ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Vielser

1681 - 1746

Oppdatert 28.12.2020


Transkribert til papir av Jon Hvidsand på 1950-tallet.
På 1990-tallet tastet inn i et DOS-program av Reidar Ballestad på vegne av Grenland Ættehistorielag.

Prester i denne perioden:
Ole Franssøn Flor (1681-1700).
David Jørgensen Monrad (1701-1746)

Søk her: [Control] + f


Andre vielser i Gjerpen:

| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1810 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB | 1932 - 1940 |

Borgestad
| 1920-1929 |
 


26/6-1681. Truls Bouerø og Johanne Olsdatter.

10/7-1681. Isak Gulset og Kiersten Vetlevsdatter.

17/7-1681. Niels Fossejord og Magnil Olsdatter.

7/8-1681. Amun Nirissen og Kiersten Nielsdatter.

14/8-1681. Jon Engebredsen fra Meen og Karen Abrahamsdatter.

4/9-1681. Sten Krageto og Signe Amunsdatter.

4/9-1681. Isak Abrahamssen og Maren Hansdatter.

11/9-1681. Lauritz Amunssøn og Live Lauritzdatter.

25/9-1681. Christopher Kise og Ingri Jonsdatter.

2/10-1681. Hans Christensen fra N. Grinni og Pernille Christensdatter.

2/10-1681. Amun Pederssen og Guri Halvorsdatter.

2/10-1681. Niels Torssen og Katrine Jørgensdatter.

16/11-1681. Falentin Hanssen fra Venstøb og Karen Svensdatter.

16/11-1681. Thore Sneltvet og Signe Stiesdatter.

23/11-1681. Jens Ouesen og Ragnil Jansdatter.

1/12-1681. Iver Torstenssen og Karen Jansdatter.

7/12-1681. Erik Anderssen i Porsgrund og Margrette Christensdatter fra Borge.

 

1682

30/7-1682. Jens Povelssen og Karen Thronsdatter.

6/8-1682. Niels Hanssen Holm og Pernelle Vetlesdatter.

13/8-1682. Halvor Olssen Follou og Marthe Christensdatter.

8/8-1682. Seignr Daniel Barth og Pernelle Nielsd. Gjerpen.

10/9-1682. Christen Meen og Boel Bertelsdatter.

17/9-1682. Amun Anderssen og Groe Biørnsd.

1/10-1682. Gunder Olssen og Karen Olsd. Follou.

8/10-1682. Gunder Christenssen Houkeraasen og Kirsten Hansdatter.

27/12-1682. Peder Nielssen og Maren Tolfsdatter.

 

 

                           Anno 1683. (s. 17.) Copulati

 

28/1-1683  Hans Brynnilssen og Anne Nielsdatter.

4/3-1683  Claus Christianssen og Ingebor Zachariasdatter. (Tilføyd av T.Chr.).

28/5-1683 (Avskrift er rettet fra originalen av Gard Strøm) Jost Tevesen og Maren Arnesdatter.

2/7-1683 Ole Christenssen og Margrete Tevesdatter.

d.6.Trin.    Gunder Grini og Kiersten Matthisdatter.

d.12.Trin. 26/8-1683  Kittil Solvessen og Maren Hansdatter.

d.13.Trin.  2/9-1683. Mons Halvorssen og Maren Lauritzdatter.

d.14.Tr.  9/9-1683 Erik Jonssen og Marie Hansdatter.

d.15.tr. 16/9-1683 Rolf Hanssen og Maren Gundersdatter.

dito      16/9-1683 Halvor Thronssen og Marthe Hansdatter.

d.16.T.      Reier Arnessen og Lisbeth Hansdatter.

d.18.T.      Tore Nielssen og Barbara Hansdatter.

d.20.T.  21/10-1683    Steen Fos og Karen Solvesdatter.

dito         Peder Olby og Anne Svensdatter.

 

 

                           Anno 1684. (s. 21.) Copulati

 

d.13.febr.   Hans Nielssen og Anne Jacobsd.

d.Reminisc. 24/2-1684. Jon Olssen og Kirsten Lauritzd.

d.29.Maz?t.  Ole Graaden som festede i Eidanger.

d.23.april   Mnsr. Fredrik Rosham og Maren Nielsdatter Gjerpen.

F.Joh.B. 24/6-1684   Christen Hanssen Holm og Cathrine Lauritsdatter fra Ulfos.

d.6.Trin.    Isak Lauritzen Li og Susanna Kleven.

d.6.Trin. 6/7-1684   Erik Anderssen og Maria Zachar.

d.7.Trin.    Levor Riis og Astri Ingebretsd.

d.19.Trin.   Tollef Faarval og Kiersten Christophersd.

d.8.oct.     Matz Pederss. Klokker og Anne Henriksd.

d.20.Trin. 12/10-1684  Even Borrestad og Taran Tollevsdatter.

d.22.Trin. 26/10-1654.  Peder Matzen og Jahanne Hansdatter.

d.23.Trin. 2/11-1684  Oven Matzen og Inger Svendsdatter.

d.24.Trin. 9/11-1684  Johan Ingebredsen og Barbara Christophersdatter.

 

 

                           Anno 1685. (s. 24.) Copulati

 

d.Trin.      Hans Ingvolsen og Katrine Pedersdatter.

F.Joh.B. 24/6-1685 Matthis Doxrø og Anne Christiansdatter.

d.3.Trin.    Jacob Venstøb og Jennet Nielsdatter.

d.16.Jul.    Anders Nielss. Gierpen og Dorthe sl. Her, Michels, de blev fest paa Hollen.

d.4.Septe.   Mnr. Jochum Hein og Berte Wincentzdatter Lime.

d.12.Trin.   Even Andersen og Elen Olsdatter.

d.14.Trin.   Anun Løberg og Marthe Matzdatter.

d.8.octobr.  Mas Nielssen Saugmester fra Ulfos, og Sibilla Eliasd.

d.1.adv.     Engebret Nielssen og Agnete Andersdatter.

Fer 3.Nat. 27/12-1685  Haagen Eriksen og Kirsti Lauritzdatter.

 

 

                          Anno 1686. ( s. 27.) Copulati

 

F.Circ. 1/1-1686   Even Abrahamsen og Aaslou Olsdatter.

d.7.Jan.     Knut Rasmussen og Mariken Christiansdatter.

NB.d.5.Trin. Ole Ouesen d. x) Dette er innskr. senere. Skal mulig høre u/Tumulati. J.Hv.

(Kan det være Ole Ouesen Fløtterø og Liv Haagensdatter? Se Desponsati F.3.Pent.1686. R.Ba.) <Trolig riktig G.S.

d.10.Trin. 4/8-1686  Jahan Bø (Jan Bø) og Judith Pedersdatter.

d.13.Trin.   Gabriel Fos og Maren Tronsdatter.

dito         Hans Skomager og Engbor Nirisdatter.

d.15.Trin.   Niels Gulset og Maren Vetlefsdatter.

dito         Hans Søli og Anne Reiersd.

d.16.Trin.   Jon Ballestad og Ingebor Nielsdatter.

d.20.Trin. 17/10-1686  Erik Hammersmed og Kirsten N.. (Ikke mer.)J.Hv.

in August    Marcus Anderssen Barnholt og Anne Bertholdsdatter. fra Frogner S.

12 Sept.     Her Hans Paus fra Hvitsø og Susanna Amunsdatter. (Prest i Kviteseid)

d.23.Trin. 7/11-1686.  Jacob Ersrø og Marthe Christophersd.

d.24.Trin.   Gregorig Olssen og Sara Grinni.

d.25.Trin.   Jacob Melum og Willatz Kirkebyggers d. av Skieen.

 

 

                          Anno 1687. ( s. 31.) Copulati

 

Con.    1/1-1687     Povel Anderss. og Guri Knudsdatter.

F.Epiph.     Haagen Vigværing og Berte N...

d.4.Trin.  19/6-1687  Mogens Willatzen og Margrete Tevessdatter.

d.5.Trin.    Jacob Jørgensen Smed og Ingeborg Jacobsdatter.

d.6.Trin.    Gullek Amundsen og Marthe Ingebretsdatter.

d.7.Trin.    Abraham Øfrom og Marthe Olsdatter.

d.10.Trin. 31/7-1687  Isak Bakken og Kirsten N.

d.11.Trin. 7/8-1687  Mogens Tollefssen og Aaslou Haagensdatter.

d.15.Trin. 4/9-1687  Mathis Olssen Svenske og Karen Olsdatter.

d.16.Trin. 11/9-1687  Peder Amunsen og Boel Nielsdatter Bøle.

d.17.Tr. 18/9-1687    Gulbrand Torsen og Gunnil Povelsd.

d.18.Tr.  25/9-1687   Jens Grorø og Karen Matzdatter.

dito         Tormo Stensaasen og Aase Amundsdatter.

Fest.Mich. 29/9-1687  Solve Ouestad med sit andet gifte, blev fest i Eidanger.

dito         Christen Gregerssen og Sophie Nielsd.

d.20.Tr. 9/10-1687     Iver Søli og Maren Wetle Sølis Enke.

d.25.Tr.     Anders Lauritzsen fra s.Falkum og Jellov Enke.

i samme uge, Jon Høni og M. N.

 

                          Anno 1688. ( s. 35.) Copulati

 

d.5.Febr.    Jon Johannessen Engrav og Maren N.

F.3.Pasch.   Niels Olssen og Ragnild Olsd. fra Porsgrund.

F.apses      Ole Elefsen Vestborge og Anders V.Borgis datter.

F.Joh.B. 24/6-1688   Ole Olssen Soldat og Anne Torsdatter.

d.7.Trin.    Haagen Vigværing ved Hytten, med sit andet gifte.

d.15.Trin.   Anders v.Borge med sitt andet gifte, blev fest i Eidanger.

d.17.Trin.   Halvor Berget og Guri N.

d.19.Trin.   Knut Folloff med sit gifte fra Solum Herred hvor hd. (hand) og  blef fest.

d.20.Trin.   Tyge Follof og Gunnil Nielsdtr. Follou.

11/11-1688. Haagen Amunssen fra Porsgrund, som fik sit gifte i Eidanger og blev der fest.

d.23.Trin  18/11-1688  Guttorm Stensen paa N.Falkum og Ingeri Olsdatter.

Onsdagen der efter  (21/11-1688)  Mas Aas og Anne N. fra Luerdale.

NB.          Denne Sommer blev ogsaa Sersjant Giert Usler copul med Barbara N. som blev fest i Fredrikstad og havde Bevis derpaa fra her Lauritz samt Tilladelse at copulleres her.

 

 

                          Anno 1689. ( s. 39.) Copulati

 

d.1.p. Epiph. 13/1-1689      Hans Doxrø og Inger Torjersdatter.

Fest.purit.  Matthis Olssen og Maren Stensdtr. Krageto. Blev copulerede hiemme formedelst hun var dødlig syg.

d.5.Trin.    Gullik Jakobssen og Gunbor Skyer.

d.14.Trin.1/9-1689   Tollef Eriksen paa Bøeje og M. N.

d.16.Trin. 15/9-1689  Christopher Houen og Sara Andersdatter.

dito         Niels Olssen Høili og Tore Hansdatter.

Fest.Mich.   Peder D... (Sommer?) og Anne Olsdatter.

d.18.tr.     Knut Nielssen Bøli og Lisbeth Hansdatter.

d.23.tr.  3/11-1689. Hans Iversen fra Mo og Dorthe Haralsdatter.

d.26.trin. 24/11-1689. Erik Siversen ved Hytten og Maren N. fra Asker sogn ved Christiania, hvorfra de havde rigtig bevis, at de vaar feste.

Fer.3 Nat. 27/12-1689. Hans Tingdøling og Maria Olsdt., mine Tienestefolch.

 

 

                          Anno 1690. ( s.43.) Copulati

 

diu int Circ et Epiph.    Peder Luxefield  og Anne Hansd.

F.Epiph.     Bent Olssen fra Aarhus og Aaste Nielsd. Skotland.

d.14.Febr.   Sngr. Lauritz Jaccobss(en) -Vice-Laugmand fra Christiania, og Madamselle Jahanne Clausdatter.

d.9.april    Gustav Olssen og Kirsten Andersdatter.

d.Trin.      Anun Levorssen og Maren Anunsdatter.

Fest Visit.  Ole Ingebretsen Høiset og Berte Lauritzdatter.

d.3.Trin.    Elev Trulsen og Siri Swensdatter.

d.8.Trin. 10/8-1690   Abraham Jørgenssen og Marthe Olsdatter.

d.13.Trin.   Hans Haralssen og Helvig Berulvsd.

d.14.Trin. 21/9-1690  Peder Nielssen fra Bradsbierg og Karen Jensd.

d.15.Trin. 28/9-1690  Christen Solvesen og Jennert Eriksdatter.

d.16.Trin.   Povel Michelssen og Berte Jensdatter.

d.17. 12/10-1690    Hans Lund og Tore Olsd. fra Skieen, hvor de blev fest.

dito         Jon Solvesen Kolkin og Maren Nielsd. Bøle.

d.21.Trin.9/11-1690 Jens Biufsen ved Verket, og Tone Anunsdatter.

d.3.dec.     Peder Guttormsen og Gunbor Gulleksdatter.

dito         Halvor Aaltvet og Elen Knudsdatter.

Fer.3.Nat.   Mas Eriksen og Astri(d) Knudsdatter.

Diu int.Nat. et Circ. Torjer Skouen og Ambor Arnesd.

 

 

                         In Annum 1691. ( s. 53.) Copulati

 

1/1-1691. Ole Guttormsen Rising og Guri Jespersd. fra Skieen, hvor de og festede.

22/2-1691. Christen Tolfsen Bø og Maren Thomesdatter.

29/4-1691. Anders Jonssen og Berte Nielsdatter: er paa Riis ejer.

2/7-1691. Jørgen Stenssen Berrberg og Giøran Olsd. Enken paa Bø.

29/7-1691. Ingebret Olssen Løberg og Karen Annunsdatter.

19/8-1691. Christen Jenssen Jyde og Maren Nielsdatter.

d.19.Aug.    Amun Torssen ved Porsgrund, og Gunnil Kielsdatter fra Edanger - hvor de og festede.

d.14.Trin.13/9-1691   Jacob Torhildsen Møller og Maren Hieron.datter.

dito         Halvor Arnesen paa Mælum og Sonnev Pedersdatter.

dito         Lauritz Bierget og Aaste Aslaksdatter.

d.15.Trin.20/9-1691   Ole Torssen Sneltvet og Karen Eriksdatter.

dito         Lauritz And. Rolighed og Turi Olsdatter.

d.16.Trin. 27/9-1691  Claus Hanssen Venstøb og Aase Nielsd. fra Skieen, - hvor de og fæstede.

dito         Gregoris Olssen og Ingebor Ingebretsd. Høiset.

d.17.Trin.  4/10-1691. Mons Haralss. og Marthe Olsd. Høili.

d.18.Trin.  11/10-1691  Niels Muus og Margrete Christensdatter.

d.19.Trin.   Ole Jørgenssen ved Hytten og Gunnil Elevsd.

dito         Jacob Abrahamssen Houen og Elen Anunsdatter.

 

 

                          In Annum 1692. ( s. 59.) Copulati

 

d.2.Epiph. 10/1-1692. Niels Stensen og Gunnil Olsdatter.

F.3.Pent. 17/5-1692   Hans Gundersen og Margrete Jensdatter.

d.8.Trin.   17/7-1692  Halvor Nielssen Stensaasen og Magnil Haralsd.

d.11.Trin.   7/8-1692 Tollef Glorsmyr og Karen Halvorsd. Kise.

d.12.Trin.   Lauritz Limbrender og Marthe Amunsdatter.

d.15.Trin. 4/9-1692  Hans Lauritzen og Anne Andersdatter Jønneval.

d.24.Trin. 6/11-1692  Lauritz Limi og Anne Olsdatter Rising.

d.9.Nov.     Guttorm Gundersen (Nærum) og Ambor Gundersd. Meen.

d.25.Trin. 13/11-1692. Niels Muus og Sophi Zachariasdatter.

d.1.Adv.  27/11-1692   Lauritz Jørgenssen og Anne Nielsdatter.

d.1.Dec.     Major Christian Mechelnburg og Mammeselle Anne Christine Børting.

d.7.Dec.     Niels Eskilsen og Henriken Jeppesdatter.

F.3.Nat. 27/12-1692    Ingebret Vagtenberg og Tore Halvorsdatter.

 

                         In Annum 1693. ( s. 68.) Copulati

 

Fest.Circ. 1/1-1693  Ole Gundersen Dyrkol. og Anne Lisbeth Tevesd.

dito         Matz Eriksen og Ingebor Torjersdatter.

diu 1.p. Epiph. 8/1-1693      Ole Gundersen Luxefield og Anne Thomesd.

d.5.Epiph. 5/2-1693  Antonius Tovesen og Ingri Søfrensdatter.

dito         Ole Michelssen og Karen Folkvarsdatter.

d.1.Martii.  Niels Hanssen Gulset og Giøe Torsd.

diu Cant.    Niels Heljesen og Karen Halvorsd.

d.4.Trin.  9/7-1693  Jørgen Jørgensen ved Hytten og Helje Lauritzd.

d.26.Aug.    Gunder Solvesen Meen og Guri Tollevsd.

d.7.Trin.    Anders Ekonrø og Niels Rises Enke.

d.12.Trin. 3/9-1693  Isak Amunsen Løberg og Karen Olsdatter.

d.18.Trin.   Torgrim Gunders. og Karen Andersdatter.

Fer.3.Nat.   Even Elevsen fra Søli og Anne Nielsd.

 

 

                         In Annum 1694. ( s. 77.) Copulati

 

Fest Circ. 1/1-1694  Elev Jensen paa Brtsbkl. og Anne Eriksdatter.

F.Epiph. 6/1-1694    Halvor Rasmussen og Live Thronsdatter.

dito         Ingebret Gundersen fra Dyrkol, og Karen Stensdatter.

d.17.jan.    Niels Lauritzen Jydekarl fra Bradsbierg og Mette Pedersd.  Jydepige.

Diu Sexag. 11/2-1694  Ole Eriksen og Live Anunsdatter.

d.4.Trin.    Elev Hanssen og Maren Halvorsdatter.

d.5.Trin. 8/7-1694   Ingebret Anderssen og Anne Pedersdatter.

d.15.Trin.   Tollev Søli og Gunnil Tollevsdatter.

d.16.Tr.     Ingebret Gunderssen fra Aas og Maren Solvesdatter Roswal.

d.17.Tr.  30/9-1694  Willem Olssen fra Slemdal og Sibille Hansd. Holm.

d.19.Trin. 14/10-1694  Jon Gulset og Ingri Venstøb.

dito         Gunder Grinni, og Maren Hansdatter.

d.20.Trin. 21/10-1694  Niels Svenssen og Maren Stensdatter.

d.21.Trin. 28/10  Isak Rasmussen og Marthe Pedersdatter.

d.22.Trin. 4/11-1694  Anders Eriksen og Guri Nielsdatter.

d.23.Trin. 11/11-1694  Anders Sem og Gyri Svensdatter.

d.14.nov.    Anun Andersen Søli og Ragnil Ingebredsdatter.

d.24.Trin. 18/11-1694. Henning Eriksen og Marthe Svensdatter.

 

 

                         In Annum 1695. ( s. 86.) Copulati

Diu Reminisc.17/2. Jacob Tolvsen Bø og Berte Arvisdatter fra Hollen sogn. - der de og blev fest. -

F.3.Pasch. 26/3-1695  Ole Gundersen Buer og Tore Christophersd.

d.9.April.   Thomas Thorjersen og Maren (Malene?) Glenne.

d.10.Trin. 28/7-1695  Lauritz Hanssen Venstøb og Giertrud Lauritzdatter.

d.11.Trin.4/8-1695  Ole Lauritzen Hopestad, og Karen Knudsd. som bleve fæstet i Skieen.

d.16.Trin. 8/9-1695 Mas Eriksen og Marthe Sivertsdatter.

d.18.Trin.  22/9-1695  Ole Knutsen og Ingebor Andersd. Rolighed.

Fest Michaelis    Hans Christensen Borrestad, og Gunnil Lauritzdatter Meen.

d.20.Trin. 6/10-1695. Søfren Olsen Ballestad og Lisbeth Nielsd.

d.9.oct.     Rasmus Haralssen og Lisbeth Hansdatter.

d.21.Trin.  13/10-1695  Berulf Arnesen og Anne Solvesdatter.

d.22.Trin. 20/10-1695  Knut Knutsen og Aaste Aslaksdatter.

d.1.Adv.     Søfren Christensen Smidt, og Jahanne Jostdatter.

d.3.Adv.     Torsten Follestad og Anne Hansdatter.

 

 

                         In Annum 1696. ( s. 95.) Copulati

 

1/1-1696. Ole Anderss. Rolighed og Ragnil Guttormsd.

8/1-1696. Jørgen Janssen Masmester og Anne Michelsd.

2/4-1696. Christen Hanssen Houen(Houerød?) og Maren Levorsd. Riis.

21/5-1696. Rasmus Mortenssen og Marie Søfrensdatter.

19/7-1696. Sten Berreberg og Gunne ved Stegn.

19/7-1696. Simen Knutsen fra Nygaard og Ingri Olsdatter. (Se desponsati, diu Reminisc 1696.)

d.11.Trin. 23/8-1696  Jon Pederssen og Else Olsdatter.

d.26.aug.    Daniel Gunderssen og Ingebor Lauritzdatter.

d.15.Trin.   Torjer Eriksen paa n.Bø, og Anne Olsd.

d.16.Trin. 27/9-1696  Jahan Arnesen og Ronnou Nielsdatter.

F.Mich.      Anders And. Skredder og Marthe Follestad.

d.28.oct.    Gunder Lauritzen fra Li, og Maren Gundersd.

F.O.Sanct. 1/11-1696. Tore Haralsen og Anne Svensdatter.

d.18.Nov.    Holger Svenssen og Kirsten Tollevsd.

 

                          Anno 1697.

 

d.17.Febr.   Isak Halvorssen fra Porsgrund og Ragnil Pedersdatter.

d.Invoc.     Peder Olufssen fra Skien og Maren Søfrensdatter fra ?.

d.17.Mart.   Jacob Rasmussen og Guri Jensdatter ved Fos.

dito         Mogens Luxefield og Guri Lauritzdatter som blev fest paa Hollen.

d.3.Trin. 20/6-1697  Jørgen Gundersen Straale ved Hytten, og Maren Arvisdatter

             fra Hollen Sogn, hvor de og festet, men fik Seddel til mig at mærk sadt beri vielse her.

d.23.Jun.    Halvor Tronssen fra Løberg og Lisbeth Amunsdatter.

d.9.Trin.    Hans Eilertssen fra Øvrom og Ragnil Iversdatter.

d.11.  15/8-1697. Rolf Gunderssen Dyrkol og Jahanne Jønneval, Peder Matzsens enke.

d.15.Trin.   Bent Lauritssen Egaasen og Tore Tronsdatter.

dito         Ole Lauritzen fra Bø og Margrete Tolvsdatter fra Bø.

d.16.Sept.   Rasmus Kruse og Anne Thomesdatter Thorn(?).

d.16.Trin.19/9-1697   Niels Jonssen og Ambiør Lauritzd. fra Nærum.

dito         Tønnis Heljessen og Ragnil Guttormsd. paa Aarhus eier.

d.19.Trin. 10/10-1697   Isak Tollevssen Mo og Inger Evenssd., som blev fest i Skieen.

d.13.Octbr.1697  Ole Ingebretssen Setter og Marthe Svendsdatter Mellem Fos.

dito         Halvor Levorssen og Anne Svensdatter. (til Mo-ejet)

d.10.Nov.    Johan Claussen Hammersmed og Maren Matzdatter.

d.8.dec.     Jon Torssen ved Hytten og Marthe Ingebretsdatter. (Mette ved trolovelsen).

d.3.Advent.  Jens Rasmussen og Kirsten Nielsdatter fra Skaven.

 

 

                          Anno 1698. (s. 154.)

 

Fest Epiph:  Elev Trulssen fra Lillefos og Olou Matzd.

d.1.Febr.    Her CommerciRaad Andreas Schøller fra Trondhjem, og Jomfru Anne Tonsbierg fra  Borrestad.

d.Lact.      Ole Iverssen fra S.Brekke og Anne Vetlevsdatter.

d.12.Maj.    Sngr Frans Coljer fra Skien og Jomfru Sophie Kiersten Bormand fra S.Brekke.

F.3.Pentce. 14/6-1698 Ole Olssen Svenske og Dorthe Falentinsdatter.

d.2.Trin.  3/7-1698  Sven Lauritzen og Dorthe Tolfsd. fra N.Bø.

d.4.Trin. 17/7-1698   Jan Jostsen og Helje Christensdatter.

d.7.Trin.  7/8-1698  Jenes Anderssen Svenske og Gunnil Matzdatter.

d.5.Oct:     Ole Christensen og Anne Olsdatter fra Skyer.

F.3.Nat.     Hans Christenssen Ballestad og Magnil Haagensd.

 

                          Anno 1699. ( s. 163.)

 

6/1-1699. Jens Lauritzen Bakke, og Lisbeth Ramsaasen, Enke.

2/2-1699. Brynnil Anderssen og Randi Søfrensdatter.

1/3-1699. Thomas Jahanssen og Anne Pedersdatter.

31/5-1699. Ole Lauritzen Li og Karen Solvesdatter.

18/6-1699. Hans Anderssen fra mellem Bø og Anne Olsd. fra Skeen.

- Fik seddel paa tilladelse fra Provsten at maatte vies her. De blev troloved i Skien.

23/6-1699. Haral Halvorssen Aaltvet og Maren Hansd.

28/6-1699. Anders Halvorssen fra Siljen og Else Knutsdatter fra Osebakken.

28/6-1699. Knut Nygaard og Marthe Lauritzd.

9/7-1699. Gunder Skousrø og Anne Nielsdatter.

27/7-1699. Ole Jonssen Svenske og Kiersten Jermunsdatter.

27/12-1699. Jacob Monssen og Maren Andersdatter fra Bradsbierg.

27/12-1699. Borge Lauritzen fra Bradsbiergkleven og Old?ro Svensdatter.

 

 

                          Anno 1700.

 

Diu Est.mihi. 11/2-1700  Jon Pederssen Hammersmed og Maren Hieronymusdatter.

Diu Invoc.   Jørgen Asbiørnssen og Anne Søfrensdatter.

d.23.Mart.   Laurs Venstøb og Margrete Jensdatter.

..rgenti? diu 1.Pents.?  Anders Olssen Smededreng og Stenborg Christensdatter. (overskrevet).

d.23 Jun.    Thomas Luxefield og Kiersten Halvorsdatter.

d.7.Trin.  25/7-1700  Claus Arnessen Mele og Gunne Andersdatter.

Fest.Mich. 29/9-1700  Jørgen Hanssen Venstøb og Catrine Jahnsd.

d.19.Trin.   Gunder Hanssen og Maren Olsdatter.

d.20.Trin. 24/10-1700  Abr. Tollevssen fra Hoppestad og Sophi Evensdatter.

d.24.Trin. 21/11-1700  Jørgen Olssen og Helje Nielsd. fra Skaven.

diu 1.Adv.   Elias Jonssen og Inger Pedersdatter.

2.Jul.       Christen Olssen og Marte Siversdatter fra Bøe-Ejer.

 

 

                          Anno 1701. ( s. 183.)

 

Diu post Circum. 1/1-1701  
Holger Svensker (Snedker) Lyngaasen og Anne Thormoesd.

Caut.m: Gregoris Lund, Peder Doxerød.

d.16.Mart.   Søren Nielsen Bøle og Anne Hansd. Sølj.

dito         Laers Knudsen Nyegaard og Karen Asbiørnsdaatter.

d.20.Apr.    Ole Torgersen og Else Isaksd. Falchum ejer.

d.22.dito    Anders Carlsen Holt og Johanne Nielsd. paa N.Rising.

Fer.3.Pent.  Isak Solvessen Meen og Gunnild Lauritzd.

Diu:9.Trin.  24/7-1701  Jørgen Jørgenssen og Johanne Hansdatter fra Skodland.

Dom:11.Trin. Pros Nielsen Bøle fra Søli og Birte Larsdatter Aakre.

dj.10.Aug:   Hans Christensen Ballestad og Astri Ingebretsdatter Riis.

Domin 12.Trin. 14/8-1701 Tobias Clau(?)ssen og Gunnild Christoffersdatter. Skal være Tobias Eriksen.

dito         Christian Østenssen og Birte Olufsdatter (Lauritzdatter) fra Hytten.

dito         Gunder Claussen og Gunnild Olufsdatter fra Øfrum.

Dom:15.Trin: Harald Nielssen Bøle og Taran "Karen" Larsdatter. (står slik!)

dito         Jon Johanssen Enggraf  og Maren Andersdatter.

Domin: 19.Trinit.   Povel Jonssøn fra Luxefield og Karen Povelsdatter.

d.5 Oct:     Christian Nielsen og Helvig Halvorsdatter.

d.5 Oct:     Halvor Tronssøn paa Hoven og Sitzel Clausdatter.

dito         Anders Olsøn Riise og Svanou Hansdatter.

Domin 20.Trin. 9/10-1701 Niels Jonssøn fra Luxefield og Gunnild Hansd. hos Amptmanden.

Domin 21 ? 16/10-1701   Aanj Giermundssen og Boel Olsdatter Steensaasen.

Domin 24 Trinit.   Søfren Hendrichssøn og Dorthe Sørensdatter fra Hytten.

Dimin: 25 Trin. 13/11-1701 Christen Rasmussen og Siri Torsdatter fra Mustvet.

d.15.Nov.    Her David Monrath og Abigael Flor fra Gierpen.

d.23.Dec.    Evind Hendrichssen og Karen Lauritzdatter fra Hyni.

 

 

                          Anno 1702.

10/1-1702. Major Arent Krag og Jomfru Kirstine Elisab: Tonsbierg fra Borrestad.

15/3-1702. Hans Andersøn Tambour under Capit. Palm, og Karen Tollofsdatter.

18/4-1702. Anders Halvorsen Aaltved, og Anna Jonsdatter. Se Hauen(A) og Skogsrød.

Domin: Cantate:     Gunder Trolssen og Ingeborg Gundersdatter fra lille Fos.

Domin: Exaudi:  Christen Torgiersen Skoven og Margrete Torgersdatter.

Dominica 4 Trin:      Dyre Christofferssen og Maren Larsdatter.

Domin: 11 Trin: 27/8-1702 Joen Svendsen og Kirsten Clausdatter Enggraf.

Ondsdagen d:30 Aug:    Joen Olssen, og Karen Tollufsdatter fra nordre Bøe.

Domin: 13 Trin:  10/9-1702   Haavol Olssen og Tore Haagensdatter ved Hytten.

Domin: 15 Trin:     Talluf Anundssen fra Løberg, og Aasa Larsdatter.

Fest:Mich:   Niels Olsøn Aamodt og Anna Andersdatter.

Domin: 17 Trin: 8/10-1702     Rasmus Christenssen Faarevold og Maren Trulsdatter Venstøb.

Domin: 19 Trin:     Hans Krageto og Karen Larsdatter.

Domin: 19 Trin:  22/10-1702   Biørn Johansøn Møller og Anna Halvorsdatter fra Hytten.

Ondsdagen d 25 Oct:    Jens Christiansen og Ingeborg Hansdatter.

Domin: 20 Trin:     Hans Jørgenssøn og Anna Hansdatter fra Hauerøen.

Ondsdagen d.22.Nov:    Haagen Solvessen og Serine Søfrensdatter hos Laugmanden.

Torsdagen d.23.Nov.    Peder Anderssøn og Inger Knudsdatter hos Amptmand Adele.

30/11-1702. Major Hans-Jacob Arnolds og jomfru Karen Tonsberg fra Borrestad.

6/12-1702. Leutn: Fien og Julianne Børting.

 

 

                          Anno 1703.

 

Fest:Circum: Søfren Olssen og Gunnild Trolsdatter.

Domin:Septuag:     Oluf Torgierssøn, og Live Ansteensdatter fra Venstøb.

Ondsdagen d 7 Martj:   Lars Jonssøn og Marta Hansdatter fra Hyni.

Ondsdagen d.21 Martj:  Ole Hanssøn og Margreta Christensdatter fra Aasebachen.

Domin: 2 Trin: 17/6-1703     Lars Arnessøn og Dorte Halvorsdatter fra Aas.

Domin: 4 Trinit: 1/7-1703   Halvor Tolfssøn og Else Eriksdatter fra Hoppestad.

Fest: Visitat: Niels Ingebretssøn og Marta Nielsdatter paa Holm.

Domin: 6 Trinit: 15/7-1703 Lars Christenssøn og Anna Pedersdatter fra Hytten.

Domin: 8 Trin:  Amund Clausson og Martha Andresdatter Enggraf.

Domin: 9 Trin: 5/8-1703 Oluf Nielson og Inger Jungersdatter fra BratsbiergKleven.

Ondsdagen d:15 Aug:    Lars Aslakssen og Pernille Pedersdatter fra Kleven.

Ondsdagen d.12 Sept:1703   Aanj Giermundsson og Børte Torgiersdatter fra Moejer.

Domin: 15 Trin: 16/9-1703    Jacob Larssen og Kirsten Larsdatter fra Meen.

dito         Christen Poulssen og Anna Jonsdatter Limj.

Domin: 16 Trin:  23/9-1703   Levor Andersøn og Ingeborg Isaksdatter Gulsæt.

Fest:Mich:  29/9-1703  Peder Thomassøn og Kirsten Jensdatter fra Luxefield.

Domin: 17 Trin:   30/9-1703  Daniel Gunderssøn og Inger Gullichsdatter Dyrkol.

Domin: 19 Trin: 14/10-1703    Aslak Halvorssøn og Elen Christoffersdatter fra Kiise.

Ondsdagen d 17 Oct: 1703.    Amund Pederssøn og Marta Hansdatter.

d.12 Nov.    Hans Bentsøn Vinstrup og Kirsten Ottersdatter.

Domin: 24 Trin: 18/11-1703    Jens Erikssøn og Karen Nielsdatter Hoppestad.

Tirsdagen d 11 Dec:    Assessor Borse og jomfru Charlotte Arnoldt.

Fer: 2 Nativit:   Oluf Olssøn og Marta Olsdatter fra Højeli.

dito         Aslak Skomager og Malene Jensdatter fra Kolle-botten.

Fer:3 Nativ: Ingebret Knudssøn og (enke) Karen Olsdatter fra Skiefield.

 

 

                          Anno 1704. ( s. 215.)

 

Dom: Septuag:  Joen Thomassen fra Luxefield og Gunnild Trolsdatter. Despons i Schien.

Ondsdagen: d.7.Maj:     Peder Gullichsen, og Kirsten Olsdatter. Despons: Schien.

Feria 2 Pent:              Ingebret Eriksen og Kirsten Jacobsdatter fra BratsbergKleven.

Mandag d.19 Maj:    Niels Thomæssen og Dorothea Maria Madsdatter fra Hytten.

Ondsdagen d.4 Junij    Rasmus Halvorssøn og Rønnou Nielsdatter fra N.Grini.

dito         Albret Olssøn og Karen Clausdatter fra Lyngaasen. - Despons: Schien.

8/6-1704. Isak Jonssøn og Lisbeth Michelsdatter fra S. Breche. - Despons: Schien.

13/7-1704. Ole Danielssøn og Gunnild Tolfsdatter fra Bratsberg.

31/8-1704. Erik Simonssen og Martha Sivertsdatter fra Borrestadstranden.

31/8-1704. Michel Sivertssøn og Dorte Taralsdatter. Aarhus eje.-

3/9-1704. Tallach Solvessøn og Gunnild Olsdatter fra Lja.

Fest: Michael:     Niels Jonssøn og Maren Amundsdatter fra Løberg.

8/10-1704. Lars Hanssøn og Karen Tolfsdatter fra Ballestad.

26/10-1704. Anders Hansøn Bøe og Karen Svendsdatter fra Wenstøb.

5/11-1704. Niels Larsøn og Barbara Christensdatter fra Bratsberg. Desp: Schieen.

 

 

                          Anno 1705. ( s. 224.)

 

Tirsdagen d 27 Jan:   Hans Abrahamssen Falch fra Østerrisøer og Anna Margr: Ibsdatter i Hytten.  - Han hafde og c-tion Bref fra H: Hendrich Scavenio i Riisør.

Ondsdagen d 4 Martj:   Anders Larssen fra Lj og Anna Larsdatter.

dito         Peder Jenssøn og Karen Gundersdatter.

Ondsdagen d 1 April:   Peder Gutormssøn og Helge Nielsdatter fra Kleven.

Domin: Misceric:  Ingebrett Knudsson Skiefield og Anna Eriksdatter Lerche fra Kleven.

Domin: 5 Trin: 12/7-1705     Anders Hanssøn og Kirsten Andersdatter fra Hytten.

Domin: 6 Trin:   19/7-1705      Knud Østenssøn og Anna Andersdatter fra Bøe.

Ondsdagen d:22 Julj:   Hans Sørenssøn og Anna Giermundsdatter fra Skotland.

Ondsdagen d.26 Aug:    Stephan "Stephen" Solverssøn og Boel Larsdatter fra Enggraf.

dito         Ole Gunderssøn og Lisbeth Tolfsdatter fra Aasebachen.

dito         Torgier Svendssøn og Gunnild Larsdatter fra Grinihaugen.

Domin: 12 Trin:    30/8-1705  Mathias Larssøn og Karen Olsdatter fra Løberg.

dito         Lars Nielssøn og Karen Halvorsdatter fra Skaven.

Ondsdagen d 23 Sept:   Halvor Olssøn og Karen Madzdatter.

Fest:Mich:   Gunder Hanssøn Lj og Sidsel Solversdatter fra Ouestad.

Ondsdagen d 18 Nov:    Christen Corporal og Aase Amundsdatter fra Osebachen.

 

 

                          Anno 1706. ( s.234.)

 

Domin:Invoc: Jon Halvorssen og Margrete Levorsdatter fra Aaltved.

Ondsdagen d.24 febr.   Abraham Anderssen og Ingeborg Svennungsdatter.

dito         Anders Tolfssen og Karen Gunvoldsdatter fra Aasebachen. Despons: Solum.

Domin: judica:  Corfits Jogenssen og Barbara Davidsdatter fra Bratzberg Kleven.

Fest:Annunc: Hans Larssen Lj og Anne Gundersdatter fra Svinholt.

Ondsdagen d.14.April:  Jacob Olssøn og Anna Børgersdatter fra Ballestad.

19/5-1706. Peder Hanssen Holst og Anna Stevensdatter(Steners?) fra Aasebachen.

19/5-1706. Isak Anderssen og Inger Olsdatter Aasterød.

Domin: 3 Trin: 20/6-1706       Christoffer Halvorssøn og Karen Hansdatter søndre Grini.

Domin: 5 Trin: 4/7-1706         Christen Haraldssøn og Maren Jonsdatter fra Klep.

Domin: 6 Trin: 11/7-1706       Jon Torgierssen og Ingeborg Nielsdatter fra NrSem.

dito                               Anders Simonsøn og Thore Nielsdatter fra Ramsaasen.

Domin: 7 Trin: 18/7-1706       Isak Rasmussøn og Ingeborg Halvorsdatter NrFos.

Domin: 13 Trin: 29/8-1706     Søren Janssøn og Gunvor Ovensdatter fra SrGrinj.

Domin: 15 Trin:   12/9-1706  Hans Larssøn og Birte Isaksdatter fra Falchum ejer.

Domin: 17 Trin: 26/9-1706    Peder Anundssøn og Ester Ambiørnsdatter.

Domin: 18 Trin:           Mogens Hoppestad og Marichen Berentsdatter.- Despons: Hollen.

Ondsdagen d 20 Oct:              Halvor Helgessøn og Maren Clausdatter Aasebachen.

Domin: 23 Trin:           Jacob Isaksen Sneltved og Anna Gulichsdatter.

Ondsdagen d 10 Nov:             Niels Vetlessøn og Boel Hansdatter fra Sølj.

Domin: 24 Trin:           Ove Larssøn Riis og Børte Solvesdatter fra Kolchin.

Domin: 25 Trin:  21/11-1706. Biørn Johanssen Møller og Marta Mathisdatter fra Hytten.

Domin:1 Adv: Lars Nielssøn og Ingeborg Sørensdatter fra BratsbergKleven.

 

 

                          Anno 1707.

 

Fest:Epiph: 2/1-1707 Claus Halvorsson Tofte og Gunnild Halvorsdatter.

Ondsdagen d 6.April:   Abraham Tolfssøn og Inger Jørgensdatter NrMelum.

Ondsdagen d.15 Junij. Stephan Hanssøn og Anna Andersdatter fra Borrestadstranden.

Domin: 3 Trinit:10/7-1707    Tor Larssøn og Gunnild Aslaksdatter fra Berg.

Domin: 7 Trin: 7/8-1707 Lars Nielssøn Skaven og Marta Isaksdatter Sneltved.

Domin: 8 Trin:  14/8-1707    Helge Nielssøn og Ingeborg Engebretsdatter fra Højsæt.

dito    Zacharias Halvorssen Tofte og Karen Ingebretsdatter fra Holm.

Fest:Mich:   Lars Solvessøn soldat og Ingeborg Hansdatter fra Lj.

Domin: 15 Trin:  Aslak Nielssøn Tofte og Margrete Solvesdatter.

Domin: 16 Trin:  9/10-1707 Jørgen Jørgenssøn og Karen Anundsdatter fra Hytten.

Ondsdagen d 26 Oct: Jørgen Straale og Rønnou Rolfsdatter.Despons: Scheen.

dito         Christen Christenssøn og Johanne Jansdatter.

Ondsdagen d 30 Nov:    Peder Knudssøn og Sigri Knudsdatter fra Fieldalen.

 

 

                          Anno 1708. ( s. 254.)

Domin: Septuag:     Elling Halvorssøn og Karen Olsdatter fra Borgestad.

Domin:Remin: 4/3-1708 Niels Sivertssøn og Anna Falqvarsdatter fra Aarhus ejer.

Tirsdagen d 6 Martj:   Jacob Holst og Anne Sophia Bomhoff paa Lille Fos.

Ondsdagen d 28 Martj:  Jon Halvorssøn og Maren Solvesdatter fra Sanne.

dito         Jens Anderssøn og Maren Hansdatter fra Follou.

Ondsdagen d 20 Junij:  Knud Nielssøn Bøle og Margrete Andersdatter.

Fredagen d 27 Julij:  Hans Pederssøn Holst og Karen Haagensdatter fra Osebachen.

Ondsdagen d 1 Aug:     Jon Olssen Bøeje og Lisbeth Hansdatter.

Domin: 11 Trinit: 19/8-1708  Ole Isakssøn og Maren Amundsdatter fra Sneltved.

Ondsdagen d 22 Aug:    Bent Larsson og Aslou Olsdatter fra Egaasen.

Domin: 15 Trinit: 16/9-1708  Even Simonssøn og Gunnild Nielsdatter fra Steensaasen.

Ondsdagen d.19 Sept:   Jon Hanssøn og Birte Hansdatter fra Bøeje.

dito         Anun Jensson og Karen Jonsdatter fra Kouserø.

Domin: 19 Trin:   14/10-1708  Søren Klocher og Johanna Olsdatter.

Tirsdagen d 16 Oct: 1708  Capit: Mathias Paust og Helena Erbo fra Fossum Jernverch.

                                         Caut: Capit: Ovenberg. Borgmester Wejer.

Domin: 20 Trin:  21/10-1708   Johannes Gunderssen og Anna Annersdatter fra Dyrkol.

Domin: 24 Trin:     Daniel Janssøn og Maren Olsdatter fra NrBreche.

Domin:1.Adv: Ole Claussøn og Ellen Hansatter fra Lj.

Ondsdagen d 12 Dec: Peder Christenssen og Margrete Wejer paa NrBreche. Caut: Wejer.

Ondsdagen d 19 dec:   Anders Børgersen hammersvend ved Hytten og Anna Jansdatter.

Feria 3 Nativ:     Morten Christenssen og Gunne Steensdatter fra Faarevold.

 

 

                         Anno 1709. ( s. 263.)

 

Fest:Purith: Peder Knudssøn og Dorte Arnesdatter fra Skiefield.

Domin: Qvasimod: 7/4-1709 Knud Knudsson og Maren Johansdatter fra Meenstad.

 

Ulrich Vilhelm og Anna Hansdatter, for hvilche her i Gierpen Kirche.

Dae deris Trolovelse var utliust, bleve copulerede af H: Giert paa Hollen.

 

Ondsdagen d 19 Junij:  Isak Hanssøn og Kirsten Pedersdatter fra Højelj.

Domin: 15 Trin: 8/9-1709    Ole Nielssøn fra Aamot og Else Mortensdatter Casted.

Ondsdagen d:11 Sept:   Ole Tronssøn og Birte Aanisdatter fra Mo.

dito         Haagen Larssøn fra Riis og Gunnild Olsdatter.

dito         Christian Nielssøn fra N:Venstøb og Karen Andersdatter. - Despons: Sch(een).

dito         Ole Janssøn og Thone Kiøstelsdatter. Hytten.

dito         Helge Olssøn og Margrete Tolfsdatter fra Bøe eje.

Domin: 19 Trinit: 6/10-1709  Peder Jenssøn og Gunnild Halvorsdatter fra Hytten.

dito         Erik Knudssøn og Maren Monsdatter Baaserø.

Domin: 22 Trin: 27/10-1709    Torger Giermundssøn og Karen Nielsdatter fra Luxefield.

Ondsdagen d 6 Nov:     Halvor Halvorssen og Pernille Trulsdatter fra Skavan.

 

 

                          Anno 1710. ( s. 271.)

Domin: a Circ:      Mads Toriessøn og Alhed Olsdatter fra Aasebachen.

Ondsdagen d 12 Martj:  Niels Knudssøn og Ragnild Børgersdatter fra Bøle.

Ondsdagen d 9 April:   Amund Gunderssøn og Kirsten Trulsdatter fra Lundeje.

Ondsdagen d 4 Junjij Hendrich Pederssøn Doxrø og Maren Ingebretsdatter fra Holm.

Ondsdagen d.9 Julij    Ingebret Olssøn og Lisbeth Hansdatter fra Vagtenberg.

Domin: 4 Trin:      Peder Christenssøn og Maren Haralsdatter fra Berreberg.

Domin: 7 Trin: 3/8-1710      Giert Janssøn Fander og Thore Haagensdatter fra Hytten.

Domin: 9 Trin: Baltzer Jeronimussøn og Live Jensdatter fra Hytten.- Despons: Scheen.

Ondsdagen d 8 Oct:     Hans Faltienssøn og Else Trulsdatter fra M.Wenstøb.

Ondsdagen d 22 Oct:    Anders Amundssøn og Karen Enersdatter fra Hytten.

Domin: 19 Trin: 26/10-1710      Peter Janssøn og Kirsten Evensdatter fra Hytten.- Despons: Schienæ.

Fest:Q.S.  1710  Niels Torierssøn og Anna Arvesdatter fra Wenstøb.

Domin: 20 Trin: 2/11-1710    Lars Halvorssøn og Maren Olsdatter fra Bøe.

Domin: 21 Trin:  9/11-1710  Christian Østenssøn og Christense Je(a?)nsdatter fra Hytten.

dito         Niels Jonssøn (Janssøn) og Karen Gustafsdatter fra Kleven.

Domin:1 Adv: Hans Zivertssøn og Ingeborg Andersdatter fra Roligt.

Løverdagen d 20 Dec:   Christian Claussøn fra Hytten og Maren Mortensdatter Castet.

 

 

                          Anno 1711. ( s. 280.)

Ondsdagen d 21 Januarij:    Ingebret Halvorssøn og Ragnild Jørgensdatter fra Becheval.

Ondsdagen d 20 Maj:    Lars Simonssøn og Martha Knudsdatter fra Baaserø.

dito         Anders Olssøn, og Marta Haralsdatter fra Lien.

Ondsdagen d 15 Julij:  Ole Haralssøn og Anna Jansdatter fra Bøle.

Fest:Mich:   Søren Anderssøn og Inger Tolfsdatter fra SrBøeje.

Domin: 18 Trin: Lars Pederssøn og Karen Anonsdatter fra Osebachen.

-bleven copulerede hiemme, for P. laa dødelig siug og døde siden.

Domin: 19 Trin: 11/10-1711  Christen Olssøn og Ingeborg Engelsdatter fra Holm.

Ondsdagen d 14 Oct:    Ole Amundssøn og Ragnild Jonsdatter fra Osebachen.

dito         Niels Tronssøn og Maren Andersdatter fra Klep.

dito         Niels Janssøn og Maren Olsdatter fra Aasqværnen.

Domin: 20 Trin: 18/10-1711  Poul Torssøn og Siri Toriersdatter fra SrLimi.- Vare trolovede i Scheen.-

Domin: 21 Trin:  25/10-1711   Lars Gunderssøn og Else Gundersdatter fra NrAas.

Domin: 23 Trin: 8/11-1711    Jeronimus Mathisson og Hellie Andersdatter fra Hytten.

Ondsdagen d 18 Nov:    Anders Pederssøn og Birte Børgersdatter fra Hoppestad.

Ondsdagen d 16 Dec:    Ole Olssøn og Thone Gundersdatter fra Søli eje.

Fer:3 Nativ: Zacharias Claussøn og Maren Jacobsdatter fra Jønneval.

 

 

                          Anno 1712. ( s. 287.)

Ondsdagen d 27. Januarij:    Tyge Anderssøn og Christine Jansdatter.

Torsdagen d 4 febr. Mag. Jacob Rasch i Christiania og Anna Dorthe Wejer fra NrBreche. Caut: Borgm: Wejer.

Ondsdagen d 9.Mart: Ole Nielssøn og Anna Nielsdatter,- som skulle bo paa Langerø.

dito         Jacob Knudssøn og Johanne Andersdatter.

Ondsdagen d.16 Martj:  Alexander Dyressøn og Kirsten Nielsdatter.

dito         Erik Gunderssøn og Martha Anundsdatter.

Domin:4 Trin: 19/6-1712. Henric Christenssøn og (enke) Gunnild Elefsdatter fra Hytten.

Fest:Visit: Maria:      Ole Svendssøn af Scheen og Tore Mortensdatter.

Domin: 13 Trin: 21/8-1712  Jens Jeronimissøn og Lisbeth Jansdatter fra Hytten.

Fest:Mich:   Isak Hanssøn Højeli og Dorthe Søfrensdatter fra Sem.

Dom:19 Trin: Peder Amundssøn og Martha Olsdatter.

Domin: 20 Trin: 9/10-1712    Abraham Anderssøn og Johanne Pedersdatter.

Ondsdagen d 9.Nov:     Peder Trulssøn og Anna Gulbrandsdattter.

dito         Mads Hanssøn og Catrine Eriksdatter.

Domin: 25 Trin: 1712     Tambour Mathias Bruchmejer og Tore Svendsdatter.

Domin: 26 Trin:  20/11-1712   Jens Arvessøn og Karen Mogensdatter fra Stulen.

Domin:1 Adv: Peter Mortenssøn og Martha Nielsdatter fra Kiær.

Ondsdagen d 30 Nov:    Anders Christenssøn og Kirsten Jensdatter Falcum eje.

Feria 3 Nativ:     Ole Hanssøn Høg og Kirsten Andersdatter fra Follestad.

dito         Ole Jacobssøn og Gurj Andersdatter fra Kleven.

 

 

                          Anno 1713.

Ondsdagen d 26 Jan:    Jon Olssøn og Inger Rejersdatter fra Osebachen.

Domin: 4 Epiph: 29/1-1713    Torsten Janssøn og Anna Hansdatter fra Kollebotten.

Domin: 5 Epiph:     Niels Olssøn og Martha Gundersdtr. fra NrGrinj.

Domin: Sexag: 19/2-1713 Gunder Jonssøn fra Hytten og Margrete Christensdatter. Despons. i Scheen.

Ondsdagen d 8 Mart:    Anders Hanssøn og Karen Anonsdatterfra Osebachen.

Domin: Reminisc: Ole Halvorssøn og Martha Helgesdatter fra Hytten.

Fredagen d.7 April: Peder Bagge og Margrete Catrine Redsted fra Sr. Melum (Mæla).

Ondsdagen d 30 Maj: Giermund Olssøn og Kirstine Christensdatter fra Osebachen.

Domin: 1 Trin: Ingebret Pederssøn og Martha Solvesdatter fra Bratsberg.

Ondsdagen d.26 Julij:  Lars Gunderssen Aas og Karen Halvorsdatter.

Domin: 8 Trin: 6/8-1713. Ole Biugssøn og Martha Torjersdatter fra Schielbred.

Fest:Mich: 29/9-1713  Niels Jenssøn og Else Lucasdatter fra Luxefield.

Domin: 17 Trin: 8/10-1713    Anders Anderssøn og Ingeborg Sørensdatter fra Skotland.

dito         Jonas Hanssøn Bagge og Karen Olsdatter fra Kleven.

Domin: 19 Trin:     Hans Halvorssøn og Karen Hansdatter fra Hytten.

Domin: 21 Trin:     Lars Sørenssøn Kulleskriver og Giertrud Olsdatter.

Ondsdagen d 22 Nov:    Isak Jonsson soldat fra Ballestad og Birte Børgesdatter.

Domin: a Nativ:     Christen Janssøn og Anne Andresdatter fra Ø.Borge.

       

 

 

                          Anno 1714. Copulati

 

Fest Purific:  2/2-1714   Jan Sørenssøn og Anne Jansdatter fra Hytten.

dito         Hans Hanssøn og Karen Aslaksdatter Berg.

Ondsdagen d 28 febr: Christopher Anderssøn og Maria Rasmusdatter fra Kleven. - Despons: Scheen.

dito         Anders Knudssøn og Ellen Laersdatter Fløtterø.

Tirsdagen d 6 Mart:    Ingebret Olssøn og Anne Marcusdatter fra Osebachen.

Ondsdagen d 25 Apr. Niels Halvorssøn fra Ejdang(er) og Magdalene Usler. Caut: Jens Claussøn.

Dom:Cant:   29/4-1714 Claus Gabrielssøn og Martha Olsdatter fra Menstad.

Dom:Cant:   Johannes Børgerssøn og Ragnild Gulbrandsdatter fra Myren.

Domin: Rogate:6/5-1714      Jon Tormossøn og Ellen Halvorsdatter fra Steensaasen.

Fer:2 Pent: 21/5-1714 Simon Jenssøn og Anne Larsdatter fra Hytten.

Ondsdagen d 30 Maj:    Micel Eriksøn Lerce og Margreta Jansdatter fra Kleven.

Domin: 3 Trinit:    Samuel Pederssøn og Anne Nielsdatter fra Aamot.

Ondsdagen d 20 Junij:  Amun Halvorssøn og Kirsten Solvesdatter fra Aaltved.

Domin: 5 Trin:      Lucas Larssøn og Ingeborg Larsdatter.

Domin: 6 Trin:      Hans Larssøn og Anne Larsdatter fra Lj.

Ondsdagen d 18 Julij: Christen Larssøn Kudsk og Johanne Larsdatter fra Borrestadstranden.

Torsdagen d 26 Julij:  Tyge Helgessøn og Dorthe Hansdatter fra NrBreche.

Tirsdagen d 9. Oct:    Christian Brant Raadmand i Scheen, og Anne Erbo fra Hytten.

Ondsdagen d 10 Oct: 1714    Vetle Hanssøn og Kirsten Levorsdatter fra Højsæt.

Ondsdagen d 12 Decemb: Thomas Poulssøn og Ellen Olsdatter fra Løberg.

dito         Erik Svendssøn og Karen Jensdatter fra Grinjhaven. - Despons: Schiena.

Feria 2 Nativ:     Micel Jenssøn og Karen Haagensdatter fra Osebachen.

Domin a Nativ:     Anders Mognssøn og Marta Asmundsdatter fra Hytten.

 

 

                          Anno 1715. ( s. 320.) Copulati

 

Dom:1 Epiph: 13/1-1715 Peder Nielssøn og Anne Steensdatter fra Kleven.

Ondsdagen d.6 febr:    Anders Olssøn Lang og Pernille Isaksdatter fra Gulsæt.

Domin:Remin: Hans Jenssøn og Sophia Nielsdatter fra Aaseje. - Despons: Scheen.

Ondsdagen d 3 April:   Anders Jonssøn og Martha  Nielsdatter fra Sanne.

Torsdagen d.9 Maj: Peder Luche af Larvigen og Helena Erbo fra Venstøb. Caut: Børting. Brant.

Dom:Rogate:  26/5-1715 Lars Mognssøn og Aaste Jonsdatter fra Steensaas.

Ondsdagen d 5.Junij:   Erik Knudssøn og Maren Aslaksdatter fra Goupaasen.

Ondsdagen d 3 julij:   Lars Eriksøn og Kirsten Solvesdatter fra Ovestad.

Tirsdagen d 19 Sept:   Arent Post og Inger Wejer fra NrBreche.

Ondsdagen d.2 Oct:     Torjer Christenssøn og Gurj Jespersdatter fra Skoven.

Dom:19 Trin: 27/10-1715  Villum Østenssøn og Anne Evensdatter fra Hytten.

Domin: 20 Trin:  3/11-1715   Rasmus Ovessøn og Inger Nielsdatter fra Strømdal.

Ondsdagen: d 6.Nov:     Christen Halvorssøn og Birte Svendsdatter. (Til Skriua u. Foss).

Domin: 21 Trin:     Ole Olssøn og Gunnild Olsdatter fra Kleven.

Ondsdagen d 11 Dec:    Ole Jenssøn og Kirsten Olsdatter fra W.Borge.

Dom:3 Adv: 15/12-1715  Lars Halvorssøn og Inger Tolfsdatter fra M.Bøe

Fer:2 Nativ: Niels Christensson og Sirj Haagensdatter fra Osebachen.

Dom:a nativ: 29/12-1715 Halvor Poulssøn og Anne Hansdatter fra Kittilsrø.

d.30 Dec:    Gunder Guttormssøn og Inger Torgrimsdatter fra Holm.

dito         Brynild Hanssøn og Maren Børgesdatter fra Kleven.

 

 

                          Anno 1716. ( s. 330.) Copulati

 

Domin:Esto: 23/2-1716 Peder Jenssøn og Maren Nielsdatter fra Steensaas.

 

Fredagen d 27 Mart:   Tobias Hichman og Anne Maria Josten fra SrMælum.

 

Ondsdagen  d 1 Apr:     - Despons: Scheen. Christian Simonssøn og Birte Larsdatter fra Hytten.

 

dito         Anders Hanssøn og Rønnou Pederdatter ibid.

 

Ondsdagen d 27 Maj: 1716  Haagen Larssøn og Randj Kittilsdatter.

 

d.20 Junij:  Halvor Olssøn og Kirsten Andersdatter Aaseje.

 

d.27 Junij:  Taral Bentsøn og Tone Olsdatter.

 

Ondsdagen d 15 Julij 1716  Tolf Vetlessøn og Else Kejsdatter fra Grinjeje.

 

Tirsdagen d 21 Julij:  Niels Rire og Jytte Jansdatter fra Kleven.

 

d.12 Sept:   Jacob Pederssøn og Else Anundsdatter.

 

Dom:19 Trin: Niels Isakssøn og Clarchen Larsdatter.

 

Ondsdagen d 21 Oct:    Sivert Vernessøn og Christense Erikdatter fra Osebachen.

 

dito         Anders Olssøn og Marta Steensdatter Hoppestad.

 

Domin: 20 Trin: 25/10-1716    Henric Nielssøn og Dorte Nielsdatter Hynj.

 

Fest: O Sanct:     Solve Christenssøn og Maren Hansdatter fra NrBøe.

 

Ondsdagen d 18 nov:    Ole Olssøn og Kirsten Grumstolen.

 

Ondsdagen  d 18 nov:    Halvor Engelssøn og Karen Elefsdatter fra Otterholt.

 

dito         Tolf Olssøn og Ragnild Jørgensdatter Becheval.

 

 

                         Anno 1717. ( s. 340.) Copulati

Ondsdagen  d.10 febr:   Svend Madssøn og Anne Larsdatter fra Grinj ejer.

 

Ondsdagen  d 17 febr:   Colbiørn Olssøn og Else Jensdatter.

 

Tirsd(ag): d 25 Maj:    Niels Nielssøn Hafsund og Tore Gundersdatter fra Osebachen.

 

Domin:  3 Trin:  13/6-1717    Peder Haagenssøn og Gunnild Ovesdatter fra Strømdal.

 

Ondsdagen  d 16 Junij:  Hans Solvessøn og Maren Andersdatter fra Lund.

 

d.19 Junij:  Solve Nielssøn og Karen Olsdatter fra Ovestad.

 

Ondsdagen d 14 Julij:  Tolf Amundssøn og Kirsten Anonsdatter i Meenstadsætter.

 

Ondsdagen d 11 Aug:    Helge Hanssøn og Lisbet Hansdatter fra Vagtenberg.

 

dito         Christen Larssøn og Ingeborg Gustafsdatter fra Kleven.

 

Fredagen d 20.Aug:    Abraham Anderssøn og Kirstine Tønnesdatter fra Osebachen.

 

Dom:19 Trin: 3/10-1717 Niels Lucassøn og Kirsten Jensdatter fra Luxefield.

 

Ondsdagen d 6 Oct:     Turvil Torgrimssøn og Iøran Andersdatter fra Follestad.

 

d.9 Oct:     Ole Tolfssøn og Inger Hansdatter.

 

9/10         Anders Nielssøn og Anne Hansdatter fra Stranden.

 

Dom:20 Trin: 10/10-1717 Jost Janssøn og Malene Jacobsdatter fra NrFos.

 

d 16 Oct:    Nirj Dyressøn og Ingeborg Rasmusdatter.

 

Dom:24 Trin: 7/11-1717 Hans Janssøn og Maren Amunsdatter fra Sneltved.

 

Fredagen. d. 29 Oct:  Bernt Wittenberg og Maria Flor fra SrRiising.

 

d.13 Nov:    Tolf Anderssøn og Gurj Olsdatter fra Falcum.

 

dito         Christen Olssøn og Anne Kiøstelsdatter fra Bøeje.

 

d.13 Nov:    Micel Sivertssøn og Ingeborg Jansdatter.

 

Ondsdagen d 8 Dec.     Hans Nielssøn og Anne Tolfsdatter fra NrAas.

 

 

                         Anno 1718. ( s. 351.) Copulati

Tirsdagen d 4 Janu:    Leutenant With og Giertrud Uslers.

 

Ondsdagen d 9 febr: 1718   Niels Wejer og Birte Lange (Birgithe).

 

d.14 febr:   Niels Knudssøn og Ambor Jensdatter.

 

Ondsdagen  d 16 Mart:   Arne Rolfssøn og Kirsten Rollousdatter fra Aarhus eje.

 

13/4-1718. Christen Anderssøn og Margrete Halvorsdatter.

 

13/4-1718. (enkem.) Knud Østenssøn og Ingeborg Amunsdatter.

 

Ondsdagen  d 11 Maj:    Gunder Børgessøn og Inger Nielsdatter fra Moo.

 

d.30 Maji: 1718   Johan Micelssøn Bornholm og Georgine Erbo fra Hytten.

                   Caut: Iver Micelssøn fra Strømsø.

 

Ondsdagen d 1(11?) Junij:       Lars Anderssøn og Margrete Gregorisdatter fra Lund.

 

Fer:3 Pent:  7/6-1718  Ole Mognssøn og Karen Larsdatter fra Hytten.

 

Dom:5 Trin: 17/7-1718   Erik Olssøn og Marta Knudsdatter fra Sneltved.

 

Ondsdagen d 17 Aug:    Adam Pederssøn og Johanne Bentsdatter fra Kleven.

 

Fredagen d 9 Sept:    Tolf Nielssøn og Anne Pedersdatter fra Tofte.

 

Dom:15 Trin: Jost Halvorssøn og Marta Larsdatter fra Tofte.

 

Dom:16 Trin: 2/10-1718 Jacob Fallejer og Marta Halvorsdatter fra Hammeren.

 

Dom:17 Trin: Anders Rust? og Gurj Olsdatter fra Sem.

 

Dom:19 Trin: Christen Hanssøn og Karen Hansdatter fra SrAas.

 

d.24 oct:    Jan Hanssøn og Karen Olsdatter Sem.

 

Ondsdagen    Jacob Jonssøn og Karen Amundsd(atter) fra Løberg.

d 26 Oct:    - Forlovede d 4 trin 1717. -

 

Dom:20 Trin: Ole Larssøn og Ingeborg Hansdatter fra NrLimi.

             Despons: Schieen.

 

Dom:21 Trin: 6/11-1718  Lars Nielssøn og Kirsten Vetlesdatter fra Kleven.

             Despons: Schieen.

 

Ondsdagen

d 28 Dec:    Poul Pederssøn og Birte Olsdatter fra Gaasehøllen.

 

dito         Torbiørn Jenssøn og Else Nielsdatter.

 

 

                         Anno 1719. ( s. 363.) Copulati

 

d.24 Jan. 1719:    Gunder Jenssøn og Inger Lucasdatter fra Luxefield.

 

dito         Erik Madssøn og Karen Halvorsdatter fra ..."Hoppestad".

 

d 20. Januar:      Jacob Vetlessøn og Birte Jensdatter.

 

d.30 Jan:    Tor Anderssøn og Gunnild Tronsdatter fra Rolighed.

 

Fest:Purit:  Micel Anderssøn og Karen Henricsdatter fra Osebachen.

 

Dom:Esto:    Lars Haralssøn Bøle og Maria Vernersdatter.

 

Ondsdag: d. 22 Martij:   Ingebret Vetlessøn og Maren Rasmusdatter fra Sølj.

 

Ondsdag: d. 29 Martij:   Henning Olssøn og Anne Knudsdatter.

 

Ondsdag: d. 26 April:  Ole Larssøn og Gunnild Guldbrandsd(atter) fra Løberg.

 

dito:        Stephen Gulbrandssøn og Astrj Gullichsdatter fra Espedalen.

 

dito         Peder Trulssøn og Marta Isaksdatter fra Skaven.

 

d:1 Maij:    Helge Nielssøn Højsæt og Maren Larsdatter.

 

Ondsdag: d 21 Junij 1719:  Axel Hanssøn og Marta Gundersdatter Nr Grinj.

 

dito         Hans Je(a?)nssøn og Maren Jonsd: fra Sr Limj.

 

Ondsd: d 28 Junij:  Haral Hoven og Else Jonsdatter.

 

Dom:5 Trin: 9/7-1719 Isak Fallejen og Sara Olsdatter fra Luxefield.

 

Tirsd: d 11 Julij:  Jørgen Rosenhof - tolder i Cragerø og Giertrud Flor.

 

d 15 sept:   Lars Galt og Karen Larsdatter.

 

Fredagen

d 22 Sept:   Bent Bergsted og Annicen-Maria Erbo.

 

Ondsdagen

d 18 Oct:    Herman Halvorssøn og Ingeborg Mogensdatter.

 

---"---      Tallac Vrolssøn og Maren Hansdatter.

 

Dom:21 Trin: Tor Jenssøn og Randj Nielsdatter.

 

F:O.S. 1/11-1719      Lars Jacobssøn og Maria Engelsdatter.

 

d.11.Nov:    Søren Rasmussøn og Helvig Pedersdatter.

 

1719.

Ondsd: d 15 Nov:    Ole Christenssøn og Sirj Mortensdatter fra Castet.

 

dito         Gudmond Alfssøn og Agata Olsdatter.

 

Ondsd: d 13 Dec:    Simon Gregorissøn og Gunnild Gregorisdatter.

 

dito         Jens Engelssøn og Ambor Simonsdatter.

 

Fer:2 Nativ: Jon Tormossøn og Gurj Aslakdatter.

 

Fer:3 Nativ: Even Jacobssøn og Gunnild Olsdatter.

 

d.28 Dec:    Lars Larssøn og Aaste Halvorsdatter.

 

dito         Anders Torssøn og Else Lucasdatter.

 

 

                          Anno 1720. ( s. 374.) Copulati

 

d 2 Jan:     Claus Christenssøn og Ingeborg Isaksdatter fra NrVenstøb.

d.18 dito:   Anun Evenssøn og Marta Clausdatter.

d.23 dito    Ole Simonssøn Værvig og Dorte Hansdatter fra Hytten.

Ondsdagen d.6 Mart:    Niels Haralssøn og Kirsten Evensdatter fra Bøle.

d.13 Martij: Christen Larssøn og Ingeborg Gundersdatter fra Bræche.

dito         Lorens Hanssøn og Margrete Christensdatter fra Osebachen.

Ondsdagen d 20 Mart:   Mathis Larssøn og Anne Halvorsdatter.

dito         Hans Bentsøn og Kirsten Jonsdatter.

d.10 Apr:    Brynild Hanssøn og Magnild Isaksdatter.

Ondsdagen d.17 Apr:    Niels Halvorssøn og Gunnild Isaksdatter fra Becheval.

dito         Lars Halvorssøn og Kirsten Olsdatter.

Ondsdagen d.17 Apr:    Lars Olssøn og Maren Nielsdatter Højsæt.

d.18 Apr: 1720   Christopher Olssøn og Karen Olsdatter fra Fossum.

d.11 Maji:   Morten Børgerssøn og Marta Christophersdatter.

dito         Gunder Halvorssøn og Karen Nielsdatter.

dito         Halvor Hanssøn og Karen Arnesdatter.

Ondsdagen d 5 Junij:   Ole Eschilssøn og Marta Arnesdatter fra Osebachen.

Ondsdagen d 5 Junij:   Johannes Sørenssøn og Birte Knudsdatter.

Torsd: d 13 Junij: Ober Inchpecteur Jørgen Mandal og fru Assessors Johanne Clausdatter.

d 13 Julij:  Christen Rasmussøn og Ingeborg Jørgensd: fra Grunnerø.

dito         Lars Christopherssøn og Anne Knudsd(atter).

dito         Tolf  Annundssøn og Maren Torsdatter Sølje.

"Se Desponsati 3.Trin 1720. Den 4.forlovelsen". DET SKAL NOK VÆRE: Anund Tolfssøn.

d.16 Julij:  Gunder Danielssøn "Ballestad" og Boel Hansd: Borge.

13 trin: 25/8-1720    Ole Knudssøn og Karen Larsdatter Fieldet.

dito         Anders Anderssøn og Birte Nielsdatter Sem.

16 trin: 15/9-1720 Hans Nielssøn og Anne Knudsdatter fra Mustved.

17 trin: 1720  (22/9)  Stephen Elefssøn og Else Jensdatter.

d.25 Sept:   Corfit Jungerssøn og Anne Sørensdatter fra Kleven.

fest:Mich:   Ole Rasmussøn og Hellie Brynildsdatter fra Grunnerø.

19.trin: 6/10-1720  Ole Hanssøn og Ingeborg Biørsnsdatter fra Hytten.

dito         Hans Halvorssøn og Karen Amunsdatter fra Venstøb.

dito         Hans Knudssøn og Johanne Jonsdatter fra Follou.

dito         Jørgen Abrahamssøn og Marta Enersdatter fra Bøe.

Ondsd: d 9.Oct:     Kej Olssøn og Maren Pedersdatter.

dito         Gudmun Jenssøn og Karen Isaksdatter fra Moo.

20 trin:  13/10-1720   Hans Colbiørnssøn og Tone Gundersdatter fra Sølieje.

21 trin: 20/10-1720    Gunder Jansson og Elen Abrahamsdatter fra Øfrum.

23 trin:     Lars Envoldssøn og Birte Torcelsdatter fra Osebachen.

dito         Hans Claussøn og Gunnild Knudsdatter fra Folou.

25 trin: 17/11-1720    Halvor Hansson og Inger Jørgensdatter fra Fos.

dito         Niels Tormossøn og Kirsten Anunsdatter Steensaas.

dito         Vetle Anderssøn og Margrete Olsdatter fra Sem.

 

                         Anno 1721. ( s. 387.) Copulati

 

Torsd: d 9 Jan:     Amund Pederssøn og Gunnild Gunnesdtr. fra Eresrø.

Dom:1 Epiph: 12/1. Lars Aslakssøn og Anne Knudsdatter fra Kleven.

Invoc:       Anders Christopherssøn og Kirsten Levorsdatter fra Osebachen.

Ondsd: d 28.Maij: Hans Pederssøn og Torbor Iversdatter fra Doxerø.  Despons: Scheen.

d.30 Maij:   Lars Solvesson og Anne Jensdatter.

d.5.Junij.   Mads Torgerssøn og Gunbor Kiøstelsdatter fra Bøeje.

d.28 Junij:  Ole Lucassøn og Marta Rolfsdatter.

d.5 Julij:   Christen Amundssøn og Ellen Haralsdatter fra Erikrød.

Dom:6 Trin:20/7-1721  Anders Olssøn og Anne Sørensdatter fra Sneltved.

Dom:7 Trin: 27/7-1721  Peder Janssøn Busk og Jennert Engelsdatter fra Hytten.

dito         Peder Jacobssøn og Johanne Jostdatter Tue fra Jønneval.

15 Trin:     Hans Knudssøn og Maren Knudsdatter fra Bøle.

Ondsd: d 24 Sept:   Hans Christenssøn og Marta Hansdatter. fra Graflj.

d.1 Oct:     Søren Arnessøn og Martha Olsdtr. fra Aarhuus.

Dom:18 Trin: Søren Vernessøn og Live Haralsdatter.

Dom:a nativ: 28/12-1721 Isak Solvessøn og Marta Halvorsdatter.

 

 

                          Anno 1722. ( s. 396.) Copulati

 

d.3 Januar:  Lars Jørgenssøn og Martha Andersdatter fra Nygaard.

 

d.3 febr:    Jens Christenssøn og Birte Olsdatter fra Hynjeje.

 

Ondsd: d.3 junij:   Ole Olssøn og Maria Pedersdatter fra Scilbret.

 

d 13 Junij:  Jan Larssøn og Anna Maria Amundsd: fra Hytten.

 

d.18 Junij:  Christopher Rolfssøn og Siri Christophersdatter fra Osebachen.

 

dito         Ole Hanssøn og Martha Knudsd: Krageto.

 

Dom 3 Trin:  21/6-1722  Knud Nielssøn og Karen Engelsdatter fra Ballestad.

 

d 25 Julij:  Ole Olssøn og Gunne Olsdatter fra Luxefield.

 

dito         Anders Arvesson og Lisbeth Jørgensdatter fra Hytten.

 

d 22 Aug:    Amon Levorssøn og Anne Steensdatter fra Osebachen.

 

Ondsdagen d 23 sept:   Niels Svendssøn og Johanne Olsdatter fra Hynj.

 

d 25 dito:   Jan Kittilssøn og Karen Abrahamsdatter fra Aas.

 

Dom:19 Trin:11/10-1722: Ole Gunderssøn og Maren Rasmusdatter fra Follau.

 

dito         Niels Isakssøn og Gunnild Levorsd: Aasen.

 

d 22 Oct:    Hans Olssøn og Marta Tronsdatter fra Krageto.

 

Fest:O.S:    Ole Je(a?)nssøn og Sophia Vraalsdatter fra Kleven.

 

Torsd: d 19 Nov:    Søren Christenssøn og Anne Nielsdatter fra Hytten.

 

2 Adv:       Jørgen Christenssøn og Maren Halvorsdatter fra Kleven.

 

 

                          Anno 1723. ( s. 405.) Copulati

 

Torsd:d 14 Januarij:    Ole Gunderssøn og Gunnild Gundersdatter fra Sem.

 

Exto:  7/2-1723      "Gunder Mogensen og Gunnild Olsdtr".

 

"3 Pent."  18/5-1723  Antonius Tevessøn og Anne Olsdatter fra Stulen.

 

Torsd: d 17 trin: 19/9-1723  Jon Jacobssøn og Kirsten Torsdatter fra SreLøberg.

 

dito         Ole Solvessøn og Giertrud Ovesd: Kolchin.

 

d 19 dito  3/10-1723  Ole Olsson og Anne Torsdatter Luxefield.

 

Ondsdagen

d 1.Sept: 1723   Jacob Janssøn og Sitsel Evensdatter fra Ramsaas.

 

d 1 Oct: 1723    Anders Anderssøn og Martha Larsdatter fra Osebachen.

 

17/10-1723. Lars Evenssøn og Karen Bentsdatter fra Egaasen.


19/10-1723. Christen Jenssøn og Karen Christensdatter fra Falcumeje.

 

Dom: 23 trin: Tyge Anderssøn og Karen Nielsdatter fra Moeje.

 

Løverdagen d. 13 Nov:    Leut. Peder Godtzen og Madm: Maren Andersdatter.

 

d 27 Nov:    Tron Gabrielssøn og Lisbeth Jansdatter fra Hytten.

 

d 11 Dec:    Torger Onissøn og Live Trulsdatter fra Moeje.

            

Dom: 3 Adv: 12/12-1723  Jørgen Anderssøn og Anne Lisbeth Kieldsd: fra Limi.

 

                         Anno 1724. ( s. 415.) Copulati

 

Løverdagen d 4 Mart:    Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter.

 

Torsdag d 22 Apr:    Anders Amundsson og Kirsten Poulsdatter fra Hytten.

 

2 Pentec:  5/6-1724  Ole Mognssøn Rose og Kirsten Corfitsdatter fra Kleven.

 

dito         Arent Matissøn og Karen Mognsdatter fra Hytten.

 

Visit:       Erik Jenssøn og Randj Christensdatter fra Hoppestad.

 

d.14 Julij:  Ole Holbo og Christiana Barnholt.

             Caut: Capit: Barnholt.

 

Ondsdag d 26 Julij:  Jon Tormossøn og Aaste Larsdatter fra Tveten.

 

10.trin:     Isak Jonssøn og Maren Tolfsdatter fra Løberg.

 

Ondsdag d.6 Sept:    Jan Olssøn og Anne Rolfsdatter.

 

Fest:Mich:   Arne Talachssøn og Ellen Larsdatter fra Langerø.

 

d.30 Sept:   Lars Knudssøn og Kirsten Christensd: fra Ballestad.

 

d 10 Oct:    Simon Larssøn og Karen Jonsdatter fra Ballestad.

 

Ondsdagen d.18 Oct:    Nicolai Vattenberg og Maria Nielsdatter Drage.

 

Dom:19.trin: Lars Gunnessøn og Else Pedersdatter fra Follau.

 

Torsdag:     Niels Halvorssøn og Giertrud Trellund fra Lille Fos.

d 16.Nov:    Caut: Niels Knudssøn og Per Olssøn.

 

Ondsd: d 29 Nov:    Alexander Dyressøn og Kirsten Olsdatter.

 

 

                          Anno 1725. ( s. 427.) Copulati

 

d.12.Jan:    Tor Olssøn og Børte Haagensdatter fra Bøeje.

 

d.22 Mart:   Hans Larssøn og Ingeborg Nielsdatter fra Kiær.

 

fer.2 Pasc:  Lars Nielssøn og Birte Sørensdatter fra Sørbø.

 

Fredag d 15 Junij:  Bov Fijner og Boel Maria Kiærulf fra Menstad.

 

Løverdag d 28 Julij:  Erik Erlandssøn og Anne Pedersdatter Doxerø.

 

d.7.Aug:     Anders Hansson Rust og Tore Hansdatter fra Sem.

 

Dom:11 trin: 12/8-1725  Halvor Aslakssøn og Kirsten Hansdatter fra Kiise.

 

Dom:16 trin: 16/9-1725. Anders Nielssøn og Marta Nielsdatter fra Kiær.

 

Dom:17 trin: 23/9-1725  Anders Tolfssøn og Anne Hansdatter fra Aas.

 

Mandagen

d.24 sept:   Niels Friis og Anne Maria Vormarch (Vormand?) paa Breche.

 

Tirsdag      H M G og A M fra Gjerpen.

d 25 sept:   - Copulerede af H: AB. X)

             x) Hva dette er for "hemmelighetskremmeri" er mig ennå

             ubekjent. J.Hv.

Tror nok det er Monrads datter som gifter seg.

 

Dom:21 trin: Jacob Olssøn og Ragnild Jacobsdatter fra Borge.

 

Dom:22 trin: Abraham Jacobssøn og Ingeborg Haralsdatter fra Hoven (Hauen).

           

 

                          Anno 1726. ( s. 437.) Copulati

 

d.5 Jan:     Christen Rasmussøn og Ingeborg Torbiørnsdatter fra Kiærseje.

 

Tirsd: d. 8 Jan:    Niels Gandrup og Christense Jensdtr. Steer fra Hytten.

 

Fredagen 5.april: Anders Arwesøn og Kirsten Ingebretsdatter.

   

2.Pasc:      Knud Pederssøn og Marta Isaksdatter fra Kleven.

 

Løverdag d.1 Junij:   Jon Halvorssøn og Ellen Larsdatter fra Sanne.

 

2 Pent: 10/6-1726     Johannes Nielssøn og Hellie Andersdatter fra Hytten.

 

Visit:       Anders Isakssøn og Gunnild Danielsdatter fra Bachen.

 

Dom:9 trin: 18/8-1726  Henric Mognssøn og Ragnild Svendsdatter.

 

Løverd: d 12 Sept:   Hans Olssøn og Lisbeth Nielsdatter fra Krageto.

 

Tirsd: d.1.Oct: 1726       Peter Janssøn Morel og Maren Larsdatter Tved fra Hytten.

Caut: Jan og Erik Lucassønner.

 

Løverdag  d:12 Oct:    Søren Hanssøn og Maren Tolfsdatter fra Stulen.

 

19 trin:     Ole Solvessøn og Marta Andersdatter fra Ovestad.

 

Ondsd: d.30 Oct:    Henning Elefssøn og Margrete Jensdatter fra Jønneval.

 

Dom:21 trin: Johannes Janssøn og Maren Ingebretsdatter fra Fos.

 

Dom a nativ: Niels Prosøn og Anne Knudsdatter.

 

                         Anno 1727. ( s. 447.) Copulati

 

Løverdag d 17 Apr:    Ole Pederssøn og Anne Ennersdatter fra Melum.

 

Fredag d.30 Maij:   Per Gullichssøn og Børte Tronsdatter fra Grumstulen.

 

Løverdag d.14 Junij:  Alf Gunderssøn og Anne Nielsdatter fra Stulen.

 

Tirsdag d.19.Aug:    Jens Hanssøn og Kirsten Olsdatter fra Osebachen.

 

Løverdag d.30.Aug:    Thomas Torgerssøn og Birte Nielsdatter fra Glenne.

 

d.20.Sept:   Halvor Nielssøn og Else Sørensdatter fra Ordalen.

 

16 trin: 28/9-1727    Niels Lucassøn og Karen Jensdatter fra Luxefield.

 

Ondsdag d.1.Oct:     Anders Tolfssøn og Maren Nielsdatter fra Stranden.

 

d.18 Oct:    Christen Olssøn og Maren Andersdatter fra Riis.

 

dito:        Ingebret Torssøn og Ingeborg Hansdatter.

 

Tirsdag d.21 Oct:    Helge Halvorssøn og Maren Amunsdatter fra Sneltved.

 

20 trin: 26/10-1727    Jan Nielssøn og Anne Jacobsdatter fra Holm.

 

Ondsdagen d.26.Nov: Jacob Mortenssøn og Margrete Kieldsdatter fra Limi.

Despons: d.25 Aug: 1725.

 

 

                          Anno 1728. ( s. 455.) Copulati

Ondsdag

d.21.Jan:    Lars Gunderssøn og Karen Iversdatter fra Kleven.

 

Fredag d.27.febr:   Peter Marcussøn og Giertrud Tolfsdatter.

 

Fredag d.19.Mart:   Johannes Vernerssøn "Riis" og Inger Knudsdatter "Bøle". (Fra Follaug)

 

2.Pent:      Corporal Jacob Høne og Rønnof Olsdatter fra Osebachen.

 

Løverdag d.29.Maj:    Hans Olssøn og Margrete Pedersdatter fra Hytten.

 

14.trin:     Lars Danielssøn BratsbergKlev og Anne Ingebretsdatter fra Ballestad.

 

20.trin:   10/10-1728   Zacharias Gabrielssøn og Anne Elefsdatter.

 

22.trin:     24/10-1728  Lars Pederssøn og Giertrud Aslaksdatter.

 

Fredag d.10.Dec:    Haagen Nielssøn og Birte Haagensdatter.

 

Torsdag d.15.Dec:    Bertel Arveskou og Kirsten Vrigt.

 

Tirsdag d.21 dec:    Lars Hanssøn og Margrete Jonasdatter fra Hytten.

 

 

                          Anno 1729. ( s. 463.) Copulati

Dom:

a circh:     Jørgen Hanssøn og Albigael Sørensdatter fra Kleven.

 

Fedag

d.21.jan:    Hans Knudssøn og Anne Adriansdatter fra Follou.

 

Løverdag

d.5.febr:    Arne Pederssøn og Anne Poulsdatter fra Gaasehølen.

 

Sept:   13/2-1729 Anders Anderssøn og Dorte Eriksdatter fra Osebachen.

 

Invoc: 6/3-1729    Anders Jacobssøn og Karen Vraalsdatter fra Rising.

 

d.18.Junij:  Hans Jørgenssøn og Gurj Nielsdatter fra Falcum.

 

Torsdag d.25.Aug:    Jacob Jonssøn og Maren Halvorsdatter fra Løberg.

 

Torsdag d.8.sept:    Peder Jenssøn og og Jørgine Andersdatter fra Venstøb.

d.10.dito:   Mathis Christenssøn og Birta Turvilsdatter.

Dom:14.trin: 18/9-1729 Gunder Ingebretssøn og Johanne Olsdatter Hynj.

Dom:18.trin: Hans Gunderssøn og Margrete Jonsdatter fra Lj.

d.29.oct:    Pros Nielssøn og Birte Larsdatter.

F.O.S:  1/11-1729     Peder Jacobssøn og Marte Haralsdatter fra Houen.

dito         Thevis Mognssøn og Karen Gundersd: fra Berreberg.

Ondsdag  d.9.nov:     Christopher Halvorssøn og Maren Olsdatter fra Rising.

Ondsdag      Ole Albredtssøn og Kirsten Gundersdatter fra Lyngaas.

d.10.Nov: 1729   ( 10.Nov. var en torsdag. Skal det være 16.Nov.?  R.Ba.)

dito  10/11-1729    Ole Gunderssøn og Birte Olsdatter.

Ondsdag d.30.Nov:    Arne Halvorssøn og Inger Jørgensdatter fra Limj.

3.Nativ:     Niels Gunderssøn og Tone Christensdatter fra Lj.

Fredagen d.30.dec:    Serjant Hans Løve og Ingeborg Larsdatter.

§ 

Anno 1730.

Torsdag  d.12 Jan:    Niels Isakssøn og Karen Iversdatter fra Kleven.

Dom:Jubil:   Ingebret Gullichssøn og Birte Jacobsdatter fra Espedalen.

Fredagen .26.Maij:   Johannes Jonssøn og Dorte Ovensdatter.

Torsdag d.22.Junij:  Ole Jonssøn og Kirsten Andersdatter fra Fossum.

5.trin:  9/7-1730  Christen Gunderssøn og Dorte Jansdatter fra Sem.

Fredagen d.28.Julij:  Halvor Haagenssøn og Kirstine Nielsdatter fra Brece.

d.26.aug:    Halvor Mognssøn og Magnild Hansdatter fra Svinholt.

Torsdag d.14.sept:   Thomas Lange og Barbara Abigael Monrath.

16.trin: 1730    Lars Prosen og Ingeborg Jensdatter fra Follou.

Ondsdag d.4.oct:     Jens Hanssøn og Catrine Beate Storm fra Osebachen.

21.trin:     Lars Stephenssøn og Anne Olsdatter.

Ondsdag d.29.nov:    Ole Gunderssøn og Inger Nielsdatter fra Holm.

1.Adv:   3/12-1730  Niels Larssøn og Kirsten Jensdatter fra Hytten.

Ondsdag d.20.dec: 1730   Anders Olssøn og Pernille Pedersdatter fra Berg.

dito         Halvor Hanssøn og Maren Christensdatter fra Lund.

3.nativ:     Christopher Bentssøn og Giertrud Jacobsdatter fra Egaasen.

29.dec:      Rolf Gundersøn og Karen Simonsdatter.

Anno 1731.

Tirsdag d. 9.Jan:    Hans Claussøn og Karen Larsdatter fra Strømdal.

Fredag d.19.Jan:    Lars Halvorssøn og Gunnild Gundersdatter fra Sem.

d.18.Mart:   Lars Torgerssøn og Anne Olsdatter fra Stulen.

3.Pasc:   27/3-1731   Christen Larssøn og Johanne Danielsdatter fra Hytten.

Fredag d.30.Martj:  Ole Christenssøn og Martha Torsdatter.

Tirsdag d.10.Apr:    Abraham Larssøn og Live Tallacsdatter fra Lien.

Torsdag d.12.Apr.    Jacob Nielssøn og Kirsten Larsdatter fra Osebachen.

Tirsdag d.17.Apr:    Thomas Torgerssøn og Karen Rasmusdatter fra Venstøb.

Mandag d.23.Julij:  Dyre Christopherssøn og Aaste Pedersdatter.

18.trin:  23/9-1731   Abraham Zachariassøn n. "Venstøp" og Marta Danielsdatter "Ballestad". (A.B.).

19.trin: 30/9-1731     Anders Bentssøn "Eikåsen" og Anne Vernersdatter "Riis" (A.B.).

Ondsdag d.3.Oct:     Anders Rejerssøn og Kirsten Christensdatter fra Ballestad.

d.6.Oct:     Simon Corfitssøn og Marta Knudsdatter fra Kleven.

20.trin:     Isak Pederssøn Aafos og Maren Isaksdatter Meen.

21.trin: 14/10-1731    Isak Aslakssøn og Anne Rasmusdatter fra Kiise.

d.20.Oct:    Hans Anderssøn og Maren Torcelsdatter fra Sanne.

22.trin:  21/10-1731   Søren Jenssøn og Else Jensdatter fra Aarhuus.

d.17.Nov:    Peder Tolfssøn og Ingeborg Halvorsdatter fra Bø.

a nativ:     Lars Hanssøn og Anne Rejersdatter fra Falcuum.

Anno 1732.

Septuag:  10/2-1732   Anders Hanssøn og Helvig Jørgensdatter fra Hytten.

d.24.febr:   Tron Olssøn og Anne Knudsdatter fra Moeje.

Tirsdag d.29.Apr:    Rasmus Jacobssøn og Karen Simonsdatter fra Rising.

Ondsdag d.4.Junij:   Abraham Tolfssøn og Oline Olsdatter fra Bøeje.

Fest.Visit:  Torgius Christenssøn og Marta Nielsdatter fra Sølj.

Mandag d.14.Julij:  Hans Østensen og Martha Simonsdatter fra Ramsaas.

Fredag d.12.sept:   Ole Olssøn og Marta Tronsdatter fra Luxefield.

Fredag d.26.Sept:   Niels Isakssøn og Live Jonsdatter fra Kleven.

Fredag d.3.oct.:    Halvor Rasmussen og Marta Tolfsdatter fra Faarevol.

17.trin:     Halvor Gunderssøn og Gunnild Nielsdatter fra Follou.

Ondsdag d.8.sept:    Hans Erikssøn og Karen Asgoutsdatter fra Moeje.

Fredag d.10.sept:   Isak Jacobssøn og Alhed Olsdatter fra Kleven.

18.trin: 12/10-1732  Halvor Tolfssøn og Helvig Levorsdatter fra Gløsmyr.

Fredag D.18.nov:    Lars Ingebretssøn og Anne Andersdatter.

Ondsdag d.10.dec:    Ole Knudssøn og Maren Berulfsdatter.

Dom a nativ: 25/12-1732.  Niels Siverssøn og Dorte Olsdatter fra Hytten.

dito         Jan Sørenssøn og Anne Jacobsdatter fra Grinj.

Anno 1733.

1.Epiph:     Johannes Vernerssøn "Bøle" og Lisbeth Sørensdatter "Riis" fra Bøle.

d.24.Jan: 1733  Arent Matissøn og Si.. Torgersdatter.

Torsdag d.9.apr:     Abraham Jacobssøn og Anne Nielsdatter Rising.

Ondsdag d.27.Maij:   Jon Christenssøn og Ingeborg Børgesdatter fra Klev..

Fredag d.29.Maij:   Ole Franssøn og Randj Berulfsdatter.

5.trin:      Christen Haralssøn og Birte Jonsdatter fra Klep.

Ondsdag d.15.Julij: 1733    Isak Aslakssøn Bratsberg og Karen Pedersdatter fra Berreberg

Fredag d.24.Julij:  Christen Gunderssøn og Ingeborg Nirjsdatter fra Houkeraasen

10.trin:  9/8-1733   Poul Christenssøn og Børte Larsdatter fra Putten.

dito         Arve Nielssøn og Maren Mathisdatter fra Venstøb.

Fredag d.4.sept:    Johan Lorenssøn og Sirj Christenssdatter.

15.trin:     Ingebret Gunderssøn og Gunild Matisd. fra Øfrum.

Fredag d.18.sept:   Niels Sørenssøn og Marta Gundersdatter fra Grinj.

19.trin: 11/10-1733    Henning Elefssøn og Maren Pedersdatter fra Jønnevol.

19.trin:     Ole Haagenssøn og Maren Danielsdatter.

dito         Hans Nielssøn og Maren Henricsdatter.

20.trin:  18/10-1733   Søren Hanssøn og Martha Andersdatter.

Torsdag d.22.oct:    Aslak Gunderssøn og Karen Christiansdatter.

d. 22/10-1733        Amun Tolfssøn og Magnild Olsdatter.

dito         Niels Larssøn og Ragnild Hansdatter.

Tirsdag d.10.Nov:    Ole Knudssøn og Margrete Jansdatter fra Kleven.

d.14.Nov:    Niels Olssøn og Maren Pedersdatter fra Bøeje.

Torsdag d.26.nov:    Anders Hanssøn og Ingeborg Elefsdatter.

dito         Anders Amunssøn og Catrine Hansdatter fra Kleven.

3.nativ:     Ole Jørgenssøn og Else Jacobsdatter fra Hytten.

Anno 1734.

Dom.a circ: 1/1-1734  Tor Torjerssøn og Margrete Eriksdatter.

Dom: Esto: 7/3-1734  Christopher Pederssøn og Clarchcen Petersdatter fra Hytten.

Fredag d.12.Mart:   Niels Haralssøn og Giertrud Mognsdatter fra Meen.

Fredag d.9.apr:     Hans Pederssøn og Barbara Christensdatter fra Kleven.

Jubil:       Ole Jacobssøn og Ragnild Jacobsdatter fra Ballestad.

Ondsdag d.2.Junij:   Hans Olssøn og Maren Corfitsdatter fra Kleven.

Ondsdag d.9.Junij:1734   Ingebret Johanssøn og Anne Maria Rasmusdatter fra Dyrcol.

2.trin:      Hans Vernerssøn "Riis" (A.B.) og Ingeborg Gundersdatter fra Riis.

d.10.Julij:  Hans Christenssøn og Ingeborg Stephensdatter fra Osebachen.

Fredag d.16.Julij:  Gunder Mognssøn og Gunnild Andersdatter fra fieldet.

Fredag d.31.Julij:  Arne Tronssøn og Gunne Olsdatter fra Fieldet.

7.trin: 8/8-1734     Per Aslakssøn og Dorte Rasmusdatter.

8.trin:  15/8-1734  Lars Evenssøn og Margrete Andersdatter.

dito         Jens Baltserssøn og Ingeborg Persdatter.

Tirsdag d.17.Aug:    Halvor Halvorssøn og Kirsten Vraalsdatter fra ..(borte).

9.trin:  22/8-1734    Christen Rasmussøn og Karen Larsdatter.

d.28.aug:    Jon Nielssøn og Lisbeth Nielsdatter fra Gulsæt.

15.trin:     Jan Svendssøn og Gunild Aslaksdatter fra fieldet.

d.20.oct:    Christen Hanssøn og Anne Nielsdatter.

Fredag d.22.oct:    Even Gunderssøn og Margrete Larsdatter fra Nøglegaard.

F.O.S: 1/11-1734      Gunder Pederssøn og Anne Mortensdatter fra Bø.

20.trin: 7/11-1734    Ole Torjerssøn og Maren Christensdatter fra Bøeje.

2.nativ:     Sivert Erikssøn og Anna Maria Grot(Grol?) fra Stranden(?).

dito         Zacharias Pederssøn og Olou Sørensdatter fra Mustved.

Anno 1735.

d.8.jan:     Sivert Christenssøn og Anne Nicolaidatter fra Osebachen.

d.12.febr:   Corfitz og Birte Carlsdatter.

3/3-1735. Anders Hanssøn og Margrete Siversdatter Kølnæs.

dito         Ole Jørgenssøn og Karen Nielsdatter.

Fredagen d.29.April:  Christen Mogenssøn og Birte Lucasdatter fra Hoppestad.

dito         Christian Adrianssøn og Tone Torcilsdatter fra Aaltved.

Torsdag      Jacob (Rasmussøn) og Malene Eriksdatter fra Aashammer.

d.26.Maij:   Copulerte i huuset. Caut: Per .. og Tolf Tofte.

Torsdag d.16.Junij: Jens Aaby og Anne Pedersdatter Berreberg. Copulerte i huset.

d.18.junj:   Gunder Olssøn og Margrete Gundersdatter fra Borge.

Fredag d.14.oct:    Per Halvorssøn og Gunnild Sørensdatter.

Dom:21.trin: Hans Cloussøn (Christensen?) og Maren Knudsdatter fra Skoven.

Torsdag d.3.nov: 1735:    Lars Olssøn og Anne Halvorsdatter. (Tveten. G.S.).

d.11.nov:    Hans Erikssøn og In(geborg) Isaksdatter fra Goupaasen.

Tirsdag d.29.nov:    Jens ... og Karen Ingebretsdatter Brats(berg?).

d.2.dec:     Pere Steensson og (Maren) Halvorsdatter fra Hoppestad.

Anno 1736.

3/1-1736. Lars Jørgenssøn og Marta Pedersdatter fra Falkum(?).

27/1-1736. Niels Jonssøn og Johanne Olsdatter fra Hytten.

2/2-1736. Torjus Hanssøn og Karen Olsdatter fra Borrestad.

15/2-1736. Isak Larssøn og Ingeborg Ellingsdatter.

d.18.febr:   Ingebret Lucassøn og Inger Jensdatter fra Fieldet.

d.16.Maij:   Christian Nielssøn og Rønnof Persdatter fra Fossum.

Ondsdag d.30.Maij:   Christian Gasman og Karen Aslaksdatter.

Fredagen d.1.Junij:   Per Evenssøn og Sara Olsdatter.

Ondsdag d.4.Julij: 1736  Erik Halvorssøn og Karen Larsdatter (Hansdatter?).

6.trin:  8/7-1736. Christen Olssøn og Malene Iversdatter fra Schyer.

d.9.Aug:     Knud Poulssøn og Birte Olsdatter.

15.trin:   9/9-1736  Halvor Pederssøn og Maren Aslaksdatter fra Putten.

16.trin:  16/9-1736. Peder Olssøn og Maren Tomædatter fra Sneltved.

17.trin:     Sander Anderssøn og Sirj Pedersdatter fra Grunerø.

d.12.oct:    Jacob Viller og Antonetta Augusta Lund.

20.trin: 14/10-1736    Ole Isakssøn og Johanne Abrahamsdatter fra Osebachen.

d.2.nov:     Per Bendtssøn og Maren Olsdatter fra Ballestad.

24.trin: 11/11-1736    Niels Anderssøn og Maria Isaksdatter fra Osebachen.

dito:        Knud Ingebretssøn og Marta Isaksdatter fra Kleven.

d.6.dec:     Jens Nielssøn og Anne Nielsdatter fra Venstøb.

Anno 1737.

Fest: Epiph: 1737 Lars Han(ssøn) og Else Hansdatter fra Li.

Torsdag d. 5. febr:    David Biørsen og Margrete Christensdtr. fra Hytten.

d.8.apr:     Christen Larssøn og Karen Abrahamsdatter fra Oseb..

Tirsdag  d. 4.Jun:    Mads Rasmussøn og Maria Jacobsdatter.

d.1.Julji:   Lars Anderssøn og Birte Hansdatter fra Hytten.

Torsdag d. 18. Julij:  Lars Ben.... og Anne=Catrine Lj?...

Fredagen d. 23. Aug:    Anders (Ramsaas?) og Birte Torjersdatter fra ...

Torsdag d. 26. sept: 1737   Ha(ns) ... (fra) Riis og Kirsten Tolfs(datter).

dito         Solve Ingebretssøn og ... (Maren) Larsdatter.

Tirsdag d. 1. oct:     Isak Nielssøn og Karen Andersdatter fra Kiær.

d. 17. oct:    Haral Gunders(søn) og Anne Hansdatter Brats?..

d. 24. oct: 1737    Jens Ovessøn "Riis" og Anne Danielsdatter "Ballestad" (A.B. – Arne Ballestad).

dito         Christen Steph(enssøn) og Birte Ellingsdatter.

d. 30. oct:    Anders "Andersen" og Maren Tævesdatter "fra Aashammeren".

d.11.dec: 1737    Knud Knudssøn og ... Isaksdatter.

Anno 1738.

d.3.Jan:     Erik Erlandssøn og C... Andersdatter.

d.15.apr:    Hans Larssøn og Signe Halvorsdatter.

dito         Christopher Rasmussøn og Asckeer Pedersdatter.

dito         Rasmus Kittilssøn (fra Siljan) og Kirsten Pedersdatter.

d.17.April:  Jon Madssøn og Helene Lyche.
                  Caut: ..tens Murmester fra ...

d.24.Apr:    Ole Olssøn fra Scheen og Anne Hansdatter fra Gjerpen.

d.9.Maj:     Abraham Larssøn og Lisbeth Vernersdatter Riis.

d.3.julij 1738:   Henric Sørenssøn og Aslou Persdatter fra Hytten.

dito         Helge Olssøn og Birte Alfsdatter.

d.8.oct:1738     Tor Jonsson og Ragnild (Evensdatter) Engraf.

d.10.oct:    Ole Anderssøn og Anne Jørgensdatter Sølj.

d.17.oct:    Lars Ovessøn og Johanne Christensdtr.

d.21.oct:    Solve Isakssøn og Dorte Eriksdtr.

dito         Giert Eliassøn og Else Jacobs(datter).

d.23.oct:    Hans Larssøn og Karen Rasmusdatter fra Aas.

d.30.oct:    Anders Jacobssøn og Dorte Andersdatter.

dito         Halvor Ingebretssøn og Maren Skajesdatter.

d.4.nov:1738     Christen Jenssøn og Pernille Aslaksdatter.

d.5.dito:    Tomas Christenssøn og Maren Siversdatter.

20/11-1738. Sorenskriver Waldemar Wilhem Bang og Margrethe Elisabeth Schweder fra S. Brække.

d.11.dec:    Jan Janssøn fra Hytten og Berthe Lucasdatter.

d.29.dec:    Halvor Michelsson og Karen Isaksdatter.

Anno 1739.

d.9.jan:     Anders Davidssøn og Kirsten Andersdatter.

dito         Per Amundssøn og Anne Jonsdatter(!) (Anne Nielsdatter se trol. 1738.) 

dito         Johannes Pederssøn og Maren Rollefsdatter.

30/1-1739    Ingebret Ingebretssøn og Anne Alexandersdatter.

d.24.febr:   Anders Nielssøn og Marta Isaksdatter.

d.12.Maj:    Ole Jacobssøn og Maren Gundersdatter.

dito         Halvor Kieldssøn og Kirsten Amunsdatter.(?)

dito         Even Amunssøn og Marta Iversdatter.

dito         Simon Larssøn og Karen Ditlofsdatter.

d.27.Maj:    Jacob Larssøn og Marta Larsdatter Tofte.

d.27.Maj:    Gunner Nielssøn og Marta Mortensdatter fra Grinj.

d.19.junj:   Knud Perssøn og Anne Evensdatter.

dito         Anders Jacobssøn og Lisbeth Gundersdatter.

d.9.julj:    Jon Johanssøn og Gunnild Andersdatter.

d.14.sept:   Tolf Henricssøn og Helvig Rasmusdatter.

d.30.sept:   Forvalter Res?cl (Refzl) og jomfru Beichman.

d.8.oct:1739     Niels Torssøn og Magnil Olsdatter.

dito         Anders Torssøn og Anne Poulsdatter.

dito         Simon Hanssøn og Ragnild Joh(annesdatter).

d.9.oct:     Torcil Olssøn og Birte Christensdatter.

d.16.dito:   Jan Anderssøn og Marta Christophersdatter.

dito         Hans Iverssøn(?) "Se desp." og Birte Olsdatter.

d.23.dito:   Jens Simonssøn og Anne Nielsdatter.

dito         Jacob Olssøn og Karen Trulsdatter.

(d)13.nov:   Søren Matissøn og Gunnild Haralsdatter.

dito:        Niels Nielssøn og Ambor Heljesdatter.

18.nov:      Knud Perssøn og Birte Olsdatter.

d.3.dec:     Østen Villumssøn og Boel Persdatter.

Anno 1740. ( s. 101.) Copulati

d.4.jan:     Erik Torssøn og Inger Jonsdatter.

dito         Tojer Rejerssøn og An.. Jacobsdatter.

d.12.Jan: 1740   Knud Arentssøn og Maren Torsdatter.

d.14.Jan:    Turvil Olssøn og Sara Nielsdatter.

d.1.febr:    Anders Hanssøn og Anne Isaksdatter.

dito         Matis Jeronissøn og Gunnild Torgersdatter.

d.25.febr:   Lars Anderssøn og Anne Elefsdatter.

d.11.Mart:   Jon Christenssøn og Ragnild Lagesdatter.

d.30.Mart:   Haagen Erikssøn og Marta Jacobsdatter.

d.12.apr:    Christen Gunderssøn og Marta Helgesdatter.

d.22.apr:    Isak Hanssøn Højelj og Ingeborg Pedersdatter.

d.6.Maj:     Ole Tronssøn og Ingeborg Ha(?)rels(datter).

d.20.Maj:    Ole Johanssøn og Maren Torsdatter.

Ondsdag d.25.Maj:1740    Christen Mognssøn og Giertrud Nielsdatter.

d.6.Julij: 1740   Isak Larssøn og Karen Sørensdatter.

15.dito:     Lars Evenssøn og Kirsten Isaks(datter).

d.6.oct:     Ole Isakssøn og Barbara Micelsdatter.

--"--        Rolou Torssøn og Anne Pedersdatter (se Desp. 3.aug.).

--"--        Halvor Larssøn og Sitsel Pedersdatter.

d.13.oct:    Niels Larssøn og Marta Jensdatter.

d.2.nov:     Anders Stephenssøn og Anne Olsdatter fra Enggraf.

d.4.nov:     Aslak Hanssøn og Anne Sørensdatter.

d.25.dito:   Ole Jenssøn og Birte Larsdatter.

d.9.dec:     Tolf Halvorssøn og Anne Solvesdatter fra Hoppestad.

--"--        Rønnic Jonssøn og Anne Olsdatter.

Anno 1741. ( s. 114.) Copulati

d.4.jan:     Hans Aslakssøn og Maren Jensdatter.

--"--        Claus Zacharissøn og Anne Mognsdatter.

--"--        Svend Olssøn og Inger Jonsdatter.

4/1-1741.  Amun Tolfssøn og Maren Olsdatter.

d.25.jan:    Christen Jacobssøn og Gurj Nielsdatter fra Osebachen.

--"--        Niels Janssøn og Maren Olsdatter.

d.1.febr:    Halvor Larssøn og Maren Tobiørnsdatter.

d.10.Mart:   Lars Perssøn og Maren Evensdatter.

--"--        Jon Tormossøn og Live Eriksdatter.

d.16.jun:    Aslak Hanssøn og Karen Nielsdatter.

d.28.jun:    Halvor Nielssøn og Inger Henricsdatter. (Oseb.)

d.30.jun:    Ingebret Micelssøn og Else Olsdatter.

d.19.julij:  Anders Gunne(r)ssøn og Magnild Gundersdatter.

d.5.oct:     Søfren Tolfssøn og Gro Torcilsdatter.

d.19.oct:    J.Fr.M og Christense Sweder. (Johan Fredrich Monrad)

d.20.oct:    Lars Christenssøn og Marta Haralsdatter fra Houen.

d.23.oct:    Knud Jonssøn og Karen Larsdatter Gaasehølen.

d.30.nov:    Anders Danielssøn(litt uklart) "Ballestad" og Maren Jonsdatter Ballestad.

d.2.dec:     Peder Janssøn Busc og Karen Pedersdatter.

Anno 1742. ( s. 124.) Copulati

d.9.febr:    Lars Christianssøn og Maren Helgesdatter Venstøb.

d.13.febr:   Engel Halvorssøn og Marthe (Barbara) Vraalsdatter fra Otterholt.

d.20.Mart:   Christian Nielssøn og Anne Clausdatter fra Holm.

d.4.apr:     Haagen Haagenssøn og Inger Hansdatter fra Aas.

d.5.apr:     Knud Perssøn og Johane Gasman.

d.17.apr:    Halvor Rasmussøn og Anne Johannesdatter.

d.23.apr:    Carl Perssøn og Anna Maria Grot.

d.6.Julj:1742    Hans Vernerssøn "Riis" og Maren Andersdatter.

d.11.sept:   Isak Halvorssøn og (Maren. Skal være:) Martha Rolfsdatter fra Sneltved.

d.15.sept:   Ole Fridericssøn og Birte Johansdatter.

d.9.oct:     Gunder Pederssøn og Helvig Aslaksdatter fra Bø.

d.2.Nov:     Hans Perssøn og Lisbet Nielsdatter fra Kleven.

dito         Henric Torssøn og Barbara Eriksdatter.

dito         Svend Pederssøn og Karen Aslaksdatter fra Berg.

d.28.Nov: 1742   Børger Johanssøn "Ballestad" og Lisbeth Halvorsdatter.

--"--        Per Erikssøn og Ellen Matiisdatter.

d.10.Nov:    Poul Knudssøn og Agate Olsdatter.

Tirsdag d.13.Nov:    Halvardus Borse og Bolette Fr: (Fredrikka) Monrad.

d.5.dec:     Søren Matiissøn og Kirsten Olsdatter. (Maren Olsdatter? Se Trolovelse. G.S.)

                          Anno 1743.

Tirsdag d.8?.jan:    Svend Ingebretssøn og Else Nielsdatter.

d.14.jan:    Lars Haagenssøn og Kirsti Adamsdatter x).

             X) Under trolovelsen står Anonsdatter (J.Hv.).

--"--        Hans Nielssøn og Anne Halvorsdatter.

d.22.dito:   Solve Bø og Kirsten Olsdatter.

d.1.febr:    Lars Solvessøn og Karen Haagensdatter.

d.13.Mart: 1743  Jens Christianssøn og Sophia Jensdatter.
                           Caut: Christen og Ole Stær.

d.29.Mart:   Knud Pederssøn Bugot og Anne Torsdatter.

dito         Lars Larssøn Båserød og Ingeborg Helgesdatter "Buer i Bjørkedal" (A.B.).

d.23.apr: 1743   Hans Tostenssøn og Ingeborg Eriksdatter.

--"--:       Sivert Kittilssøn og Gunnild Olsdatter.

d.25.apr:    Lars Hanssøn og Maria Jacobsdatter.

--"--        Rønnich Jonsson og Birte Andersdatter.

--"--        Guttorm Knudssøn og Karen Rasmusdatter.

d.6.junj:    Mads Isakssøn og Lisbeth Catrina fra Graaten.

d.27.jun:    Christian Jochumssøn og Sophia Christophersdatter.

--"--        Erik Ingebretssøn og Birte Jacobsdatter.

d.20.aug:    Niels Alexanderssøn og Karen Aslaksdatter fra Borge. (Berg!?)

d.6.sept:    Tron Olssøn og Giertrud Christensdatter.

d.10.sept:   Ole Anderssøn og Kirsten Jacobsdatter Follou.

d.15.oct:    Per Halvorssøn og Marta Matiisdatter.

d.30.oct:    Niels Larssøn og Ingeborg Børgesdatter.

d.30.dec:    Halvor Larssøn og Helvig Levorsdatter. (Rettet fra "Larsdatter" G.S.)

--"--        Ingebret Jacobssøn "Bøle-eje" og Lisbeth Sørensdatter "Bøle fra Riis".

--"--        Peter Nielssøn og Anne Jonsdatter. (Står Jenssøn og Jensdatter i Desponsati.  R.Ba.)

--"--        Johanes Biørssøn og Anne Helgesdatter.

Anno 1744. ( s. 149.) Copulati

d.3.jan:     Ole Matissøn og Anne Sørensdatter. "Bøle fra Riis".

dito         Per Rasmussøn og Maren Jensdatter.

d.9.jan:     Erik Solvessøn og Maria Jacobsdatter.

d.24.jan:   Lars Olssøn og Dorte Larsdatter.

d.6.febr:    Tolf Halvorssøn Hoppestad og Marta Jensdatter.

d.27.dito:   Lars Valer og Marta Scejesdatter x).

d.16.apr:    Anders Eliassøn og Birte Turvilsdatter.

--"--:       Jon Erikssøn og Johane Maria Andersdatter.

--"--:       Nirj Torgrimssøn og Sirj Ingebretsdatter.

d.22.apr: 1744   Torbiørn Torbiørnssøn og Anne Nielsdatter.

d.22.apr:    Enert Torbiørnssøn og Gunnild Gundersdatter.

d.18.Jun:    Klocker Christen Greve og Helle Trost.

--"--        Niels Gunderssøn og Astrj Vetlesdatter.

d.30.junj:   Christopher Rasmussøn og Inger Nielsdatter.

--"--:       Osmmun Olssøn og Ingeborg Nirisdatter.

d.21.aug:    Jens Balserssøn og Maren Nielsdatter.

Torsdag d.3.sept: 1744   Gunder Larssøn og Karen Pedersdatter Gulsæt.

d.24.sept:   Niels Larssøn og Gurj Hansdatter.

--"--:       Ole Christopherssøn og Anne Abrahamsdatter.

d.16.oct:    Tolf Christopherssøn og Sitsel Andersdatter.

d.29.oct:    Solve Aslakssøn og Karen Pedersdatter.

d.3.dec.     Christen Larssøn og Anne Tygesdatter (Torjersdatter) fra Jønneval.

d.28.dec:    Søren Sørenssøn og Anne Eriksdatter.

--"--:       Jens Tronssøn og Margrete Olsdatter.

d.29.dec:    Gunder Gunderssøn og Anne Vernersdatter.

--"--:       Hans Skoven og Karen Halvorsdatter.

                          Anno 1745. ( s. 161.) Copulati

d.14.jan:    Ingebret Nielssøn og Lisbet Nielsdatter.

d.5.febr:    Gunder Nirissøn og Karen Svensdatter.

d.11.febr:   Christen Zachariassøn og Giertrud Villumsdatter.

d.11.mart:   Hans Perssøn og Barbara Rejersdatter.

d.19.mart:  H: Ludvig Suchou og Annice=Annette Dortea Vejer.

d.22.junj:   Ole Busterø og Inger Olsdatter.

d.6.julj:    Jon Løberg og Kirsten Corf(its?)datter. "Hun fra Br.Klev".

d.13.julj:   Hans Biørnssøn og Margrete (Gjertrud?) Andersdatter.

d.15.julj:1745   Hans Larssøn Aas og Karen Jacobsdatter Bø.

Tirsdag d.17.aug:    Amptmand Løvenhielm og Ingeborg Catrine Høy.

d.25.aug:    Gunder Larssøn og Anna Persdatter Baaserø.

d.26.aug:    Erik Larssøn og Maria Bentsdatter.

d.9.sept:    Søren Rolfssøn og Ingeborg Jesdatter.

d.1.oct:     Ingebret Mathissøn Løberg og Anne Eriksdatter.

d.7.oct:1745     Henning Tolfssøn og Birte Ingebretsdatter.

d.14.oct:    Ingebret Nielssøn Holm og Gyri Andersdatter.

28/10-1745. Johannes Børgerssøn og Kirsti Christensdatter.

dito         Per Tolfssøn og Kirsten Andersdatter.

dito         Ole Perssøn og Kirsten Rasmusdatter.

d.10.nov:    Niels Larssøn og Karen Larsdatter.

d.18.nov: 1745   Christopher Larssøn og Ingeborg Hansdatter.

d.25.nov:    Niels Jacobssøn og Anne Christensdatter.

dito         Johannes Svenssøn og Maren Abrahamsdatter.

d.2.dec:     Christen Brynildsson og Inger Isaksdatter.
                  Caut: Gunder og Even Borge.

d. 29/12-1745. Sigfred Jonæsen og Anne Olsdatter.

                          Anno 1746. ( s. 173.) Copulati

d.4.jan:     Jeronomus Jensen og Johanne Larsdatter fra Hytten.

d.21.jan:    Hans Olsen og Anne Samuelsdatter paa Hoppestad=ejet.

d.28.jan:    Erik Gundersen og Anna Pedersdatter fra Borge Ejet.

d.3.febr:    Jon Saavesen og Johanne Christophersdatter.

d.3.junij:   Hans Mathisen og Barbara Halvorsdatter fra N. Mælum.

D.17.junj:   Anders Davidsen og Maren Pedersdatter.

d.29.do:     Vetle Pedersen og Gunnild Gundersdatter.

d.6.julij:   Tor Amundsen og Anne Thorsdatter.

d.21.do:     Niels Axelsen og Maren Tolfsdatter.

d.23.do:     Hans Amundsen og Anne Christensdatter.

d.13.aug.    Knud Poulsen og Anna Ellefsdatter.

d.25.aug:    Vetle Ingebretsen og Anna Jonsdatter.

d.3.sept:    Ole Olsen og Anna Nielsdatter. (Låven?)

d.6.oct:     Anders Vetlesen og Inger Hansdatter fra Ballestad.

d.15.do:     Lars Jonasen og Anna Olsdatter.

d.20.do:     Søren Christophersen og Lisbeth Engebretsdatter.

d.25.oct:    Gunder Hansen og Berthe Anundsdatter.

d.5.nov:     Jens Olsen og Margrete Andersdatter.

d.2.dec:     Christopher Hansen og Inger Pedersdatter.

d.16.do:     Cornet Marius Barnholt og Pouline Roholt.

d.28.dec:    Daniel Stephensen og Karen Olsdatter.

29/12-1746. Tolf Nielsen og Johanne Olsdatter.

dito         Gregorius Larsen og Margrete Clausdatter.

d.30. do:    Peder Gundersen og Karen Pedersdatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no