Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1857


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1856 - 1858


 12 April 1857 
 
1    Albret Gotfred Hansen                                                         18 år 

14 April 1857 
 
2    Skrædder Søren Andersen                                             26 1/2 år 
      og Andrea Berthelsdatter                                                     32 år 
 
3    arb. Niels Andersen                                                               24 år 
4    enke Maren Sørensdatter Flata u/ Moe 
 
5    hammersmed Tollev Henriksen Aashammer                     29 år 
      og Nicoline Pedersdatter                                                      31 år 
            Henrik                                                                                  6 år
            Marie                             deres barn                             4 1/2 år 
            Hanne Sørine                                                                      2 år 
 
10    Simon Simonsen Ekornrød                                                  20 år
11    Enke efter Matros Johannes Hansen Løkenberg
         paa Brækkeeje, Petronelle Christophersdatter 
         og søn Hans Johannesen     (f. paa Bratsberg)        4 1/2 år     (f. 30/8-52) 

15 April 1857 
 
13    Arb. Anders Eriksen Riis                                             28 1/2 år     (f. 23/10-28) 
        og Anne Johnsdatter                                                    31 1/2 år     (f. 24/12-25) 
        Karen                                                                                 3 1/2 år     (f. 24/12-54)
         Johan                         deres barn                                           2 år     (f. 8/4-55) 
        Maren                                                                                       1 år     (f. 21/11-56)
 
18     Svensk ungk. Mathias Andersen Follestad                     24 år 
19    Dreng Petter Solvesen                                                          20 år     (f.4/3-37) 
 
20    Enkem. Niels Larsen Mo (leilending)                                 48 år 
                Jens                                                                           21 1/2 år
                Karen                         hans barn                              19 1/2 år 
                Sara                                                                           11 1/2 år 
                Lava                                                                                  9 år
 
25    ungk.  Martin Olsen Eriksrød                                               20 år 
 
26    Enkemann Gunder Børgesen Ballestad                      50 1/2 år 
        Berntine                     hans barn                                             24 år         (f. 10/11-32) 
        Maren Gurine                                                                          12 år         (f. 11/6-45) 

16 April 1857 
 
29    ungk. Hans Haraldsen Limie u/Venstøb                         19 1/2 år
30    ungk. Peder Olsen Hynie                                                         27 år 
31    ungk. Johannes Abrahamsen Ballestad                                 28 år 
32    pige Berthe Olsdatter                                                                 51 år 

17 April 1857 
 
33    Skibstømmermand Torkel Børresen Ekornrød                         54 år   
        og Karen Kirstine Aslaksdatter                                                 42 år   
                Andreas                                                                                 17 år   
                Børre                                                                                       14 år     (f. 2/7-43)
                Marthe Marie                 deres barn                                      9 år     (f. 17/8-47)  
                Anders Christian                                                                    6 år     (f. 26/3-51)  
                Karen Thorine                                                                         3 år     (f. 19/9-54)  
 
40    pige Marthe Marie Olsdatter fra Fossum                                   23 år     (f. 5/5-34)
 
41    Gaardmann Rollef Nielsen Gulseth                                             38 år  
        og Birgitte Halvorsdatter                                                              36 år  
                Kari                                                                                      16 1/2 år  
                Niels                                                                                          14 år  
                Helbjør                             deres barn                                      12 år  
                Halvor                                                                                        9 år  
                Anne Marie                                                                          5 1/2 år  
                Rollef                                                                                           3 år     (f. 22/5-54)
                        (Nb!  Den siste er født paa Gulseth; de andre utenfor sognet) 
 
49    pige Anne Kirstine Hansdatter Bratsberg                             21 1/2 år     (f. 8/9-35) 
 
50    Snedker P. Bougerøds enke Ingeborg Nielsdatter             75 el. 66 år 
                Marren Andrea Pedersdatter                 datter                        26 år 
                Pleiedatter Maren Anne Karlsdatter Liljeroth                       13 år 
 
53    Halvor Olsen Eriksrød                                                                28 1/2 år 
        og Maren Nielsdatter                                                                  24 1/2 år 

1856 - 1858


post@gamlegjerpen.no