ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gaupåsen øvre - Gaupåsen søndre
Opprinnelig husmannsplass under søndre Frogner.

Plassen var nevnt så tidlig som 1398 i biskop Eysteins ”Røde bok”.
Gjerpenpresten eide da 16 øyrebol i Gaupåsen (”Gaupasæ”). Gaupåsen ble derfor trolig ryddet første gang allerede i
gammelnorsk tid (1000-1350). Det finnes ingen kilder som kan gi oss opplysning om beboere her før i 1675.
Trolig ble plassen ryddet på nytt på den tiden, etter å ha ligget øde i mange år etter Svartedauen.

Ikke matrikulert før frasalget etter utskilling fra S. Frogner(11) i 1890.

Fra Norges Matrikkel 1889: 62/14.

Den første beboer vi kjenner til her var en Oluf Henriksen, nevnt fra 1675.

Jon Goupaasen
1. Siri dpt. 29/6-1690 bg. 18/12-1790. ”Jon Goupaasens d. Siri 1/2 aar g.”

F.f. Jon Goupaasens datter Siri: Marcy Arnesen i Skieen, og Marcy Anderssens qvinde Anne Bertelsdatter, og Margrete, Anders Pederssens datter.

Ei Boel (Bodil) Gaupaasen er nevnt som fadder i 1692 og en Christen Gaupaasen er nevnt som fadder i 1693.
Disse ovenfornevnte husmennene har nok flyttet til andre steder etter kortere tid på Gaupåsen.

Arbeider, husmann
Mons Tollefsen
f. ca. 1645 bg. 8/6-1733. ”Mogns Goupaasen, 95.”
g.m. Aslaug f. ca. 1660 bg. 16/3-1726. ”Mogns Goupaasens qde Aslou 65 aar 6 mnd.”
1. Maren Monsdatter dpt. 27/1-1689 g.m. Erik Knudsen. Se nedenfor.
Br. ca. 1700.

F.f. Mons Langerøds d. Maren: Solve Meen, Jørgen Asbiørnsen, Ole Ouesen, Anne Øfrom.

Denne familien bodde tidligere på Langerød, deretter i 10 år på S. Ballestad(B). Maren var født på Langerød.
Mogens (Mons) Gaupaasen var fadder i 1704 for Tor Rolighetens sønn Ingebret. Mons sitt fødselsår 1645 er
etter hans eget utsagn om å være 80 år under en rettsak i 1725 hvor han var vitne.
Presten har nok tatt "litt" i da han mente Mons var 95 år ved begravelsen i 1733.

Arbeider, husmann
Erik Knudsen Gaupaasen
fra Båserød dpt. 8/8-1686 bg. 30/6-1751. ”Erik Gaupaasen 66 aar.”, s.a. Knud Eriksen.
g1g 6/10-1709 m. Maren Mogensdatter herfra dpt. 27/1-1689 bg. 9/9-1714. ”Erik Goupaasens qde Maren 26 aar.”
g2g 5/6-1715 m. Maren Aslaksdatter fra M. Berg dpt. 6/1-1681 bg. 21/10-1745. ”Erik Goupaases qde Maren, 65 aar.”, d.a. Aslak og Barbara Berg.
Forlovere: "Isak Sneltved og Christ. Grafli."
1. Haagen Eriksen dpt. 7/9-1710. Se nedenfor.
2. Knud Eriksen dpt. 29/1-1713.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren dpt. 17/5-1716 bg. 2/6-1716. ”Erik Goupaasens datter Maren 14 dage.”
4. Hans Eriksen dpt. 18/4-1717. Se Gaupåsen nedre.
5. Barbara Eriksdatter dpt. 28/1-1720 g.m. Henrik Thorsen. Se Roligheten under Sneltvedt.
6. Anne Eriksdatter dpt. 25/4-1723 g.m. Engebret Mathisen Løberg. Se M. Løberg(A).
7. Aslaug Eriksdatter dpt. 29/9-1726 g.m. Anders Andersen. Se nedenfor.
Br. ca. 1709.

F.f. Erik Baaserøds søn Haagen: Christen Anderssøn i Scheen, Ingebret paa Kleven, Johannes Krabbes qvinde Inger i Scheen, Martha Baaserud.
F.f. Erik Gopaasens søn Knud: Ole Fløtterø, Lars Baaserø, Ole Fløtterøs søn Abraham, Anna Christensdatter hos Christen Anderssøn, Zarche Baaserø.
F.f. Erik Goupaasens datter Maren: Ole Sørbø, Erik Sneltved, Ole Isakssøns qde. Maren, Lars Boserøs qde., Kirsten Sneltved.
F.f. Erik Goupaasens søn Hans: Ole Sneltved, Lars Steensaas, Hans i Præstegaarden, Hans Amots qde., Kirsten Sneltved.
F.f. Erik Goupaasens datter Barbara: Gunder Røsager, Halvor Berg, Vejers Christen, Mad: Hejn, Chirsten Andersd:
F.f. Erik Goupaasens datter Anne: Lars Aslahssøn, Christopher Jacobssøn, Christen Anderssøns datter, Ole Aases datter.
F.f. Erik Goupaas Aslou: Lars Nygaard, Gunder Røsager, Per Sneltved, Hans Sems qde., Marta hos Vejer.

Arbeider, husmann
Anders Andersen
fra Fossum dpt. 23/6-1715 d. 1757 i Skien?, s.a. smed Anders Andersen. Se Familie 9 - Fossum 1720.
g. 23/9-1751 m. Aslaug Eriksdatter herfra dpt. 29/9-1726.
1. Maren f. ca. 1751 bg. 29/9-1755. ”Anders Andersens d. Maren 5 aar.”
2. Berthe dpt. ca. 1754 bg. 14/9-1755. ”Anders Andersens dtr.
Berthe 1 ½ aar.”

Enka Aslaug Eriksdatter ble g2g med Halvor Arnesen Huken. Se Familie 11 - Kleiva 1801.

Denne familien bodde trolig delvis i Skien. Barna er ikke døpt i Gjerpen, men gravlagt her.

I ca. 1740 ble Gaupåsen delt. Heretter kalt nedre og øvre Gaupåsen. Det har siden den
gang vært husmannsfolk på begge plassene helt fram mot slutten av 1800-tallet.

Arbeider, husmann
Haagen Eriksen Goupaasen
herfra dpt. 7/9-1710 bg. 8/3-1801. ”Haagen Erikssøn f. Goupaasen 91 1/2 aar.”, s.a. Erik Knudsen
g. 30/3-1740 m. Martha Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 5/3-1713 bg. 21/1-1787. ”Haagen Gaupaasens kone 74 aar.”, d.a. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720.
1. Jacob Haagensen dpt. 21/8-1740. Se nedenfor.
2. Maren Haagensdatter (Mari Haagensdatter) dpt. 16/6-1743 g.m. Halvor Hansen Bøe. Se N. Bø(D).
3. Anne Haagensdatter dpt. 26/12-1745 g1g i Solum kirke 27/12-1791 m. Jon Kjøstolsen Nenset.
    Hun ble g2g i Solum kirke 29/8-1800 m. Ole Rasmussen Bugten begge gravlagt samme dag 28/5-1808. Bodde i Bukta under Stensrød i Solum. Se Solumslekt.org.
4. Knud Haagensen dpt. 15/12-1748. Se Gaupåsen nedre.
5. Karen Haagensdatter dpt. 1/1-1752 g.m. Christen Torjersen. Se nedenfor.
6. Erik dpt. 5/5-1754 bg. 8/11-1754. ”Haagen Gaupaasens s. Erik ½ aar.”
7. Lars dpt. 12/4-1757 bg. 8/10-1780. ”Lars Haagensen f. Gaupaasen 23 ½ aar.”
Br. ca. 1740.

F.f. Haagen Goupaasens Jacob: Jacob Isakssøn, Anders Jacobssøn, Hans Erikssøn, Mas Forevals qde. Berte ....
F.f. Haagen Goupaasens Maren: Erik Goupaasen, Aslak Berg, Anders Jacobssøn, Henric Roligts qde. Anne Goupaasen.
F.f. Haagen Gaupaasens datter Anne: Aslak Bergs Kone, Karen Pedersdatter fra Steensaasen, Hans Gaupaasen og Peder Gunderssøn fra Sneltvedt.

F.f. Haagen Gaupaasens db.
Knud: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Isak Jacobsen, Hans Gaupaasen, Lars Jacobsen.
F.f. Haagen Gaupaasens pb. Karen: Hans Gaupaasens kone, Margith Nicolajdtr., Hans Gaupaasen, Henrich Rolighed, Lars Olsen.

F.f. Haagen Gaupaasens db.
Erik: Aslak Bergs kone, Ingebor Pedersdtr., Isak Jacobsen, Anders Jacobsen.
F.f. Haagen Gaupaasens db.
Lars: Aslak Bergs kone, Elen Pedersdtr., Henrich Rolighed, Ole Steensaasen, Hans Gaupaasen.

Arbeider, husmann
Jacob Haagensen Goupaasen
herfra dpt. 21/8-1740 bg. 1/4-1798. ”Jacob Haagenssøn Goupaasen 51 ½ aar.”
g. 30/1-1768 m. Lisbeth Christensdatter fra Vattenberg under Prestegården dpt. 5/2-1741 bg. 13/9-1807. ”Enken Lisbeth Christensdtr. f. Goupaasen 66 7/12 aar.”, d.a. Christen Gundersen.
1. Christen Jacobsen dpt. 1/11-1767. Se nedenfor.
2. Anne Jacobsdatter dpt. 18/9-1774.
3. Hans Jacobsen Gaupaasen dpt. 6/10-1776. Se Familie 16 - S. Brekke 1810.
4. Marthe Jacobsdatter dpt. 4/8-1782.
Br. ca. 1768.

F.f. Jacob Gaupaasens db. Christen: Lars Nilsens kone, Maren Haagensdatter, Lars Nilsen, Halvor Arnesen, Knud Haagensen.
F.f. Jacob Gaupaasens pb. Anne: Lars Nilsens kone, Anne Haagensdtr., Erik Haagensen, Halvor Bøe.

F.f. Jacob Gaupaasens db.
Hans: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensdatter, Knud Haagensen, Ole Pedersen.
F.f. Jacob Gaupaasens pb. Marthe: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensdatter, Knud Haagensen, Isak Hansen, Ole Christensen.

Arbeider, innerst
Christen Torjusen
Gaupaasen fra Bratsbergkleiva f. ca. 1777, s.a. Torjus Aslaksen. Se Familie 84 - Kleiva 1801.
g1g 5/10-1797 m. Karen Haagensdatter herfra dpt. 1/1-1752 bg. 22/11-1807. ”Christen Tojerssøns kone Karen Haagensdtr. f. Goupaasen 55 11/12 aar.”
g2g 22/6-1810 m. Anne Olsdatter fra S. Brekkejordet.
Forlovere: "Halvor Gjertsen og Amund Torjerssen."

Barnedåp i Gjerpen 16/2-1806:
”Maria Knudsdtrs uægte pb. Kirsten f. Goupaasen. Til barnefader udlagt gift mand og geworben Soldat Christen Torjussøn Goupaasen.
Faddere: Christen Jacobssøns k., Anne Jacobsdatter, Knud Johannissøn, Aslach Hanssøn, Jørgen Knudssøn.”

23/12/1808     KARI HAAGENSDATTER        Bamble Skifteptot. nr. 15, s. 147b.
Gaupåsen       Arvinger:                            
u/S.Frogner    Enkem. Christen Toriersen (Barnløse.) og avdødes søsken:
               1. Jacob Haagenssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Hans Jacobssen, myndig, bor på Brekkeberget.
                 b. Anne Jacobsdtr.   34 år, bor på Gaupåsen.
                 c. Marthe Jacobsdtr. 26 ” , ditto.
                    Broren Hans formynder for sine 2 søsken.
               2. Knut Haagenssen, myndig, bor på den 2. pl. Gaupåsen.
               3. Mari Haagensdtr. g.m. Halvor Hanssen Bøe.
Brt:   49 - 2 - 19
Gjeld: 76 - 2 -  4 (Insolvent)

Arbeider, husmann
Christen Jacobsen Gaupaasen
herfra dpt. 1/11-1767 bg. 14/6-1808. ”Christen Jacobssøn Goupaasen und. S.Breche, død 40 7/12 aar.”
g. 12/7-1798 m. Maren Rasmusdatter f. ca. 1770?
1. Margarete dpt.11/11-1798 bg. 15/12-1798. ”Christen Jacobssøns pb. Margarete f. Goupaasen 4 uger.”
2. Margarete dpt. 14/9-1800 bg. 11/1-1807. ”Christen Jacobssøns Goupaasens pb. Margarete 6 1/3 aar.”
Br. i 1801.

F.f. Christen Jacobssøns Margarete f. Goupaasen: Halvor Hanssøns k., Anne Jacobsdtr., Christen Torjerssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Christen Jacobssøns Margarete f. Goupaasen: Nils Hanssøns k., Anne Jacobsdtr., Christen Larssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.


Christen Jacobsen med familie flyttet senere til søndre Brekkejordet.

Barnedåp i Gjerpen 22/4-1794:
”Anne Poulsdtrs db.
Zacharias u/N. Løberg.
Barnefader Christen Jacobssøn Goupaasen erklærer at ville ægte hende, naar det bevilges ham som tienende ved
JægerCorpset. Test:(faddere): Knud Goupaasens k., Anne Jacobsdatter, Abraham Skoven, Hans Jacobssøn, Ole Poulssøn.”
Begravelse noen år senere (18/1-1807): ”Christen Jacobssøn Goupaasens uægte db.
Zacharias 11 3/4 aar.”

Arbeider, leieboer

Isak Jensen
fra Høymyr(1) dpt. 4/10-1739 bg. 24/3-1796. ”Isac Jenssøn under N.Frogner 59 aar.”, s.a. Jens Nilsen Høimyhr.
g. i Siljan 27/12-1761 m. Gunbjørg Knudsdatter fra Friborg i Siljan dpt. 27/12-1740
i Siljan d. etter 1801, d.a. Knud Bjørnsen og Gunhild Nilsdatter.
Forlovere: "
Johannes Nielsen og Niels Engelstad."
1. Knud Isaksen f. 1762 i Siljan bg. 2/11-1783. ”Isak Jensens s. Knud f. Frougner ejet 21 aar.”
2. Jens dpt. 18/1-1767 bg. 28/4-1767. ”
Isak Høijelies s. Jens 1/4 aar.”
3. Gunnild Isaksdatter dpt. 25/3-1768.
4. Ole dpt. 21/7-1771 bg. 11/11-1771. ”
Isak Højelies s. Ole 16 uger.“
5. Anne Isaksdatter dpt. 8/2-1778. Ugift. Bodde i 1845 på S. Brekkej. som fattiglem hos Peder Pedersens enke.
6. Amborg Isaksdatter (tvilling) dpt. 21/10-1781. I 1801 i tjeneste hos gårdsarbeider Torjer Rasmussen på Gjerpen Lille
7. Marthe Isaksdatter (tvilling) dpt. 21/10-1781 g. 31/7-1803 i Bamble m. Lars Amundsen fra plass under Brevik i Bamble dpt. 9/7-1780. Bodde i Langesund.

F.f. Isak Høyelies db. Jens: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdatter, Nils Berreberg, Jens Høymyr, Peder Henrichsen.
F.f. Isak Høyelies pb. Gunnil: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdtr., Jens Høymyr, Nils Berreberg.
F.f. Isak Høyelies db. Ole: Jens Høymyrs kone, Maria Jonsdtr., Jens Høymyr, Nils Berreberg.
F.f. Isak Jensens pb. Anne fra Frougner Ejet: Claus Olsens kone, Kisten Nilsdatter, Thor Halvorsen, Halvor Larsen.

F.f. Isak Jensens tvende tvillingdøtter Ambor og Marthe paa Frougner Ejet: Peder Halvorsens kone, Karen Dyresdatter, Halvor Larsens kone, Anne Nilsdtr., Niri Vattenberg, Thor Halvorsen, Halvor Larsen, Ole Olsen.


Denne familien bodde først noen år på gården Friborg i Siljan. De kom til Høgli under Grini i ca. 1766 og
hadde plassen til ca. 1772.
Enka Gunbjørg bodde i 1801 som enke på Gaupåsen hos Christen Jacobsen, sammen med datteren Anne.
Anne ble siden skrevet for Anne Isaksdatter Myhra.

Arbeider, husmann
Jørgen Knudsen Gaupaasen
fra Gaupåsen nedre dpt. 26/12-1787 d. 26/5-1829. ”Jørgen Knudsen, 41 aar, Husmand under Frogner. Hadde hængt sig i et Tre.”
g. 3/11-1814 m. Maren Cathrine Olsdatter fra Kreppa dpt. 3/6-1787 d. 31/10-1871 i Gaupåsen, d.a. Ole Gulbrandsen.
Forlovere: "Thron Olsen Frogner og Hans Jacobsen Brækkejordet."
1. Knud Jørgensen f. 1/10-1815. Se Berg(1).
2. Anne Jørgensdatter f. 16/2-1820 g.m. enkemann Mads Pedersen. Se Sørbø(2).
3. Maren Jørgensdatter f. 16/2-1820 g.m. Gunder Larsen. Se Kjær(7).
4. Ole Jørgensen f. 11/6-1822. Se Emigranter 1847.
5. Marthe Jørgensdatter f. 16/11-1825 g.m. Jørgen Pedersen Kjær. Se Kjær(1).
6. Johanne Jørgensdatter f. 31/5-1829 g. 24/6-1860 m. Anders Johnsen fra Vassend under Mo.
Br. ca. 1814.

Enka Maren Cathrine Olsdatter ble g2g med Erik Andersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Erik Andersen Gaupaasen
fra Afsøla i Siljan dpt. 2/7-1797 i Siljan d. 26/11-1861 på Gaupåsen, s.a. Anders Povelsen og Dorthe Knudsdatter.
g. 26/6-1833 m. enke Maren Cathrine Olsdatter fra Kreppa dpt. 3/6-1787 d. 31/10-1871 på Gaupåsen, d.a. Ole Gulbrandsen.
Forlovere: "Paul Andersen Brekke, Isak Pedersen Brekke."
Br. ca. 1830.

Vi kan se av skiftet under at Erik og Maren ikke hadde livsarvinger. 

10/1/1862       ERIK ANDERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Gaupaasen      Arvinger: Enka Maren Olsdatter (Verge: Gunder Larssen Kjær.) og avdødes søsken:
               1. Jacob Anderssen Ekeli.
               2. Paul Anderssen Afsøla, død, etterlatt seg 2 barn:
                    a. Anders Paulssen av Skien, 32 år.
                    b. Dorthea g.m. Edvard Evenssen, Skien.
               3. Mari Andersdtr. g.m. Rasmus Bæstul i Amerika.
               4. Karen Andersdtr. g.m. Niels Hanssen Fossum.
               5. Daarthe Andersdtr. Aas, enke etter John Aas.
               6. Ingeborg Andersdtr. g.m. Gunder A. Berreberg, begge døde, 7 barn:
                 a. Anders Gunderssen Bæstul,  over 35 år.
                
b. Ole Gunderssen Berreberg,   ca. 34 ”
                
c. Christian Gunderssen Bæstul -”- 30 ”
                 d. Peder Gunderssen Afsøla     -”- 25 ”
                 e. Ingeborg Gundersdtr., gift i Amerika. 1)
                 f. Daarte Gundersdtr. død, vært g.m. Peder Grinilien, etterlatt 1 barn. 2)
                 g. Anne Gundersdtr. g.m. Søren Jørgenssen Grini.
Formynder for de fraværende: Jacob Anderssen Ekeli.
1) I et sk.møte opplyste Ole Gunderssen Berreberg at søstera Inger Gundersdtr. i registreringen feilaktig er nevnt Ingeborg.
Hun er g.m. Rasmus Nielssen i Manitovoc i Amerika.
2) Han opplyste også at hans annen søster Dorthe Gundersdtr. hadde 2 barn: Daniel (3 år i mai) og Gunder (ca. 5 år) Pederssønner.

Brt: 95 -  6
Net: 62 - 84
*) A: BS 31 s.136.
B: BS 107 s.138. C: BS 125 s.248.

Enka bodde her i 1865 og hadde feste på eiendommen.

De videre eiere etter frasalget i 1890:
Andreas Olsen Sneltvedt
fra 1890.
Hans sønn Anton Andreassen Sneltvedt fra 1916.

G.br., meieriarbeider, selveier
Sakarias Lund fra Lund(1) f. 5/8-1897 d. 25/6-1944, s.a. Gregorius Eriksen Lund.
g. 3/7-1931 m. Ingeborg Olava Kjær fra Sneltvedtv. 160, f. 17/4-1906 d. 5/6-1992, d.a. Martin Kjær fra Kjær(1).
1. Bjørg Margareth Lund f. 1931 g.m. Willy Solum. Bygde huset Sneltvedtstien 6. Overtok Gaupåsen.
2. Gerd Elisabeth Lund f. 1934 g.m. Aslak Høgli f. 1930 d. 1995. Bosatt i Sneltvedtlia 3.

Denne familien bodde i Gaupåsen, så lenge det var mulig i sommerhalvåret.
Om vinteren bodde de i annen etasje i Sneltvedtv. 160.

Enka Ingeborg Olava Lund f. Kjær overtok Gaupåsen i 1944.

Deres datter Bjørg Margareth Lund og hennes mann Willy Solum overtok
Gaupåsen på begynnelsen av 1990-tallet.
Willy Solum kom fra Åmot under Haugedal i Luksefjell. De bygde Sneltvedtstien 6.
Deres sønn Bjørn Terje Solum, har siden overtatt Øvre Gaupåsen.

 (C) Gard Strøm.