| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 20.04.2013Kart fra Skog og Landskap 2014.

 

Hyni 16 - Skotland
Gammelt løpenr. 59. Siden Norges matrikkel 1889: 7/16.

Skotland under N. Hyni. Beliggende på vestsiden av Falkumelva. Skyldsatt og solgt til private i april/mai 1865.


Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Foran: Hyni(16) "Skotland". Bak: Hyni(15) "Skotland". Siden slått sammen med dette bruk.


Adresse i dag: Hyniv. 262, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Niels Aall til Halvor Halvorsen for 225 speciedaler, dateret 18de April, thinglyst 3die Mai 1865."

G.br., selveier
Halvor Halvorsen f. 1816 d. 8/12-1872 på Hyni.
g.m. Berthe Kirstine Nilsdatter.

Se denne familien på gården
Hyni(7) "Ødegården".

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

59

Hyni - Skotland

Halvor Halvorsens enke

0 daler - 1 ort - 8 skilling


Fra Tinglysingsprotokollen.

"Overenskomst mellem flere eiere af denne gaard og eieren af Fossum værk angaaende opførsel og vedligeholdet af en bro paa et
nærmere betegnet sted ved Hyni, indgaaet 28. Januar 1876, tinglyst 15. mars 1884.
Gaardeierne har i dokumentet frafaldt fordring paa gjennemgang gjennem en af Fossums eier bygget sluse ved Aarhus i Falkumelven."


"Skjøde fra Halvor Halvorsens i uskifte hensiddende enke, Berthe Kirstine Nilsdatter til Kristian Jørgensen Aarhus, dateret 8., tingl. 10. Januar 1880."

G.br., arbeider, leilending
Halvor Halvorsen fra Hyni(7) "Ødegården" f. 7/4-1846, s.a Halvor Halvorsen.
g. 22/8-1875 m. Inger Caroline Henriksdatter fra Hyni(15) "Skotland" f. 19/10-1851 d. 10/7-1937 i Skien, d.a. formermester Henrik Solvesen.

Under folketellingen 1875, var Halvor Halvorsen da "dagarbeider paa Ulefos". Hans mor, Berthe Nilsdatter f. 1813 i
Gjerpen, bodde her sammen med dem.
Gårdens besetning i 1875: 1 ku, 1 kalv, 2 sauer.

 

Denne familien flyttet senere til Skien.

 

Gråsteinsmurer, smed, leieboer
Leif Knudsen (Skotland) fra Hjartdal  f. ca. 1852.

g.m. Ingeborg Eivindsdatter fra Vinje i Telemark f. ca. 1854.

1. Eivind Leivsen f. 1882 i Vinje.

2. Helga Leivsen f. 1883 i Vinje.

3. Knut Leivsen f. 1884 i Skien.

4. Ola Leivsen f. 1886 i Skien.
5. Anne Leivsen f. 1888 i Gjerpen.

6. Johannes Leivsen f. des. 1890.

Denne familien leide her i 1891.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

16

59

Hyni

Skotland

Kristian Jørgensen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

0 mark 69 øre

  Denne eieren var trolig Kristian Jørgensen Aarhus.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kristian Jørgensen til Gunder Gundersen for 1800 kr. Datert 7. tingl. 15. oktober 1897."


G.br., fløterformann, selveier
Gunnar Gundersen fra Holla f. 14/1-1858.
g.m. Maren Olsdatter fra Holla f. ca. 1859.
1. Gunnar Gundersen f. 1882 i Holla. Sjømann i 1900.
2. Marie Gundersen f. 25/9-1883 i Holla.
3. Ole Gundersen f. 27/12-1885 i Gjerpen.
4. Magnus Gundersen f. 2/2-1888.
5. Anton Gundersen f. 19/7-1890.
6. Borghild Gundersen f. 1892.
7. Martinius Gundersen f. 19/12-1895.
8. Jonas Gundersen f. 10/10-1898.
9. Otto Gundersen f. 4/12-1900.
Br. 1897.

 

Denne familien bodde her under folketellingen 1900 og i 1905.
Denne familien tilhørte i 1900 "Den Evangeliske Lutherske Kirke" (D.E.L.K.).
 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 7

16

Hyni

Skotland

Gunder Gundersen

0 mark 69 øre

 


G.br., forpakter
Ingebret Nilsen fra Gjerpen f. 24/6-1844.
g. i Efteløt i Sandsvær 11/4-1873 m. Lovise Simensdatter fra Hagen under Ånnestad, Sandsvær f. 30/4-1840 i Efteløt, Sandsvær., d.a. Simen Jensen og Karen Kirstine Larsd.

Se Vestre Bø
Se også Familie 17 - Venstøp 1891.

 

Se folketellingen 1910

Pleiedatter: Karen Olsdatter f. 8/12-1887 i Gjerpen.
Losjerende familiemedlem: Marie Simensdatter f. 27/6-1848 i Sandsvær.

Tjenestefolk:
Hjalmar Johnsen f. 7/8-1893 i Gjerpen.
Anders Larsen f. 1890 i Slemdal (Siljan). Sliperiarbeider.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Lovise Nilsen Dagsrød til E. G. K. Myhre (eiendomsmegler) for kr. 1.500, datert 15., tingl. 25. mai 1920."


"Skjøte fra sakfører Jakob Bleskestad som bestyrer avd. eiendomsmegler E. G. K. Myhre og gjenlevende
hustru Kristines fellesbo til Ketil Løndal for kr. 10. 800, dat. 4/12-1931, med Gjerpen skifteretts paategnede
samtykke, dat. 5/12-1931, tingl. 11/12-1931."

 

"Skjøte fra Ketil Løndal til frøken Gunhild S. Hove for kr. 13.000, hvorav for løsøre kr. 2000.-
Dat. 16/10-1935, tingl. 18/10-1935."

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

7

16

Hyni - Skotland

Svein Haugsrud.

0 mark 69 øre

 

Selveier

Svein Haugsrud f. 14/9-1910.

g.m. Louise Augusta Thorsell fra Holla f. 12/1-1908.

Br. før 1950.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Hynivegen 262 (Gnr 7, bnr 16) er solgt for kr 730.000 fra til Harald Jan Løberg (05.03.1986). Salget omfatter
også andel av Gnr 7, Bnr 15. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, bnr 30."

G.br., selveier
Harald Jan Løberg
(Harald Løberg) fra Hyniv. 111 under Gulset f. 1952, s.a. Morgan William Løberg fra Løbergmyra(C).
g.m. Karin H. Halvorsen fra Falkum f. 1948, d.a. Arne Halvorsen. Se Gulset(27) "Minde".
Br. 1986.

Da Harald Løberg kjøpte denne eiendommen var innhuset helt ubeboelig for en moderne familie. Harald Løberg
restaurerte hele huset selv. Dette tok innpå 10 år!

 


Hyni bnr 15 og 16 "Skottland". Foto: Gard Strøm 2004.
 

(C) Gard Strøm.