ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kreppa
Gård nr. 119 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.noOppdatert 25.03.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Kreppa
Landskyld 1664: 1 tønne.

Tidligere husmannsplass under Sem nordre.

Kreppa ligger ca. 25 m.o.h. og grenser i nord til Sem og Lundsåsen, i øst og syd til Kjær, i vest til Børsesjø.

Oluf Rygh: Kreppa kommer av det norrøne ordet krappr, som betyr snevring - trang.

Ingen oldtidsfunn eller gravhauger.

Gården ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350), lagt øde under svartedauen og gjenryddet mot slutten av
1600-tallet, når befolkningsveksten var godt igang.

Tidlige eiere.
Kreppa var eid av den som eide Sem nordre, så langt tilbake vi kan se, det vil i dette tilfelle si ca. 1660.
I sogneprestens manntall av 1664, kan vi se at Sem nordre bestod av 4 tønners skyld. Vi vet at Kreppa i
ca. 1760 ble skyldsatt til 1 tønne skyld. Samtidig som Sem nordre fikk en skyld på 3 tønner. Kanselliråd
Herman Løvenskiold
kjøpte hele Sem (med Kreppa) i 1744. Sem ble siden solgt, mens Kreppa fortsatt
var en del av Løvenskiolds gods fram til 1870.

Tidlige brukere.
Brukerne besto av husmenn som arbeidet i skogen med å hogge tømmer, brenne kullmiler og frakte trekullet
fram til jernverket. Enten på Fossum eller til Osebakken, hvor det ble skipet til Bolvik jernverk på Vold.

Kreppa var ikke nevnt i sogneprestens manntall av 1664. Heller ikke i fogdens manntall av 1666.

Kreppa ble skyldsatt som eget bruk under Sem nordre i ca. 1760.

Landskyld 1760: 1 tønne korn, som er noe mer enn 1 huds skyld.

Se Kreppa.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no