Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1868


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1867 - 1869


21 mars 1868
1  Ungkar Christian Pedersen Fossum			18 år

6 april 1868
2  Enke Anne Kristine Larsdatter Venstøb			55 år
	Martin Christensen				24 år
	Hans Chr. Christensen			22 år
	Nils Christensen				18 år	
	Sophia Helvig Christensdatter			16 år
	Bertine Christensdatter			13 1/2 år
8  Gårdbruken Aslak Halvorsen Aas			52 år
  og hustru Anne Helvig Madsdatter			59 år
	Isak					28 år
	Mads					25 år
	Maren Karine				22 år
	Ingebredt					18 år
	Simen					15 år
15 Lars Isaksen Aas					34 1/2 år
16 Anne Marie Isaksdatter Aas				21 1/2 år
17 Gift kone Karen Marie Johannesdatter Tyskland		43 år
	Ole Olsen					18 år
	Johanne Dorthea Olsdatter			16 1/2 år
	Mai Olsdatter				8 år
	Andreas Olsen				6 år
22 Ungkar, matros Erik Larsen				20 år

7 april 1868
23  Pike Anne Kristine Christiansdatter Fossum		26.1/2 år
24  Ungkar Ingebret Ellefsen Fossum			25 år
25  Møller Aslak Torgersen Foss			38 1/2 år
   og hustru Anne Gurine Andersdatter			37 1/2 år
	Turine					14 år
	Anne Gurine				8 år
	Martin					4 år
30 Inderst Lars Simlnsen Ekornrød			24 år	
  og hustru Birthe Marie Larsdatter			24 år

8 april 1868
32 Smed Johannes Caspersen Aashammer		41 år
   og hustru Anne Svennungsdatter			41 år
	Maren Helene				18.1/2 år
	Lars Peder				16 år
	Karen Maria				13 1/2 år
	Severine 					10 1/2 år
	Johan Casper				8 år
	Andreas					4 1/2 år
	Carl Bertinius				1/6 år
42 Enkemann, gårdbruker Christen Nilsen Hoppestad		53 år
	Kirsten					27 år
	Karen					24 år
	Hans					22 år
	Nils					16 1/2 år
47 Ole Nilsen Hoppestad				34 1/2 år
  og hustru Ingeborg Abrahamsdatter			47 år
	"med deres 3 børn efter Ole A. Hoppestad"
	Anne Turine				16 1/2 år
	Karen Marie				15 år
	Helvig					13 1/2 år
52 Leilending Rasmus Davidsen Aas			34 år
  og hustru Margrethe Hansdatter			34 år
	Hans					12 år
	Karen Dorthea				10 år
	Gunhild Maria				8 år
	Lars					6 år	
	Ole 					4 år

14 april 1868
59 Erik Sørensen Aashammer				39 1/2 år
  og hustru Iverine Sophie Tobiasdatter			39 1/2 år
	Søren Theodor				14 1/2 år
	Christian					12 1/2 år
	Iverine Sophie				9 1/2 år
	Ingeborg Christine				6 1/2 år
65 Husmann Ole Jensen Fossum			47 år
  og hustru Mette Andrea Abrahamsdatter			51 år
	Kirsten Gurine				18 1/2 år
	Jens					14 1/2 år
	Marie					10 1/2 år
70 Sjømann, ungkar Lars Isaksen Bratsberg		19 1/2 år
71 Matros Sten Olsen Borge				32 år
  og hustru Marthe Svennungsdatter			33 år
73 Leilending, enkemann Halvor Sørensen Haugerød		65 år
	Søren Halvorsen				28 år
	Lars Halvorsen				22 år

8 april 1868
76 Leilending Lars Halvorsen Pladsen			50 år
  og hustru Anne Gurine Isaksdatter			44 år
	Inger Karine				24 1/2 år
	Halvor					19 år
	Lars					15 år
	Maren					11 1/2 år
	Peder					7 år
	Christen					3 1/2 år
84 Enke Magnhild Christensdatter			82 år

11 april 1868
85 Pike Andrea Olsdatter Tufte				29 1/2 år
86 Husmann Ole Sørensen Aashammer			46 år
  og hustru Anne Christiansdatter			44 år
	Ingeborg Sophie				23 1/2 år
	Maren Kirstine				20 1/2 år
	Inger Karine				17 1/2 år
	Søren					14 år
	Hans Christian				10 år
	Isak					7 år

14 april 1868
94 Ungkar Ole Nielsen Limi				17 år
95 Gårdmann Abraham Olsen Lesteid			52 år
  og hustru Live Olsdatter				37 1/2 år
	Isak Abrahamsen				10 1/2 år
	Ingeborg Gurine Abrahamsdatter		7 år
	Maren Olava Abrahamsdatter			4 1/2 år
	Ole Abrahamsen				1 år
101 Stedatter Anne Helvig Abrahamsen			18 1/2 år
102 Halvor Olsen					25 år
  og hustru Karen Abrahamsdatter			23 år
	Ole Halvorsen				1 1/2 år
105 Pike Kari Sigurdsdatter Hyni				20 1/2 år
106 Pike Ellen Karine Hansdatter Grini			34 år
107 Sjømann Gunder Clausen				36 år
108 Pike Karen Marie Aslaksdatter			19 1/2 år
109 dreng Nils Olsen Gjerpen				22 år
110 Kirkesanger Knud Evensen				33 1/2 år
  og hustru Karen Nilsdatter				23 1/2 år

15 april 1868
112 Pike Maria Dorthea Christensdatter Borge		30 år
113 Gift mann Peder Claus Andersen Sørbø		52 år

8 april 1868
114 Hans Halvorsen Aas				63 år
  og hustru Gunhild Larsdatter				64 år
116 Pike Margrethe Jacobsdatter Nistad ???		26 1/2 år
117 Arbeider Isak Jensen Aas				24 3/4 år
  og hustru Inger Svenungsdatter			26 år
119 Enke Karen Pedersdatter Aas			41 år
	Ingeborg Dorthea Jensdatter			14 år
	Berthe Kristine (Karoline??)			10 1/2 år
	Maren Karine				7 1/2 år
	Petrea Christine				1 1/2 år
	Ole Jensen				22 år
	Inger Marie Jensdatter			18 1/2 år
126 dreng Lars Jensen Stulen				18 år
127 Inderst Halvor Hansen Liene			25 1/2 år
128 Hans mor: Enke Kristine Halvorsdatter			62 år
129 Pike Helvig Hansdatter Liene			28 år
130 Inderst Skomaker Anders Knudsen Godal		25 år
131 Ungkar, Inderst Halvor Evensen			22 år 

15 april 1868
132 Gårdmann Nils Isaksen Sætret			57 år
  og hustru Tone Gurine Johannesdatter			53 år
	Isak					26 år
	Ingeborg Torine				20 1/2 år
	Gunhild Marie				15 år
	Johannes					10 år
138 Ungkar Lars Olsen Otterholt				27 1/2 år
139 Hans bror Ole Olsen Otterholt			20 1/2 år
140 Ungkar Ole Rasmussen Dyrkold			29.1/2 år
141 Ungkar Hans Jensen Borgestad			16.1/2 år
142 Enke Ingeborg Jørgensdatter			66 år
	Ole Thorsen				19 1/2 år
	Kari Thorsdatter				28 år

16 april 1868
145 Pike Birthe Andrea Olsdatter Kolkind			28 år
146 Enkemann, arbeider Daniel Olsen på Lagmannsgården	57 år
	Ingeborg Maria				22 år
	Andreas					19 år
	Mads					15 1/2 år
	Maren Karine				11 1/2 
151 Møller Christian Johannesen Fossum			52 år
  og hustru Margrethe Pedersdatter			58 år
	Petronelle					23 år
	Martin					21 år

17 april 1868
155 Gårdmann Rasmus Nilsen Fløtterød			50 år
  og hustru Berthe Kirstine Andersdatter			45 år
	Anders					20 år
	Maren Margrethe 				14 1/2 år
	Karen Marie				7 1/2 år
160 Gårdmann Gunder Christensen Langerød		35 1/2 år
  og hustru Maria Larsdatter				38 år
	Mathilde					6 1/2 år
	Caroline					4 år
	Anna					2 år
	Lovise					2 år
	Ellen					12 år

1867 - 1869


post@gamlegjerpen.no