| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Berg
Landskyld 1665: 12 huder.

Gården ligger fra 20-40 m.o.h. og grenser i nord til Kjær og Mustvedt, i øst og syd til Sneltvedt, i vest til Børsesjø og
Leirkup.

Ingen Oldtidsfunn.

Navneforsker Oluf Rygh.
Navnet Berg (fjell) er ganske selvforklarende. Skrevet Berghi  og Nedrabergh i Røde bok 1398.

Trolig ryddet i vikingtid (800-1000). Berg ble delt i 2 bruk allerede på den tiden.

Fra Røde bok (1398):
Borgestad presten eide 6 øyre (skyld) og Borgestad kirke eide hele nedre Berg (skyld ikke oppgitt).

Landskyld av hele Berg, trolig tilsvarende 1 fullgård (minst 4 huder).

Siden vet vi ikke mer om eiendomsforholdene før 1600-tallet, enn at Berg var 2-3 husmannsplasser under
Gjerpen lille (Lagmannsgården) og tilhørte "Skien laugstol" (domstolen i Skien).

Ingen skog, husmannsplass eller seter.

Se S. Berg, M. Berg og N. Berg.

(C) Gard Strøm.