ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 47 - Meenslia
Tidigere husmannsplass under Meen(28) ”Buer”. Gammelt løpenr. 241.

Skyldsatt og utskilt fra Meen(28) i 1910.  Gnr 70 bnr 47.

Adresse i dag: Grønnerødv. 178, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Trond (Olsen?) Lien
fra Sanni? f. ca. 1631 bg. 19/3-1699. ”Tron Lie 68 aar g. f. jord.”, kanskje s.a. Olluf Sanden.
g.m. Ingeborg f. ca. 1647 bg. 20/1-1709. ”Tron Lies enche Ingeborg 62 aar gl.”
1. Thore Trondsdatter f. ca. 1665 g.m. Bent Larsen. Se Eikåsen.
2. Halvor Trondsen f. ca. 1666. Se Hauen(A).
3. Ole Trondsen dpt. 25/2-1683.
4. Marthe Trondsdatter dpt. 29/11-1685 g.m. enkemann Hans Olsen Kraaketoe. Se Kråketo(2).
5. Nils Trondsen dpt. i april 1688. Se nedenfor.
6. Harald Trondsen dpt. 20/3-1692. 1718: ”Haral Tronsen fra Meen”.
Br. ca. 1681.

F.f. Thron Lias søn Haral: Gullik Esbedal, Guttorm Nærum, Ingeri Meen, Marthe Øfrom.

4/9-1718. U=ægte barn fra Øfrum Gunnild. (Gunhild Nilsdatter).
Test: Tallac Lien, Anders svenske, Nils Liens qde., Anne Nygaard. Moderen Marta Tronsdatter.
Udlagde barnefader en rejsende Nils ved Osebachen.


Det er slektsskap mellom Tron Lia eller hustruen og Gullik Anundsen Espedal. Det er
flere ting som tyder på at Tron kan være sønn av Olluf Sanden (Sanni).

Ole Nilsen Lien f. ca. 1605 bg. 18/11-1685, 80 år gml.

Arbeider, husmann
Harald Olsen Lien
fra Sanni? f. ca. 1649 bg. 30/4-1699. ”Haral Olssen Lien 50 aar g.”, kanskje også sønn av Olluf Sanden (Sanni).
g.m. NN
1. Sivert f. 1683 bg. 15/7-1683. ”Haral Olsens søn Siver 18 uger.”
2. Maren dpt. 27/7-1684 bg. 4/10-1696. ”Haral Liens d. Maren 11 aar g.”
3. Sven dpt. 20/2-1689 bg. 1/4-1689. ”Haral Olssens søn i Borrestadst.(stranden) 5 uger g.”
4. Gunder Haraldsen dpt. 29/5-1690.
5. Anders dpt. 12/3-1693 bg. 7/11-1697. ”Haral Liens Søn Anders 4 1/2 aar g.”
6. Thore dpt. 23/2-1696 bg. 15/3-1696. ”Haral Lias barn Tore 3 uger g.”
Br. ca. 1690.

F.f. Haral Olsens s. Sven: Anders Ekonrø, Ellef Pedersen, Anun Øfrom, Aadbør Ballestad, Sara Ekonrø.
F.f. Haral Ekonrøs søn Gunder: Anders Ekonrø, Rasmus Grunnerø, Knut Nygaards qde., Maren Nilsdatter Bøle.
F.f. Haral Ekonrøs søn Anders: Anders Ekonrø, Nils Svenske fra Ligaden i Scheen, Helje Gulleksen fra fra Solum herrit, Oue Follestads quinde, Lisbeth Bøle, Berte Solvesdatter fra Houen.
F.f. Haral Liens datter Thore: Rasmus Grunnerø, Abraham Øfrom, Lauritz Knudsen, Marthe Esbedalen, Karen Solvesd. Meen.

Denne familien kom fra Borgestadstranden til Ekornrød u. Bøle i ca. 1690 og videre
til Meenslia i ca. 1695.

Arbeider, husmann
Nils Trondsen Lien
herfra f. i april 1688, s.a. Trond Lien.
g. 14/10-1711 m. Maren Andersdatter ”fra Klep”.
1. Ingeborg Nilsdatter dpt. 13/12-1711.
-   bg. 22/1-1714. ”Nils Trondssøns dødf. pigeb. fra Lien.”
2. Anne Nilsdatter dpt. 10/3-1715.
Br. 1711.

F.f. Nils Tronssøns datter Ingeborg: Harald Bøle, Jacob Knudsen tjen. paa Løberg, Ole Højsæts quinde Birte.
F.f. Nils Tronssens datter Anne fra Lien: Jacob Ballestad, Haral Tronsen fra Meen, Abraham Øfrums quinde, Martha Tronsdatter Øfrum.

Ved trolovelsen i kirkeboka, kan vi se at det står ”Maren Andersdatter Klep”.
Hun kan ha vært i tjeneste der. Det var ingen Anders på Klepp på den tiden.
Denne familien har trolig flyttet ut av sognet.

Arbeider, husmann
Abraham Larsen Lien
fra S. Ballestad(C) dpt. 6/6-1706 bg. 6/5-1795. ”Abraham Lien u/Meen 90 aar.”, s.a. Lars Knudsen Ballestad.
g1g 10/4-1731 m. Live Tallaksdatter f. ca. 1692 bg. 14/12-1737. ”Abraham Liens qde Live, 45 aar.”
Forlover: "Lars Fløtterød."
g2g 9/5-1738 m. Lisbeth Vernersdatter fra S. Riis(A) f. ca. 1693 bg. 30/11-1772. ”Abraham Lias kone 79 aar.”, d.a. Verner Riis.
Forlovere: "Ingebret Espedal og Johannes Venstøb."
1. Lars dpt. 4/5-1732 bg. 19/6-1732. ”Abraham Larssøns Lars 6 uger.”
2. Else f. sommeren 1733 d. før 1738.
3. Jens Abrahamsen dpt. 15/5-1735.
Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
4. Live dpt. 27/11-1740 bg. 17/6-1741. ”Abraham Liens Live, 1/2 aar.”
Br. ca. 1730.

F.f. Abraham Larsens Lars: Lars Nygaard, Solve Meen, Hans Liens qde., Marta Langerø.
F.f. Abraham Liens Else: Lars Nygaard, Simon Ballestad, Isac Larssøn, Ingebret Espedalens qde., Marta Langerø.
F.f. Abraham Lijes Jens: Arne Langerø, Isac Janssøn, Simons qde. Maren i Scheen.
F.f. Abraham Liens Live: Lars Meen(?), Johannes Bøle, Hans Meen, Anders Myres qde., Gurj Larsdatter.

Tjenestepike i 1762: Kirsten Sørensdatter. Deres niese fra Riis(13), Ingeborg Sørensdatter var trolig
her og stelte for enkemannen. Hun døde her og ble gravlagt 14/4-1793. "
Ingebor Sørensdtr. Lien 60 aar."

27/1/1738      LIV TALLACHSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 328a.
En plass       Arvinger:                            
i Gjerpen      Enkemand Abraham Larssen og deres sønn Jens Abrahamssen 3 år.
                   Faren verget for sønnen.
Brt: 33 - 2 - 11
Net: 28 - 1 - 11

8/1/1773       LISBET WERNERSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 103b.
Lia u/Meen     Arvinger: Enkem. Abraham Larsen Lien og Lisbets søsken:
               1. Hans Wærnerssen, fullbror og myndig.
               2. Søren Wærnerssen ---”--- , død, etterlatt seg barna:
                  a. Sivert Sørenssen, myndig.
                  b. Anders Sørenssen   18 år.
Verge broren Sivert.
                  
c. Johannes Sørenssen 15 ”   --”-- --”--  --”--
                  d. Hans Sørenssen, myndig.
                  e. Anne Sørensdtr. g.m. Hans Solie.
                  f. Ingeborg Sørensdtr. 38 år. Formynder Hans Solie.
                  g. Karen Sørensdtr. g.m. Christen Torgrimssen.
                  h. Kirsten Sørensdtr. 29 år. Formynder Hans Solie.
                  i. Liv Sørensdtr.     25 ”   ----”---- -”-  --”--
               3. Johannes Wærnerssen, fullbror, død, etterl. seg barna:
                  a. Knut Johannessen, myndig.
                  b. Inger Johannesdtr. død, etterlatt seg 1 barn:
                      i. Jens Isakssen, Form. Hans Jenssen Ballestad.
                  c. Anne Johannesdtr. g.m. Hans Ballestad.
               4. Maria Wærnersdtr. død, etterlatt seg barna:
                  a. Christen Larssen, myndig.
                  b. Liv Larsdtr. g.m. Knut Nielssen.
                  c. Ingeborg Larsdtr. g.m. Peder Olssen.
                  d. Inger Larsdtr. død, etterlatt seg barna:
                      i. Bent Gunderssen, myndig.
                     ii. Anders Gunderssen, myndig.
                    iii. Karen Gundersdtr. g.m. Ole Olssen.
                  
iiii. Thor(e) Gundersdtr. g.m. Mathias Myra.
              
5. Anne  Wærnersdtr.
                  a. Anne Knutsdtr.  19 år. Formynder faren Knut Øvrum.
                 
b. Karen Knutsdtr. 17 ”   ----”---- --”-- -”-  --”--
Brt:   65 - 0 -  8
Gjeld: 88 - 0 - 17 (insolvent).

Arbeider, husmann
Jon Hansen Lien
fra Lid(A) dpt. 19/5-1728 bg. 22/3-1769. “Jon Hansen f. Meens ejet 42 aar.”, s.a. Hans Lauritzen Li.
g. 16/1-1756 m. Maren Pedersdatter fra Hauen(B) dpt. 11/5-1732, d.a. Peder Jacobsen Houen.
1. Hans dpt. 29/8-1756 bg. 24/10-1762. ”Jon Lias s. Hans 6 aar.”
2. Abraham dpt. 24/9-1758 bg. 7/11-1762. ”Jon Lias s. Abraham 2 aar.”
3. Peder Jonsen dpt. 8/3-1761. Se Eikåsen.
4. Hans Jonsen dpt. 23/9-1764.
4. Bent Jonsen dpt. 31/5-1767 g. 22/4-1812 m. Marthe Kirstine Nilsdatter fra Stulen under Lid. Flyttet trolig ut av sognet.
Br. ca. 1758.

F.f. Jon Hansens db. Hans fra Houen: Ole Follougs kone, Dorthe Christensdtr., Lars Houen, Anders Nilsen, Bent Hansen.
F.f.
Jon Lias db. Abraham: Ole Riises kone, Aslov Christophersdtr., Lars Houen, Bent Hansen, Christen Larsen.
F.f. Jon Lias db.
Peder: Schaje Christensens kone, Pernille Pedersdatter, Halvor Haralsen, Christen Larsen, Anun Larsen.
F.f.
Jon Hansens db. Hans fra Ballestad Ejet: Jens Ballestads kone, Kirsten Sørensdatter, Halvor Haralsen, Lars Houen, Jens Abrahamsen.
F.f. Jon Lias db.
Bent: Jens Ballestads kone, Anne Sørensdatter, Ole Borge, Jens Abrahamsen, Peder Larsen

Jon Hansen ble konfimert i 1749, 20 år gammel. Han var da i tjeneste på Hauen. Der fant han også
sin kone. Deres første barn, Hans, ble dessuten født på Hauen.

Hans bror Bent Hansen fra Eikåsen bodde her til han døde i oktober 1762.

Arbeider, husmann
Jens Abrahamsen Lien
herfra dpt. 15/5-1735, s.a. Abraham Larsen Lien.
g. i Hedrum kirke 27/5-1765 m. Maren Hansdatter fra Bjønnes i Hedrum dpt. 1746, d.a. Hans Syvertsen Bjønnes og Barbro Sørensdatter.
Forlovere: "Christopher Nygaard og Knud Riis, Anders Biønnes og Anund Aarholt."
1. Ole Jensen dpt. 25/5-1766. Konfirmert 1782.
2. Live (tvilling) dpt. 4/10-1767 bg. 28/10-1767. ”Jens Abrahamsens d. Live 3 uger.”
3. Barbara (tvilling) dpt. 4/10-1767 bg. 24/1-1768. ”Jens Abrahamsens d. Barbara 1/2 aar.”
Br. 1765.

F.f. Jens Abrahamsens db. Ole fra Lia: Ole Isaksens kone, Kisten Sørensdatter, Lars Bachen, Ole Olsen, Christen Larsen.
F.f. Jens Abrahamsens tvillingdøtter Live og Barbra fra Meens Ejet: Hans Biønnæses kone, Jon Lias kone, Kisten Sørensdtr., Kisten Torjersdtr., Lars Bachen, Torjer Ramsaasen, Ole Isaksen, Christen Schiefjeld.

Denne familien flyttet til Bjønnes i Hedrum i ca. 1768. De fikk flere barn der.

Arbeider, husmann
Jacob Hansen Lien
fra Lid(5) dpt. 1/1-1734 bg. 23/11-1788. "
Jacob Lia 52 aar.", s.a. Hans Gundersen Lie.
g. i Eidanger 3/1-1765 m. Else Knudsdatter f. sommeren 1732 på Bratsbergkleiva bg. 15/4-1802. "
enken Else Knudsdtr. u/Borrestad, anm. at være i 70 aar.", d.a. Knud Pedersen Aasen. Se Familie 3 - Kleiva 1730.
Forlovere:
"Thorlef Isachsøn Høksæt og Niels Knudssøn Klep."
1. Gunhild Jacobsdatter dpt. 16/11-1766 g.m. Christopher Rollefsen Myhren. Se Lid(12) “Lidmyra”.
2. Hans dpt. 11/9-1768 bg. 27/9-1768. "
Jacob Lies s. Hans 14 dage."
3. Knud Jacobsen dpt. 2/4-1769. Konf. 17 år gml. 1785.

Br. ca. 1768.

F.f. Jacob Liens pb. Gunnil: Nils Andersens kone, Kisten Hansdtr., Nils Knudsen, Lars Hansen, Isak Engebretsen.
F.f. Jacob Liens db. Hans: Isak Espedalens kone, Anne Vetlesdatter, Jacob Nærum, Nils Lie, Halvor Nilsen.
F.f. Jacob Liens db. Knud: Lars Lies kone, Ingebor Evensdtr., Ole Larsen, Nils Lie, Nils Larsen.

Else Knudsdatter var i tjeneste på Siljan i Bjørkedalen før hun giftet seg.
Hennes bror Nils Knudsen bodde på en husmannsplass under Klepp.

Arbeider, leilending
Hans Halvorsen
fra Hauen(A) dpt. 9/9-1759 bg. 11/1-1795. ”Hans Halvorssøn u/Meen 35 1/2 aar.”, s.a. Halvor Haraldsen Houen.
g. 7/11-1782 m. Marthe Jonsdatter fra Låven dpt. 25/8-1754 d. 5/6-1817, d.a. Jon Olsen Loven.
0. bg. 25/1-1777. ”Hans Løvens dødf. søn.”
1. Jacob Hansen dpt. 28/6-1778.
2. Johannes dpt. 1779 bg. 13/7-1785. ”Hans Halvorsens s. Johannes 6 aar.”                   
-    bg. 9/8-1781. ”Hans Halvorsens dødf. d.”
3. Halvor Hansen dpt. 16/2-1783. Se nedenfor.
4. Karen Hansdatter dpt. 8/9-1785 g.m. Amund Jensen. Se Brånan under Ballestad.
5. Jon Hansen dpt. 12/10-1788.
6. Nils bg. 22/7-1789. ”Hans Halvorsens s. Nils 10 uger.”
7. Harald dpt. 22/1-1792 bg. 1/3-1807. ”afdøde Hans Halvorssøns db. Harald und Meen 15 1/12 aar.”
8. Hans dpt. 15/2-1795 bg. 6/5-1795. ”afd. Hans Halvorssøns db. Hans u/Meen 1/4 aar.”
Br. ca. 1785.

F.f. Hans Halvorsen Lovens db. Jacob: Thor Svendsens kone, Helvig Svensdatter, Peder Olsen, Nils Monsen.
F.f. Hans Halvorsens db. Halvor fra Ballestad Ejet: Kisten Olsdtr., Aslov Nilsdtr., Peder Jonsen, Lars Christensen.
F.f. Hans Halvorsens pb. Karen fra Meen: Jon Meens kone, Else Jonsdtr., Haral Halvorsen, Nils Jonsen.
F.f. Hans Halvorsens db. Jon u/Meen: Ingebor Jensdtr., Anne Jensdtr., Hans Sørensen, Simon Poulsen, Anders Jonsen.
F.f. Hans Halvorssøns db. Harald u/Meen: Tore Pedersdtr., Anne Laersdtr., Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn, Nils Jonssøn.
F.f. Hans Halvorssøns (nylig død) db. Hans u/Meen: Gunder Isakssøns k., Askier Tollevsdatter, Isak Anunssøn, Anders og Jacob Jonssøn.

10/1/1809      HANS HALVORSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 145a.
Lia u/Meen     Arvinger: Enka Marthe (Maren) Jonsdatter og barna:
               1. Halvor Hanssen 26 år.
               2. John Hansen    20 ”
               3. Kari Hansdtr.  32 ”
               Enkas laugverge Peder Halvorssen Lia.
               Formynder ble broren Halvor.
Brt:   12 - 1 - 20
Gjeld:  0 - 0 -  0
 

Enka Marthe Jonsdatter ble g2g med Peder Halvorsen. Se nedenfor. 

Arbeider, leilending
Peder Halvorsen Lien
fra Meen(A) dpt. 25/1-1767 d. 23/7-1830, s.a. Halvor Pedersen Meen.
g1g 11/7-1789 m. Karen Pedersdatter fra Øvrum(B) dpt. 25/3-1755 bg. 31/5-1801. ”Peder Halvorssøns Liens kone Karen Pedersdtr. u/Meen 46 1/6 aar.”, d.a. Peder Engebretsen Øvrum.
g2g 4/4-1809 m. enke Marthe Jonsdatter fra Låven dpt. 25/8-1754 d. 5/6-1817, d.a. Jon Olsen Loven.
Forlovere: "Kittil Riis og Nils Bækkevold."
1. Peder Pedersen dpt. 27/9-1789. Se Brånan under Ballestad.
2. Dorthe Sophia Pedersdatter dpt. 26/12-1791 g.m. Svend Knudsen. Se nedenfor.
3. Ragnhild Pedersdatter dpt. 18/8-1793 g1g m. enkemann Jens Mortensen. Se N. Ballestad(A).
4. John Pedersen dpt. 31/1-1796. Se Ballestad(47).
5. Nils dpt. 30/3-1800 bg. 5/1-1812. ”Peder Halvorssøns db. Nils und. Meen, henved 11 3/4 aar.”
Br. ca. 1796.

F.f. Peder Halvorsens db. Peder fra Eegaasen: Jon Enggravs kone, Maren Pedersdtr., Thor Halvorsen, Ole Pedersen, Hans Halvorsen.
F.f. Peder Halvorssøns pb. Dorthe Sophia fra Eegaasen: Ole Pederssøns k., Maren Pedersdatter, Tord Halvorssøn, Hans Halvorssøn, Engelbert Pederssøn.
F.f. Peder Halvorssøns pb. Ragnil fra Baaserøe: Ole Pederssøns k., Live Halvorsdtr., Peder Hanssøn, Engelbert Pederssøn, Even Halvorssøn.
F.f. Peder Halvorssøns Jon u/Meen: Live og Anne Halvorsdøtre, Halvor Pederssøn, Hans Halvorssøn, Peder Nygaard.
F.f. Peder Halvorssøns Nils u/Meen: Live Halvorsdtr., Anne Larsdtr., Ole Pederssøn, Ole Jacobssøn, Anders Larssøn.

Peder var i 1784 i tjeneste på Bjerketvedt i Eidanger. Denne familien bodde først på Eikåsen.
I 1793 fikk de datteren Ragnhild (”Ragnil”) på Båserød. Det ser ut som de kom til Lien i ca. 1796.
Peders andre kone, Marte Jonsdatter, var enke etter Hans Halvorsen. Se ovenfor.

10/1-1809      KARI PEDERSDATTER        Bamble Skifteprotokoll nr. 15, folie 144b.
Lid u/Meen     Arvinger:                            
               Enkemand Peder Halvorssen og barna:
               1. Peder Pederssen 19 år. (Kurator: Ole Pederssen Øvrum).
               2. John Pederssen             13 år.
              
3. Nils Pederssen            9 "         Faren verger
               4. Dorthe Sophia Pedersdtr.
17 "         for barna.
               5. Anne Pedersdtr.            15 "
Brt:   20 - 2 - 12
Gjeld: 26 - 1 -  0 (Insolvent).

Arbeider, leilending
Halvor Hansen Lien
herfra dpt. 16/2-1783 d. 3/12-1817 på Lien, s.a. Hans Halvorsen.
g. 11/8-1808 m. Dorthe Olsdatter fra Løkenberg f. ca. 1782 i Gjerstad d. 29/6-1826 på Nygård, d.a. Ole Kittilsen Løkenberg.
1. Ragnild Maria Halvorsdatter dpt. 6/11-1808.
2. Kirsten f. 12/11-1811 bg. 16/2-1812. ”Halvor Hanssøns Liens pb. Kirsten und. Meen 1/4 aar.”
3. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 19/12-1812.

F.f. Halvor Hanssøns pb. Ragnil Maria u/Meen: Karen Hansdtr., Ingebor Olesdtr., Peder Halvorssøn, Gunder Espedal, Kittil Sondressøn.
F.f. Halvor Hanssøn Liens Kirsten u/Meen. Kittil Wallerdals k., Karen Hansdatter, Gunder Espedal, Kittil Wallerdal, Peder Pederssøn.
F.f. Halvor Hansens pb. Karen Kirstine f. Meen: Kittil Nilsens kone, Ingebor Olsdatter, Peder Halvorsen, Peder Pedersen, John Olsen.

Enka Dorthe Olsdatter ble g2g med Hans Jacobsen Nygaard. Se Nygård(4).

Arbeider, leilending
Christen Nilsen Lien
fra Askildsåsen under Meen dpt. 21/8-1785 d. 10/11-1834 på Lien u. Meen, s.a. Nils Jacobsen.
g. 29/4-1817 m. Anne Maria Halvorsdatter fra Askildsbakken under Meen dpt. 10/10-1791 d. 20/9-1875 på Kolkinn, d.a. Halvor Olsen fra Seljord.
Forlovere: "Peder Halvorsen Lien, Christen Gundersen under Hougen."
1. Isak Christensen f. 30/11-1818 g1g i Holla 20/8-1852 m. Gunhild Maria Pedersdatter fra Glaholt øvre under Vale fra ytre Valebø f. 9/10-1803, d.a. Peder Jonsen Glaholt. Se Bosli under M. Namløs i Holla.
2. Karen Christensdatter f. 28/1-1821 g.m. Anders Nilsen. Se nedenfor og Sagplassen under Skifjell.
3. Halvor Christensen f. 22/12-1823.
4. Marianne Christensdatter f. 19/1-1827 g.m. enkemann Ole Christensen fra Århus. Se Kolkinmyr(5) under Follaug.
5. Inger Maria Christensdatter f. 23/12-1828 g.m. Jacob Nilsen. Se Ballestad(51).
6. Marie Christensdatter f. 8/1-1832.
Br. ca. 1820.

Arbeider, husmann u. jord
Svend Knudsen
fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 26/4-1795 d. 21/6-1870 på Lia under Meen, s.a. Knud Andersen Leppen.
g. 28/12-1826 m. Dorthe Sophia Pedersdatter herfra dpt. 26/12-1791 d. 31/1-1866 ”paa Meen”, d.a. Peder Halvorsen Lien.
Forlovere: "Amund Jensen Ballestad, John Pedersen Lien."
1. Karen f. 1/7-1827 d. 8/7-1827.
2. Karen f. 3/9-1828 d. 17/9-1828.
3. Knud d. 3/11-1829, 15 dager gammel.
4. Anne Kathrine d. 10/5-1831, 22 dager gammel.
5. Anne f. 22/4-1832 d. 30/4-1832. Kun hjemmedøpt.
6. Anne Karine f. 22/11-1834 d. 4/1-1835.
7. Anne Karine Svendsdatter f. 7/4-1836 g.m. Christen Olsen. Se Familie 12 - Ø. Borge 1875.
Br. ca. 1826 - 1845.

I folketellingen 1845 kan vi se at det var to familier som bodde i Lien. Foruten Svend Knudsen(51),
kona Dorthe(58) og deres datter Anne Svendsdatter(10).

I ei stue (bryggerhuset?) bodde i 1845 også denne familien:

Arbeider, husmann
Anders Nilsen f. 14/5-1819 i Eidanger og hans 1. kone, Karen Christensdatter. Hun døde her i 1858.
Br. i 1845.

De flyttet mye rundt og fikk mange barn. De bodde i 1865 på Ballestad(47). Se også Sagplassen under Skifjell.

I folketellingen 1865 kan vi se at det da også var to husstander i Meenslia. Foruten
Svend Knudsen og kona, var det innerst, fattiglem og enke Anne Marie Halvorsdatter(78),
sammen med hennes dattersønn, Martin Andersen(16) f. i Gjerpen. Martin var sønn
av Anders Nilsen ovenfor.

Vedhugger, husmann med jord
Anders Pedersen
fra Lakåsene under Ånnerød i Solum f. 17/5-1829, s.a. hm. Peder Olsen Ånnerød og Anne Olsdatter.
g1g i Holla 9/9-1853 m. Anne Isaksdatter fra Bosli under Namløs i Holla f. 25/8-1822 d. 24/1-1867 på Hasleholtet under Ballestad. ”Anne Isaksd. Skottet”, d.a. husmann Isak Kittilsen Boeslie/Haugen og Karen Andersdatter.
Forlovere: "Thrond Namløs og Even Halvorsen Jøntvedt."
g2g hos sorenskriveren i Gjerpen 12/2-1874 m. Anne Evensdatter fra Langesund f. 18/11-1840, d.a. Even Hansen og Thorild Nilsdatter. Begge fra Lunde i Telemark.
1. Peder Andersen f. 29/5-1854 på Bosli under M. Namløs i Holla. Flytta til Holla. Se N. Jøntvedt(1) i Helgen.
2. Isak Andersen f. 12/2-1857 på Bosli. Se Nygård(1).
3. Ole Andersen f. 3/4-1859 i Holla.
4. Karl Andersen f. 23/12-1861 på Falkum.
Barn i 2. ekteskap:    
5. Anne Thorine Andersdatter f. 3/1-1875 i Lia. Se nedenfor.
Br. i 1874.

Innflyttet 18/12-1863 fra Holla til Falkum i Gjerpen.
Huusmand Anders Pedersen, 34 og
Hustru Anne Isaksdatter, 37 og Børn:
Peder Andersen, 9 aar
Isak Andersen, 6 1/2 aar
Ole Andersen, 4 1/2 aar

Denne flyttemeldingen kom noe forsinket. De bodde på en husmannsplass under Falkum
allerede i 1861. Se Familie 12 - Falkum 1865.

I 1875 hadde familien 1 ku og 1 gris på Lia. Det var under folketellingen 1875 opplyst at
familien, bortsett fra eldstemann Peder, tilhørte ”Den Evangeliske Lutherske Frimenighed”.

Anders Pedersen bygde hus på Bøle en gang før 1900. Se Familie 28 - Bøle 1900.

G.br., selveier
Anne Thorine Andersen Lia
herfra f. 3/1-1875 d. 18/8-1954, d.a. Anders Pedersen.
Br. 1911.

Anne Thorine var ugift. Hun var medlem av Den Lutherske Evangeliske Frikirken (DELK).
Hun kjøpte Lien (Lia) av Nils Joakim Buer i 1911. Hennes far var tidligere husmann der.
Hun flytta sammen med foreldrene til det nye huset på Bøle før 1900, men brukte trolig Lia
som feriested helt til hun solgte den i 1943.

G.br., selveier
Hans Petter Pedersen
f. 6/10-1879 d. 15/12-1958.
g.m. Gunhild Nygaard f. 10/4-1893 d. 28/9-1976.
Br. 1943.

G.br., selveier
Martin Gundersen
fra Meensv. 27, f. 30/6-1921, s.a. Ole Ingebret Gundersen fra Høgsete i Valebø og Sina Isaksdatter Nygård.
g.m. Annie Bommen fra Skien (Kleiva?) f. 10/3-1924, d.a. Nils Augen Bommen og Anna Bjørneli fra Time på Jæren.
1. Vidar Gundersen f. 1954. Bodde her i 1993.
Br. 1946.

Denne familien hadde mange barn. Martin Gundersen jobbet på Hydro-Menstad på 1950-tallet.
Han hadde tidligere gått Frogner landbruksskole. Han kjøpte plassen av Thorine Lia i 1854. 

Våningshuset var bygd ca. 1840-50 og låven rundt århundreskiftet ca. 1899-1900.

Meenslia har som husmannsplass vært bebodd siden 1680-tallet.

 
Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

47

Meen - Lia

Martin Gundersen

 0 mark 46 øre

 70 50 Meen - Meenslia Martin Gundersen  0 mark 16 øre


Meen bnr 47 - 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Gården helt til venstre er en Ballestad-gård. Det er Ballestad bnr 47.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no