Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1906


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1905 - 1907


16. mars 1906 
Smed, Sigvart Adolf Sørensen, gift			26 år til Canada
og hustru Karen Elise, f. Isaksen				37 år
Edel Pauline Dahl					16 år til Canada
Inga Thomine Lid					16 år til Canada
Maler Gunder Andersen Otterkjær (Holla), gift		26 år til Chicago
Arbeider Olav Leivsen, ugift				19 år til Wisconsin.

20. april 1906
Arbeider Ole Kristian Johannesen, ugift			20 år til Wisconsin.

8. mai 1906
Arbeidsformann Lars Torstensen Falkum, gift		50 år til Boston
og hustru Kirsten					59 år
Kjerstin Gunhilde Torstensen, ugift			20 år
Johan Kristen Larsen Falkum, ugift			17 år
Lydia Larsen Falkum					13 år.

11. mai 1906
Arbeider Thorvald Poulsen Finsrud (Holla), ugift		22 år til Ontario, Canada.

23. mai 1906
Arbeider Ole Edvard Kristiansen Aamot			33 år til Wisconsin.

8. juni 1906
Høvelmester Jens Kristian Hansen, ugift 			27 år til Minnesota
Sagarbeider Hans Peder Hansen, ugift			25 år til Minnesota.

10. august 1906
Kristian Nilsen Aasland (reiser til sin far)			13 år til Wiscondin
Farmer Abraham Waller, enkemann (Bosted: Amerika)	69 år til Wisconsin
Farmer Lars L. Løberg, gift (Bosted: Amerika)		64 år til Wisconsin
Arbeider Olav Larsen, ugift				19 år til Wisconsin
Arbeider Eivind Andreassen Sneltvet			19 år til Wisconsin
Gårdbruker Lars Olsen Løberg, enkemann			68 år til Wisconsin
Arbeider Anders Jensen Løberg, ugift			19 år til Wisconsin
Arbeider Hans Thomas Christiansen Kjær			19 år til Wisconsin
Farmer Lars E. Gordon, enkemann (Bosted: Amerika)		75 år til Wisconsin
Arbeider Knud Knudsen (Østensen) Gulset, ugift		18 år til N. Dakota
Arbeider Martin Olsen Søli, ugift				21 år til Wisconsin.

31. august 1906
Olga Pedersen, ugift					15 år til New York
Hanna Kristine Tufte, ugift				23 år til Chicago.

12. oktober 1906
Smed Lars Halvorsen Skottet, gift			48 år til Ontario, Canada.

30. november 1906
Thora Marie Johnsen, enke				60 år til New York
Fabrikkarbeider Elisabeth Høglund, gift			23 år til Halifax, Canada
Jan Wessel Høglund					2 mnd.

1905 - 1907


post@gamlegjerpen.no