Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1902


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1901 - 1903


5. mars 1902 
Arbeider Torsten Larsen. ugift			18 år.
Arbeider Laurits Kristian Larsen, ugift		19 år.

23. april 1902
Arbeider Georg Cudrio			19 år  til Minnesota.
Arbeider Jørgen Bernh. Sundberg		18 år  til Minnesota.
Smed Ole Martinius Eriksen Mæla		21 år  til Minnesota.
Typograf Jørgen Eilert Nicolai Johnsen		26 år  til Minnesota.
Gaardmandssønn Torger Olai Olufsen Løvaas	19 år  til Wisconsin.

6. juni 1902

Anna (Ambrosiusen) Larsen			f. 1885 til Boston med "Montebello".
Thora Tomine Torstensen			f. 1880 til Boston med "Montebello".

19. juni 1902

Fabrikkarbeider Erik Halvorsen Foss		f. 1881 til Wisconsin med "Norge".

20. juni 1902

Arbeider Nils Oluf Magnussen			f. 1872 til New York med "Montebello".

26. juni 1902
Pige Amanda Louise Gulseth			17 år  til New York med "Angelo" 27 juni.

24. juli 1902
Thorvald Andersen Brændaas			18 år  til New York.

14. august 1902
Arbeider Peder Kittilsen Ballestad		17 år  til Wisconsin.
Arbeider Anders Andersen Sætre		18 år  til Wisconsin.

21. august 1902
Arbeider Halvor Olsen Puttekaas, ugift		27 år  til Wisconsin.
Mina Hansen, ugift				19 år  til Wisconsin.
Margit Olsen Slaatta, ugift			20 år  til Wisconsin 22 august.

1. oktober 1902
Skomaker Søren Olsen Aasterød, gift		29 år  til Wisconsin med "Angelo" 3 oktober.

4. november 1902
Smed Jacob Nielsen Gunsholt (Gonsholt)		40 år  til Philadelphia.

14. november 1902

Tømmermann Severin Andersen		f. 1849 fra Kristiansand til Chicago med Allan Line, Liverpool.

4. desember 1902
Tømmermann Johan Hansen Fossjordet, ugift	21 år  til Minnesota med "Montebello" 5 desember.
Arbeider Johannes Johnsen Fossum		19 år  til Wisconsin med "Montebello" 5 desember.
Arbeider Hans Andersen Fossum		20 år  til Minnesota med "Montebello" 5 desember.

26. desember 1902

Arbeider Anders Andersen (Fossum) Skifjell	29 år til Wisconsin med "Angelo".

1901 - 1903


post@gamlegjerpen.no