br.klev.
Berthe Thorsd., 10/12-1845, 66, Jacob Engebretsens Kone, Ballestad.
Berthe Wetlesd., 14/12-1842, 41, Sneltvedt, Halvor Hansens kone.
Berthe Østensd., Enke efter Gunner Isaksen Norrig, 22/2-1861, 77, Fossum.
Berthe, 19/3-1843, 8, Fossum, d.a. Anders Hansen.
Berthe, d.a. Even Larsen, 5/1-1861, 16, Løberg - Rydningen.
Berthe, d.a. Isak Pedersen, 7/3-1845, 16, Ballestad.
Berthe, d.a. Ole Isaksen, 15/8-1848, 3, Steensrød u. Løberg.
Berthe, d.a. Ole Isaksen, 17/8-1857, 3, Steensrud.
Berthe, Hjemmedøbt barn, Eriksrød, 26/7-1821, 3 uger, Fader: Halvor Halvorsen.
Berthea Christensd., 18/1-1868, 2 ½, Borgeskov.
Berthea Jacobsd., g. Gmd. Hans Hansen, d. 21/9-1890 Meensmyren, f. 1859 Meensmyren.
Berthel Christensen, b., Holmen, 5/1-1829, 2 1/6 aar, s. a. Christen Larsen.
Berthel Olsen Kreppa, almisselem, 5/2-1844, 66, Kreppa. Falt død om paa gaden i Skien.
Berthel, s. a. Arne Andreasen, 24/2-1839, 12 ¼ aar, Ougestad.
Berthine, d.a. Niels Hansen, 4/2-1850, 2 ½, s. Wenstøb.
Birger Hansen, barn, d. 18/6-1900 Borgestad, f. 7/2-1900 Borgestad. F: Arbeider Kristian Hansen.
Birgith Eigildsd., Kone, 23/1-1867, 53, Køita u. Rising.
Birgith Larsd., 15/5-1867, 12, Langeland u. Bratsberg.
Birgitte Knudsd., e., Gjerpen Lille, 21/2-1826, 87, e. e. tjener Ole Knudsen Laugmandsgaarden. Døde i Stulen.
Birgitte Nilsd., enke, d. 7/11-1894 Sommerfryd, f. 1820 Saude.
Birgitte Olsen Eriksrød, kone, d. 29/1-1897 Eriksrød, f. 1865 Seljord. M: Sliberiarb. Kristian Olsen.
Birte Andersd., kone, 16/10-1855, 71, Svarverplads u. Tufte. Alderdomssvaghed.
Birte Andrea Kittilsd., b., Gulseth, 31/10-1818, 2 aar, Fader: Kittil Knudsen Gulseth.
Birte Frogner, Enke, Legdslem., Frogner, 5/2-1815, 84, Enke efter Erik Jørgensen.
Birte Gundersd., Enke, Skilbred, 16/4-1818, 63 aar, E. e. afg. Torsten Torkildsen.
Birte Hansd., g., d. 23/2-1901 Braaten, f. 1835 (Ballestad). M: Skibstømmermnd. Bronkit.
Birte Jacobsd., fattiglem, 17/7-1876, 1791, Sem,
Birte Jensd., enke, d. 8/10-1892 Bøle, f. 1865 Fossum.
Birte Kirstine, b., Stulen, 1/2-1822, 2 mnd., Fader: Niels Olsen Stulen.
Birte Maria, Hjemmedøbt barn, Osebakken, 30/4-1819, 3 mnd., Fad. Niels Hansen.
Birte Marie Øvrum, e., d. 1/2-1903 Borge, f. 1860 Skilbred i Solum. M: G.br. Ole Øvrum. Hjertelammelse.
Birte Olsd., enke., 10/9-1873, 1818, Sætret, Vides ikke.
Birthe Hilda Christiansd., 9/2-1865, 6, Semb.
Birthe Karine Anundsd., e., d. 25/4-1899 Fossum, f. 1831 Slemdal. Begr. i Slemdal.
Birthe Maria Olsd., Kone, 19/6-1864, 46, Folloug.
Birthe Marie Andersd., Kone, 24/5-1869, 40, Grini.
Birthe Marie Andersd., Kone, 8/11-1864, 64, Kleven.
Birthe Marie Eriksd., enke, 9/5-1872, 1835, Sørbø, Tæring
Birthe Marie Halvorsd., 1/7-1864, ¾, Aamodt.
Birthe Nielsd., Isak Christensens Enke, 18/2-1848, 78, Aashammer.
Birthe Olsd., Enke, 13/11-1867, 85, Eriksrød.
Birthe Olsd., Enke, 9/4-1866, 72 ½, Grini.
Birthe Pedersd., 16/1-1852, 60, Br.kl.
Birthe Thronsd., Enke, Lie, under, 30/4-1816, 75, Enke efter afd. Torkild Webrandsen under Lie.
Birthea Isaksd., 17/12-1865, 6 dage, Hauen.
Birthea Isaksd., 18/3-1867, 12 dage, Houen.
Bispinde Cathrine Vilhelmine Pauline Skaar f. Hansen, g., d. 24/12-1896 Trondhjem, f. 1829 Mols. M: Biskop J. N. Skaar.
Bjarne Ingvald Kristiansen Aasen, d., 14/5-1904 Aasen, f. 23/2-1903 Aasen. F: Stenhugger. Bronkit.
Bjarne Johnsen, d. 30/3-1895 Holmen fattighus, f. 6/6-1890 Sems løkke. Fader: Maskinist John Johnsen.
Bjarne Vattenberg, ug., d. 22/12-1900 Vattenberg, f. 14/1-1900 Vattenberg. F: Smed. Tarmkatarr.
Bjørge Olsen (Bjørgus?), Almissel., Tufte u., 9/5-1825, 64, Almisselem u. Tufte.
Bjørn Tollefsen, treskomager, fattigl., g., d. 12/9-1892 Strømdal, f. 1820 Seljord.
Boel Christensd., pige, 16/12-1829, 22 aar, Bradsbergklev, Vattersot.
Boel Kirstine Pedersd., b., Bradsbergklev, 3/7-1816, 12 aar, Fader: Peder Sivertsen.
Boel, kun hjemmedøbt., 28/8-1833, 2 dage, Løberg S., d.a. Ketil Olsen og Ingeborg Johnsd.
Bolette Olsd., 25/5-1869, 12, Borge.
Borger Martinius Hansen, d. 17/6-1904 Venstøp, f. 26/4-1903 Venstøp. F: Sliberiarb. Bronkit.
Borghild Berg, barn, d. 11/3-1898 Mæla, f. 8/3-1898 Mæla. F: Kjøbmnd Jakob Berg. Bgr. i Skien.
Borghild Margrete Hansen, ug., d. 20/3-1902 Venstøp, f. 5/3-1901 Venstøp. F: Sliberiarb. Kristian Olsen. Lungebetendelse.
Borghild Zakariassen, ug., d. 15/11-1900 Venstøp, f. 2/9-1900 Venstøp. F: Muremester. Lungebet.
Borghild, d. 6/12-1892 Vadrette, f. 7/10-1891 Vadrette. F: Formand ved Cellulosefabr. Ole Thorsen.
Boye Christian Susandus Ording, 2/10-1867, ½, Falkum.
Bredine Martinsen, g. Dagarb. Otto Bergan, d. 21/10-1891 Frogner, f. 1852 Vaale pr.gj. i Jarlsberg.
Brita Monsd.,(?) enke, d. 10/1-1893 Fossum, f. 1829 Høgsæter, Elfsborg len, Sverige.
Bærulf Haagensen Slettene, 24/5-1838, 82, Moe u.
Børge Engebretsen, Gartner, 13/12-1848, 71, Fossum. Faldt ned i Møllen og slog sig ihjel.
Børge Halvorsen, fattiglem, 10/9-1858, 81, Bratsberg.
Børge Halvorssøn Goberg, 27/12-1877, 1850, Skien,
Børge Jacobssøn, gmd., 19/3-1873, 24/11-1814, Gulset, Slag. Skrevet over: Christian Strøm.
Børre Christian, 7/7-1841, 9 dage, Mæla, under, Tvillingsønner af Gunder Børresen.
Børre N. Børressøn, Contorist, 28/8-1874, 1829, Skien, Nyresygdom.
Børre, 28/3-1843, 1 dag, Mæhla, s. a. Gunder Børresen.
Børre, b., Gulset, 24/3-1824, 2, s. a. Kittil Knudsen Gulseth
Børre, barn, 27/11-1829, 1 aar, Foss, Mæslinger. S. a. Abraham Halvorsen.
Børre, s. a. Mathias Sørensen, 10/9-1850, 3 uger, Fjelddalen.