Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1855


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1854 - 1856


 
10 April 1855 
 
1    Ole Halvorsen Dyrkold                                                         32 år         attest 10/4-55 
      og Johanne Marie Johannesdatter                                     36 år 
            Anne Thurine                                                                   10 år 
            Halvor                                                                                  8 år
            Ingeborg Marie                     deres børn                          6 år 
            Johannes                                                                             4 år 
            Clemet                             (f. 9/12-53)                                  1 år 

23 April 1855 
 
8    pigen Oline Jensdatter Bøe                                                  29 år         attest 23/4-55

26 April 1855 
 
9    Ungk. Lars Knudsen Bratsbergskoven                               22 år 
      pigen Anne Marie Knudsdatter Bratsbergskoven            19 år 

28 April 1855 
 
11    pigen Maren Larsdatter Hoppestad                                     20 år 
 
12    Anders Johannesen Foss                                                      27 år 
        og Inger Karine Johnsdatter                                                  26 år
                Johannes                             deres børn  (f. 5/12-48)       7 år 
                Karen                                                                                   4 år 
 
16    ungk. Mathias Johannesen Foss                                           21 år
 
17    Enkemand Lars Nielsen Løberg                                              45 år         attest 28/4-55 
        med 5 børn 
 
23    Anders Johnsen Stensrud                                                       44 år 
        med kone og 4 børn 

30 April 1855 
 
29    pigen Anne Thorsdatter Høiseth                                            28 år         attest 30/4-55 
30    pigen Berthe Marie Olsdatter Vallerdalen                              29 år 
 
31    Niels Olsen Vallerdalen                                                             28 år 
        med kone og 1 barn 
 
34    pigen Ingeborg Olsdatter Vallerdalen                                     24 år 

1 Mai 1855 
 
35    Niels Andersen Doxrød                                                             40 år         attest l/5-55 
        med kone og 4 børn 
 
41    enken Ingeborg Aslaksdatter Semb                                         65 år 
42    pigen Anne Gurine Monsdatter Semb                                     22 år 
43    ungkarl Jacob Andersen Fossum                                             22 år 
44    pigen Gjertrud Torkildsdatter Foss                                          31 år 
45    pigen Anne Nielsdatter Fossum                                               21 år 
 
46    Torsten Torstensen Listulen                                                     27 år 
        og Karen Marie Olsdatter                                                           22 år 
 
48    ungkarl Ingebret Larsen under Bøe                                          30 år         attest 19/3-55 

2 Mai 1855 
 
49    Tolv Nielsen                                                                                 45 år         attest 2/5-55 
        med kone og 4 børn 
 
55    ungk. Ole Tolvsen                                                                       19 år 
 
56    Isak Zakariasen                                                                            29 år 
        og Inger Karine Eriksdatter                                                        29 år 
                med 4 børn 
        og enken Anne Halvorsdatter                                                   60 år 
 
63    pigen Maren Thurine Nielsdatter                                             19 år 
64    pigen Karen Kirstine Zakariasdatter                                         18 år 
65    pigen Hedevig Zakariasdatter                                                    23 år 
66    ungkarl Jens Jensen Fossum                                                     35 år 
 
67    Jens Nielsen Kleven                                                                    24 år 
        og Elen Gurine Torgrimsdatter Ballestad                                 25 år 
 
69    drengen Niels Nielsen Kleven                                                   15 år 
70    pigen Margrethe Nielsdatter Kleven                                        19 år

1854 - 1856


post@gamlegjerpen.no