Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1862


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1861 - 1863


17 mars 1862 
 
1    Ungkar Ole Halvorsen Doxrød                                                         21 år 
2    Ungkar/arb.kar Ole Christensen Doxrød                                         32 år 
 
3    Arbeider Ole Nielsen Doxrød                                                             35 år 
      og Inger Maria Halvorsdatter                                                             31 år 
            Nils                                                                                                5.1/2 år 
            Karen Kirstina                                                                                   3 år 
            Halvor                                                                                               l/2 år 
 
8    Ungkar Peder Davidsen                                                                 18.1/2 år 
9    Ungkar Ole Davidsen                                                                     21.1/2 år

21 mars 1862 
 
10    Leil. Lars Einersen Sneltvedt                                                             31 år 
        og Maren Larsdatter                                                                           34 år 
                Ole                                                                                                   8 år 
                Lauritz Edvard                                                                               5 år 
                Gusta                                                                                               2 år 
 
15    Ungkar Anders Larsen Kjær                                                         22.1/2 år 

26 mars 1862 
 
16    Inderst Anders Johnsen                                                                 27.1/2 år 
        og Johanne Jørgensdatter                                                                     33 år 

28 mars 1862 
 
18    Arbeider John Thorstensen Falkum                                                     31 år 
        og Marie Eriksdatter                                                                               37 år 
                Maren                                                                                                 4 år 
                Thorsten                                                                                         3/4 år 

31 mars 1862 
 
22    Nils Johannessen Fossum                                                                     20 år 
23    Nils Theodor Johansen Fossum                                                           20 år 

1 april 1862 
 
24    Matros Erik Nielsen Borge                                                                     33 år 
        og Karen Andrea Christensdatter                                                         33 år 
                Nils Christian                                                                                   l/2 år 

3 april 1862 
 
27    Arbeider David Christiansen Holm                                                       28 år 
        og Turine Andersdatter                                                                          40 år 

4 april 1862 
 
29    Tømmermand Nils Olsen Lia                                                                  49 år 
        og Ingeborg Nilsdatter                                                                            41 år 
                Ole                                                                                                      15 år 
                Marthe Maria                                                                                     7 år 
                Nikolai                                                                                                 4 år 
                Michael                                                                                             3/4 år 
 
35    pigen Maria Nilsdatter                                                                             29 år 
36    Ungkar Ole Johnsen Aas                                                                         30 år 

5 april 1862 
 
37    pigen Mariane Isaksdatter Riis                                                               30 år 

7 april 1862 
 
38    Gift Mand, Snedker Claus Thorsen Borgeskoven                             46,1/2 år 
39    Enke Petronelle Hansdatter Venstøp                                                          29 år 
40    Snedker, ungkarl Isak Isaksen Bratsbergskov                                           24 år 
41    Ungkar Søren Pedersen Fossum                                                                  16 år 
42    Ungkar, Skræder Halvor Halvorsen Ballestad                                     27.1/2 år 

8 april 1862 
 
43    Matros Rasmus Nilsen Borgestad                                                             28 år 
        og Ingeborg Maria Halvorsdatter                                                               34 år 
 
45    Leilending Rasmus Bernsen Slettene                                                         67 år 
        og Live Jacobsdatter                                                                                     66 år 
                Sønn Jens Rasmussen                                                                           34 år 
        og Karen Kirstine Davidsdatter                                                                    24 år 
 
49    ungkar Christen Eriksen Otterholdt                                                             22 år 
50    ungkar Lars Rasmussen Slettene                                                                 33 år 
51    Søster, pige Inger Kirstine Rasmusdatter                                                   37 år 
                hendes uægte barn Aslak Jansen                                                          4 år 
 
53    Skomager Ole Pedersen Venstøb                                                             29.1/2 år 
        og Anne Jacobsdatter                                                                                29.1/2 år 
                Jacob                                                                                                             7 år 
                Gunhild Kirstine                                                                                          4 år 
                Peder                                                                                                          3/4 år 
 
58    Enke Anne Solvesdatter                                                                                 59 år
 
59    Christen Nielsen Fossum                                                                                 31 år 
        og Gurine Olsdatter                                                                                           29 år 
                Maren Anne                                                                                           3.1/2 år 
 
62    Nils Olsen Fossum                                                                                             73 år 
        og Maren Christensdatter                                                                                 60 år 

9 april 1862 
 
64    Ungkar, Matros Ole Olsen Mindaas                                                                27 år 
65    pige Maren Halvorsdatter Ballestad                                                                 19 år 
 
66    Johannes Andersen Flaten                                                                                34 år 
        og Kirstine Zachariasdatter                                                                               36 år 
                Maren                                                                                                            13 år 
                Karen Andrea                                                                                               10 år 
                Anders                                                                                                            7 år 
                Anne Sophie                                                                                                  3 år 
 
72    ungkar Ole Olsen Aashammer                                                                            22 år 
 
73    Gmd. Ole Larsen Kjær                                                                                             30 år 
        og Maren Marie Christiansdatter                                                                         30 år 
                Maren Anne                                                                                                      2 år 
                Lars                                                                                                                1/12 år 
 
77    Ungkar Lars Nielsen                                                                                                14 år 
78    Lars Larsen Kjær                                                                                                      60 år 
 
79    Maler Hans Christian Holst                                                                                   28 år 
        og Gurine Marie Larsdatter                                                                                   30 år 

11 april 1862 
 
81    Ungkar Ole Olsen Gulseth                                                                                     21 år   
 
82    Enkemand, arbeider Lars Johannessen Løberg                                 54 år   
                Kirsten Dorthea Larsdatter                                     18 år   
                Nils Theodor Larsen                                                10 år   
 
85    pike Maren Gulliksdatter Glenne                                                                             22 år   
86    Ungkar Arve Gulliksen Glenne                                                                                 20 år   
87    pige Johanne Margrethe Pedersdatter                                                                    22 år   
88    ungkar Ole Halvorsen Venstøb                                                                                28 år   
89    Ungkar Christopher Christensen Dyrkold                                                              30 år   
90    Ungkar Johan Andreas Andersen Gulseth                                                             29 år   
91    med moster enke Johanne Susanne Abrahamsdatter                                            68 år

1861 - 1863


post@gamlegjerpen.no