ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 21.06.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skolestuen

Fra Fossum Verks regnskaper 1654-55:

Knud Gulset og Oluf Vinstub tømret i 38 dage paa stuehuset, med all dens indredning, loft, gulv og døre, og udi
masmesterens huus med skive, benke, senge og en udsualle omkring huset at forferdige - om dagen 2 ort.”

 

Fra Fossum Verks regnskaper 1655-56:

”Er betalt Oluff Winstub tømmermand for 39 dager han dette aar haver arbeidet ved Hytten udj masovnen ved
begge pukkværker, ved Schrifuerhuuset at forferdige en liden wærelse til en Scholle til hytte betienternes ungdom,
det nye Kullehuus af nye at tekke.....(40 skl. pr. dag.)

Knud Gulset hjalp til i 18 dage.”

 

Tømmeret ble levert av Daniel Former på nordre Fossum og det skulle skjæres til bord av sagmesteren. 

Huset skulle ha 3 vinduer som skulle settes inn av Gjert Glassmester i Skien. Det var snakk om et beskjedent
hus ved siden av det eksisterende skriverhuset.

Det ble i tiden fra 1655 til den noe senere skolemesteren Mads Pedersen døde i 1693, drevet skole for barna
til de ansatte på jernverket. Dette var den første lands-skolen i hele Telemark, ja kanskje i hele landet.
Skolen ser ut til å være nedlagt for en tid etter at skolemesteren og klokkeren Mads Pedersen døde.

 

Skolemester, klokker

Mads Pedersen f. ca. 1650 bg. 23/2-1693. ”Matz Pedersen Klokker 43 aar g.”

g. 8/10-1684 m. Anne Henriksdatter f. ca. 1650 bg. 6/3-1705. ”Sl. Mads Klochers Enche fra Hytten Anna Hendrichsdatter 54 aar 10 maaned.”
1. Dorthe Marie Madsdatter dpt. 28/11-1686 g. Nils Thomesen Vendelbo fra Horsens i Danmark. Bodde på Erlands Venstøp, senere i Skien.
Nils var skriver ved jernverket da han ble lensmann i Gjerpen.


Mads var lærer ved Fossum-skolen i 1677 og til 1693. Samtidig var han klokker ved Gjerpen kirke.

 

I manntallet av 1782 var oppført Mathias Skolemester med hustru og et barn over 12 år.

Vi vet ikke annet om denne familien.


Det har vært en mengde lærere her gjennom tidene. Jeg er selvsagt interessert i å fylle ut med dem her.
Jeg er lutter øre angående innspill.
 

Kontorist, tidligere skoleholder ved Fossum

Johan Herman Meyer fra Schlesvig-Holstein f. ca. 1717 bg. 9/8-1783. ”Johan Mejer 66 aar.”

g. 8/10-1750 m. Maren Jørgensdatter Straale fra under M. Venstøp dpt. 12/6-1712 bg. 15/6-1794. ”enken Maren Mejer u/Borrestad 83 aar.”, d.a. Jørgen Gundersen Straale fra Holla. 


Johan Herman Meyer var skoleholder ved Fossum jernverk fra ca. 1743 til ca. 1761. Han fikk siden arbeide på
Borgestad gård som kontorist hos Bartholomeus Herman Løvenskiold.

Før 1762 hadde han kjøpt Storgata 226 på Osebakken. Se Familie 19 - Borgestad 1762.


Les om hans tid som lærer i Gjerpen bygds historie bind 2, side 296/297.

 

Ny Skolebygning.

 

Lærer, forfatter

Halvor Larsen Foslund fra Onsøy i Østfold f. 4/7-1775 i Bossums-eie i Onsøy d. 3/7-1838 på Bragernes i Drammen, s.a. hm. Lars Halvorsen og Birthe Arntsdatter.

g1g på Onsøy 14/1-1797 m. Maria Hansdatter Lilleng fra Onsøy dpt. 21/5-1775 trolig d. rundt 1820, d.a. g.br. Hans Omundsen og Inger Rasmusdatter.

g2g i Strømsø krk. i Drammen 8/6-1829 m. enke Mathea Charlothe Amalia Fischer f. ca. 1770 d. 22/10-1850 på Bragernes, d.a. gjestgiver Jens Nicolai Fischer på Osebakken?

1. Johan Christian Foslund dpt. 24/6-1803 i Gjerpen d. i Vejle i Danmark 1838.

 

Halvor Foslund var lærer ved Fossum Jernverks skole i tidsrommet 1801-1804. Ved barnedåpen til hans sønn Johan
Christian i Gjerpen kirke i 1803, kan vi se fadderen Anne Maria Foslund. Dette er trolig hans søster som var med ham
hit som ”husholderske”. Han skrev en selvbiografi som han dedikerte til: ”… min Dyrebare Veilederinde paa Livets Vei:
Mathea Charlothe Amalia Fischer”.

En etterkommer av Halvor Foslund, Torkel Fagerli, har forsket mye på denne slekta og har velvillig delt sitt arbeide
med Gamle Gjerpen. Takk til Torkel Fagerli.


Det ble bygget ny skole på Fossum på 1860/70-tallet. Det er denne skolebygningen som står der fremdeles og det
er i dag barnehagedrift der (2014).

 

Skoletomta er utskilt fra Venstøp og har gnr 8, bnr 58.


Fossum skole ca. 1950. Etter gammelt prospektkort.


Lærer, rentenist
Severin Larsen Sandvik fra Sandøy på Sunnmøre f. ca. 1862.
g.m. Susanne Martine Quisling fra Kviteseid f. ca. 1870.
1. Trygve Quisling f. 22/8-1891.

 

Lærer Severin Sandvik var lærer ved Fossum skole i august 1891.Det var nevnt under folketellingen samme år at
han bodde i "Fossum Kontorgaard".

 (C) post@gamlegjerpen.no