Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1880


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1879 - 1881


7 juni 1880.
1. 	Edvard Olsen Gjerpen			1864.

19 juni 1880.

2.	Anders Andersen Fossum			1858.

23 juni 1880.

3. 	Halvor Jonsen Økter				1831.
           og hustru Ingeborg Hansdatter			1821.
	Halvor Halvorsen				1858.

13 juli 1880.	

6.  	Anne Bergithe Hansdatter			1843.
7.	Caroline Gunhild Hansen (hennes uekte barn) 	1867.
8.	Emma Petrea Hansen (hennes uekte barn)		1868.

24 juli 1880.	
9. 	Jon Borgersen				1863.

30 juli 1880.	
10. enke Gunhild Johannesdatter			1803.

11.	Ole Jonssen Børønning			1835.
12.	og hustru Helvig Mattisdatter
13.	Johannes					1859.
14.	Maren Gurine				1860.
15.	Gunhild Marie				1865.
16.	Hans Martin				1872.
17.	Ole					1875.

16. september 1880.	
18. 	Anders Jonssen 				1855.

4. august 1880. (Fra Skipsliste).
19.	Arbeider Ole Jensen				45 år  til Michigan
20.   	og hustru Helvig				50 år
21.	Gunhild					15 år
22.	Hans					8 år
23.	Ole 					4 år

24.   	Enke: Gunhild				77 år
25.   	Johannes Olsen (Johs. Olsen)			21 år  til Michigan
26.  	Maren Olsdatter				18 år  til Michigan.

1879 - 1881


post@gamlegjerpen.no