| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte barn 1796 - 1814

Et samarbeidsprosjekt mellom Leif Biberg Kristensen, Solumslekt som har gjort det største arbeidet og
Gard Strøm, som i sin tid, formaterte om den originale ASCII - teksten til moderne format.
Begge har vi endret noen feiltolkninger og enkelte mangler i J. Hvidsands avskrift.
En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.
Leif B. Kristensen har, i tillegg, lagt inn datoer i moderne form.

Dette hadde ikke blitt gjort uten hjelp av John Hvidsand, som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd, eller
Reidar Ballestad (1926-2007), som skrev alt dette inn på sin datamaskin for Grenland Ættehistorielag. Korrektur av gammelt manuskript: Kjell Olsen.

Eldre 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805
1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814   Nyere

1796.

01.01.1796. Torkild Olessøns drengebarn Gullik fra Nordre Limie. Faddere:
Halvor Leegaases kone, Berthe Gulliksdatter, Halvor Leegaas, Laers Gullikssøn, Anders Nielssøn.

01.01.1796. Isaac Anundssøns drengebarn Erich fra S. Løberg. Faddere:
Laers Torgrimssøns kone, Inger Jonsdatter, Ole Torgrimssøn, Laers Anunssøn, Gunder Evenssøn.

01.01.1796. Anders Olessøns drengebarn Isaac fra Bradsbergkleven. Faddere:
Bergit Kittilsdatter, Maren? Olesdatter, Christopher Olessøn, Halvor Anderssøn, Abraham Nielssøn.

03.01.1796. Hans Knudssøns pigebarn Anne Karine under S. Breche. Faddere:
Gunder Haraldssøns kone, Sophie Thomædatter, Peder Limie, Søren Tofte, Laers Knudssøn.

03.01.1796. Niels Jacobssøns pigebarn Inger under Meen. Faddere:
Isaac Christenssøns kone, Kirsten Olesdatter, Isaac Christenssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

03.01.1796. Ole Anderssøns pigebarn Kirsten fra Aasebakken. Faddere:
Niels Hanssøns kone, Ellen Sivertsdatter, Ole Halvorssøn, Rollev Sørenssøn, Halvor Anderssøn.

04.01.1796. Lovis Vouverts drengebarn Christen Tobiesen. Faddere:
Provstinde Tobiesen, jomfru Kiill, forvalter Møldrup, Sivert Bache, Just Wright.

10.01.1796. Erich Olessøn Kiises drengebarn Ole. Faddere:
Johannis Janssøns kone, Margarete Christensdatter, Peder Hanssøn Bøe, Rasmus Laerssøn, Halvor Hanssøn.

10.01.1796. Ole Monssøns drengebarn Svend fra Fossum Verk. Faddere:
Zacharias Hermanssøns kone, Berthe Pedersdatter, Gunder Monssøn, Laers Riisberg, Sondre Kittlssøn.

10.01.1796. Hans Nærums pigebarn Anne. Faddere:
Jacob Simonssøns kone, Inger Laersdatter, Jacob Nærum, Anders Sørenssøn, Even Hanssøn.

10.01.1796. Jacob Pederssøns pigebarn Pernelle under Tofte. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Maren Nielsdatter, Amund Olessøn, Anders Olessøn, Ellev Olessøn.

10.01.1796. Et uægte drengebarn Gunder fra Bradsbergkleven. Moderen Maren Rasmusdatter tient på Folloug. Til barnefader udlagt Johannes Danielssøn under Bradsberg. Faddere:
Herlof Pederssøns enke, Amborg Nielsdatter, Niels Laerssøn, Abraham Poulssøn, Christen Laerssøn.

17.01.1796. Laers Jonssøns drengebarn Ole under Bradsberg. Faddere:
Anders Svenchessøns kone, Kirsten Hansdatter, Laers Skyer, Tollev Anderssøn, Knud Jonssøn.

17.01.1796. Tolv Nielssøns drengebarn Ole under N. Bøe. Faddere:
Jacob Nielssøns kone, Anne Jonsdatter, Niels Lien, Sigur Jermundssøn, Michel Engelbertssøn.

17.01.1796. Isaac Laerssøns pigebarn Ovet Karine fra Aasebakken. Faddere:
Ovet Christensdatter, Maren Nielsdatter, Wilhelm Christianssøn, Anders Johanssøn, Niels Nielssøn.

21.01.1796. Simon Simonssøns drengebarn Niels under S. Breche. Faddere:
Even Nielssøns kone, Maren Knudsdatter, Abraham Christenssøn, Jacob Hanssøn, Johannes Jacobssøn.

24.01.1796. Halvor Franssøns pigebarn Margarete fra Glørsmyr. Faddere:
Gisle Aases kone, Maren Isaacsdatter, Hans Erichssøn, Rasmus og Mads Franssøn.

30.01.1796. Søren Toftes pigebarn Maren. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Ingebor Kirstine Christensdatter, Daniel Wenstøb, Peder Limie, Ole Borge.

31.01.1796. Peder Halvorssøns drengebarn Jon under Meen. Faddere:
Live og Anne Halvorsdøtre, Halvor Pederssøn, Hans Halvorssøn, Peder Nygaard.

31.01.1796. Jens Zachariæsøn Klevens pigebarn Ingebor. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Ingebor Jacobsdatter, Niels Hougerøe, Ole Skilbred, Zacharias Jacobssøn.

07.02.1796. Ole Halvorssøns drengebarn Zacharias fra Aasebakken. Faddere:
Isaach Borges enke, Mette Sivertsdatter, Halvor Olessøn, Isaac Laerssøn, Hans Andreas Realfssøn.

21.02.1796. Peter Hanssøns drengebarn Anders fra Fossum Verk. Faddere:
Ole Hanssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Anders Hanssøn, Ole Simonssøn, Magnus Nielssøn.

21.02.1796. Lars Nielssøns drengebarn Tollev fra Fossum Verk. Faddere:
Laers Haagenssøns kone, Karen Baltzersdatter, Anders Jenssøn, Jens Svenchessøn, Sigfried Svendssøn.

21.02.1796. Ole Halvorssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Riises kone, Else Kirstine Jensdatter, Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Halvor Anderssøn.

28.02.1796. Simon Jonssøns drengebarn Anders under S. Grinie. Faddere:
Laers Berulfssøns kone, Karen Clausdatter,Søren og Isaac Grinie, Christen Berulfssøn.

28.02.1796. Anders Olessøns drengebarn Ole under Bradsberg. Faddere:
Tone Evensdatter, Berthe Laersdatter, Anders Erichssøn, Laers Anunssøn, Christen Pederssøn.

28.02.1796. Halvor Asbjørnssøns drengebarn Asbjørn fra Roelighed. Faddere:
Gunder Johannissøns kone, Inger Pedersdatter, Jon og Gunder Asbjørnssønner, Isaac Anderssøn.

28.02.1796. Jon Torkildssøns pigebarn Ingebor fra Luxefjeld. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Ellen Johannisdatter, Engelbert Christenssøn, Tord Anderssøn, Gunder Jonssøn.

28.02.1796. Sivert Evenssøns Karen Bolette under Bakken. Faddere:
Hans Ramsaasens kone, Sønnev Olesdatter, Laers Knudssøn, Laers Matthiæsøn, Erich Nielssøn.

02.03.1796. Isaac Gunderssøns pigebarn Anne Dorothea under Gulset.
Faddere: Hans Bjerings og Erich Henricssøns koner, Henric Engelbertssøn, Halvor Corneliisøn, Niels Halvorssøn.

06.03.1796. Johan Peter Rosenbergs drengebarn Ole fra Meenstad. Faddere:
Jermund Jermundssøns kone, Marthe Kittilsdatter, Christen Claussøn, Ole og Hans Sørenssøn.

06.03.1796. Torbjørn Nielssøns drengebarn Niels fra østre Suchen. Faddere:
Hans Tormoessøns kone, Anne Nielsdatter, Ole Hobæk, Jon Alfssøn, Jørgen Torstenssøn.

06.03.1796. Søren Danielssøns drengebarn Daniel fra Bradsbergkleven. Faddere:
Johannes Bøles kone, Dorthe Ovesdatter, Rasmus Ovessøn, Anders Evenssøn, Isaac Jacobssøn.

06.03.1796. Ole Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad. Faddere:
Isaac Anunssøns kone, Ingebor Jensdatter, Laers Torgrimssøn, Tord Heljessøn, Erich Erichssøn.

08.03.1796. Tore Pedersdatters uægte drengebarn Hans Peter fra Meen. Hun lod udlegge til barnefader Even Olessøn. Faddere:
Laers Walens kone, Marechen Halvorsdatter, Johannes Hanssøn, Isaac Anderssøn, Michel Engelbertssøn.

13.03.1796. Rasmus Isaachssøns drengebarn Ole fra Eikornrøe under Moe. Faddere:
Jon Eikornrøes kone, Kirsten Isaacsdatter, Ole Eikornrøe, Halvor og Sigur Ersrøe.

13.03.1796. Børge Jørgenssøns drengebarn Børge fra Nord. Sem. Faddere:
Anders Findals kone, Ingebor Nielsdatter, Simon Lund, Niels Sem, Sigvard Sem.

13.03.1796. Ole Pederssøns pigebarn Lisbeth Kirstine under S. Breche. Faddere:
Maren Knudsdatter, Inger Pedersdatter, Hans og Laers Knudssøn, Christen Abrahamssøn.

21.03.1796. JusticeRaad og Amtmand Petersens drengebarn Jonas Ramus, hjemmedøbt 19de Febr. Faddere:
Madame D. Cappelens den ældre og yngre, Maria Blom, Auditeur Wessel, Søren Rasch, Jacob Aall ældre og yngre.

24.03.1796. Isaac Jenssøns pigebarn Maren Margarete under N. Fos. Faddere:
Karen Magdalene Gasman, Anne Olesdatter, Ole Simonssøn, Jan Jacobssøn, Tolv Waldemarssøn.

28.03.1796. Halvor Halvorssøns pigebarn Karen fra Leegaas. Faddere:
Torkild Limies kone, Berthe Gulliksdatter, Laers Gullikssøn, Anders og Christian Limie.

02.04.1796. Saamund Christenssøns pigebarn Berthe Maria under S. Breche. Faddere:
Anne Margarete Jørgensdatter, Anne Clarine Erlandsdatter, Aslach og Ole Christenssøn, Johannes Isaachssøn.

03.04.1796. Ole Olessøn Henningsdals drengebarn Abraham. Faddere:
Jon Fjeldets kone, Christen Claussøns kone, Christen Claussøn, Anders Jonssøn, Erich Berreberg.

03.04.1796. Niels Laerssøns drengebarn Laers under Strømdal. Faddere:
Thomas Anderssøns kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Laerssøn, Niels Tormossøn, Hans Kruse.

03.04.1796. Erich Christenssøns pigebarn Gjertrud fra Bradsbergkleven. Faddere:
Sophie Isaacsdatter, Berthe Maria Christensdatter, Laers Nielssøn, Halvor og Anders Christenssøn.

03.04.1796. Laers Hanssøns pigebarn Pernelle under Lie. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Margarete Christensdatter, Even og Søren Høyset, Tord Torstenssøn.

10.04.1796. Rejer Anderssøns drengebarn Ole under N. Foss. Faddere:
Ingebor Olesdatter, Zarche Olesdatter, Anders Tovssøn, Anders og Peder Nirissøn.

10.04.1796. Ole Sørenssøn drengebarn Peder under Borrestad. Faddere:
Søren Olessøns kone, Marthe Andersdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Hans Johannissøn.

10.04.1796. Michel Michelssøns pigebarn Anne Maria fra Aasebakken. Faddere:
Gunnil Jensdatter, Anne Maria Lavesdatter, Christian Mejer, Erich Kart, Johan Rosenstet.

10.04.1796. Christopher Olessøns pigebarn Marthe fra Bradsbergkleven. Faddere:
Anne Maria Nielsdatter, Maren Pedersdatter, Anders Olessøn, Erich Nielssøn, Peder Pederssøn.

16.04.1796. Niels Gregoriisøns pigebarn Inger Karine fra Ml. Sem. Faddere:
Maria Skavan, Asloug Tofte, Aslach Tofte, Daniel Jønnevald, Simon Lund.

17.04.1796. Knud Jacobssøns pigebarn Margarete under Meen. Faddere:
Christopher Rollevssøns kone, Inger Laersdatter, Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.

24.04.1796. Ole Pederssøns pigebarn Inger under Øvrum. Faddere:
Inger Christophersdatter, Live Jonsdatter, Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Peder Nyegaard.

29.04.1796. Jørgen Olessøns drengebarn Ole fra S. Grinie. Faddere:
Karen Paus, Anne Kirstine Falchum, Marcus Barnholt, Jesper Watzel, Peder Falchum.

01.05.1796. Halvor Knudssøns drengebarn Knud under Bradsberg. Faddere:
Jacob Ballestads kone, Inger Jonsdatter, Knud og Jes Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

01.05.1796. Torsten Jermundssøns drengebarn Ole under Moe. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Tolv Nielssøn.

01.05.1796. Rasmus Haraldssøns pigebarn Inger Maria fra N. Søelie. Faddere:
Ole Søelies kone, Inger Haraldsdatter, Ole Sande, Hans Ouestad, Jacob Søelie.

05.05.1796. Torkild Simonssøns drengebarn Johannes fra Aasebakken. Faddere:
Karen Johannisdatter, Torbor Simonsdatter, Søren Olessøn, Isaac Laerssøn, Sivert Hanssøn.

05.05.1796. Matthias Rejerssøns pigebarn Berthe Kirstine under Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Kirsten Knudsdatter, Isaac Gunderssøn, Peder Stianssøn, Frideric Skjo(ld?).

08.05.1796. Rasmus Ovessøns drengebarn Engelbert under Strømdal. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Nielsdatter, Søren Danielssøn, Jan Olessøn, Niels Svenossøn.

08.05.1796. Laers Skejessøns pigebarn Margarete under Sørbøe. Faddere:
Sara Skejesdatter, Inger Laersdatter, Søren Røsager, Jon Svenchessøn, Hans Christianssøn.

08.05.1796. Arne Thomæsøns pigebarn Ellen Margarete fra Aasebakken. Faddere:
Gullik Christenssøns kone, Anne Sørene Michelsdatter, Hans Torjussøn, Thomas Jørgenssøn, Peder Aslachssøn.

08.05.1796. Christen Knudssøns pigebarn Anne fra N. Fossum-Ejet. Faddere:
Henric Jenssøns kone, Maren Madsdatter, Enevold Knudssøn, Halvor Jonssøn, Peder Madssøn.

08.05.1796. Halvor Gunderssøns pigebarn Anne Kirstine under Berreberg. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Karen Christensdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Laerssøn, Rasmus Laerssøn.

08.05.1796. Anund Jørgenssøn Høgelies pigebarn Ragne. Faddere:
Ole Hobæks kone, Anne Nielsdatter, Ole Hobæk, Hans Kikut, Jørgen Torstenssøn.

16.05.1796. Halvor Laerssøns drengebarn Hans fra N. Wenstøb. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Ingebor Danielsdatter, Ole Monssøn, Knud Nielssøn, Gunder Laerssøn.

16.05.1796. Mads Franssøns pigebarn Maren fra Rosvald. Faddere:
Halvor Glørsmyrs kone, Ingebor Engelbertsdatter, Gisle Franssøn, Ole Halvorssøn, Rasmus Franssøn.

16.05.1796. Hans Jonssøn Kruuses pigebarn Marthe Maria under Strømdal. Faddere:
Maren Jensdatter, Ingebor Jensdatter, Isaac og Niels Laerssøn, Niels Tormossøn.

22.05.1796. Peter Conradssøns pigebarn Inger Catharine under Gulset. Faddere:
Gunder Strømdals kone, Ingebor Nielsdatter, Hans Biering, Søren Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

22.05.1796. Inger Tolvsdatters uægte drengebarn Zacharias fra Doxrøe. Til barnefader udlagt Ellev Poulssøn. Faddere:
Henric Doxrøes kone, Karen Hansdatter, Torsten Doxrøe, Claus Olessøn, Halvor Torstenssøn.

29.05.1796. Hellik Amundssøns drengebarn Amund under S. Breche. Faddere:
Aagot Olesdatter, Berthe Axelsdatter, Christopher Torstenssøn, Gullik og Jens Amundssøn.

29.05.1796. Michel Sigurssøns pigebarn Anne Kirstine fra Østre Hougerøe. Faddere:
Knud Klevens kone, Clarine Andersdatter, Sigur Aamot, Niels Sigurssøn, Gudmund Knudssøn.

29.05.1796. Ole Torjussøns pigebarn Marthe fra Øvrum. Faddere:
Hans Nærums kone, Barbara Knudsdatter, Kittil Hougen, Kittil Riis, Kittil Gulset.

03.06.1796. Laers Knudssøns drengebarn Marcus under S. Breche. Faddere:
Jan Toftes kone, Inger Jostsdatter, Anders Henricssøn, Aslach, Jan og Jost Tofte.

05.06.1796. Christen Olessøns drengebarn Ole fra nedre Hoppestad. Faddere:
Henric Pederssøns kone, Ingebor Christensdatter, Henning Berg, Peder Erichssøn, Laers Beruldssøn.

05.06.1796. Gunder Asbjørnssøns drengebarn Asbjørn under S. Grinie. Faddere:
Ole Hobæks kone, Ingebor Jacobsdatter, Halvor og Jon Asbjørnssøn, Hans Christopherssøn.

12.06.1796. Ole Liens drengebarn Anund fra Luxefjeld. Faddere:
Halvor Godals kone, Aaste Torkildsdatter, Halvor Godal, Ole Bestuul, Ellev Fikjen.

12.06.1796. Jan Friderichssøns pigebarn Kirsten under N. Limie. Faddere:
Torjer Sæterets kone, Helje Olesdatter, Niels Nielssøn, Aslach Rasmussøn, Engelbert Christenssøn.

12.06.1796. Isaac Hanssøns pigebarn Berthe under N. Bøe. Faddere:
Jens Liens kone, Dorthe Pedersdatter, Halvor Hanssøn, Peder Gunderssøn, Knud Østenssøn.

19.06.1796. Gunder Christenssøns drengebarn Anders fra Kjølnæs. Faddere:
Anders Hegnes kone, Karen Bendixdatter, Peder Laerssøn, Peder Christenssøn, Jacob Jonssøn.

19.06.1796. Ellev Olessøns pigebarn Anne fra Fjelddalen. Faddere:
Bergit Halvorsdatter, Gjertrud Henricsdatter, Halvor Fjelddalen, Ole Berreberg, Anders Christianssøn.

26.06.1796. Christen Pederssøns pigebarn Kirsten Maria fra Erlands Wenstøb. Faddere:
Engelbert Pederssøns kone, Aase Maria Arnesdatter, Ole Olessøn, Christen Hanssøn, Laers Christianssøn.

26.06.1796. Laers Hanssøns pigebarn Anne Kirstine under Bradsberg. Faddere:
Isaac Holms kone, Anne Rasmusdatter, Laers Kjær, Christen Pederssøn, Jon Anderssøn.

03.07.1796. Magnus Nielssøns drengebarn Daniel under Fossum Verk. Faddere:
Svend Engelssøns kone, Marthe Baltzersdatter, Laers Nielssøn, Sondre Kittilssøn, Anders Jenssøn.

10.07.1796. Halvor Pederssøns drengebarn Gunder fra Bradsbergkleven. Faddere:
Hans Anderssøns kone, Maren Olesdatter, Thomas Anderssøn, Niels Jacobssøn, Ole Pederssøn.

10.07.1796. Halvor Olessøns pigebarn Anne fra Ersrøe. Faddere:
Christian Fossums kone, Berthe Axelsdatter, Christen Pederssøn, Amund Anderssøn, Henric Torstenssøn.

17.07.1796. Haavar Alfssøns drengebarn Alf fra Puttekaasen. Faddere:
Jan Friderichssøns kone, Karen Sigursdatter, Ole Asbjørnssøn, Jon Alfssøn, Ole Torjerssøn.

17.07.1796. Brynild Pederssøns pigebarn Maren fra Bradsbergkleven. Faddere:
Karen Andersdatter, Tore Hansdatter, Ole Pederssøn, Christen Abrahamssøn, Laers Halvorssøn.

17.07.1796. Daniel Pederssøns pigebarn Ellen Kirstine fra Bradsbergkleven. Faddere:
Anne Margarete Pedersdatter, Ingebor Pedersdatter, Ole Nielssøn, Halvor Knudssøn, Christen Hanssøn.

24.07.1796. Levor Torjerssøns drengebarn Niels fra Bradsbergkleven. Faddere:
Karen Andersdatter, Else Knudsdatter, Ellev Ellevssøn, Axel Støchel, Knud Torjerssøn.

24.07.1796. Jens Hanssøns drengebarn Ole under N. Fossum. Faddere:
Johannes Pederssøns kone, Karen Andersdatter, Ole Aas, Engelbert Pederssøn, Peder Olessøn.

24.07.1796. Engelbert Halvorssøns drengebarn Johan Peter under Erlands Wenstøb. Faddere:
Simon Zachariæsøns enke, Else Petersdatter, Peter Adtzleu, Frideric Barnholt, Watzel.

31.07.1796. Ole Einerssøns drengebarn Halvor under S. Grinie. Faddere:
Anders Torjerssøns kone, Karen Clausdatter, Ole og Albert Claussøn, Jens Olessøn.

07.08.1796. Rasmus Olessøns drengebarn Jon under N. Falchum. Faddere:
Karen Hansdatter, Karen Andersdatter, Isaac Abrahamssøn, Peder Olessøn, Knud Olessøn.

07.08.1796. Christian Mejers drengebarn Isaac fra Aasebakken. Faddere:
Jørgen Mejers kone, Kirstine Halvorsdatter, Torgrim Tollevssøn, Halvor Jenssøn, Halvor Bjerketvet.

07.08.1796. Anders Hanssøns Ødegaardens pigebarn Ingebor. Faddere:
Gunnild Sivertsdatter, Karen Iversdatter, Matthias Anderssøn, Anders Olessøn, Laers Matthiæssøn.

07.08.1796. Ole Olessøns pigebarn Asloug under N. Foss. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Karen Arntsdatter, Sigur Olessøn, Jacob Halvorssøn, Helje Erichssøn.

07.08.1796. Niels Knudssøn Kousenrøes pigebarn Karen Kirstine. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Guri Olesdatter, Niels Knudssøn, Gudmund Knudssøn, Isaac Grinie.

14.08.1796. Ole Hanssøns drengebarn Christopher under N. Hynie. Faddere:
Peter Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsdatter, Isaac Sørenssøn, Christen Jenssøn, Jacob Peterssøn.

14.08.1796. Ole Gunnuldssøns drengebarn Knud under Østre Bøe i Luxefjeld. Faddere:
Poul Webjørnssøns kone, Helge Halvorsdatter, Poul Webjørnssøn, Gundbjørn Olessøn, Christen Laerssøn.

16.08.1796. Elias Winter Jørgenssøns drengebarn Simon Jørgensen født 24de Junii og hjemmedøbt 6te Julii. Faddere:
Mad. Lieungh, Mad. Flood, jomfru Inger Aall, Diderich og Ulric v. Cappelen, Jørgen Wright, Niels og Jørgen Aall.

21.08.1796. Ole Aslachssøn Moes drengebarn Peder. Faddere:
Søren Toftes kone, Anne Kirstine Aslachsdatter, Søren Tofte, Niels Danielssøn, Ole Halvorssøn.

21.08.1796. Gunder Axelssøns drengebarn Anders under N. Falchum. Faddere:
Karen Maria Hansdatter, Asloug Olesdatter, Hans Axelssøn, Knud Jonssøn, Hans Biering.

21.08.1796. Anders Tovssøns pigebarn Inger under Tofte. Faddere:
Rejer Anderssøns kone, Guri Nielsdatter, Niri Wattenberg, Østen Tovssøn, Anders Nirissøn.

21.08.1796. Niels Torbjørnssøns pigebarn Kirsten Torine fra S. Hynie. Faddere:
Ole Simonssøns kone, Karen Arnesdatter, Ole Alfssøn, Jens Anderssøn, Jacob Jenssøn.

03.09.1796. Procurator Gasmanns hjemmedøbte drengebarn Johan Gotfred som var født 7de Julii. Faddere:
Madame Gasman, Anne Kirstine Falchum, Proc. Gasmann, Ole Leth, Hans Henric Brangstrup.

04.09.1796. Jon Halvorssøns drengebarn Johannes fra N. Wenstøb. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Lisbeth Nielsdatter, Niels Christopherssøn, Niels Gunderssøn, Tolv Waldemarssøn.

04.09.1796. Isaac Poulssøns pigebarn Margarete fra Bradsbergkleven. Faddere:
Margarete Nielsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Christen Anderssøn, Abraham Poulssøn, Jens Nielssøn.

11.09.1796. Ole Sørenssøns drengebarn Hans under Otterholt. Faddere:
Ole Christenssøns kone, Karen Olesdatter, Halvor Ersrøe, Isaac Olessøn, Anders Sørenssøn.

11.09.1796. Christen Hanssøns drengebarn Jørgen under Aarhuus. Faddere:
Christian Fossums kone, Marthe Pedersdatter, Christen Pederssøn, Ole Alfssøn, Anders Nielssøn.

18.09.1796. Jørgen Mejers drengebarn Jens fra Aasebakken. Faddere:
Gundbor Knudsdatter, Aase Maria Noring, Jon Sande, Hans Matthiæsøn Smith, Christian Mejer.

25.09.1796. Peter Jacobssøns drengebarn Rollev under Moe. Faddere:
Jon Eikornrøes kone, Margit Pedersdatter, Ole Eikornrøe, Bastian Pederssøn, Tord Halvorssøn.

25.09.1796. Bendix Andreæssøns pigebarn Benedicte Wilhelmine Birgitte. Faddere:
Thore Christensdatter, Ulrica Bendixdatter, Engelbert Olessøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.

29.09.1796. Christen Schrøders drengebarn Christen fra Bradsbergkleven. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Karen Andersdatter, Laers Knudssøn, Peter Berg, Ole Pederssøn.

02.10.1796. Anders Gunderssøns pigebarn Anne Karine fra Lie. Faddere:
Halvor Aaltveds kone, Maren Rasmusdatter, Ole Buer, Gunder Bækkevald, Tov Haraldssøn.

02.10.1796. Rasmus Franssøns pigebarn Karen Kirstine fra Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Anne Jensdatter, Mads Janssøn, Gisle og Mads Franssøn.

02.10.1796. Jens Henricssøns pigebarn Maren Karine under Erlands Wenstøb. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Anne Dorothea Aslachsdatter, Peder Sørenssøn, Anders og Gunder Jenssøn.

09.10.1796. Even Henricssøns drengebarn Anders under Aarhuus. Faddere:
Kallenskyes kone, Kirsten Nielsdatter, Jens Henricssøn, Jacob Jenssøn, Christen Claussøn.

09.10.1796. Niels Nielssøns drengebarn Johannes under N. Bøe. Faddere:
Mads Erichssøns kone, Anne Nielsdatter, Mads Janssøn, Aslach Nielssøn, Erich Madssøn.

09.10.1796. Henric Jenssøns pigebarn Anne Karine under N. Fossum. Faddere:
Anders Jenssøns kone, Else Halvorsdatter, Amund Anderssøn, Hans Janssøn, Laers Christenssøn.

09.10.1796. Laers Laerssøns pigebarn Live Kirstine fra Bakken. Faddere:
Else Isaacsdatter, Karen Christensdatter,Thomas Christenssøn, Anders og Niels Tordssøn.

11.10.1796. Solve Laerssøn Kjærs hjemmedøbte pigebarn Signe. Faddere:
Gunder Johannissøns kone, Maren Axelsdatter, Isaac Holm, Niels Gunderssøn, Gregers Mustved.

22.10.1796. Jens Jonssøn Aarhuuses pigebarn Anne. Faddere:
Laers Skavans kone, Anne Melfald, Anders og Laers Aarhuus, Ole Meltved, Jens Christian Jacobssøn.

23.10.1796. Niels Jonssøns drengebarn Jon under Gulset. Faddere:
Asloug Olesdatter, Karen Hansdatter, Knud og Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

23.10.1796. Sondre Nirissøns drengebarn Hans Andreas under S. Breche. Faddere:
Ragnil Hansdatter, Tore Hansdatter, Aslach Christenssøn, Anders Olessøn, Carl Sørenssøn.

23.10.1796. Laers Hanssøns pigebarn Inger Maria fra Meen. Faddere:
Jacob Nyegaards kone, Live Jonsdatter, Stephen Engrav, Hans Jacobssøn, Erich Erichssøn.

23.10.1796. Hans Tormoessøn Kikuts pigebarn Signe. Faddere:
Anund Høgelies kone, Anne Nielsdatter, Niels Røsager, Jon Alfssøn, Niels Sigurssøn.

23.10.1796. Jacob Hanssøns pigebarn Live under Berreberg. Faddere:
Ingebor Olesdatter, Zarche Olesdatter, Ole Pederssøn, Laers Christenssøn, Jørgen Hermanssøn.

30.10.1796. Niels Gunderssøn Holms drengebarn Gunder. Faddere:
Ole Falchums kone, Inger Gundersdatter, David og Isaac Holm, Torsten Laerssøn.

30.10.1796. Alf Nielssøns drengebarn Ole fra Baaserøe. Faddere:
Isaac Anderssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Kittil og Niels Nielssøn, Niels Tollevssøn.

30.10.1796. Isaac Nielssøns drengebarn Niels fra Troldsaasen. Faddere:
Live Pedersdatter, Karen Jacobsdatter, Gunder Espedalen, Christen Langerøe, Gunder Olessøn.

09.11.1796. Anne Margarete Torjersdatters uægte drengebarn Laers fra Bradsbergkleven. Til Barnefader udlagt matros Carl Peter Søeberg.
Test. Gunnil Johannisdatter, Maria Christensdatter, Niels Tollevssøn, Niels Aslachssøn, Niels Hanssøn.

13.11.1796. Anders Sørenssøns drengebarn Simon fra Aasebakken. Faddere:
Hans Nærums kone, Dorthe Sophie Sørensdatter, Halvor Søelie, Jacob Siljen, Niels Nenset.

16.11.1796. Ole Olessøns drengebarn Ole under nedre Sem. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Harald Pederssøns kone, Niels Knudssøn, Peder Herbrandssøn, Torbjørn Halvorssøn.

20.11.1796. Knud Nielssøns drengebarn Ole under Borrestad. Faddere:
Peder Aslachssøns kone, Edel Margarete Laersdatter, Hans Pedessøn, Niels Nielssøn, Niels Erichssøn.

20.11.1796. Laers Haagenssøns drengebarn Anders under Erlands Wenstøb. Faddere:
Marthe Kirstine Baltzersdatter, Anne Karine Haagensdatter, Haagen Janssøn, Jens Riisberg, Engelbert Sørenssøn.

20.11.1796. Rasmus Hanssøns pigebarn Karen Johanne under Bradsberg. Faddere:
Anne Aasille Simonsdatter, Anne Margarete Olesdatter, Christen og Jørgen Hanssøn, Peder Engelbertssøn.

23.11.1796. Torkild Olessøns pigebarn Christine fra Lille Foss. Faddere:
Gullik Rønningens enke, Berthe Gulliksdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Christianssøn.

27.11.1796. Daniel Gregoriussøns pigebarn Maren Gurine fra Jønnevold. Faddere:
Zacharias Lies kone, Karen Aslachsdatter, Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

27.11.1796. Kittil Kittilssøns pigebarn Anne fra S. Riis. Faddere:
Laers Sneltveds kone, Kirsten Olesdatter, Ole Løberg, Rasmus Riis, Torjus Øvrum.

27.11.1796. Bendix Buchvalds pigebarn Anne Barbara fra Aasebakken. Faddere:
Ole Evenssøns kone, Margarete Maria Bendixdatter, Niels Olessøn, Knud Jonssøn, Sivert Jørgenssøn.

04.12.1796. Jan Jørgenssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Faddere:
Gunder Nielssøns kone, Karen Hansdatter, Erich Henricssøn, Børge Nielssøn, Kittil Pederssøn.

04.12.1796. Aslach Nielssøns pigebarn Karen under N. Bøe. Faddere:
Jens Nielssøns kone, Maren Nielsdatter, Aslach Isaacssøn, Peder Laerssøn, Niels Nielssøn.

11.12.1796. Niels Olessøns drengebarn Abraham under Skilbred. Faddere:
Anders Skilbreds kone, Berthe Nielsdatter, Christen Skilbred, Tord Jacobssøn, Anders Skilbred.

11.12.1796. Gunder Isaacssøns pigebarn Anne fra Espedalen. Faddere:
Isaac Nielssøns kone, Inger Johannisdatter, Johannes og Jens Hanssøn, Isaac Nielssøn.

18.12.1796. Afdøde Niels Olessøn Prossen drengebarn Niels under N. Breche. Faddere:
Ragnil Jensdatter, Clarine Henricsdatter, Henric Doxrøe, Knud Jenssøn, Halvor Rasmussøn.

18.12.1796. Amund Anderssøns pigebarn Karen Margarete under Fossum Verk. Faddere:
Christen Wenstøbs kone, Anne Maria Andersdatter, Ole og Henric Jenssøn, Peder Madssøn.

26.12.1796. Ole Rønnichssøns drengebarn Halvor fra Hougedal. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Rasmus Isaachssøn, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe.

26.12.1796. Helje Erichssøn pigebarn Torine under N. Foss. Faddere:
Ingebor og Jøran Erichsdøtre, Laers Svendssøn, Engelbert Olessøn, Søren Halvorssøn.

26.12.1796. Hans Olessøns pigebarn Kirsten under Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Inger Olesdatter, Tollev Gunderssøn, Mons Olessøn, Rasmus Olessøn.

1797.

01.01.1797. Zacharias Claussøns pigebarn Anne under Moe. Faddere:
Claus Hoppestads kone, Inger Hansdatter, Niels Otterholt, Berulf Haagenssøn, Halvor Halvorssøn.

01.01.1797. Jacob Anderssøns pigebarn Inger under Skougsrøe. Faddere:
Tore Evensdatter, Karen Olesdatter, Søren Grinie, Laers Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

03.01.1797. Jacob Anderssøns pigebarn Andrea Joachime fra N. Mælum. Faddere:
Gunder Tevessøns kone, Christen Mælums kone, Hans Jacob Isaacssøn, Laers Nielssøn, Jacob Jenssøn.

08.01.1797. Johannes Jenssøns drengebarn Jens under S. Grinie. Faddere:
Inger Pedersdatter, Ingebor Halvorsdatter, Jon Løvaas, Gudmund Knudssøn, Ole Halvorssøn.

08.01.1797. Guri Anundsdatters uægte drengebarn Anund under N. Løberg. Faddere:
Gunnil Prossen, Anne Poulsdatter, Anders og Hans Laerssøn, Christen Laerssøn.
Til barnefader udlagt Ole Torkildssøn, gevorben Soldat i Nordenfjeldske Regimente. Disse forældre findes ægteviede d. 14de Sept. ej. a.

15.01.1797. Hans Olessøns drengebarn Ole under Strømdal. Faddere:
Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.

15.01.1797. Laers Halvorssøns drengebarn Hans fra S. Aas. Faddere:
Erich Kiises kone, Anne Hedvig Christophersdatter, Niels Berreberg, Hans Hougerøe, Ole Olessøn.

15.01.1797. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Aganete Jensdatter, Maren Olesdatter, Kittil Jonssøn, Engelbert Anderssøn, Anders Halvorssøn.

15.01.1797. Hans Hanssøns pigebarn Maren Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Mette Kirstine Nielsdatter, Kirsten Simonsdatter, Niels Hanssøn, Laers Simonssøn, Ole Sørenssøn.

15.01.1797. Søren Engelbertssøns pigebarn Ingebor Dorothea under S. Breche. Faddere:
Else og Laurentse Engelbertsdøtre, Knud og Halvor Laerssøn, Niels Jacobssøn.

15.01.1797. Berthe Nielsdatters uægte drengebarn Ole under Borrestad. Til barnefader udlagt Ole Nielssøn paa Borrestad. Faddere:
Laers Danielssøns kone, Maren Isaacsdatter, Ole Nielssøn, Laers Amundssøn, Aslach Anderssøn.

22.01.1797. Engelbert Jostssøns drengebarn Halvor fra Doxrøe. Faddere:
Anders Amundssøns kone, Berthe Andersdatter, Erich Gravelie, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe.

22.01.1797. Rasmus Christopherssøns drengebarn Niels fra Berreberg. Faddere:
Erich Berrebergs kone, Maren Olesdatter, Laers Aas, Christopher Hougerøe, Ole Nøklegaard.

22.01.1797. Gunder Jenssøns pigebarn Kirstine under Gulset. Faddere:
Anders Jenssøns kone, Marthe Jonsdatter, Jens Henricssøn, Niels Jenssøn, Jens Riisberg.

29.01.1797. Abraham Christenssøns drengebarn Hans Andreas fra Aasebakken. Faddere:
Ingebor Olesdatter, Gunnil Maria Rasmusdatter, Ole Amundssøn, Hans Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

29.01.1797. Jacob Anundssøns drengebarn Erich under N. Løberg. Faddere:
Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsdatter, Laers og Isaac Anundssøn, Anders Olessøn.

29.01.1797. Abraham Nielssøns pigebarn Inger Maria under øvre Søelie. Faddere:
Anders Ødegaardens kone, Live Matthiædatter, Daniel Gunderssøn, Gunder Matthiæsøn, Halvor Aavoldssøn.

29.01.1797. Abraham Gunderssøns pigebarn Karen fra S. Sneltved. Faddere:
Ole Falchums kone, Inger Gundersdatter, Niels Holm, Knud Sneltved, Laers Olessøn.

29.01.1797. Laers Jørgenssøns pigebarn Karen Maria fra Aasebakken. Faddere:
Henric Hambergs kone, Karen Halvorsdatter, Halvor Bruun, Halvor Jonssøn, Tollev Svendssøn.

29.01.1797. Henric Torjerssøns pigebarn Gunnil fra Lundsaas. Faddere:
Erich Bergs kone, Bergit Jonsdatter, Kittil Gregerssøn, Ole Monssøn, Niels Sigurssøn.

05.02.1797. Peder Olessøns pigebarn Gunnil under Nøklegaard. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Anne Hedvig Christophersdatter, Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaaard.

05.02.1797. Claus Monssøns pigebarn Karen fra N. Hoppestad. Faddere:
Zacharias Slettenes kone, Karen Hansdatter, Christopher og Wilhelm Hoppestad, Halvor Hanssøn.

12.02.1797. Anders Simonssøns drengebarn Simon fra Bradsbergkleven. Faddere:
Maren Arnesdatter, Elisabeth Eliædatter, Singdal Simonssøn, Laers og Ole Olessøn.

12.02.1797. Ole Knudssøns drengebarn Ole fra Dale i Luxefield. Faddere:
Ole Poulssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Ole Poulssøn, Christen Hanssøn.

26.02.1797. Laers Erichssøns tvilling-døttre Inger fra Bradsbergkleven. Faddere: Christian Asmussøns kone, Karen Halvorsdatter, Kirsten Laersdatter, Guri Gulliksdatter, Isaac Olessøn.
og Elisabeth Sophie fra Bradsbergkleven. Faddere: Abraham Nielssøn, Hans Tordssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

26.02.1797. Anders Svendssøns drengebarn Anders under Meen. Faddere:
Simon Søelies kone, Siri Rollevsdatter, Simon Rollevssøn, Christopher Rollevssøn, Laers Knudssøn.

26.02.1797. Ole Torjerssøns drengebarn Peder under Skilbred. Faddere:
Anne Olesdatter, Berthe Andersdatter, Jens Kleven, Tord Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

26.02.1797. Ole Anderssøns drengebarn Christian fra Bradsbergkleven. Faddere:
Christian Olessøns enke, Karen Kirstine Andersdatter, Herman og Helle Christianssøn, Niels Anderssøn.

26.02.1797. Aslach Rasmussøns pigebarn Ingebor Maria fra Tveten. Faddere:
Anders Putens kone, Asloug Jonsdatter, Sigur Aamot, Laers Gregerssøn, Ole Torjerssøn.

26.02.1797. Tord Erichssøns pigebarn Anne Maria under S. Breche. Faddere:
Sondre Grønnerøes kone, Karen Christophersdatter, Isaac Jacobssøn, Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn.

05.03.1797. Hans Pederssøns drengebarn Jon under Borrestad. Faddere:
Peder Aslachssøns kone, Anne Hansdatter, Aslach Halvorssøn, Hans Torjerssøn, Tollev Halvorssøn.

12.03.1797. Christen Nielssøn Langerøes drengebarn Niels. Faddere:
Anders Bakkens kone, Else Jacobsdatter, Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Hans Knudssøn.

12.03.1797. Søren Christianssøn Høysets drengebarn Hans. Faddere:
Laers Aaltvets kone, Anne Evensdatter, Anders Engrav, Hans Ramsaasen, Laers Matthiæsøn.

12.03.1797. Isaac Gunderssøns pigebarn Marthe Gurine fra Bradsbergkleven. Faddere:
Steen Follougs kone, Karen Haraldsdatter, Ole Isaacssøn, Hans Sørenssøn, Ole Haraldssøn.

19.03.1797. Tolv Waldemarssøns drengebarn Waldemar under S. Aas. Faddere:
Jørgen Halvorssøns kone, Maria Waldemarsdatter, Ole Simonssøn, Isaac Jenssøn, Jan Jacobssøn.

19.03.1797. Hans Nielssøns drengebarn Ole fra Bradsbergkleven. Faddere:
Mads Halvorsens kone, Karen Jacobsdatter, Erich Engelbertssøn, Torsten Sondressøn, Ole Olessøn.

19.03.1797. Christen Einerssøns drengebarn Endre under Gulset. Faddere:
Ingebor Nielsdatter, Hans Biering, Peder Conradssøn, Frideric Skjold.

19.03.1797. Dorthe Laersdatters uægte pigebarn Dorthe fra Aasebakken. Til barnefader udlagt Tord Halvorssøn fra Aasebakken. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Sara Laersdatter, Henric Nielssøn, Jens Olessøn, Niels Olessøn.

26.03.1797. Niels Tovssøns drengebarn Peder fra Houkeraasen. Faddere:
Isaac Nielssøns kone, Guri Torsdatter, Hans Olessøn, Jon Jonssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

26.03.1797. Anders Olessøns pigebarn Anne fra Stulen ved Lie. Faddere:
Jens Olessøns kone, Anne Bjørnsdatter, Laers og Ole Olessøn, Simon Rollevssøn.

02.04.1797. Peter Hanssøns pigebarn Maren Christine fra Fossum Verk. Faddere:
Christopher Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsdatter, Isaac Christenssøn, Ole Hanssøn, Henric Danielssøn.

05.04.1797. Johan Peter Bergs pigebarn Johanne Margarete fra Bradsbergkleven. Faddere:
Hans Bentssøns kone, Maria Eilersdatter, Jochum Pederssøn, Jens Peter Rosenberg, Niels Henric Buchvald.

13.04.1797. Michel Engelbertssøns pigebarn Kirsten Maria fra Bradsberg. Faddere:
Christen Kildals kone, Ellen Johanne Halvorsdatter, Aslach Gunvoldssøn, Niels Kildal, Engelbert Nielssøn.

14.04.1797. Ole Olessøns pigebarn Live fra Dale i Luxefjeld. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Maren Tronsdatter, Ole Nøklegaard, Ole Dybedal, Ole Halvorssøn.

17.04.1797. Halvor Christenssøns drengebarn Hans fra Bradsbergkleven. Faddere:
Anne Isaacsdatter, Anne Poulsdatter, Hans Sørenssøn, Erich Christenssøn, Peder Corneliisøn.

17.04.1797. Rasmus Ovessøns drengebarn Isaac under Strømdal. Faddere:
Ingebor og Dorthe Ovesdatter, Jan Olessøn, Anders Evenssøn, Søren Danielssøn.

17.04.1797. Sigur Torkildssøn Kittilrøes drengebarn Niels under S. Riising. Faddere:
Anders Skilbreds kone, Anne Kittilsdatter, Ole og Anders Skilbred, Ole Jacobssøn.

17.04.1797. Laers Halvorssøn Skjolds pigebarn Karen Maria fra Langgangen. Faddere:
Laers Madssøns kone, Maria Halvorsdatter, Laers og Jens Riisberg, Frideric Skjold.

17.04.1797. Engelbert Rasmussøn Dyrkolds pigebarn Anne Margarete. Faddere:
Rasmus Franssøns kone, Mads Janssøns kone, Mads og Halvor Janssøn, Rasmus Franssøn.

23.04.1797. Tollev Anderssøns pigebarn Karen Johanne fra Bradsberg Skov. Faddere:
Laers Ovessøns kone, Tone Davidsdatter, Laers Ovessøn, Børge Halvorssøn, Anders Olessøn.

30.04.1797. Niels Gunderssøns pigebarn Jørgine fra Bradsbergkleven. Faddere:
Maren Tollevsdatter, Bergit Kittilsdatter, Anund Tollevssøn, Torsten Sondressøn, Erich Nielssøn.

14.05.1797. Niels Christopherssøns drengebarn Christopher fra N. Wenstøb. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Aagot Jansdatter, Niels Holm, Torsten Laerssøn, Hans Halvorssøn.

14.05.1797. Daniel Gunderssøns pigebarn Christine fra Aasebakken. Faddere:
Laers Christenssøns kone, Olea Sørensdatter, Laers Christenssøn, Ole Gunderssøn, Jacob Isaachssøn.

14.05.1797. Ole Torjussøns pigebarn Marthe Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Ole Øvrums kone, Kirsten Knudsdatter, Isaac Jacobssøn, Jens Kittilssøn, Torjus Erichssøn.

19.05.1797. Gotfred Schutzes pigebarn Anne Lucie fra Aasebakken, var hjemmedøbt og født d. 18de Apr. Faddere:
Mad. Møldrup, jomfru Anne Hellene Kiill, Aslach Pederssøn, Hans Michael Hals, Christian Kruuse, S. Elster.

21.05.1797. Mads Franssøns drengebarn Simon fra Rosvald. Faddere:
Hans Røes kone, Ingebor Engelbertsdatter, Gisle og Rasmus Franssøn, Ole Halvorssøn.

21.05.1797. Jan Olessøns drengebarn Isaac under Tofte. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Sophie Nielsdatter, Rasmus Ovessøn, Jacob Arnessøn, Niels Svenossøn.

25.05.1797. Torjer Olessøns drengebarn Børre under Ml. Foss. Faddere:
Bergit Halvorsdatter, Asloug Olesdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Hanssøn.

28.05.1797. Torbjørn Nielssøns drengebarn Niels fra Suchen østre. Faddere:
Elling Høymyrs kone, Helge Olesdatter, Jan Fridericssøn, Ole Torjerssøn, Niels Sigurssøn.

28.05.1797. Sivert Evenssøns pigebarn Karen Bolette under Bakken. Faddere:
Isaac Troldsaasens kone, Sønnev Olesdatter, Laers Laerssøn, Laers Knudssøn, Anders Tordssøn.

30.05.1797. Jacob Aalls pigebarn Edel Margarete. Faddere:
Frue Kammer=Herinde Løvenskjold, Madame Rasch, jomfru Inger Aall, hr. Kammer-Junker S. Løvenskjold, JusticeRaad Rasch, Nic. Benj. Aall, Søren Paus, Ulr. Frid. v. Cappelen.

01.06.1797. Jens Peterssøn Rudes drengebarn Andreas. Faddere:
Mad. Mouritsen, jomfrue Weisner, Gotfred Schutz, Christian Jynge, Christen Kraft, Schaaning.

05.06.1797. Knud Østenssøns pigebarn Marthe fra S. Bøe. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Dorthe Pedersdatter, Ole Heljessøn, Gunder Nielssøn, Jacob Laerssøn.

05.06.1797. Michel Michelssøns pigebarn Maren Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Ellen Johanne Halvorsdatter, Inger Kirstine Andersdatter, Hans Bernstof, Anders Jonssøn, Niels Aslessøn.

05.06.1797. Wijer Anderssøns pigebarn Gunnil fra Luxefjeld. Faddere:
Ole Hougedals kone, Anne Olesdatter, Ole Hougedal, Halvor og Sigur Ersrøe.

05.06.1797. Inger Jensdatters uægte drengebarn Andreas fra Bradsbergkleven. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn ved Jæger-Corpset. Faddere:
Niels Hanssøns enke, Margarete Torjersdatter, Christen Langerøe, Even Olessøn, Halvor Doxrøe.

11.06.1797. Andreas Johan Storms drengebarn Jens Andreas fra Aasebakken. Faddere:
Kirsten Jonsdatter, Maren Olsdatter, Michel Michelssøn, Christopher Sivertssøn, Søren Hanssøn.

11.06.1797. Laers Kittilssøns pigebarn Kirstine fra S. Sneltved. Faddere:
Jon Sandes kone, Karen Maria Nielsdatter, Kittil Riis, Jens Olessøn, Abraham Gunderssøn.

11.06.1797. Hans Sørenssøns pigebarn Karen Maria fra Bradsbergkleven. Faddere:
Halvor Christenssøns kone, Gunnil Margarete Arnesdatter, Isaac Gunderssøn, Ole Isaacssøn, Isaac Sørenssøn.

11.06.1797. Ole Pederssøns pigebarn Karen under N. Foss. Faddere:
Jacob Hanssøns kone, Anne Olesdatter, Anders og Niri Rejerssøn, Claus Vasbrække.

18.06.1797. Johannes Janssøns drengebarn Ole fra N. Bøe. Faddere:
Pernelle Olesdatter, Karen Christensdatter, Erich Olessøn, Peder Hanssøn, Solve Laerssøn.

18.06.1797. Peter Laerssøn Fermans drengebarn Laers Ulric fra Bradsbergkleven. Faddere:
Anne Matthæa Olesdatter, Sara Rasmusdatter, Ole Isaacssøn, Christian Noord, Ole Jacobssøn.

18.06.1797. Knud Jonssøns drengebarn Johan under N. Falchum. Faddere:
Asloug Olesdatter, Hedevig Hansdatter, Halvor Jonssøn, Niels Olessøn, Gunder Axelssøn.

18.06.1797. Laers Olessøns pigebarn Karen fra Folloug. Faddere:
Halvor Meens kone, Marechen Halvorsdatter, Even Olessøn, Anders og Erich Erichssøn.

18.06.1797. Isaac Jacobssøn Espedalens pigebarn Marthe. Faddere:
Ole Torjussøns kone, Kirsten Knudsdatter, Ole Søelie, Matthias Fløtterøe, Laers Christianssøn.

25.06.1797. Peder Hanssøn N. Falchums drengebarn Hans Christian. Faddere:
Jørgen Madssøns kone, Anne Kirstine Falchum, Torsten og Hans Hanssøn, Peder Jørgenssøn, Hans Steensrøe.

09.07.1797. Jon Alfssøn Løvaases drengebarn Niels under S. Rising. Faddere:
Johannes Jenssøns kone, Johanne Halvorsdatter, Haavold Alfssøn, Gudmund Knudssøn, Johannes Jenssøn.

09.07.1797. Knud Haagenssøns pigebarn Anne fra Goupaasen. Faddere:
Anders Svenchessøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen og Hans Jacobssøn, Christen Torjussøn.

09.07.1797. Ole Asbjørnssøns pigebarn Karen fra Hobæk. Faddere:
Gunder Asbjørnssøns kone, Anne Sigursdatter, Halvor Asbjørnssøn, Hans Tormossøn, Jon Torstenssøn.

16.07.1797. Peder Fridericssøns pigebarn Marthe under N. Limie. Faddere:
Wijer Anderssøns kone, Hedevig Isaacsdatter, Guldbrand Laerssøn, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn.

23.07.1797. Ole Halvorssøns drengebarn Harald fra Troldsaasen under S. Grinie. Faddere:
Kirsten Halvorsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas, Peder Gunderssøn, Samuel Evenssøn.

23.07.1797. Torjer Sivertssøns pigebarn Anne Maria under Klep. Faddere:
Hans Lies kone, Siri Knudsdatter, Hans Ramsaasen, Christopher Knudssøn, Laers Knudssøn.

06.08.1797. Halvor Bjørnssøns pigebarn Groe under N. Foss. Faddere:
Ole Grumstulens kone, Ingebor Engelbertsdatter, Ole Grumstul, Niels Danielssøn, Gunder Jonssøn.

13.08.1797. Jacob Halvorssøns drengebarn Jacob fra Aasebakken. Faddere:
Niels Laerssøns kone, Else Nielsdatter, Erich Olessøn, Laers Danielssøn, Anders Jonssøn.

20.08.1797. Anders Tordssøns drengebarn Tord fra Bachen. Faddere:
Isaac Børgessøns kone, Gunnil Isaacsdatter, Niels Tordssøn, Laers Laerssøn, Christen Nielssøn.

20.08.1797. Ole Gunderssøns drengebarn Niels fra S. Breche ejet. Faddere:
Gunnil Nielsdatter, Hedevig Torsdatter, Laers Halvorssøn, Jon Torjerssøn, Jon Jonssøn.

20.08.1797. Laers Nielssøns drengebarn Ole under Gulset. Faddere:
Abraham Melfals kone, Kirsten Poulsdatter, Jes Olessøn, Gunder Jenssøn, Børge Nielssøn.

20.08.1797. Jens Zachariæsøn Klevens pigebarn Pernelle. Faddere:
Knud Klevens kone, Margit Andersdatter, Knud Kleven, Niels Hougerøe, Zacharias Jacobssøn.

20.08.1797. Isaac Anderssøns pigebarn Karen Kirstine fra Øde Sneltved. Faddere:
Abraham Anderssøns kone, Anne Maria Arnesdatter, Søren Grinie, Ole Rasmussøn, Kolbjørn Olessøn.

27.08.1797. Erich Christenssøns pigebarn Inger Maria fra Berg. Faddere:
Henric Torjerssøns kone, Guri Tordsdatter, Halvor Jonssøn, Isaac Olessøn, Laers Gregerssøn.

27.08.1797. Tord Halvorssøns pigebarn Anne Dorthe fra Aasebakken. Faddere:
Hans Halvorssøns kone, Live Halvorsdatter, Halvor Buer, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

03.09.1797. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebakken. Faddere:
Anders Olessøns kone, Ingebor Kistine Kart, Halvor Olessøn, Jon Laerssøn, Johan Rosensted.

03.09.1797. Halvor Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Anders Olessøns kone, Anne Andersdatter, Kittil Jenssøn, Christopher Sivertssøn, Niels Aslessøn.

03.09.1797. Hans Halvorssøns pigebarn Marthe Maria fra Ramsaasen. Faddere:
Christen Olessøns kone, Anne Halvorsdatter, Even Høyset, Søren Høyset, Sivert Nielssøn.

24.09.1797. Niels Tollevssøns drengebarn Tollev fra Bradsbergkleven. Faddere:
Niels Gunderssøns kone, Maren Tollevsdatter, Niels Jenssøn, Kittil Nielssøn, Erich Nielssøn.

24.09.1797. Engelbert Hanssøns pigebarn Gunnil Maria fra Aasebakken. Faddere:
Hans Hanssøns kone, Mette Maria Bentsdatter, Niels Simonssøn, Hans Hanssøn, Hans Laerssøn.

29.09.1797. Ole Evenssøns drengebarn Hans Peter fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Michelssøns kone, Ingebor Sigvardsdatter, Bendix Buchvald, Niels Olessøn, Niels Sivertssøn.

01.10.1797. Beruld Haagenssøns drengebarn Rasmus under Moe. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Anne Nielsdatter, Halvor Janssøn, Rasmus Mortenssøn, Zacharias Claussøn.

01.10.1797. Ole Anderssøn Nøklegaards pigebarn Gunnil. Faddere:
Peder Olessøns kone, Maren Christophersdatter, Niels og Erich Berreberg, Ole Christopherssøn.

01.10.1797. Johannes Jacobssøns pigebarn Karen under S. Breche. Faddere:
Simon Simonssøns kone, Gunnil Hansdatter, Torsten Sondressøn, Johannes Bøle, Niels Laerssøn.

08.10.1797. Anders Torjerssøns drengebarn Jacob fra Ramsaasen. Faddere:
Søren Høysets kone, Sønev Olesdatter, Hans Ramsaasen, Jon Stulen, Ole Olessøn.

08.10.1797. Isaac Christenssøns drengebarn Christen fra Fossum Verk. Faddere:
Guri Olesdatter, Dorthe Pedersdatter, Engelbert og Peder Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

08.10.1797. Gunder Jonssøns pigebarn Anne fra Foss Qværn. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Gunnil Nielsdatter, Halvor Bjørnssøn, Jon Jonssøn, Ellev Poulssøn.

11.10.1797. Peder Nirissøns drengebarn Peder fra Wattenberg. Faddere:
Anne Maria Nielsdatter, Margit Torjersdatter, Anders Nirissøn, Engelbert Nielssøn, Simon Jonssøn.

15.10.1797. Gullik Amundssøns drengebarn Niels fra S. Wenstøb. Faddere:
Hellik Amundssøns kone, Svanou Pedersdatter, Jens og Hellik Amundssøn, Jens Jacobssøn.

15.10.1797. Knud Jonssøns drengebarn Jon fra Aasebakken. Faddere:
Ole Olessøns kone, Berthe Torkildsdatter, Søren og Anders Olessøn, Henric Nielssøn.

22.10.1797. Søren Danielssøns drengebarn Daniel under Bradsberg. Faddere:
Inger Johannisdatter, Inger Johanne Danielsdatter, Ove Rasmussøn, Engelbert Johannessøn, Christen Pederssøn.

22.10.1797. Jacob Nielssøns drengebarn Hans fra Bækkevold. Faddere:
Søren Høysets kone, Anne Evensdatter, Erich Klep, Anders Lie, Ole Bekkevold.

22.10.1797. Gunder Nielssøns pigebarn Karen fra Bækkevold. Faddere:
Hans Lies kone, Inger Laersdatter, Ole Laerssøn, Jacob Søelie, Knud Hanssøn.

22.10.1797. Anders Olessøn Bommens pigebarn Kirsten fra Bradsbergkleven. Faddere:
Peder Drengssøns kone, Else Knudsdatter, Rasmus Hanssøn, Gregers Halvorssøn, Frideric Pederssøn.

26.10.1797. Laers Barnholdts pigebarn Pouline Maria. Faddere:
Madame Barnholdt, Marie Dahl, Marcus og Frideric Barnholdt, Peder Haraldssøn, Christen Lund.

27.10.1797. Lovis Vauverts drengebarn Niels Carl Barfod. Faddere:
frue Kammer-Herinde Løvenskjold, Jomfru Constance Aall, Auditeur Wessel, Rædisch, Hans Møller.

29.10.1797. Lars Hanssøns pigebarn Anne Catharine under Meen. Faddere:
Gunnil Hansdatter, Kirsten Olesdatter, Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Anders Nielssøn.

29.10.1797. Peter Conradssøns pigebarn Inger Karine under Gulset. Faddere:
Gunder Strømdals kone, Inger Olesdatter, Kittil Knudssøn, Erich Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

30.10.1797. Lehnsmand Peder S. Limies drengebarn Søren. Faddere:
Christen Lunds kone, Asloug Tofte, Aslach og Søren Tofte, Peder Haraldssøn.

05.11.1797. Sigvard Jørgenssøns pigebarn Anne fra Nordre Sem. Faddere:
Simon Lunds kone, Hedevig Torsdatter, Børge Sem, Simon Jonssøn, Kittil Nielssøn.

05.11.1797. Ole Gunderssøns pigebarn Anne fra Bækkevold. Faddere:
Torjus Lundes kone, Anne Jacobsdatter, Ole Haraldssøn, Jacob Nielssøn, Isaac Espedalen.

17.11.1797. Elias Winter Jørgensens drengebarn Jochum Jørgensen, som var født d. 28de Oct. Faddere:
Madame Ambor Aall, Mad. Anne Plesner, Jomfru Constance Aall, Major Rehbinder, Poul Fr. Lieungh, Peder Flood, H. Chrystie.

19.11.1797. Ole Haraldssøns drengebarn Niels fra N. Søelie. Faddere:
Isaac Espedalens kone, Maren Jacobsdatter, Anders og Ole Gunderssøn, Sivert Hanssøn.

19.11.1797. Christopher Christianssøns drengebarn Halvor fra øvre Hoppestad. Faddere:
Willum Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Claus Monssøn, Halvor Hanssøn, Niels Danielssøn.

19.11.1797. Ole Henniningsdalens pigebarn Anne. Faddere:
Christen Claussøns kone, Gunnil Arnesdatter, Anders Jonssøn, Gunder Gunderssøn, Erich Berreberg.

26.11.1797. Jens Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Forevold. Faddere:
Rasmus Glennes kone, Karen Rasmusdatter, Niels Christenssøn, Rasmus Nielssøn, Mons Rasmussøn.

26.11.1797. Aslach Hanssøns pigebarn Anne fra Berg. Faddere:
Margarete Gundersdatter, Anne Gurine Larsdatter, Halvor og Knud Jonssøn, Lars Nielssøn.

03.12.1797. Ole Poulssøns drengebarn Poul fra Østre Fjeldet. Faddere:
Wijer Anderssøns kone, Ragnil Torstensdatter, Guldbrand Laerssøn, Laers Svendssøn, Anders Jonssøn.

03.12.1797. Gisle Franssøns pigebarn Maren fra N. Aas. Faddere:
Rasmus Franssøns kone, Maren Isaacsdatter, Mads Franssøn, Halvor Isaacssøn, Simon Aslachssøn.

03.12.1797. Halvor Rasmussøns pigebarn Karen Kirstine fra S. Riis. Faddere:
Lars Knudssøns kone, Gunnil Kirstine Hansdatter, Kittil og Rasmus Riis, Isaac Hanssøn.

06.12.1797. Torkild Olessøns drengebarn Gullik fra Lille Foss. Faddere:
Aslach Toftes og Anders N. Limies koner, Aslach og Jan Tofte, Peder Limie.

10.12.1797. Jacob Hanssøns drengebarn Hans fra N. Ballestad. Faddere:
Hans Larssøns enke, Karen Hansdatter, Johannes Hanssøn, Niels og Jacob Jonssøn.

10.12.1797. Engelbert Christenssøns drengebarn Peder under S. Limie. Faddere:
Torjer Sæterets kone, Aagot Jansdatter, Jan og Peder Fridericssøn, Christen Olessøn.

10.12.1797. Jacob Langerøes tvillingbørn Even og Ingebor Maria. Faddere:
Anders Ballestads kone, Maren Olesdatter, Niels Jacobssøns kone, Marthe Christensdatter, Niels Jacobssøn, Christen Langerøe, Lars Matthiæsøn, Jon Svenchessøn, Lars Olessøn, Jacob Anderssøn.

10.12.1797. Maren Arntsdatters uægte drengebarn Niels under Gulset. Til barnefader udlagt Niels Jonssøn, gift mand og gevorben soldat. Faddere:
Ole Gaashølens kone, Karen Arntsdatter, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn, Jacob Alfssøn.

17.12.1797. Ole Nielssøns drengebarn Niels Jacob fra Fossum Verk. Faddere:
Ingebor Maria Hansdatter, Marthe Pedersdatter, Søren Henricssøn, Lars Sørenssøn, Niels Magnussøn.

17.12.1797. Simon Simonssøns pigebarn Maren Kirstine under S. Breche. Faddere:
Niels Knudssøns kone, Sophie Thomædatter, Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Johannes Isaacssøn.

17.12.1797. Karen Andersdatters uægte pigebarn Johanne Maria under Bratsberg. Til barnefader udlagt Johannes Monssøn wed Jæger-Corpset. Faddere:
Maren Rasmusdatter, Gunnil Margarete Andersdatter, Jon Christenssøn, Erich Nielssøn, Christen Larssøn.

26.12.1797. Rasmus Halvorssøns drengebarn Søren fra S. Riis. Faddere:
Halvor Riises kone, Karen Clausdatter, Kittil Riis, Erich Knudssøn, Peder Sivertssøn.

26.12.1797. Ole Larssøns drengebarn Gunder fra Fossejore. Faddere:
Jacob Nielssøns kone, Karen Isaacsdatter, Anders og Hans Lie, Hans Knudssøn.

26.12.1797. Ole Halvorssøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Ole Anderssøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Hanssøn, Anders Olessøn, Peder Anderssøn.

26.12.1797. Peder Aslachssøns drengebarn Bartholomæus under Borrestad. Faddere:
Arne Thomæsøns kone, Ellen Margarete Larsdatter, Hans Torjussøn, Hans Pederssøn, Ole Nielssøn.

26.12.1797. Hans Knudssøns drengebarn Ole under S. Breche. Faddere:
Søren Toftes kone, Margrete Thomædatter, Christen Schrøder, Hans Olessøn, Lars Knudssøn.

26.12.1797. Søren Halvorssøns pigebarn Hedevig under Stulen. Faddere:
Helge Erichssøns kone, Karen Aslachsdatter, Jan Tolvssøn, Simon Aslachssøn, Helje Erichssøn.

31.12.1797. Lars Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aaltved. Faddere:
Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Jacob Nærum, Niels og Laers Halvorssøn.

31.12.1797. Poul Webjørnssøns drengebarn Jan under Gjerpen lille. Faddere:
Abraham Bergs kone, Helge Halvorsdatter, Henning, Erich og Abraham Berg.

31.12.1797. Jon Tordssøns pigebarn Ingebor Maria fra Hougen. Faddere:
Ingebor Kittilsdatter, Anne Hansdatter, Johan Rosenberg, Ole Kittilssøn, Abraham Olessøn.

31.12.1797. Christen Knudssøns pigebarn Anne under N. Fossum. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Karen Clausdatter, Envold Knudssøn, Anders Jenssøn, Knud Tollevssøn.

31.12.1797. Ole Monssøns pigebarn Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Christopher Hanssøns kone, Anne Halvorsdatter, Peder Sørenssøn, Gunder Monssøn, Gunder Jacobssøn.

31.12.1797. Lars Jonssøns pigebarn Berthe under Bradsberg. Faddere:
Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Jon Svenchessøn, Anders Larssøn, Christen Abrahamssøn.

31.12.1797. Peter Dyressøns pigebarn Gunnil fra Fikjen. Faddere:
Ole Dales kone, Gunnil Tronsdatter, Ole Torbjørnssøn, Ole Nirissøn, Ole Olessøn.

1798.

01.01.1798. Anders Olessøns drengebarn Ole under Borrestad. Faddere:
Ole Olessøns kone, Else Olesdatter, Østen Jonssøn, Hans Nielssøn, Søren Olessøn.

07.01.1798. Christen Gunderssøns pigebarn Ingebor under Hougen. Faddere:
Gunnil Olesdatter, Berthe Larsdatter, Ole og Anders Olessøn, Niels Jacobssøn.

07.01.1798. Lars Larssøns pigebarn Anne fra Bachen. Faddere:
Karen og Jøran Christensdatter, Ole Larssøn, Thomas Christenssøn, Isaac Olessøn.

07.01.1798. Halvor Halvorssøns pigebarn Ellen fra Holt øde. Faddere:
Anne Halvorsdatter, Hedevig Aslachsdatter, Christen Eikornrøe, Lars Liene, Hans Gullikssøn.

07.01.1798. Torkild Simonssøns pigebarn Magnil fra Aasebakken. Faddere:
Karen Johannisdatter, Bergit Torkildsdatter, Niels Christenssøn, Søren Olessøn, Anders Evenssøn.

07.01.1798. Jon Olessøns pigebarn Tore fra Bestuul. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Karen Kirstine Aslachsdatter, Anders Limie, Ellev Olessøn, Jacob Alfssøn.

07.01.1798. Anne Maria Jacobsdatters uægte drengebarn Niels fra Tambur-plads under Østre Borge. Manden Herbrand Halvorssøn har nogle aar sejlet udenlands.
Til barnefader er udlagt Lars Nielssøn fra Herre. Faddere: Lars Hanssøns kone, Maren Christensdatter, Lars Hanssøn, Ole Danielssøn, Tord Tostenssøn.

14.01.1798. Anders Hanssøns drengebarn Christen fra Fossum Verk. Faddere:
Ole Hanssøns kone, Anne Dorthe Aslachsdatter, Christen Claussøn, Jacob Peterssøn, Ole Jacobssøn.

14.01.1798. Anders Halvorssøns pigebarn Inger under S. Aas. Faddere:
Lars Halvorssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Lars Halvorssøn, Ole Olessøn, Rasmus Halvorssøn.

14.01.1798. Henric Jenssøns pigebarn Anne Karine fra Bøe-Rønning. Faddere:
Ole Jenssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Erich Henricssøn, Hans Janssøn, Amund Anderssøn.

14.01.1798. Halvor Olessøns pigebarn Tore fra Godal. Faddere:
Ole Olessøns kone, Maren Axelsdatter, Ole Olessøn, Tollev Gunderssøn, Jan Hougen.

21.01.1798. Isaac Christenssøns drengebarn Ole fra Holm. Faddere:
Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsdatter, David Holm, Michel Doxrøe, Lars Hanssøn.

28.01.1798. Sigur Jermundssøns drengebarn Ole under Moe. Faddere:
Torsten Jermundssøns kone, Pernelle Aslachsdatter, Torsten Jermundssøn, Peter Jacobssøn, Lars Madssøn.

04.02.1798. Henric Nielssøns drengebarn Ole fra Asebakken. Faddere:
Knud Jonssøns kone, Sara Larsdatter, Peder Anderssøn, Hans Anderssøn, Knud Jonssøn.

04.02.1798. Ole Jenssøns drengebarn Lars fra N. Løberg. Faddere:
Kittil Riises kone, Marthe Kittilsdatter, Lars og Anund Løberg, Kittil Erichssøn.

04.02.1798. Biørguv Olessøns drengebarn Ole under Nordre Bøe. Faddere:
Johannes Janssøns kone, Johanne Hansdatter, Aslach Isaacssøn, Peder Larssøn, Aslach Nielssøn.

04.02.1798. Niels Hanssøns pigebarn Grete fra Aasebakken. Faddere:
Hans Hanssøns kone, Ellen Jensdatter, Ole Halvorssøn, Ole Hanssøn, Engelbert Hanssøn.

04.02.1798. Svend Turvildssøns pigebarn Karen fra Aasebakken. Faddere:
Marthe Margarete Turvildsdatter, Inger Knudsdatter, Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn, Peder Olessøn.

04.02.1798. Lars Christenssøns pigebarn Maren Margarete fra Liene. Faddere:
Anne Halvorsdatter, Karen Kirstine Aslachsdatter, Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Isaac Christenssøn.

04.02.1798. Henric Torstenssøns drengebarn Torsten fra Doxrøe. Faddere:
Engelbert Doxrøes enke, Inger Tolvsdatter, Michel Doxrøe, Jan Stulen, Halvor Ersrøe.

04.02.1798. Maria Waldemarsdatters uægte drengebarn Hans fra Aas-Hammer. Til barnefader udlagt Jon Brynildssøn ved det Norske Jæger-Corps. Faddere:
Jørgen Halvorssøns kone, Gunnil Nielsdatter, Jacob Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

10.02.1798. Jan Halvorssøns pigebarn Inger Margarete fra Tofte. Faddere:
Niels Sems kone, Anne Berg, Peder Limie, Aslach Tofte, Christen Andr. Lund, Jochum Monrad.

11.02.1798. Rollev Sørenssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Abraham Christenssøns kone, Ingebor Kirstine Andersdatter, Ole og Poul Sørenssøn, Ole Rollevssøn.

11.02.1798. Rejer Anderssøns drengebarn Anders under N. Foss. Faddere:
Jacob Hanssøns kone, Zarche Olesdatter, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn, Anders Rejerssøn.

11.02.1798. Hans Knudssøns drengebarn Lars fra Kragetoe. Faddere:
Ole Larssøns kone, Else Jacobsdatter, Christen Langerøe, Anders Bækkevold, Lars Knudssøn.

11.02.1798. Jacob Anderssøns pigebarn Inger fra øvre Søelie. Faddere:
Hans Wallers kone, Karen Halvorsdatter, Rasmus Søelie, Niels Anderssøn, Christen Larssøn.

18.02.1798. Lars Christenssøn Riisbergs drengebarn Aslach Christian fra Fossum Verk. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Johanne Larsdatter, Christen og Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

18.02.1798. Lars Olessøn tvillingebørn Ole og Anne Kirstine under Lie. Faddere:
Søren Høysets kone, Anne Evensdatter, Anne Bjørnsdatter, Maren Solvesdatter, Even Høyset, Hans Lie, Lars Halvorssøn, Even Anderssøn, Christen Fløtterøe, Anders Olessøn.

18.02.1798. Jens Amundssøns drengebarn Jens fra Eegaasen. Faddere:
Lars Follougs kone, Askjer Tollevsdatter, Anders Nielssøn, Bent Jonssøn, Ole Torkildssøn.

18.02.1798. Tollev Rasmussøns pigebarn Ellen Maria under S. Breche. Faddere:
Rasmus Hanssøns kone, Anne Clarine Andersdatter, Lars Nielssøn, Jørgen Hanssøn, Halvor Larssøn.

25.02.1798. Knud Jacobssøns drengebarn Anders under Borrestad. Faddere:
Karine Hansdatter, Karen Maria Hansdatter, Christen Larssøn, Christopher Rollevssøn, Niels Tordssøn.

25.02.1798. Peder Stianssøns drengebarn Knud fra Gulset. Faddere:
Hans Olessøns kone, Ingebor Larsdatter, Hans Halvorssøn, Kittil Knudssøn, Gunder Nielssøn.

25.02.1798. Johannes Pederssøns pigebarn Anne Lisbeth fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Marthe Engelbertsdatter, Jens Hanssøn, Rasmus Larssøn, Peder Madssøn.

25.02.1798. Rasmus Olessøns pigebarn Anne Kirstine under N. Falchum. Faddere:
Dorthe Ovesdatter, Karen Andersdatter, Isaach Abrahamssøn, Peder og Knud Olessøn.

04.03.1798. Halvor Olessøns drengebarn Lars under Meen. Faddere:
Jens Follougs kone, Guri Torsdatter, Abraham Anderssøn, Niels Nielssøn, Lars Evenssøn.

04.03.1798. Maren Olesdatters uægte drengebarn Ole fra Grinilien. Til barnefader udlagt Engelbert Olessøn ved Jæger-Corpset. Faddere:
Peder Nirissøns kone, Ragnil Olesdatter, Peder Nirissøn, Anders Olessøn, Niels Anderssøn.

08.03.1798. Christen Andreas Lunds drengebarn Christen Lund. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Else Magdalene Engelbertsdatter, Søren Tofte, Simon Lund, Niels Sem, Peder Pederssøn.

11.03.1798. Ole Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Ole Halvorssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Tollev Jonssøn, Niels Larssøn, Torjer Torkildssøn.

11.03.1798. Ole Pederssøns pigebarn Inger under Øvrum. Faddere:
Anders Nyegaards kone, Tore Skejesdatter, Engelbert Pederssøn, Ole Nielssøn, Peder Halvorssøn.

11.03.1798. Lars Skejessøns pigebarn Ellen under Sørbøe. Faddere:
Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Anders Svenchessøn, Anders Larssøn, Anders Jonssøn.

11.03.1798. Anders Tovssøns pigebarn Karen under Tofte. Faddere:
Bergit Halvorsdatter, Asloug Erichsdatter, Anders Rejerssøn, Anders og Peder Nirissøn.

18.03.1798. Ole Nielssøns drengebarn Niels under Borrestad. Faddere:
Peder Aslachssøns kone, Berthe Nielsdatter, Hans Pederssøn, Isaac Eikornrøe, Hans Isaacssøn.

18.03.1798. Mads Christenssøns pigebarn Anne Maria fra N. Bøe. Faddere:
Lars Skavens kone, Karen Christensdatter, Peder Christenssøn, Lars Fossum, Peder Mortenssøn.

01.04.1798. Ole Sørenssøns drengebarn Engelbert fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Sørenssøns kone, Dorthe Pedersdatter, Peder Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Lars Haagenssøn.

01.04.1798. Jens Mortenssøns pigebarn Siri fra N. Ballestad. Faddere:
Jon Hougens kone, Ingebor Mortensdatter, Jacob og Jens Hanssøn, Ole Helgessøn.

05.04.1798. Halvor Anderssøns pigebarn Anne Karine fra Bradsbergkleven. Faddere:
Isaac Jacobssøns kone, Berthe Olesdatter, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Erich Engelbertssøn.

09.04.1798. Rasmus Haraldssøns pigebarn Inger Maria fra N. Søelie. Faddere:
Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Lars Lunde, Hans Ouestad, Sivert Hanssøn.

09.04.1798. Ole Heljessøns pigebarn Barbara fra Bøe Rønning. Faddere:
Engelbert Lucæssøns kone, Giertrud Hansdatter, Engelbert Lucæssøn, Knud Østenssøn, Niels Hanssøn.

15.04.1798. Laers Nielssøns pigebarn Anne Maria fra Ml. Løberg. Faddere:
Lars Hanssøns kone, Ingerliv Jonsdatter, Ole og Anund Løberg, Jens Olessøn.

18.04.1798. Peder Haraldssøns pigebarn Karen Dorothea fra Nedre Sem. Faddere:
Niels Sems kone, Christen Lunds kone, Lars Barnholt, Realf Ording, Peder Limie, Gunder Tevessøn.

25.04.1798. Halvor Hanssøn Søelies pigebarn Kirsten Maria fra Aasebakken. Faddere:
Svend Borgs enke, Maren Jørgensdatter, Lave Knudssøn, Henric Hamberg, Niels Kildal.

29.04.1798. Niels Anderssøns drengebarn Anders under Nordre Bøe. Faddere:
Tollev Grønsteens kone, Else Nielsdatter, Gunder Ellevssøn, Peder Bougerøe, Tollev Grønsteen.

29.04.1798. Ole Olessøns drengebarn Ole under Nordre Foss. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Anne Olesdatter, Halvor Jacobssøn, Anders Nielssøn, Niels Anderssøn.

29.04.1798. Anders Olessøns drengebarn Erich fra Aasebakken. Faddere:
Ole Halvorssøns kone, Else Henrichsdatter, Joh. Andr. Storm, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn.

06.05.1798. Anders Nielssøns drengebarn Engelbert fra Follestad. Faddere:
Maren Jacobsdatter, Maren Hermansdatter, Peder Mælum, Niels Sørenssøn, Lars Amundssøn.

06.05.1798. Zacharias Gregoriisøns pigebarn Anne Margarete fra Gravelie. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Engelbert Dyrkolds kone, Peder Haraldssøn, Erich Gravelie, Isaac Grinie.

06.05.1798. Asloug Olesdatters uægte pigebarn Marthe fra N. Falchum eje. Til barnefader udlagt Niels Olessøn fra S. Falchum. Faddere:
Knud Jonssøns kone, Else Sivertsdatter, Niels og Christen Larssøn, Jens Olessøn.

13.05.1798. Jens Olessøns drengebarn Anders under Nærum. Faddere:
Anders Ramsaasens kone, Marthe Olesdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Christen Olessøn.

13.05.1798. Christen Olessøns pigebarn Dorthe Maria under N. Hynie. Faddere:
Lars Skjolds kone, Maren Nielsdatter, Jens Hynie, Jens Olessøn, Henric Danielssøn.

17.05.1798. Lars Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Anders Jacobssøn, Anders og Erich Erichssøn, Lars Folloug.

20.05.1798. Ole Heljessøns drengebarn Lars fra Bradsbergkleven. Faddere:
Helje Ballestads kone, Ingebor Mortensdatter, Tord Heljessøn, Hans og Anders Jenssøn.

24.05.1798. Niels Pederssøns pigebarn Anne Gurine under S. Breche. Faddere:
Anders Aarhuuses kone, Karen Larsdatter, Anders Nirissøn, Halvor og Anders Larssøn.

28.05.1798. Christen Pederssøns drengebarn Peder fra Erlands Wenstøb. Faddere:
Christen Hanssøns kone, Anne Olesdatter, Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

28.05.1798. Isaac Hanssøns pigebarn Margarete fra S. Grinie. Faddere:
Simon Lunds kone, Karen Aslachsdatter, Erich Gravelie, Zacharias Lie, Halvor Fjelddalen.

28.05.1798. Ole Johannissøns pigebarn Kirsten fra Bradsbergkleven. Faddere:
Rasmus Hanssøns kone, Karen Clausdatter, Ole Bentssøn, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn.

28.05.1798. Isaac Anderssøns pigebarn Karen fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Isanne Isaacsdatter, Berthe Andersdatter, Jens Nielssøn, Rønnich Hanssøn, Ole Sæteret.

29.05.1798. Søren Pederssøn Toftes pigebarn Dorthe Hellene. Faddere:
Niels Sems kone, Asloug Tofte, Gunder Tevessøn, Aslach Tofte, Hans Knudsøn, Peder Pederssøn.

03.06.1798. Axel Nielssøns drengebarn Gunder fra S. Hynie. Faddere:
Alf Aarhuuses enke, Sara Dorothea Jensdatter, Jacob Jenssøn, Niels Gunderssøn, Solve Larssøn.

03.06.1798. Afdøde Gunder Jenssøns drengebarn Gunder under Gulset. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Hans Olessøns kone, Anders Jenssøn, Kittil Knudssøn, Halvor Torbjørnssøn.

03.06.1798. Christen Nielssøns drengebarn Niels fra Langerøe. Faddere:
Anders Bakkens kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Erich Nielssøn.

03.06.1798. Arne Uslers drengebarn Vincens Christian fra Aasebakken. Faddere:
Arne Hanssøns kone, Kirstine Olesdatter, Jørgen og Arne Olessøn, Engelbert Hanssøn.

10.06.1798. Ole Halvorssøns drengebarn Ole under Moe. Faddere:
Anders Limies kone, Hedevig Aslachsdatter, Anders Limie, Ole og Hans Aslachssøn.

10.06.1798. Jens Johannissøns pigebarn Karen fra Skougsrøe. Faddere:
Jacob Anderssøns kone, Inger Johannisdatter, Even Olessøn, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn.

10.06.1798. Niels Jenssøns pigebarn Anne Lisbeth fra Bradsbergkleven. Faddere:
Maren Tollevsdatter, Ingebor Jonsdatter, Erich Engelbertssøn, Erich Nielssøn, Gunder Jenssøn.

24.06.1798. Ole Olessøns pigebarn Kirsten under Meen. Faddere:
Guri Tordsdatter, Gunnil Olesdatter, Svend Zacharias Tordssøn, Lars Nielssøn, Anders Olessøn.

08.07.1798. Niels Gunderssøns drengebarn Tollev fra Bradsbergkleven. Faddere:
Bergit Kittilsdatter, Karen Clausdatter, Anund Tollevssøn, Lars Anundssøn, Ole Olessøn.

08.07.1798. Erich Christenssøns pigebarn Dorothea fra Bradsbergkleven. Faddere:
Ingebor Larsdatter, Asloug Pedersdatter, Anders Nielssøn, Anders Christenssøn, Christopher Pederssøn.

15.07.1798. Ole Torjerssøns Hans under S. Rising. Faddere:
Karen Torjersdatter, Bergit Jonsdatter, Torjer Evenssøn, Engelbert Christenssøn, Niels Olessøn.

15.07.1798. Gudmund Knudssøns pigebarn Karen Gurine under S. Breche. Faddere:
Margit Jensdatter, Ingebor Pedersdatter, Niels Knudssøn, Ole og Knud Olessøn.

22.07.1798. Ole Monssøns drengebarn Johannes fra N. Grinie. Faddere:
Anne Thomædatter, Margarete Monsdatter, Niels og Anders Engelbertssøn, Simon Jonssøn.

22.07.1798. Gunder Johannissøns pigebarn Maren fra Øde Sneltved. Faddere:
Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Tyge Kjær, Even Sneltved, Isaac Berg.

22.07.1798. Procurator Gasmanns drengebarn Carl Egidius født 30te Maji og hjemmedøbt 2den Junii. Faddere:
Mad. Brangstrup, Jfr. Gasmann, Auditeur Wessel, R. Realfssøn Ording, Schaaning.

29.07.1798. Jon Svenchessøns drengebarn Svenche under N. Frogner. Faddere:
Søren Hanssøns kone, Kirsten Jonsdatter, Hans Knudssøn, Niels og Even Jacobssøn.

29.07.1798. Peder Nielssøns drengebarn Johannes fra Bougerøe. Faddere:
Engelbert Bougerøes kone, Maria Nielsdatter, Niels Lien, Niels og Tolv Grønsteen.

29.07.1798. Isaac Jacobssøn Bommens drengebarn Jacob fra Bradsbergkleven. Faddere:
Halvor Anderssøns kone, Alet Jacobsdatter, Anders Olessøn, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn.

04.08.1798. Dorthe Maria Jansdatters uægte pigebarn Dorothea. Til barnefader udlagt Sondre Kittilssøn. Faddere:
Hans Thomæsøns kone, Dorthe Pedersdatter, Engelbert Halvorssøn, Peder Jonssøn fra Fossum Verk, Jens Haraldssøn.

19.08.1798. Anders Jenssøn Liens pigebarn Ingebor Maria. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Kirsten Einersdatter, Jens Henricssøn, Johannes Isaacssøn, Hans Janssøn.

19.08.1798. Amund Anderssøns pigebarn Marthe Maria fra Ulsvandet. Faddere:
Halvor Ersrøes kone, Karen Margarete Andersdatter, Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Engelbert Pederssøn.

24.08.1798. Skoleholder Hans Wilsbechs pigebarn Anne Friis fra Aasebakken. Faddere:
Jørgen Aalls kone, Jfr. Inger Aall, Niels Aall, Carl Møller, Frid. Arentz.

24.08.1798. Halvor Jenssøns pigebarn Kirsten Dorothea fra Aasebakken. Faddere:
Lave Knudssøns kone, Maren Jørgensdatter, Halvor Søelie, Ole Borge, Michel Halvorssøn.

26.08.1798. Tord Heljessøns drengebarn Niels fra S. Ballestad. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsdatter, Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn, Anders Ballestad.

26.08.1798. Aslach Nielssøns drengebarn Christen under N. Bøe. Faddere:
Niels Nielssøns kone, Maria Christensdatter, Jacob Jonssøn, Jens Nielssøn, Abraham Isaacssøn.

26.08.1798. Ole Olessøns drengebarn Christen under Borrestad. Faddere:
Anne Ellingsdatter, Gunnil Matthiædatter, Christen Larssøn, Ole Sørenssøn, Ole Simonssøn.

26.08.1798. Anders Evenssøns drengebarn Even fra Aasebakken. Faddere:
Ole Danielssøns kone, Tone Danielsdatter, Ole Evenssøn, Erich Klep, Halvor Isaacssøn.

26.08.1798. Halvor Tordssøns pigebarn Maren under S. Falchum. Faddere:
Ingebor Larsdatter, Ragnil Halvorsdatter, Niels Heljessøn, Halvor Rasmussøn, Rasmus Anderssøn.

26.08.1798. Enken Anne Hansdatters uægte pigebarn Dorthe Maria fra Aasebakken.
Udlagt til barnefader matros Hans Larssøn paa Aasebakken.
Faddere: Harald Høgs kone, Marthe Halvorsdatter, Halvor Bjørnssøn, Niels Tordssøn, Tord Doxrøe.

02.09.1798. Anders Engelbertssøns drengebarn Christian fra N. Wenstøb. Faddere:
Rasmus Ovessøns kone, Lisbeth Nielsdatter, Niels Svenossøn, Ole Monssøn, Engelbert Lucæssøn.

02.09.1798. Niels Aslessøns drengebarn Zacharias under Fossum Verk. Faddere:
Zacharias Hermanssøns enke, Maren Andersdatter, Jens Christenssøn, Knud Olessøn, Jacob Peterssøn.

02.09.1798. Erich Gregoriisøns pigebarn Ingebor fra Gravelie. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Daniel Jønnevold, Zacharias Lie.

09.09.1798. Johannes Jenssøns pigebarn Maren fra Gunborsdal. Faddere:
Knud Klevens kone, Johanne Halvorsdatter, Engelbert Bougerøe, Niels Halvorssøn, Torbjørn Kijse.

09.09.1798. Michel Michelssøns pigebarn Maren Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Abraham Christenssøns kone, Anne Halvorsdatter, Joh. Frid. Storm, Christopher Sivertssøn, Anders Nielssøn.

16.09.1798. Lars Nielssøns drengebarn Niels under Gulset. Faddere:
Gunder Nielssøns kone, Maren Hansdatter, Peder Stianssøn, Erich Henrichssøn, Jan Jørgenssøn.

16.09.1798. Erich Abrahamssøns pigebarn Maren fra Berreberg. Faddere:
Anders Amundssøns kone, Maren Olesdatter, Rasmus Berreberg, Ole Nøklegaard, Amund Olessøn.

16.09.1798. Bendix Andreæsøns pigebarn Susanne Marie fra Aasebakken. Faddere:
Gunnil Marie Olesdatter, Karen Bendixdatter, Jacob Jonssøn, Erich Arnessøn, Frans Bendixsøn.

23.09.1798. Halvor Larssøns drengebarn Rasmus fra N. Wenstøb. Faddere:
Christen Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsdatter, Christian Fossum, Christen Hoppestad, Knud Torjerssøn.

23.09.1798. Michel Christenssøns drengebarn Christen under Doxrøe. Faddere:
Isaac Holms kone, Berthe Andersdatter, Erich Gravelie, Anders og Henric Doxrøe.

23.09.1798. Ole Sørenssøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Else Alfsdatter, Anne Catharine Nielsdatter, Thomas Tobiæsøn, Niels Nielssøn, Even Halvorssøn.

29.09.1798. Michel Engelbertssøns drengebarn Torjer fra Bradsberg. Faddere:
Niels Kildals kone, Antonette Kildal, Christen Kildal, Niels Kildal, Hans Olessøn.

30.09.1798. Ellen Margarete Olesdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Niels under Gulset.
Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn, gevorben Soldat ved Det Syndenfjeldske Regiment. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Anne Margarete Colding, Hans Bjering, Christen Einerssøn, Børre Nielssøn.

07.10.1798. Erich Olessøns drengebarn Gunder fra Kiise. Faddere:
Johannis Bøes kone, Else Jacobsdatter, Lars Halvorssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Larssøn.

07.10.1798. Sivert Evenssøns drengebarn Hans under Bakken. Faddere:
Anders Bakkens kone, Lars Bakkens kone, Anders Torjerssøn, Jens Olessøn, Isaac Nielssøn.

07.10.1798. Torjer Evenssøns drengebarn Even under Kleven. Faddere:
Siri og Aagot Evensdatter, Niels Hougerøe, Helje Kousenrøe, Ole Torjerssøn.

07.10.1798. Hans Jacobssøns pigebarn Inger Karine fra Nærum. Faddere:
Anders Sørenssøns kone, Dorthe Sørensdatter, Even Hanssøn, Simon Lund, Niels Tordssøn.

07.10.1798. Ole Christenssøns pigebarn Lisbeth fra Bugot. Faddere:
Aslach Christenssøns kone, Inger Larsdatter, Kittil Gregerssøn, Saamund Christenssøn, Anders Evenssøn.

14.10.1798. Jens Zachariæssøns drengebarn Peder fra Kleven gaard. Faddere:
Ole Berrebergs kone, Gunnil Jacobsdatter, Knud Kleven, Torjer Evenssøn, Zacharias Jacobssøn.

14.10.1798. Michel Sigurssøns drengebarn Ole fra Hougerøe østre. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Clarine Andersdatter, Niels Knudssøn, Niels Sigurssøn, Henric Torjerssøn.

21.10.1798. Bent Bentssøns drengebarn Bent fra Aasebakken. Faddere:
Mette Maria Bentsdatter, Berthe Karine Pedersdatter, Torjer Tollevssøn, Ole Torjussøn, Herman Ludvigssøn.

21.10.1798. Ole Pederssøns pigebarn Karen under S. Fossum. Faddere:
Niels Grønsteens kone, Anne Pedersdatter, Gunder Ellevssøn, Hans Jenssøn, Jens Janssøn.

28.10.1798. Isaac Jenssøns drengebarn Christian under N. Foss. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Guri Rasmusdatter, Ole Simonssøn, Tolv Waldemarssøn, Engelbert Sørenssøn.

28.10.1798. Jon Torkildssøns Anne fra Kaasen i Luxefjeld. Faddere:
Ole Gunnuldssøns kone, Helge Halvorsdatter, Ole Olessøn, Ole Gunnuldssøn, Webjørn Halvorssøn.

04.11.1798. Peder Pederssøn Buses drengebarn Hans fra Fossum Verk. Faddere:
Ole Hanssøns kone, Dorthe Maria Pedersdatter, Engelbert og Lars Sørenssøn, Lorents Larssøn.

04.11.1798. Anders Erichssøns pigebarn Asloug fra Putten. Faddere:
Henric Torjerssøns kone, Clarine Andersdatter, Erich Gravelie, Peder Fjelddalen, Christen Erichssøn.

04.11.1798. Søren Engelbertssøns pigebarn Anne Kirstine fra Bradsbergkleven. Faddere:
Inger Engelbertsdatter, Lisbeth Kirstine Andersdatter, Halvor Larssøn, Niels Jacobssøn, Lars Christenssøn.

11.11.1798. Christen Jacobssøns pigebarn Margarete fra Goupaasen. Faddere:
Halvor Hanssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Torjerssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

11.11.1798. Anders Nirissøns pigebarn Ellen under S. Breche. Faddere:
Peder Nirissøns kone, Hellene Nielsdatter, Niri Wattenberg, Halvor Tordssøn, Erich Nielssøn.

18.11.1798. Rasmus Isaacssøn Eikornrøes drengebarn Isaac under Moe. Faddere:
Wijer Anderssøns kone, Siri Olesdatter, Vijer Anderssøn, Ole Eikornrøe, Sigur Ersrøe.

18.11.1798. Marthe Gundersdatters uægte pigebarn Ingebor under Bradsberg.
Til barnefader udlagt Halvor Larssøn, commandered matros.
Faddere: Anne Poulsdatter, Berthe Jensdatter, Thomas Gunderssøn, Ole Poulssøn, Christen Larssøn.

22.11.1798. Ole Christenssøn Borges drengebarn Christen. Faddere:
Anne Maria og Maren Engelbertsdatter, Aslach Tofte, Brynild Borge, Jon Sande.

25.11.1798. Rasmus Hanssøn Kudskes drengebarn Ole fra Bradsbergkleven. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Anne Olesdatter, Jørgen Hanssøn, Rasmus Larssøn, Christen Larssøn.

25.11.1798. Hans Olessøns drengebarn Ole under Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Maren Hansdatter, Tollev Svenossøn, Gjert Jacobssøn, Kittil Knudssøn.

25.11.1798. Ole Christenssøns pigebarn Dorthe under N. Løberg. Faddere:
Anne Svendsdatter, Guri Olesdatter, Christen Anderssøn, Anders Christenssøn, Rasmus Christopherssøn.

02.12.1798. Christen Berulfssøns drengebarn Berulf fra Follestad. Faddere:
Maren Berulfsdatter, Else Maria Nielsdatter, Simon Jonssøn, Lars Berulfssøn, Carl Olessøn.

02.12.1798. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Stulen ved Lie. Faddere:
Hans Ramsaasens kone, Anne Bjørnsdatter, Ole og Niels Olessøn, Isaac Nielssøn.

09.12.1798. Tolv Waldemarssøns pigebarn Anne Margarete fra Aashammer. Faddere:
Elisabeth Nielsdatter, Dorthe Maria Halvorsdatter, Jon Wenstøb, Isaac Jenssøn, Jacob Halvorssøn.

09.12.1798. Helje Erichssøns pigebarn Guri fra Kousenrøe. Faddere:
Margit Andersdatter, Karen Pedersdatter, Niels Høgelie, Michel Aamot, Torjer Evenssøn.

16.12.1798. Ole Sørenssøns drengebarn Søren fra Aasebakken. Faddere:
Marthe Larsdatter, Olea Sørensdatter, Hans Olessøn, Hans Kart, Rollev Sørenssøn.

16.12.1798. Søren Olessøns drengebarn Ole under Øvrum. Faddere:
Isaac Christenssøns kone, Anne Matthiædatter, Even Nærum, Torjus Torkildssøn, Christopher Rollefssøn.

26.12.1798. Elling Olessøns drengebarn Halvor fra Høymyr. Faddere:
Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensdatter, Jacob Olessøn, Anund Jørgenssøn, Jon Torstenssøn.

26.12.1798. Halvor Torbjørnssøns drengebarn Jens fra Langgangen. Faddere:
Berthe Knudsdatter, Torbor Torjersdatter, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn, Jon Tormossøn.

26.12.1798. Hans Anderssøns drengebarn Ole under Gulset. Faddere:
Anne Andersdatter, Sara Andersdatter, Gunder Nielssøn, Peder Rasmussøn, Ole Nirissøn.

26.12.1798. Halvor Knudssøns drengebarn Jon under Bradsberg. Faddere:
Abraham Anderssøns kone, Inger Jonsdatter, Lars og Niels Jonssøn, Anders Christenssøn.

26.12.1798. Jon Halvorssøns pigebarn Karen fra Wenstøb. Faddere:
Zacharias Claussøns kone, Maria Gundersdatter, Niels Otterholt, Ole Monssøn, Hans Olessøn.

26.12.1798. Niels Larssøn Tydsklands pigebarn Anne Karine under Strømdal. Faddere:
Christen Nielssøns kone, Berthe Maria Isaacsdatter, Niels Christenssøn, Hans Realfssøn, Ole Jenssøn.

26.12.1798. Niels Jacobssøns pigebarn Ellen under Meen. Faddere:
Kirsten Hansdatter, Gjertrud Olesdatter, Anders Hanssøn, Isaac Christenssøn, Isaac Anderssøn.

30.12.1798. Jon Alfssøns drengebarn Alf fra Løvaas under S. Rising. Faddere:
Torbjørn Nielssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas, Johannes Jenssøn, Hans Kikut.

1799.

01.01.1799. Anders Nielssøns drengebarn Niels fra N. Limie. Faddere:
Tollev Tollevssøns kone, Anne Madsdatter, Halvor Halvorssøn, Halvor Fjelddalen, Christian Nielssøn.

01.01.1799. Anders Erichssøns tvillingbørn Erich og Birthe fra Doxrøe. Faddere:
Anne Erichsdatter, Live Halvorsdatter, Isaac Holms kone, Birthe Andersdatter, Isaac Anundssøn, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Aamund Anderssøn.

06.01.1799. Christopher Christianssøns drengebarn Christian fra øvre Hoppestad. Faddere:
Inger Danielsdatter, Karen Hansdatter, Wilhelm Christianssøn, Claus Monssøn, Niels Danielssøn.

06.01.1799. Hans Tormoessøns drengebarn Tormoe fra Kikut. Faddere:
Torbjørn Nielssøns kone, Sidsel Tormoesdatter, Søren og Niels Røsager, Jon Tormoessøn.

06.01.1799. Ole Torkildssøns pigebarn Marthe Torine fra Bugslotten. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Christine Nielsdatter, Claus Olessøn, Christen Larssøn, Anders Nielssøn.

09.01.1799. Johan Peter Bergs drengebarn Johan Peter fra Bradsbergkleven. Faddere:
Matthias Madssøns kone, Antonette Kildal, Hans Bentssøn, Even Nielssøn, Lars Nørholm.

13.01.1799. Sondre Nirissøns pigebarn Birthe under S. Breche. Faddere:
Kirsten Pedersdatter, Dorthe Sørensdatter, Anders Olessøn, Hans Olessøn, Lars Sivertssøn.

20.01.1799. Kittil Kittilssøns drengebarn Jens fra S. Riis. Faddere:
Halvor Riises kone, Berthe Ellingsdatter, Ole Løberg, Even Olessøn, Lars Kittilssøn.

20.01.1799. Isaac Anundssøns drengebarn Anund fra S. Løberg. Faddere:
Anders Olessøns kone, Karen Clausdatter, Jon Løberg, Lars Anundssøn, Erich Erichssøn.

20.01.1799. Solve Larssøns pigebarn Anne Margarete fra Kjær. Faddere:
Isaac Grinies kone, Aganete Tygesdatter, Isaac Holm, Kittil og Lars Muustved.

27.01.1799. Christen Olessøns drengebarn Christian fra N. Hoppestad. Faddere:
Halvor Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsdatter, Aslach Hoppestad, Lars Christianssøn, Knud Torjerssøn.

27.01.1799. Ole Larssøns drengebarn Halvor under N. Fossum. Faddere:
Jørgen Olessøns kone, Maren Madsdatter, Hans Sørenssøn, Jens Hanssøn, Christen Riisberg.

27.01.1799. Niels Tovssøns pigebarn Gunnild fra Houkeraasen. Faddere:
Hans Olessøns kone, Guri Torsdatter, Hans Olessøn, Niels Anderssøn, Jon Jonssøn.

03.02.1799. Niels Christenssøns drengebarn Lorents under Strømdal. Faddere:
Niels Tydsklands kone, Ingebor Christensdatter, Christen Nielssøn, Jon Torjerssøn, Christen Larssøn.

03.02.1799. Tollev Anderssøns drengebarn Anders under Bradsberg. Faddere:
Antonette Christensdatter, Ingebor Halvorsdatter, Michel Engelbertssøn, Lars Olessøn, Lars Børgessøn.

03.02.1799. Hans Jacobssøns drengebarn Jon under N. Bøe. Faddere:
Barbara Olesdatter, Inger Isaacsdatter, Jacob Jonssøn, Gundbjørn Olessøn, Abraham Isaacssøn.

03.02.1799. Hans Christopherssøns pigebarn Ingebor fra V. Hougerøe. Faddere:
Erich Kiises kone, Anne Hed. Christophersdatter, Peder Hanssøn Bøe, Johannes Janssøn, Lars S. Aas.

03.02.1799. Bjørguv Olessøns pigebarn Ingebor under N. Bøe. Faddere:
Dorthe Pedersdatter, Asloug Halvorsdatter, Hans Jenssøn, Niels Aslachssøn, Christopher Jenssøn.

10.02.1799. Erich Henricssøns drengebarn Isaac under Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Ingebor Knudsdatter, Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn, Henric Jenssøn.

10.02.1799. Tord Halvorssøns pigebarn Ragnil Catharina fra Aasebakken. Faddere:
Hans Halvorssøns kone, Anne Halvorsdatter, Jon Sande, Ole Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

13.02.1799. Christen Schrøders drengebarn Knud fra Bradsbergkleven. Faddere:
Hans og Lars Knudssøns koner, Ole Pederssøn, Joh. Peter Berg, Anders Knudssøn.

17.02.1799. Lars Halvorssøns tvillinger fra S. Aas,
1) drengebarn Christopher. Faddere: Erich Kiises kone, Maren Hansdatter, Niels Berreberg, Ole Nielssøn Aas, Rasmus Halvorssøn.
2) pigebarn Ingebor. Faddere: Anders Halvorssøns kone, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Olessøn Aas, Gisle Franssøn, Hans Halvorssøn.

17.02.1799. Niels Gunderssøns pigebarn Inger Margarete fra Holm. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Hans Thomæsøns kone, Isaac Holm, Niels Hougerøe, Abraham Olessøn.

17.02.1799. Aslach Rasmussøns pigebarn Margarete fra Tveten. Faddere:
Maren Torsdatter, Else Nielsdatter, Kittil og Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

24.02.1799. Ole Jenssøns drengebarn Lars fra N. Løberg. Faddere:
Lars Kittilssøns kone, Ingerliv Jonsdatter, Kittil Hougen, Kittil Riis, Lars Løberg.

24.02.1799. Lars Olessøns tvillinger under Lie, 1) drengebarn Ole. Faddere: Rasmus Søelies kone, Siri Knudsdatter, Lars Simonssøn, Even Høyset, Jon Svendssøn.
2) pigebarn Anne. Faddere: Live Matthiædatter, Anne Bjørnsdatter, Jacob Anderssøn, Lars Halvorssøn, Christen Larssøn.

24.02.1799. Jens Rasmussøns pigebarn Margarete fra Forevald. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Margarete Christensdatter, Mons og Niels Rasmussøn, Niels Christenssøn.

27.02.1799. Hans Christenssøns pigebarn Inger Maria fra Ouestad. Faddere:
Ole Sandes kone, Karen Jonsdatter, Brynild Borge, Hans Smith, Hans Larssøn Meen.

27.02.1799. Lovis Vouverts pigebarn Anne Magdalene. Faddere:
S. Mouritsens kone, Christian Krusses kone, jomfrue Qvist, Christen Berg, Hans Qvist, Peder Elster.

10.03.1799. Anders Hansøns drengebarn Jon fra Engrav. Faddere:
Ole Søelies kone, Maren Hansdatter, Rasmus Søelie, Søren Høyset, Anders Stephenssøn.

10.03.1799. Gunder Nielssøns drengebarn Niels fra Gulset. Faddere:
Anders Findals kone, Maren Hansdatter, Gunder Larssøn, Kittil Knudssøn, Børge Nielssøn.

10.03.1799. Mads Dithmanssøns drengebarn Daniel under Gjerpen lille. Faddere:
Ingebor Torsdatter, Guri Torjersdatter, Kittil Muustved, Halvor Tordssøn, Lars Halvorssøn.

10.03.1799. Even Anderssøns pigebarn Birthe under Nærum. Faddere:
Hans Ramsaasens kone, Maren Solvesdatter, Isaac Anderssøn, Ole Olessøn, Niels Olessøn.

16.03.1799. Isaac Olessøns drengebarn Henric Jørgen fra Bradsbergkleven. Faddere:
Ole Isaacssøns kone, Anne Matthæa Olesdatter, Anders Henricssøn, Jan Tofte, Henric Jørgen Noord.

17.03.1799. Anders Torjerssøns drengebarn Torjer fra Skilbred. Faddere:
Ole Einerssøns kone, Karen Sigursdatter, Anders Amundssøn, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn.

21.03.1799. Johan Peter Rosenbergs pigebarn Maren fra Borge Østre. Faddere:
Maria Sørensdatter, Ellen Sivertsdatter, Ole Sørenssøn, Hans Sørenssøn, Jermund Jermundssøn.

21.03.1799. Henric Torjerssøns drengebarn Christen under Lund. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Zacharias Lies kone, Lars Aarhuus, Christen Lund, Erich Berg.

31.03.1799. Ole Gunderssøn drengebarn Jacob fra Bækkevold. Faddere:
Ole Sølies kone, Karen Jacobsdatter, Daniel Bækkevold, Torjus Lunde, Torjus Sørenssøn.

31.03.1799. Niels Olessøns pigebarn Marthe fra Berg. Faddere:
Jon Tordssøns kone, Ingebor Olesdatter, Knud Jonssøn, Gudmund Knudssøn, Abraham Olessøn.

07.04.1799. Isaac Nielssøns drengebarn Jacob fra Stulen ved Lie. Faddere:
Gunder Espedalens kone, Else Jacobsdatter, Engelbert Isaacssøn, Christen og Erich Nielssøn.

08.04.1799. Jacob Aalls pigebarn Dideriche, født d. 5te Martii og hjemmedøbt d. 9de ejusdem. Faddere:
Frue Rehbinder, Mad. Benedicta v. Cappelen, Jomfru Constance Aall, kammerherre S. Løvenskjold, Jørgen Aall, Søren Rasch, Carl Møller, Realf Ording.

09.04.1799. Christen Andreas Lunds pigebarn Maren Dorothea. Faddere:
Peder Limies kone, Else Magdalene Engelbertsdatter, Peder Haraldssøn, Lars Aarhuus, Lars Roeholt.

21.04.1799. Christen Heljessøns pigebarn Ingebor fra S. Ballestad. Faddere:
Even Hanssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Christopher Rollevssøn, Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn.

21.04.1799. Lars Ovessøns pigebarn Maren Kirstine under N. Løberg. Faddere:
Ole Løbergs kone, Lisbeth Halvorsdatter, Anun Løberg, Jon Svendssøn, Tollev Anderssøn.

02.05.1799. Tord Erichssøns pigebarn Kirsten under S. Breche. Faddere:
Simon Simonssøns kone, Karen Erichsdatter, Sondre Nirissøn, Erich Tordssøn, Kittil Sondressøn.

05.05.1799. Niels Hanssøns drengebarn Anders under S. Bøe. Faddere:
Ole Flittigs kone, Gjertrud Hansdatter, Ole Flittig, Ole Heljessøn, Amund Aslachssøn.

13.05.1799. Engelbert Pederssøns drengebarn Hans under N. Ballestad. Faddere:
Isaac Jonssøns kone, Anne Pedersdatter, Ole Pederssøn, Hans Pederssøn, Peder Halvorssøn.

13.05.1799. Ellev Olessøns drengebarn Henric under Tofte. Faddere:
Barbara Olesdatter, Karen Lindberg, Gundbjørn Olessøn, Ole Olessøn, Peder Mortenssøn.

13.05.1799. Søren Christianssøns pigebarn Anne fra Høyset. Faddere:
Lars Matthiæsøns kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Lars Aaltvet, Hans Halvorssøn.

13.05.1799. Hellich Amundssøns pigebarn Berthe Gurine fra S. Wenstøb. Faddere:
Berthe Axelsdatter, Ragnil Olesdatter, Gullik og Jens Amundssøn, Anders Anderssøn.

19.05.1799. Anders Olessøns drengebarn Anund under Bratsberg. Faddere:
Gunnild Isaacsdatter, Karen Clausdatter, Lars og Isaac Anundssøn, Christen Pederssøn.

19.05.1799. Jacob Nielssøn Bergmans pigebarn Ingebor Maria fra Bradsbergkleven. Faddere:
Axel Støchels kone, Amborg Nielsdatter, Lars Christenssøn, Jon Sørenssøn, Isaac Gunderssøn.

19.05.1799. Johannes Pederssøns pigebarn Pernelle under Fossum Verk. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Peder Madssøn, Sigfried Svendssøn, Hans Jenssøn.

19.05.1799. Simon Jonssøns pigebarn Ellen under S. Grinie. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Ingebor Jonsdatter, Christen og Lars Beruldssøn, Ole Monssøn.

02.06.1799. Lars Heljessøns drengebarn Halvor under S. Bøe. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Maren Nielsdatter, Ole Heljessøn, Peder Larssøn, Knud Østenssøn.

02.06.1799. Ole Gunnuldssøns pigebarn Karen Hellene fra Luxefield. Faddere:
Tore Liestuls kone, Berthe Nielsdatter, Erich Berg, Webjørn Halvorssøn, Christen Larssøn.

02.06.1799. Gunder Monssøns pigebarn Hedevig fra Forevold. Faddere:
Karen Christensdatter, Ingebor Christensdatter, Lars og Rasmus Christenssøn, Søren Halvorssøn.

09.06.1799. Lars Haagenssøns drengebarn Melchior under Erlands Wenstøb. Faddere:
Anne Karine Haagensdatter, Karen Baltzersdatter, Haagen Janssøn, Baltzer Jenssøn, Ole Knudssøn.

09.06.1799. Anders Nielssøns pigebarn Karen fra Nyegaard. Faddere:
Ole Pederssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Jacob Anderssøn, Peder Nyegaard, Isaac Nielssøn.

09.06.1799. Lars Halvorssøns pigebarn Johanne Friderica Skjold. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Gunnil Hansdatter, Henric Danielssøn, Christian Skjold, Lorentz Larssøn.

09.06.1799. Engelbert Hanssøns pigebarn Karen fra Aasebakken. Faddere:
Anne Maria Nielsdatter, Ingebor Kirstine Andersdatter, Lars Haagenssøn, Niels Hanssøn, Tolv Jonssøn.

23.06.1799. Christen Abrahamssøns tvillingsønner under Bradsberg.
1) Abraham. Faddere: Antonette Christensdatter, Karen Larsdatter, Erich Engelbertssøn, Peder Drengssøn, Anders Christenssøn.
2) Isaac. Faddere: Peder Drengssøns kone, Maria Abrahamsdatter, Lars Jonssøn, Halvor Knudssøn, Sondre Kittilssøn.

30.06.1799. Jan Engelbertssøns drengebarn Jacob fra Bougerøe. Faddere:
Jacob Bougerøes enke, Anne Rasmusdatter, Peder og Engelbert Bougerøe, Michel Engelbertssøn.

30.06.1799. Lars Torgrimssøns pigebarn Anne Kirstine fra S. Ballestad. Faddere:
Anders Ballestads kone, Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

30.06.1799. Ole Halvorssøns pigebarn Karen fra Troldsaas under S. Grinie. Faddere:
Helge Erichssøns kone, Karen Pedersdatter, Jørgen Torstenssøn, Niels Halvorssøn, Helje Erichssøn.

07.07.1799. Isaac Jacobssøns drengebarn Jon fra Bratsbergkleven. Faddere:
Erich Engelbertssøns kone, Marthe Matthiædatter, Jacob Isaacssøn, Matthias Engelbertssøn, Jon Jonssøn.

07.07.1792. Christen Hanssøns drengebarn Tollev under Aarhuus. Faddere:
Christen Wenstøbs kone, Rasmus Hanssøns kone, Engelbert Pederssøn, Jørgen Hanssøn, Lars Christianssøn.

07.07.1799. Jens Olessøns pigebarn Anne Karine fra Fossum Verk. Faddere:
Berthe Olesdatter, Karen Matthiædatter, Niels Nielssøn, Christopher Jenssøn, Niels Aslachssøn.

14.07.1799. Ole Einerssøns drengebarn Halvor under S. Grinie. Faddere:
Anne Sørine Clausdatter, Ingebor Jensdatter, Peder Hanssøn, Søren Grinie, Niels Olessøn.

14.07.1799. Christian Mejers pigebarn Maren Anne fra Aasebakken. Faddere:
Jon Sandes kone, Henric Hambergs kone, Torjus Torkildssøn, Anders Jonssøn, Arne Arvessøn.

14.07.1799. Peder Aslachssøns pigebarn Jesine under Borrestad. Faddere:
Anne Hansdatter, Karen Maria Hansdatter, Knud Nielssøn, Lorens P. Arnessøn, Christen Larssøn.

21.07.1799. Lars Erichssøns pigebarn Dorthe Maria fra Bratsbergkleven. Faddere:
Clarine Andersdatter, Maria Margarete Thomædatter, Halvor Berg, Niels Berg, Ole Jonssøn.

28.07.1799. Halvor Bjørnssøns drengebarn Gregorius fra Berreberg. Faddere:
Jan Toftes kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

28.07.1799. Augustinus Olessøns drengebarn Peter fra Nordre Sem. Faddere:
Guri Olesdatter, Hedevig Halvorsdatter, Ole Monssøn, Simon Jonssøn, Jon Peterssøn.

28.07.1799. Tollev Rasmussøns drengebarn Rasmus under S. Breche. Faddere:
Poul Christenssøns kone, Anne Halvorsdatter, Ole Christenssøn, Jens Amundssøn, Jørgen Hanssøn.

28.07.1799. Haavard Alfssøns drengebarn Hans under S. Rising. Faddere:
Ole Sæterets kone, Birgit Jonsdatter, Ole Torjerssøn, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn.

28.07.1799. Hans Olessøns pigebarn Inger under Strømdal. Faddere:
Aslach Kiises kone, Rasmus Olessøns kone, Peter Conradssøn, Erich Henricssøn, Christen Einerssøn.

28.07.1799. Isaac Samuelssøns pigebarn Asloug under Doxrøe. Faddere:
Henric Doxrøes kone, Ingebor Jacobsdatter, Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Torsten Doxrøe.

30.07.1799. Ole Anderssøns drengebarn Anders Christian fra Bratsbergkleven. Faddere:
Maren Christiansdatter, Anne Margarete Tobiædatter, Niels Knudsøn, Niels Madssøn, Niels Anderssøn.

04.08.1799. Lars Knudssøns pigebarn Karen fra N. Riis. Faddere:
Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsdatter, Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn.

11.08.1799. Jens Henricssøns drengebarn Abraham under Erlands Wenstøb. Faddere:
Aslach Olessøns kone, Anne Solvesdatter, Anders Jenssøn, Gunder Asbjørnssøn, Ole Knudssøn.

18.08.1799. Hans Knudssøns drengebarn Ole under S. Breche. Faddere:
Peder Limies kone, Aase Maria Andersdatter, Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erich Olessøn.

18.08.1799. Ole Torgrimssøns pigebarn Anne Kirstine fra S. Ballestad. Faddere:
Tord Heljessøns kone, Berthe Tordsdatter, Lars Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

18.08.1799. Anders Simonssøns pigebarn Marthe fra Bratsbergkleven. Faddere:
Maren Tordsdatter, Maren Jonsdatter, Singdal Simonssøn, Lars Olessøn, Jan Haagenssøn.

18.08.1799. Torsten Jermundssøns pigebarn Ingebor under Moe. Faddere:
Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsdatter, Ole Flittig, Hans Aslachssøn, Ole Engelbertssøn.

19.08.1799. Jens Peterssøn Rudes pigebarn Edel Margarete. Faddere:
Madame Aall fra Borrestad, Jomfru A. H. Kiill, Niels Aall, Jacob W. Rasch, Jacob Aall junior, Studiosus Schanche.

25.08.1799. Daniel Gunderssøns drengebarn Gunder fra Aasebakken. Faddere:
Torjus Lundes kone, Maren Olesdatter, Christopher Sivertssøn, Gunder Nielssøn, Ole Flogstad.

25.08.1799. Ole Pederssøns tvillingsønner under Ersrøe (Eriksrød).
1) Ole. Faddere: Peder Mortenssøns kone, Elisabeth Sivertsdatter, Sigur og Halvor Ersrøe, Jørgen Hermanssøn.
2) Jørgen. Faddere: Berthe og Karen Henricsdatter, Tor Halvorssøn, Rejer Anderssøn, Niels Larssøn.

01.09.1799. Ole Sørenssøns pigebarn Kirsten under Otterholt. Faddere:
Margarete Sørensdatter, Gunnil Olesdatter, Sigur Olessøn, Niels Otterholt, Erich Nielssøn.

08.09.1799. Halvor Olessøns pigebarn Maren fra Ersrøe. Faddere:
Christen Wenstøbs kone, Margit Andersdatter, Christen Wenstøb, Sigur Ersrøe, Christen Christianssøn.

22.09.1799. Anders Tordssøns drengebarn Isaac fra Bakken. Faddere:
Gunnil Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Niels Tordssøn, Anders Isaacssøn, Christen Nielssøn.

22.09.1799. Lars Larssøns drengebarn Christen fra Bakken. Faddere:
Ole Larssøns kone, Karen Christensdatter, Thomas Christenssøn, Ole Isachssøn, Hans Knudssøn.

22.09.1799. Lars Knudssøns pigebarn Marthe Margarete fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anders Henricssøns kone, Aslach Toftes kone, Jan Tofte, Hans Knudssøn, Hans Olessøn.

22.09.1799. Anders Olessøns pigebarn Mette Maria fra Aasebakken. Faddere:
Ellen Jensdatter, Maren Olesdatter, Kittil Jonssøn, Halvor Anderssøn, Østen Jonssøn.

29.09.1799. Ole Aslachssøns drengebarn Aslach fra Moe. Faddere:
Johannes Nielssøns kone, Hedevig Aslachsdatter, Johannes Nielssøn, Christopher Hoppestad. Niels Danielssøn.

29.09.1799. Knud Nielssøns drengebarn Niels under Borrestad. Faddere:
Berthe Nielsdatter, Johanne Maria Larsdatter, Hans Pederssøn, Ole Nielssøn, Ole Halvorssøn.

29.09.1799. Jon Halvorssøns pigebarn Ingebor fra Eikornrøe under Moe. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Zarche Olesdatter, Peter Jacobssøn, Thore Halvorssøn, Halvor Nielssøn.

29.09.1799. Engelbert Rasmussøns pigebarn Karen Dorothea fra Dyrkold. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

29.09.1799. Knud Jonssøns tvillingdøttre
1) Berthe Maria. Faddere: Lars Jonssøns kone, Karen Hansdatter, Jan Jørgenssøn, Aslach Hanssøn, Halvor Jonssøn.
2) Gunnil. Faddere: Jan Jørgenssøns kone, Anne Jacobsdatter, Jon Jonssøn, Niels Olessøn, Jens Olessøn.

03.10.1799. Herr Greve og Amtmand Otto Joachim Moltkes drengebarn Christian Frideric som er født d. 15de Sept. Faddere:
Frue Kammerherrinde Løvenskjold, Madame Rasch, Jomfru Constance Aall, Stiftamtmand Adeler, Kammerjunker Løvenskjold, Auditeur Wessel, Jacob Aall, Niels Aall.

06.10.1799. Jacob Nielssøns drengebarn Anders fra Klep. Faddere:
Ole Bakkens kone, Tone Nielsdatter, Anders Lie, Even og Søren Høyset, Gunder Bækkevold.

06.10.1799. Peder Gunderssøns drengebarn Solve fra Baaserøe. Faddere:
Isaac Anderssøns kone, Live Halvorsdatter, Kittil Sondressøn, Erich Erichssøn, Anders Olessøn.

06.10.1799. Ole Knudssøns drengebarn Knud fra Dale i Luxefjeld. Faddere:
Ole Olessøns kone, Berthe Andersdatter, Ole Olessøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

06.10.1799. Ole Asbjørnssøns pigebarn Maria fra Hobæk. Faddere:
Elling Høymyrs kone, Sidsel Tormosdatter, Torbjørn Nielssøn, Anund Høgelie, Jon Torstenssøn.

06.10.1799. Jacob Hanssøns pigebarn Pernelle under Berreberg. Faddere:
Tore Skreuas kone, Asloug Erichsdatter, Jacob Halvorssøn, Ole Pederssøn, Lars Christenssøn.

06.10.1799. Ole Halvorssøns pigebarn Lene Maria fra Aasebakken. Faddere:
Michel Michelssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn, Tord Halvorssøn.

09.10.1799. Christian Krusses pigebarn Michaeline Hedevig. Faddere:
Madame Krusse, Madame Møller, Jomfru Kiill, Henric Erboe, Lovis Vouvert, Sivert Bache.

13.10.1799. Jon Torkildssøns drengebarn Rasmus fra Grumstuul i Luxefjeld. Faddere:
Tore Listuls kone, Jon Torkildssøns kone, Jon Torkildssøn, Ole Gunnuldssøn, Ole Olessøn.

13.10.1799. Anders Sørenssøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Tollev Svenossøns kone, Anne Maria Nielsdatter, Hans Hanssøn, Hans Olessøn, Jacob Simonssøn.

16.10.1799. Anders Hanssøns drengebarn Anders under Østre Borge. Faddere:
Stoe Sørenssøns kone, Live Matthiædatter, Jacob Jonssøn, Knud og Lars Nielssøn, Peder Christenssøn.

20.10.1799. Lars Hanssøn drengebarn Peder under Meen. Faddere:
Ole Riises kone, Kirsten Hansdatter, Levor Christopherssøn, Erich Knudssøn, Halvor Olessøn.

27.10.1799. Peder Nirissøns drengebarn Andreas fra Wattenberg. Faddere:
Christine Nielsdatter, Ingebor Jonsdatter, Anders, Christopher og Niels Nirissøn.

27.10.1799. Hans Matthiæsøn Smiths drengebarn Matthias fra Aasebakken. Faddere:
Ole Borges kone, Inger Knudsdatter, Brynild Borge, Hans Ouestad, Erich Knudssøn.

27.10.1799. Johannes Jacobssøns pigebarn Gurine under S. Breche. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Ingebor Fransdatter, Simon Simonssøn, Niels Larssøn, Christopher Pederssøn.

27.10.1799. Claus Monssøns pigebarn Inger fra N. Hoppestad. Faddere:
Willum Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Zacharias Claussøn, Ole Gullikssøn.

27.10.1799. Ole Olessøns drengebarn Ole fra Stulen ved Lie. Faddere:
Even Anderssøns kone, Gunnil Andersdatter, Hans Lie, Jens Olessøn, Jacob Olessøn.

03.11.1799. Abraham Gunderssøns drengebarn Gunder fra S. Sneltved. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Marthe Jørgensdatter, Niels Holm, Niels Hougerøe, Anders Evenssøn.

03.11.1799. Even Olessøns pigebarn Maria fra Bøle. Faddere:
Lars Olessøns kone, Karen Maria Larsdatter, Lars Walen, Erich Erichssøn, Jens Johannissøn.

03.11.1799. Hans Hanssøns pigebarn Kirsten fra Aasebakken. Faddere:
Niels Hanssøns kone, Kirsten Simonsdatter, Lars Haagenssøn, Lars Simonssøn, Christopher Sivertssøn.

17.11.1799. Hans Gunderssøns drengebarn Ole fra Lie. Faddere:
Gunder Bækkevolds kone, Anne Rasmusdatter, Jacob Nærum, Laers Aaltved, Lars Zachariæsøn.

17.11.1799. Peter Jacobssøns pigebarn Anne fra Teigen. Faddere:
Jon Halvorssøns kone, Margit Pedersdatter, Jon Halvorssøn, Jens Nielssøn, Brynild Pederssøn.

21.11.1799. Michel Michelssøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Jon Larssøns kone, Severine Wærech, Abraham Christenssøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

21.11.1799. Torkild Simonssøns drengebarn Jens fra Aasebakken. Faddere:
Ole Olessøns kone, Ellen Nielsdatter, Søren Olessøn, Isaac Larssøn, Torjus Torkildssøn.

21.11.1799. Hans Qvists pigebarn Eleonore Caroline som blev født d. 11te Octbr. og hjemmedøbt d. 23de ejusdem. Faddere:
Mad. Wisløf, Anne Bruun Quist, Anne Elisabeth Bagge, Christian Monrad, Jacob Aalborg, Job Kiill.

23.11.1799. Peder Hanssøns drengebarn Søren Falchum fra N. Falchum. Faddere:
Hans J. Bloms kone, Maren Jørgensdatter, Hans J. Blom, Dideric Forbech, Realf R. Ording.

24.11.1799. Erich Christensøns drengebarn Halvor fra Berg. Faddere:
Abraham Henningssøns kone, Clarine Andersdatter, Poul Webjørnssøn, Henric Torjerssøn, Christen Erichssøn.

24.11.1799. Halvor Gunderssøns pigebarn Pernelle under Berreberg. Faddere:
Anders Skilbreds kone, Berthe Andersdatter, Anders Amundssøn, Anders Skilbred, Ole Rasmussøn.

27.11.1799. Niels Gregoriissøns pigebarn Maren fra Ml. Sem. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Ingebor Maria Pedersdatter, Lars Aarhuus, Søren, Jan og Aslach Tofte.

08.12.1799. Hans Halvorssøns pigebarn Anne fra Ramsaasen. Faddere:
Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even og Lars Høyset, Anders Ramsaasen.

08.12.1799. Ole Heljessøns pigebarn Pernelle fra Bradsbergkleven. Faddere:
Christen Heljessøns kone, Siri Mortensdatter, Tord Heljessøn, Daniel Hanssøn, Jens Mortenssøn.

22.12.1799. Torsten Torkildssøns pigebarn Anne fra Skilbred. Faddere:
Anders Torjerssøns kone, Kirsten Sigurdsdatter, Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Christen Larssøn.

22.12.1799. Johannes Hanssøns pigebarn Anne fra N. Ballestad. Faddere:
Ole Halvorssøns kone, Anne Lisbeth Danielsdatter, Gunder Isaacssøn, Jens Mortenssøn, Jens Hanssøn.

26.12.1799. Wijer Anderssøns drengebarn Halvor fra Luxefjeld. Faddere:
Rasmus Isaacssøns kone, Siri Olesdatter, Sigur og Halvor Ersrøe, Rasmus Isaacssøn.

26.12.1799. Christen Nielssøns pigebarn Karen fra Langerøe. Faddere:
Anders Bakkens kone, Else Jacobsdatter, Isaac og Erich Nielssøn, Lars Larssøn.

26.12.1799. Niels Svenossøns pigebarn Johanne under S. Grinie. Faddere:
Kirsten Isaacsdatter, Karen Rasmusdatter, Anders Engelbertssøn, Knud og Anders Nielssøn.

26.12.1799. Halvor Tordssøns pigebarn Maren under S. Falchum. Faddere:
Maren Jessdatter, Ragnil Halvorsdatter, Niels Heljessøn, Gunnul og Lars Tordssøn.

27.12.1799. Gotfred Lebrect Schutzs pigebarn Henrica, født 24de Oct. hjemmedøbt 10de Nov. Faddere:
Madame Jacob Aalls, jomfru Constance Aall, Christen Berg, Niels og Jørgen Aall, Carl Møller.

29.12.1799. Peter Adtzleus drengebarn Joachim, født 1te Nov. hjemmedøbt 10de ejusdem. Faddere:
Clara Hanssøn, Inger Bugge Monrad, Else Bøysøn, Bøye Ording, inspecteur Høch, Jacob Bøysøn, Nicolai Plesner.

29.12.1799. Christen Knudssøns drengebarn Knud under N. Fossum. Faddere:
Jacob Rasmussøns enke, Dorthe Maria Madsdatter, Enevold Knudssøn, Engelbert og Solve Pederssøn.

1800.

01.01.1800. Søren Pederssøns drengebarn Niels fra Tofte. Faddere:
Jan Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

01.01.1800. Anders Jenssøns pigebarn Ingebor Maria under Fossum Verk. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Karen Olesdatter, Johannes Isaacssøn, Jens Henricssøn, Halvor Torbjørnssøn.

01.01.1800. Ole Torjussøn juniors pigebarn Torbor fra Aasebakken. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Marthe Kittilsdatter, Kittil Gulset, Isaac Espedalen, Kittil Erichssøn.

05.01.1800. Anders Hanssøns pigebarn Lisbeth Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Christen Claussøns kone, Laurentse Knudsdatter, Christen Jenssøn, Gunder Larssøn, Hans Janssøn.

19.01.1800. Jacob Jonssøns drengebarn Isaac under N. Søelie. Faddere:
Isaac Ballestads kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Gunder Matthiæsøn.

19.01.1800. Torbjørn Nielssøns drengebarn Ole fra Suchen østre. Faddere:
Hans Kikuts kone, Sara Andersdatter, Ole Asbiørnssøn, Jørgen Olessøn, Jørgen Torstenssøn.

26.01.1800. Erich Nielssøns drengebarn Niels fra Bradsbergkleven. Faddere:
Anders Nirissøns kone, Birthe Thomædatter, Steen Folloug, Ole Isaacssøn, Abraham Nielssøn.

26.01.1800. Andreas Johan Storms drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Kirsten Jensdatter, Anne Karine Jonsdatter, Anders Jacobssøn, Gunder Jonssøn, Even Olessøn.

02.02.1800. Jens Hanssøns drengebarn Hans fra N. Ballestad. Faddere:
Jens Mortenssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Jonssøn, Gunder Espedalen, Anders Larssøn.

02.02.1800. Lars Matthiæsøns drengebarn Hans fra Høyset. Faddere:
Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Hans Halvorssøn, Harald Matthiæsøn.

09.02.1800. Peder Haraldssøns drengebarn Harald fra Ned. Sem. Faddere:
Peder Limies kone, Margarete Nielsdatter, L. Barnholdt, Albert Willumssøn, Christian Kraft.

09.02.1800. Rasmus Ovessøns drengebarn Engelbert under Strømdal. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Elisabeth Nielsdatter, Jan Olessøn, Søren Danielssøn, Anders Nielssøn.

09.02.1800. Ole Rønnikssøns drengebarn Anders fra Hougedal i Luxefjeld. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Sigur Olessøn, Rasmus Isaacssøn, Wijer Anderssøn.

23.02.1800. Jens Andreas Ravns drengebarn Joachim Bartholomæus. Faddere:
Did. Forbechs kone, Cicilia Bagge, Barbara Monrad, Christian Monrad, Ole Paus, Peder Holmer.

23.02.1800. Halvor Aslachssøns drengebarn Aslach fra Bratsbergkleven. Faddere:
Christen Christenssøns kone, Ingebor Pedersdatter, Aslach Isachssøn, Johannes Tollevsøn, Søren Aslakssøn.

23.02.1800. Anund Jørgenssøns drengebarn Jørgen fra Høgelie. Faddere:
Torbjørn Sukkens kone, Johanne Halvorsdatter, Elling Høymyr, Ole Hobæk, Niels Aamot.

23.02.1800. Zacharias Claussøns pigebarn Karen fra Slettene. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Gunnil Olesdatter, Niels Otterholt, Søren Hanssøn, Lars Gullikssøn.

23.02.1800. Hans Knudssøns pigebarn Live fra Kragetoe. Faddere:
Lars Bakkens kone, Siri Knudsdatter, Tord Bakken, Ole Larssøn, Lars Knudssøn.

23.02.1800. Jørgen Torstenssøns pigebarn Anne fra Marker. Faddere:
Peder Hanssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas,Torbjørn Sukken, Jørgen Olessøn.

23.02.1800. Knud Jacobssøns pigebarn Else fra Aasebakken. Faddere:
Christopher Rollefssøns kone, Inger Olesdatter, Hans Pederssøn, Hans Gunderssøn, Jan Olessøn.

02.03.1800. Engelbert Pederssøns pigebarn Marthe Maria fra Ml. Bøe. Faddere:
Dorthe Maria Jansdatter, Dorthe Maria Pedersdatter, Anders Jenssøn, Peder Hanssøn, Amund Aslachssøn.

09.03.1800. Simon Simonssøns drengebarn Knud under S. Breche. Faddere:
Even Nielssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Isaac Jacobssøn, Niels Knudssøn, Halvor Anderssøn.

09.03.1800. Lars Halvorssøns pigebarn Maria fra Aaltvet. Faddere:
Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Niels Halvorssøn, Even Høyset, Jacob Nærum.

09.03.1800. Rasmus Hanssøns pigebarn Anne fra Bratsbergkleven. Faddere:
Laurence Engelbertsdatter, Karen Olesdatter, Niels Olessøn, Lars Christenssøn, Søren Engelbertssøn.

16.03.1800. Anders Nirissøns drengebarn Niels under S. Breche. Faddere:
Marthe Maria Isaacsdatter, Guri Olesdatter, Christen Claussøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

16.03.1800. Ole Haraldssøns drengebarn Anders fra N. Søelie. Faddere:
Ole Bechevolds kone, Kirsten Simonsdatter, Rasmus Søelie, Isaac og Niels Jacobssøn.

16.03.1800. Maren Olesdatters uægte drengebarn Rønnik fra Grinilien. Til barnefader udlagt Rønnik Hanssøn, gevorben Soldat. Faddere:
Christine Nielsdatter, Karen Christensdatter, Henric Nielssøn, Tord Halvorssøn, Anders Nielssøn.

16.03.1800. Ole Anderssøns pigebarn Karen fra Nøklegaard. Faddere:
Ole Sæterets kone, Maren Christophersdatter, Ole Christopherssøn, Guldbrand Larssøn, Peder Myren.

16.03.1800. Søren Halvorssøns pigebarn Maren under Stulen. Faddere:
Gunder Forevolds kone, Karen Christensdatter, Mons Rasmussøn, Hans Hougerøe, Jan Tolvssøn.

19.03.1800. Isaac Hanssøns tvilling-pigebørn fra S. Grinie
1) Ingebor. Faddere: Zacharias Lies kone, Margarete Nielsdatter, Simon Lund, Halvor Fjelddalen, Niels Aamot.
2) Anne. Faddere: Niels Bøes kone, Maren Axelsdatter, Daniel Jønnevold, Solve Kjær, Erich Gravelie.

23.03.1800. Ole Olessøn Gaashølens drengebarn Jens under N. Foss. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Barbara Olesdatter, Ole Torbjørnssøn, Ellev Olessøn, Rejer Anderssøn.

23.03.1800. Ole Nielssøns drengebarn Isaac fra V. Borge. Faddere:
Berthe Nielsdatter, Inger Isaacsdatter, Knud og Niels Nielssøn, Aslach Anderssøn.

23.03.1800. Isaac Christenssøns pigebarn Kirsten fra Holm. Faddere:
Anders Doxrøes kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Niels og David Holm, Michel Doxrøe.

30.03.1800. Peder Halvorssøns drengebarn Niels under Meen. Faddere:
Live Halvorsdatter, Anne Larsdatter, Ole Pederssøn, Ole Jacobssøn, Anders Larssøn.

30.03.1800. Rasmus Franssøns pigebarn Anne Maria fra Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Karen Rasmusdatter, Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Zacharias Anderssøn.

30.03.1800. Rasmus Halvorssøns pigebarn Marthe Kirstine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Niels Tollevssøns kone, Tore Olesdatter, Niels Jenssøn, Christopher Olessøn, Peder Sivertssøn.

30.03.1800. Berulf Haagenssøns pigebarn Karen Kirstine under Moe. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Karen Jansdatter, Hans Haagenssøn, Halvor Janssøn, Søren Hanssøn.

30.03.1800. Torkild Nielssøns pigebarn Maria under Ml. Foss. Faddere:
Tore Liestuuls kone, Maria Solvesdatter, Tore Liestuul, Lars Grinielien, Henric Nielssøn.

06.04.1800. Mads Franssøns pigebarn Maren fra Rosvold. Faddere:
Gisle Franssøns kone, Maren Engelbertsdatter, Halvor og Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

06.04.1800. Niels Nielssøns pigebarn Karen under N. Bøe. Faddere:
Johannis og Mads Janssøns koner, Jens Nielssøn, Hans Larssøn, Ole Aslachssøn.

10.04.1800. Knud Østenssøns pigebarn Maria fra S. Bøe. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Barbara Larsdatter, Niels Gunderssøn, Ole Heljessøn, Jacob Østenssøn.

14.04.1800. Engelbert Halvorssøns drengebarn Johannes Christian under Erland Wenstøb. Faddere:
Hans Thomæsøns kone, Karen Bendixdatter, Amund Larssøn, Frideric Storm, Peder Jonssøn.

14.04.1800. Lars Jonssøns pigebarn Ragnil under Bratsberg. Faddere:
Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Anders Evenssøn.

14.04.1800. Anders Evenssøns pigebarn Berthe Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Tone Olesdatter, Maren Christensdatter, Niels Erichssøn, Daniel Olessøn, Peder Sivertssøn.

27.04.1800. Ole Simonssøns drengebarn Simon fra Aas-Hammer. Faddere:
Anders Henricssøns kone, Johannis Nielssøns kone, Tolv Waldemarssøn, Isaac Jenssøn, Christen Olessøn.

27.04.1800. Knud Erichssøns drengebarn Sivert fra Fossum Verk. Faddere:
Guri Olesdatter, Maren Andersdatter, Jacob Peterssøn, Knud Olessøn, Jacob Larssøn.

27.04.1800. Lars Olessøns pigebarn Berthe Kirstine fra Folloug. Faddere:
Even Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Lars Walen, Steen Folloug, Abraham Nielssøn.

28.04.1800. Lars Nielssøns drengebarn Andreas under Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Christine Nielsdatter, Jes og Abraham Olessøn, Erich Nielssøn.

30.04.1800. Niels Kildals drengebarn Jens fra Bratsbergkleven. Faddere:
Halvor Søelies kone, Anthonette Christensdatter, Halvor Søelie, Jon Sande, Anthon Kildal.

30.04.1800. Jacob Anderssøns drengebarn Lars fra Øvre Søelie. Faddere:
Lars Riises kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.

04.05.1800. Gunder Isaacssøns pigebarn Maren fra Espedalen. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Hedevig Jacobsdatter, Isaac Nielssøn, Johannes Hanssøn, Engelbert Isaacssøn.

08.05.1800. Anders Anderssøns drengebarn Knud fra Aarhuus. Faddere:
Peder Falchums kone, Maren Catharine Kystolsdatter, Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn, Jacob Jenssøn.

09.05.1800. Gunder Christenssøns drengebarn Christen fra Kjølnæs. Faddere:
Karen Torstensdatter, Anne Ulrica Bendixdatter, Ole Olessøn Bratterue, Peder Gunderssøn, Erich Arnessøn.

11.05.1800. Ole Olessøns pigebarn Anne Maria fra S. Aas. Faddere:
Lars Halvorssøns kone, Maren Jonsdatter, Niels Berreberg, Gisle Aas, Hans Halvorssøn.

11.05.1800. Peter Conradssøns pigebarn Anne Kirstine under Gulset. Faddere:
Erich Henricssøns kone, Maren Hansdatter, Kittil og Børge Gulset, Hans Reinholtssøn.

11.05.1800. Ole Olessøns pigebarn Christiana under Borrestad. Faddere:
Maren Olesdatter, Karen Matthiædatter, Christopher Sivertssøn, Christen Larssøn, Søren Olessøn.

11.05.1800. Anders Olessøns pigebarn Anne Karine under Borrestad. Faddere:
Marechen Aamundsdatter, Anne Matthiædatter, Even Halvorssøn, Torjus Torkildssøn, Lars Peter Arnessøn.

18.05.1800. Halvor Bjørnssøns drengebarn Helje under N. Foss. Faddere:
Barbara Olesdatter, Ingebor Engelbertsdatter, Torjer Olessøn, Tord Jacobssøn, Jon Kittilssøn.

18.05.1800. Lars Hanssøns drengebarn Hans under Bratsberg. Faddere:
Anne Rasmusdatter, Kirsten Larsdatter, Rasmus Hanssøn, Lars Larssøn, Lars Løberg.

22.05.1800. Niels Hanssøns drengebarn Christen under S. Bøe. Faddere:
Karen Abrahamsdatter, Johanne Hansdatter, Anun Aslachssøn, Rasmus Larssøn, Ole Levorssøn.

22.05.1800. Halvor Anderssøn drengebarn Gregers fra Aasebakken. Faddere:
Tollev Anderssøns kone, Maren Olesdatter, Tollev Anderssøn, Søren Rollevssøn, Kittil Jonssøn.

25.05.1800. Knud Bjørnssøns drengebarn Søren under Gulset. Faddere:
Peder Fjelddalens kone, Inger Johanne Danielsdatter, Christen Claussøn, Egil Peterssøn, Hans Anderssøn.

25.05.1800. Johannes Jenssøns drengebarn Halvor under Bratsberg. Faddere:
Anders Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Isaac Jacobssøn, Christen Pederssøn, Søren Danielssøn.

25.05.1800. Jens Christenssøn Riisbergs drengebarn Peder under S. Fossum. Faddere:
Lars Riisbergs kone, Karen Maria Andersdatter, Lars Haagenssøn, Jan Haagenssøn, Lars Skjold.

02.06.1800. Amund Anderssøns drengebarn Jens under Fossum Verk. Faddere:
Halvor Ersrøes kone, Anne Aslachsdatter, Henric Jenssøn, Hans Tordssøn, Henric Torjerssøn.

02.06.1800. Christen Ejnerssøns pigebarn Marthe under Gulset. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Karen Rasmusdatter, Hans Knudssøn, Kittil Pederssøn, Peder Rasmussøn.

02.06.1800. Niels Sørenssøns pigebarn Karen Maria fra S. Grinie. Faddere:
Karen Sørensdatter, Anne Olesdatter, Isaac Grinie, Anders Halvorssøn, Tord Olessøn.

02.06.1800. Peder Olessøns pigebarn Ingebor under Nøklegaard. Faddere:
Mads Christenssøns kone, Margarete Gundersdatter, Ole Aas, Ole Nøklegaard, Ole Rasmussøn.

08.06.1800. Lars Kittilssøns pigebarn Pernelle Catharine fra S. Sneltved. Faddere:
Ole Løbergs kone, Dorthe Ovesdatter, Kittil Riis, Gregers Muustved, Guttorm Knudssøn.

15.06.1800. Halvor Halvorssøns drengebarn Gullik fra Holt øde. Faddere:
Gunder Jacobssøns kone, Berthe Gulliksdatter, Gunder Jacobssøn, Lars Gullikssøn, Halvor Halvorssøn.

15.06.1800. Jon Tordssøns drengebarn Tord fra Engrav. Faddere:
Anne Hansdatter, Berthe Tordsdatter, Abraham og Niels Olessøn, Christopher Stephenssøn.

15.06.1800. Peder Fridericssøns pigebarn Ingebor fra Lyngaasen. Faddere:
Engelbert Christenssøns kone, Inger Jensdatter, Engelbert Christenssøn, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn.

15.06.1800. Marthe Jørgensdatters uægte pigebarn Ingebor under S. Falchum. Til Barnefader udlagt Gunnuld Jonssøn, gevorben grenadeer i Fridericswærn. Faddere:
Rasmus Ovessøns kone, Ragnil Jensdatter, Erich Madssøn, Anders Larssøn, Niels Anderssøn.

22.06.1800. Gunder Nielssøns pigebarn Anne Maria fra Gulset. Faddere:
Gunder Larssøns kone, Inger Gundersdatter, Anders Findal, Kittil Knudssøn, Ole Ejnerssøn.

22.06.1800. Inger Hansdatters uægte pigebarn Maren under Moe. Til barnefader udlagt Hans Aslachssøn Moe. Faddere:
Zacharias Slettenes kone, Søren Hanssøns kone, Lars Gullikssøn, Søren Hanssøn, Halvor Leegaas.

22.06.1800. Lehnsmand Peder Christenssøns pigebarn Dorothea fra S. Limie. Faddere:
Peder Haraldssøns kone, Elisabeth Dor. Barnholdt, Anders Holsteen, Aslach, Søren og Jan Tofte.

29.06.1800. Henric Kjøniges pigebarn Jessine under N. Breche. Faddere:
Ragnil Jensdatter, Marthe Christensdatter, Gudmund Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Niels Anderssøn.

06.07.1800. Gullik Torstenssøns drengebarn Lars fra Aarhuus. Faddere:
Lars Aarhuuses kone, Sara Jensdatter, Lars, Jens og Ole Alfssøn Aarhuus.

06.07.1800. Simon Gregoriisøns pigebarn Anne Magdalene fra Lund. Faddere:
Isaac Grinies kone, Margarete Nielsdatter, Aslach Stulen, Hans Nærum, Erich Gravelie.

06.07.1800. Engelbert Lucæsøns pigebarn Maren Maria under Moe. Faddere:
Knud Østenssøns kone, Pernelle Aslachsdatter, Lars Sørenssøn, Jacob Larssøn, Helje Olessøn.

06.07.1800. Gunnil Olesdatters uægte drengebarn Torjus fra Aakerøe. Til barnefader udlagt Torjus Torkildssøn. Faddere:
Christen Gunderssøns kone, Ole Olessøns kone, Christen Gunderssøn, Ole Olessøn, Jacob Østenssøn.

06.07.1800. Ragnil Olesdatters uægte pigebarn Pernelle. Til barnefader udlagt Peter Gasmann. Faddere:
Siri Evensdatter, Inger Jensdatter, Gunnul Nielssøn, Zacharias Anderssøn, Christen Larssøn.

22.07.1800. Christian Jynges drengebarn Isaac Kirstinus. Faddere:
Forvalter Jynges kone, jomfru A. B. Qvist, jomfru A. H. Kiill, forvalter Møldrup, J. Aalborg, C. Bruun, C. Kraft.

27.07.1800. Christen Hanssøns drengebarn Christen under Aarhuus. Faddere:
Rasmus Hanssøns kone, Clarine Andersdatter, Ole Alfssøn, Jørgen Hanssøn, Christen Christianssøn.

27.07.1800. Isaac Christenssøns drengebarn Hans fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Lienes kone, Karen Olesdatter, Jan Stulen, Lars Madssøn, Henric Doxrøe.

27.07.1800. Lars Gunderus Nielssøns pigebarn Maren Margarete under Baaserøe. Faddere:
Lars Larssøns kone, Anne Kar. Nielsdatter, Ole Larssøn, Anders Tordssøn, Anders Isaacssøn.

03.08.1800. Gunder Larssøns drengebarn Rejer fra Gulset. Faddere:
Gunder Nielssøns kone, Marthe Maria Olesdatter, Jacob Mælum, Ole Einerssøn, Christen Nyehuus.

03.08.1800. Christen Hanssøns drengebarn Rønnich fra Grinilien. Faddere:
Wijer Anderssøns kone, Berthe Hansdatter, Anders Jonssøn, Sigur Ersrøe, Anders Hanssøn.

10.08.1800. Jacob Aalls pigebarn Friderica Sophie, født 25de Julii og hjemmedøbt 29de ejusdem. Faddere:
Grevinde Moltke, M. S. Blom, M. K. Pous, KammerHer Adeler, Did. v. Cappelen, Niels Aall, Jacob Rasch.

17.08.1800. Søren Engelbertssøns drengebarn Lars fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Svendsdatter, Ingebor Fransdatter, Knud Johannissøn, Anders Christenssøn, Ole Anderssøn.

17.08.1800. Ole Danielssøns drengebarn Ole under Ned. Søelie. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Ellen Rasmusdatter, Jacob Anderssøn, Tord Torstenssøn, Daniel Olessøn.

24.08.1800. Lars Johannissøns drengebarn Johannes under Skilbred. Faddere:
Erich Berrebergs kone, Berthe Maria Nielsdatter, Anders Hanssøn, Knud Johannissøn, Kittil Halvorssøn.

24.08.1800. Jacob Anderssøns drengebarn Niels under Skougsrøe. Faddere:
Jens Johannissøns kone, Inger Olesdatter, Søren Grinie, Gunder Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

28.08.1800. Halvor Christenssøns pigebarn Anne Dorthe fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Hansdatter, Ingebor Pedersdatter, Rasmus Hanssøn, Ole Olessøn, Christen Anderssøn.

07.09.1800. Ole Pederssøns drengebarn Christen under Øvrum. Faddere:
Ole Nielssøns kone, Gunnil Matthiædatter, Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Niels Anderssøn.

07.09.1800. Isaac Olessøns hjemmedøbte tvillinger Hans og Ole fra Bratsbergkleven.
1) Hans. Faddere: Christen Mælums kone, Dorthe Matthiædatter, Berthe Jacobsdatter, Mette Jacobsdatter, Alet Jacobsdatter,
2) Ole. Faddere: Hans Nyehuus, Matthias Turvildssøn, Claus Kaasen, Ole Isaacssøn, Anders Halvorssøn, Abraham Nielssøn.

12.09.1800. Frideric Jacobssøns hjemmedøbte pigebarn Maren Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Anne Aasille Simonsdatter, Ingebor Christensdatter, Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Gunder Jacobssøn.

14.09.1800. Christen Jacobssøns pigebarn Margarete fra Goupaasen. Faddere:
Niels Hanssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Larssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

14.09.1800. Ole Torkildssøns pigebarn Gundbor fra Bugslotten. Faddere:
Anne Torkildsdatter, Ellen Tollevsdatter, Gullik og Jens Amundssøn, Knud Nielssøn.

14.09.1800. Christopher Olessøns pigebarn Maren Maria fra Bratsbergkleven. Faddere:
Erich Nielssøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Rasmus Halvorssøn, Christopher Christopherssøn, Lars Olessøn.

14.09.1800. Rasmus Isaacssøns pigebarn Maria under Moe. Faddere:
Jon Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Sigur og Halvor Olessøn, Hans Aslachssøn.

14.09.1800. Enken Anne Hansdatters uægte pigebarn Aase Karine fra Aasebakken.
Til barnefader udlagt Tollev Knudssøn, gevorben Soldat i Fredericswærn.
Faddere: Niels Larssøns kone, Anne Sørensdatter, Halvor Bjørnssøn, Niels Anderssøn, Niels Larssøn.

21.09.1800. Henric Nielssøns drengebarn Johan Ulric With fra Aasebakken. Faddere:
Amund Engelbertssøns kone, Kirsten Olesdatter, Amund Engelbertssøn, Even Halvorssøn, Niels Tordssøn.

21.09.1800. Ellev Torgrimssøns drengebarn Torgrim fra N. Falchum. Faddere:
Christen Claussøns kone, Maria Halvorsdatter, Egild Peterssøn, Christen Claussøn, Hans Tordssøn.

21.09.1800. Søren Danielssøns pigebarn Karen Maria under Bratsberg. Faddere:
Rasmus Ovessøns kone, Anne Elisabeth Danielsdatter, Johannes Bøle, Jens Johannissøn, Christen Pederssøn.

28.09.1800. Anders Halvorssøns pigebarn Inger under S. Aas. Faddere:
Lars Aases kone, Inger Larsdatter, Peder Mortenssøn, Hans og Rasmus Halvorssøn.

28.09.1800. Sondre Kittilssøns pigebarn Kirsten Maria under N. Løberg. Faddere:
Ole Løbergs kone, Bergit Kittilsdatter, Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

05.10.1800. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud fra Espedalen. Faddere:
Ole Torjussøns kone, Kiersten Knudsdatter, Ole Søelie, Lars Matthiæsøn, Kittil Erichssøn.

05.10.1800. Ole Anderssøns pigebarn Aagot fra Aasebakken. Faddere:
Knud Jacobssøns kone, Pernelle Andersdatter, Halvor Asbjørnssøn, Lars Danielssøn, Ole Gunderssøn.

12.10.1800. Hans Jacobssøns drengebarn Niels fra Nærum. Faddere:
Even Hanssøns kone, Inger Larsdatter, Simon Lund, Christen Larssøn, Søren Olessøn.

12.10.1800. Halvor Torbjørnssøns pigebarn Else Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Anders Jenssøns kone, Marthe Pedersdatter, Niels Jenssøn, Peder Pederssøn, Hans Janssøn.

19.10.1800. Isaac Anderssøns pigebarn Maria fra øde Sneltved. Faddere:
Gunder Johannissøns kone, Karen Jonsdatter, Søren Grinie, Jon Svendssøn, Hans Pederssøn.

26.10.1800. Tron Olessøns hjemmedøbte pigebarn Johanne født paa N. Riising. Faddere:
Anne Svendsdatter, Tore Olesdatter, Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Jan Haagenssøn.

09.11.1800. Jens Hanssøns drengebarn Erich under Ml. Fossum. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Helge Halvorsdatter, Peder Madssøn, Hans Jenssøn, Christen Christianssøn.

09.11.1800. Anders Hanssøns pigebarn Kirsten under N. Løberg. Faddere:
Søren Røsagers kone, Kirsten Hansdatter, Isaac Hanssøn, Anders Olessøn, Torbjørn Jonssøn.

09.11.1800. Even Anderssøns pigebarn Magnil fra Stulen ved Lie. Faddere:
Ole Olessøns kone, Anne Gulliksdatter, Ole Olessøn, Lars Knudssøn, Jens Olessøn.

16.11.1800. Jon Halvorssøns drengebarn Anders fra N. Wenstøb. Faddere:
Zacharias Slettenes kone, Maren Nielsdatter, Niels Otterholt, Torsten Hanssøn, Ole Gunderssøn.

16.11.1800. Ole Monssøns pigebarn Guri fra Fossum Verk. Faddere:
Halvor Torbjørnssøns kone, Maren Madsdatter, Johannes Pederssøn, Hans Anderssøn, Hans Jenssøn.

16.11.1800. Jens Olessøns pigebarn Gunnil under Langerøe. Faddere:
Isaac Espedalens kone, Karen Pedersdatter, Ole Olessøn, Even Anderssøn, Sivert Evenssøn.

23.11.1800. Gunder Jacobssøns pigebarn Maren under Kiise. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Else Jacobsdatter, Hans Bøe, Erich Kiise, Halvor Hanssøn.

28.11.1800. Ole Pauses drengebarn Christian Cornelius, født d. 21de og hjemmedøbt d. 24de Oct. Faddere:
Did. v. Cappelens kone, Johan Altenburgs kone, Ellen Marg. Blom, Hans J. Blom, Johan Blom, P. Adtzleu, Jon Peter Hansen.

30.11.1800. Søren Christianssøns pigebarn Marthe fra Høyset. Faddere:
Lars Aaltveds kone, Karen Maria Gundersdatter, Jacob Nielssøn, Lars Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

07.12.1800. Anders Torjerssøns drengebarn Torjer fra Ramsaasen. Faddere:
Kirsten Torjersdatter, Maria Stenersdatter, Hans Halvorssøn, Jacob Olessøn, Lars Knudssøn.

07.12.1800. Torbjørn Jonssøns pigebarn Birthe fra N. Løberg. Faddere:
Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsdatter, Jon Svendssøn, Gunder Evenssøn, Knud Sondressøn.

07.12.1800. Afdøde Ole Sørenssøns pigebarn Anne fra Norig under Otterholt. Faddere:
Margarete Sørensdatter, Marthe Engelbertsdatter, Gundbjørn Olessøn, Halvor og Sigur Ersrøe.

14.12.1800. Søren Hanssøn drengebarn Isaac under Moe. Faddere:
Jens Forevolds kone, Randi Larsdatter, Halvor Janssøn, Rasmus Nielssøn, Lars Gullikssøn.

1801.

01.01.1801. Isaac Anderssøns drengebarn Anders fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Lars Fjeldets kone, Kirsten Nielsdatter, Guldbrand Larssøn, Ole Sigurssøn, Jens Nielssøn.

11.01.1801. Even Olessøns drengebarn Ole fra Bøle. Faddere:
Abraham Sneltveds kone, Lisbeth Johannisdatter, Lars Walen, Isaac Aasterøe, Engelbert Johannissøn.

11.01.1801. Jens Johannissøns drengebarn Even fra Skougsrøe. Faddere:
Ingerliv Jonsdatter, Ingebor Johannisdatter, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn, Gunder Evenssøn.

11.01.1801. Anders Tovssøns drengebarn Jon under Tofte. Faddere:
Margit Olesdatter, Ingebor Jonsdatter, Rejer Anderssøn, Anders Olessøn, Østen Tovssøn.

11.01.1801. Engelbert Hanssøns drengebarn Hans fra Aasebakken. Faddere:
Marthe Larsdatter, Anne Maria Nielsdatter, Niels Hanssøn, Hans Olessøn, Niels Simonssøn.

11.01.1801. Hans Matthiæsøn Smiths pigebarn Maren Christine. Faddere:
Hans Ouestads kone, Maren Engelbertsdatter, Engelbert Wetlessøn, Jon Sande, Erich Knudssøn.

18.01.1801. Ole Olessøns drengebarn Michel under Meen. Faddere:
Dorthe Olesdatter, Karen Olesdatter, Ole Løkenberg, Anders Olessøn, Ole Tordssøn.

18.01.1801. Anders Erichssøns pigebarn Birthe Maria fra Doxrøe. Faddere:
Isaac Løbergs kone, Birthe Andersdatter, Isaac Holm, Michel Doxrøe, Lars Ballestad.

18.01.1801. Anders Nielssøns pigebarn Karen Kirstine fra Follestad. Faddere:
David Holms kone, Gunnil Andersdatter, Helle Christianssøn, Torbjørn Torstenssøn, Niels Olessøn.

19.01.1801. Peter Adtzleus pigebarn Bøyine Petronelle som var hjemmedøbt d. 1ste Jan. Faddere:
Madame Krag, Madme Maria Ording, jomfru Mogensine Sophie Bentsen, Hans Chrystie, Peder Flood, Christian Monrad, Peder Holmer.

24.01.1801. Michel Engelbertssøns drengebarn Christen fra Bratsberg. Faddere:
Anthonette Kildal, Kirsten Lydersdatter, Niels Kildahl, Anthon Kildahl, Anders Nøklegaard.

24.01.1801. Christen Schrøders drengebarn Knud fra Bratsbergkleven. Faddere:
Hans Olessøns kone, Karen Andersdatter, Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

25.01.1801. Anders Torjerssøns drengebarn Ole under Skilbred. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Inger Olesdatter, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn, Ole Claussøn.

01.02.1801. Niels Monssøns pigebarn Karen Kirstine fra Aashammer. Faddere:
Birgit Olesdatter, Gunnil Nielsdatter, Isaac Jenssøn, Hans Halvorssøn, Jan Tolvssøn.

03.02.1801. Aslach Christenssøns pigebarn Ragnild Maria under S. Breche. Faddere:
Christopher Bloms kone, C. I. Blom, Christen Blom, Ole Cudrio, Jon Peter Hansen, Niels J. Schlytter.

08.02.1801. Isaac Hanssøns drengebarn Hans fra S. Grinie. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Magnil Simonsdatter, Erich Gregoriissøn, Zacharias Gregoriisøn, Simon Aslachssøn.

08.02.1801. Solve Madssøns pigebarn Karen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Anne Maria Hansdatter, Lars Madssøn, Hans Tordssøn, Ole Christenssøn.

08.02.1801. Christopher Sivertssøns pigebarn Maren fra Aasebakken. Faddere:
Tord Halvorssøns kone, Karen Sivertsdatter, Halvor Buer, Even Halvorssøn, Hans Halvorssøn.

15.02.1801. Daniel Gregoriissøns drengebarn Johan fra Jønnevold. Faddere:
Niels Sems kone, Inger Aslacsdatter, Søren Tofte, Jan Tofte, Halvor Fjelddalen, Halvor Anderssøn.

15.02.1801. Henric Torjerssøns drengebarn Torjer fra Lundsaasen. Faddere:
Ole Kreppens kone, Berthe Maria Nielsdatter, Christen Erichssøn, Torbjørn Halvorssøn, Gunder Larssøn.

15.02.1801. Ole Larssøns drengebarn Jan fra Fossejore. Faddere:
Lars Bakkens kone, Karen Olesdatter, Niels Anderssøn, Jacob Nielssøn, Anders Tordssøn.

15.02.1801. Halvor Olessøns drengebarn Sigur fra Godal. Faddere:
Ole Dales kone, Karen Jonsdatter, Ole Knudssøn, Ole Olessøn, Ole Jonssøn.

22.02.1801. Rasmus Christopherssøns pigebarn Ingebor fra Berreberg. Faddere:
Erich Berrebergs kone, Ambor Isaacsdatter, Niels Berreberg, Erich Berreberg, Ole Olessøn Aas.

01.03.1801. Rasmus Haraldssøns drengebarn Wetle fra N. Søelie. Faddere:
Ole Søelies kone, Anne Jacobsdatter, Jacob Søelie, Søren Hanssøn, Sivert Hanssøn.

01.03.1801. Hans Olessøns drengebarn Svend under Gulset. Faddere:
Karen Maria Gundersdatter, Anne Borgesdatter, Kittil Knudssøn, Tollev Gunderssøn, Erich Svendssøn.

01.03.1801. Gunder Nielssøns drengebarn Christen fra Bækkevold. Faddere:
Hans Lies kone, Karen Olesdatter, Niels Bækkevold, Ole Larssøn, Jacob Nielssøn.

01.03.1801. Kittil Gregerssøns drengebarn Gregers fra Mustved. Faddere:
Aslach Tvetens kone, Inger Sophie Larsdatter, Solve Kiær, Lars Kiær, Lars Gregerssøn.

01.03.1801. Tolv Anund Waldemarssøn drengebarn Hans under S. Aas. Faddere:
Jørgen Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Ole Simonssøn, Henric Anderssøn, Jacob Peterssøn.

01.03.1801. Halvor Jacobssøn pigebarn Marthe Kirstine fra Kleven gaard. Faddere:
Maren Halvorsdatter, Inger Jensdatter, Henric Doxrøe, Even Nielssøn, Kittil Halvorssøn.

01.03.1801. Erich Christenssøns pigebarn Else Malene fra Berg. Faddere:
Niels Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Christen Erichssøn, Henning Berg, Poul Webjørnssøn.

01.03.1801. Christen Knudssøns pigebarn Ingebor under S. Fossum. Faddere:
Jacob Rasmussøns enke, Marthe Engelbertsdatter, Amund Anderssøn, Engelbert Pederssøn, Solve Pederssøn.

04.03.1801. Simon Simonssøns drengebarn Knud under S. Breche. Faddere:
Isaac Jacobssøns kone, Maren Erichsdatter, Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn, Aslach Christenssøn.

08.03.1801. Hans Larssøns drengebarn Lars under Ml. Bøe. Faddere:
Guri Olesdatter, Maria Christensdatter, Mads Christenssøn, Solve Larssøn, Peder Madssøn.

08.03.1801. Ole Anundssøns drengebarn Anund fra Oredalen. Faddere:
Gunder Johannissøns kone, Helge Olesdatter, Gunder Øde Sneltvet, Isaac Øde Sneltvet, Christen Larssøn.

08.03.1801. Tollev Anderssøns drengebarn Ole under Bratsberg. Faddere:
Lisbeth Halvorsdatter, Tone Davidsdatter, Michel Bratsberg, Lars Jonssøn, Lars Ovessøn.

08.03.1801. Jon Alfssøns drengebarn Halvor fra Løvaas. Faddere:
Johannes Jenssøns kone, Live Petersdatter, Even Olessøn, Niels Larssøn, Peder Sivertssøn.

08.03.1801. Kittil Kittilssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra S. Riis. Faddere:
Ole Løbergs kone, Inger Andersdatter, Lars Kittilssøn, Halvor Olessøn, Knud Olessøn.

15.03.1801. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Faddere:
Tyge Kjærs kone, Marthe Axelsdatter, Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Aslach Axelssøn.

15.03.1801. Lars Christenssøn Riisbergs drengebarn Christen under S. Fossum. Faddere:
Anne Gundersdatter, Anne Dorthe Aslachsdatter, Christen Riisberg, Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

15.03.1801. Engelbert Sørenssøn drengebarn Jens fra Fossum Verk. Faddere:
Engelbert Sørenssøns kone, Karen Pernelle Jochumsdatter, Engelbert Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Sørenssøn.

22.03.1801. Christopher Christianssøns drengebarn Abraham fra Ø. Hoppestad. Faddere:
Wilhelm Hoppestads kone, Margarete Christensdatter, Niels Danielssøn, Ole Aslachssøn, Claus Monssøn.

22.03.1801. Tord Heljessøns drengebarn Ole fra S. Ballestad. Faddere:
Lars Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Daniel Hanssøn, Christen Heljessøn.

22.03.1801. Anders Hanssøns drengebarn Anders under Ø. Borge. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Maria Rasmusdatter, Ole Rasmussøn, Anders Gunderssøn, Jacob Anderssøn.

29.03.1801. Ole Nielssøns pigebarn Anne Catharine under Borrestad. Faddere:
Anne Hansdatter, Ellen Larsdatter, Halvor Pederssøn, Knud Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

29.03.1801. Rejer Anderssøns pigebarn Ingebor under N. Foss. Faddere:
Gunnil Sørensdatter, Dorthe Ovesdatter, Even Olessøn, Niels Larssøn, Niels Anderssøn.

12.04.1801. Halvor Asbjørnssøns drengebarn Halvor under S. Breche. Faddere:
Gunder Johannissøns kone, Ragnil Brynildsdatter, Lars Olessøn, Johannes Jacobssøn, Niels Larssøn.

12.04.1801. Ole Gunderssøn drengebarn Gunder fra Bechevold. Faddere:
Ole Søelies kone, Netten Nielsdatter, Jon Espedalen, Isaac Jacobssøn, Daniel Gunderssøn.

12.04.1801. Halvor Larssøns drengebarn Ole under S. Breche. Faddere:
Inger Olesdatter, Gjertine Olesdatter, Anders Larssøn, Christen Larssøn, Poul Christenssøn.

12.04.1801. Sondre Nirissøns pigebarn Gjertrud Dorothea under S. Breche. Faddere:
Anne Andersdatter, Karen Olesdatter, Hans Anderssøn, Amund Sørenssøn, Anders Olessøn.

19.04.1801. Joachim Monrads drengebarn Isaac fra Aasebakken. Faddere:
Gunder Tevessøns kone, Jacob Nielssøns kone, Hans Torjussøn, Halvor Søelie, Jon Hanssøn.

19.04.1801. Ole Bjørnssøns drengebarn Knud under S. Breche. Faddere:
Niels Olessøns kone, Tore Olesdatter, Anders Nirissøn, Gudmund Knudssøn, Erich Tordssøn.

19.04.1801. Christen Abrahamssøns drengebarn Jacob under Bratsberg. Faddere:
Elisabeth Danielsdatter, Anne Poulsdatter, Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Ole Amundssøn.

24.04.1801. Hans Halvorssøns pigebarn Anne Maria fra Aas-Hammer. Faddere:
Ole Simonssøns kone, Abigael Halvorsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Anderssøn, Hans Halvorssøn.

26.04.1801. Helje Erichssøns drengebarn Erich fra Kousenrøe. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Else Isaacsdatter, Niels Høgelie, Tollev Gunderssøn, Niels Aamot.

26.04.1801. Lars Olessøns drengebarn Ole under Lie. Faddere:
Hans Ouestads kone, Maren Halvorsdatter, Even Lie, Peder Sivertssøn, Harald Matthiæssøn.

26.04.1801. Jørgen Torstenssøns pigebarn Anne fra Marker. Faddere:
Ole Hobæks kone, Anne Sigursdatter, Jørgen Olessøn, Anun Høgelie, Ole Jacobssøn.

26.04.1801. Isaac Sørenssøns pigebarn Kirsten fra Fossum Verk. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Karen Maria Gundersdatter, Erich Arnessøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

03.05.1801. Peter Hanssøns drengebarn Hans Andreas fra Fossum Verk. Faddere:
Gunnil Olesdatter, Maren Pedersdatter, Jacob Petersen, Hans Janssøn, Hans Anderssøn.

03.05.1801. Amtmand Selmers pigebarn Johanne Catharine, født d. 7de Febr. og hjemmedøbt d. 20de ejusdem. Faddere:
Frue Selmer, jomfrue Branmejer, Amtmand Selmer, Ole Christian Friis, Peder Haraldssøn.

10.05.1801. Lars Haagenssøns drengebarn Lars under Erlands Wenstøb. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Karen Andersdatter, Jan Jacobssøn, Haagen Janssøn, Jens Riisberg.

14.05.1801. Ole Halvorssøns drengebarn Peder fra Troldsaas under S. Grinie.. Faddere:
Torbjørn Nielsens kone, Anne Sigursdatter, Torbjørn Nielssøn, Helje Erichssøn, Jens Olessøn.

25.05.1801. Gisle Franssøns drengebarn Isaac fra N. Aas. Faddere:
Halvor Glørsmyrs kone, Maren Isaacsdatter, Mads Franssøn, Halvor Janssøn, Halvor Isaacssøn.

25.05.1801. Lorents Larssøns pigebarn Berthe Kirstine fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Lorentssøns kone, Karen Arnesdatter, Lars Lorentssøn, Johannes Larssøn, Ole Arnessøn.

31.05.1801. Jens Anundssøns drengebarn Lars under Bratsberg. Faddere:
Tone Davidsdatter, Maria Nielsdatter, Abraham Nielssøn, Jon Svendssøn, Christen Erichssøn.

31.05.1801. Jens Rasmussøns pigebarn Karen fra Forevold. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Karen Nielsdatter, Ole Rasmussøn, Jens Christenssøn, Mons Rasmussøn.

05.06.1801. Hans Qvists drengebarn Bartholomæus. Faddere:
Jørgen Aalls kone, Jomfru Inger Aall, Niels Aall, Jens Kill, Christen Berg, Hans Møller.

07.06.1801. Isaac Jenssøns drengebarn Christian under N. Foss. Faddere:
Ole Simonssøns kone, Anne Olesdatter, Engelbert Sørenssøn, Henric Danielssøn, Henric Nielssøn.

07.06.1801. Niels Jacobssøns drengebarn Isaac under Meen. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Maren Olesdatter, Isaac Christenssøn, Anders Larssøn, Jermund Jermundssøn.

14.06.1801. Anders Jonssøns drengebarn Jon under Meen. Faddere:
Anne Maria Jacobsdatter, Anne Jacobsdatter, Anders Larssøn, Svend Zacharias Tordssøn, Niels Jonssøn.

14.06.1801. Thomas Gunderssøns pigebarn Inger Maria under Bratsberg. Faddere:
Ulrica Wærek, Alet Jacobsdatter, Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Mons Henricssøn.

14.06.1801. Sara Dorothea Jensdatters uægte pigebarn Dorothea fra Aarhuus. Udlagt barnefader Ole Alfssøn. Faddere:
Anders Anderssøns kone, Ingeborg Pedersdatter, Anders Aarhuus, Hans Thomæsøn, Jacob Alfssøn.

21.06.1801. Michel Sigurssøns pigebarn Helge fra Østre Hougerøe. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Clarine Andersdatter, Niels Hougerøe, Niels Sigurssøn, Niels Knudssøn.

28.06.1801. Lars Matthiæsøns pigebarn Karen Kirstine fra Fløtterøe. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Anne Borgesdatter, Jacob Langerøe, Ole Torjussøn, Isaac Jacobssøn.

28.06.1801. Hans Kruuses pigebarn Anne Dorthe under Strømdal. Faddere:
Niels Tydsklands kone, Ingebor Jensdatter, Niels Hjorth, Lars Isaacssøn, Christen Larssøn.

05.07.1801. Christian Mejers drengebarn Jørgen Mejer fra Aasebakken. Faddere:
Jørgen Mejers Enke, Johanne Maria Larsdatter, Jon Sande, Halvor Søelie, Christen Larssøn.

05.07.1801. Hans Rejerssøns drengebarn Niels under S. Grinie. Faddere:
Niels Svenossøns kone, Ingebor Jensdatter, Ole Monssøn, Isaac Grinie, Peder Langeland.

05.07.1801. Christopher Nirissøns pigebarn Ellen Margarete fra S. Mælum. Faddere:
Anne Thomædatter, Gunnil Torsdatter, Christen Taule, Ole Christenssøn, Ole Olessøn.

12.07.1801. Peder Stianssøns drengebarn Stian Sannæs fra Gulset. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Anne Børgesdatter, Anders Nielssøn, Matthias Rejerssøn, Christen Christianssøn.

12.07.1801. Jon Torkildssøns pigebarn Maren fra Kaasen i Luxefjeld. Faddere:
Berthe Olesdatter, Aaste Torkildsdatter, Niels Monssøn, Tord Jacobssøn, Torkild Olessøn.

13.07.1801. Lars Barnholdts drengebarn Christen Lund. Faddere:
Marcus Barnholdts kone, Maria Cathar. Barnholdt, Lieutnt. Barnholdt, Marcus Barnholdt junior, Peder Limie, Lars Roholt Barnholdt.

19.07.1801. Ole Claussøns drengebarn Claus under S. Grinie. Gunnil Christensdatter, Anne Larsdatter, Søren Grinie, Engelbert Grinie, Hans Knudssøn.

19.07.1801. Ole Halvorssøns drengebarn Peder under Moe. Faddere:
Johannes Nielssøns kone, Anne Halvorsdatter, Anders Limie, Halvor Halvorssøn, Hans Aslachssøn.

19.07.1801. Lars Matthiæsøns pigebarn Anne fra Høyset. Faddere:
Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Matthias Hanssøn, Even Tollevssøn, Engelbert Matthiæsøn.

19.07.1801. Ole Poulssøns pigebarn Inger Maria under Bratsberg. Faddere:
Else Knudsdatter, Pernelle Andersdatter, Rasmus Halvorssøn, Christen Haraldssøn, Ole Hanssøn.

26.07.1801. Jan Fridericssøns drengebarn Halvor under N. Limie. Faddere:
Engelbert Christenssøns kone, Ingebor Jørgensdatter, Engelbert Christenssøn, Halvor Torbjørnssøn, Frideric Janssøn.

02.08.1801. Mads Dithmanssøns hjemmedøbte drengebarn Johannes fra N. Rising. Faddere:
Gunnil Rejersdatter, Gunnil Tordsdatter, Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Niels Olessøn.

09.08.1801. Gartner Peder Holmstrøms drengebarn Gustav fra S. Mælum. Faddere:
Christine J. Blom, jomfru Olavsen, Dideric v. Cappelen, Hans Schulse, Carl Carlssøn.

09.08.1801. Niels Gunderssøns drengebarn Niels fra Holm. Faddere:
Abraham Sneltveds kone, Niels Hougerøe og kone, Isaac Holm, David Holm.

09.08.1801. Niels Hanssøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Engelbert Hanssøns kone, Else Maria Henricsdatter, Jon Sande, Lars Haagenssøn, Aslach Anderssøn.

16.08.1801. Jacob Hanssøns drengebarn Daniel fra N. Ballestad. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Karen Kirstine Hansdatter, Halvor Knudssøn, Isaac Jenssøn, Niels Jonssøn.

16.08.1801. Jørgen Hanssøns drengebarn Christopher fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Svendsdatter, Clarine Andersdatter, Christen Hanssøn, Rasmus Hanssøn, Christopher Torstenssøn.

16.08.1801. Ole Sørenssøns pigebarn Ingebor Dorothea fra Aasebakken. Faddere:
Maren Berulfsdatter, Ingebor Johannisdatter, Hans Olessøn, Niels Jacobssøn, Lars Halvorssøn.

23.08.1801. Anders Nielssøns drengebarn Halvor fra N. Limie. Faddere:
Tollev Milekaasens kone, Gunnil Halvorsdatter, Anders Engelbertssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn.

30.08.1801. Halvor Anderssøns drengebarn Knud fra Bratsbergkleven. Faddere:
Niels Knudssøns kone, Maren Erichsdatter, Simon Simonssøn, Ole Hanssøn, Isaac Jacobssøn.

06.09.1801. Procurator Gasmanns drengebarn Oluf Leth, som d. 28. Martii var født og samme dag hjemmedøbt. Faddere:
Madme Gasmann ældre og yngre, Ole Leth, Jens Gasmann, Realf R. Ording.

06.09.1801. Anders Tordssøns drengebarn Isaac fra Bachen. Faddere:
Halvor Isaacssøns kone, Karen Isaacsdatter, Lars Bakken, Niels Tordssøn, Ole Larssøn.

06.09.1801. Poul Webjørnssøns pigebarn Else Maria fra Berg. Faddere:
Erich Christenssøns kone, Live Petersdatter, Henning Berg, Erich Christenssøn, Christen Nielssøn.

13.09.1801. Maren Madsdatters uægte pigebarn Andrea under Fossum Verk.
Udlagt til barnefader Muurmester Anders Sivertssøn, som blev begravet d. 22de Maji d.a. Han var kommet her fra Østlandet.
Faddere: Jens Moes kone, Dorthe Maria Madsdatter, Christen Knudssøn, Peder og Jost Madssøn.

16.09.1801. Procurator John Gotfred Brangstrups pigebarn Anne Hirscholm, født 19de Aug. og hjemmedøbt 27de ejusdem. Faddere:
Mad. Rougtved, Mad. Barnholdt, Jomfru E. Bøyesen, Did. v. Cappelen, Jacob Bøysøn, Realf R. Ording.

20.09.1801. Christen Olessøns drengebarn Beruld fra N. Hoppestad. Faddere:
Halvor Venstøbs kone, Margarete Christensdatter, Christian Fossum, Lars Beruldssøn, Halvor Venstøb.

20.09.1801. Gunder Jonssøns drengebarn Abraham fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Maria Jonsdatter, Christopher Pederssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn.

20.09.1801. Ole Olessøns drengebarn Niels fra Henningsdal. Faddere:
Erich Berrebergs kone, Marthe Olesdatter, Erich Berreberg, Jon Rønnichssøn, Amund Olessøn.

23.09.1801. Christen Beruldssøns drengebarn Rasmus fra Follestad. Faddere:
Maren Beruldsdatter, Ingebor Jacobsdatter, Simon Jonssøn, Lars Beruldssøn, Jens Olessøn.

25.09.1801. Peder Aslachssøns drengebarn Jens Carl under Borrestad. Faddere:
Jon Hanssøns kone, Inger Anthonette Evensdatter, Hans Torjussøn, Kittil Jenssøn, Aslach Anderssøn.

27.09.1801. David Christianssøns drengebarn Jacob fra Holm. Faddere:
Niels Holms kone, Maren Christiansdatter, Isaac Holm, Knud Nielssøn, Anders Nielssøn.

27.09.1801. Isaac Anundssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Løberg. Faddere:
Lars Torgrimssøns kone, Inger Jonsdatter, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Lars Anundssøn.

27.09.1801. Jens Olessøns pigebarn Anne Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Peter Hanssøns kone, Else Maria Olesdatter, Knud Erichssøn, Ole Torkildssøn, Jens Janssøn.

04.10.1801. Ole Gunderssøns drengebarn Jacob fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Kirstine Søeberg, Kirsten Olesdatter, Niels Olessøn, Halvor Tordssøn, Christopher Pederssøn.

18.10.1801. Ole Torgrimssøns drengebarn Erich fra S. Ballestad. Faddere:
Tord Heljessøns kone, Maria Isaacsdatter, Lars Torgrimssøn, Anders Erichssøn, Isaac Anundssøn.

31.10.1801. Gotfred Lebrecht Schutzes pigebarn Bente Hellene, som var hjemmedøbt og født den 3die næstforhen. Faddere:
Madame Bened. v. Cappelen, frøken Gyldenpalm, Søren Rasch, Jørgen Wright, Job Kiill, Hans Møller.

08.11.1801. Hans Knudssøns pigebarn Anne Karine fra S. Breche ejet. Faddere:
Jon Svenchessøns kone, Anne Svendsdatter, Peder Limie, Jon Erichstrup, Niels Kildal, Anders Knudssøn.

08.11.1801. Ole Torjerssøns pigebarn Groe fra Sæteret. Faddere:
Torjer Hanssøns kone, Bergit Jonsdatter, Jon Tormoessøn, Christen Olessøn, Peder Jonssøn.

14.11.1801. Ole Christenssøn Borges pigebarn Marthe Maria fra Aasebakken. Faddere:
Aslach Toftes kone, Anne Engelbertsdatter, Brynild Borge, Jon Sande, Ole Sande, Michel Halvorssøn.

15.11.1801. Jens Zachariæsøns drengebarn Anders fra Kleven gaard. Faddere:
Maren Olesdatter, Inger Jensdatter, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Jenssøn, Zacharias Anderssøn.

22.11.1801. Niels Hanssøns drengebarn Abraham under Ml. Bøe. Faddere:
Ole Flittigs kone, Anne Aslachsdatter, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn, Ole Flittig.

22.11.1801. Isaac Nielssøns pigebarn Ingebor Maria fra Eegaasen. Faddere:
Tore Olesdatter, Kirsten Jonsdatter, Knud Johannessøn, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn.

29.11.1801. Niels Olessøns drengebarn Ole under S. Breche. Faddere:
Ingebor Olesdatter, Karen Hansdatter, Aslach Berg, Anders Larssøn, Gudmund Knudssøn.

29.11.1801. Lars Halvorssøn Skjolds drengebarn Halvor under Fossum Verk. Faddere:
Anne Pedersdatter, Anne Maria Halvorsdatter, Jens Riisberg, Svend Aslachssøn, Christian Skjold.

29.11.1801. Amund Aslachssøns drengebarn Engelbert under Ml. Bøe. Faddere:
Dorthe Maria Jansdatter, Anne Aslachsdatter, Ole Heljessøn, Engelbert Pederssøn, Rasmus Aslachssøn.

13.12.1801. Henric Torstenssøns drengebarn Jan fra Doxrøe. Faddere:
Lars Johannissøns kone, Asloug Nielsdatter, Kittil Halvorssøn, Zacharias Jacobssøn, Jens Hanssøn.

13.12.1801. Ole Christenssøns drengebarn Halvor fra Bugot. Faddere:
Anders Sneltveds kone, Anne Maria Nielsdatter, Anders Sneltved, Gregers Mustved, Lars Gregerssøn.

13.12.1801. Ole Asbjørnssøns drengebarn Halvor fra Hobæk. Faddere:
Torjer Sæterets kone, Live Petersdatter, Jan Fridericssøn, Jørgen Torstenssøn, Jørgen Olessøn.

13.12.1801. Ole Halvorssøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Riises kone, Anne Kirstine Nielsdatter, Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Børre W. Anderssøn.

26.12.1801. Ole Olessøns drengebarn Niels fra S. Aas. Faddere:
Peder Nøklegaards kone, Maren Jonsdatter, Mads Bøe, Erich Kiise, Hans Hougerøe.

26.12.1801. Jon Torkildssøns drengebarn Ellev fra Grumstuul i Luxefjeld. Faddere:
Jon Torkildssøns kone, Ingebor Knudsdatter, Ole Olessøn, Anders Hanssøn, Rasmus Halvorssøn.

26.12.1801. Claus Monssøns hjemmedøbte tvillingbørn Mons og Inger, fødte paa N. Hoppestad. Faddere:
Wilhelm Hoppestads kone, Christen Claussøns kone, Karen Madsdatter, Maren Isaacsdatter, Christopher Hoppestad, Halvor Kiise, Hans Monssøn, Aslach Aasen, Christen Claussøn, Zacharias Claussøn.

26.12.1801. Ole Monssøns pigebarn Johanne fra N. Grinie. Faddere:
Ole Risings kone, Karen Rasmusdatter, Simon Jonssøn, Jon Nielssøn, Mons Olessøn.

27.12.1801. Rasmus Olessøns drengebarn Tollev under N. Falchum. Faddere:
Anne Kirstine Andersdatter, Maren Christiansdatter, Peder Olessøn, Peder Sørenssøn, Ole Anderssøn.

1802.

01.01.1802. Anders Jonssøns drengebarn Jon fra Ø. Bøe i Luxefjeld. Faddere:
Isaac Sæterets kone, Karen Jonsdatter, Isaac Anderssøn, Erich Berreberg, Ellev Olessøn.

03.01.1802. Berthe Maria Jørgensdatters uægte drengebarn Gunder fra Aasebakken.
Til barnefader udlagt Gunder Jenssøn.
Faddere: Truels Peterssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Niels Larssøn, Peter Nielssøn, Niels Anderssøn.

10.01.1802. Halvor Nielssøns pigebarn Karen fra Moe. Faddere:
Pernelle Aslachsdatter, Maria Nielsdatter, Christian Limie, Jens Nielssøn, Hans Aslachssøn.

10.01.1802. Knud Bjørnssøns pigebarn Berthe Maria under Fjelddalen. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Maren Olesdatter, Peder Fjelddalen, Zacharias Olessøn, Niels Larssøn.

10.01.1802. Gunder Johannissøns pigebarn Gunnil fra øde Sneltved. Faddere:
Halvor Asbjørnssøns kone, Karen Hansdatter, Halvor Asbjørnssøn, Isaac Anderssøn, Hans Pederssøn.

17.01.1802. Henric Jenssøns drengebarn Ole under Ml. Bøe. Faddere:
Christen Knudssøns kone, Anne Aslachsdatter, Amund Anderssøn, Erich Henricssøn, Hans Larssøn.

17.01.1802. Lars Christenssøns pigebarn Gunnil fra Liene. Faddere:
Halvor Leegaases kone, Karen Aslachsdatter, Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

24.01.1802. Lars Knudssøns drengebarn Peder fra Meen. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Lars Follougs kone, Ole Nielssøn, Lars Hanssøn, Anders Knudssøn.

24.01.1802. Halvor Olessøns pigebarn Lene Dorothea fra Aasebakken. Faddere:
Else Jensdatter, Karen Marie Olesdatter, Ole Halvorssøn, Thomas Olessøn, Hans Hanssøn.

31.01.1802. Sigur Olessøns drengebarn Ole fra Ersrøe. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Vijer Anderssøn, Ole Rønnikssøn.

31.01.1802. Hans Jacobssøns pigebarn Kirsten fra Bøe Rønningene. Faddere:
Gunnil Olesdatter, Asloug Maria Olesdatter, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn, Niels Aslachssøn.

31.01.1802. Jens Christenssøn Riisbergs Ingebor fra Langgangen. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Anne Pedersdatter, Haagen Janssøn, Lars Riisberg, Lars Skjold.

31.01.1802. Søren Olessøns pigebarn Mariane under Øvrum. Faddere:
Anders Olessøns kone, Anne Olesdatter, Ole Olessøn, Hans Jacobssøn, Jacob Christenssøn.

07.02.1802. Søren Halvorssøns drengebarn Erich under Stulen, født 9de Jan. Faddere:
Karen Aslachsdatter, Maren Aslachsdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

14.02.1802. Anders Erichssøns pigebarn Marthe fra Puten. Faddere:
Engelbert Olessøns kone, Clarine Andersdatter, Engelbert Olessøn, Niels Nielssøn, Gunder Larssøn.

15.02.1802. Christian Kruuses hjemmedøbte pigebarn Anne Erboe. Faddere:
Madame Baar og Madame Schutz, Jomfru Aamodt, S. Mouritsen, Hans Quist, Job Kiill, Christian Paus.

21.02.1802. Gunder Larssøns drengebarn Ole fra Gulset. Faddere:
Peder Stianssøns kone, Maren Hansdatter, Hans Olessøn, Anders Nielssøn, Ole Nirissøn.

28.02.1802. Jacob Jonssøns drengebarn Jens under N. Søelie. Faddere:
Jacob Hanssøns kone, Siri Mortensdatter, Jens Mortenssøn, Halvor Knudssøn, Jacob Anderssøn.

03.03.1802. Henric Pederssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Christine fra Fossum Verk, født 25de Jan. Faddere:
Tillige med forældrene, Anne Haraldsdatter, Hans Thomæsøn, Peder Jonssøn.

07.03.1802. Niels Gregoriisøns pigebarn Inger Karine fra Ml. Sem. Faddere:
Jan Toftes kone, Anne Sørensdatter, Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Halvor Anderssøn.

10.03.1802. Søren Pederssøns drengebarn Christen fra Tofte. Faddere:
Peder Limies kone, Anne Dorthe Christensdatter, Aslach Tofte, Jan Tofte, Niels Sem, Henric Anderssøn.

14.03.1802. Tord Heljessøns drengebarn Ole fra S. Ballestad. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Helgessøn, Christen Helgessøn.

14.03.1802. Jon Svendssøns pigebarn Inger fra Ml. Løberg. Faddere:
Jon Jonssøns kone, Abigael Svendsdatter, Niels Anderssøn, Torbjørn Jonssøn, Jens Olessøn.

21.03.1802. Peder Madssøns drengebarn Erich under Fossum Verk. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Dorthe Maria Madsdatter, Johannes Janssøn, Mads Janssøn, Halvor Gunderssøn.

21.03.1802. Lars Gunderus Nielssøns drengebarn Niels fra Bækkevold. Faddere:
Anne Catharine Nielsdatter, Kirsten Halvorsdatter, Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Isachssøn.

21.03.1802. Hans Larssøns pigebarn Dorthe Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Mads Christenssøns kone, Maria Christensdatter, Peder Larssøn, Solve Larssøn, Peder Gundersøn.

21.03.1802. Christen Haraldssøns tvillinge pigebørn Marthe Karine og Karen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Clarine Andersdatter, Tone Davidsdatter, Anne Margarete Jensdatter, Maria Nielsdatter, Erich Knudssøn, Jon Olessøn, Gunder Jonssøn, Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Jacob Larssøn.

28.03.1802. Niels Larssøns drengebarn Niels under Strømdal. Faddere:
Isaac Larssøns kone, Ingebor Christensdatter, Rasmus Ovessøn, Niels Christenssøn, Lars Isaacssøn.

28.03.1802. Eric Abrahamssøns pigebarn Ingebor fra Berreberg. Faddere:
Anders Jonssøns kone, Maren Olesdatter, Anders Jonssøn, Rasmus Berreberg, Amund Olessøn.

28.03.1802. Knud Nielssøns pigebarn Birthe Maria under Borrestad. Faddere:
Ole Nielssøns kone, Johanne Maria Tordsdatter, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

04.04.1802. Hans Halvorssøns pigebarn Inger fra S. Aas. Faddere:
Lars Halvorssøns enke, Pernelle Abrahamsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

04.04.1802. Isaac Jacobssøn Bommens pigebarn Sophie fra Bratsbergkleven. Faddere:
Birthe Jacobsdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Christopher Pederssøn.

04.04.1802. Dorthe Ovesdatters uægte pigebarn Anne Maria under Strømdal. Til barnefader udlagt Anders Anderssøn Tvet i Holden Sogn. Faddere:
Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesdatter, Ove Rasmussøn, Søren Danielssøn, Erich Svendssøn.

07.04.1802. Peder Haraldssøns drengebarn Ole Peter fra Nrd. Sem, født 22de Febr. og hjemmedøbt 26de ejusdem. Faddere:
Lars Skavens kone, Karen Bendixdatter, Niels Hyberdt, Amund Larssøn, Peder Jonssøn.

11.04.1802. Jens Mortenssøns drengebarn Jens fra N. Ballestad. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Kittilsdatter, Jens Hanssøn, Jacob Jonssøn, Jens Thorssøn.

11.04.1802. Tord Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebakken. Faddere:
Even Halvorssøns kone, Maren Solvesdatter, Peder Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Ole Nielssøn.

19.04.1802. Jacob Anderssøns pigebarn Anne Maria fra Ø. Søelie. Faddere:
Lars Buses kone, Ellen Sivertsdatter, Matthias Fløtterøe, Sivert Hanssøn, Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.

25.04.1802. Lars Larssøns drengebarn Lars fra Bakken. Faddere:
Anders Bakkens kone, Karen Christensdatter, Ole Larssøn, Niels Tordssøn, Ole Isaacssøn.

25.04.1802. Svend Turvildssøns drengebarn Knud fra Aasebakken. Faddere:
Hans Smiths kone, Kirsten Olesdatter, Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

25.04.1802. Halvor Pederssøns pigebarn Maren Elisabeth fra Bratsbergkleven. Faddere:
Gunnil Tordsdatter, Sara Halvorsdatter, Ole Olessøn, Jens Nielssøn, Peder Anderssøn.

02.05.1802. Ole Torjussøns drengebarn Torjus fra Øvrum. Faddere:
Lars Fløtterøes kone, Gunnil Pedersdatter, Lars Kittilssøn, Kittil Knudssøn, Ole Torjussøn.

02.05.1802. Christen Jenssøns pigebarn Kirsten Dorothea under S. Hynie. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

09.05.1802. Michel Michelssøns drengebarn Peder fra Aasebakken. Faddere:
Else Maria Olesdatter, Anne Pernelle Jonsdatter, Christopher Sivertssøn, Engelbert Aslessøn, Christen Larssøn.

09.05.1802. Ole Knudssøn Dales drengebarn Jon fra Luxefjeld. Faddere:
Ole Olessøns kone, Karen Jonsdatter, Erich Berreberg, Ole Olessøn, Ellev Olessøn.

09.05.1802. Ole Christopherssøns pigebarn Karen fra Luxefjeld. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Maren Christophersdatter, Gulbrand Larssøn, Ole Anderssøn, Hans Aslachssøn.

16.05.1802. Lars Torgrimssøns pigebarn Gurine fra S. Ballestad. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Kirsten Andersdatter, Tord Heljessøn, Børge Nielssøn, Anders Erichssøn.

16.05.1802. Anders Simonssøns pigebarn Hedevig fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Sigurdsdatter, Pernelle Andersdatter, Hans Sindalssøn, Lars Olessøn, Rasmus Halvorssøn.

23.05.1802. Rasmus Hanssøns drengebarn Hans under S. Breche. Faddere:
Laurentse Knudsdatter, Margarete Halvorsdatter, Søren Engelbertssøn, Lars Christenssøn, Peder Sørenssøn.

23.05.1802. Haavard Alfssøns drengebarn Torjer under S. Rising. Faddere:
Torjer Sæterets kone, Helge Olesdatter, Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Jon Tormossøn.

23.05.1802. Daniel Gunderssøns drengebarn Christen fra Aasebakken. Faddere:
Christence Sivertsdatter, Ellen Nielsdatter, Christen Engelbertssøn, Lars Sørenssøn, Gunder Jenssøn.

23.05.1802. Jacob Jacobssøns pigebarn Maren Kirstine fra Fossum Verk. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Ingebor Nielsdatter, Isaac Christenssøn, Jan Haagenssøn, Gunder Jacobssøn.

23.05.1802. Isaac Jacobssøns pigebarn Anne Karine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Erichsdatter, Maren Erichsdatter, Erich Engelbertssøn, Niels Jacobssøn, Anders Halvorssøn.

27.05.1802. Christen Knudssøns drengebarn Jon under Fossum Verk. Faddere:
Jacob Rasmussøns enke, Sidsel Tormoesdatter, Engelbert Pederssøn, Jon Kikut, Jost Madssøn.

30.05.1802. Isaac Sørenssøns pigebarn Kirsten Gurine under S. Hynie. Faddere:
Christen Jenssøns kone, Lorentz Larssøns kone, Sondre Kittilssøn, Aslach Axelssøn, Søren Sørenssøn.

07.06.1802. Anders Larssøns drengebarn Niels fra Skyer. Faddere:
Jens Ballestads kone, Kirsten Larsdatter, Søren Røsager, Lars Jonssøn, Johannes Olessøn.

07.06.1802. Ole Olessøns drengebarn Ole fra Bestuul. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Karen Jonsdatter, Ellev Olessøn, Zacharias Olessøn, Gunnul Nielssøn.

07.06.1802. Sivert Hanssøns drengebarn Lars fra N. Søelie. Faddere:
Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Søren Hanssøn, Lars Simonssøn, Christen Larssøn.

08.06.1802. Jan Halvorssøns pigebarn Maren Gurine fra Tofte. Faddere:
Aslach Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

13.06.1802. Knud Jonssøns drengebarn Hans under Gulset. Faddere:
Gunder Nielssøns kone, Karen Matthiædatter, Gunder Nielssøn, Jon Jonssøn, Niels Olessøn.

13.06.1802. Svend Svendssøns drengebarn Svend under Gulset. Faddere:
Maren Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Hans Anderssøn, Helje Erichssøn, Børge Nielssøn.

20.06.1802. Engelbert Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Dyrkold. Faddere:
Rasmus Franssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

27.06.1802. Rasmus Larssøns drengebarn Morten fra N. Fossum. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Lars Christianssøn, Erich Kiise.

27.06.1802. Maren Jonsdatters uægte drengebarn Halvor fra S. Aas. Til barnefader udlagt Rasmus Halvorssøn, soldat fra S. Aas. Faddere:
Peder Nøklegaards kone, Karen Rasmusdatter, Ole Olessøn, Mads Christenssøn, Halvor Isaacssøn.

27.06.1802. Lars Halvorssøns pigebarn Kirsten fra Aaltved. Faddere:
Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

04.07.1802. Ole Nielssøns pigebarn Anne under Borrestad. Faddere:
Lars Christenssøns enke, Signe Isaacsdatter, Christopher Stephenssøn, Knud Nielssøn, Lars Danielssøn.

18.07.1802. Erich Olessøns drengebarn Christopher fra Kiise. Faddere:
Johannes Janssøns kone, Else Jacobsdatter, Peder Hanssøn, Rasmus Larssøn, Hans Christopherssøn.

18.07.1802. Simon Simonssøns drengebarn Erich under S. Breche. Faddere:
Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Even Steensaasen.

18.07.1802. Lars Ovessøns pigebarn Ingebor under Bratsberg. Faddere:
Torbjørn Løbergs kone, Pernelle Christensdatter, Anund Løberg, Torsten Hanssøn, Børge Halvorssøn.

18.07.1802. Jens Henricssøns pigebarn Live Sophie under Erland Wenstøb. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Anne Madsdatter, Anders Jenssøn, Niels Jenssøn, Henric Evenssøn.

25.07.1802. Jon Alvssøns drengebarn Halvor fra Løvaas. Faddere:
Kirsten Halvorsdatter, Anne Sigursdatter, Jørgen Olessøn, Johannes Jenssøn, Jens Olessøn.

25.07.1802. Hans Rejnholtssøns pigebarn Else Dorothea under Gulset. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Olea Kallenskye, Peter Conradssøn, Borge Nielssøn, Jens Anderssøn.

01.08.1802. Thore Olessøns drengebarn Bent fra Grinilien. Faddere:
Anders Jonssøns kone, Berthe Nielsdatter, Anders Jonssøn, Ole Olessøn, Biørn Larssøn.

01.08.1802. Aslach Anderssøns drengebarn Hans Andreas under Borrestad. Faddere:
Madame Aall, jomfru Schow, jomfru Iversen, Hans Møller, Job Kiill, Christian Paus.

05.08.1802. Ole Pauses pigebarn Maria Marthine, født 5te Maji og hjemmedøbt 12te ejusdem. Faddere:
Ole Cudrios kone, Petronelle Cornelia Blom, Christiana Blom, Gerhard v. d. Lippe, Nicolai Plesner, Mogens Riegels.

13.08.1802. Christen Olessøns drengebarn Søren fra Aas-Hammer. Faddere:
Margit Jonsdatter, Ingebor Jensdatter, Peder Jonssøn, Henric Anderssøn, Isaac Jenssøn.

22.08.1802. Halvor Olessøns drengebarn Halvor fra Ersrøe. Faddere:
Sigur Ersrøes kone, Anne Olesdatter, Sigur Ersrøe, Ole Olessøn, Peder Nirissøn.

22.08.1802. Jacob Nielssøn Bergmans drengebarn Christen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ingebor Hansdatter, Anne Kirstine Jacobsdatter, Simon Jonssøn, Anders Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

22.08.1802. Frideric Jacobssøns pigebarn Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Jacob Jacobssøns kone, Maren Madsdatter, Lars Nielssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

22.08.1802. Ole Ejnerssøns pigebarn Kirsten under S. Grinie. Faddere:
Ole Claussøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Jens Olessøn, Niels Olessøn, Berthel Olessøn.

29.08.1802. Knud Nielssøns pigebarn Else fra N. Wenstøb. Faddere:
David Holms kone, Anne Torkildsdatter, Anders Engelbertssøn, Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn.

03.09.1802. Procurator John Godtfred Brangstrups drengebarn Hans som var født 10. Aug. og hjemmedøbt 17. ejusdem. Faddere:
J. Bøyssøns kone, K. H. Gasmann, P. Rougtved, Inspecteur Høch, Realf P. Ording.

05.09.1802. Ole Olessøns drengebarn Hans fra Stulen under Lie. Faddere:
Even Anderssøns kone, Anne Gulliksdatter, Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Christen Larssøn.

12.09.1802. Lars Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Faddere:
Halvor Gunderssøns kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Isaac Holm, David Holm, Isaac Grinie, Aslach Axelssøn.

12.09.1802. Lars Johannissøns pigebarn Maren under Skilbred. Faddere:
Halvor Langerøes kone, Birthe Maria Nielsdatter, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Lars Gregerssøn.

12.09.1802. Anders Olessøns pigebarn Tone Maria under Borrestad. Faddere:
Ellen Margarethe Amundsdatter, Karine Maria Jonsdatter, Søren og Ole Olessøn, Halvor Nielssøn.

19.09.1802. Ole Heljessøns drengebarn Lars fra Bratsbergkleven. Faddere:
Tord Heljessøns kone, Anne Andersdatter, Christen Heljessøn, Jens Hanssøn, Erich Sondressøn.

19.09.1802. Rasmus Ovessøns pigebarn Inger Maria under Strømdal. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Ingebor Ovesdatter, Jan Olessøn, Niels Svenossøn, Knud Nielssøn.

26.09.1802. Lovis Vouverts pigebarn Lovise Marthea født 20de Aug. hjemmedøbt 5te Sept. Faddere:
Christian Monrads kone, A. H. Wille, Christen Blom, Hans J. Blom, Jon Peter Hansen, Job Kiill.

03.10.1802. Anders Evenssøns pigebarn Ragnil fra N. Sneltved. Faddere:
Søren Røsagers kone, Kirsten Larsdatter, Ole Bugot, Niels Aamot, Jens Hanssøn.

03.10.1802. Halvor Asbjørnssøns pigebarn Anne Gurine under S. Breche. Faddere:
Aslach Rugstads kone, Karen Erichsdatter, Lars Olessøn, Halvor Jonssøn, Kittil Kittilssøn.

03.10.1802. Anders Nielssøns pigebarn Ingebor under Fossum Verk. Faddere:
David Holms kone, Maren Madsdatter, Knud Nielssøn, Niels Svenossøn, Gunder Engelbertssøn.

10.10.1802. Hans Møllers drengebarn Nicolai Benjamin født 17de Sept. hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
Mad. Amborg Aall, Bened. v. Cappelen, Jomfru Adelhej Rasch, Kammer-Herre Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, N. B. Aall.

10.10.1802. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Stulen under Lie. Faddere:
Hans Halvorssøns kone, Inger Andersdatter, Christen Olessøn, Simon Rollevssøn, Lars Olessøn.

10.10.1802. Jon Tordssøns pigebarn Olea Maria fra Engrav. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Olesdatter, Jacob Engelbertssøn, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn.

10.10.1802. Christen Pederssøns pigebarn Anne Aasille fra Aasebakken. Faddere:
Kittil Riises kone, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Riising, Lars Knudssøn, Christen Christianssøn.

17.10.1802. Hans Hanssøns drengebarn Lars fra Aasebakken. Faddere:
Engelbert Hanssøns kone, Gunnil Nielsdatter, Niels Anderssøn, Lars Simonssøn, Christen Abrahamssøn.

17.10.1802. Johannes Jacobssøns drengebarn Hans Jacob under S. Breche. Faddere:
Inger Johannisdatter, Ingebor Olesdatter, Lars Olessøn, Jens Nielssøn, Jens Johannissøn.

17.10.1802. Erich Henricssøns pigebarn Anne Karine under Gulset. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Karen Maria Gundersdatter, Kallenskye, Borge Nielssøn, Henric Jenssøn.

17.10.1802. Tollev Anderssøns pigebarn Lisbeth Maria fra Aasebakken. Faddere:
Tone Davidsdatter, Kirsten Nielsdatter, Jon Jacobssøn, Børge Halvorssøn, Jens Olessøn.

17.10.1802. Christopher Knudssøns pigebarn Maren fra Svinholt. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Siri Knudsdatter, Lars Matthiæsøn, Harald Matthiæsøn, Lars Knudssøn.

24.10.1802. Jacob Hanssøns drengebarn Hans under Berreberg. Faddere:
Tore Halvorssøns kone, Ellen Halvorsdatter, Ole Pederssøn, Tore Halvorssøn, Tord Jacobssøn.

24.10.1802. Christen Heljessøns drengebarn Lars fra Bratsbergkleven. Faddere:
Even Hanssøns kone, Siri Knudsdatter, Tor Heljessøn, Christopher Rollevssøn, Kittil Sondressøn.

24.10.1802. Torkild Simonssøns drengebarn Jens fra Aasebakken. Faddere:
Michel Michelssøns kone, Maren Nielsdatter, Andreas Johan Storm, Ole Halvorssøn, Knud Jenssøn.

24.10.1802. Ole Heljessøns pigebarn Karen under Ml. Bøe. Faddere:
Amund Aslachssøns kone, Inger Maria Østensdatter, Christian Østenssøn, Jacob Larssøn, Amund Aslachssøn.

31.10.1802. Jan Olessøns pigebarn Inger under Borrestad. Faddere:
Karen Olesdatter, Karen Sivertsdatter, Tollev Svenossøn, Abraham Pederssøn, Isaac Christenssøn.

04.11.1802. Peter Adtzleus pigebarn Kirstine Maria Hall, født 1te Oct. og hjemmedøbt 12 ejusdem. Faddere:
Madam Inger Monrad, Anne Bøysøn, Live Land, CancelieRaad Schlanbusch, H. Chrystie, Anders Hall, Simon Wright.

07.11.1802. Amtmand Selmers drengebarn Hannibal Peter, født 9de Sept. og hjemmedøbt 15 ejusdem. Faddere:
Frue Selmer, jomfru Høyer, Amtmand Selmer, Friis, Peder Haraldssøn.

12.11.1802. Halvor Aslachssøns drengebarn Christen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Baltsersdatter, Anne Aslachsdatter, Ole Anderssøn, Søren Aslachssøn, Rasmus Aslachssøn.

14.11.1802. Halvor Janssøns drengebarn Isaac under Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Randi Larsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Halvor Isaacssøn.

14.11.1802. Torsten Jermundssøns drengebarn Halvor under Moe. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Maren Aslachsdatter, Ole Levorssøn, Hans Aslachssøn, Sigur Jermundssøn.

14.11.1802. Jens Hanssøns drengebarn Erich under Fossum Verk. Faddere:
Ole Monssøns kone, Anne Pedersdatter, Ole Monssøn, Peder Olessøn, Hans Jenssøn.

14.11.1802. Ole Jacobssøns pigebarn Anne Kirstine fra Fossum Verk. Faddere:
Friderica Olesdatter, Margarete Nielsdatter, Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Anders Christenssøn, Jens Olessøn.

14.11.1802. Jochum Monrads hjemmedøbte pigebarn Hedevig Isaachine som var født 20. Sept. Faddere:
Anne Gurine Isaacsdatter, Kirsten Maria Isaacsdatter, Anders Tollevssøn, Iver Førre, Peder Førre.

17.11.1802. Niels Kildals drengebarn Christen Hellevard. Faddere:
Michel Bratsbergs kone, Ellen Johannisdatter, Halvor Søelie, Jørgen Mejer, Michel Halvorssøn.

21.11.1802. Lars Jonssøns drengebarn Lars under Bratsberg. Faddere:
Jon Svenchessøns kone, Kirsten Larsdatter, Anders Evenssøn, Halvor Knudssøn, Isaac Larssøn.

05.12.1802. Niels Svenossøns drengebarn Engelbert under S. Grinie. Faddere:
Tron Olessøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Niels Engelbertssøn, Ole Monssøn, Mads Dithmanssøn.

05.12.1802. Ole Pederssøns pigebarn Ragnil under N. Foss. Faddere:
Tore Halvorssøns kone, Gunnil Larsdatter, Gunbjørn Olessøn, Matthias Johannissøn, Tore Halvorssøn.

12.12.1802. Lars Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Falchum. Faddere:
Inger Halvorsdatter, Ragnil Torjersdatter, Niels Olessøn, Ole Halvorssøn, Jon Torjerssøn.

12.12.1802. Mads Franssøns drengebarn Halvor fra Rosvald. Faddere:
Hans Bøes kone, Maren Engelbertsdatter, Rasmus Franssøn, Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

12.12.1802. Halvor Christenssøns drengebarn Hans fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ole Olessøns kone, Anne Rasmusdatter, Erich Christenssøn, Jens Michaelssøn, Engelbert Sørenssøn.

12.12.1802. Jacob Nielssøns pigebarn Anne fra Klep. Faddere:
Hans Gunderssøns kone, Tone Erichsdatter, Even Lie, Anders Lie, Søren Høyset.

14.12.1802. Aslach Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Christen under S. Breche. Faddere:
Ole Bugots kone, Guri Jørgensdatter, Saamund Christenssøn, Lars Olessøn, Christopher Pederssøn.

22.12.1802. Rasmus Hanssøn Kudsks pigebarn Karen Johanne fra Bratsbergkleven. Faddere:
Clarine Andersdatter, Margarete Collin, Jørgen Hanssøn, Michel Gullikssøn, Peder Halvorssøn.

26.12.1802. Ole Anderssøns drengebarn Anders fra Nøklegaard. Faddere:
Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersdatter, Anders Nøklegaard, Christopher Glende, Ole Christopherssøn.

26.12.1802. Lorents Larssøns hjemmedøbte drengebarn Arne fra Fossum Verk. Faddere:
Gunnil Arnesdatter, Karen Bendixdatter, Christen Jenssøn, Erich Arnessøn, Ole Arnessøn.

26.12.1802. Jan Jørgenssøns drengebarn Børge under Gulset. Faddere:
Maren Hansdatter, Maren Hansdatter, Helje Erichssøn, Lars Nielssøn, Jan Haagenssøn.

26.12.1802. Erich Christenssøns drengebarn Hans Andreas fra Bratsbergkleven. Faddere:
Margit Jonsdatter, Anne Kirstine Nielsdatter, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Gunder Christenssøn.

26.12.1802. Knud Østenssøns drengebarn Hans fra S. Bøe. Faddere:
Karen Østensdatter, Kirstine Alfsdatter, Ole Heljessøn, Lars Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

26.12.1802. Halvor Halvorssøns pigebarn Maren fra Holt øde. Faddere:
Lars Lienes kone, Berthe Gulliksdatter, Christen Eikornrøe, Gunder Jacobssøn, Simon Aslachssøn.

30.12.1802. Jacob Aalls pigebarn Maria Regine født 19de og hjemmedøbt 23de ejusdem. Faddere:
Madam Amborg Aall, K. D. Paus, jomfru Fabricius, J. Bøysøn, Lieutn. Rasch, Jacob Aall, N. B. Aall.

1803.

01.01.1803. Peter Dyressøns drengebarn Tron fra Dale i Luxefjeld. Faddere:
Ole Knudssøns kone, Birthe Nielsdatter, Ole Knudssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

02.01.1803. Sivert Evenssøns drengebarn Johan Frideric under Bakken. Faddere:
Anders Bakkens kone, Ole Bakkens kone, Anders Bakken, Ole Bakken, Lars Gunnerus Nielssøn.

02.01.1803. Anders Anderssøns pigebarn Kirsten fra Aarhuus. Faddere:
Anders Aarhuuses kone, Sara Dorothea Jensdatter, Lars Anderssøn, Jens Anderssøn, Ole Alfssøn.

04.01.1803. Hans Qvists pigebarn Bertholemine født 8. Dec og hjemmedøbt 15. ejusdem. Faddere:
Madame Møller, Madame Jynge, Cicilia Bagge, Christ. Krusse, G. L. Schutz, Jens J. Storm, Niels Jenssøn.

09.01.1803. Knud Rasmussøns hjemmedøbte drengebarn Rasmus fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Sigursdatter, Aslach Rasmussøn, Halvor Rasmussøn, Lars Gregerssøn.

09.01.1803. Anders Hanssøns pigebarn Anne fra øde Sande. Faddere:
Arne Andreæsøns kone, Maren Hansdatter, Rasmus Søelie, Ole Søelie, Lars Simonssøn.

09.01.1803. Torbjørn Nielssøns pigebarn Maren fra Marker. Faddere:
Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Niels Halvorssøn, Niels Knudssøn, Gjert Ellingssøn.

09.01.1803. Karen Andersdatters uægte pigebarn Karen Maria fra Bratsbergkleven.
Udlagt barnefader Hans Tordssøn, husar i Christiania.
Faddere: Siri Olesdatter, Karen Tobiædatter, Niels Carlssøn, Tron Olessøn, Gunder Jonssøn.

16.01.1803. Søren Danielssøns drengebarn Johannes fra Bratsbergkleven. Faddere:
Jens Bøles kone, Inger Johanne Danielsdatter, Daniel Hanssøn, Halvor Anderssøn, Lars Matthiæssøn.

16.01.1803. Henric Torjerssøns pigebarn Gunnil fra Lundsaasen. Faddere:
Ole Kreppes kone, Ingebor Sigursdatter, Erich Christenssøn, Halvor Jonssøn, Berthel Olessøn.

16.01.1803. Kittil Knudssøns pigebarn Marthe Kirstine fra Gulset. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Dorthe Olesdatter, Anders Findal, Børge Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

30.01.1803. Erich Nielssøns drengebarn Thomas fra Bratsbergkleven. Faddere:
Isaac Gunderssøns kone, Karen Andersdatter, Abraham Nielssøn, Anders Nirissøn, Christopher Olessøn.

30.01.1803. Hans Jacobssøns pigebarn Birthe fra Grumstuul. Faddere:
Niels Nielssøns kone, Anne Olesdatter, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn, Christopher Nielssøn.

30.01.1803. Ole Torkildssøns pigebarn Karen Maria fra Bugslotten. Faddere:
Gunnil Rejersdatter, Ragnil Brynildsdatter, Ole Rui, Jens Anundssøn, Ole Halvorssøn.

30.01.1803. Engelbert Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Margarete fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Sørenssøns kone, Birgit Halvorsdatter, Peter Gasmann, Isaac Jenssøn, Peder Danielssøn.

06.02.1803. Søren Hanssøn drengebarn Halvor under Moe. Faddere:
Halvor Nielssøns kone, Inger Hansdatter, Anders Nielssøn, Halvor Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

06.02.1803. Engelbert Lucæsøns drengebarn Lucas under Moe. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Inger Lucædatter, Jacob Larssøn, Jacob Østenssøn, Jan Pederssøn.

06.02.1803. Knud Johannissøns drengebarn Johannes under Bratsberg. Faddere:
Anne Svendsdatter, Tore Olesdatter, Tron Olessøn, Jacob Jonssøn, Peder Sivertssøn.

06.02.1803. Gunder Asbjørnssøns drengebarn Henric under S. Grinie. Faddere:
Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensdatter, Ole Hobæk, Niels Knudssøn, Jørgen Torstenssøn.

06.02.1803. Anne Jensdatters uægte drengebarn Rasmus fra Bratsbergkleven.
Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn ved Søndenfjeldske gevorbene.
Faddere: Margarete Evensdatter, Anne Rasmusdatter, Christen Haraldssøn, Anders Simonssøn, Niels Prossen.

06.02.1803. Peder Drengssøns pigebarn Anne Maria fra Bratsbergkleven. Faddere:
Clarine Andersdatter, Berthe Kirstine Andersdatter, Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

13.02.1803. Isaac Jacobssøns drengebarn Jacob under Øvrum. Faddere:
Ole Søelies kone, Anne Larsdatter, Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Engelbert Jacobssøn.

13.02.1803. Hans Janssøns drengebarn Jan fra Fossum Verk. Faddere:
Jacob Peterssøns kone, Anne Maria Halvorsdatter, Jens Janssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

13.02.1803. Lars Matthiæsøns pigebarn Marthe fra Fløtterøe. Faddere:
Jacob Langerøes kone, Else Jacobsdatter, Christen Fløtterøe, Niels Fløtterøe, Anders Knudssøn.

13.02.1803. Jørgen Ramundssøns pigebarn Maria under Bratsberg. Faddere:
Kirsten Nielsdatter, Anne Poulsdatter, Knud Bjørnssøn, Ole Larssøn, Igild Peterssøn.

20.02.1803. Peter Olessøns drengebarn Ole under Nøklegaard. Faddere:
Mads Bøes kone, Peder Dyrendals kone, Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaard.

27.02.1803. Peder Gunderssøns drengebarn Lars fra Baaserøe. Faddere:
Ole Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Erich Erichssøn, Kittil Nielssøn, Gunder Isaacssøn.

27.02.1803. Halvor Knudssøns drengebarn Isaac under Bratsberg. Faddere:
Lars Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Jonssøn, Jacob Jonssøn.

27.02.1803. Hans Halvorssøns drengebarn Niels fra Ramsaasen. Faddere:
Anders Olessøns kone, Inger Andersdatter, Anders Torjerssøn, Lars Matthiæsøn, Even Lie.

27.02.1803. Anders Nirissøns tvillinge drengebørn Elias og Abraham under S. Breche. Faddere:
Tore Olesdatter, Christopher Nirissøns kone, Hellene Nielsdatter, Anne Karine Nielsdatter, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn, Peder Nirissøn, Christen Claussøn, Erich Tordssøn, Abraham Nielssøn.

27.02.1803. Anders Jonssøns pigebarn Maren under Meen. Faddere:
Else Jacobsdatter, Maren Olesdatter, Peder Halvorssøn, Jacob Anderssøn, Jacob Olessøn.

27.02.1803. David Christianssøns pigebarn Anne Maria fra Holm. Faddere:
Knud Nielssøns kone, Anders Nielssøns kone, Isaac Holm, Niels Holm, Niels Svenossøn.

27.02.1803. Ole Sørenssøns pigebarn Anne Aasille fra Aasebakken. Faddere:
Maren Beruldsdatter, Severine Wærek, Hans Kart, Engelbert Hanssøn, Lars Halvorssøn.

05.03.1803. Michel Engelbertssøns pigebarn Anne Tarine fra Bratsberg. Faddere:
Halvor Søelies kone, Anthonette Christensdatter, Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Christian Strøm.

06.03.1803. Lars Matthiæsøns drengebarn Jacob fra Høyset. Faddere:
Live Matthiædatter, Live Andersdatter, Even Lie, Gunder Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

06.03.1803. Hans Tormoessøns drengebarn Jørgen fra Kousenrøe. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Sidsel Tormoesdatter, Niels Hougerøe, Anund Høgelie, Jens Tormoessøn.

06.03.1803. Abraham Isaacssøns drengebarn Isaac under Otterholt. Faddere:
Else Margarete Isaacsdatter, Inger Isaacsdatter, Erich Poulssøn, Gundbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

06.03.1803. Ole Pederssøns pigebarn Pernelle under N. Fossum. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Anne Pedersdatter, Peder Madssøn, Lars Christianssøn, Anders Johannissøn.

13.03.1803. Frideric Christopherssøn Storms drengebarn Lars Storm under S. Fossum. Faddere:
Engelbert Halvorssøns kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Halvor Foslund, Christian Wagner.

13.03.1803. Lars Halvorssøn Skjolds pigebarn Karen Maria under S. Fossum. Faddere:
Anne Knudsdatter, Maria Skjold, Christen Riisberg, Jens Riisberg, Christian Skjold.

20.03.1803. Halvor Torbjørnssøns drengebarn Jan fra Fossum Verk. Faddere:
Ole Hanssøns kone, Torbor Torbjørnsdatter, Svend Aslachssøn, Lars Madssøn, Frideric Janssøn.

20.03.1803. Erich Christenssøns drengebarn Halvor fra Berg. Faddere:
Henric Torjerssøns kone, Live Petersdatter, Christen Erichssøn, Poul Webjørnssøn, Abraham Henningssøn.

20.03.1803. Engelbert Pederssøns pigebarn Karen under N. Ballestad. Faddere:
Ole Pederssøns kone, Anne Kirstine Pedersdatter, Jacob Hanssøn, Peder Halvorssøn, Hans Pederssøn.

27.03.1803. Halvor Jacobssøns drengebarn Jacob fra Mustved. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Gunnil Jacobsdatter, Gunder Jacobssøn, Halvor Tordssøn, Zacharias Jacobssøn.

27.03.1803. Jon Halvorssøns pigebarn Inger fra N. Wenstøb. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Zacharias Slettenes kone, Niels Otterholt, Gunder Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn.

03.04.1803. Vijer Anderssøns drengebarn Sigur fra Rønningen i Luxefjeld under Moe. Faddere:
Sigur Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Halvor Hanssøn.

03.04.1803. Amund Anderssøns pigebarn Maria under Ml. Fossum. Faddere:
Ole Monssøns kone, Maren Jostsdatter, Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Jost Madssøn.

11.04.1803. Rasmus Franssøns drengebarn Rasmus under Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Maren Christophersdatter, Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Gisle Franssøn.

11.04.1803. Hans Jacobssøns drengebarn Simon fra Nærum. Faddere:
Even Myrens kone, Magnil Simonsdatter, Anders Sørenssøn, Søren Olessøn, Niels Simonssøn.

11.04.1803. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Faddere:
Lars Larssøns kone, Maren Axelsdatter, Isaac Grinie, Aslach Axelssøn, Lars Tygessøn.

11.04.1803. Hans Knudssøns pigebarn Inger under Bakken. Faddere:
Ole Bakkens kone, Karen Matthiædatter, Lars Bakken, Jon Troldsaasen, Lars Knudssøn.

11.04.1803. Peter Conradssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Faddere:
Erich Henricssøns kone, Borge Nielssøns kone, Erich Henricssøn, Søren Henricssøn, Henric Danielssøn.

18.04.1803. Peter Hanssøn Falchums hjemmedøbte pigebarn Birthe Maria som var født 25. Mart. Faddere:
Torsten Hanssøns kone, Maren Madsen, Jørgen Madsen, Hans Hanssøn, Hans Christenssøn.

24.04.1803. Abraham Pederssøns pigebarn Inger Hansine fra Ø. Borge. Faddere:
Madame Møller, frøken Rejersen, Jørgen Wright, N. Aall, Jørgen Aall, Christian Paus.

08.05.1803. Aslach Hanssøn Bergs drengebarn Ole. Faddere:
Niels Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Olessøn, Halvor Berg, Henric Larssøn.

08.05.1803. Isaac Christenssøns drengebarn Christen fra Engrav. Faddere:
Jon Tordssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Stephen Engrav, Anders Stephenssøn, Halvor Nielssøn.

08.05.1803. Kittil Nielssøns drengebarn Ole under S. Breche. Faddere:
Maren Olesdatter, Else Margr. Isaacsdatter, Niels Knudssøn, Ole Olessøn, Knud Olessøn.

08.05.1803. Lars Nielssøns pigebarn Else Margarete under Fossum Verk. Faddere:
Christine Nielsdatter, Karen Baltsersdatter, Christen Knudssøn, Knud Erichssøn, Jens Amundssøn.

08.05.1803. Ole Gunnuldssøns pigebarn Jøran fra Luxefjeld. Faddere:
Berthe Nielsdatter, Kirsten Sigursdatter, Ole Jenssøn, Ole Ellevssøn, Frideric Janssøn.

08.05.1803. Anders Torjerssøns pigebarn Hedevig fra Ramsaasen. Faddere:
Halvor Hanssøns kone, Inger Andersdatter, Jon Torjerssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Olessøn.

08.05.1803. Svend Olessøns pigebarn Marthe fra Oredal. Faddere:
Anders Evenssøns kone, Karen Olesdatter, Jan Jacobssøn, Peder Jacobssøn, Isaac Øde-Sneltved.

08.05.1803. Jacob Anderssøns pigebarn Marthe fra Aasebakken. Faddere:
Christopher Sivertssøns kone, Ellen Sivertsdatter, Daniel Gunderssøn, Poul Anderssøn, Niels Jacobssøn.

11.05.1803. Ole Einerssøns pigebarn Birthe Maria under N. Løberg. Faddere:
Thomas Jenssøns kone, Lars Kittilssøns kone, Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Lars Nielssøn.

15.05.1803. Niels Gunderssøns drengebarn Gunder fra Bratsbergkleven. Faddere:
Maren Tolvsdatter, Berthe Anunsdatter, Erich Engelbertssøn, Isaac Jacobssøn, Simon Simonssøn.

22.05.1803. Erich Olessøns pigebarn Inger Kirstine fra Folloug. Faddere:
Ingebor Hansdatter, Kirsten Isaacsdatter, Lars Olessøn, Abraham Nielssøn, Rasmus Aslachssøn.

30.05.1803. Ole Haraldssøns drengebarn Engelbert fra N. Søelie. Faddere:
Maria Jacobsdatter, Anne Larsdatter, Isaac Jacobssøn, Niels Jacobssøn, Lars Simonssøn.

30.05.1803. Ole Gunderssøns drengebarn Hans under S. Breche. Faddere:
Laurentse Engelbertsdatter, Anne Halvorsdatter, Christen Nielssøn, Gunder Jonssøn, Jens Hanssøn.

30.05.1803. Lars Peter Rosenvolds pigebarn Dorthe Maria fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Olesdatter, Birthe Rasmusdatter, Knud Larssøn, Halvor Anderssøn, Hans Larssøn.

05.06.1803. Isaac Samuelssøns hjemmedøbte tvillinger under Doxrøe,
1) drengebarnet Erich. Faddere: Anders Torjerssøns kone, Inger Olesdatter, Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Zacharias Jacobssøn.
2) pigebarnet Torine. Faddere: Lars Johannissøns kone, Christine Jacobsdatter, Gunnul Nielssøn, Erich Nielssøn, Even Nielssøn.

05.06.1803. Lars Hanssøns pigebarn Ingebor Sophie under Bratsberg. Faddere:
Alet Jacobsdatter, Anne Margarete Rasmusdatter, Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Jens Pederssøn.

05.06.1803. Isaac Christenssøns pigebarn Ellen Maria under Riis S. Faddere:
Halvor Riises kone, Maren Halvorsdatter, Matthias Fløtterøe, Søren Hanssøn, Niels Askildsbakken.

05.06.1803. Johannes Jenssøns hjemmedøbte pigebarn Gunnil under S. Breche. Faddere:
Aslach Christenssøns kone, Johanne Halvorsdatter, Christen Nielssøn, Sondre Nirissøn, Christopher Pederssøn.

12.06.1803. Hans Christenssøn drengebarn Christen fra Sande. Faddere:
Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Aslach Tofte, Ole Sande, Hans Smith.

12.06.1803. Jens Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra Doxrøe. Faddere:
Inger Jensdatter, Kirsten Hansdatter, Thomas Jenssøn, Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn.

18.06.1803. Amtmand og Kammer-Junker Severin v. Løvenskjolds drengebarn Severin Henric Ernst født 1te Junii og hjemmedøbt 5te ejusdem. Faddere:
Frue Kammerherinde v. Løvenskjold, Madame Rasch, frøken Gyldenpalm, Stiftamtmand Adeler, Kammer-Herre v. Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, Jacob Rasch.

19.06.1803. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Holm. Faddere:
Anders Doxrøes kone, Birthe Kirstine Larsdatter, Niels Hougerøe, Niels Holm, Niels Larssøn.

19.06.1803. Ole Halvorssøns pigebarn Elisabeth fra Troldsaasen. Faddere:
Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Niels Knudssøn, Torbjørn Nielssøn, Niels Halvorssøn.

24.06.1803. Halvor Foslunds drengebarn Johan Christian. Faddere:
Anne Marie Foslund, Sophie Dorothea Condrup, Klokker Lassen, Ole Hougen den ældre, Ole Hougen den yngere.

03.07.1803. Niels Sigurssøns hjemmedøbte drengebarn Niels fra Aamodt. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Else Nielsdatter, Sigur Aamodt, Niels Hougerøe, Michel Hougerøe, Zacharias Jenssøn.

10.07.1803. Christopher Nirissøns pigebarn Ellen Margarete fra S. Mælum. Faddere:
Maria Sev. Cappelen, Christine Joh. Blom, Capitaine Grønvold, Lieutenant Prytz, Hjelm.

10.07.1803. Alf Nielssøns pigebarn Marthe fra Kragetoe. Faddere:
Guri Torsdatter, Ragnil Olesdatter, Matthias Fløtterøe, Ole Tordssøn, Niels Nielssøn.

17.07.1803. Engelbert Pederssøns drengebarn Peder under M. Fossum. Faddere:
Amund Aslachssøns kone, Karen Gundersdatter, Peder Engelbertssøn, Aslach Isaacssøn, Sigfried Svendssøn.

17.07.1803. Anne Jonsdatters uægte drengebarn Asle fra Tofte-Ejet.
Til barnefader udlagt Engelbert Aslessøn, gevorben soldat i Fridericswærn.
Faddere: Berthe Nielsdatter, Kirsten Sigursdatter, Frideric Janssøn, Jens Hanssøn, Jens Olessøn.

17.07.1803. Peder Holmstrøms pigebarn Gustava fra S. Mælum. Faddere:
Else Wolers, Sara Halvorsdatter, Teilstrøm, Even Larssøn, Christen Thaule.

17.07.1803. Anders Olessøns pigebarn Marthe Maria under Bratsberg. Faddere:
Kirsten Nielsdatter, Laurentse Engelbertsdatter, Niels Olessøn, Christen Pederssøn, Torbjørn Torbjørnssøn.

17.07.1803. Anders Hanssøns pigebarn Johanne Maria under Meen. Faddere:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Anders Olessøn, Gunder Isaacssøn, Isaac Hanssøn.

17.07.1803. Aslach Rasmussøns pigebarn Anne Kirstine fra Tveten. Faddere:
Engelbert Christenssøns kone, Else Nielsdatter, Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

21.07.1803. Gotfred Lebrecht Schutzes pigebarn Bente Hellene, født 9. Junii og hjemmedøbt 13de ejusdem. Faddere:
A. S. Kruuse, Karen Møller, Peder Holmer, Jens Petersen, Storm.

24.07.1803. Christen Knudssøns drengebarn Knud under S. Fossum. Faddere:
Lars Nielssøns kone, Sidsel Tormosdatter, Enevold Knudssøn, Amund Ulsvand, Jost Madssøn.

24.07.1803. Søren Olessøns drengebarn Ole under Øvrum. Faddere:
Hans Nærums kone, Marechen Halvorsdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Engelbert Matthiæsøn.

31.07.1803. Isaac Hanssøns drengebarn Gregorius fra S. Grinie. Faddere:
Daniel Jønnevolds kone, Magnil Simonsdatter, Niels Sem, Halvor Fjelddalen, Axel Hynie.

31.07.1803. Christen Jenssøns drengebarn Arne under S. Hynie. Faddere:
Isaac Sørenssøns kone, Lorents Larssøns kone, Jens Hynie, Sondre Kittilssøn, Ole Arnessøn.

31.07.1803. Christen Einerssøns drengebarn Niels under Gulset. Faddere:
Kittil Knudssøns kone, Maren Hansdatter, Kittil Knudssøn, Niels Jacobssøn, Peter Conradssøn.

31.07.1803. Ole Sørenssøns drengebarn Christen under Borrestad. Faddere:
Knud Jacobssøns kone, Kirsten Halvorsdatter, Even Halvorssøn, Daniel Gunderssøn, Jon Engelssøn.

07.08.1803. Jacob Engelbertssøns tvillinger fra Hougen, 1) drengebarnet Engelbert. Faddere:
Gullich Olessøns kone, Karen Olesdatter, Jens Mortenssøn, Jens Kittilssøn, Jens Thorssøn. 2) pigebarnet Christiana. Faddere: Anders Ulebergs kone, Ingeborg Kittilsdatter, Jon Thorssøn, Hans Thorssøn, Niels Engelbertssøn.

14.08.1803. Niels Hanssøns drengebarn Jacob fra Aasebakken. Faddere:
Ole Sørenssøns kone, Ingebor Andersdatter, Halvor Olessøn, Hans Hanssøn, Hans Nielssøn.

28.08.1803. Ole Johannissøns pigebarn Ragnil Kirstine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ingebor Ovesdatter, Anne Christensdatter, Anders Halvorssøn, Christen Larssøn, Christen Abrahamssøn.

28.08.1803. Christen Haraldssøns pigebarn Marthe Karine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Lisbeth Johannisdatter, Niels Jacobssøn, Anders Christenssøn, Jon Olessøn.

04.09.1803. Bjørguf Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole under N. Bøe. Faddere:
Maren Madsdatter, Kirsten Jansdatter, Aslachssøn, Just Madssøn, Christen Knudssøn.

04.09.1803. Knud Hermanssøns pigebarn Maren Gurine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Rasmusdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Jacobssøn, Niels Prossen, Jørgen Hermanssøn.

11.09.1803. Zacharias Claussøns drengebarn Claus under Moe. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Maren Isaacsdatter, Niels Otterholt, Claus Monssøn, Hans Monssøn.

15.09.1803. Jens Severin Gasmanns pigebarn Kirstine Caroline født 4de Julii og hjemmedøbt 12te ejusdem. Faddere:
Madame Gasmann, K. H. Gasmann, Proc. Gasman, Brangstrup, Kreidal.

18.09.1803. Isaac Anderssøns drengebarn Niels fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Halvor Nielssøns kone, Birthe Andersdatter, Ole Christopherssøn, Jens Nielssøn, Gulbrand Larssøn.

18.09.1803. Sivert Hanssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Søelie. Faddere:
Halvor Søelies kone, Ellen Margarete Larsdatter, Jacob Søelie, Ole Ouestad, Christen Larssøn, Søren Hanssøn.

25.09.1803. Engelbert Halvorssøns drengebarn Peder under Ml. Wenstøb. Faddere:
Frideric Storms kone, Anne Gurine Hyberdt, Lars Roeholt, Peder Jonssøn, Amund Larssøn.

25.09.1803. Borge Nielssøns drengebarn Niels fra Gulset. Faddere:
Anders Findals kone, Gunder Nielssøns kone, Anders Findal, Kittil Gulset, Jørgen Borgessøn.

25.09.1803. Abraham Gunderssøns pigebarn Karen Kirstine fra S. Sneltved. Faddere:
Niels Holms kone, Marthe Maria Jørgensdatter, Niels Hougerøe, Lars Folloug, Ole Olessøn.

25.09.1803. Børge Halvorssøns pigebarn Karen Pernelle fra Kolkind. Faddere:
Ole Helgessøns kone, Karen Isaacsdatter, Ole Pederssøn, Jens Mortenssøn, Jacob Jonssøn.

02.10.1803. Sondre Kittilssøns pigebarn Ingebor Kirstine under N. Løberg. Faddere:
Christen Jenssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

09.10.1803. Kittil Kittilssøns drengebarn Ole fra S. Riis. Faddere:
Ole Øvrums kone, Marthe Olesdatter, Ole Løkenberg, Isaac Jacobssøn, Kittil Kittilssøn.

09.10.1803. Halvor Bjørnssøns drengebarn Gregorius fra Berreberg. Faddere:
Isaac Grinies kone, Karen Zachariædatter, Niels Moe, Simon Lund, Lucas Aslachssøn.

09.10.1803. Ole Torjerssøns drengebarn Gunnuld under S. Riising. Faddere:
Margit Jonsdatter, Live Petersdatter, Christen Olessøn, Peder Jonssøn, Haavor Alfssøn.

09.10.1803. Tron Olessøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Faddere:
Anne Svendsdatter, Anne Jacobsdatter, Jon Halvorssøn, Erich Tordssøn, Niels Olessøn.

09.10.1803. Webjørn Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Kirstine under Gulset. Faddere:
Ole Olessøns kone, Helge Halvorsdatter, Ole Olessøn, Ole Matthiæsøn, Rejer Matthiæsøn.

16.10.1803. Niels Hanssøns drengebarn Hans under Ml. Bøe. Faddere:
Rasmus Larssøns kone, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Levorssøn, Aslach Isaacssøn, Hans Monssøn.

19.10.1803. Ole Pauses pigebarn Christine Pauline født 2den Sept. hjemmedøbt 7de ejusdem. Faddere:
Elisabeth Cath. Blom og Holmer, Jfr. Maria Hofgaard, Provst v. d. Lippe, Hr. Hagerup, forvalter Jynge, Jens Blom.

23.10.1803. Ingebor Jørgensdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Erich under S. Falchum. Til barnefader udlagt svensk Erich Erichssøn. Faddere:
Peder Wattenbergs kone, Karen Jørgensdatter, Niels Larssøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

28.10.1803. Christopher Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob under S. Breche. Faddere:
Isaac Jacobssøns kone, Anne Dorthe Pedersdatter, Rasmus Bommen, Simon Simonssøn, Anders Halvorssøn.

30.10.1803. Gunder Jonssøns drengebarn Abraham fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Torsdatter, Kolbjørn Knudssøn, Jens Tordssøn, Jon Jonssøn.

30.10.1803. Christine Nielsdatters uægte drengebarn Jon Jacob under Tofte. Til barnefader udlagt omløbende Skræder Anders Olessøn. Faddere:
Ellen Jonsdatter, Aagot Larsdatter, Lars Christenssøn, Tore Halvorssøn, Ole Olessøn.

30.10.1803. Maren Pedersdatters uægte drengebarn Peder fra N. Wenstøb. Til barnefader udlagt Hans Larssøn fra Holden Sogn paa Øen ved Schien. Faddere:
Knud Nielssøns kone, Karen Larsdatter, Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn, Ole Janssøn.

02.11.1803. Aslach Anderssøns drengebarn Ole under Borrestad. Faddere:
Turi Olesdatter, Askjer Andersdatter, Hans Tordssøn, Ole Hanssøn, Christen Larssøn.

06.11.1803. Afdøde Svend Turvildssøns pigebarn Ingebor under Ø. Borge. Faddere:
Lars Riises kone, Marthe Jonsdatter, Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

13.11.1803. Anne Marie Halvorsdatters uægte drengebarn Frideric under Fossum Verk. Til barnefader udlagt Egild Peterssøn som tiener i Schien. Faddere:
Jens Riisbergs kone, Marthe Marie Andersdatter, Lars Skjold, Christian Skjold, Solve Danielssøn.

19.11.1803. Hans Matthiæsøn Smiths drengebarn Matthias født 26de Oct. og hjemmedøbt 7de Nov. Faddere:
Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Buer, Brynild Borge, Hans Ouestad, O. Houen.

20.11.1803. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Holm. Faddere:
Ole Aslachssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Isaac Holm, Anders Limie, Ole Aslachssøn.

27.11.1803. Arne Andreæsøns pigebarn Anne Dorthe fra Ouestad. Faddere:
Hans Sandes kone, Maren Solvesdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Ole Søelie.

27.11.1803. Anders Simonssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Gunnil Jonsdatter, Pernelle Andersdatter, Peder Sivertssøn, Niels Olessøn, Anders Olessøn.

11.12.1803. Jens Johannissøns drengebarn Johannes fra N. Ballestad. Faddere:
Halvor Anderssøns kone, Lisbeth Johannisdatter, Gunder Evenssøn, Halvor Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

11.12.1803. Jacob Hanssøns pigebarn Ingebor Karine fra N. Ballestad. Faddere:
Niels Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

11.12.1803. Jon Svendssøns pigebarn Karen Maria fra Ml. Løberg. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Abigael Svendsdatter, Torbjørn Jonssøn, Lars Gregerssøn, Jens Olessøn.

11.12.1803. Christen Nielssøns pigebarn Ingebor Maria fra Langerøe. Faddere:
Niels Thorssøns kone, Anne Jacobsdatter, Anders Thorssøn, Isaac Nielssøn, Erich Nielssøn.

11.12.1803. Gunder Larssøns pigebarn Anne Matthæa fra Lie. Faddere:
Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Ole Sande, Matthias Fløtterøe, Even Lie.

18.12.1803. Halvor Olessøns pigebarn Kirsten fra Godal. Faddere:
Ole Knudssøns kone, Gunnil Sørensdatter, Ole Halvorssøn, Ole Knudssøn, Tønnes Jacobssøn.

26.12.1803. Peter Adtzleus drengebarn Bøye Petersen, født 5te Nov. og hjemmedøbt 16de ejusdem. Faddere:
Madame Else Wettergreen, M. K. Paus, CancellieRaad Schlanbusch, Dr. Nelle, G. Myhre, Hans Norss.

26.12.1803. Anders Halvorssøns drengebarn Lars under S. Aas. Faddere:
Gunnil Christophersdatter, Inger Larsdatter, Hans Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

26.12.1803. Lars Gunderus Nielssøns drengebarn Hans under Bækkevold. Faddere:
Kirsten Halvorsdatter, Anne Kirstine Christophersdatter, Gunder Nielssøn, Ole Larssøn, Hans Isaacssøn.

26.12.1803. Isaac Christenssøns pigebarn Karen Margarete fra Fossum Verk. Faddere:
Maren Andersdatter, Maren Andersdatter, Henric Danielssøn, Svend Aslachssøn, Christen Olessøn.

26.12.1803. Amund Olessøns hjemmedøbte pigebarn Ingebor fra Berreberg. Faddere:
Even Nielssøns kone, Maria Sigursdatter, Erich Berreberg, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Olessøn.

1804.

01.01.1804. Erich Henricssøns pigebarn Anne Henrica under Gulset. Faddere:
Børge Gulsets kone, Anne Poulsdatter, Kalenskye, Peter Conradssøn, Stian Pederssøn.

08.01.1804. Mads Christenssøns drengebarn Peder fra N. Bøe. Faddere:
Hans Larssøns kone, Hedevig Christensdatter, Peder Gunderssøn, Peder Larssøn, Ole Olessøn.

08.01.1804. Anders Engelbertssøns drengebarn Østen fra N. Wenstøb. Faddere:
Knud Wenstøbs kone, Barbara Larsdatter, Knud Østenssøn, Anders Limie, Jan Olessøn.

08.01.1804. Enken Anne Hansdatters uægte drengebarn Erich fra Aasebakken. Udlagt barnefader Lars Erichssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn. Faddere:
Kirsten Olesdatter, Walborg Hansdatter, Jens Olessøn, Kittil Kittilssøn, Jacob Jonssøn.

08.01.1804. Jon Henricssøns pigebarn Gunnil Maria fra Aasebakken. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Guri Olesdatter, Christen Larssøn, Tord Halvorssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

08.01.1804. Knud Erichssøns pigebarn Kirstine Maria fra Fossum Verk. Faddere:
H. Foslunds kone, Maren Pedersdatter, Svend Aslachssøn, Hans Nielssøn, Rasmus Erichssøn.

08.01.1804. Peder Fridericssøns pigebarn Anne fra Lyngaasen. Faddere:
Jan Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn, Anders Olessøn.

15.01.1804. Helje Erichssøns pigebarn Anne under Gulset. Faddere:
Maren Hansdatter, Kirsten Isaacsdatter, Anders Nielssøn, Svend Svendssøn, Stian Pederssøn.

22.01.1804. Ole Anundssøns pigebarn Ingebor fra Skougsrøe. Faddere:
Jacob Anderssøns kone, Inger Olesdatter, Gunder Evenssøn, Lars Evenssøn, Jens Olessøn.

29.01.1804. Gunder Nielssøns drengebarn Niels fra Bækkevold. Faddere:
Hans Lies kone, Anne Maria Nielsdatter, Matthias Fløtterøe, Jacob Klep, Ole Larssøn, Knud Hanssøn.

02.02.1804. Christian Jynges drengebarn Simon Elias, født 27de Dec, hjemmedøbt 3die Jan. Faddere:
Madame K. S. Qvist, Madame Kraft, jomfru Inger Mannal, L. Vouvert, J. Petersen, Christn Paus.

02.02.1804. Halvor Anderssøns drengebarn Gregers fra Aasebakken. Faddere:
Anne M. Hamberg, Severine Wærek, Halvor Olessøn, Torkild Anderssøn, Ole Anderssøn.

05.02.1804. Lars Haagenssøns hjemmedøbte drengebarn Jan under Erlands Wenstøb. Faddere:
Peder Engelbertssøns kone, Anne Haraldsdatter, Jan Haagenssøn, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn.

05.02.1804. Abraham Anderssøns drengebarn Claus under S. Grinie. Faddere:
Simon Jonssøns kone, Kirsten Clausdatter, Isaac Anderssøn, Albert Claussøn, Jon Olessøn.

05.02.1804. Christen Hanssøns pigebarn Karen Johanne under Aarhuus. Faddere:
Jørgen Hanssøns kone, Clarine Andersdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Halvorssøn, Peder Christianssøn.

17.02.1804. Peder Sivertssøns pigebarn Boel Kirstine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Daniel Olessøns kone, Margarete Olesdatter, Tron Olessøn, Erich Thorssøn, Jon Halvorssøn.

19.02.1804. Torbjørn Halvorssøns drengebarn Halvor under N. Sem. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Anne Halvorsdatter, Henric Torjerssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

19.02.1804. Torbjørn Jonssøns pigebarn Gurine fra N. Løberg. Faddere:
Jon Svendssøns kone, Marthe Olesdatter, Lars Nielssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.

26.02.1804. Hans Aslachssøns drengebarn Peder fra Moe. Faddere:
Karen Kirstine Aslachsdatter, Pernelle Aslachsdatter, Jacob Jenssøn, Ole Halvorssøn, Ole Aslachssøn.

26.02.1804. Peder Madssøns drengebarn Mads under Tofte. Faddere:
Peder Olessøns kone, Dorthe Maria Madsdatter, Erich Madssøn, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn.

26.02.1804. Christopher Christianssøns pigebarn Karen Kirstine fra Ø. Hoppestad. Faddere:
Willum Hoppestads kone, Margarete Christensdatter, Claus Monssøn, Niels Danielssøn, Peder Danielssøn.

26.02.1804. Ole Torkildssøns pigebarn Anne fra Bugslotten. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Anne Torkildsdatter, Anders Engelbertssøn, Halvor Thorssøn, Ole Gullikssøn.

04.03.1804. Bent Bentssøns drengebarn Tollev fra Aasebakken. Faddere:
Mette Maria Bentsdatter, Marthe Maria Pedersdatter, Johan Scov, Halvor Pederssøn, Lars Peter Arnessøn.

04.03.1804. Knud Evenssøns drengebarn Even fra Aasebakken. Faddere:
Gunnil Hansdatter, Ellen Margarete Larsdatter, Sveno Michelssøn, Halvor Nielssøn, Anders Stephenssøn.

04.03.1804. Hans Halvorssøns pigebarn Maren fra S. Aas. Faddere:
Gunnild Christophersdatter, Pernelle Abrahamsdatter, Rasmus Nielssøn, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

04.03.1804. Erich Svendssøns pigebarn Ragnil Maria fra N. Falchum. Faddere:
Anne Poulsdatter, Anne Kirstine Isaacsdatter, Børge Nielssøn, Hans Olessøn, Stian Pederssøn.

11.03.1804. Anders Hanssøns drengebarn Rasmus under Østre Borge. Faddere:
Kirsten Simonsdatter, Anne Andersdatter, Ole Buer, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn.

11.03.1804. Ingebor Jacobsdatters uægte pigebarn Gurine fra Mustved. Til barnefader udlagt ungkarl Guttorm Knudssøn fra S. Sneltved. Faddere:
Halvor Jacobssøns kone, Karen Jacobsdatter, Halvor Jacobssøn, Christen Larssøn, Zacharias Anderssøn.

18.03.1804. Anders Evenssøns drengebarn Halvor fra N. Sneltved. Faddere:
Søren Røsagers kone, Kirsten Larsdatter, Isaac Larssøn, Jens Hanssøn, Lars Jonssøn.

18.03.1804. Ole Claussøns tvillinger, søn Abraham og datter Anne Maria under S. Grinie. Faddere:
Margarete Nielsdatter, Inger Johanne Haraldsdatter, Ingebor Jensdatter, Gunnil Olesdatter, Peder Drengssøn, Lars Anundssøn, Simon Janssøn, Jon Simonssøn, Christen Olessøn, Solve Engelbertssøn.

18.03.1804. Gunder Jacobssøns pigebarn Marthe under Kiise. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Marthe Hansdatter, Hans Røe, Halvor Kiise, Halvor Leegaas.

29.03.1804. Engelbert Rasmussøns pigebarn Gunnil fra Dyrkold. Faddere:
Zacharias Gravelies kone, Peder Haraldssøns kone, Peder Haraldssøn, Peder Jonssøn, Zacharias Gravelie, Lars Roeholt.

29.03.1804. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Sara under Hynie. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Maren Axelsdatter, Christen Jenssøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

29.03.1804. Ole Henningsdalens pigebarn Inger. Faddere:
Halvor Franssøns kone, Karen Lindberg, Halvor Franssøn, Mads Franssøn, Anders Jonssøn.

29.03.1804. Anders Jonssøns pigebarn Anne Margarete fra Luxefjeld. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Maria Henricsdatter, Erich Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Jonssøn.

02.04.1804. Even Nielssøns pigebarn Karen fra Kleven gaard. Faddere:
Amund Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Amund Olessøn, Zacharias Jacobssøn, Gunnuld Nielssøn.

11.04.1804. Rasmus Haraldssøns pigebarn Ingebor fra N. Søelie. Faddere:
Ole Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Søelie, Søren Hanssøn, Hans Rasmussøn.

12.04.1804. Henric Nielssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Anne Karine Jonsdatter, Maria Andersdatter, Anders Stephenssøn, Even Halvorssøn, Amund Engelbertssøn.

12.04.1804. Jacob Aalls pigebarn Nicoline Maria, født 2den Apr. hjemmedøbt 4de ejusdem. Faddere:
Frue Møller, Jørg. Aalls kone, A. C. Iversen, Postmester Chryslie, Jens Kiill, J. Jørgensen, N. B. Aall, Chr. Paus.

15.04.1804. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Halvor under Ersrøe. Faddere:
Halvor Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Anders Tovssøn, Aslach Erichssøn.

15.04.1804. David Christianssøns pigebarn Anne Maria fra Holm. Faddere:
Isaac Holms kone, Anne Kirstine Nielsdatter, Knud Nielssøn, Anders Nielssøn, Christian Nielssøn.

15.04.1804. Jon Torkildssøns pigebarn Ingebor fra Grumstuul i Luxefjeld. Faddere:
Thor Liestuuls kone, Ole Bestuuls kone, Ole Bestuul, Thor Liestuul, Anders Hanssøn.

15.04.1804. Anders Jenssøns pigebarn Karen Johanne under Fossum Verk. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Maren Madsdatter, Jens Jenssøn, Niels Jenssøn, Christen Larssøn.

22.04.1804. Lorents Larssøns pigebarn Birthe Kirstine fra Fossum Verk. Faddere:
Sondre Kittilsøns kone, Christen Jenssøns kone, Isaac Sørenssøn, Ole Arnessøn, Johannes Larssøn.

29.04.1804. Niels Olessøns drengebarn Ole under S. Grinie. Faddere:
Anne Sørine Clausdatter, Anne Olesdatter, Abraham Anderssøn, Ole Claussøn, Jon Simonssøn.

29.04.1804. Niels Sørenssøns pigebarn Sara fra S. Grinie. Faddere:
Karen Sørensdatter, Marthe Sørensdatter, Isaac Hanssøn, Simon Jonssøn, Peder Sørenssøn.

06.05.1804. Michel Sigurssøns drengebarn Niels fra Hougerøe Østre. Faddere:
Niels Hougerøes kone, Inger Jensdatter, Niels Hougerøe, Niels Knudssøn, Jon Tormossøn.

06.05.1804. Christen Berulfssøns drengebarn Andreas fra Follestad. Faddere:
Dorthe Jensdatter, Anne Dorthe Pedersdatter, Lars Berulfssøn, Engelbert Gunderssøn, Jon Simonssøn.

06.05.1804. Rasmus Isaacssøns tvillinge drengebørn Peder og Isaac under Moe. Faddere:
Halvor Ersrøes kone, Sigur Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Maren Aslachsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Flittig, Tønnes Jacobssøn, Niels Larssøn, Christen Larssøn.

06.05.1804. Lars Halvorssøns pigebarn Karen fra N. Wenstøb. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Karen Halvorsdatter, Anders Engelbertssøn, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

06.05.1804. Rejer Anderssøns pigebarn Karen under N. Foss. Faddere:
Zarche Olesdatter, Ellen Jonsdatter, Anders Tovssøn, Thor Halvorssøn, Lars Christenssøn.

13.05.1804. Ole Monssøns drengebarn Ole fra Fossum Verk. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Ingebor Olesdatter, Jens Hanssøn, Anders Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

13.05.1804. Niels Jonssøns drengebarn Isaac fra S. Løberg. Faddere:
Halvor Knudssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

13.05.1804. Jacob Anderssøns drengebarn Ole under Schougsrøe. Faddere:
Jens Johannissøns kone, Aldis Olesdatter, Lars Evenssøn?, Kolbjørn Knudssøn, Peder Isaacssøn.

21.05.1804. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud under Øvrum. Faddere:
Ole Øvrums kone, Birthe Jacobsdatter, Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Knud Olessøn.

21.05.1804. Jacob Jonssøns drengebarn Abraham under N. Søelie. Faddere:
Borge Kolkinds kone, Kirsten Simonsdatter, Halvor Knudssøn, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn.

21.05.1804. Hans Larssøns pigebarn Karen fra Meen. Faddere:
Niels Strømdals kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Lars Knudssøn, Zacharias Stephenssøn.

21.05.1804. Ole Asbjørnssøns pigebarn Margarete fra Hobæk. Faddere:
Anund Høgelies kone, Ingebor Torjersdatter, Gunder Asbjørnssøn, Halvor Jonssøn, Anders Olessøn.

27.05.1804. Lars Kittilssøns drengebarn Frideric Christian fra S. Sneltved. Faddere:
Ole Ejnerssøns kone, Marthe Olesdatter, Jon Sande, Jens Olessøn, Kittil Kittilssøn.

27.05.1804. Anders Thorssøns pigebarn Karen Kirstine fra Bakken. Faddere:
Lars Bakkens kone, Inger Isaacsdatter, Hans Kart, Thor Bakken, Ole Bakken.

27.05.1804. Rasmus Christopherssøns hjemmedøbte pigebarn Ingebor fra Berreberg. Faddere:
Lars Aases enke, Maren Aslachsdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

27.05.1804. Jan Haagenssøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Faddere:
Anne Thomædatter, Gunnil Thorsdatter, Abraham Berg, Aslach Rugstad, Lars Haagenssøn.

03.06.1804. Jacob Knudssøns drengebarn Knud under Ml. Foss. Faddere:
Zarche Olesdatter, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Knudssøn, Thore Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn.

03.06.1804. Jens Christenssøn Riisbergs pigebarn Ingebor Dorothea under Fossum Verk. Faddere:
Ingebor Hansdatter, Maren Nielsdatter, Christen Riisberg, Lars Riisberg, Henrich Danielssøn.

10.06.1804. Christopher Stephenssøns drengebarn Erich fra Aasebakken. Faddere:
Gunnil Isaacsdatter, Karine Jonsdatter, Anders Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn, Søren Rollevssøn.

10.06.1804. Hans Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Niels fra Houkerøe i Luxefjeld. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Johanne Hansdatter, Jon Torkildssøn, Hans Grinilien, Christen Olessøn.

10.06.1804. Ole Larssøns pigebarn Margarete fra Fossejordet. Faddere:
Jacob Kleps kone, Else Hansdatter, Niels Bækkevold, Jacob Bækkevold, Lars Bakken.

17.06.1804. Lars Hanssøn Svartangens hjemmedøbte drengebarn Halvor under Meen. Faddere:
Anne Gundersdatter, Karen Hansdatter, Anders Halvorssøn, Ole Anderssøn, Christen Larssøn.

17.06.1804. Even Anderssøns drengebarn Ole under Sande. Faddere:
Ole Stulens kone, Inger Andersdatter, Isaac Nielssøn, Anders Torjerssøn, Lars Knudssøn.

17.06.1804. Anders Nielssøns pigebarn Christine fra N. Limie. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Anne Halvorsdatter, Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn, Ole Torkildssøn.

17.06.1804. Anne Kittilsdatters uægte pigebarn Anne Gulline under Borrestad. Udlagt til barnefader Tollev Poulssøn i tjeneste paa N. Falchum. Faddere:
Isaac Christenssøns kone, Anne Maria Larsdatter, Isaac Christenssøn, Gunder Anderssøn, Ellev Anderssøn.

24.06.1804. Isaac Nielssøns pigebarn Maren fra Troldsaasen. Faddere:
Gunder Espedalens kone, Maria Johannisdatter, Christen Langerøe, Erich Langerøe, Jens Olessøn.

24.06.1804. Hans Kruuses pigebarn Inger Maria under Strømdal. Faddere:
Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Jensdatter, Erich Madssøn, Christen Larssøn, Isaac Hanssøn.

01.07.1804. Ole Torgrimssøns drengebarn Torgrim fra Ballestad. Faddere:
Lars Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsdatter, Thor Heljessøn, Jacob Engelbertssøn, Erich Erichssøn.

08.07.1804. Maren Nielsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Christen fra Houkeroen. Til barnefader udlagt Hans Christenssøn hos Snedker Watner i Schien. Faddere:
Ole Duesteens kone, Gunnil Sørensdatter, Peder Nirissøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.

08.07.1804. Claus Monssøns pigebarn Karen fra N. Hoppestad. Faddere:
Wilhelm Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Halvor Hanssøn, Hans Monssøn.

15.07.1804. Christen Hanssøns drengebarn Hans fra Grinilien. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Anne Hansdatter, Tolv Nielssøn, Sveno Olessøn, Thor Olessøn.

15.07.1804. Gunder Larssøns pigebarn Kirsten Christine under Fossum Verk. Faddere:
Birthe Maria Petersdatter, Birgit Larsdatter, Jacob Peterssøn, Lars Haagenssøn, Saamund Gunderssøn.

22.07.1804. Christen Olessøns pigebarn Maren fra N. Hoppestad. Faddere:
Marthe Maria Isaacsdatter, Karen Halvorsdatter, Niels Madssøn, Knud Torjerssøn, Knud Christenssøn.

22.07.1804. Jørgen Torstenssøns pigebarn Guro fra Marker. Faddere:
Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Hans Tormossøn, Anund Jørgenssøn.

29.07.1804. Lars Knudssøns drengebarn Anders fra N. Riis. Faddere:
Hans Smiths kone, Inger Knudsdatter, Erich Knudssøn, Halvor Olessøn, Anders Jacobssøn.

29.07.1804. Christian Halvorssøn Skjolds drengebarn Frideric fra Langgangen. Faddere:
Sara Pedersdatter, Maria Halvorsdatter, Christen Riisberg, Lars Skjold, Lars Riisberg.

05.08.1804. Lars Knudssøns drengebarn Hans Peter fra Meen. Faddere:
Lars Follougs kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn, Johannes Hanssøn.

05.08.1804. Svend Svendssøns drengebarn Jacob under Gulset. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Maren Olesdatter, Gunder Nielssøn, Kittil Pederssøn, Aslach Evenssøn.

12.08.1804. Søren Halvorssøns drengebarn Halvor under Stulen. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Maren Aslaksdatter, Helje Erichssøn, Simen Aslakssøn, Lucas Aslakssøn.

12.08.1804. Halvor Hanssøns pigebarn Kirsten fra Kiise. Faddere:
Willum Hoppestads kone, Karen Jansdatter, Jens Forevold, Erich Olessøn, Niels Christenssøn.

12.08.1804. Søren Christianssøns pigebarn Anne fra Høyset. Faddere:
Lars Lies kone, Ingebor Matthiædatter, Even Lie, Jacob Klep, Lars Høyset.

12.08.1804. Niels Hanssøns pigebarn Kirsten Maria fra Aasebakken. Faddere:
Lisken Andersdatter, Ellen Maria Larsdatter, Michel Olessøn, Christen Abrahamssøn, Hans Andreas Nielssøn.

19.08.1804. Niels Gregoriisøns drengebarn Halvor fra Ml. Sem. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Inger Johanne Haraldsdatter, Aslach Tofte, Søren Tofte, Jan Tofte, Isaac Grinie.

19.08.1804. Gunder Christenssøns drengebarn Christen fra Kjølnæs. Faddere:
Karen Thorstensdatter, Maria Christensdatter, Lars Kittilssøn, Peder Gunderssøn, Saamund Gunderssøn.

19.08.1804. Ole Olessøns pigebarn Ingebor fra S. Aas. Faddere:
Mads Bøes kone, Maren Jonsdatter, Mads Christenssøn, Hans Hougerøe, Peder Olessøn.

19.08.1804. Halvor Johannissøns pigebarn Maria fra Aasebakken. Faddere:
Kirsten Hansdatter, Margarete Pedersdatter, Sivert Jørgenssøn, Rasmus Olessøn, Christen Nielssøn.

26.08.1804. Christopher Knudssøns drengebarn Knud under N. Søelie. Faddere:
Anders Ødegaardens kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Knudssøn, Lars Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

26.08.1804. Anne Thorsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Thor fra Bratsbergkleven. Til barnefader udlagt Jon Jonssøn under Ml. Løberg. Faddere:
Clarine Andersdatter, Anne Hedevig Thorsdatter, Hans Abrahamssøn, Christen Haraldssøn, Christen Nielssøn.

26.08.1804. Jacob Peterssøns pigebarn Anne Catharine fra Fossum Verk. Faddere:
Anders Holsteens kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Frideric Storm, Halvor Anderssøn.

26.08.1804. Niels Aslessøns pigebarn Else Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Zacharias Hermanssøns kone, Karen Pedersdatter, Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Olessøn.

02.09.1804. Hans Jacobssøns drengebarn Ole under N. Bøe. Faddere:
Barbara Olesdatter, Maren Nielsdatter, Niels Nielssøn, Ole Aslachssøn, Knud Olessøn.

02.09.1804. Inger Pedersdatters uægte drengebarn Peder under Meen. Udlagt barnefader Thor Knudssøn, tiener hos JustitsRaad Kløcher. Faddere:
Anders Nyegaards enke, Hedevig Jacobsdatter, Brynild Pederssøn, Anders Jonssøn, Peder Halvorssøn.

02.09.1804. Halvor Nielssøns pigebarn Maren Kirstine under Moe. Faddere:
Isaac Anderssøns kone, Maren Aslachsdatter, Hans Aslachssøn, Jens Nielssøn, Isaac Anderssøn.

06.09.1804. Ole Christenssøn Borges drengebarn Isaac fra Aasebakken. Faddere:
Niels Sørenssøns kone, Anne Engelbertsdatter, Jon Sande, Brynild Borge, Hans Ouestad, Michel Halvorssøn.

09.09.1804. Anders Nirissøns drengebarn Elias under S. Breche. Faddere:
Gunder Larssøns kone, Hellene Nielsdatter, Peder Nirissøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

09.09.1804. Inger Nielsdatters uægte drengebarn Peder fra Aasebakken. Udlagt barnefader Thomas Pederssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn. Faddere:
Maren Nielsdatter, Kirsten Pedersdatter, Knud Evenssøn, Jacob Christenssøn, Kittil Kittilssøn.

09.09.1804. Isaac Anundssøns pigebarn Anne fra S. Løberg. Faddere:
Niels Jonssøns kone, Kirsten Andersdatter, Lars Torgrimssøn, Erich Bøle, Lars Anundssøn.

09.09.1804. Haaver Alfssøns pigebarn Asloug fra Puttekaas. Faddere:
Jon Alfssøns kone, Ingebor Torjersdatter, Jon Alfssøn, Jon Tormossøn, Gjert Ellingssøn.

09.09.1804. Lars Matthiæsøns pigebarn Anne Larine fra Høyset. Faddere:
Ole Stenerssøns kone, Anne Andersdatter, Søren Høyset, Harald Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

16.09.1804. Daniel Gunderssøns pigebarn Inger fra Aasebakken. Faddere:
Marthe Christensdatter, Marthe Andersdatter, Niels Thorssøn, Amund Engelbertssøn, Hans Isaacssøn.

23.09.1804. Tønnes Jacobssøns drengebarn Jacob under Moe. Faddere:
Engelbert Røes kone, Kirsten Jacobsdatter, Engelbert Røe, Niels Moe, Jens Nielssøn.

23.09.1804. Hans Larssøns pigebarn Dorthe Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Anne Christensdatter, Hedevig Christensdatter, Peder Gunderssøn, Mads Bøe, Solve Larssøn.

23.09.1804. Jon Torkildssøns pigebarn Karen fra Kaasen i Luxefjeld. Faddere:
Thore Liestuuls kone, Maria Sigursdatter, Thore Liestuul, Thor Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

23.09.1804. Gunbjørn Olessøns pigebarn Svanou fra Dybedal. Faddere:
Karen Olesdatter, Karen Nielsdatter, Knud Olessøn, Hans Jacobssøn, Halvor Leegaas.

30.09.1804. Ellev Halvorssøns drengebarn Berthel fra Aasebakken. Faddere:
Even Halvorssøns kone, Karen Nielsdatter, Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

30.09.1804. Mads Dithmanssøns pigebarn Ingebor fra N. Riising. Faddere:
Anne Torkildsdatter, Gunnil Thorsdatter, Ole Christenssøn, Ole Olessøn, Halvor Gertssøn.

30.09.1804. Ole Torjerssøns pigebarn Gunnild fra Stulen under S. Riising. Faddere:
Karen Torjersdatter, Ingebor Torjersdatter, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn, Ole Jonssøn.

07.10.1804. Frans Wagners drengebarn Johan Wenceslaus fra Sande. Faddere:
Mad. Kraft, jfr. Schwarck, Lars Roeholdt, Abraham Bruun, Johannes Olessøn.

07.10.1804. Ellev Olessøns pigebarn Anne Maria fra Ramsmyr. Faddere:
Anders Jonssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Peder Fjelddalen, Anders Jonssøn, Abraham Jonssøn.

14.10.1804. Niels Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Strømdal. Faddere:
Hans Larssøns kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Jon Espedalen, Kittil Gulset, Jacob Olessøn.

17.10.1804. Erich Arnessøns pigebarn Kirsten Andrea fra Fossum. Faddere:
Karen Arnesdatter, Kirsten Arnesdatter, Peder Jonssøn, Johannes Olessøn, Ole Arnessøn.

18.10.1804. Peder Haraldssøns drengebarn Christian Frideric fra Ned. Sem. Faddere:
Sara Barnholdt, Maren Gravelie, Peder Limie, Peder Christopherssøn, Peder Haraldssøn.

21.10.1804. Jens Nielssøns drengebarn Niels fra Moe. Faddere:
Isaac Anderssøns kone, Torine Nielsdatter, Halvor Fjelddalen, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.

21.10.1804. Jørgen Hanssøns drengebarn Hans Andreas fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Hanssøns kone, Hellene Christophersdatter, Erich Engelbertssøn, Christen Hanssøn, Peder Halvorssøn.

21.10.1804. Michel Michelssøn Woxvolds pigebarn Gjøe Lorentsia fra Aasebakken. Faddere:
Anders Bommens kone, Birgit Larsdatter, Halvor Olessøn, Christen Schildrup, Ole Houen.

28.10.1804. Henric Torjerssøns pigebarn Gunnil fra Lundsaasen. Faddere:
Erich Bergs kone, Barbara Waldemarsdatter, Erich Berg, Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

28.10.1804. Ole Knudssøns pigebarn Karen fra Dale i Luxefjeld. Faddere:
Anders Jonssøns kone, Maria Sigursdatter, Ole Ellevssøn, Erich Berreberg, Zacharias Olessøn.

08.11.1804. Peder Pederssøn Buse juniors hjemmedøbte drengebarn Hans fra Fossum Verk. Faddere:
Engelbert Sørenssøns kone, Maren Margarete Pedersdatter, Peder Buse senior, Hans Knudssøn, Ole Pederssøn.

11.11.1804. Rasmus Larssøns drengebarn Christen under Ml. Fossum. Faddere:
Niels Hanssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Erich Kiise, Peder Mortenssøn.

11.11.1804. Lars Christenssøns hjemmedøbte pigebarn Gunnil under Leegaas. Faddere:
Barbara Olesdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn, Knud Olessøn.

11.11.1804. Anders Larssøns pigebarn Ragnil fra Skyer. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Jens Hanssøn, Johannes Olessøn, Lars Jonssøn.

18.11.1804. Hans Olessøns drengebarn Anders under Strømdal. Faddere:
Børge Nielssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Ove Rasmussøn, Erich Matthiæsøn, Henric Evenssøn.

18.11.1804. Anne Karine Jacobsdatters uægte drengebarn Engelbert fra Bratsbergkleven. Udlagt barnefader Peder Nielssøn fra Langeland, Lister. Faddere:
Anne Rasmusdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Anders Anderssøn.

18.11.1804. Jochum Monrads hjemmedøbte pigebarn Sophie Friderica fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Søelies kone, Inger Margrete Jonsdatter, David Monrad, Jens Petersen, Michel Halvorssøn.

18.11.1804. Gunder Monssøns pigebarn Torbor fra Forevold. Faddere:
Søren Stulens kone, Karen Christensdatter, Jens Forevold, Lars Christenssøn, Rasmus Christenssøn.

09.12.1804. Erich Knudssøns drengebarn Knud under Borrestad. Faddere:
Hans Smiths kone, Maren Haaversdatter, Lars Knudssøn, Thomas Jonssøn, Christian Claussøn.

09.12.1804. Kittil Gregerssøns pigebarn Johanne fra Kjær. Faddere:
Inger Jensdatter, Karen Jacobsdatter, Solve Kjær, Lars Kjær, Halvor Thorsen.

23.12.1804. Hans Eleon. Møllers drengebarn Hans Eleonardus, født 8de Nov. og hjemmedøbt 14de ejusdem. Faddere:
Frue Møller, Niels Aalls kone, jomfru Wrigt, Amtmand Løvenskjold, JustitzRaad Rasch, Ulr. Frid. v. Cappelen, Carl D. Møller.

23.12.1804. Sivert Evenssøns drengebarn Haaver under Lie. Faddere:
Erich Svendssøns kone, Anne Jacobsdatter, Anders Bakken, Erich Svendssøn, Alf Nielssøn.

26.12.1804. Thor Heljessøns pigebarn Anne Barbara fra S. Ballestad. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Inger Sondresdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Heljessøn, Christen Heljessøn.

26.12.1804. Lars Matthiæsøns pigebarn Anne fra Fløtterøe. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Isaac Espedal, Lars Christianssøn, Anders Knudssøn.

26.12.1804. Jon Thorssøns hjemmedøbte pigebarn Ingeborg fra Engrav. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Anders Larssøns kone, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn, Christian Olessøn.

27.12.1804. Michel Engelbertssøns pigebarn Maren Maria fra Bratsberg. Faddere:
Anders Tollevssøns kone, Antonette Kildal, Iver Førre, Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Anderssøn.

30.12.1804. Niels Christenssøns drengebarn Hans fra Ø. Hoppestad. Faddere:
Halvor Kiises kone, Magnil Christensdatter, Jens Forevold, Claus Monssøn, Jens Christenssøn.

1805.

01.01.1805. Aslach Anderssøns pigebarn Margareta Christiana fra Aasebakken. Faddere:
Siri Wenstøb, Tore Rusch, Hans Thorssøn, Ole Hanssøn, Ole Anderssøn.

06.01.1805. Zacharias Jacobssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Kleven. Faddere:
Jørgen Markers kone, Gunnil Jacobsdatter, Jens Kleven, Niels Aamot, Zacharias Anderssøn.

06.01.1805. Sara Andersdatters uægte pigebarn Marthe Kirstine under Gulset. Til Barnefader udlagt Niels Anderssøn Aarhuus. Faddere:
Margarete Larsdatter, Anne Karine Jonsdatter, Amund Jenssøn, Anders Nielssøn, Peder Anderssøn.

13.01.1805. Erich Christenssøns drengebarn Hans Andreas fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anders Christenssøns kone, Marthe Gundersdatter, Halvor Christenssøn, Peder Corneliisøn, Jens Michaelssøn.

27.01.1805. Anders Olessøns pigebarn Anne Kirstine fra Stulen ved Lie. Faddere:
Hans Ouestads kone, Gunnil Solvesdatter, Gunder Christenssøn, Jacob Jonssøn, Lars Simonssøn.

27.01.1805. Isaac Christenssøns pigebarn Ingebor Maria under Borrestad. Faddere:
Christopher Stephenssøns kone, Johanne Maria Larsdatter, Knud Nielssøn, Elev Anderssøn, Zacharias Stephenssøn.

09.02.1805. Niels Kildals drengebarn Nicolai Severin fra Bratsbergkleven. Faddere:
Halvor Søelies kone, Michel Bratsbergs kone, Georg Mejer, Aslach Bratsberg. Gullik Qvælle, Niels Anderssøn.

10.02.1805. Lars Jonssøns drengebarn Svenche under Bratsberg. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

10.02.1805. Erich Madssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Sande. Faddere:
Gunder Christenssøns kone, Karen Madsdatter, Lars Simonssøn, Peder og Rasmus Madssøn.

10.02.1805. Jens Hanssøn pigebarn Kirsten under Bratsberg. Faddere:
Dorthe Kirstine Nielsdatter, Magnil Simonsdatter, Ole Larssøn, Hans Nielssøn, Helje Olessøn.

17.02.1805. Lars Larssøns drengebarn Anders fra Bakken. Faddere:
Ole Larssøns kone, Karen Christensdatter, Anders Bakken, Anders Isaacssøn, Ole Isaacssøn.

17.02.1805. Ole Nielssøns drengebarn Niels fra Eikornrøe under Bratsberg. Faddere:
Inger Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Hans Isaacssøn, Halvor Anderssøn, Christen Rasmussøn.

17.02.1805. Hans Reinholtssøns drengebarn Reinholt under Gulset. Faddere:
Peder Rasmussøns kone, Asloug Olesdatter, Peder Rasmussøn, Jens Anderssøn, Jacob Alfssøn.

17.02.1805. Peder Christianssøns pigebarn Anne Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Ole Riising, Christen Pederssøn, Halvor Christianssøn.

21.02.1805. Abraham Olessøns pigebarn Dorothea under S. Breche. Faddere:
Jon Thorssøns kone, Marthe Jørgensdatter, Jon Thorssøn, Christopher Condrup, Ole Olessøn.

24.02.1805. Abraham Isaacssøns drengebarn Ole under Otterholt. Faddere:
Else Margarete Isaacsdatter, Inger Isaacsdatter, Halvor Ersrøe, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

24.02.1805. Anders Olessøn Stubberøes drengebarn Hans under S. Ballestad. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Ragnil Olesdatter, Anders Hanssøn, Isaac Hanssøn, Lars Olessøn.

24.02.1805. Ole Nielssøns drengebarn Niels under Borrestad. Faddere:
Maria Engelbertsdatter, Inger Johanne Larsdatter, Halvor Buer, Ole Olessøn, Rasmus Hanssøn.

27.02.1805. Niels Rejerssøns drengebarn Hans Horn fra Aasebakken. Faddere:
Magdalene Horn, Anne Kirstine Fischer, Halvor Søelie, Jon Sande, Ole Houen.

28.02.1805. Peter Pawels Hjelms drengebarn Hans Arent Wilhelm, født 28. Dec og hjemmedøbt 2. Jan. Faddere:
Forvalter Saxilds kone, forvalter Malthes kone, Catharine Jørgensen, Auditeur Wessel, Did. v. Cappelen, Niels Carl Coch, Jens Lud. Saxild, P. J. Damm.

03.03.1805. Gunder Nielssøns drengebarn Niels under Gulset. Faddere:
Børge Nielssøns kone, Kirsten Hansdatter, Kittil Gulset, Anders Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

03.03.1805. Gunder Evenssøns pigebarn Christine under N. Løberg. Faddere:
Torbjørn Løbergs kone, Anne Jonsdatter, Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.

03.03.1805. Amund Aslachssøns pigebarn Maren under Mell. Bøe. Faddere:
Engelbert Pederssøns kone, Anne Aslachsdatter, Søren Aslachssøn, Jan Pederssøn, Poul Olessøn.

03.03.1805. Niels Olessøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Faddere:
Jon Thorssøns kone, Karen Hansdatter, Jon Thorssøn, Ole Olessøn, Christian Olessøn.

08.03.1805. Hans Qvists pigebarn Magdalene Maria, født 9de Febr. og hjemmedøbt 18de ejusdem. Faddere:
Gotf. L. Schutzs kone, Ellen Kok, Jens Petersen, Frideric Grønneberg, P. J. Damm, Hans Hansen.

10.03.1805. Peder Gunderssøns pigebarn Marthe Maria fra Baaserøe. Faddere:
Lars Svartangens kone, Karen Pedersdatter, Erich Bøle, Gunder Isaacssøn, Niels Nielssøn.

10.03.1805. Kittil Knudssøns pigebarn Anne fra Gulset. Faddere:
Barbara Knudsdatter, Gunnil Børgesdatter, Ole Øvrum, Sigvard Sem, Børge Nielssøn.

10.03.1805. Inger Lucasdatters uægte tvillingbørn under Moe, Ole og Anne Gurine. Til barnefader udlagt Knud Olessøn i tienest hos Jon Pederssøn, og Soldat. Faddere:
Engelbert Lucæsøns kone, Maren Olesdatter, Anne Lucædatter, Gunnil Simonsdatter, Mads Franssøn, Isaac Hanssøn, Peder Engelbertssøn, Engelbert Lucæsøn, Lars Christianssøn, Niels Jacobssøn.

17.03.1805. Ole Monssøns drengebarn Henric fra N. Grinie. Faddere:
Margarete Monsdatter, Inger Nielsdatter, Simon Jonssøn, Anders Wenstøb, Sveno Olessøn.

17.03.1805. Anne Poulsdatters uægte drengebarn Peder under Gulset. Til barnefader udlagt Stian Pederssøn Gulset. Faddere:
Inger Danielsdatter, Maren Poulsdatter, Christen Claussøn, Egild Peterssøn, Tollev Poulssøn. Forældrene er ægteviet 11. Febr. 1808.

24.03.1805. Christopher Halvorssøns drengebarn Halvor fra Glende. Faddere:
Hedevig Halvorsdatter, Inger Jensdatter, Ole Nøklegaard, Peder Olessøn, Ole Rasmussøn.

24.03.1805. Tolv Waldemarssøns drengebarn Johan under S. Aas. Faddere:
Ole Simonssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Isaac Jenssøn, Lars Halvorssøn, Gunder Halvorssøn.

24.03.1805. Kittil Nielssøns pigebarn Groe fra Skilbred. Faddere:
Randi Larsdatter, Maria Sigursdatter, Niels Knudssøn, Ole Olessøn, Peder Jonssøn.

31.03.1805. Anders Simonssøns drengebarn Ole fra Bratsbergkleven. Faddere:
Maren Thorsdatter, Ingebor Sigursdatter, Ole Larssøn, Anders Pederssøn, Peder Sivertssøn.

31.03.1805. Jon Alfssøns pigebarn Asloug Maria fra Løvaas. Faddere:
Ole Torjerssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Jon Kikut, Ole Torjerssøn, Christen Larssøn.

07.04.1805. Lars Torgrimssøns pigebarn Laurentse fra S. Ballestad. Faddere:
Thor Heljessøns kone, Ingebor Johannisdatter, Jacob Engelbertssøn, Isaac Anundssøn, Lars Folloug, Erich Bøle.

07.04.1805. Hans Nirissøns pigebarn Anne Cicilia fra N. Hynie. Faddere:
Asloug Olesdatter, Maren Haraldsdatter, Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

07.04.1805. Sigur Sigurssøns hjemmedøbte pigebarn Aasil fra Solum i Luxefjeld. Faddere:
Jens Moes kone, Torine Nielsdatter, Jens Moe, Isaac Anderssøn, Lars Pederssøn.

11.04.1805. Rasmus Hanssøn Kudsks drengebarn Ole fra Bratsbergkleven. Faddere:
Jørgen Hanssøns kone, Anne Margarete Rasmusdatter, Ole Nielssøn, Ole Olessøn, Niels Anderssøn.

11.04.1805. Ole Heljessøns pigebarn Ingebor Maria fra S. Ballestad. Faddere:
Borge Koldkins kone, Anne Elisabeth Danielsdatter, Thor Ballestad, Jacob Ballestad, Ole Ballestad, Jens Mortenssøn.

15.04.1805. Sigur Olessøns drengebarn Halvor fra Ersrøe. Faddere:
Halvor Ersrøes kone, Wejer Anderssøns kone, Halvor Ersrøe, Rasmus Eikornrøe, Halvor Olessøn.

15.04.1805. Amund Olessøns drengebarn Ole fra Berreberg. Faddere:
Maren Olesdatter, Anne Sigursdatter, Even Kleven, Zacharias Olessøn, Aslach Halvorssøn.

19.04.1805. Ole Anderssøns drengebarn Jørgen Herman fra Bratsbergkleven. Faddere:
Helle Christianssøns kone, Inger Sørensdatter, Christopher Olessøn, Ole Alfssøn, Jens Pederssøn.

21.04.1805. Hans Halvorssøns drengebarn Halvor fra Ramsaasen. Faddere:
Halvor Ramsaasens kone, Inger Andersdatter, Even Lie, Jacob Olessøn, Lars Knudssøn.

28.04.1805. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebakken. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Maria Andersdatter, Hans Nielssøn, Lars Danielssøn, Ole Halvorssøn.

28.04.1805. Halvor Janssøns pigebarn Anne under Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Karen Jansdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Gisle Aas.

01.05.1805. Jacob Anderssøns drengebarn Niels fra øvre Søelie. Faddere:
Lars Riises kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Niels Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

05.05.1805. Lars Gregerssøns pigebarn Ingebor Gurine fra øde Sneltved. Faddere:
Svend Oredals kone, Albertine Holmstrøm, Isaac Anderssøn, Kittil Gregerssøn, Hans Pederssøn.

05.05.1805. Niels Thorssøns pigebarn Anne Karine fra Aasebakken. Faddere:
Anders Thorssøns kone, Birthe Jacobsdatter, Christen Nielssøn, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

05.05.1805. Henric Jenssøns pigebarn Kirsten Maria fra Bøe-Rønning. Faddere:
Siegfrid Svendssøns kone, Asloug Halvorsdatter, Erich Henricssøn, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn.

12.05.1805. Lars Halvorssøns drengebarn Peder fra Aaltved. Faddere:
Søren Høysets kone, Gunnil Solvesdatter, Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

12.05.1805. Ole Christenssøns pigebarn Hedevig Maria fra Bugot. Faddere:
Niels Aamots kone, Gurine Olesdatter, Anders Evenssøn, Lars Gregerssøn, Christen Anderssøn.

12.05.1805. Hans Janssøns pigebarn Anne Kirstine under Fossum Verk. Faddere:
Jacob Peterssøns kone, Lisbeth Christophersdatter, Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Ole Janssøn.

19.05.1805. Jacob Nielssøns pigebarn Karen fra Klep. Faddere:
Ole Larssøns kone, Karen Olesdatter, Anders Lie, Søren Høyset, Gunder Nielssøn.

19.05.1805. Svend Pederssøns hjemmedøbte pigebarn Maren Pernelle fra S. Hynie. Faddere:
Maren Hedevig Nielsdatter, Dorthe Kirstine Nielsdatter, Hans Nirissøn, Ole Larssøn, Jacob Jenssøn.

23.05.1805. Rasmus Isaacssøns drengebarn Isaac fra Eikornrøe under Moe. Faddere:
Engelbert Lucæsøns kone, Birthe Olesdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Olessøn.

23.05.1805. Jens Olessøns drengebarn Niels under Fossum Verk. Faddere:
Knud Erichssøns kone, Ingebor Petersdatter, Isaac Christenssøn, Anders Olessøn, Christen Larssøn.

26.05.1805. Knud Jonssøns drengebarn Ole under Gulset. Faddere:
Børge Nielssøns kone, Karen Hansdatter, Børge Nielssøn, Peder Rasmussøn, Stian Pederssøn.

26.05.1805. Jon Peterssøns pigebarn Anne under øvre Sem. Faddere:
Augustinus Olessøns kone, Live Knudsdatter, Peder Jonssøn, Niels Knudssøn, Gullik Thomæsøn.

03.06.1805. Ole Anderssøns drengebarn Halvor fra Nøklegaard. Faddere:
Lars Wenstøbs kone, Anne Rasmusdatter, Ole Sæteret, Peder Myren, Lars Wenstøb.

03.06.1805. Christen Jenssøns drengebarn Jens under S. Hynie. Faddere:
Gunder Engelbertssøns kone, Inger Jensdatter, Isaac Sørenssøn, Lorentz Larssøn, Sondre Kittilssøn.

03.06.1805. Anders Olessøns drengebarn Amund under Borrestad. Faddere:
Søren Olessøns kone, Margarete Rasmusdatter, Ole Olessøn, Hans Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

09.06.1805. Halvor Anderssøns drengebarn Even fra Bøle. Faddere:
Karen Andersdatter, Lisbeth Johannisdatter, Engelbert Johannissøn, Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn.

09.06.1805. Inger Evensdatters uægte drengebarn Knud fra Aasebakken. Til barnefader udlagt Thor Knudssøn hos JusticeRaad Kløcker. Faddere:
Hans Larssøns kone, Ellen Maria Larsdatter, Hans Larssøn, Zacharias Stephenssøn, Jacob Christenssøn.

16.06.1805. Gunder Nielssøn drengebarn Anders fra Bækkevold. Faddere:
Ole Larssøns kone, Lars Gunneri kone, Jacob Klep, Hans Lie, Anders Lie, Anders Olessøn.

23.06.1805. Ole Jacobssøns drengebarn Jacob fra Fossum Verk. Faddere:
Ingebor Olesdatter, Maria Hansdatter, Hans Knudssøn, Ole Pederssøn, Gunder Jacobssøn.

23.06.1805. Tone Erichsdatters uægte drengebarn Ole fra Aasebakken. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn, Væstlending Matros. Faddere:
Niels Larssøns kone, Maren Ericsdatter, Niels Ericssøn, Knud Nielssøn, Jacob Nielssøn.

30.06.1805. Torkild Simonssøns drengebarn Jens fra Aasebakken. Halvor Søelies kone, Inger Margarete Jonsdatter, Michel Woxvold, Valentin Simonssøn, Hans Nielssøn.

30.06.1805. Anders Stephenssøns hjemmedøbte drengebarn Tollev fra Aasebakken. Faddere:
Tollev Jonssøns kone, Anne Olesdatter, Isaac Christenssøn, Christopher Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn.

30.06.1805. Afdøde Aslach Rasmussøns hjemmedøbte pigebarn Anne fra Tveten. Faddere:
Lars Gregerssøns kone, Anne Maria Ericsdatter, Kittil Gregerssøn, Halvor Rasmussøn, Thor Rasmussøn.

06.07.1805. Jens Peter Rosenbergs drengebarn Jacob fra Aasebakken. Faddere:
Margarete Borge, Anne Engelbertsdatter, Jon Sande, Ole Buer, Michel Halvorssøn.

14.07.1805. Zacharias Claussøns pigebarn Hedevig fra Slettene. Faddere:
Jon N. Wenstøbs kone, Anders N. Wenstøbs kone, Niels Otterholt, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn.

21.07.1805. Isaac Samuelssøns hjemmedøbte drengebarn Ole under Doxrøe. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Anne Madsdatter, Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Jens Hanssøn.

28.07.1805. Isaac Anderssøns pigebarn Inger fra Aasterøe. Anders Olessøns kone, Maria Isaacsdatter, Lars Folloug, Abraham Sneltved, Gunder Isaacssøn.

04.08.1805. Ole Haraldssøns pigebarn Kirsten fra N. Søelie. Faddere:
Rasmus Søelies kone, Birthe Jacobsdatter, Jacob Søelie, Lars Simonssøn, Søren Hanssøn.

04.08.1805. Svend Aslachssøns pigebarn Anne Maria under Fossum Verk. Faddere:
Karen Olesdatter, Anne Dorthe Aslachsdatter, Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Jens Olessøn.

11.08.1805. Peter Dyressøns hjemmedøbte tvillinger Anne og Karen fra Luxefjeld. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Ellev Olessøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Ingebor Sophie Larsdatter, Ole Ellevssøn, Simon Jonssøn, Torsten Doxrøe, Henric Doxrøe, Tron Nielssøn, Christen Larssøn.

18.08.1805. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud fra Bratsbergkleven. Faddere:
Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Simon Simonssøn.

24.08.1805. Aslach Christenssøns pigebarn Johanne Gurine under S. Breche. Faddere:
Johan Bloms kone, Susanne Blom, G. Monrad, Hans Blom, Jens Blom.

25.08.1805. Johannes Janssøns pigebarn Karen fra N. Bøe. Faddere:
Anne Larsdatter, Maren Nielsdatter, Mads Janssøn, Hans Pederssøn, Anders Johannissøn.

25.08.1805. Niels Tollevssøns pigebarn Else Turine under S. Breche. Faddere:
Margarete Olesdatter, Karen Olesdatter, Niels Gunderssøn, Erich Thorssøn, Hans Jacobssøn.

01.09.1805. Thor Andreæsøns drengebarn Hans Andreas fra Aasebakken. Faddere:
Christen Pederssøns kone, Karen Nielsdatter, Knud Evenssøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.

08.09.1805. Niels Christenssøns pigebarn Anne Gurine fra Tydskland. Faddere:
Christen Nielssøns kone og datter, Niels Larssøn. Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

08.09.1805. Jan Jacobssøns pigebarn Marthe fra Roelighed. Faddere:
Lars Gregerssøns kone, Maria Jacobsdatter, Lars Nielssøn, Niels Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

08.09.1805. Knud Nielssøns pigebarn Ingebor fra N. Wenstøb. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Marthe Danielsdatter, David Holm, Zacharias Danielssøn, Ole Torkildssøn.

08.09.1805. Jacob Larssøns pigebarn Maria under Fossum Verk. Faddere:
Maren Solvesdatter, Karen Madsdatter, Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Helge Larssøn.

15.09.1805. Isaac Hanssøns drengebarn Aslach fra S. Grinie. Faddere:
Zacharias Gravelies kone, Ingebor Halvorsdatter, Niels Sem, Simon Lund, Solve Engelbertssøn.

15.09.1805. Lars Peter Rosenvolds drengebarn Hans Larssøn fra Bratsbergkleven. Faddere:
Laurentse Engelbertsdatter, Kirsten Olesdatter, Anders Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

15.09.1805. Christen Erichssøns pigebarn Karen Kirstine fra Orekaas. Faddere:
Abraham Norigs kone, Inger Nielsdatter, Lars Nielssøn, Jens Nielssøn, Aslach Erichssøn.

22.09.1805. Solve Larssøns drengebarn Hans fra Kjær. Faddere:
Halvor Gunderssøns kone, Maren Nielsdatter, Axel Hynie, Lars Kjær, Niels Nielssøn.

22.09.1805. Tron Olesøns drengebarn Ole fra S. Frogner. Faddere:
Jon Svenchessøns kone, Birthe Maria Jonsdatter, Knud Johannissøn, Hans Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

22.09.1805. Søren Engelbertssøns drengebarn Abraham fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Olesdatter, Laurentse Engelbertsdatter, Rasmus Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Halvor Jenssøn.

22.09.1805. Ingebor Petersdatters uægte drengebarn Aslach under Erlands Wenstøb. Til barnefader udlagt Aslach Axelssøn fra S. Hynie. Faddere:
Gunder Larssøns kone, Marthe Petersdatter, Gunder Larssøn, Halvor Christianssøn, Gullik Amundssøn.

29.09.1805. Gulbrand Larssøns drengebarn Anders fra V. Bøe i Luxefjeld. Faddere:
Isaac Anderssøns kone, Ole Christopherssøns kone, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn, Ole Larssøn.

29.09.1805. Børge Halvorssøns drengebarn Halvor fra Kolkind. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Anne Lisbeth Danielsdatter, Isaac Børgessøn, Ole Pederssøn, Ole Heljessøn.

29.09.1805. Erich Thorssøns pigebarn Anne Maria under S. Breche. Faddere:
Karen Olesdatter, Karen Andersdatter, Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Niels Olessøn.

03.10.1805. Halvor Christenssøns drengebarn Christen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anders Jacobssøns kone, Anne Margarete Rasmusdatter, Erich Christenssøn, Ole Christenssøn, Engelbert Sørenssøn.

06.10.1805. Ole Ejnerssøns drengebarn Ejner under N. Løberg. Faddere:
Gunder Larssøns kone, Marthe Olesdatter, Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Jens Halvorssøn.

06.10.1805. Erich Christenssøns drengebarn Isaac under Gjerpen lille. Faddere:
Abraham Bergs kone, Guri Thorsdatter, Abraham Berg, Christen Erichssøn, Ole Thorssøn.

06.10.1805. Anders Knudssøns pigebarn Hedevig fra Fløtterøe. Faddere:
Lars Knudssøns kone, Anne Kirstine Jacobsdatter, Hans Knudssøn, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn.

06.10.1805. Peter Conradssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Faddere:
Erich Henricssøns kone, Kirsten Hansdatter, Jacob Alfssøn, Stian Pederssøn, Henric Sørenssøn.

06.10.1805. Anders Nielssøns pigebarn Hedevig under Fossum Verk. Faddere:
Peder Mortenssøns kone, Maren Pedersdatter, David Holm, Anders Engelbertssøn, Gunder Engelbertssøn.

06.10.1805. Jens Nielssøns pigebarn Karen under Moe. Faddere:
Gunbiørn Olessøns kone, Maria Nielsdatter, Gunbjørn Olessøn, Halvor Nielssøn, Lars Pederssøn.

06.10.1805. Hans Hanssøns pigebarn Anne Guline fra Aasebakken. Faddere:
Kirsten Simonsdatter, Karen Maria Olesdatter, Engelbert Hanssøn, Jacob Anderssøn, Hans Andreas Nielssøn.

13.10.1805. Niels Larssøns pigebarn Ingebor Maria under Strømdal. Faddere:
Karen Isaacsdatter, Anne Matthæa Eskildsdatter, Berthel Olessøn, Christen Nielssøn, Niels Christenssøn.

13.10.1805. Rasmus Ovessøns pigebarn Jørgine under Strømdal. Faddere:
Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesdatter, Søren Danielssøn, Jens Halvorssøn, Ole Janssøn.

13.10.1805. Ole Halvorssøns pigebarn Maren fra Troldsaas. Faddere:
Jon Alfssøns kone, Inger Jensdatter, Anund Høgelie, Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn.

13.10.1805. Engelbert Hanssøns pigebarn Inger Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Anne Karine Jonsdatter, Maren Nielsdatter, Niels Hanssøn, Abraham Christenssøn, Ole Anderssøn.

13.10.1805. Jacob Sivertssøns pigebarn med Kirsten Nielsdatter, Anne fra Aasebakken. Faddere:
Sivert Jacobssøns kone, Karen Nielsdatter, Simon Rollevssøn, Ole Evenssøn, Knud Evenssøn. For barnets forældre er lyst til ægteskab. De bleve copulerede d. 25. Sept. 1806.

20.10.1805. Hans Halvorssøns drengebarn Lars fra N. Bøe. Faddere:
Knud Bøes kone, Karen Olesdatter, Isaac Hanssøn, Lars Halvorssøn, Solve Olessøn.

20.10.1805. Lars Olessøns drengebarn Ole fra Folloug. Faddere:
Karen Poulsdatter, Maren Pernelle Nielsdatter, Steen Folloug, Erich Folloug, Michel Bratsberg.

20.10.1805. Ole Pederssøns pigebarn Pernelle under Ersrøe. Faddere:
Thor Halvorssøns kone, Anne Olesdatter, Thor Halvorssøn, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn.

20.10.1805. Anne Olesdatters uægte pigebarn Karen fra Hougedal i Luxefjeld. Udlagt til barnefader Enevold Nielssøn Søland i Slemdal. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Berthe Olesdatter, Rasmus Eikornrøe, Hans Houkeroe, Ole Olessøn.

03.11.1805. Borge Nielssøns drengebarn Gunder fra Gulset. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Kirsten Hansdatter, Anders Rejerssøn, Erich Henricssøn, Jørgen Borgessøn.

03.11.1805. Engelbert Sørenssøns pigebarn Jessine fra Aas-Hammer. Faddere:
Maren Olesdatter, Karen Olesdatter, Lorents Larssøn, Christopher Larssøn, Anders Olessøn.

10.11.1805. Bjørguv Olessøns drengebarn Jan under N. Bøe. Faddere:
Dorthe Pedersdatter, Anne Maria Jansdatter, Anders Johannissøn, Christen Knudssøn, Christen Janssøn.

17.11.1805. Halvor Halvorssøns drengebarn Halvor fra Holt øde. Faddere:
Lars Lienes kone, Gunnil Olesdatter, Lars Liene, Gundbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

17.11.1805. Søren Hanssøns drengebarn Hans under Moe. Faddere:
Margit Leegaas, Inger Hansdatter, Hans Haagenssøn, Hans Gullikssøn, Jens Nielssøn.

17.11.1805. Afdøde Anders Halvorssøns pigebarn Anne Sophie fra Bratsbergkleven. Faddere:
Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsdatter, Rasmus Hanssøn, Isaac Jacobssøn, Anders Bommen.

24.11.1805. Peder Sivertssøns drengebarn Daniel fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Margarete Olesdatter, Anders Simonssøn, Sivert Pederssøn, Daniel Olessøn.

24.11.1805. Johannes Jacobssøns drengebarn Christopher under S. Breche. Faddere:
Gunnil Hansdatter, Else Knudsdatter, Anders Anderssøn, Niels Olessøn, Christian Olessøn.

24.11.1805. Engelbert Aslessøns drengebarn med Ragnil Rejersdatter, Asle. Faddere:
Karen Pedersdatter, Karine Aslesdatter, Knud Evenssøn, Niels Aslessøn, Christen Gunderssøn. For barnets forældre lyst til ægteskab. Copulerede 22. Jan. 1807.

24.11.1805. Jan Olessøns pigebarn Maren under Borrestad. Faddere:
Karen Isaacsdatter, Inger Johanne Halvorsdatter, Thomas Jonssøn, Svend Jonssøn. Ole Wijerssøn.

24.11.1805. Hans Anderssøns pigebarn Maren Dorothea under Gulset. Faddere:
Kittil Pederssøns kone, Kirsten Olesdatter, Kittil Pederssøn, Svend Svendssøn, Gunder Nielssøn.

01.12.1805. Jacob Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Aslach Anderssøns kone, Anne Karine Abrahamsdatter, Christopher Sivertssøn, Niels Larssøn, Søren Rollevssøn.

01.12.1805. Lars Nielssøn drengebarn Niels fra Fossum Verk. Faddere:
Søren Aslachssøns kone, Maria Hansdatter, Jens Amundssøn, Johannes Hanssøn, Gunder Jacobssøn.

01.12.1805. Rollev Halvorssøns pigebarn Andrea fra Ø. Borge. Faddere:
Abraham Pederssøns kone, Johanne Nielsdatter, Ole Anderssøn, Torbjørn Torbjørnssøn, Ole Halvorssøn.

02.12.1805. Jens Severin Gasmanns drengebarn Jørgen Zachariæsøn, født 13de Oct. hjemmedøbt 19de ejusdem. Faddere:
Proc. Gasmanns kone, Proc. Brangstrups kone, Maren Kirst. Gasmann, Peter Adtzleu, H. A. Hals, Zacharias Winther.

22.12.1805. Lars Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Halvor fra N. Wenstøb. Faddere:
Christen Hoppestads kone, Karen Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

26.12.1805. Isaac Anderssøns drengebarn Anders fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Anne Nielsdatter, Maria Nielsdatter, Niels Moe, Ole Sigurssøn, Isaac Larssøn.

26.12.1805. Torsten Jermundssøns drengebarn Jermund fra Moe Ejet. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Anne Olesdatter, Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Jacob Peterssøn.

26.12.1805. Wijer Anderssøns drengebarn Ole fra yttre Rønningen i Luxefjeld. Faddere:
Sigur Ersrøes kone, Marthe Henricsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Wijerssøn.

26.12.1805. Ole Christopherssøns pigebarn Maria fra Luxefjeld-Sæter. Faddere:
Ole Anderssøns kone, Gulbrand Larssøns kone, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn, Ole Anderssøn.

26.12.1805. Knud Hermanssøns pigebarn Marthe Karine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Margarete Rasmusdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Knud Jonssøn, Solve Madssøn, Lars Hanssøn.

29.12.1805. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Lie. Faddere:
Hans Sandes kone, Dorothea Larsdatter, Even Lie, Hans Lie, Erich Bøle.

29.12.1805. Isaac Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under Doxrøe. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Henric Doxrøe, Jens Hanssøn, Erich Nielssøn.

29.12.1805. Erich Olessøns pigebarn Maren fra Folloug. Faddere:
Lars Follougs kone, Karen Thomædatter, Niels Folloug, Anders Thorssøn, Christen Pederssøn.

29.12.1805. Anders Hanssøn Ødegaardens pigebarn Anne Maria. Faddere:
Ingebor Rasmusdatter, Live Andersdatter, Jacob Jonssøn, Niels Erichssøn, Ole Anderssøn.

1806.

05.01.1806. Søren Danielssøns drengebarn Ove fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ingebor Ovesdatter, Dorthe Ovesdatter, Jens Mortenssøn, Rasmus Ovessøn, Jens Halvorssøn

05.01.1806. Niels Jonssøns pigebarn Maren fra S. Løberg. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

12.01.1806. Michel Michelssøn Woxvolds drengebarn Halvor fra Aasebakken. Faddere:
Maren Olesdatter, Aase Olesdatter, Anders Sørenssøn, Anders Jonssøn, Christen Abrahamssøn.

12.01.1806. Isaac Sørenssøns drengebarn Arne under S. Hynie. Faddere:
Christen Jenssøns kone, Inger Jensdatter, Sondre Kittilssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

12.01.1806. Engelbert Pederssøns pigebarn Inger under Ml. Bøe. Faddere:
Amund Aslachssøns kone, Maren Andersdatter, Sigfrid Svendssøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

19.01.1806. Halvor Asbjørnssøns drengebarn Gunder under S. Breche. Faddere:
Lars Gregerssøns kone, Anne Hedvig Thorsdatter, Lars Gregerssøn, Lars Olessøn, Peder Isaacssøn.

19.01.1806. Christen Knudssøns drengebarn Mads under S. Fossum. Faddere:
Ole Døls kone, Maria Jensdatter, Anders Jenssøn, Hans Jacobssøn, Jon Kikut.

19.01.1806. Johannes Hanssøns pigebarn Inger Maria fra N. Ballestad. Faddere:
Jens Mortenssøns kone, Karen Pedersdatter, Jens Hanssøn, Daniel Hanssøn, Ole Halvorssøn.

19.01.1806. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig fra Stulen ved Lie. Faddere:
Maren Hansdatter, Gunnil Solvesdatter, Even Anderssøn, Ole Olessøn, Hans Halvorssøn.

19.01.1806. Frans Bendixssøns pigebarn Anne Ulrica fra Aasebakken. Faddere:
Arne Erichssøns kone, Ingebor Bendixdatter, Ole Bratterud, Michel Halvorssøn, Carl Lundstrøm.

26.01.1806. Erich Nielssøns drengebarn Isaac fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Thomædatter, Marthe Pedersdatter, Abraham Nielssøn, Jens Pederssøn, Erich Knudssøn.

26.01.1806. Christen Heljessøns drengebarn Ole fra Bratsbergkleven. Faddere:
Thor Heljessøns kone, Guri Torkildsdatter, Ole Heljessøn, Even Hanssøn, Christopher Rollevssøn.

02.02.1806. Peder Olessøns drengebarn Erich under Nøklegaard. Faddere:
Ole Aases kone, Karen Pedersdatter, Mads Bøe, Ole Nøklegaard, Peder Madssøn.

02.02.1806. Torbjørn Nielssøns drengebarn Ellev fra Marker under S. Grinie. Faddere:
Jørgen Thorstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Jørgen Thorstenssøn, Gjert Ellingssøn.

02.02.1806. Lars Halvorssøn Skjolds drengebarn Halvor under S. Fossum. Faddere:
Walborg Jonsdatter, Maria Halvorsdatter, Christen Riisberg, Lars Riisberg, Ole Pederssøn.

09.02.1806. Rasmus Olessøns drengebarn Lars fra Glende. Faddere:
Christopher Glendes kone, Karen Rasmusdatter, Christopher Glende, Aslach Halvorssøn, Jens Nielssøn.

16.02.1806. Even Nielssøns drengebarn Niels fra Kleven gaard. Faddere:
Inger Jensdatter, Asloug Nielsdatter, Zacharias Jenssøn, Erich Nielssøn, Christian Nielssøn.

16.02.1806. Mads Franssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Hedevig under Moe. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Hedevig Engelbertsdatter, Lars Halvorssøn, Christopher Hanssøn, Solve Engelbertssøn.

16.02.1806. Jon Halvorssøns pigebarn Maren under Moe. Faddere:
Rasmus Eikornrøes kone, Maria Nielsdatter, Rasmus Eikornrøe, Halvor Jonssøn, Jacob Peterssøn.

16.02.1806. Maria Knudsdatters uægte pigebarn Kirsten fra Goupaasen. Til barnefader udlagt gift mand og gevorben Soldat Christen Torjussøn Goupaasen. Faddere:
Christen Jacobssøns kone, Anne Jacobsdatter, Knud Johannissøn, Aslach Hanssøn, Jørgen Knudssøn.

23.02.1806. Lorents Larssøns drengebarn Arne fra Fossum Verk. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Birthe Pedersdatter, Erich Arnessøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

23.02.1806. Frideric Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Fossum Verk. Faddere:
Karen Maria Nielsdatter, Christine Sophie Sem, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn, Isaac Christenssøn.

23.02.1806. Arne Andreæsøns drengebarn Gunder fra Ouestad. Faddere:
Rasmus Søelies kone, Ingebor Olesdatter, Rasmus Søelie, Gunder Lie, Niels Erichssøn.

23.02.1806. Sivert Hanssøns pigebarn Karen fra Nærum. Faddere:
Christen Larssøns kone, Anne Olesdatter, Søren Hanssøn, Isaac Christenssøn, Herman Larssøn.

28.02.1806. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Arent Nicolai født 14de Dec. og hjemmedøbt 27de ejusdem. Faddere:
Mad. Inger Monrad, Christiana Blom, Lieutnt. Bjørn, Christen Blom, Folkman, Poul Lund.

02.03.1806. Anders Torjerssøns drengebarn Anders fra Ramsaasen. Faddere:
Søren Høysets kone, Inger Andersdatter, Jon Torjerssøn, Jacob Olessøn, Niels Erichssøn.

02.03.1806. Christopher Pedersøns drengebarn Peder fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Karine Jacobsdatter, Maren Pedersdatter, Steen Folloug, Isaac Jacobssøn, Anders Christenssøn.

02.03.1806. Sigfried Svendssøns pigebarn Maria Elisabeth under N. Fossum. Faddere:
Mads Bøes kone, Inger Hedevig Pedersdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Larssøn, Hans Larssøn.

09.03.1806. Kittil Nielssøns drengebarn Niels fra Wallerdal, Meensejet. Faddere:
Asloug Nielsdatter, Dorthe Olesdatter, Niels Nielssøn, Knud Olessøn, Ole Thorssøn.

09.03.1806. Peder Halvorssøns pigebarn Anne Kirstine under Gulset. Faddere:
Svend Svendssøns kone, Ragnil Hansdatter, Kittil Pederssøn, Rasmus Hanssøn, Frideric Janssøn.

17.03.1806. Peter Pawels Hjelms drengebarn Lovis Napoleon Sylvester født 26. Jan og hjemmedøbt 2. Febr. Faddere:
Provstinde Tobiesen, Karen Jensine Bloch, Elisabeth Cathrine Saxild. Pastor Hagerup, Forvalter Saxild, Frideric Plesner, Ole Møller, Poul Lund.

23.03.1806. Hans Halvorssøns drengebarn Halvor fra S. Aas. Faddere:
Gisle Aases enke, Inger Larsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

23.03.1806. Halvor Torbjørnssøns drengebarn Hans fra Fossum Verk. Faddere:
Ole Jacobssøns kone, Anne Pedersdatter, Isaac Christenssøn, Ole Christenssøn, Jacob Jacobssøn.

23.03.1806. Ole Aslachssøns pigebarn Maren under N. Bøe. Faddere:
Amund Aslachssøns kone, Maren Aslachsdatter, Christopher Aslachssøn, Jens Nielssøn, Niels Nielssøn.

23.03.1806. Even Anderssøns pigebarn Gunnil fra Myrerøe. Faddere:
Anne Bjørnsdatter, Anne Andersdatter, Hans Gunderssøn, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

30.03.1806. Lars Hanssøns drengebarn Lars fra Svartangen under Meen. Faddere:
Karen Hansdatter, Maren Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

30.03.1806. Ole Asbjørnssøns pigebarn Gunnil fra Hobæk. Faddere:
Karen Pedersdatter, Ingebor Torjersdatter, Gunder Asbjørnssøn, Anund Høgelie, Jon Høgelie.

07.04.1806. Halvor Hanssøns drengebarn Hans fra Kiise. Faddere:
Niels Christenssøns kone, Magnil Christensdatter, Erich Kiise, Vilhelm Hoppestad, Jens Christenssøn.

07.04.1806. Halvor Olessøns drengebarn Hans fra N. Riis. Faddere:
Lars Riises kone, Zarche Clausdatter, Ole Halvorssøn, Niels Halvorssøn, Kittil Kittilssøn.

07.04.1806. Anders Hanssøns pigebarn Maria under S. Ballestad. Faddere:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Kittil Sondressøn, Gunder Isaacssøn, Halvor Hanssøn.

07.04.1806. Torbjørn Jonssøns pigebarn Ingebor Maria fra Aasebakken. Faddere:
Anne Sophie Christensdatter, Ellen Nielsdatter, Sivert Jørgenssøn, Ole Nielssøn, Hans Christenssøn.

14.04.1806. Peter Adtzleus drengebarn Joachim Bartholomæus født 25. Febr. og hjemmedøbt 2den Martii. Faddere:
Madame Clara Hansen, Madame Hall, jfr. Anne Zachariassøn, Kanc.Raad Schlanbusch, Nic. Plesner, Hans Bentsen.

20.04.1806. Engelbert Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Dyrkold. Faddere:
Halvor Janssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

27.04.1806. Ole Olessøns drengebarn Peder fra Bratsbergkleven. Faddere:
Halvor Christenssøns kone, Marthe Olesdatter, Ole Christenssøn, Erich Christenssøn, Christopher Pederssøn.

27.04.1806. Anders Jonssøns pigebarn Marthe Kirstine under Meen. Faddere:
Isaac Christenssøns kone, Karen Pedersdatter, Jacob Engelbertssøn, Jacob Thomæsøn, Halvor Hanssøn.

04.05.1806. Afdøde Peder Amundssøns drengebarn Peder fra Gaashølen under S. Aas. Faddere:
Karen Engelbertsdatter, Maren Jacobsdatter, Anders Engelbertssøn, Jan Mouraasen, Kittil Kittilssøn.

04.05.1806. Ole Heljessøns drengebarn Jacob under S. Bøe. Faddere:
Karen Østensdatter, Barbara Larsdatter, Thor Olessøn, Jacob og Helje Larssøn.

11.05.1806. Thor Torstenssøns pigebarn Anne under S. Breche. Faddere:
Ole Gunderssøns kone, Asloug Nielsdatter, Henric Doxrøe, Isaac Hanssøn, Helje Olessøn.

26.05.1806. Christen Christianssøns drengebarn Christian under Wenstøb. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Maren Christiansdatter, Peter Christopherssøn, Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn.

26.05.1806. Christian Halvorssøn Skjolds drengebarn Halvor under S. Fossum. Faddere:
Maria Halvorsdatter, Maren Andersdatter, Hans Nirissøn, Amund Olessøn, Christopher Skjold.

26.05.1806. Thomas Gunderssøns pigebarn Christine under Bratsberg. Faddere:
Karen Knudsdatter, Maren Pedersdatter, Anders Nirissøn, Ellev Poulssøn, Ole Poulssøn.

26.05.1806. Jens Christenssøn Riisbergs pigebarn Karen Maria under Fossum Verk. Faddere:
Halvor Aslachssøns kone, Maria Hansdatter, Jan Jørgenssøn, Christen Riisberg, Lars Riisberg.

08.06.1806. Ole Sørenssøns drengebarn Anders under Borrestad. Faddere:
Inger Knudsdatter,Karen Pedersdatter, Jan Olessøn, Hans Christenssøn, Harald Matthiæsøn.

08.06.1806. David Christianssøns pigebarn Elisabeth fra Holm. Faddere:
Marthe Engelbertsdatter, Marthe Isaacsdatter, Niels Hougerøe, Ole Holm, Christian Nielssøn.

15.06.1806. Gunder Evenssøns drengebarn Jon under N. Løberg. Faddere:
Marthe Olesdatter, Maren Jonsdatter, Anund Løberg, Jens Olessøn, Kittil Olessøn.

22.06.1806. Knud Nielssøns pigebarn Maren under Borrestad. Faddere:
Peder Holmens kone, Maria Larsdatter, Herman Larssøn, Ole Nielssøn, Gunder Anderssøn.

22.06.1806. Anne Thorsdatters uægte hjemmedøbte pigebarn Johanne under Bratsberg. Til Barnefader udlagt Johannes Hanssøn som tjener paa N. Sneltved. Faddere:
Thomas Jenssøns kone, Christine Nielsdatter, Niels Larssøn, Jens Olessøn, Ole Olessøn.

29.06.1806. Jens Mortenssøns drengebarn Daniel fra N. Ballestad. Faddere:
Børge Kolkinds kone, Inger Johanne Danielsdatter, Ole Heljessøn, Jacob Jonssøn, Søren Danielssøn.

29.06.1806. Rasmus Hanssøn Kudsks hjemmedøbte tvillingbørn Ole og Karen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Poulsdatter, Anne Maria Conradsdatter, Aagot Olesdatter, Abigael Hansdatter, Halvor Christenssøn, Niels Anderssøn, Erich Folloug, Jon Larssøn, Jens Pederssøn, Kittil Olessøn.

29.06.1806. Birthe Pedersdatters uægte hjemmedøbte pigebarn Maria fra Fjelddalen. Til barnefader udlagt Torkild Torstenssøn Skilbred, gevorben Soldat ved Søndenfjeldske Regiment. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Anne Sigursdatter, Ellev Olessøn, Henric Doxrøe, Knud Pederssøn.

06.07.1806. Abraham Isaacssøns drengebarn Aslach under Otterholt. Faddere:
Randi Larsdatter, Else Isaacsdatter, Halvor Isaacssøn, Amund Aslachssøn, Niels Hanssøn.

06.07.1806. Jacob Hanssøns drengebarn Ole under Berreberg. Faddere:
Anders Erichssøns kone, Maren Andersdatter, Matthias Gaashølen, Halvor Jacobssøn, Thor Jacobssøn.

13.07.1806. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Aasebakken. Faddere:
Anders Stephenssøns kone, Anne Stephensdatter, Amund Waller, Ole Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

13.07.1806. Knud Johannissøns drengebarn Jacob under S. Breche. Faddere:
Jon Halvorssøns kone, Karen Andersdatter, Jon Svenchessøn, Tron Olessøn, Lars Johannissøn.

13.07.1806. Erich Henricssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Faddere:
Peter Conradssøns kone, Gunnil Borgesdatter, Kallenskye, Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn.

13.07.1806. Hans Larssøns pigebarn Ellen fra Fossum Verk. Faddere:
Karen Nielsdatter, Kirsten Them, Hans Jenssøn, Peder Larssøn, Sigfried Svendssøn.

20.07.1806. Daniel Gunderssøns pigebarn Inger fra Aasebakken. Faddere:
Torjus Lundes kone, Kirsten Evensdatter, Lars Christenssøn, Engelbert Jacobssøn, Gunder Torjerssøn.

27.07.1806. Halvor Gertssøns drengebarn Gert fra N. Mælum. Faddere:
Andrea Blom, Johanne Schlanbusch, Inspecteur Høch, Hans Schytte, Marcus Barnholdt.

27.07.1806. Hans Jacobssøns drengebarn Isaac fra Nærum. Faddere:
Jacob Siljens kone, Gunnil Simonsdatter, Anders Sørenssøn, Simon Lund, Ole Jacobssøn.

27.07.1806. Lars Gunderus Nielssøns pigebarn Anne Catharine fra Bækkevold. Anders Isaacssøns kone, Margarete Jonsdatter, Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Hanssøn.

27.07.1806. Rasmus Christophersøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra Berreberg. Faddere:
Ole Aases kone, Simon Stulens kone, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

17.08.1806. Ole Olessøns pigebarn Karen Hellene under Aarhuus. Faddere:
Maren Olesdatter, Karen Kirstine Pedersdatter, Lars Anderssøn, Knud Olessøn, Hans Eliæsøn.

24.08.1806. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Thomas fra Aasebakken. Faddere:
Anne Kittilsdatter, Ingebor Kittilsdatter, Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Isaac Anderssøn.

31.08.1806. Ole Olessøns pigebarn Birthe fra Stulen ved Lie. Faddere:
Sønnev Olesdatter, Anne Andersdatter, Niels Olessøn, Hans Gunderssøn, Hans Halvorssøn.

07.09.1806. Niels Hanssøns drengebarn Ole under Ml. Bøe. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Johanne Hansdatter, Ole Levorssøn, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn.

07.09.1806. Hans Aslachssøns pigebarn Maren Dorothea fra Moe. Faddere:
Ole Aslachssøns kone, Inger Jensdatter, Peder Danielssøn, Ole Aslachssøn, Jacob Jonssøn.

14.09.1806. Lars Christianssøns drengebarn Knud under Gulset. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Marthe Christiansdatter, Christen Christianssøn, Børge Nielssøn, Tollev Gunderssøn.

14.09.1806. Peder Madssøns pigebarn Maria under Tofte. Faddere:
Peder Myrens kone, Karen Madsdatter, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn, Erich Madssøn.

14.09.1806. Gunder Larssøns pigebarn Ulrica Maria fra Fossum Verk. Faddere:
Maren Turine Solvesdatter, Ingebor Kirstine Bendixdatter, Peder Cramer, Niels Strøm, Lars Anderssøn Aarhuus.

19.09.1806. K?ur-Smed Niels Rejerssøns pigebarn Anne Magdalene fra Aasebakken. Faddere:
Anders Sørenssøns kone, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Bratterud, Brynild Borge, Christopher Engrav, Anders Engrav.

28.09.1806. Jacob Larssøns drengebarn Aslach under Fossum Verk. Faddere:
Sigfried Svendssøns kone, Barbara Larsdatter, Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Poul Olessøn.

28.09.1806. Jens Johannissøns drengebarn Johannes fra N. Ballestad. Faddere:
Johannes Hanssøns kone, Aldis Olesdatter, Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Halvor Anderssøn.

28.09.1806. Anders Olessøns drengebarn Lars under S. Ballestad. Faddere:
Karen Olesdatter, Birthe Hansdatter, Anders Hanssøn, Lars Olessøn, Jacob Olessøn.

28.09.1806. Knud Østenssøns pigebarn Karen Maria fra S. Bøe. Faddere:
Hans Halvorssøns kone, Inger Maria Østensdatter, Niels Gunderssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

02.10.1806. Jochum Monrads pigebarn Joachime Sophie fra Aasebakken, født 24. Aug. og hjemmedøbt 1. Sept. Faddere:
Inger B. Monrad, Edel Amalia Fischer, Hans Schwarch, Lars Glose, Abraham Bruun.

05.10.1806. Niels Aslessøns drengebarn Asle under Fossum Verk. Faddere:
Zacharias Hermanssøns kone, Karine Aslesdatter, Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Jonssøn.

05.10.1806. Peder Pederssøn Buses Maren Dorothea fra Fossum Verk. Faddere:
Anne Matthiædatter, Karen Dorothea Pedersdatter, Solve Pederssøn, Ole Pederssøn, Hans Anderssøn.

05.10.1806. Hans Larssøns pigebarn Gunnil Kirstine fra Meen. Faddere:
Niels Strømdals kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Stephen Engrav, Knud Larssøn.

05.10.1806. Peder Pederssøns pigebarn Jøran fra Bratsbergkleven. Faddere:
Magnil Simonsdatter, Turi Olesdatter, Peder Fjelddalen, Knud Pederssøn, Hans Jacobssøn.

05.10.1806. Lars Matthiæsøns pigebarn Thore fra Høyset. Faddere:
Halvor Aaltveds enke, Ingebor Matthiædatter, Niels Thorssøn, Christopher Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

12.10.1806. Kittil Kittilssøns drengebarn Jacob fra S. Riis. Faddere:
Barbara Knudsdatter, Margarete Jonsdatter, Ole Rasmussøn, Niels Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

12.10.1806. Niels Danielssøns pigebarn Marthe Maria fra Ml. Foss. Faddere:
Lars Aarhuuses kone, Ole Aslachssøns kone, Christopher Hoppestad, Petter Danielssøn, Abraham Danielssøn.

12.10.1806. Gunder Christenssøns pigebarn Maren fra Kjølnæs. Faddere:
Margit Jonsdatter, Ingebor Gurine Bendixdatter, Lars Kittilssøn, Christen Østenssøn, Niels Rasmussøn.

19.10.1806. Simon Rollevssøns hjemmedøbte drengebarn Christopher fra Aasebakken. Faddere:
Rollev Halvorssøns kone, Marthe Nielsdatter, Christopher Rollevssøn, Even Hanssøn, Halvor Nielssøn.

19.10.1806. Hans Smiths pigebarn Ingebor Maria fra Aasebakken, født 8. Sept og hjemmedøbt 16de ejusdem. Faddere:
Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Niels Anderssøn, Christen Tofte, Michel Halvorssøn.

26.10.1806. Peder Danielssøns drengebarn Daniel fra N. Wenstøb. Faddere:
Karen Kirstine Aslachsdatter, Marthe Kirstine Danielsdatter, Christopher Hoppestad, Hans Aslachssøn, Ole Aslachssøn, Peder Sørenssøn.

02.11.1806. Lars Larssøns drengebarn Isaac fra Kjær. Faddere:
Maren Axelsdatter, Ingebor Sophie Larsdatter, Solve Kjær, Niels Røsager, Jacob Jonssøn.

04.11.1806. Amund Larssøns drengebarn Nicolai Gotfred fra Fossum Verk, født 24. Sept. og hjemmedøbt 3. Oct. Faddere:
N. Hyberdts kone, jomfru Jørgenssøn, Peder Haraldssøn, Lars R. Barnholdt, Peder Jonssøn.

07.11.1806. Afdøde Jens Andreas Ravns drengebarn Jens Andreas fra Aasebakken, født 21. Sept. og hjemmedøbt 23. ejusdem. Faddere:
Jochum Monrads kone, Inger Margarete Jonsdatter, Hans Smith, Jens Coucheron, Joh. Frid. Monrad.

07.11.1806. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Christen under Borrestad. Faddere:
Karen Nielsdatter, Henrica Glose, Anders Olessøn, Søren Olessøn, Halvor Nielssøn.

07.11.1806. Christian Jynges pigebarn Severine Henriette, født 17. Sept og hjemmedøbt 23. ejusdem. Faddere:
Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

07.11.1806. Halvor Johannissøns pigebarn Christiana fra Aasebakken. Faddere:
Aase Kirstine Olesdatter, Anne Christine Isaacsdatter, Amund Nielssøn, Christen Abrahamssøn, Anders Gregerssøn.

07.11.1806. Jacob Christenssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Hellene fra Aasebakken. Faddere:
Anne Pernelle Jonsdatter, Anne Tolvsdatter, Anders Stephenssøn, Amund Engelbertssøn, Jacob Nielssøn.

16.11.1806. Christian Nielssøns drengebarn Niels fra Gjelden. Faddere:
Jan Toftes kone, Torine Halvorsdatter, Søren Tofte, Niels Sem, Daniel Jønnevold.

16.11.1806. Ole Jonssøns drengebarn Amund under Meen. Faddere:
Guri Thorsdatter, Karen Hansdatter, Kittil Sondressøn, Halvor Hanssøn, Børge Halvorssøn.

16.11.1806. Lars Gregerssøns pigebarn Gurine fra Øde-Sneltved. Faddere:
Kittil Gregerssøns kone, Anne Maria Arnesdatter, Jon Svendssøn, Svend Oredal, Hans Pederssøn.

16.11.1806. Søren Olessøns pigebarn Ingebor under Øvrum. Faddere:
Ole Jacobssøns kone, Karen Gurine Sørensdatter, Ole Olessøn, Jacob Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

16.11.1806. Erich Knudssøns pigebarn Birgitte under Borrestad. Faddere:
Pernelle Christensdatter, Asloug Hansdatter, Thomas Jonssøn, Hans Thorstenssøn, Christen Isaacssøn.

21.11.1806. Ole Pauses drengebarn Jacob von der Lippe født 16. Oct, hjemmedøbt 21. ejusdem. Faddere:
Johan Bloms kone, Johanne Cic. Schlanbusch, Susanne Blom, Ole Cudrio, Joh. Altenburg, H. M. Hals, C. Echstorm.

23.11.1806. Anders Kjeldssøns drengebarn Kjeld under Erlands Wenstøb. Faddere:
Gunder Larssøns kone, Kirsten Olesdatter, Peder Jenssøn, Knud Olessøn, Jon Evenssøn.

23.11.1806. Jon Svendssøns drengebarn Svend fra Ml. Løberg. Faddere:
Torbjørn Løbergs kone, Anne Dorthe Svendsdatter, Lars Gregerssøn, Jens Olessøn, Hans Pederssøn.

23.11.1806. Lars Halvorssøns pigebarn Maren under Fossejord. Faddere:
Isaac Christenssøns kone, Gunnil Solvesdatter, Even Høyset, Erich Madssøn, Christen Pederssøn.

23.11.1806. Engel Christenssøns drengebarn Christen fra Langgangen. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Maren Andersdatter, Christen Jenssøn, Hans Nirissøn, Søren Sørenssøn.

23.11.1806. Christopher Knudssøns drengebarn Søren under N. Søelie. Faddere:
Harald Aaltveds kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Høyset, Gunder Matthiæsøn, Aslach Engelbertssøn.

23.11.1806. Lars Peter Arnessøns pigebarn Anne Margarete fra Aasebakken. Faddere:
Arne Thomæsøns kone, Hedevig Arnesdatter, Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Lars Jacobssøn.

07.12.1806. Peder Aslachssøns pigebarn Karen Birthea under Borrestad. Faddere:
Birthe Andersdatter, Ellen Maria Larsdatter, Amund Waller, Lars Pederssøn, Daniel Hanssøn.

07.12.1806. Jacob Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Siri under N. Søelie. Faddere:
Niels Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Børge Halvorssøn.

14.12.1806. Ole Johannissøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anders Jacobssøns kone, Abigael Svendsdatter, Erich Christenssøn, Knud Pederssøn, Hans Pederssøn.

20.12.1806. Frans Wagners hjemmedøbte drengebarn Severin Nicolai fra Sande. Faddere:
Barnets forældre, Anne Olesdatter, Rasmus Søelie, Ole Søelie.

21.12.1806. Anders Larssøns drengebarn Niels fra Skyer. Faddere:
Jens Johannissøns kone, Birthe Larsdatter, Anders Evenssøn, Jon Jonssøn, Ole Anderssøn.

26.12.1806. Anders Evenssøns drengebarn Even fra N. Sneltved. Faddere:
Ole Bugots kone, Kirsten Larsdatter, Søren Røsager, Isaac Larssøn, Jens Hanssøn.

26.12.1806. Jon Thorssøns drengebarn Ole fra Engrav. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Marthe Olesdatter, Anders Larssøn, Jens Thorssøn, Ole Olessøn.

28.12.1806. Børge Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Gunder fra Gulset. Faddere:
Kittil Knudssøns kone, Gunnil Simonsdatter, Gunder Nielssøn, Erich Henricssøn, Jens Gunderssøn.

28.12.1806. Søren Hanssøns drengebarn Hans fra N. Søelie. Faddere:
Ole Søelies kone, Anne Kirstine Rasmusdatter, Sivert Hanssøn, Knud Olessøn, Anders Jacobssøn.

29.12.1806. Peder Haraldssøns pigebarn Karen Dorothea fra N. Sem, født 30. Oct. hjemmedøbt 9. Nov. Faddere:
Søren Bergs kone, Karen Abrahamsen, Anders Tygessøn, Fejlberg, Lars Aarhuus, Resch.

1807.

01.01.1807. Amund Olessøns pigebarn Marthe Maria fra Berreberg. Faddere:
Maren Olesdatter, Maria Sigursdatter, Zacharias Olessøn, Tron Nielssøn, Christen Christianssøn.

01.01.1807. Greger Rollevssøns pigebarn Maren fra Gulset. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Niels Strømdals kone, Lars Christianssøn, Børge Nielssøn Gulset, Lars Gunderssøn.

04.01.1807. Jacob Nielssøns pigebarn Karen fra Klep. Faddere:
Ole Larssøns kone, Karen Olesdatter, Even Lie, Gunder Nielssøn, Niels Erichssøn.

11.01.1807. Anders Thorssøns drengebarn Niels fra Bachen. Faddere:
Lars Bakkens kone, Karen Maria Isaacsdatter, Halvor Isaacssøn, Børge Peter Isaacssøn, Hans Anderssøn.

11.01.1807. Jacob Peterssøns pigebarn Andrea fra Fossum Verk. Faddere:
Lorents Larssøns kone, Marthe Clarine Storm, Frans Wagner, Peter Hanssøn, Johannes Olessøn.

18.01.1807. Søren Danielssøns drengebarn Isaac fra Bratsbergkleven. Faddere:
Jens Mortenssøns kone, Inger Johanne Danielsdatter, Halvor Anderssøn, Jens Halvorssøn, Jens Pederssøn.

18.01.1807. Isaac Jenssøns pigebarn Karen Ellene under N. Foss. Faddere:
Karen Pernelle Jochumsdatter, Marthe Danielsdatter, Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

22.01.1807. Aslach Anderssøns drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Laurentse Jonsdatter, Hans Thorssøn, Abraham Pederssøn, Ole Hanssøn.

25.01.1807. Jon Torkildssøns drengebarn Ole fra Grumstuul i Luxefjeld. Faddere:
Lars Lienes kone, Gjertrud Nielsdatter, Thor Liistuul, Sigur Solum, Ole Knudssøn.

25.01.1807. Niels Halvorssøn Troldsaasens drengebarn Halvor under S. Grinie. Faddere:
Karen Pedersdatter, Marthe Halvorsdatter, Jørgen Marker, Torbjørn Marker, Niels Knudssøn.

25.01.1807. Gunbjørn Olessøns pigebarn Karen fra Dybedal. Faddere:
Halvor Leegaases kone, Maria Nielsdatter, Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.

25.01.1807. Lars Halvorssøns pigebarn Anne under S. Aas. Faddere:
Else Isaacsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Anders Halvorssøn, Halvor Isaacsøn, Ole Halvorssøn.

25.01.1807. Knud Evenssøns pigebarn Aase Maria fra Aasebakken. Faddere:
Anne Margarete Larsdatter, Karen Pedersdatter, Simon Rollevssøn, Amund Jacobssøn, Halvor Nielssøn.

25.01.1807. Knud Erichssøns pigebarn Jørgine fra Fossum Verk. Faddere:
Anne Olesdatter, Pernelle Petersdatter, Isaac Christenssøn, Ole Pederssøn, Ole Janssøn.

25.01.1807. Ingebor Jensdatters uægte pigebarn Ingebor Johanne under Strømdal. Til barnefader udlagt Jon Simonssøn under S. Grinie. Faddere:
Lars Isaacssøns kone, Gunnil Rasmusdatter, Isaac Larssøn, Niels Larssøn, Thor Anderssøn.

01.02.1807. Hans Knudssøns pigebarn Maren under Bakken. Faddere:
Halvor Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Lars Knudssøn, Halvor Olessøn, Kittil Kittilssøn.

08.02.1807. Knud Olessøns drengebarn Hans fra Aanna under Klep. Faddere:
Lisbeth Nielsdatter, Maria Engelbertsdatter, Jacob Klep, Hans Nielssøn, Aslach Engelbertssøn.

08.02.1807. Simon Aslachssøns pigebarn Maren under Stulen. Faddere:
Rasmus Berrebergs kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

12.02.1807. Ole Christenssøn Borges hjemmedøbte drengebarn Christian fra Aasebakken, født 13. Jan og hjemmedøbt 28.ejusdem. Faddere:
Hans Smiths kone, Marthe Maria Engelbertsdatter, Lundstrøm, Michel Halvorssøn, Christen Tofte.

15.02.1807. Svend Pederssøns pigebarn Anne fra S. Hynie. Faddere:
Maren Hedevig Nielsdatter, Dorthe Kirstine Nielsdatter, Halvor Anderssøn, Peder Olessøn, Elias Jenssøn.

22.02.1807. Erich Madssøns drengebarn Anders fra Øde Sande. Faddere:
Gunder Kjølnæses kone, Gunnil Solvesdatter, Hans Sande, Peder Madssøn, Jacob Larssøn.

22.02.1807. Christen Haraldssøns drengebarn Niels fra Bratsbergkleven. Faddere:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Karine Nielsdatter, Halvor Hanssøn, Jon Olessøn, Lars Olessøn.

22.02.1807. Ragnil Hansdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Frideric under Gulset. Til barnefader udlagt Frideric Janssøn. Faddere:
Clarine Andersdatter, Gunnil Gulliksdatter, Peder Halvorssøn, Peder Nirissøn, Mads Ditmanssøn.

22.02.1807. Halvor Jacobssøns pigebarn Gunnil Andrea under S. Breche. Faddere:
Gunnil Jacobsdatter, Christine Jacobsdatter, Gunder Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Christen Larssøn.

22.02.1807. Svend Svendssøns pigebarn Anne Hedevig under Gulset. Faddere:
Børge Nielssøns kone, Gunnil Børgesdatter, Knud Jonssøn, Ole Svendssøn, Erich Olessøn.

01.03.1807. Halvor Isaacssøns tvillinger fra N. Aas, 1) Drengebarnet Isaac. Faddere:
Gunnil Aas, Maren Halvorsdatter, Rasmus Halvorssøn, Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn. 2) Pigebarnet Anne. Faddere: Maren Isaacsdatter, Maren Aslachsdatter, Ole Halvorssøn, Lars Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

01.03.1807. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Lie. Faddere:
Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Zacharias Gravelie, Arne Ouestad, Hans Lie, Even Lie.

01.03.1807. Ole Jacobssøns drengebarn Jacob under Øvrum. Faddere:
Søren Olessøns kone, Anne Matthiædatter, Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Harald Rasmussøn.

01.03.1807. Ole Heljessøns pigebarn Ingebor fra S. Ballestad. Faddere:
Thor Heljessøns kone, Anne Andersdatter, Halvor Anderssøn, Jens Mortenssøn, Kittil Sondressøn.

08.03.1807. Lars Halvorssøns drengebarn Lars fra Aaltved. Faddere:
Harald Matthiæsøns kone, Inger Jacobsdatter, Even Lie, Hans Lie, Hans Larssøn.

15.03.1807. Rasmus Franssøns drengebarn Jon under Dyrkold. Faddere:
Engelbert Dyrkolds kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Christopher Hanssøn, Frans Halvorssøn.

15.03.1807. Anders Hanssøns drengebarn Hans under Ø. Borge. Faddere:
Anne Andersdatter, Live Andersdatter, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

15.03.1807. Helje Erichssøns drengebarn Svend under Gulset. Faddere:
Børge Nielssøns kone, Gunnil Borgesdatter, Tollev Gunderssøn, Gunder Nielssøn, Stian Pederssøn.

15.03.1807. Christen Knudssøns pigebarn Kirsten under Fossum Verk. Faddere:
Ole Døls kone, Maren Jensdatter, Amund Anderssøn, Knud Jacobssøn, Anders Engelbertssøn.

22.03.1807. Halvor Anderssøns drengebarn Johannes fra Bøle. Faddere:
Lisbeth Johannesdatter, Anne Andersdatter, Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

22.03.1807. Torbjørn Halvorssøns pigebarn Johanne under Nedre Sem. Faddere:
Rollev Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Peder Fridericssøn, Jens Halvorssøn, Jens Tronssøn.

26.03.1807. Abraham Pederssøns drengebarn Torkild fra Ø. Borge. Faddere:
Gunnil Hansdatter, Simonine Johanne Hansdatter, Aslach Anderssøn, Halvor Anderssøn, Ole Wijerssøn.

30.03.1807. Erich Christenssøns drengebarn Zacharias fra Berg under L. Gjerpen. Faddere:
Guri Thorsdatter, Inger Isaacsdatter, Henric Torjerssøn, Halvor Berg, Jon Olessøn.

30.03.1807. Jacob Anderssøns pigebarn Ellen fra Ø. Sølie. Faddere:
Ole Søelies kone, Karen Jacobsdatter, Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

30.03.1807. Jon Torkildssøns pigebarn Maria fra Kaasen i Luxefjeld. Faddere:
Anne Sigursdatter, Inger Sigursdatter, Torkild Jonssøn, Torkild Torstenssøn, Aslach Larssøn.

30.03.1807. Ole Halvorssøns pigebarn Karen fra Holm. Faddere:
Peder Danielssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Peder Danielssøn, Anders Limie, Abraham Halvorssøn.

05.04.1807. Rasmus Larssøns drengebarn Halvor fra Aasebakken. Faddere:
Michel Voxvolds kone, Anne Larsdatter, Halvor Olessøn, Hans Larssøn, Christen Larssøn.

05.04.1807. Siri Knudsdatters uægte drengebarn Anders under Bakken. Til barnefader udlagt Anders Olessøn fra Qvælle Sogn, gevorben Soldat i Fridericsværn. Faddere:
Jens Olessøns kone, Ragnil Olesdatter, Christopher Knudssøn, Lars Knudssøn, Jacob Olessøn.

05.04.1807. Hans Anderssøns pigebarn Pernelle fra Fossum Verk. Faddere:
Karen Maria Pedersdatter, Live Pedersdatter, Hans Janssøn, Hans Anderssøn, Jon Evenssøn.

11.04.1807. Peder Hanssøns drengebarn Christen fra N. Falchum, født 18. Mart. hjemmedøbt 27. ejusdem. Faddere:
Ingebor Gundersdatter, Marthe Gundersdatter, Gunder Anderssøn, Anders Gunderssøn, Hans Christenssøn.

12.04.1807. Haaver Alfssøns drengebarn Svend under S. Riising. Faddere:
Ole Torjerssøns kone, Anne Olesdatter, Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Ole Jonssøn.

12.04.1807. Christen Berulfssøns drengebarn Lars fra Follestad. Faddere:
Ole Halvorssøns kone, Maren Olesdatter, Simon Jonssøn, Niels Nielssøn, Anders Olessøn.

12.04.1807. Christopher Sivertssøns tvillinger fra Aasebakken, drengebarnet Sivert og pigebarnet Ellen Dorothea. Faddere:
Even Halvorssøns kone, Rollev Halvorssøns kone, Marthe Hansdatter, Karen Jacobsdatter, Peder Halvorssøn, Hans Halvorssøn, Even Halvorssøn, Thor Halvorssøn, Amund Waller, Berulf Solvessøn.

12.04.1807. Hans Jenssøns pigebarn Adamine fra Fossum Verk. Faddere:
F. Wagners kone, Kirst. M. Jynge, forvalter Skaanning, H. M. Resch, Lars R. Barnholdt.

19.04.1807. Aslach Axelssøns drengebarn Halvor fra S. Hynie. Faddere:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Hans Nirissøn, Aslach Halvorssøn, Isaac Sørenssøn.

19.04.1807. Simon Simonssøns pigebarn Karen Kirstine under S. Breche. Faddere:
Abraham Bergs kone, Anne Torkildsdatter, Even Nielssøn, Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

03.05.1807. Hans Janssøns drengebarn Anders fra Fossum Verk. Faddere:
Engelbert Pederssøns kone, Gjertrud Turine Neuman, Peter Hanssøn, Jon Evenssøn, Ole Knudssøn.

03.05.1807. Isaac Christenssøns pigebarn Birthe fra Troldsaasen. Faddere:
Gunder Espedalens kone, Margarete Jonsdatter, Engelbert Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Christen Nielssøn.

07.05.1807. Daniel Gregoriissøns pigebarn Ingebor fra Jønnevold. Faddere:
Christian Limies kone, Groe Nielsdatter, Jan Tofte, Isaac Grinie, Zacharias Berreberg, Børge Halvorssøn.

10.05.1807. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud under Øvrum. Faddere:
Kittil Kittilssøns kone, Karen Olesdatter, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn, Lars Hanssøn.

10.05.1807. Jens Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Inger under S. Mælum. Faddere:
Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Gertssøn, Søren Danielssøn, Jon Jonssøn.

18.05.1807. Henric Torjerssøns drengebarn Torjer fra Lundsaasen. Faddere:
Barbara Waldemarsdatter, Anne Rasmusdatter, Eric Berg, Niels Pederssøn, Mons Olessøn.

18.05.1807. Anders Halvorssøns pigebarn Margarete under S. Aas. Faddere:
Gunnil Aas, Pernelle Abrahamsdatter, Peder Mortenssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

24.05.1807. Kittil Knudssøns drengebarn Knud fra Gulset. Faddere:
Borge Nielssøns kone, Jørgen Borgessøns kone, Niels Jacobssøn, Greger Rollevssøn, Lars Matthiæsøn.

24.05.1807. Sivert Evenssøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Johannissøns kone, Maria Carlsdatter, Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Hans Ramsaasen.

31.05.1807. Ole Christenssøns drengebarn Ole med Anne Margarete Olesdatter under Fossum Verk. Faddere:
Peter Hanssøns kone, Karen Sophie Olesdatter, Ole Knudssøn, Anders Jenssøn, Jens Nielssøn. Forbenævnte Forældre lyst til Ægteskab. De bleve ægteviede 28de Julii d. a.

31.05.1807. Lars Halvorssøn Skjolds pigebarn Maren under Fossum Verk. Faddere:
Jens Riisbergs kone, Kirsten Jansdatter, Christen Ericssøn, Henric Evenssøn, Ole Pederssøn.

03.06.1807. Peter Adtzleus drengebarn Jørgen Flood, født 2den Apr. hjemmedøbt 12te ejusdem. Faddere:
Madame Krag, Else Kirstine Ording, CancellieRaad Schlanbusch, Frid. Plesner, Jon Erichstrup.

07.06.1807. Mads Ditmanssøns drengebarn Thor fra N. Riising, født 5te Maji hjemmedøbt 13de ejusdem. Faddere:
Gunnil Thorsdatter, Else Knudsdatter, Halvor Thorssøn, Frideric Janssøn, Peder Nirissøn.

07.06.1807. Ole Asbjørnssøns pigebarn Gunnil fra Hobæk. Faddere:
Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsdatter, Gunder Asbjørnssøn, Jon Thorstenssøn, Anders Olessøn.

07.06.1807. Niels Jacobssøns pigebarn Anne Margarete fra Strømdal. Faddere:
Kittil Riises kone, Live Larsdatter, Kittil Gulset, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

21.06.1807. Ole Torkildssøns pigebarn Karen Maria fra Bugslotten. Faddere:
Maren Engelbertsdatter, Marthe Olesdatter, Jens Amundssøn, Gullik Amundssøn, Ole Gullichssøn.

28.06.1807. Jacob Hanssøns drengebarn Jon fra N. Ballestad. Faddere:
Isaac Jonssøns enke, Inger Jonsdatter, Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

28.06.1807. Anders Jonssøns pigebarn Hedevig fra Fjeldet østre. Faddere:
Halvor Fjeldets kone, Maria Lindberg, Eric Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Halvorssøn.

05.07.1807. Lars Pederssøns drengebarn Peder fra Moe. Faddere:
Gunbjørn Olessøns kone, Torine Nielsdatter, Gunbjørn Olessøn, Jens Nielssøn, Knud Olessøn.

05.07.1807. Lars Matthiæsøns pigebarn Torine fra Fløtterøe. Faddere:
Anders Knudssøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

05.07.1807. Ole Nielssøns pigebarn Mariane under Borrestad. Faddere:
Christopher Stephenssøns kone, Maren Axelsdatter, Henric Hamberg, Amund Waller, Herman Larssøn.

05.07.1807. Halvor Olessøns pigebarn Else Maria fra Aasebakken. Faddere:
Niels Rejerssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Isaac Anderssøn, Rasmus Larssøn, Jens Sørenssøn.

05.07.1807. Sidsel Johannisdatters uægte pigebarn Christine fra Aasebakken. Til barnefader udlagt Christen Christianssøn, en Matros, død paa SøeRejse. Faddere:
Ellen Nielsdatter, Karen Maria Olesdatter, Christen Olessøn, Niels Nielssøn, Søren Johannissøn.

12.07.1807. Isaac Hanssøns drengebarn Hans under N. Løberg. Faddere:
Anders Olessøns kone, Maren Olesdatter, Anders Olessøn, Jon Olessøn, Jon Jonssøn.

26.07.1807. Hans Eleon. Møllers drengebarn Simon, født 23de Juni, hjemmedøbt 28de ejusdem. Faddere:
Frue Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, jfr. Cath. Jørgensen, J. W. Rasch, Jørgen Wright, Simon Wright, Just Wright.

26.07.1807. Christen Larssøns drengebarn Lars fra S. Falchum. Faddere:
Birthe Gulliksdatter, Anne Thorsdatter, Hans Pederssøn, Jens Thorssøn, Jørgen Olessøn.

26.07.1807. Tolv Anund Waldemarssøn hjemmedøbte pigebarn Inger fra Aashammer. Faddere:
Barbara Waldemarsdatter, Kirsten Olesdatter, Halvor Aas, Ole Aas, Hans Halvorssøn.

26.07.1807. Hans Halvorssøns pigebarn Karen fra Houkeroen. Faddere:
Maren Olesdatter, Anne Nielsdatter, Torjer Olessøn, Christen Hanssøn, Tron Olessøn.

16.08.1807. Anders Jacobssøn drengebarn Jacob fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anne Joh. Monrad, Barbara Monrad, Lars Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Matthias Borch, Niels Christ. Noordt.

16.08.1807. Ole Olessøns drengebarn Christopher fra S. Aas. Faddere:
Gunnil Aas, Hans Aases kone, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn, Peder Olessøn.

16.08.1807. Rasmus Isaacssøns drengebarn Isaac under Moe. Faddere:
Engelbert Lucæsøns kone, Torine Nielsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Engelbert Lucæsøn.

16.08.1807. Jan Pederssøns pigebarn Karen Margarete fra Ml. Bøe. Faddere:
Engelbert Pederssøns kone, Kirstine Alfsdatter, Anund Aslachssøn, Peder Jenssøn, Jens Pederssøn.

23.08.1807. Halvor Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra Bratsbergkleven. Faddere:
Simon Simonssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn, Søren Danielssøn.

30.08.1807. Isaac Christenssøns pigebarn Johanne fra Fossum Verk. Faddere:
Inger Tolvsdatter, Kirsten Larsdatter, Ole Simonssøn, Henric Doxrøe, Lars Liene.

30.08.1807. Jacob Anderssøns pigebarn Ingebor fra N. Søelie. Faddere:
Hans Hanssøns kone, Live Andersdatter, Lars Simonssøn, Niels Olessøn, Ole Anderssøn.

05.09.1807. Lars Nørholms hjemmedøbte tvilling pigebarn Kirsten Gurine under V. Borge. Faddere:
Jan Toftes kone, Hæge Evensdatter, Aslach Tofte, Christen Tofte, Halvor Anderssøn.

06.09.1807. Hans Halvorssøns pigebarn Anne Maria fra Ramsaasen. Faddere:
Jacob Isaacssøns kone, Inger Stenersdatter, Even Lie, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

13.09.1807. Niels Svenossøns drengebarn Niels under S. Grinie. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Inger Pedersdatter, Ole Monssøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

17.09.1807. Aslach Christenssøns drengebarn Jørgen under S. Breche. Faddere:
Erich Bentssøns enke, Anne Christine Saamundsdatter, Ole Christenssøn, Jan Haagenssøn, Christen Anderssøn.

18.09.1807. Christian Kruusses drengebarn Christian, født 14de Aug. hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
H. Møllers kone, Ellen Marg. Mannal, Christen Berg, Johan Baar, Jens Johan Storm, S. Wamberg.

18.09.1807. Torbjørn Jonssøns pigebarn Ingebor Maria fra Aasebakken. Faddere:
Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsdatter, Sivert Jørgenssøn, Lars Nørholm, Søren Johannissøn.

18.09.1807. Henric Nielssøns pigebarn Dorthe Maria fra Aasebakken. Faddere:
Johanne Maria Olesdatter, Marthe Hansdatter, Anders Stephenssøn, Johannes Nielssøn, Rasmus Larssøn.

20.09.1807. Birthe Andersdatters uægte drengebarn Hans under Tofte. Til Barnefader udlagt Hans Jacob Gasmann. Faddere:
Peder Myrens kone, Anne Kirstine Pedersdatter, Lars Christenssøn, Jan Olessøn, Ole Jonæsøn.

20.09.1807. Inger Lucædatters uægte drengebarn Rasmus fra Lyngaasen. Til Barnefader udlagt Rasmus Ericssøn Orekaas. Faddere:
Isaac Hanssøns kone, Barbara Olesdatter, Isaac Hanssøn, Rasmus Halvorssøn, Peder Fridericssøn.

27.09.1807. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Hans Thomas Lange, født 8de hjemmedøbt 14de ejusdem. Faddere:
Eil. Wrights kone, Bol. Folkman, const. Foged Malthe, Aasold Rougtved, Christian Bruun.

27.09.1807. Christopher Nirissøns drengebarn Jacob fra S. Mælum, født 9de hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
D. v. Cappelens kone, Joh. Schlanbusch, D. v. Cappelen, H. Schytte, C. Coch.

27.09.1807. Christen Erichssøns drengebarn Niels under Otterholt. Faddere:
Abraham Norigs kone, Anne Rasmusdatter, Lars Nielssøn, Niels Ericssøn, Rasmus Ericssøn.

27.09.1807. Jon Tormossøns pigebarn Groe fra Kikut. Faddere:
Sidsel Tormosdatter, Maren Nielsdatter, Søren Røsager, Ole Torjerssøn, Niels Nielssøn.

04.10.1807. Isaac Anundssøns drengebarn Engelbert fra S. Løberg. Faddere:
Lars Torgrimssøns kone, Erich Bøles kone, Niels Jonssøn, Anders Doxrøe, Jon Jacobssøn.

06.10.1807. Michel Engelbertssøn pigebarn Karen Jørgine fra Bratsberg. Faddere:
Anthon Kildals kone, Inger Christensdatter, Aslach Bratsberg, Niels Kildal, Georg Mejer.

11.10.1807. Halvor Nielssøns drengebarn Niels fra Moe. Faddere:
Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsdatter, Ole Flittig, Jens Nielssøn, Gundbjørn Olessøn.

11.10.1807. Tønnes Jacobssøns drengebarn Ole under Moe. Faddere:
Engelbert Lucæsøns kone, Kirsten Jacobsdatter, Lars Pederssøn, Engelbert Lucæsøn, Halvor Jonssøn.

11.10.1807. Christian Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Wenstøb. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Andersdatter, Halvor Ersrøe, Lars Halvorssøn, Knud Nielssøn.

11.10.1807. Christen Olessøn Skræders pigebarn Bodil fra N. Wenstøb. Faddere:
Augustinus Olessøns kone, Anne Olesdatter, Gunder Larssøn, Hans Jacobssøn, Hans Monssøn.

18.10.1807. Isaac Hanssøns drengebarn Niels fra S. Grinie. Faddere:
Daniel Jønnevolds kone, Ingebor Halvorsdatter, Simon Lund, Zacharias Gravelie, Erich Gravelie, Lucas Aslachssøn.

18.10.1807. Sigur Sigurssøns drengebarn Sigur fra Solum i Luxefjeld. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Birthe Pedersdatter, Peder Fjelddalen, Ellev Olessøn, Torkild Skilbred.

18.10.1807. Hans Nirissøns drengebarn Harald under N. Hynie. Faddere:
Svend Hynies kone, Margarete Axelsdatter, Christen Jenssøn, Isaac Sørenssøn, Jørgen Sørenssøn.

18.10.1807. Christen Larssøns pigebarn Kirstine Dorothea under Borrestad. Faddere:
Signe Isaacsdatter, Simonine Hansdatter, Peder Aslachssøn, Sivert Hanssøn, Jacob Olessøn.

18.10.1807. Thor Helgessøns pigebarn Ingebor Gurine fra S. Ballestad. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Inger Sondresdatter, Ole Helgessøn, Christen Helgessøn, Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn.

23.10.1807. Niels Kildals hjemmedøbt drengebarn Jens Johan fra Aasebakken, født 19de Sept. Faddere:
Christen Hanssøns kone, Anthonette Kildal, Lave Knudssøn, Jon Sande, Christen Tofte.

25.10.1807. Ole Gunderssøns drengebarn Isaac under S. Breche. Faddere:
Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Søren Engelbertssøn, Anders Nirissøn, Helge Olessøn.

25.10.1807. Anders Nielssøns pigebarn Inger Karine fra N. Limie. Faddere:
Christian Limies kone, Dorothea Larsdatter, Niels Sem, Lars Zachariæsøn, Niels Pederssøn.

25.10.1807. Uægte pigebarn Dorthe Christine under S. Grinie. Moderen Gunnil Rasmusdatter, separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlegge til barnefader Christen Olessøn som tjener paa Grinie. Faddere:
Jan Jacobssøns kone, Dorthe Halvorsdatter, Niels Svenossøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

01.11.1807. Lars Kittilssøns pigebarn Karen Kirstine fra Sneltved. Faddere:
Anne Pernelle Jonsdatter, Marthe Olesdatter, Thomas Jenssøn, Kittil Kittilssøn, Jens Olessøn.

04.11.1807. Gotfred Lebrecht Schutzes drengebarn Gotfred Lebrecht, født 17de Sept. hjemmedøbt 18de ejusdem. Faddere:
Anne S. Bruun, Mette S. Smith, Abr. Petersen, Dichman, Frans Cudrio.

08.11.1807. Lars Knudssøns hjemmedøbte pigebarn Margarete fra Meen. Faddere:
Hans Larssøns kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn.

22.11.1807. Gunder Jacobssøns drengebarn Halvor fra Røe under Kiise. Faddere:
Lars Christenssøns kone, Ingebor Jacobsdatter, Halvor Kiise, Halvor Leegaas, Solve Olessøn.

29.11.1807. Jan Jacobssøns pigebarn Anne fra Roelighed. Faddere:
Lars Gregerssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Nielssøn, Christen Anderssøn, Peder Isaacssøn.

01.12.1807. Peder Halvorssøns drengebarn Carl under Gulset. Faddere:
Greger Gulsets kone, Magdalene Abrahamsdatter, Jørgen Hanssøn, Halvor Knudssøn, Frideric Janssøn.

20.12.1807. Erich Matthiæsøns drengebarn Matthias under Gulset. Faddere:
Borge Nielssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Børge Nielssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Gunderssøn.

26.12.1807. Abraham Olessøns drengebarn Ole fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Høst, Marthe Olesdatter, Christopher Condrup, Christen Abrahamssøn, Christian Olessøn.

26.12.1807. Ole Knudssøns drengebarn Abraham fra Dale i Luxefjeld. Faddere:
Anders Jonssøns kone, Birthe Jonsdatter, Ole Olessøn, Abraham Jonssøn, Anders Jonssøn.

26.12.1807. Halvor Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Maria fra V. Bøe i Luxefjeld. Faddere:
Anne Halvorsdatter, Ingebor Clemetsdatter, Johannes Clemetssøn, Abraham Halvorssøn, Lars Pederssøn.

26.12.1807. Tron Olessøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra S. Frogner. Faddere:
Maren Pedersdatter, Kirsten Dorothea Bødker, Jacob Langerøe, Knud Johannissøn, Jacob Jonssøn.

27.12.1807. Afdøde Ole Olessøns drengebarn Ole fra Henningsdalen. Faddere:
Condrups kone, Birthe Jensdatter, Jacob Gunderssøn, Niels Jacobssøn, Christopher Condrup.

27.12.1807. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte drengebarn Søren under N. Hynie. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Karen Larsdatter, Christen Jenssøn, Søren Sørenssøn, Lorents Larssøn.

30.12.1807. Jens Christian Jacobssøns pigebarn Kirsten Andrea fra N. Mælum. Faddere:
Christentse Jacobsdatter, Ellen Jacobsdatter, Johannes Ericssøn, Abraham Hanssøn, Ole Gunderssøn.

1808.

01.01.1808. Mads Christenssøns drengebarn Christen fra N. Bøe. Faddere:
Ole Aases kone, Anne Christensdatter, Peder Gunderssøn, Hans Larssøn, Sigfrid Svendssøn.

03.01.1808. Eric Abrahamssøns drengebarn Abraham fra Berreberg. Faddere:
Zacharias Berrebergs kone, Inger Ericsdatter, Anders Amundssøn, Rasmus Berreberg, Zacharias Berreberg.

03.01.1808. Sivert Hanssøns pigebarn Maria fra Nærum. Faddere:
Søren Hanssøns kone, Maria Jacobsdatter, Christen Larssøn, Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn.

03.01.1808. Ole Torgrimssøns pigebarn Anne Kirstine fra S. Ballestad. Faddere:
Jacob Engelbertssøns kone, Birthe Larsdatter, Thor Heljessøn, Erich Ericssøn, Anders Ericssøn.

10.01.1808. Ole Ellevssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Fikjen i Luxefjeld. Faddere:
Anne Olesdatter, Anne Thorsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Borge Halvorssøn.

10.01.1808. Hans Larssøns pigebarn Maria under Fossum Verk. Faddere:
Hedevig Christensdatter, Inger Maria Østensdatter, Peder Larssøn, Mads Christenssøn, Lars Svendssøn.

17.01.1808. Ole Torjerssøn Sæterets pigebarn Ingebor under S. Riising. Faddere:
Jon Tormossøns kone, Anne Olesdatter, Kittil Nielssøn, Gregers Aslackssøn, Anund Høgelie.

24.01.1808. Gulbrand Larssøns drengebarn Lars fra V. Bøe i Luxefjeld. Faddere:
Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersdatter, Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

24.01.1808. Halvor Halvorssøns pigebarn Svanou fra Holt øde. Faddere:
Gunbjørn Olessøns kone, Svanou Halvorsdatter, Lars Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

31.01.1808. Frans Bendixssøns drengebarn Andreas fra Aasebakken, født 30. Dec. hjemmedøbt 7de Jan. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Andrea Bendixdatter, Jon Grorud, Michel Halvorssøn, Ole Arnessøn.

31.01.1808. Lars Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad. Faddere:
Thor Heljessøns kone, Maria Isaacsdatter, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Ole Heljessøn.

31.01.1808. Jørgen Børgessøns pigebarn Anne fra Nord. Sem. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Ingebor Sigvardsdatter, Simon Lund, Børge Nielssøn, Zacharias Berreberg.

31.01.1808. Lars Knudssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra N. Riis. Faddere:
Jacob Søelies kone, Inger Knudsdatter, Eric Knudssøn, Johannes Nielssøn, Kittil Kittilssøn.

07.02.1808. Joachim Monrads hjemmedøbte drengebarn Joachim fra Aasebakken, født 23de Dec. Faddere:
Jon Hanssøns kone, Pernelle Jonsdatter, Jens Joh. Storm, Marc. D. Monrad, Isaac Gunderssøn.

07.02.1808. Lars Jonssøns drengebarn Knud fra Bratsberg Skov. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Isaac Larssøn.

14.02.1808. Peder Ludvigssøns pigebarn Petronelle Catharine født paa N. Mælum, hvor konen Ingebor Jacobsdatter var ved Mandens Søe-Rejse. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Christence Jacobsdatter, Johan Herm. Ludvigssøn, Hans And. Thomæsøn, Helle Christianssøn.

14.02.1808. Niels Olessøns pigebarn Anne fra Bratsbergkleven. Faddere:
Inger Hansdatter, Maren Poulsdatter, Anders Gertssøn, Anders Stenerssøn, Jan Haagenssøn.

20.02.1808. Halvor Christenssøns pigebarn Dorothea fra Bratsbergkleven. Faddere:
Anders Christenssøns kone, Ingebor Pedersdatter, Jens Michaelssøn, Christopher Pederssøn, Eric Christenssøn.

21.02.1808. Kirsten Halvorsdatters uægte drengebarn Hans fra S. Riis. Barnefader udlagt uconfirmeret Jon Hanssøn i Schien hos Snedker Watner. Faddere:
Halvor Riises kone, Maria Aavoldsdatter, Ole Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Harald Halvorssøn.

21.02.1808. Anders Simonssøns pigebarn Hedevig fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ole Thorssøns kone, Ingebor Sigursdatter, Singdal Simonssøn, Ole Halvorssøn, Peder Sivertssøn.

06.03.1808. Aslach Hanssøns drengebarn Halvor under Gjerpen lille. Faddere:
Eric Bergs kone, Anne Pedersdatter, Halvor Berg, Isaac Berg, Lars Tygessøn.

06.03.1808. Torbjørn Jonssøns drengebarn Jon fra N. Løberg. Faddere:
Gunder Evenssøns kone, Maren Jacobsdatter, Jens Olessøn, Sveno Jonssøn, Anund Nielssøn.

06.03.1808. Daniel Olessøns drengebarn Rasmus under S. Breche. Faddere:
Anne Karine Abrahamsdatter, Karen Maria Olesdatter, Christen Abrahamssøn, Ole Danielssøn, Hans Jacobssøn.

06.03.1808. Ole Anderssøns drengebarn Christopher fra Nøklegaard. Faddere:
Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersdatter, Christopher Glende, Lars Wenstøb, Ole Christopherssøn.

06.03.1808. Christen Jenssøns pigebarn Kirsten Dorothea under S. Hynie. Faddere:
Hans Nirissøns kone, Dorthe Andersdatter, Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

06.03.1808. Zacharias Olessøns pigebarn Gunnil fra Berreberg. Faddere:
Jørgen Sems kone, Maren Olesdatter, Amund Berreberg, Erich Berreberg, Rasmus Berreberg, Simon Simonssøn.

13.03.1808. Ole Christenssøn Bugots drengebarn Even under Gjerpen Præstegaard. Faddere:
Lars Kjærs kone, Gurine Olesdatter, Anders Evenssøn, Aslach Christenssøn, Saamund Christenssøn.

13.03.1808. Niels Hanssøns drengebarn Ole under Lie. Faddere:
Karen Knudsdatter, Maren Magnusdatter, Hans Halvorssøn, Niels Olessøn, Lars Knudssøn.

13.03.1808. Ole Amundssøn Nisterøes drengebarn Niels. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Dorthe Maria Olesdatter, Hans Halvorssøn, Solve Olessøn, Christopher Nielssøn.

20.03.1808. Thor Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under S. Grinie. Faddere:
Ingebor Kirstine Nielsdatter, Gunnil Christensdatter, Niels Nielssøn, Peder Poulssøn, Frideric Janssøn.

20.03.1808. Hans Peter Peterssøns pigebarn Anne Karine fra Aasebakken. Faddere:
Halvor Riises kone, Johanne Christensdatter, Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Christopher Condrup.

20.03.1808. Knud Hermanssøns pigebarn Marthe Karine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Else Maria Christensdatter, Else Knudsdatter, Lars Olessøn, Peder Isaacssøn, Daniel Aslachssøn.

27.03.1808. David Christianssøns drengebarn Niels fra Holm. Faddere:
Niels Klevens kone, Marthe Isaacsdatter, Niels Holm, Anders Nielssøn, Peder Janssøn.

27.03.1808. Anders Olessøns drengebarn Jens under Borrestad. Faddere:
Ellen Amundsdatter, Karen Sørensdatter, Søren Olessøn, Hans Hanssøn, Daniel Larssøn.

27.03.1808. Anne Karine Nielsdatters uægte drengebarn Niels fra Bratsbergkleven. Barnefader Lars Olessøn under Meen. Faddere:
Inger Nielsdatter, Inger Thomædatter, Ole Halvorssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

27.03.1808. Ole Nielssøns pigebarn Ellen Kirstine fra Eikornrøe. Faddere:
Signe Isaacsdatter, Inger Jonsdatter, Christen Rasmussøn, Knud Nielssøn, Knud Jacobssøn.

03.04.1808. Engelbert Sørenssøns hjemmedøbte drengebarn Jens fra Fossum Verk. Faddere:
Henric Danielssøns kone, Marthe Danielsdatter, Lars Sørenssøn, Henric Danielssøn, Anders Danielssøn.

10.04.1808. Erich Knudssøns drengebarn Hans Smith under Borrestad. Faddere:
Hans Smiths enke, Maren Haaversdatter, Lars Riis, Thomas Jonssøn, Peder Olessøn.

14.04.1808. Hans Halvorssøns drengebarn Niels fra S. Aas. Faddere:
Gunnil Christophersdatter, Anne Hedevig Christophersdatter, Ole Olessøn, Anders Halvorssøn, Jens Forevold.

18.04.1808. Rasmus Larssøns drengebarn Lars under S. Fossum. Faddere:
Erich Kiises kone, Helge Olesdatter, Engelbert Pederssøn, Christen Hanssøn, Christen Larssøn.

18.04.1808. Lorents Larssøns pigebarn Ingebor fra Fossum Verk. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Ingebor Larsdatter, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

18.04.1808. Peder Pederssøns pigebarn Helge fra Bratsbergkleven. Faddere:
Birthe Pedersdatter, Marthe Olesdatter, Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Torkild Torstenssøn.

18.04.1808. Solve Madssøns pigebarn Kirsten fra Bratsbergkleven. Faddere:
Karen Halvorsdatter, Lisbeth Hansdatter, Ole Christenssøn, Lars Madssøn, Erich Madssøn.

24.04.1808. Helie Olessøns pigebarn Maren født paa N. Wenstøb. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Anne Madsdatter, Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn, Henric Doxrøe.

01.05.1808. Lars Hanssøns drengebarn Jens under Ml. Bøe. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Hedevig Engelbertsdatter, Aslach Pederssøn, Christopher Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

01.05.1808. Halvor Janssøns hjemmedøbte pigebarn Inger under Dyrkold. Faddere:
Randi Larsdatter, Maren Aslachsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Isaacssøn, Frans Halvorssøn.

08.05.1808. Niels Jonssøns pigebarn Ingebor fra S. Løberg. Faddere:
Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Isaac Løberg, Jon Løberg, Peder Tygessøn.

08.05.1808. Rollev Halvorssøns pigebarn Anne Kirstine fra Aasebakken. Christopher Sivertssøns kone, Anne Halvorsdatter, Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn, Jens Thorssøn.

22.05.1808. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Faddere:
Lars Kjærs kone, Maren Nielsdatter, Kittil Gregerssøn, Peder Tygessøn, Niels Nielssøn.

22.05.1808. Ole Aslachssøns drengebarn Aslach under N. Bøe. Faddere:
Maren Aslachsdatter, Askjer Aslachsdatter, Anders Johannissøn, Christopher Jenssøn, Christopher Aslachssøn.

22.05.1808. Halvor Haraldssøns pigebarn Marthe fra Stubberøe. Faddere:
Maren Haraldsdatter, Ragnil Olesdatter, Lars Olessøn, Jacob Olessøn, Ole Christenssøn.

29.05.1808. Even Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Kleven gaard. Faddere:
Zacharias Jacobssøns kone, Kirsten Olesdatter, Gunder Halvorssøn, Zacharias Jenssøn, Niels Nielssøn.

29.05.1808. Christen Christianssøns drengebarn Simon under S. Fossum. Faddere:
Anne Sigursdatter, Marthe Christiansdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Halvor Christianssøn.

29.05.1808. Niels Tollevssøns pigebarn Marthe fra S. Breche-ejet. Faddere:
Siri Olesdatter, Asloug Nielsdatter, Jørgen Olessøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

29.05.1808. Lieutenant Constantius Raschs pigebarn Constantse Adelheide født 16de Apr. hjemmedøbt 24de ejusdem. Faddere:
Frue Just. R. Rasch, Madam I. Møller, jfr. B. Wright, Jacob Aall, Inspecteur Hammond, Christian Rejersen, Christian Paus.

06.06.1808. Peter Dyressøns drengebarn Ole under Skougsrøe. Faddere:
Gunnil Torkildsdatter, Inger Sondresdatter, Herman Larssøn, Hans Pederssøn, Erich Larssøn.

06.06.1808. Christopher Pederssøns pigebarn Sophie fra Bratsbergkleven. Faddere:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Steen Folloug, Isaac Bommen, Hans Pederssøn.

12.06.1808. Kittil Nielssøns pigebarn Birthe Gurine fra Stulen under S. Riising. Faddere:
Ole Sæterets kone, Inger Sigursdatter, Niels Knudssøn, Ole Sæteret, Anders Olessøn.

19.06.1808. Ole Olessøns pigebarn Anne Gurine fra Bestuul. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Torine Halvorsdatter, Ellev Olessøn, Borge Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

26.06.1808. Gunder Matthiæsøns drengebarn Matthias fra Ramsaasen. Faddere:
Jacob Kleps kone, Inger Olesdatter, Matthias Svinholt, Anders Olessøn, Engelbert Matthiæsøn.

26.06.1808. Torbjørn Nielssøns pigebarn Kirstine fra Marker. Faddere:
Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsdatter, Ole Hobæk, Gudmund Knudssøn, Lars Ellingssøn.

03.07.1808. Niels Christianssøns drengebarn Niels fra Kleven gaard. Faddere:
Helle Christian Christianssøns kone, Marthe Sørensdatter, Niels Hougerøe, Isaac Sørenssøn, Anders Sørenssøn, Søren Sørenssøn.

03.07.1808. Ole Levorssøns pigebarn Karen fra Flittig under Moe. Faddere:
Gundbjørn Olessøns kone, Torine Olesdatter, Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Torsten Jermundssøn, Halvor Nielssøn.

09.07.1808. Jens Peter Rosenbergs pigebarn Maria fra Aasebakken. Faddere:
Guri Gjertsdatter, Anne Kirstine Madsen, Anders Knap, Jon Hjemler, Jørgen Lollik.

10.07.1808. Ole Haraldssøns drengebarn Jon fra N. Søelie. Faddere:
Jacob Søelies kone, Anne Olesdatter, Jon Espedal, Rasmus Søelie, Lars Søelie.

24.07.1808. Lars Christenssøns pigebarn Karen under Holt øde. Faddere:
Halvor Holts kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Mons Rasmussøn, Lucas Aslachssøn.

24.07.1808. Stian Pederssøns pigebarn Anne Maria fra Gulset. Faddere:
Lars Christianssøns kone, Anne Poulsdatter, Kittil Gulset, Niels Børgessøn, Egild Peterssøn.

29.07.1808. Andreas Noordts drengebarn Christian fra Bratsbergkleven. Faddere:
Christen Abrahamssøns kone, Anne Hellene Fejlberg, Lars Jacobssøn, Niels Noord, Christian Noord, Gert Noord.

31.07.1808. Eric Ericssøns pigebarn Ragnil fra Bøle. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsdatter, Isaac Anundssøn, Halvor Gunderssøn, Lars Larssøn.

07.08.1808. Børge Halvorssøns pigebarn Ingebor fra Kolkind. Faddere:
Ole Heljessøns kone, Jens Mortenssøns kone, Ole Heljessøn, Jens Mortenssøn, Lars Folloug.

21.08.1808. Jan Jørgenssøns drengebarn Jon under Gulset. Faddere:
Henric Jenssøns kone, Gunnil Jacobsdatter, Jens Pederssøn, Østen Larssøn, Webjørn Halvorssøn.

21.08.1808. Peter Pawels Hjelms pigebarn Olava Elisa, født 26de Julii hjemmedøbt 31te ejusdem. Faddere:
Madame Schaanning, jfr. Ing. Magd. Simonssøn, G. F. Myhre, Hans H. Schytte, Lars Barnholdt.

31.08.1808. Jacob Christenssøns drengebarn Christen fra Aasebakken. Faddere:
Lars Christenssøns enke, Johanne Maria Christensdatter, Johan Herman Larssøn, Niels Ericssøn, Lars Danielssøn.

03.09.1808. Capitaine Johan Hybner v. Holsts drengebarn Hans Gram Holst, født 19de og hjemmedøbt 24de Aug. da moderen frue Johanne Maria Holst var hos forældrene paa Meen. Faddere:
Amtmand Løvenskjolds Frue, Jørgen Aalls kone, frøken Frid. Sophia Løvenskjold, General Major Holst, Jacob Aall, Did. v. Cappelen, Dideric Jørgensen.

08.09.1808. Jens Hanssøns pigebarn Anne fra Lyngaasen. Faddere:
Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Thorsten Doxrøe, Thor Jacobssøn, Isaac Hanssøn.

11.09.1808. Niels Christenssøns drengebarn Gunder under Strømdal. Faddere:
Birthe Østensdatter, Gunnil Christensdatter, Niels Gunderssøn, Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

11.09.1808. Daniel Hanssøns drengebarn Hans fra Baaserøe. Faddere:
Gunder Espedals kone, Anne Pedersdatter, Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Gunder Larssøn.

11.09.1808. Jacob Jonssøns pigebarn Ingebor Maria under N. Søelie. Faddere:
Margit Jonsdatter, Gunnil Solvesdatter, Solve Sande, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

18.09.1808. Jens Nielssøns drengebarn Peder under Moe fra Teigen. Faddere:
Ole Flittigs kone, Torine Nielsdatter, Lars Pederssøn, Ole Flittig, Knud Olessøn.

24.09.1808. Anders Anderssøns drengebarn Andreas fra Bratsbergkleven. Faddere:
Gunnil Olesdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Gunder Olessøn, Engelbert Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

25.09.1808. Søren Christianssøns pigebarn Christiana fra Bækkevold. Faddere:
Birgit Larsdatter, Anne Kirstine Christophersdatter, Even Lie, Gunder Bækkevold, Jacob Klep.

09.10.1808. Anders Johannissøns drengebarn Johannes under N. Bøe. Faddere:
Ole Aslachssøns kone, Maren Johannisdatter, Christopher Jenssøn, Christopher Nielssøn, Niels Nielssøn.

26.10.1808. Erich Christenssøns drengebarn Christen fra Bratsbergkleven. Faddere:
Alet Jacobsdatter, Kirsten Hansdatter, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Jens Michaelssøn.

26.10.1808. Engelbert Rasmussøns pigebarn Maren fra Dyrkold. Faddere:
Anders Limies kone, Dorothea Larsdatter, Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Peder Zachariæsøn.

26.10.1808. Jens Nielssøns pigebarn Hedevig under Fossum Verk. Faddere:
Niels Jenssøns kone, Birthe Jensdatter, Tolv Nielssøn, Jens Anderssøn, Niels Nielssøn.

26.10.1808. Isaac Anderssøns pigebarn Ingebor fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Guldbrand Larssøns kone, Torine Nielsdatter, Ole Christopherssøn, Lars Pederssøn, Guttorm Larssøn.

06.11.1808. Anders Kjeldssøns drengebarn Ole fra Fossum Verk. Faddere:
Lars Haagenssøns kone, Karen Jonsdatter, Jon Evenssøn, Isaac Jenssøn, Isaac Poulssøn.

06.11.1808. Halvor Hanssøns pigebarn Ragnil Maria under Meen. Faddere:
Karen Hansdatter, Ingebor Olesdatter, Peder Halvorssøn, Gunder Espedal, Kittil Sondressøn.

06.11.1828. Karen Pedersdatters uægte pigebarn Isine fra Aasebakken. Udlagt barnefader Isaac Gunderssøn hos Hans Ericssøn i Brevig. Faddere:
Engelbert Aslessøns kone, Guline Aslesdatter, Amund Waller, Thor Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

13.11.1808. Ole Heljessøns pigebarn Anne Barbara fra S. Ballestad. Faddere:
Thor Heljessøns kone, Inger Sondresdatter, Thor Heljessøn, Borge Kolkind, Kittil Sondressøn.

13.11.1808. Knud Jonssøns pigebarn Birthe Maria under Gulset. Faddere:
Borge Gulsets kone, Gunnil Jacobsdatter, Eric Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Niels Borgessøn.

18.11.1808. Kuursmed Niels Rejerssøns drengebarn Niels Colstrup fra Aasebakken. Faddere:
Rasmus Søelies kone, Marthe Margarete Hansdatter, Jon Sande, Anders Engrav, Jens Sørenssøn.

18.11.1808. Afdøde Aslach Anderssøns drengebarn Aslach fra Aasebakken. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Andrea Bendixdatter, Ole Nielssøn, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

20.11.1808. Hans Jacobssøns drengebarn Engelbert fra Nærum. Faddere:
Anders Sørenssøns kone, Maria Jacobsdatter, Sivert Hanssøn, Even Hanssøn, Simon Simonssøn.

27.11.1808. Erich Thorssøns drengebarn Thor under S. Breche. Faddere:
Ole Thorssøns kone, Maren Jacobsdatter, Jens Olessøn, Zacharias Anderssøn, Jacob Jonssøn.

27.11.1808. Thorsten Henricssøns hjemmedøbte drengebarn Henric, født paa Houchedal i Luxefjeld hvor faderen fra Sandsvær opholdt sig da. Faddere:
Marthe Christiansdatter, Gunnil Olesdatter, Ole Halvorssøn, Lars Pederssøn, Christen Janssøn.

04.12.1808. Knud Nielssøns pigebarn Ingebor fra N. Wenstøb. Faddere:
David Holms kone, Maren Pedersdatter, David Holm, Anders Engelbertssøn, Lars Halvorssøn.

08.12.1808. Lars Peter Arnessøns pigebarn Marthe fra Aasebakken. Faddere:
Lars Houens kone, Anders Houens kone, Kittil Houen, Jens Houen, Niels Meltved, Jørgen Halvorssøn.

11.12.1808. Amund Olessøns drengebarn Ole fra Berreberg. Faddere:
Anne Sigursdatter, Ingebor Sigursdatter, Zacharias Olessøn, Zacharias Jenssøn, Halvor Christianssøn.

11.12.1808. Jens Christenssøn Riisbergs drengebarn Ole under Fossum Verk. Faddere:
Jan Jørgenssøns kone, Marthe Hansdatter, Jens Anderssøn, Peder Aslachssøn, Jon Torkildssøn.

18.12.1808. Knud Evenssøns drengebarn Even under V. Borge. Faddere:
Anne Margr. Larsdatter, Anne Andersdatter, Stephen Engrav, Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn.

18.12.1808. Halvor Hanssøns drengebarn Jens fra Kiise. Faddere:
Erich Kiises kone, Magnil Christensdatter, Christopher Hanssøn, Gunder Jacobssøn, Jens Aslachssøn.

18.12.1808. Rasmus Hanssøn Kudskes hjemmedøbte pigebarn Anne Karine fra Bratsbergkleven. Faddere:
Jørgen Hanssøns kone, Ragnil Halvorsdatter, Jørgen Hanssøn, Halvor Hanssøn, Knud Hanssøn.

26.12.1808. Ole Aslachssøns drengebarn Daniel fra Moe. Faddere:
Hedevig Aslachsdatter, Marthe Danielsdatter, Hans Aslachssøn, Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

26.12.1808. Christian Nielssøns drengebarn Christian fra Gielden. Faddere:
Groe Nielsdatter, Anne Kirstine Pedersdatter, Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Anders Limie, Gregorius Nielssøn.

26.12.1808. Søren Hanssøns drengebarn Anders under Moe. Faddere:
Inger Hansdatter, Karen Andersdatter, Lars Christenssøn, Hans Gullikssøn, Halvor Larssøn.

26.12.1808. Peter Conradssøns drengebarn Conrad under Gulset. Faddere:
Borge Gulsets kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Niels Strømdal, Henric Danielssøn, Henric Sørenssøn.

26.12.1808. Ole Christopherssøns pigebarn Maren Sophie fra Sæteret i Luxefjeld. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Birthe Olesdatter, Anders Larssøn, Guldbrand Larssøn, Ole Anderssøn.

29.12.1808. Bartholomæus Herman Bruuns drengebarn Jens Gustav født 13de Nov. hjemmedøbt 22de ejusdem. Faddere:
Forvalter Bruuns kone, Juditte Høst, C. Berg, C. Kruusse, J. Aalborg, Dichman.

30.12.1808. Peder Aslachssøns pigebarn Petronelle Jessine under Borrestad. Faddere:
Jon Hanssøns kone, Marthe Hansdatter, Christen Larssøn, Ole Taraldssøn, Johan Herman Larssøn.

1809.

01.01.1809. Sigfrid Svendssøns drengebarn Svend under N. Fossum. Faddere:
Mads Christenssøns kone, Hans Larssøns kone, Peder Larssøn, Hans Larssøn, Engelbert Pederssøn.

01.01.1809. Gunder Jacobssøns drengebarn Halvor fra Røe under Kiise. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Christopher Halvorssøn, Solve Engelbertssøn.

01.01.1809. Maren Jensdatters uægte drengebarn Peter født og hjemmedøbt under V. Borge. Til barnefader udlagt Stolmager Lars Nørholm. Faddere:
Tore Hansdatter, Maren Haaversdatter, Kittil Kittilssøn, Joh. H. Larssøn, Knud Nielssøn.

01.01.1809. Peder Danielssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Wenstøb. Faddere:
Niels Danielssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Ole Halvorssøn, Niels Danielssøn, Abraham Danielssøn.

06.01.1809. Ole Pauses pigebarn Mariane Nicoline Elisabeth født 14de oct. og hjemmedøbt 20de ejusdem. Faddere:
Nicolai Plesners kone, Hans J. Bloms enke, Charl. Coucheron, Foged Plesner, Frid. Plesner, Christen Blom, Cornelius Blom.

15.01.1809. Engelbert Aslessøns drengebarn Rejer fra Aasebakken. Faddere:
Anne Christine Isaacsdatter, Anne Karine Aslesdatter, Lars Isaacssøn, Kittil Kittilssøn, Johan Herman Larssøn.

22.01.1809. Lars Matthiæsøns drengebarn Matthias fra Høyset. Faddere:
Live Pedersdatter, Ingebor Matthiædatter, Niels Tovssøn, Christopher Knudssøn, Harald Matthiæsøn.

22.01.1809. Jan Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Jon fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ingebor Halvorsdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Jens Olessøn, Christopher Olessøn, Christen Larssøn.

22.01.1809. Kittil Kittilssøns pigebarn Karen fra Espedalen. Faddere:
Gunder Espedalens kone, Anne Olesdatter, Kittil Riis, Jon Espedalen, Engelbert Jacobssøn.

22.01.1809. Helje Erichssøns pigebarn Gunnil under Gulset. Faddere:
Greger Gulsets kone, Karen Olesdatter, Greger Gulset, Tollev Gunderssøn, Kittil Pederssøn.

26.01.1809. Gunder Larssøns drengebarn Christen under Fossum Verk. Faddere:
Maren Cath. Solvesdatter, Birthe Pedersdatter, Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe. Ole Hanssøn Riis.

05.02.1809. Isaac Hanssøns drengebarn Simon fra S. Grinie. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Anne Maria Erichsdatter, Simon Lund, Zacharias Gravelie, Gregorius Danielssøn.

05.02.1809. Halvor Olessøn Holtongs drengebarn Ole fra Aasebakken. Faddere:
Marthe Larsdatter, Christine Olesdatter, Anders Larssøn, Rasmus Larssøn, Søren Rollevssøn.

12.02.1809. Apotheker Henric Adolph Mulertz drengebarn Frideric Carl født 6te Dec. hjemmedøbt 11te ejusdem. Faddere:
Madame Mulertz, Hammond og jfr. Ørn, hr. KammerHerre Løvenskjold, J. R. Kløcker, Jørgen Aall.

12.02.1809. Anders Knudssøns drengebarn Knud fra Fløtterøe. Faddere:
Lars Knudssøns kone, Karen Svensdatter, Jacob Langerøe, Hans Knudssøn, Anders Matthiæsøn.

12.02.1809. Peder Madssøns pigebarn Anne under Tofte. Faddere:
Peder Myrens kone, Karen Madsdatter, Jacob Larssøn, Peder Aslachssøn, Jacob Madssøn.

16.02.1809. Peder Hanssøn Falchums drengebarn Christen. Faddere:
Sergt. Omdals kone, Marthe Gundersdatter, Hans Steensrøe, Søren Matthiæsøn, Peder Madssøn.

17.02.1809. Gartner Johannes Erichssøns drengebarn Jan fra S. Mælum. Faddere:
Anne Gurine Olesdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Anders Tollevssøn, Johannes Anderssøn, Niels Michelssøn.

19.02.1809. Søren Hanssøns drengebarn Hans fra N. Søelie. Faddere:
Ole Søelies kone, Karen Jacobsdatter, Ole Søelie, Hans Rasmussøn, Søren Johannissøn.

22.02.1809. Ellen Maria Nielsdatters uægte drengebarn Jens fra Aasebakken. Udlagt barnefader gift mand og Skrædder Jens Peter Rosenberg paa Aasebakken. Faddere:
Marthe Ellingsdatter, Anne Isaacsdatter, Ole Danielssøn, Kittil Kittilssøn, Ole Olessøn.

26.02.1809. Niels Hanssøns drengebarn Christian under Ml. Bøe. Faddere:
Claus Hoppestads kone, Maren Henricsdatter, Hans Pederssøn, Ole Aslachssøn, Poul Olssøn.

26.02.1809. Niels Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Stulen ved Lie. Faddere:
Margarete Olesdatter, Live Andersdatter, Hans Lie, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

26.02.1809. Arne Andreæssøns drengebarn Andreas fra Ouestad. Faddere:
Eric Sandes kone, Anne Kirstine Rasmusdatter, Rasmus Søelie, Hans Sande, Gunder Hanssøn.

26.02.1809. Greger Rollevssøns pigebarn Aase Maria fra Gulset. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Gunnil Jacobsdatter, Kittil Gulset, Niels Anderssøn, Reier Matthiæssøn.

26.02.1809. Niels Anderssøns hjemmedøbte pigebarn Karen fra Fossum Verk. Faddere:
Anne Kirstine Madsdatter, Karen Jonsdatter, Ole Madssøn, Mads Madssøn.

01.03.1809. Amund Larssøns drengebarn Nicolai fra Fossum Verk, født 11te Jan. hjemmedøbt 17de ejusdem. Faddere:
Kirstine Kolding, Caroline Frid. Hyberdth, Henric Resch, Lars R. Barnholdt, Carl Gentz, Hans Pederssøn.

05.03.1809. Niels Halvorssøns drengebarn Claus fra Troldsaas under S. Grinie. Faddere:
Jørgen Markers kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn, Jørgen Torbjørnssøn.

05.03.1809. Christopher Knudssøns pigebarn Maren Margarete under Ø. Søelie. Faddere:
Jacob Anderssøns kone, Ingebor Matthiædatter, Ole Anderssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Matthiæsøn.

05.03.1809. Mads Franssøns pigebarn Ingebor under Moe. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Marthe Hansdatter, Frans Halvorssøn, Solve Engelbertssøn, Christopher Hanssøn.

12.03.1809. Biørguv Olessøns pigebarn Dorthe Maria under N. Bøe. Faddere:
Kirsten Jansdatter, Margarete Olsdatter, Østen Larssøn, Christen Janssøn, Knud Nielssøn.

31.03.1809. Peder Haraldssøns pigebarn Sara Elisabeth, født 17de Febr. hjemmedøbt 26de ejusdem. Faddere:
Madame Rougtved, Christiana Blom, Forvalter Schaanning, L. Barnholdt, Peder Limie, Lars Aarhuus.

10.04.1809. Jens Severin Gasmanns pigebarn Boel, født 27de Martii hjemmedøbt 31. ejusdem. Faddere:
Ulr. F. Cappelens kone, Frue Rasch, jfr. Wright, Søren Rasch, Carl og Hans Møller.

16.04.1809. Jon Svendssøns pigebarn Birthe fra Ml. Løberg. Faddere:
Abigael og Gunnil Svendsdatter, Kittil Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Hans Pederssøn.

16.04.1809. Lars Larssøns pigebarn Marthe fra Bakken. Faddere:
Ole Larssøns kone, Anne Olesdatter, Kittil Kittilssøn, Jon Pederssøn, Anders Thorssøn.

23.04.1809. Gjestgiver David Monrads drengebarn Knud Olaus fra Bratsbergkleven. Faddere:
Hjelms kone, Margarete Høst, Anders Tygesen, Frid. Plesner, Striboldt.

23.04.1809. Christopher Nirissøns pigebarn Marthe fra S. Mælum. Faddere:
Anne Gurine Olesdatter, Ingebor Halvorsdatter, Johannes Ericssøn, Knud Henricssøn, Ole Reinholt.

23.04.1809. Inger Maria Østensdatters uægte pigebarn Birthe fra S. Bøe. Udlagt barnefader Abraham Olessøn, tjener paa Fossum. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Alfsdatter, Hans Halvorssøn, Poul Olessøn, Østen Larssøn.

29.04.1809. Hans Jenssøn Moes pigebarn Maren Karine fra Fossum Verk. Faddere:
Birthe Pedersdatter, Maren Catharine Solvesdatter, Hans Larssøn, Niels Christian Strøm, Isaac Jenssøn Moe.

04.05.1809. Peter Adtzleus drengebarn Peter Bøyesen, født 5te Oct. hjemmedøbt 16de ejusdem. Faddere:
Madame I. B. Monrad, Mette Margarete Ording, Gregers Forbech, Frid. Plesner, Jørgen Flood Ording.

11.05.1809. Christen Hanssøns pigebarn Maria under Aarhuus. Faddere:
Christen Christianssøns kone, Marthe Christiansdatter, Hans Christianssøn, Halvor Christianssøn, Gunder Engelbertssøn.

11.05.1809. Anne Kirstine Christophersdatters uægte tvillingbørn fra Aasebakken, drengebarnet Anders og pigebarnet Anne Catharine. Til barnefader udlagt Peder Olessøn fra Qvelle sogn og han sagt at være død. Faddere:
Siri Wenstøb, Anne Maria Stephensdatter, Inger Olesdatter, Gunnil Larsdatter, Jens Olessøn, Peder Isaacssøn, Christen Larssøn, Torjer Olessøn, Peder Nirissøn, Jens Thorssøn.

22.05.1809. Niels Danielssøns drengebarn Daniel fra Ml. Foss. Faddere:
Peder Wenstøbs kone, Kirsten Larsdatter, Peder og Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

22.05.1809. Zacharias Jacobssøns drengebarn Simon fra Kleven. Faddere:
Christine Jacobsdatter, Anne Jensdatter, Michel Doxrøe, Zacharias Jenssøn, Christen Isaacssøn.

04.06.1809. Christopher Jenssøns drengebarn Niels under N. Bøe. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Maren Jensdatter, Ole Aslachssøn, Lars Hanssøn, Christopher Nielssøn.

04.06.1809. Anders Jonssøns drengebarn Hans Peter under Meen. Faddere:
Ellen Evensdatter, Maria Andersdatter, Jermund Jermundssøn, Jørgen Olessøn, Peder Jacobssøn.

11.06.1809. Simon Aslachssøns pigebarn Helle fra Stulen. Faddere:
Halvor Holts kone, Marthe Hansdatter, Rasmus Berreberg, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

09.07.1809. Halvor Isachssøns pigebarn Inger fra N. Aas. Faddere:
Gunnil Christophersdatter, Karen Larsdatter, Ole O. Aas, Ole H. Aas, Lucas Aslachssøn.

15.07.1809. Aslach Christenssøns drengebarn Jørgen under S. Breche. Faddere:
Guri Jørgensdatter, Anne Christine Saamundsdatter, Hans Bentssøn, Jon Torjerssøn, Peder Arnessøn.

16.07.1809. Lars Hanssøns drengebarn Anders fra Svartangen under Meen. Faddere:
Aase Kirstine Olesdatter, Karen Hansdatter, Anders Hanssøn, Hans Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

26.07.1809. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Anders fra Aasebakken, født d. 18de ds. Faddere:
Herman Ludvigssøns kone, Hans Thomæsøns kone, Kittil Houen, Henric Hoffenberg, Lars Peter Arnessøn, Gunder Kjølnæs.

30.07.1809. Ole Gunnuldssøns hjemmedøbte drengebarn Ellev fra Drengen i Luxefjeld, født 14de Febr. Faddere:
Ellev Fikjens kone, Anne Ellevsdatter, Ellev Fikjen, Niels Nielssøn, Zacharias Jacobssøn.

30.07.1809. Jens Jenssøns pigebarn Birthe fra Ouestad, født 22de Juni. Faddere:
Arne Ouestads kone, Inger Thomædatter, Iver Anderssøn, Hans Rasmussøn, Jacob Olessøn.

06.08.1809. Svend Olessøns drengebarn Ole fra S. Sneltved, født 2den Aug. Faddere:
Anders Evenssøns kone, Hedevig Nielsdatter, Isaac Hanssøn, Ole Abrahamssøn, Anders Evenssøn.

06.08.1809. Engelbert Matthiæsøns drengebarn Anders fra Svinholt, født 29de Julii. Faddere:
Dorothea Kirstine Jensdatter, Ingebor Matthiædatter, Harald Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Peder Gullikssøn.

13.08.1809. Anders Thorssøns drengebarn Erich fra Bachen, født 3die ds. Faddere:
Gunnil Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Thor Bachen, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

13.08.1809. Erich Madssøns drengebarn Peder fra Øde Sande, født 3die ds. Faddere:
Hans Sandes kone, Gunnil Solvesdatter, Arne Ouestad, Solve Isaacssøn, Rasmus Madssøn.

28.08.1809. Johannes Jacobssøns drengebarn Engelbert under S. Breche, født 18de ds. Faddere:
Anne Clarine Henricsdatter, Anne Halvorsdatter, Lars Olessøn, Ole Halvorssøn, Amund Torjerssøn.

28.08.1809. Jon Tormossøns pigebarn Anne Gurine fra Kikut, født 17de ds. Faddere:
Maren Nielsdatter, Sidsel Tormosdatter, Søren Hanssøn, Ole Hobæk, Niels Nielssøn.

03.09.1809. Johannes Kittilsøns drengebarn Peder under Gulset, født 22de Aug. Faddere:
Ingebor Halvorsdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Ole Jonssøn, Lars Olessøn, Isaac Poulssøn.

03.09.1809. Gunder Evenssøns drengebarn Even under N. Løberg, født 24de Aug. Faddere:
Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nielsdatter, Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olessøn.

03.09.1809. Ole Jonssøns pigebarn Jøran fra Liestuul, født 30te Juli. Faddere:
Thor Halvorssøns kone, Hedevig Abrahamsdatter, Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Peder Janssøn.

10.09.1809. Lars Larssøns drengebarn Peder fra Kiær, født 29de Aug. Faddere:
Solve Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

10.09.1809. Rasmus Ovessøns pigebarn Marthe under Strømdal, født 26de Aug. Faddere:
Ingebor Ovesdatter, Anne Torkildsdatter, Søren Danielssøn, Eric Madssøn, Niels Strømdal.

17.09.1809. Jacob Peterssøns drengebarn Ole Peter fra Fossum Verk, født 4de ds. Faddere:
Anders Holsteens kone, Maren Solvesdatter, Peter Hanssøn, Hans Janssøn, Ole Hanssøn Riis.

17.09.1809. Christen Jenssøns pigebarn Christense under S. Hynie, født 29de Aug. Faddere:
Hans Nirissøns kone, Marthe Danielsdatter, Lorents Larssøn, Hans Nirissøn, Henric Danielssøn.

24.09.1809. Lars Halvorssøns pigebarn Gunnil fra Aaltved, 12te ds. Faddere:
Ole Sørenssøns kone, Maren Larsdatter, Even Lie, Jacob Nærum, Hans Larssøn.

28.09.1809. Job Kiils pigebarn Maria, født 20de Aug. hjemmedøbt 27de ejusdem. Faddere:
Madame Kiill, Madame Winther, jomfru Jynge, just. Raad Rasch, Jacob Aall, Søren og Jac. Wilh. Rasch, inspekteur Hammond, Lieutn. Kløcker.

01.10.1809. Anders Hanssøns drengebarn Anders under Ø. Borge, født 19de Sept. Faddere:
Ingebor Rasmusdatter, Live Andersdatter, Simon Søelie, Iver Anderssøn, Ole Anderssøn.

08.10.1809. Anders Nielssøns drengebarn Harald fra N. Limie, født 24de Sept. Faddere:
Gunder Lies kone, Ingebor Simonsdatter, Christian Limie, Lars Zachariæsøn, Peder Zachariæsøn.

08.10.1809. Lars Gunnerus Nielssøns drengebarn Isaac fra Aasebakken, født 23de Sept. Faddere:
Kirsten Nielsdatter, Aase Kirstine Olesdatter, Anders Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Anders Hanssøn.

08.10.1809. Jacob Larssøns pigebarn Maria under Fossum Verk, født 4de ds. Faddere:
Barbara Larsdatter, Karen Madsdatter, Helje Larssøn, Østen Larssøn, Peder Aslachsøn.

08.10.1809. Hans Anderssøn pigebarn Birthe Petronelle fra Fossum Verk, født 22de Sept. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Marthe Pedersdatter, Ole Knudssøn, Ole Janssøn, Jens Janssøn.

15.10.1809. Halvor Thorstenssøns drengebarn Peder fra Aas-Hammer, født 27de Sept. Faddere:
Karen Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, Lars Hanssøn, Jan Pederssøn, Aslach Pederssøn.

15.10.1809. Lars Pederssøns drengebarn Niels fra Moe, født 5te ds. Faddere:
Karen Nielsdatter, Torine Nielsdatter, Jens Nielssøn, Ole Levorssøn, Borge Halvorssøn.

22.10.1809. Hans Larssøns pigebarn Maren fra Fossum Verk, født 11te ds. Faddere:
Maren Solvesdatter, Birthe Pedersdatter, Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe, Hans Pederssøn.

29.10.1809. Torkild Thorstenssøns drengebarn Simon fra Skilbred, født 20de ds. Faddere:
Ingebor Sigursdatter, Marthe Isaacsdatter, Amund Berreberg, Torkild Sigurssøn, Ole Jonæsøn.

29.10.1809. Christen Knudssøns drengebarn Christen under Fossum Verk, født 22de ds. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Ole Christenssøn, Amund og Jens Anderssøn.

05.11.1809. Jan Pederssøns drengebarn Jon fra Ml. Bøe, født 26de Oct. Faddere:
Mads Christenssøns kone, Anne Aslaksdatter, Jens Pederssøn, Amund Aslakssøn, Peder Jonssøn.

12.11.1809. Ole Ejnerssøns drengebarn Anders under N. Løberg, født 2den ds. Faddere:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Thomæsdatter, Jens Olessøn, Kittil Olessøn, Gunder Thomæsøn.

12.11.1809. Isaac Jenssøns pigebarn Margarete under N. Foss, født 26de Oct. Faddere:
Inger Jacobsdatter, Marthe Isaacsdatter, Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

12.11.1809. Christense Jacobsdatters uægte pigebarn Andrea fra N. Mælum, født 5te Oct. Til barnefader udlagt Anders Westerien, Svensk tjener hos Grev Mørner, med hvem han er reist til Sverrig. Faddere:
Ingebor Jacobsdatter, Anne Olesdatter, Knud Henricssøn, Abraham Hanssøn, Christopher Nirissøn.

12.11.1809. Birthe Kirstine Anundsdatters uægte pigebarn Oline under S. Breche, født 3die Sept. Til barnefader udlagt Ole Svendssøn Kopper fra Schien. Faddere:
Margarete Evensdatter, Ingebor Henricsdatter, Rasmus Halvorssøn, Knud Nielssøn, Anders Thomæsøn.

19.11.1809. Hans Erichssøns drengebarn Jon fra Henningsdalen, født 16de Oct. Faddere:
Hedevig Abrahamsdatter, Anne Jonsdatter, Helje Ericssøn, Ole Ericssøn, Abraham Larssøn.

26.11.1809. Amund Olessøns pigebarn Gunnil fra Berreberg, født 20de ds. Faddere:
Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Sigursdatter, Torkild Torstenssøn, Torkild Sigurssøn, Ellev Olessøn.

03.12.1809. Daniel Olessøns drengebarn Christen under S. Breche, født 21de Nov. Faddere:
Karen Maria Olesdatter, Anne Karine Abrahamsdatter, Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Hans Jacobssøn.

03.12.1809. Gunbjørn Olessøns pigebarn Svanou fra Dybedal, født 30de Nov. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Torine Nielsdatter, Ole Levorssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.

10.12.1809. Hans Larssøns drengebarn Lars fra Meen, født 3die ds. Faddere:
Live og Birthe Larsdatter, Lars Knudssøn, Niels Jacobssøn, Jon Olessøn.

24.12.1809. Svend Svendssøns pigebarn Ingebor under Gulset, født 10de ds. Faddere:
Greger Gulsets kone, Gunnild Aslesdatter, Greger Gulset, Peder Halvorssøn, Niels Børgessøn.

26.12.1809. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Stubberøe under S. Ballestad, født 9de ds. Faddere:
Isaac Hanssøns kone, Birthe Hansdatter, Isaac Aasterøe, Jacob Olessøn, Anders Hanssøn.

26.12.1809. Frans Bendixssøns drengebarn Bendix fra Aasebakken, født 26de Nov. Faddere:
Bendix Andreæsøns enke, Anne Lise Bendixdatter, Ole Arnessøn, Valentin Simonssøn, Niels Sivertssøn.

31.12.1809. Anders Nielssøns drengebarn Niels fra N. Wenstøb, født 23de ds. Faddere:
David Holms kone, Hedevig Engelbertsdatter, David Holm, Knud Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

1810.

01.01.1810. Jacob Anderssøns drengebarn Simon fra N. Søelie, født 24de Dec. Faddere:
Lars Søelies kone, Gunnil Kirstine Hansdatter, Matthias Hanssøn, Ole Anderssøn, Ole Hanssøn.

07.01.1810. Lorents Larssøns drengebarn Lars fra Fossum Verk, født 18de Dec. Faddere:
Eric Arnessøns kone, Gurine Carlsen, Sondre Kittilssøn, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn.

13.01.1810. Erich Henricssøns pigebarn Karen Maria under Gulset, født 30te Dec. Faddere:
Christiana Blom, Else Caroline Blom, Christian Stochman, Jens Blom, Christopher Blom.

14.01.1810. Halvor Christianssøns drengebarn Rasmus fra Ø. Wenstøb, født 3die ds. Faddere:
Christen Hoppestads kone, Marthe Christiansdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

15.01.1810. Forvalter Peder Schaannings pigebarn Hedevig Bolette, født 15de hjemmedøbt 18de Dec. Faddere:
Barnets Forældre, Bolette Folkman, Resch, Christen Lund.

21.01.1810. Halvor Halvorssøns drengebarn Halvor fra V. Bøe i Luxefjeld, født 10de ds. Faddere:
Anne Halvorsdatter, Ingebor Clemetsdatter, Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Abraham Halvorssøn.

28.01.1810. Erich Knudssøns drengebarn Jon fra Aasebakken, født 19de ds. Faddere:
Thomas Jonssøns kone, Maren Olesdatter, Lars Riis, Even Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

18.02.1810. Anders Larssøns drengebarn Lars fra Skyer, født 7de ds. Faddere:
Lars Jonssøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Johannes Olessøn, Niels Olessøn.

04.03.1810. Peder Halvorssøns pigebarn Karine under Gulset, født 23de Febr. Faddere:
Greger Gulsets kone, Gunnil Aslesdatter, Greger Gulset, Ole Olessøn, Peder Isaacssøn.

10.03.1810. Lars Halvorssøn Skjolds hjemmedøbte pigebarn Ingebor under Fossum Verk, født 20de Febr. Faddere:
Hedevig Engelbertsdatter, Margarete Pedersdatter, Christen Riisberg, Ole Knudssøn, Peder Aslachssøn.

11.03.1810. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær, født 1ste Mart. Faddere:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter. Lars Kjær, Niels Røsager, Niels Axelssøn.

11.03.1810. Christopher Pederssøns drengebarn Christen fra Bratsbergkleven, født 6te ds. Faddere:
Birthe Kirstine Andersdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Isaac Jacobssøn, Erich Poulssøn, Johannes Olessøn.

24.03.1810. Jacob Jenssøns drengebarn Jens Steen fra Gulset, født 15de ds. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Inger Jensdatter, Hans Thomæsøn, Jørgen Halvorssøn, Elias Jenssøn.

25.03.1810. Anders Evenssøns pigebarn Lisbeth fra N. Sneltved, født 15de ds. Faddere:
Ole Bugots kone, Marthe Abrahamsdatter, Svend Olessøn, Jens Hanssøn, Jens Abrahamssøn.

25.03.1810. Lars Hanssøns pigebarn Inger fra Bøe-Rønning, født 13de ds. Faddere:
Christopher Jenssøns kone, Inger Thorstensdatter, Hans Jenssøn, Aslach Pederssøn, Solve Engelbertssøn.

25.03.1810. Knud Erichssøns hjemmedøbte pigebarn Catharine, født 18de Febr. Faddere:
Anne Isaacsdatter, Kirsten Larsdatter, Ole Christenssøn, Henric Evenssøn, Anders Danielssøn.

29.03.1810. Halvor Johannissøns drengebarn Johan Christian fra Aasebakken, født 21de ds. Faddere:
Ellen Johanne Kildal, Margarete Høst, Sivert Jørgenssøn, Isaac Nielssøn, Søren Johannissøn.

29.03.1810. Jens Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebakken, født 23de ds. Faddere:
Johanne Severine Andersdatter, Kirsten Johannisdatter, Even Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Greger Torbjørnssøn.

29.03.1810. Jacob Aalls pigebarn Benedicta Henrica Charlotte Dorothea, født 17de hjemmedøbt 23de ds. Faddere:
Kammer-Herinde Sophie Løvenskiold, Frøken Løvenskjold, von Schlanbusch, Kammer-Junker v. Adeler, JustisRaad Kløcker, Raadmand Bentsen, P. Herlofsen, Lieut. Løvenskiold.

01.04.1810. Ole Olessøns hjemmedøbte pigebarn Gunnild fra Solum i Luxefjeld, født 18de Febr. Faddere:
Ellev Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Fjelddalen, Lars Moe, Niels Torkildssøn.

08.04.1810. Jon Torkildssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Grumstuul i Luxefjeld, født 11te Mart. Faddere:
Thor Liestuuls kone, Lars Lienes kone, Thor Liestuul, Thor Halvorssøn,Ole Larssøn.

08.04.1810. Ole Olessøn drengebarn Rasmus fra Beestuul, født 28de Mart. Faddere:
Ole Liens enke, Karen Henricsdatter, Jon Torkildssøn, Hans Olessøn, Tron Olessøn.

08.04.1810. Niels Jacobssøns pigebarn Karen fra Strømdal, født 27de Mart. Faddere:
Live Larsdatter, Marthe Kirstine Larsdatter, Kittil Gulset, Hans Larssøn Meen, Engelbert Jacobssøn.

15.04.1810. Knud Østenssøns drengebarn Østen fra S. Bøe, født 4de ds. Faddere:
Inger Maria Østensdatter, Birthe Østensdatter, Jacob Østenssøn, Lars Halvorssøn, Helje Larssøn.

15.04.1810. Jens Mortenssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Ballestad, født 7de ds. Faddere:
Jens Pederssøns kone, Johanne Johannisdatter, Jens Pederssøn, Borge Kolkind, Ole Heljessøn.

19.04.1810. Peder Sivertssøns pigebarn Inger Margarete fra Bratsbergkleven, født 9de ds. Faddere:
Isaac Jacobssøns kone, Karen Rasmusdatter, Anders Simonssøn, Daniel Olessøn, Johannes Hanssøn.

23.04.1810. Zacharias Anderssøns drengebarn Anders under S. Breche, født 13de ds. Faddere:
Karen Pedersdatter, Maren Jacobsdatter, Eric Jonæsøn, Niels Nielssøn, Zacharias Jenssøn.

23.04.1810. Gunder Jacobssøns pigebarn Maren fra Fossum Verk, født 25de Mart. Faddere:
Ole Jacobssøns enke, Gunnil Christensdatter, Christen Nielssøn, Jacob Jacobssøn, Niels Nielssøn.

29.04.1810. Peter Adtzleus hjemmedøbte drengebarn Peter, født 17de Febr. Faddere:
R. Ordings kone, Gunnil Ording, Anders Tygessøn, Ole Møller, Munthe, Jens Blom.

30.04.1810. Michel Engelbertssøns pigebarn Anne Maria fra Bradtsberg, født 19de ds. Faddere:
Ellen Johanne Kildal, Dorthe Andersdatter, Aslach Bradtsberg, Iver Kystolssøn, Lars Jenssøn.

06.05.1810. Peder Janssøns pigebarn Jørgine fra Fjelddalen, født 22de Apr. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Barbara Jansdatter, Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Engelbert Janssøn.

19.05.1810. Kuursmed Niels Rejerssøns pigebarn Maren Margarete fra Aasebakken, født 2den ds. Faddere:
Elisabeth Wiegers, Maren Søelie, Chr. Møller, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Rasmus Bjerketved.

27.05.1810. Hans Janssøns pigebarn Birthe under Fossum Verk, født 10de ds. Faddere:
Engelbert Pederssøns kone, Maria Jensdatter, Lars Christianssøn, Peder Madssøn, Jacob Madssøn.

03.06.1810. Johan Herman Larssøns pigebarn Inger Hansine fra Aasebakken, født 26de Maii. Faddere:
Hans Møllers kone, Birgitte Wright, JustisRaad Wexelsen, Jacob Aall, Carl Møller, Christian Paus.

03.06.1810. Zacharias Olessøns pigebarn Karen fra Berreberg, født 25de Maii. Faddere:
Amund Olessøns kone, Gunnil Olesdatter, Ole Larssøn, Jørgen Børgessøn, Simon Simonssøn.

11.06.1810. Niels Sigurssøns drengebarn Sigur fra Aamot, født 31te Maii. Faddere:
Ole Bugots kone, Anne Maria Ericsdatter, Niels Hougerøe, Zacharias Kleven, Halvor Ericsøn.

11.06.1810. Ole Torjerssøn Sæterets drengebarn Torjer under S. Riising, født 1te ds. Faddere:
Margit Jonsdatter, Anne Olesdatter, Jon Kikut, Ole Olessøn, Eric Christenssøn.

11.06.1810. Ole Jacobssøns drengebarn Matthias under Øvrum, født 23de Maii. Faddere:
Anne Matthiædatter, Christine Sørensdatter, Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Ole Olessøn.

11.06.1810. Lars Christianssøns pigebarn Marthe under Gulset, født 30te Maii. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Maria Sigursdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

24.06.1810. Simon Aslachssøns pigebarn Ingebor fra Stulen, født 17de ds. Faddere:
Halvor Halvorssøns kone, Marthe Hansdatter, Rasmus Berreberg, Halvor Isaacssøn, Peder Aslachssøn.

24.06.1810. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Aasebakken, født 18de ds. Faddere:
Anders Engravs kone, Maria Andersdatter, Christopher Stephenssøn, Ole Halvorssøn, Even Halvorssøn.

24.06.1810. Hans Halvorssøns drengebarn Ole fra Ramsaasen, født 12te ds. Faddere:
Anders Hanssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Even Lie, Niels Hanssøn, Lars Knudssøn.

01.07.1810. Gunnil Jacobsdatters uægte drengebarn Jacob under S. Breche, født 23de Juni. Udlagt barnefader Rejer Matthiæsøn gevorben Soldat i Fridericswærn. Faddere:
Zacharias Anderssøns kone, Christine Jacobsdatter, Zacharias Anderssøn, Halvor Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

08.07.1810. Gunder Larssøns drengebarn Jon fra Lie, født 18de Juni. Faddere:
Karen Møller, Marthe Maria Olesdatter, Arne Ouestad, Anders Lie, Even Lie, Peder Zachariæsøn.

08.07.1810. Isaac Nielssøns drengebarn Lars under Nærum, født 28de Juni. Faddere:
Signe Isaacsdatter, Kirsten Larsdatter, Gunder Espedal, Ole Nielssøn, Anders Knudssøn.

15.07.1810. Eric Olessøns pigebarn Karen fra Folloug, født 1te ds. Faddere:
Ellen Ericsdatter, Hedevig Abrahamsdatter, Borge Kolkind, Engelbert Johannissøn, Ole Heljessøn.

20.07.1810. Mads Madssøns pigebarn Maren Kirstine fra Fossum Verk, født og hjemmedøbt 3die ds. Faddere:
Maren Cath. Solvesdatter, Kirsten Larsdatter, Jan Houen, Hans Larssøn, Abraham Olessøn, Ole H. Riis.

22.07.1810. Tron Olessøns hjemmedøbte drengebarn Isaac fra S. Frogner, født 20de Juni. Faddere:
Christian Monrads kone, Else Car. Blom, forvalter Schaanning, Peder Haraldssøn, H. Resch.

22.07.1810. Jon Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Peter fra Bratsbergkleven, født 7de ds. Faddere:
Walborg Olesdatter, Hellene Maria Henricsdatter, Hans Olessøn, Jens Olessøn, Jacob Jonssøn.

22.07.1810. Anders Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Randi fra Otterholt, født 12te ds. Faddere:
Gunnil Christophersdatter, Karen Nielsdatter, Rasmus Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

22.07.1810. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Kirstine under S. Hynie, født 17de Juni. Faddere:
Sondre Kittilssøns kone, Maria Axelsdatter, Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

26.07.1810. Lars Isaacssøns drengebarn Jens Peter under Strømdal, født 11te ds. Faddere:
Ingebor Jensdatter, Anne Eskildsdatter, Peter Christopherssøn, Rasmus Christenssøn, Jon Evenssøn.

29.07.1810. Anders Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra Dale i Luxefjeld, 18de Jnui. Faddere:
Lars Lienes kone, Anne Andersdatter, Kittil Kittilssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

29.07.1810. Christen Christianssøns drengebarn Halvor fra Skilbred, født 18de ds. Faddere:
Amunds Berrebergs kone, Ingebor Sigursdatter, Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn.

29.07.1810. Lars Knudssøns pigebarn Amborg Kirstine fra Meen, født 22de ds. Faddere:
Anders Knudssøns kone, Marthe Maria Olesdatter, Anders Hanssøn, Hans Larssøn, Christen Schrøder.

05.08.1810. Hans Nielssøn Lies hjemmedøpte drengebarn Niels Jørgen fra Aasebakken, født 25de Juli. Faddere:
Niels Lies enke, Hedevig Cath. Arnesdatter, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Isaac Nielssøn, Niels Nielssøn.

05.08.1810. Apotheker Henric Adolph Mulertz pigebarn Mariane Catharine, født 17de hjemmedøbt 23de Juli. Faddere:
Jørgen Aalls kone, jomfru Wølner, Friderich Mulertz, Apotheker Mulertz selv, Jacob Aall, Carl E. Mulertz.

05.08.1810. Isaac Hanssøns pigebarn Anne fra Fossum Verk, født 31te Juli. Faddere:
Jan Pederssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Hanssøn, Jens Hanssøn, Isaac Christenssøn.

05.08.1810. Abraham Olessøns pigebarn Karen Sophie fra Bratsbergkleven, født 29de Juli. Faddere:
Sophia Dor. Condrup, Marthe Olesdatter, Søren Christian Condrup, Christopher Condrup, Niels Olessøn.

05.08.1810. Hans Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Karen fra Houkerøe i Luxefjeld, født 4de Juli. Faddere:
Halvor Torbjørnssøns kone, Anne Nielsdatter, Ole Olessøn, Ole Halvorssøn, Halvor Thorstenssøn.

05.08.1810. Lars Halvorssøn Sollies pigebarn Lisbeth, født 25de Juli. Faddere:
Ole Sørenssøns kone, Maren Olesdatter, Even Lie, Solve Sande, Jon Torjerssøn.

12.08.1810. Kittil Gregerssøns drengebarn Thor under S. Frogner, født 3die ds. Faddere:
Gunbor Tveten, Hedevig Abrahamsdatter, Halvor Thorssøn, Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn.

12.08.1810. Niels Aslessøns pigebarn Tone fra Fossum Verk, født 2den ds. Faddere:
Karen Pedersdatter, Gunnil Aslesdatter, Hans Knudssøn, Knud Jonssøn, Christopher Hanssøn.

12.08.1810. Christian Halvorssøn Skjolds pigebarn Anne fra Fossum Verk, født 20de Juli. Faddere:
Hans Jenssøns kone, Gunder Larssøns kone, Helje Larssøn, Ole Madssøn, Isaac Jenssøn.

12.08.1810. Halvor Christenssøns pigebarn Andrea fra Bratsbergkleven, født 30te Juli. Faddere:
Anders Christenssøns kone, Marthe Olesdatter, Jan Haagenssøn, Eric Christenssøn, Ole Christenssøn.

12.08.1810. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig under Lie, født 2den ds. Faddere:
Anders Bakkens kone, Aaste Maria Jensdatter, Anders Bakken, Eric Svendssøn, Hans Halvorssøn.

12.08.1810. Anne Pedersdatters uægte pigebarn Maria under N. Wenstøb, født 29de Juli. Til barnefader udlagt Tollev Jenssøn, tjenende hos Peder Flood i Schien. Faddere:
Maren Haraldsdatter, Maren Magnusdatter, Niels Olessøn, Jens Anderssøn, Christen Pederssøn.

19.08.1810. Ole Levorssøns pigebarn Kirsten under Moe, født 9de ds. Faddere:
Karen Nielsdatter, Torine Nielsdatter, Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Johannes Halvorssøn.

26.08.1810. Søren Halvorssøns pigebarn Ingebor under Stulen, født 20de ds. Faddere:
Halvor Janssøns kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

09.09.1810. Rasmus Christopherssøns pigebarn Anne fra Berreberg, født 31te Aug. Faddere:
Zacharias Berrebergs kone, Anne Rasmusdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

09.09.1810. Helje Olessøns pigebarn Ellen født paa N. Wenstøb 22de Aug. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Gurine Andersdatter, Gunder Halvorssøn, Eric Nielssøn, Even Nielssøn.

16.09.1810. Jens Nielssøns drengebarn Niels fra Lien under S. Fossum, født 11te ds. Faddere:
Karen Maria Nielsdatter, Maren Jonsdatter, Christen Levorssøn, Tolv Nielssøn, Niels Nielssøn.

16.09.1810. Anders Jonssøns pigebarn Anne Hedevig fra Ø. Bøe i Luxefjeld, født 22de Aug. Faddere:
Halvor Fjeldets kone, Karen Olesdatter, Halvor Halvorssøn, Abraham Halvorssøn, Halvor Olessøn.

16.09.1810. Christian Halvorssøns pigebarn Karen Gurine fra N. Wenstøb, født 3die ds. Faddere:
Peder Danielssøns kone, Gurine Andersdatter, Christen Christenssøn, Halvor Christianssøn, Ole Christianssøn.

23.09.1810. Tolv Waldemarssøns drengebarn Ole under S. Aas, født 30te Aug. Faddere:
Ole Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Halvor Isaacssøn, Ole Olessøn Aas, Ole Olessøn Aas-Hammer.

23.09.1810. Isaac Jacobssøns pigebarn Anne under Øvrum, født 10de ds. Faddere:
Lars Fløtterøes kone, Ingebor Olesdatter, Jon Pederssøn, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn.

30.09.1810. Harald Rasmussøns drengebarn Halvor under S. Breche, født 21de ds. Faddere:
Anne Andersdatter, Maren Halvorsdatter, Halvor Anderssøn, Peder Arnessøn, Halvor Aarhuus.

30.09.1810. Sivert Hanssøns pigebarn Margarete fra Nærum, født 16de ds. Faddere:
Hans Nærums kone, Maria Jacobsdatter, Søren Hanssøn, Christen Larssøn, Ole Jacobssøn.

07.10.1810. Rasmus Madssøns drengebarn Ole fra Øvrum, født 23de Sept. Faddere:
Antonette Christensdatter, Karen Olesdatter, Jacob Anderssøn, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn.

07.10.1810. Sivert Olessøns pigebarn Anne Karine under S. Fossum, født 28de Sept. Faddere:
Hedevig Halvorsdatter, Gurine Olesdatter, Hans Anderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Hanssøn.

14.10.1810. Eric Nielssøns pigebarn Marthe Maria fra Bratsbergkleven, født 1te ds. Faddere:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Karen Thomædatter, Christopher Pederssøn, Isaac Jacobssøn, Gunder Thomæsøn.

21.10.1810. Niels Jonssøns drengebarn Lars fra S. Løberg, født 9de ds. Faddere:
Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Isaac Anundssøn, Lars Evenssøn, Peder Tygessøn.

21.10.1810. Halvor Isaacssøns drengebarn Lars fra N. Aas, født 10de ds. Faddere:
Maren Isaacsdatter, Karen Larsdatter, Halvor Janssøn, Halvor Jonssøn, Lucas Aslachssøn.

21.10.1810. Søren Engelbertssøns pigebarn Kirsten fra Bratsbergkleven, født 3die ds. Faddere:
Laurence Engelbertsdatter, Maren Pedersdatter, Halvor Christenssøn, Isaac og Niels Jacobssøn.

21.10.1810. Børge Halvorssøns pigebarn Maren fra Kolkind, født 10de ds. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Anne Tollevsdatter, Eric Folloug, Jens Mortenssøn, Ole Heljessøn.

28.10.1810. Ole Pauses drengebarn Christopher Blom, født 8de hjemmedøbt 14de ds. Faddere:
Jon P. Hansens kone, Johan Plesners kone, Caroline Lieungh, Insp. Høch, Proc. Brangstrup, Knud R. Ørn, Christopher Blom.

28.10.1810. Anders Thorssøns drengebarn Niels fra Bachen, født 15de ds. Faddere:
Hans Nærums kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Børgessøn, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

11.11.1810. Zacharias Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Sigur fra Kleven Gaard, født 2den ds. Faddere:
Ingebor Jacobsdatter, Hedevig Jensdatter, Halvor Jacobssøn, Niels Aamot, Halvor Poulssøn.

15.11.1810. Jacob Sivertssøn pigebarn Marthe fra Aasebakken, født 30te Oct. Faddere:
Hans Smiths enke, Ingebor Andersdatter, Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Rollev Halvorssøn, Anders Engrav.

18.11.1810. Jens Pederssøns drengebarn Peder under Bratsberg, født 10de ds. Faddere:
Jens Mortenssøns kone, Anne Pedersdatter, Jens Mortenssøn, Ole Pederssøn, Christen Pederssøn.

22.11.1810. Jens Severin Gasmanns hjemmedøbte drengebarn Niels Egidius, født 23de Oct. Faddere:
Barnets forældre, Maren Kirst. Gasmann, Oluf Leth, Zacharias Zachariæsøn.

25.11.1810. Hans Larssøn Kudsks pigebarn Dorothea fra Fossum Verk, født 11te ds. Faddere:
Karen Nielsdatter, Kirsten Larsdatter, Niels Christian Strøm, Børge Engelbertssøn, Ole Riis.

02.12.1810. Erich Madssøns pigebarn Maren fra øde Sande, født 23de Nov. Faddere:
Rasmus Øvrums kone, Karen Madsdatter, Arne Ouestad, Lars Madssøn, Niels Rasmussøn.

09.12.1810. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Aas, født 28de Nov. Faddere:
Ingebor Halvorsdatter, Hedevig Jensdatter, Jens Kleven, Zacharias Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

09.12.1810. Ole Halvorssøns pigebarn Karen fra Ersrøe, født 29de Nov. Faddere:
Halvor Christianssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

14.12.1810. Christian Kruusses pigebarn Susanne, født 28de Sept hjemmedøbt 30te ds. Faddere:
H. Erboes kone, Maren Baar, Anne Baar, Abr. Pharo, Barth, Herman og Abr. Bruun, Munthe.

16.12.1810. Christopher Aslachssøns drengebarn Aslach fra Fossum Verk, født 5te ds. Faddere:
Gunnil Andersdatter, Maren Aslachsdatter, Anders Olessøn, Ole Aslackssøn, Jens Aslachssøn.

16.12.1810. Christopher Nirissøns pigebarn Christine fra S. Mælum, født 5te ds. Faddere:
Anne Marg. Knudsdatter, Marthe Arnesdatter, Peder Nirissøn, Rasmus Clemetssøn, Ole Olessøn.

16.12.1810. Niels Olessøns pigebarn Ingebor fra Stulen ved Lie, født 4de ds. Faddere:
Sønnev Olesdatter, Live Andersdatter, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

23.12.1810. Solve Engelbertssøns hjemmedøbte drengebarn Søren fra S. Grinie, født 26de Nov. Faddere:
Birthe Hansdatter, Maren Nielsdatter, Isaac Grinie, Cornelius Jonssøn, Peder Sørenssøn.

23.12.1810. Peder Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole under Gulset, født 5te Dec. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Karen Christiansdatter, Kittil Pederssøn, Thomas Olessøn, Halvor Anderssøn.

26.12.1810. Anders Stephenssøns drengebarn Christian fra Aasebakken, 10de ds. Faddere:
Christopher Stephenssøns kone, Anne Stephensdatter, Niels Rejersen, Halvor Olessøn, Isaac Christenssøn.

26.12.1810. Søren Danielssøns drengebarn Ove fra Bratsbergkleven, født 20de Dec. Faddere:
Jens Pederssøns kone, Anne Jensdatter, Jens Mortenssøn, Jens Pederssøn, Engelbert Johannissøn.

26.12.1810. Niels Christenssøns pigebarn Anne Gurine under Strømdal, født 5te Dec. Faddere:
Lars Isaacssøns kone, Karen Gundersdatter, Niels Gunderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Christenssøn.

30.12.1810. Even Nielssøns drengebarn Peder fra Kleven gaard, født 21de ds. Faddere:
Hedevig Jensdatter, Anne Jensdatter, Eric Nielssøn, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.

30.12.1810. Erich Christenssøns drengebarn Christen fra Puttekaas under S. Riising, født 26de Nov. Faddere:
Jon Kikuts kone, Inger Hansdatter, Jon Kikut, Ole Sæteret, Matthias Hanssøn.

30.12.1810. Hans Jacob Gasmanns pigebarn Christine Caroline, født 13de Oct. hjemmedøbt 21de ds. Faddere:
N. E. Gasmanns kone, Kirstine Storch, N. E. Gasmann, H. G. Gasmann, Hans Abr. Abrahamssøn.

1811.

01.01.1811. Ole Aslachssøns drengebarn Niels under N. Bøe, født 24de Dec. Faddere:
Christopher Aslachssøns kone, Askjer Aslachsdatter, Christopher Nielssøn, Christopher Aslachssøn, Johan Halvorssøn.

01.01.1811. Jens Hanssøns pigebarn Marthe fra Lyngaasen, født 25de Dec. Faddere:
Jon Peterssøns kone, Marthe Nielsdatter, Gunder Monssøn, Ole Jonæsøn, Isaac Hanssøn.

06.01.1811. Johannes Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebakken, født 26de Dec. Faddere:
Siri Andersdatter, Else Andersdatter, Gunder Christenssøn, Hans Nielssøn, Lars Peter Arnessøn.

27.01.1811. Rasmus Larssøns drengebarn Hans under S. Fossum, født 21de ds. Faddere:
Niels Hanssøns kone, Maren Halvorsdatter, Engelbert Sørenssøn, Peder Mortenssøn, Christen Janssøn.

27.01.1811. Thor Anderssøns drengebarn Anders under S. Grinie, født 13de ds. Faddere:
Anne Nielsdatter, Ingebor Svenosdatter, Solve Engelbertssøn, Lars Ellingssøn, Niels Pederssøn.

27.01.1811. Frans Wagners pigebarn Sophia Maria Theresia, født 22de Dec. Faddere:
Forvalter Schaannings kone, jomfru Høst, Peder Dam, Christen Kraft, Jens Petersen, Henric Resch.

27.01.1811. Hans Halvorssøns pigebarn Randi fra S. Aas, føt 20de ds. Faddere:
Gunnil Aas, Maren Aslachsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

27.01.1811. Christen Haraldssøns pigebarn Marthe Karine fra Bratsbergkleven, født 16de ds. Faddere:
Halvor Gertssøns kone, Karen Knudsdatter, Halvor Gertssøn, Jon Olessøn, Lars Nielssøn.

03.02.1811. Ole Larssøns drengebarn Lars fra Otterholt, født 24de Jan. Faddere:
Kirsten Nielsdatter, Birthe Andersdatter, Gunbiørn Olessøn, Anders Larssøn, Torkild Jenssøn.

03.02.1811. Halvor Hanssøns pigebarn Maren fra Kiise, født 29de Jan. Faddere:
Karen Hansdatter, Magnil Christensdatter, Gunder Røe, Christopher Hanssøn, Niels Ericssøn.

03.02.1811. Anders Nielssøns pigebarn Christine fra N. Limie, født 21de Jan. Faddere:
Gunder Lies kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Christian Nielssøn, Jon Torkildssøn, Peder Zachariæsøn.

03.02.1811. Lars Olessøns pigebarn Hedevig fra Bratsbergkleven, født 26de Jan. Faddere:
Anne Olesdatter, Anne Marg. Knudsdatter, Ole Christenssøn, Ole Jonssøn, Ole Gullikssøn.

24.02.1811. Eric Ericssøns drengebarn Eric fra Bøle, født 18de ds. Faddere:
Karen Maria Larsdatter, Johanne Engelbertsdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn, Anders Doxrøe, Torsten Larssøn.

24.02.1811. Isaac Anundssøns drengebarn Isaac fra S. Løberg, født 14de ds. Faddere:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Andersdatter, Niels Jonssøn, Jon Jonssøn, Jon Jacobssøn.

27.02.1811. Peder Aslachssøns pigebarn Inger Gurine under Borrestad, født 16de ds. Faddere:
Madame Aall, jomfru Schou og Maren Paus, Søren Rasch, Hans Møller, Christian Paus, Realf Cappelen.

03.03.1811. Joachim Monrads drengebarn Isaac fra Aasebakken, født 12te Jan. hjemmedøbt 17de ejusdem. Faddere:
Herman Ludvigssøns kone, Maren Sophie Isaacsdatter, E. Aalborg, Anders Tygessøn, Isaac Gunderssøn.

03.03.1811. Gunder Thomæsøns drengebarn Torbjørn fra N. Løberg, født 24de Feb. Faddere:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Thomædatter, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn, Anders Thomæsøn.

03.03.1811. Ole Wigerssøns drengebarn Henric fra Aasebakken, født 21de Feb. Faddere:
Anne Pernelle Jonsdatter, Ingebor Bendixdatter, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn, Johannes Nielssøn.

03.03.1811. Niels Ericssøns drengebarn Ole fra Ø. Borge, født 24de Feb. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Inger Olesdatter, Jacob Klep, Isaac Nielssøn, Søren Hanssøn.

03.03.1811. Henric Torjerssøns pigebarn Inger fra Lundsaasen, født 24de Feb. Faddere:
Anne Rasmusdatter, Maren Olesdatter, Christen Haraldssøn, Niels Halvorssøn, Lars Jessøn.

17.03.1811. Jacob Østenssøns pigebarn Anne Karine fra Aakre, født 3die ds. Faddere:
Madame Inger Møller, jomfru Birgitte Wright, Christian Østenssøn, Johan Herman Mejer, Ole Wigerssøn, Niels Ericssøn.

17.03.1811. Gunder Isaacssøns pigebarn Kirsten fra Waaserøe-klev, født 8de ds. Faddere:
Isaac Jacobssøns kone, Anne Isaacsdatter, Isaac Aasterøe, Kittil Grønnerøe, Ole Isaacssøn.

20.03.1811. Anne Maria Jansdatters uægte drengebarn Hans, født 14de ds. paa Sygehuuset. Til barnefader udlagt Ole Hanssøn i Fossum Verks arbejde, nu paa Sygehuuset. Faddere:
Christence Christensdatter, Kirsten Jansdatter, Børge Kolkind, Jacob Jonssøn, Gregorius Danielssøn.

24.03.1811. Inger Thomædatters uægte pigebarn Maria under N. Løberg, født 14de ds. Til barnefader udlagt Halvor Aslacssøn Tofte. Faddere:
Kirsten Larsdatter, Kirsten Thomædatter, Jens Olessøn, Gunder Thomæsøn, Anders Thomæssøn.

28.03.1811. Bartholomæus Herman Bruuns pigebarn Elisabeth Lucie, født 10de Feb. hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
Gotfr. E. Schutzs og Chr. Kruusses koner, Anne Karine Bruun, Iver Førre, Christian, Abraham og Carl Frideric Bruun.

31.03.1811. Lars Matthiæsøns pigebarn Kirsten fra Fløtterøe, født 22de ds. Faddere:
Anne Jacobsdatter, Maria Jacobsdatter, Anders Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

03.04.1811. Uægte drengebarn Ole under S. Grinie, født 16de Mart. Moderen Gunnil Rasmusdatter separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlægge til barnefader Christen Olessøn Dahl i Mælum Sogn. Faddere:
Peder Rasmussøns kone, Karen Rasmusdatter, Niels Svenossøn, Peder Rasmussøn, Sveno Olessøn.

07.04.1811. Rasmus Truelssøns drengebarn Ole fra Bratsbergkleven, født 27de Mart. Faddere:
Helje Christianssøns kone, Maren Ericsdatter, Eric Madssøn, Jacob Jonssøn, Abraham Hanssøn.

07.04.1811. Lene Maria Larsdatters uægte drengebarn Aslach fra Bratsbergkleven, født 26de Mart. Til barnefader udlagt separeret mand Aslach Axelssøn fra S. Hynie. Faddere:
Ellen Margarete Olesdatter, Anne Andersdatter, Rasmus Halvorssøn, Christen Larssøn, Mons Olessøn.

07.04.1811. Henric Evenssøns pigebarn Kirsten under Fossum Verk, født 26de Mart. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Peder Engelbertssøn, Jon Evenssøn, Jens Evenssøn.

11.04.1811. Halvor Jacobssøns pigebarn Ingebor under S. Breche, født 21de Mart. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Anne Olesdatter, Zacharias Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Rejer Matthiæsøn.

15.04.1811. Jens Christian Jacobssøns hjemmedøbte pigebarn Inger Sophie fra N. Mælum, født 31te Mart. Faddere:
Helje Christianssøns kone, Ellen Jacobsdatter, Gunder Hynie, Abraham Hanssøn, Christopher Condrup.

21.04.1811. Jørgen Børgessøns drengebarn Børge fra nordre Sem, født 14de ds. Faddere:
Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Simonsdatter, Anund Sivertssøn, Kittil Gulset, Niels Børgessøn.

21.04.1811. Hans Nirissøns drengebarn Niels fra N. Hynie, født 15de ds. Faddere:
Christen Jenssøns kone, Maren Haraldsdatter, Hans Axelssøn, Ole Nielssøn, Niels Olessøn.

21.04.1811. Christen Larssøns pigebarn Kirsten fra Holmen under Borrestad, født 13de ds. Faddere:
Joh. Herm. Mejers kone, Hed. Cath. Arnesdatter, Sivert Hanssøn, Gunder Anderssøn, Anders Larssøn.

28.04.1811. Jon Thorssøns drengebarn Ole fra Aasebakken, født 19de ds. Faddere:
Anne Marg. Larsdatter, Christiana Jansdatter, Ole Torgrimssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

28.04.1811. Gunder Matthiæsøns pigebarn Margarete fra Ramsaasen, født 22de ds. Faddere:
Ole Larssøns enke, Inger Olesdatter, Hans Ramsaasen, Jacob Klep, Anders Matthiæsøn.

28.04.1811. Jacob Nielssøn Bergmans pigebarn Karen Maria fra Bratsbergkleven, født 18de ds. Faddere:
Gunnil Pedersdatter, Marthe Andersdatter, Halvor Levorssøn, Anders Hanssøn, Thomas Anderssøn.

05.05.1811. Hans Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Peder fra Fossum Verk, født 2den Apr. Faddere:
Hedevig Halvorsdatter, Gurine Olesdatter, Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Christen Larssøn.

05.05.1811. Niels Olessøns drengebarn Hans fra Bratsbergkleven, født 15de Apr. Faddere:
Marthe Olesdatter, Maren Halvorsdatter, Abraham Olessøn, Jens Abrahamssøn, Hans Aslachssøn.

05.05.1811. Anders Anderssøns drengebarn Ole fra Bratsbergkleven, født 18de Apr. Faddere:
Birthe Kirstine Andersdatter, Maren Andersdatter, Niels Olessøn, Isaac Jacobssøn, Jacob Anderssøn.

05.05.1811. Peter Dyressøns drengebarn Ole fra Engrav, født 23de Apr. Faddere:
Anne Stephensdatter, Marthe Pedersdatter, Anders Gjertssøn, Tron Olessøn, Ole Olessøn.

07.05.1811. Lieutenant Constantius Raschs pigebarn Lovise Jacobine, født 5te Mart. hjemmedøbt 10de ejusdem. Faddere:
Kammerherinde B. H. Løvenskjold, Madame Lovise Aall, Maren, Frans Paus, Kammerherre Amtmand Løvenskjold, Niels og Jørgen Aall, Henric Jørg. Rasch.

12.05.1811. Ole Christenssøns drengebarn Even under Præstegaarden, født 26de Apr. Faddere:
Niels Aamodts kone, Gurine Olesdatter, Solve Kjær, Anders Evenssøn, Johannes Gunderssøn.

12.05.1811. Kudsk Rasmus Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra Bratsbergkleven, født 28de Apr. Faddere:
Hellene Christophersdatter, Ragnil Halvorsdatter, Jacob Gunderssøn, Jørgen Hanssøn, Rasmus Hanssøn.

12.05.1811. Afdøde Rasmus Hanssøn Smeds hjemmedøbte pigebarn Tarine fra Bratsbergkleven, født 30te Apr. Faddere:
Laurentse Engelbertsdatter, Inger Hansdatter, Jan Haagenssøn, Ole Olessøn, Anders Christenssøn.

23.05.1811. Ole Olessøns drengebarn Ole fra S. Aas, født 14de ds. Faddere:
Hans Halvorssøns kone, Karen Madsdatter, Hans Hougerøe, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn Aas.

26.05.1811. Daniel Hanssøns drengebarn Hans fra Baaserøe, født 18de ds. Faddere:
Gunder Isaacssøns kone, Marechen Johannisdatter, Gunder Espedal, Jens Hanssøn, Gunder Pederssøn.

26.05.1811. Gunder Engelbertssøns pigebarn Karen under N. Fossum, født 19de ds. Faddere:
Henric Evenssøns kone, Hedevig Engelbertsdatter, Anders Nielssøn, Peder Mortenssøn, Peder Engelbertssøn.

02.06.1811. Frideric Wiegers pigebarn Friderica Elisabeth, født 26de April hjemmedøbt 7de Maii. Faddere:
Aalborgs kone, Anne Kirstine Hansen, Jens Petersen, Lars Glose, Jacob Dam, Dithman.

03.06.1811. Jan Jacobssøns drengebarn Jacob fra Roelighed under Præstegaarden, født 10de Maii. Faddere:
Lars Gregerssøns kone, Birthe Hansdatter, Lars Gregerssøn, Niels Nielssøn, Niels Jacobssøn.

03.06.1811. Jacob Nielssøn Kleps pigebarn Anne, født 26de Maii. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Kirsten Hansdatter, Gunder Bækkevold, Niels Ericssøn, Anders Olessøn.

03.06.1811. Ole Knudssøn Dales pigebarn Hedevig fra Luxefjeld, født 27de Martii. Faddere:
Torjer Olessøns kone, Anne Abrahamsdatter, Torjer Olessøn, Frans Halvorssøn, Christopher Hanssøn.

04.06.1811. Frans Bendixssøns pigebarn Ulrica fra Aasebakken, født 20de Maii. Faddere:
Karen Arnesen, Karen Abrahamsen, Abraham Bruun, Michel Halvorssøn, Iver Kiøstolssøn, Christen Tofte.

09.06.1811. Gartner Borge Engelbertssøns drengebarn Engelbert fra Fossum Verk, født 25de Maii. Faddere:
Kirsten Larsdatter, Maren Jonsdatter, Johannes Erichssøn, Hans Larssøn, Ole Hanssøn Riis.

09.06.1811. Rasmus Clemetssøns pigebarn Ingebor fra N. Mælum, født 25de Maii. Faddere:
Christopher Nirissøns kone, Marthe Arnesdatter, Niels Michelssøn, Claus Kittilssøn, Jon Tollevssøn.

13.06.1811. Lars Peter Arnessøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebakken, født 6te ds. Faddere:
Niels Meltveds kone, Hedevig Arnesdatter, Catharine Arnesdatter, Jens Kittilssøn, Lars Kittilssøn, Hans Nielssøn, Niels Nielssøn.

16.06.1811. Anders Danielssøns drengebarn Daniel fra Fossum Verk, født 29de Maii. Faddere:
Ellen Margarete Amundsdatter, Anne Pedersdatter, Solve Danielssøn, Peder Danielssøn, Solve Sørenssøn.

16.06.1811. Jens Jenssøns hjemmedøbte pigebarn Birthe Kirstine fra Fossum Verk, født 25de Maii. Faddere:
Lars Isaacssøns kone, Anne Eskildsdatter, Isaac Larssøn, Lars Haagenssøn, Henric Jenssøn.

23.06.1811. Niels Jonssøn Døls drengebarn Andreas fra Bratsbergkleven, født 14de ds. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Birthe Rasmusdatter, Anders Jacobssøn, Niels Heljessøn, Knud Nielssøn.

23.06.1811. Aslach Erichssøns pigebarn Karen under Otterholt, født 14de ds. Faddere:
Ole Ersrøes kone, Anne Nielsdatter, Ole Halvorssøn, Morten Ericssøn, Niels Ericssøn.

24.06.1811. Kammerherre og Amtmand Severin v. Løvenskjolds drengebarn Otto Joachim, født 14de Maii og hjemmedøbt 21de ejusdem. Faddere:
Frue Generalkrigskomissairinde Rasch, Jacob Aalls kone, Frøken Frid. Soph. Løvenskjold, Kammerjunker Adeler, N. A. og C. Løvenskjold, D. v. Cappelen, Carl og H. Møller, Søren Rasch.

27.06.1811. Peder Haraldssøns pigebarn Anne Karine fra Nedre Sem, født 9de Maii hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
Forvalter Schaannings kone, A. B?. Qvist, Chr. Frid. Barnholdt, Peder Limie, Resch, Chr. Lund.

30.06.1811. Ole Aslachssøns drengebarn Daniel fra Moe, født 20de ds. Faddere:
Peder Christopherssøns kone, Niels Danielssøns kone, Peder Danielssøn, Ole Holm, Abraham Danielssøn.

30.06.1811. Halvor Nielssøns drengebarn Aslach fra Moe, født 23de ds. Faddere:
Karen Nielsdatter, Pernelle Aslachsdatter, Jens Nielssøn, Gunbiørn Olessøn, Knud Olessøn.

30.06.1811. Jon Svendssøns drengebarn Peder fra Ml. Løberg, født 25de ds. Faddere:
Abigael Svendsdatter, Anne Isaacsdatter, Peder Isaacssøn, Johannes Olessøn, Niels Olessøn.

30.06.1811. Jacob Christenssøns drengebarn Lars under Borrestad, født 17de ds. Faddere:
Anne Jacobsdatter, Anne Christine Christensdatter, Anders Hanssøn, Knud Nielssøn, Isaac Nielssøn.

30.06.1811. Niels Anderssøns pigebarn Marthe under Øvrum, født 21de ds. Faddere:
Gunder Anderssøns kone, Sidzel Andersdatter, Rasmus Madssøn, Ole Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

07.07.1811. Uægte drengebarn Jacob fra Holmen under S. Riising, født 19de Juni. Moderen Inger Lucædatter lod udlægge til barnefader separeret mand Ole Jacobssøn Holmen. Faddere:
Ole Sæterets kone, Tone Jacobsdatter, Jon Kikut, Ole Sæteret, Giert Ellingssøn.

14.07.1811. Ole Torgrimssøns drengebarn Torgrim fra S. Ballestad, født 9de ds. Faddere:
Eric Bøles kone, Birthe Larsdatter, Thor Heljessøn, Ole Heljessøn, Eric Larssøn.

14.07.1811. Uægte drengebarn Peder fra Puten under S. Riising, født 7de ds. Moderen Anne Halvorsdatter lod udlægge til barnefader ungkarl Peder Sørenssøn Tofte. Faddere:
Rollev Halvorssøns kone, Anne Rasmusdatter, Torbjørn Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

21.07.1811. Bjørguv Olessøns drengebarn Johannes under Otterholt, født 5te ds. Faddere:
Niels Ericssøns kone, Anne Hansdatter, Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Christen Janssøn.

21.07.1811. Johannes Olessøns pigebarn Birthe fra Skyer, 14de ds. Faddere:
Jon Svendssøns kone, Gunnil Svensdatter, Jon Svendssøn, Isaac Larssøn, Niels Olessøn.

21.07.1811. Anders Hanssøns pigebarn Anne Kirstine under Østre Borge, født 13de ds. Faddere:
Niels Olessøns kone, Live Andersdatter, Matthias Svinholt, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

28.07.1811. Aslach Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Peder under Ml. Bøe, født 18de ds. Faddere:
Hedevig Christensdatter, Kirsten Pedersdatter, Lars Hanssøn, Jens Henricssøn, Niels Isaacssøn.

28.07.1811. Hans Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Folloug, født 14de ds. Faddere:
Christine Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Halvor Jacobssøn, Eric Olessøn, Thor Anderssøn.

28.07.1811. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Fossum Verk, født 15de ds. Faddere:
Else Kirstine Jacobsdatter, Marthe Johannisdatter, Henric Evenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Arnessøn.

04.08.1811. Uægte drengebarn Anders under Nøklegaard, født 28de Juli. Moderen Karen Pedersdatter lod udlægge til barnefader Anders Pederssøn fra S. Limie. Faddere:
Birthe Andersdatter, Maren Andersdatter, Ole Nøklegaard, Christopher Glende, Peder Madssøn.

11.08.1811. Isaac Anderssøns drengebarn Niels fra Sæteret i Luxefjeld, født 4de ds. Faddere:
Ole Levorssøns kone, Karen Nielsdatter, Anders Jonssøn, Lars Pederssøn, Isaac Pederssøn.

11.08.1811. Lars Jonssøns pigebarn Kirsten under Bratsberg, født 4de ds. Faddere:
Anders Evenssøns kone, Birthe Larsdatter, Anders Evenssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

11.08.1811. Ole Christenssøns pigebarn Maren Dorothea fra Fossum Verk, født 25de Juli. Faddere:
Kirsten Madsdatter, Karen Maria Hansdatter, Ole Madssøn, Jon Evenssøn, Jacob Christenssøn.

11.08.1811. Peder Tygessøns pigebarn Maria fra Bøle, født 2den ds. Faddere:
Engelbert Johannissøns kone, Kirsten Tygesdatter, Niels Jonssøn, Halvor Anderssøn, Jens Johannissøn.

11.08.1811. Guldbrand Larssøns pigebarn Maria fra Fjeldet, født 1te ds. Faddere:
Ole Otterholts kone, Birthe Olesdatter, Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

11.08.1811. Eric Knudssøns pigebarn Ingebor under Borrestad, født 2den ds. Faddere:
Thomas Jonssøns kone, Christen Isaacssøns kone, Lars Riis, Isaac Hanssøn, Anders Jonssøn.

18.08.1811. Halvor Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Maren under S. Aas, født 9de ds. Faddere:
Halvor Isaacssøns kone, Else Jonsdatter, Halvor Isaacssøn, Jacob Jonssøn, Peder Jonssøn.

01.09.1811. Uægte drengebarn Ole under Tofte, født 21de Aug. Moderen ugift Karen Ericsdatter lod udlægge til barnefader ugift Gunnuld Olessøn Drengen i Luxefjeld. Faddere:
Karen Pedersdatter, Ellen Jonsdatter, Anders Olessøn, Zacharias Olessøn, Mons Olessøn.

01.09.1811. Søren Hanssøns pigebarn Anne Susanne fra Aasebakken, født 20de Aug. Faddere:
Ellen Johanne Halvorsdatter, Birthe Johannisdatter, Sivert Hanssøn, Isaac Christenssøn, Søren Johannissøn.

01.09.1811. Knud Olessøns pigebarn Anne under Klep, født 24de Aug. Faddere:
Jacob Kleps kone, Tore Engelbertsdatter, Arne Ouestad, Hans Gunnuldssøn, Asbjørn Eliæsøn.

08.09.1811. Knud Johannissøns drengebarn Jon fra Goupaasen, født 27de Aug. Faddere:
Tron Olessøns kone, Ingebor Jonsdatter, Jacob Jonssøn, Svenche Anderssøn, Knud Nielssøn.

08.09.1811. Ole Nielssøns drengebarn Lars fra Eikornrøe under Bratsberg, født 30te Aug. Faddere:
Signe Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Halvor Anderssøn, Hans Isaacssøn, Ole Jacobssøn.

08.09.1811. Procurator Johan Gotfred Brangstrups pigebarn Sara Marine, født 30te Aug. Faddere:
Realf Ordings kone, Sara Bøyson, Marcus Barnholdt, Peder Haraldssøn, Ole Olessøn.

15.09.1811. Amund Aslachssøns hjemmedøbte drengebarn Aslach under Ml. Bøe, født 7de ds. Faddere:
Anne Lucædatter, Kirsten Aslachsdatter, Poul Olessøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

15.09.1811. Christopher Jenssøns drengebarn Niels under N. Bøe, født 9de ds. Faddere:
Ingebor Engelbertsdatter, Maren Jensdatter, Solve Engelbertssøn, Niels Isaacssøn, Niels Jenssøn.

15.09.1811. Torkild Torstenssøns pigebarn Ingebor fra Skilbred, født 6te ds. Faddere:
Anne Sigursdatter, Inger Torstensdatter, Zacharias Olessøn, Ole Sigurssøn, Even Nielssøn.

15.09.1811. Thor Heljessøn pigebarn Maria fra S. Ballestad, født 7de ds. Faddere:
Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsdatter, Ole Heljessøn, Lars Torgrimssøn, Torgrim Thorssøn.

15.09.1811. Christopher Nielssøns pigebarn Maren under N. Bøe, født 7de ds. Faddere:
Johannes Janssøns kone, Dorthe Engelbertsdatter, Anders Johannissøn, Hans Jacobssøn, Niels Nielssøn.

22.09.1811. Ole Anderssøns drengebarn Simon fra Nøklegaard, født 13de ds. Faddere:
Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersdatter, Ole Christopherssøn, Lars Halvorssøn, Ole Olessøn.

22.09.1811. Jon Halvorssøn drengebarn Peter fra fra Jønnevold, født 17de ds. Faddere:
Zarche Olesdatter, Ellen Jonsdatter, Thore Halvorssøn, Halvor Jonssøn, Peder Jonssøn.

22.09.1811. Uægte hjemmedøbt pigebarn Anne Sirine fra Bratsbergkleven, født 8de ds. Moderen Anne Catharine Olesdatter lod udlægge til barnefader Simon Simonssøn hos Auditeur Juel i øvre Tellemarken. Faddere:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Gurine Olesdatter, Isaac Jacobssøn, Christopher Pederssøn, Gunder Thomæssøn.

26.09.1811. Rasmus Larssøns hjemmedøbte drengebarn Zacharias fra Aasebakken, født 19de Aug. Faddere:
Niels Rejerssøns kone, Anne Larsdatter, Jon Sande, Johan Herman Mejer, Jens Sørenssøn.

29.09.1811. Jan Jacobssøns drengebarn Jacob under S. Grinie, født 15de ds. Faddere:
Mads Madssøns kone, Karen Isaacsdatter, Ole Madssøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

29.09.1811. Jens Nielssøns drengebarn Niels under Moe, født 23de ds. Faddere:
Lars Moes kone, Karen Andersdatter, Ole Levorssøn, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.

29.09.1811. Jacob Anderssøns drengebarn Simon fra N. Søelie, født 16de ds. Faddere:
Anders Ødegaardens kone, Gunnil Hansdatter, Matthias Svinholt, Lars Simonssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

29.09.1811. Anders Pederssøns hjemmedøbte pigebarn Birthe Kirstine fra Bratsbergkleven, født 10de ds. Faddere:
Peder Anderssøns kone, Anne Andersdatter, Niels Olessøn, Lars Nielssøn, Christen Pederssøn.

03.10.1811. Ole Christenssøn Borges drengebarn Christen Borge fra Aasebakken, født 3die Sept. Faddere:
Engelbert Sandes kone, Inger Marg. Jonsdatter, Frans Bendixsøn, Halvor Tofte, Christen Tofte.

06.10.1811. Kittil Nielssøns drengebarn Niels fra Stulen under S. Rising, født 20de Sept. Faddere:
Ole Olessøns kone, Guro Olesdatter, Gudmund Knudssøn, Sondre Madssøn, Aslach Svendssøn.

06.10.1811. Hans Jenssøn Moes drengebarn Niels Høyer fra Fossum Verk, født 28de Sept. Faddere:
Jens Moes kone, Gunnil Rasmusdatter, Abraham Olessøn, Helje Larssøn, Henric Evenssøn.

06.10.1811. Kittil Kittilssøns pigebarn Kirsten fra S. Riis, født 22de Sept. Faddere:
Lars Riises kone, Anne Olesdatter, Halvor Olessøn, Isaac Jacobssøn, Erich Kittilssøn.

13.10.1811. Niels Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Sande, født 2den ds. Faddere:
Erich Øde Sandes kone, Gunnil Rasmusdatter, Mads Christenssøn, Erich Madssøn, Solve Sande, Ole Rasmussøn.

13.10.1811. Torbjørn Nielssøns drengebarn Simon fra Marker under S. Grinie, født 30te Sept. Faddere:
Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsdatter, Ole Hobæk, Jon Høgelie, Jørgen Torbjørnssøn.

13.10.1811. Jens Jenssøns drengebarn Anders fra Ouestad, født 3die ds. Faddere:
Birthe Nielsdatter, Anne Kirstine Rasmusdatter, Arne Ouestad, Greger Olessøn, Hans Rasmussøn.

13.10.1811. Anders Simonssøns hjemmedøbte pigebarn Marthe Kirstine fra Bratsbergkleven, født 1ste ds. Faddere:
Peder Anderssøns kone, Hedevig Olesdatter, Peder Sivertssøn, Anders Olessøn, Isaac Christenssøn.

19.10.1811. Christian Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Lars fra Gjelden, født 4de ds. Faddere:
Anne Jønnevold, Marthe Nielsdatter, Halvor Anderssøn, Anders Limie, Peder Sørenssøn, Gregorius Danielssøn.

20.10.1811. Peter Conradssøns pigebarn Catharine under Gulset, født 5te ds. Faddere:
Niels Strømdals kone, Anne Eskildsdatter, Kittil Gulset, Solve Danielssøn, Henric Sørenssøn.

27.10.1811. Abraham Isaacssøns drengebarn Ole under S. Aas, født 16de ds. Faddere:
Inger Nielsdatter, Birthe Larsdatter, Rasmus Franssøn, Halvor Jonssøn, Lars Christenssøn.

27.10.1811. Peder Halvorssøns drengebarn Halvor under Gulset, født 20de ds. Faddere:
Helje Ericssøns kone, Maren Hansdatter, Helje Ericssøn, Gunder Halvorssøn, Ole Olessøn.

27.10.1811. Arne Andreæssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra Ouestad, født 10de ds. Faddere:
Jens Sørenssøns kone, Marthe Nielsdatter, Eric Nielssøn, Lars Søelie, Jacob Olessøn.

27.10.1811. Hans Peter Peterssøns drengebarn Peter fra Aasebakken, født 11te ds. Faddere:
Rollev Halvorssøns kone, Andrea Storm, Even Halvorssøn, Lars Nielssøn, Greger Nielssøn.

27.10.1811. Gundbjørn Olessøns pigebarn Karen fra Dybedal, født 21de ds. Faddere:
Ole Flittigs kone, Barbara Olesdatter, Lars Moe, Jens Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

27.10.1811. Gunder Anderssøns pigebarn Maren Dorothea under Borrestad, født 12te ds. Faddere:
Joh. Herm. Mejers kone, Maren Hoversdatter, Halvor Anderssøn, Christen Larssøn, Anders Larssøn.

27.10.1811. Svend Svendssøns pigebarn Ingebor under Gulset, født 14de ds. Faddere:
Karen Gundersdatter, Ingebor Andersdatter, Jacob Jenssøn, Kittil Pederssøn, Eric Olessøn.

10.11.1811. Lars Larssøns drengebarn Niels fra Kjær, født 27de Oct. Faddere:
Maren Axelsdatter, Birthe Kirstine Larsdatter, Solve Kjær, Rasmus Christenssøn, Niels Nielssøn.

10.11.1811. Erich Matthiæsøns hjemmedøbte drengebarn Østen under Gulset, født 9de Oct. Faddere:
Niels Strømdals kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Niels Strømdal, Stian Pederssøn, Rejer Matthiæsøn.

10.11.1811. David Christianssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Holm, født 25de Oct. Faddere:
Helle Christianssøns kone, Marthe Isaacsdatter, Niels Kleven, Knud Nielssøn, Christopher Nielssøn.

17.11.1811. Niels Halvorssøns drengebarn Ole fra Troldsaas under S. Grinie, født 4de ds. Faddere:
Johannes Jenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Jenssøn, Torbjørn Nielssøn, Jon Torstenssøn.

17.11.1811. Jacob Gunderssøns pigebarn Ellen Maria fra Bratsbergkleven, født 7de ds. Faddere:
Niels Olessøns kone, Dorthe Hansdatter, Ole Christenssøn, Abraham Olessøn, Niels Olessøn.

17.11.1811. Halvor Olessøns hjemmedøbte pigebarn Ellen fra Aasebakken, født 25de Oct. Faddere:
Ole Hellessøns kone, Kirstine Ellevsdatter, Jon Sande, Rasmus Bjerketved, Joh. Herman Mejer.

23.11.1811. Niels Danielssøns drengebarn Lars Skaven fra Ml. Foss, født 12te ds. Faddere:
Maria Aarhuus, Dorothea Larsdatter, Christopher Hoppestad, Ole Moe, Peder Danielssøn, Abraham Danielssøn.

24.11.1811. Peder Madssøns drengebarn Gunder under Tofte, født 16de ds. Faddere:
Jacob Larssøns kone, Karen Madsdatter, Peder Olessøn, Lars Madssøn, Peder Aslachssøn.

24.11.1811. Anders Nielssøns drengebarn Niels fra N. Wenstøb, født 19de ds. Faddere:
Gunder Engelbertssøns kone, Hedevig Engelbertsdatter, Knud Nielssøn, Lars Svendssøn, Peder Engelbertssøn.

24.11.1811. Halvor Hanssøn Liens pigebarn Kirsten under Meen, født 12te ds. Faddere:
Kittil Wallerdals kone, Karen Hansdatter, Gunder Espedal, Kittil Wallerdal, Peder Pederssøn.

01.12.1811. Jens Mortenssøns drengebarn Ole fra N. Ballestad, født 21de Nov. Faddere:
Jacob Jonssøns kone, Marthe Pedersdatter, Jens Pederssøn, Ole Heljessøn, Børge Kolkind.

01.12.1811. Sivert Nielssøns pigebarn Inger under Lie, født 18de Nov. Faddere:
Lars Sollies kone, Birthe Torjersdatter, Jacob Olessøn, Torsten Olessøn, Torjer Jonssøn.

08.12.1811. Christen Jenssøns pigebarn Christence under S. Hynie, født 24de Nov. Faddere:
Lars Sørenssøns kone, Dorthe Andersdatter, Anders Engelbertssøn, Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn.

08.12.1811. Lars Larssøns pigebarn Anne Karine fra Bakken, født 1te ds. Faddere:
Anders Bakkens kone, Hedevig Olesdatter, Ole Haraldssøn, Engelbert Jacobssøn, Anders Olessøn.

08.12.1811. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig under Lie, født 28de Nov. Faddere:
Eric Svendssøns kone, Ingebor Olesdatter, Lars Halvorssøn, Isaac Christenssøn, Eric Svendssøn.

13.12.1811. Jacob Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Halvor Christian fra Aasebakken, født 17de Nov. Faddere:
Jørgen Mejers enke, Anne Jacobsdatter, Amund Waller, Jørgen Hanssøn, Svend Halvorssøn.

15.12.1811. Anders Johannissøns drengebarn Johannes under N. Bøe, født 9de ds. Faddere:
Hedevig Engelbertsdatter, Kirsten Johannisdatter, Mads Johannissøn, Helje Larssøn, Christopher Nielssøn.

15.12.1811. Christen Knudssøns pigebarn Birthe Maria fra S. Sneltved, føldt 9de ds. Faddere:
Guttorm Knudssøns kone, Gunnil Svendsdatter, Jon Svendssøn, Johannes Olessøn, Niels Abrahamssøn.

22.12.1811. Thor Thorstenssøns drengebarn Thorsten fra Aasebakken, født 12te ds. Faddere:
Niels Høysets kone, Maren Henricsdatter, Thor Nielssøn, Thor Halvorssøn, Anders Engrav.

22.12.1811. Jens Johannissøns pigebarn Hedevig fra N. Ballestad, født 15de ds. Faddere:
Peder Tygessøns kone, Anne Johannisdatter, Peder Tygessøn, Engelbert Johannissøn, Hans Johannissøn.

26.12.1811. Peder Danielssøns drengebarn Peder fra N. Wenstøb, født 13de ds. Faddere:
Peder Christopherssøns kone, Karen Sørensdatter, Ole Holm, Niels Foss, Peder Sørenssøn.

26.12.1811. Niels Hanssøns drengebarn Engelbert under Ml. Bøe, født 20de ds. Faddere:
Rasmus Larssøns kone, Johanne Hansdatter, Rasmus Larssøn, Ole Halvorssøn, Mons Monssøn.

26.12.1811. Gunder Nielssøns pigebarn Maria under Tofte, født 12te ds. Faddere:
Birthe Andersdatter, Maren Halvorsdatter, Ole Jacobssøn, Tron Nielssøn, Ellev Olessøn.

29.12.1811. Ole Gunnuldssøns hjemmedøbte drengebarn Ellev fra Drengen i Luxefjeld, født 10de Nov. Faddere:
Thore Halvorssøns kone, Anne Ellevsdatter, Ole Olessøn, Thore Halvorssøn, Anders Tovssøn.

29.12.1811. Engelbert Rasmussøns pigebarn Maria fra Dyrkold, født 19de ds. Faddere:
Anders Limies kone, Karen Kirstine Engelbertsdatter, Anders Limie, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

29.12.1811. Ole Gunderssøns pigebarn Kirsten under S. Breche, 24de ds. Faddere:
Harald Rasmussøns kone, Laurentse Engelbertsdatter, Ole Olessøn, Christen Torjerssøn, Helje Olessøn.

1812.

01.01.1812. Isaac Hanssøns pigebarn Ingebor fra S. Grinie, født 20de Dec. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Simon Lund, Lucas Aslachssøn, Gregorius Danielssøn.

05.01.1812. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Folkman Frek, født 25de Nov. Faddere:
Madame Folkman, Sophie Christence Folkman, Ejler Wright, Christian Monrad, Johan Jørgen Monrad, Peter Hjortdal.

05.01.1812. Lars Kittilssøns pigebarn Karen fra S. Løberg, født 31te Dec. Faddere:
Jens Løbergs kone, Ingebor Jonsdatter, Sondre Kittilssøn, Ole Ejnerssøn, Kittil Olessøn.

09.01.1812. Christence Sophie Davidsdatter Monrads uægte pigebarn Jensine, født 24de Dec. Til barnefader udlagt Justus Glad hos hr. Auditeur Wessel. Faddere:
David Monrads enke, Else Maria Monrad, Gullik Bommen, Iver Larssøn, Jan Krins.

12.01.1812. Hans Larssøns drengebarn Peder fra Meen, født 5te ds. Faddere:
Niels Strømdals kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Lars Knudssøn, Jacob Anderssøn, Elias Jenssøn.

12.01.1812. Stian Pederssøns drengebarn Peder under Gulset, født 23de Dec. Faddere:
Egil Pederssøns kone, Birthe Evensdatter, Egild Peterssøn, Erich Matthiæsøn, Jens Evenssøn.

12.01.1812. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Bratsbergkleven, født 27de Dec. Faddere:
Zacharias Klevens kone, Anne Olesdatter, Halvor, Erich Christenssøn, Anders Christenssøn.

12.01.1812. Gartner Johannes Erichssøns pigebarn Inger Maria, født 13de Dec. Faddere:
Christen Pederssøns kone, Oline Andersdatter, Even Nielssøn, Christen Pederssøn, Jens Pederssøn.

19.01.1812. Gunder Halvorssøns pigebarn Inger fra N. Wenstøb, født 6te ds. Faddere:
Jon Wenstøbs kone, Maren Isaksdatter, Claus Monssøn, Tolv Waldemarssøn, Søren Sørenssøn.

19.01.1812. Gurine Olesdatters uægte pigebarn Johanne fra Bugot, født 1ste Jan. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Verk. Faddere:
Jan Roeligheds kone, Anne Isaacsdatter, Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Christen Olessøn.

26.01.1812. Sigfried Svendssøns drengebarn Peder under N. Fossum, født 18de ds. Faddere:
Hans Larssøns kone, Maren Andersdatter, Peder Larssøn, Lars Svendssøn, Eric Svendssøn.

26.01.1812. Gunder Berntssøns drengebarn Jon, født paa Bratsbergkleven 7de ds. Faddere:
Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Christen Torjussøn, Isaac Anderssøn, Gunder Clemetssøn.

26.01.1812. Karen Pedersdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Peder under Sande, født 6te ds. Til barnefader udlagt fremmed og bortreist Axel Christopherssøn som tjente en tiid i Ejdanger. Faddere:
Kirsten Isaacsdatter, Aaste Maria Jensdatter, Jens Olessøn, Gunder Matthiæssøn, Ole Anderssøn.

26.01.1812. Halvor Anderssøns pigebarn Kirsten fra Bøle, født 20de ds. Faddere:
Ingebor Johannisdatter, Johanne Johannisdatter, Jens Johannissøn, Engelbert Johannissøn, Torsten Anderssøn.

02.02.1812. Sveno Olessøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Mælum, født 26de Dec. Faddere:
Peder Ludvigssøns kone, Kirsten Sophie Jacobsdatter, Jens Christn Jacobssøn, Mons Olessøn, Halvor Gjertssøn.

02.02.1812. Lars Hanssøns drengebarn Ole fra Svartangen under Meen, født 16de Jan. Faddere:
Jon Jacobssøns kone, Maren Solvesdatter, Jens Olessøn, Lars Halvorssøn, Gunder Stenerssøn.

02.02.1812. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Fossejord, født 22de Jan. Faddere:
Gunder Matthiæsøns kone, Live Olesdatter, Lars Bakken, Anund Jacobssøn, Jens Jenssøn.

02.02.1812. Anders Jonssøn Broens pigebarn Maren under Meen, født 23de Jan. Faddere:
Gunder Espedalens kone, Maren Andersdatter, Christopher Sivertssøn, Isaac Gunderssøn, Peder Pederssøn.

10.02.1812. Anders Hanssøns drengebarn Isaac under Meen, født 30te Jan. Faddere:
Marthe Larsdatter, Karen Hansdatter, Isaac Hanssøn, Gunder Isaacssøn, Christen Nielssøn.

10.02.1812. Anund Sivertssøns pigebarn Ingebor Andrea fra Nordre Sem, født 23de Jan. Faddere:
Jørgen Sems kone, Marthe Nielsdatter, Kittil Gulset, Jacob Sivertssøn, Gregorius Nielssøn.

23.02.1812. Isaac Hanssøns drengebarn Ole under N. Løberg, født 2den ds. Faddere:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Isaac Berg, Anders Hanssøn, Anders Olessøn.

23.02.1812. Ole Olessøn Snedkers drengebarn Søren fra Aasebakken, født 31te Jan. Faddere:
Inger Olesdatter, Live Olesdatter, Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn, Engelbert Matthiæsøn.

23.02.1812. Ole Christenssøns drengebarn Svend fra Fossum Verk, født 2den ds. Faddere:
Mads Madssøns kone, Kirsten Larsdatter, Tollev Jenssøn, Jon Evenssøn, Johan Halvorssøn.

23.02.1812. Halvor Halvorssøns pigebarn Tone Gurine fra V. Bøe i Luxefjeld, født 5te ds. Faddere:
Gulbrand Larssøns kone, Ingebor Clemetsdatter, Lars Pederssøn, Anders Jonssøn, Abraham Halvorssøn.

01.03.1812. Johan Herman Larssøns pigebarn Laurentse Dorothea fra Aasebakken, født 16de Feb. Faddere:
Christen Holmens kone, Berthe Pernelle Larsdatter, Bøye Larssøn, Jon Sande, Halvor Anderssøn.

01.03.1812. Jan Pederssøns pigebarn Karen fra Ml. Bøe, født 20de Feb. Faddere:
Amund Aslachssøns kone, Karen Madsdatter, Engelbert Pederssøn, Jens Pederssøn, Ole Pederssøn.

01.03.1812. Isaac Jacobssøns pigebarn Karen fra Bratsbergkleven, født 20de Feb. Faddere:
Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Knudssøn, Gunder Thomæsøn, Iver Christenssøn.

08.03.1812. Christen Ericssøns drengebarn Eric under Otterholt, født 25de Feb. Faddere:
Anne Hedevig Rasmusdatter, Maren Nielsdatter, Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Peder Berulfssøn.

08.03.1812. Johannes Olessøns drengebarn Ole fra Godal, født 29de Jan. Faddere:
Ragne Thorstensdatter, Ingebor Jonsdatter, Torgrim Anderssøn, Kittil Kittilssøn, Anders Larssøn.

08.03.1812. Jens Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra Fossum Verk, født 15de Feb. Faddere:
Lars Sørenssøns kone, Maren Andersdatter, Jens Nielssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

08.03.1812. Solve Olessøns drengebarn Jacob fra Nisterøe, født 27de Feb. Faddere:
Søren Stulens kone, Hellene Olesdatter, Gunder Jacobssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

08.03.1812. Rasmus Madssøns pigebarn Maren fra Øvrum, født 25de Feb. Faddere:
Eric Madssøns kone, Karen Madsdatter, Jacob Madssøn, Christian Østenssøn, Gunder Christenssøn.

08.03.1812. Christen Knudssøns pigebarn Ingebor fra Fossum Verk, født 4de ds. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Ole Christenssøn, Christen Janssøn, Lars Svendssøn.

08.03.1812. Hans Anderssøns pigebarn Lisbeth Maria under Fossum Verk, født 27de Feb. Faddere:
Anne Hansdatter, Dorthe Andersdatter, Ole Knudssøn, Jens Jenssøn, Hans Anderssøn.

08.03.1812. Ole Olessøns pigebarn Birthe Karine fra Solum i Luxefjeld, født 15de Jan. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Hedevig Abrahamsdatter, Anders Knudssøn, Christen Larssøn, Ole Olessøn.

15.03.1812. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Ersrøe, født 5te ds. Faddere:
Aslach Ericssøns kone, Karen Kirstine Pedersdatter, Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Engelbert Janssøn.

15.03.1812. Jacob Peterssøns pigebarn Else fra Fossum Verk, født 7de ds. Faddere:
Karen Christensdatter, Kirstine Alfsdatter, Johan Bøydler, Engelbert Olessøn, Anders Danielssøn.

22.03.1812. Anders Evenssøns drengebarn Even fra N. Sneltved, født 12te ds. Faddere:
Ole Bugots kone, Kirsten Larsdatter, Ole Bugot, Christen Olessøn, Jens Abrahamssøn.

22.03.1812. Anne Karine Aslesdatters uægte pigebarn Karen født 18de Feb. paa Amtets Sygehuus. Barnefader blev meldt at være en svensk Matros Joseph Gustavus. Faddere:
Tore Torstensdatter, Kirsten Aslesdatter, Hans Ramsaasen, Kittil Kittilssøn, Gregorius Erichssøn.

26.03.1812. Ole Olessøns pigebarn Ingebor fra Houkeroe, født 15de Feb. Faddere:
Jon Gromstuls kone, Karen Olesdatter, Jon Gromstul, Halvor Olessøn, Torkild Jonssøn.

30.03.1812. Herman Hanssøns drengebarn Peder fra Bratsberg Skov, født 23de ds. Faddere:
Christen Pederssøns kone, Anne Pedersdatter, Christen Pederssøn, Jens Pederssøn, Sivert Berthelssøn.

30.03.1812. Lorents Larssøns pigebarn Andrea under Fossum Verk, født 7de ds. Faddere:
Christen Hynies kone, Ingebor Larsdatter, Lars Jonssøn, Solve Danielssøn, Christopher Larssøn.

30.03.1812. Bent Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Anne med Marthe Kirstine Nielsdatter under Lie, født 20de ds. Faddere:
Gunder Lies kone, Karen Maria Nielsdatter, Even Lien, Anders Lien, Hans Lien. Til ægteskab lyst for Forældrene, de bleve ægteviede 22de Apr. s.a.

05.04.1812. Helje Ericssøns drengebarn Svend under Gulset, født 26de Mart. Faddere:
Peder Halvorssøns kone, Hedevig Heljesdatter, Peder Halvorssøn, Kittil Pederssøn, Lars Gunderssøn.

12.04.1812. Niels Christenssøns pigebarn Maren fra Ø. Hoppestad, født 3die ds. Faddere:
Halvor Kiises kone, Magnil Christensdatter, Halvor Kiise, Jens Furuvold, Christopher Hanssøn.

12.04.1812. Amund Olessøns pigebarn Maren fra Berreberg, født 1ste ds. Faddere:
Ole Otterholts kone, Gunnil Olesdatter, Zacharias Berreberg, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.

12.04.1812. Mads Franssøns pigebarn Helge under Moe, født 1ste ds. Faddere:
Engelbert Lucæsøns kone, Dorthe Engelbertsdatter, Engelbert Lucæsøn, Solve Engelbertssøn, Eric Hanssøn.

12.04.1812. Engelbert Aslessøns pigebarn Anne Turine fra Aasebakken, født 27de Mart. Faddere:
Ellen Nielsdatter, Maria Halvorsdatter, Niels Aslessøn, Halvor Asbjørnssøn, Lars Wetlessøn.

19.04.1812. Niels Olessøns pigebarn Birthe fra Skyer, født 9de ds. Faddere:
Johannes Skyers kone, Marthe Isaacsdatter, Jon Svendssøn, Anders Larssøn, Ole Larssøn.

19.04.1812. Hans Halvorssøns pigebarn Maren fra N. Bøe, født 11te ds. Faddere:
Mads Bøes kone, Karen Olesdatter, Mads Christenssøn, Knud Østenssøn, Niels Anderssøn.

19.04.1812. Halvor Johannissøns pigebarn Anne Maria fra Aasebakken, født 26de Mart. Faddere:
Ole Wijerssøns kone, Niels Ericssøns kone, Ole Wijerssøn, Niels Ericssøn, Gregorius Danielssøn.

26.04.1812. Kjøstol Clemetssøns pigebarn Anne fra Follestad, født 18de ds. Faddere:
Rasmus Halvorssøns enke, Christine Olesdatter, Ole Olessøn, Isaac Johannissøn, Thor Anderssøn.

03.05.1812. Anders Knudssøns pigebarn Karen fra Fløtterøe, født 20de Apr. Faddere:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

10.05.1812. Solve Larssøns drengebarn Axel fra Kjær, født 26de Apr. Faddere:
Lars Kjærs kone, Anne Larsdatter, Lars Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

10.05.1812. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Hans Thomas fra Aasebakken, født 29de Apr. Faddere:
Lars Peter Arnessøns kone, Dorthe Hansdatter, Jens Kittilssøn, Lars P. Arnessøn, Thor Olessøn.

10.05.1812. Ole Ejnerssøns pigebarn Karen under N. Løberg, født 25de Apr. Faddere:
Gunder Løbergs kone, Ingebor Jonsdatter, Sondre Nirissøn, Thomas Jenssøn, Jens Olessøn Løberg.

10.05.1812. Niels Hanssøns tvillinge pigebørn Mette Maria og Anne Turine fra Aasebakken, født 27de Apr. Faddere:
Mette Maria Nielsdatter, Maria Olesdatter, Christine Nielsdatter, Christine Hansdatter, Hans Hanssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Anderssøn, Søren Johannissøn, Peder Olessøn, Niels Nielsøn.

10.05.1812. Ole Jonssøns pigebarn Kirsten fra Liestuel, født 11te Apr. Faddere:
Thor Halvorssøns kone, Kirsten Torkildsdatter, Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Niels Nielssøn.

18.05.1812. Anders Larssøns tvillingbørn Niels og Ingebor fra Skyer, født 9de ds. Faddere:
Lars Jonssøns kone, Birthe Larsdatter, Johannes Olessøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Engelbert Johannissøn, Halvor Thorssøn, Anders Evenssøn, Isaac Larssøn, Ole Larssøn.

18.05.1812. Jørgen Thorstenssøns pigebarn Karen fra Marker, født 30te Apr. Faddere:
Ole Hobæks kone, Anne Anundsdatter, Ole Hobæk, Peder Fridericssøn, Ole Hanssøn. (Ovenfor farens navn står skrevet Nielsen.)

18.05.1812. Niels Ericssøns pigebarn Maren fra Orekaas, født 3die ds. Faddere:
Ole Ersrøes kone, Kirsten Torkildsdatter, Christen Janssøn, Christen Ericssøn, Morten Ericssøn.

24.05.1812. Brynild Anundssøns pigebarn Kirsten fra Bratsbergkleven, født 27de Apr. Faddere:
Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Peder Sivertssøn, Christen Torjussøn, Isaac Johannissøn. Forældrene vare fra Seude, og strax bør flytte tilbage.

31.05.1812. Christen Christianssøns drengebarn Niels under S. Fossum, født 2den ds. Faddere:
Anne Sigursdatter, Maria Torstensdatter, Lars Christianssøn, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

07.06.1812. Aslach Halvorssøns drengebarn Isaac under Berreberg, født 25de Maii. Faddere:
Hedevig Halvorsdatter, Anne Kirstine Halvorsdatter, Peder Christianssøn, Gunder Halvorssøn, Christen Isaacssøn.

07.06.1812. Gunder Jacobssøns drengebarn Jacob under Kiise, født 26de Maii. Faddere:
Halvor Holts kone, Marthe Hansdatter, Halvor Holt, Halvor Kiise, Christopher Hanssøn.

13.06.1812. Christian Østenssøns drengebarn Ole fra Aasebakken, født 2den ds. Faddere:
Margit Jonsdatter, Ingebor Gurine Bendixdatter, Rasmus Madssøn, Ole Wigerssøn, Harald Halvorssøn, Thor Olessøn.

14.06.1812. Inger Nielsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Lars fra Aasebakken, 24de Maii. Til barnefader udlagt Thomas Pederssøn, gevorben soldat i Fridericswærn. Faddere:
Engelbert Aslessøns kone, Ellen Maria Nielsdatter, Hans Wetlessøn, Isaac Smith, Gregorius Danielssøn.

14.06.1812. Zacharias Olessøns pigebarn Ingebor fra Berreberg, 31te Maii. Faddere:
Ole Otterholts kone, Ingebor Simonsdatter, Amund Berreberg, Jørgen Sem, Søren Simonssøn.

14.06.1812. Halvor Thorssøns pigebarn Ragnil under S. Frogner, født 5te ds. Faddere:
Tron Olessøns kone, Gunnil Olesdatter, Kittil Gregerssøn, Ole Larssøn, Ole Pederssøn.

21.06.1812. Lars Christenssøns pigebarn Maren under S. Aas, født 12te ds. Faddere:
Halvor Jonssøns kone, Karen Nielsdatter, Gunder Monssøn, Peder Berulfssøn, Ole Pederssøn.

21.06.1812. Engelbert Sørenssøns pigebarn Inger Johanne fra Fossum Verk, født 10de ds. Faddere:
Lars Sørenssøns kone, Marthe Johannisdatter, Lars Sørenssøn, Hans Anderssøn, Christen Hanssøn.

27.06.1812. Amund Larssøns drengebarn Christian Hyberdth fra Fossum Verk, født 8de ds. Faddere:
Forvalter Schaannings kone, Christiana Barnholdt, Niels Hyberdt, H. Resch, Christen Lund, A. Poulsen.

27.06.1812. Jacob Jenssøns pigebarn Maren Kirstine fra Gulset, født 1ste ds. Faddere:
Inger Jensdatter, Marthe Kirstine Larsdatter, Søren Tofte, Elias Jenssøn, Abraham Jenssøn, Rejer Anderssøn.

28.06.1812. Jon Tormossøns drengebarn Tormo fra Kikut under S. Riising, født 13de ds. Faddere:
Sidsel Tormosdatter, Anne Hansdatter, Ole Torjerssøn, Jon Alfssøn, Niels Nielssøn.

28.06.1812. Jacob Rasmussøns drengebarn Rasmus under Strømdal, født 8de ds. Faddere:
Lars Isaacssøns kone, Karen Nielsdatter, Anders Rasmussøn, Isaac Larssøn, Jacob Larssøn.

28.06.1812. Peder Sivertssøns drengebarn Sivert fra Bratsbergkleven, født 16de ds. Faddere:
Anders Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Sivert Pederssøn, Ole Danielssøn, Daniel Olessøn.

28.06.1812. Eric Abrahamssøns pigebarn Torine fra Berreberg, født 14de ds. Faddere:
Rasmus Berrebergs kone, Inger Ericsdatter, Rasmus Berreberg, Ole Holm, Anders Amundssøn.

05.07.1812. Rasmus Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Christen under Strømdal, født 12te Juni. Faddere:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Thor Anderssøn, Niels Axelssøn.

05.07.1812. Knud Nielssøns drengebarn Isaac fra N. Wenstøb, født 29de Juni. Faddere:
David Holms kone, Karen Halvorsdatter, Anders Wenstøb, Niels Wenstøb, Jan Mouraasen.

08.07.1812. Skibscapitaine Hans Thuesens pigebarn Antonette Catharine, født 5te Juni hjemmedøbt 11te ejusdem. Faddere:
Mouritsens enke, Birg. Wright, J. Aalborg, Jens P?. Gasmann, S. Rasch, Jacob Ottesen.

12.07.1812. Gullik Halvorssøns pigebarn Marthe under S. Breche, født 29de Juni. Faddere:
Anne Margr. Christiansdatter, Anne Eskildsdatter, Christen Abrahamssøn, Daniel Olessøn, Zacharias Anderssøn.

25.07.1812. Anders Hanssøns drengebarn Hans Buer fra Aasebakken, født 10de ds. Faddere:
Margit Jonsdatter, Marte Maria Olesdatter, Jon Sanne, Michel Halvorssøn, Søren Johannissøn.

26.07.1812. Ole Christopherssøns drengebarn Lars fra Sæteret i Luxefjeld, født 1ste ds. Faddere:
Ole Nøklegaards kone, Lars Wenstøbs kone, Ole Nøklegaard, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn.

26.07.1812. Jacob Peterssøns pigebarn Maren fra Tejen under Moe, født 19de ds. Faddere:
Jens Tejens kone, Ingebor Petersdatter, Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Ole Abrahamssøn.

02.08.1812. Marthe Pedersdatters uægte drengebarn Peder fra Fossum Verk, født 19de Juli. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Verk. Faddere:
Anne Hansdatter, Marthe Clar. Storm, Ole Knudssøn, Helje Larssøn, Henric Jenssøn.

02.08.1812. Halvor Christianssøns tvillinge pigebørn Karen og Ingebor fra S. Fossum, født 19de Juli. Faddere:
Maren Larsdatter, Kirsten Knudsdatter, Anne Sigursdatter, Marthe Christiansdatter, Ole Ersrøe, Amund Berreberg, Lars Christenssøn, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

09.08.1812. Daniel Hanssøns drengebarn Lars fra Baaserøe, født 2den ds. Faddere:
Jens Hanssøns kone, Anne Pedersdatter, Eric Bøle, Isaac Gunderssøn, Isaac Pederssøn.

16.08.1812. Hans Jacobssøns pigebarn Birthe Kirstine fra Nærum, født 22de Juli. Faddere:
Anders Bakkens kone, Anne Hansdatter, Simon Lund, Anders Bommen, Niels Jacobssøn.

23.08.1812. Lars Christenssøns drengebarn Christen under Moe, født 15de ds. Faddere:
Halvor Holts kone, Ellen Larsdatter, Lars Moe, Halvor Holt, Halvor Larssøn.

23.08.1812. Zacharias Jenssøns pigebarn Kirsten fra Kleven gaard, født 11te ds. Faddere:
Inger Jensdatter, Anne Olesdatter, Jens Kleven, Zacharias Kleven, Even Kleven.

30.08.1812. Anders Jonssøns pigebarn Maria fra Ø. Bøe i Luxefjeld, født 9de ds. Faddere:
Gulbrand Larssøns kone, Birthe Jonsdatter, Halvor Fjeldet, Ellev Olessøn, Christopher Olessøn.

30.08.1812. Ole Jonssøns pigebarn Kirstine under Meen, født 11te ds. Faddere:
Lars Svartangens kone, Maren Andersdatter, Anders Hanssøn, Peder Halvorssøn, Gunder Pederssøn.

03.09.1812. Ole Svendssøns drengebarn Svend under S. Breche, født 17de Aug. Faddere:
Inger Thomædatter, Anne Christine Saamundsdatter, Michael Sivertssøn, Jonas Selou, Isaac Nielssøn.

06.09.1812. Jacob Larssøns drengebarn Lars under Ned. Sem, født 31te Aug. Faddere:
Anders Engelbertssøns kone, Birthe Olesdatter, Helje Larssøn, Østen Larssøn, Lars Madssøn.

06.09.1812. Berthel Olessøns drengebarn Andreas fra Kreppen, født 22de Aug. Faddere:
Maren Olesdatter, Birthe Olesdatter, Niels Halvorssøn, Henric Torjerssøn, Lars Jessøn.

06.09.1812. Mons Olessøns pigebarn Johanne fra N. Rising, født 22de Aug. Faddere:
Ingebor Jensdatter, Magd. Elisabeth Abrahamsdatter, Tron Olessøn, Halvor Thorssøn, Ole Hanssøn.

06.09.1812. Peder Olessøns pigebarn Dorothea under Gulset, født 25de Aug. Faddere:
Kittil Pederssøns kone, Birthe Evensdatter, Stian Pederssøn, Niels Anderssøn, Jacob Jonssøn.

06.09.1812. Ole Olessøn Skinnerts pigebarn Anne Cicilia fra Bratsbergkleven, født 10de Aug. hjemmedøbt 17de ejusdem. Faddere:
Gunder Thomæssøns kone, Inger Halvorsdatter, Christopher Pederssøn, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn.

19.09.1812. Christopher Condrups hjemmedøbte pigebarn Karen Christine Møller, født 17de Aug. Faddere:
Skræder Møllers kone, Margarete Skreiberg, Søren Chr. Condrup, Frans Bendixssøn, Ole Olessøn.

20.09.1812. Christen Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under Bradtsberg, født 3de ds. Faddere:
Ole Pederssøns enke, Anne Pedersdatter, Herman Hanssøn, Anders Rasmussøn, Jens Pederssøn.

27.09.1812. Lars Halvorssøns drengebarn Peder fra Aaltved, født 13de ds. Faddere:
Hans Larssøns kone, Maren Larsdatter, Niels Halvorssøn, Jacob Nærum, Hans Larssøn, Ole Larssøn.

27.09.1812. Jon Jonssøns drengebarn Anders under N. Løberg, født 17de ds. Faddere:
Jon Jonssøns kone, Else Andersdatter, Jon Jonssøn, Jens Thorssøn, Isaac Anundssøn.

27.09.1812. Gunder Evenssøns drengebarn Lars under N. Løberg, født 18de ds. Faddere:
Jens Johannissøns kone, Anne Jonsdatter, Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olessøn.

27.09.1812. Anders Isaacssøns hjemmedøbte pigebarn Maria fra Bratsbergkleven, født 9de ds. Faddere:
Hans Jacob Halvorssøns kone, Inger Kirstine Nielsdatter, Niels Pederssøn, Ole Christenssøn, Hans Jacob Halvorssøn.

04.10.1812. Niels Aslessøns drengebarn Jon fra Fossum Verk, født 18de Sept. Faddere:
Karen Olesdatter, Anne Isaacsdatter, Jacob Jacobssøn, Jon Evenssøn, Christopher Hanssøn.

04.10.1812. Jens Janssøns drengebarn Jan fra Fossum Verk, født 24de Sept. Faddere:
Maren Aslachsdatter, Karen Isaacsdatter, Christopher Aslachssøn, Ole Janssøn, Jan Janssøn.

04.10.1812. Solve Engelbertssøns drengebarn Johan Erboe fra S. Grinie, født 23de Sept. Faddere:
Cornelius Øens kone, Karen Sørensdatter, Isaac Grinie, Peder Sørensøn, Hans Axelssøn.

04.10.1812. Christopher Halvorssøn Skjolds hjemmedøbte drengebarn Halvor fra Follestad, født 9de Sept. Faddere:
Asloug Hansdatter, Pernelle Halvorsdatter, Hans Isaacssøn, Kiøstol Clemetssøn, Anders Olessøn.

11.10.1812. Sivert Hanssøns drengebarn Hans fra Nærum, født 25de Sept. Faddere:
Signe Isaacsdatter, Maria Jacobsdatter, Isaac Christenssøn, Christen Larssøn, Søren Johannissøn.

11.10.1812. Ole Torjerssøns drengebarn Jon fra Sæteret under S. Riising, født 21de Sept. Faddere:
Jon Kikuts kone, Anne Hansdatter, Jon Kikut, Ole Hobæk, Halvor Poulssøn.

11.10.1812. Peder Janssøns pigebarn Maria fra Fjelddalen, født 5te ds. Faddere:
Halvor Fjelddalens kone, Torine Halvorsdatter, Peder Fjelddalen, Jan Olessøn, Børge Halvorssøn.

11.10.1812. Simon Aslachssøns hjemmedøbte pigebarn Kirsten under Stulen, født 20de Sept. Faddere:
Halvor Isaacssøns kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Eric Hanssøn.

15.10.1812. Andreas Rougtved Bloms pigebarn Kirsten, født 6te ds. Faddere:
Provst Bloms kone, Else Caroline Blom, Raadmand N. Aall, Hans Blom, Dideric Cappelen, Realf Cappelen.

15.10.1812. Reier Matthiæsøns hjemmedøbte pigebarn Inger Andrea fra Bratsbergkleven, født 19de Sept. Faddere:
Halvor Jacobssøns kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Halvor Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Eric Matthiæsøn.

25.10.1812. Niels Jonssøn drengebarn Andreas fra Bratsbergkleven, født 9de ds. Faddere:
Niels Jacobssøns kone, Marthe Larsdatter, Christen Haraldssøn, Ole Olessøn, Kittil Kittilssøn.

01.11.1812. Niels Halvorssøns drengebarn Halvor fra Suchen, født 19de Oct. Faddere:
Barbara Waldemarsdatter, Birthe Olesdatter, Mads Janssøn, Christen Haraldssøn, Lars Jessøn.

12.11.1812. Michel Engebretsens pigebarn (ikke navngitt) fra Bradtsberg, født 28de Oktober. Faddere:
Mad. Christence Sophia Førre, Inger Paus, Iver Hystolsen, Aslach Gundvoldsen, Thor Andersen, Gullich Qvælle.

13.11.1812. Capt. Johan Caspar Barths drengebarn Georg Daniel, født 9de Juli, hjemmedøbt 12. ejusdem. Faddere:
Jacob Aalls kone, Nicolay Aalls enke, jfr. Iversen, Capt. v. Deurs, Capt. v. Hageman, Louis Vauvert, Chr. Paus.

15.11.1812. Even Nielsens drengebarn Ole fra Kleven, født 6te Nov. Faddere:
Zacharias Jensens kone, Kirsten Olsdatter, Zacharias Jensen, Zacharias Jacobsen, Halvor Poulsen.

15.11.1812. Engelbreth Andersens drengebarn fra Riis Anders, født 6te Nov. Faddere:
Gunder Andersens kone, Maren Jacobsdatter, Laers Riis, Isach Larsen, Niels Andersen.

15.11.1812. Knud Evensens pigebarn Aase Maria fra Aasebakken, født 30te Oct. Faddere:
Søren Sølies kone, Christine Olsdatter, Søren Hansen, Isach Sanne, Halvor Andersen.

15.11.1812. Engelbreth Johannessens drengebarn Johannes fra Bøhle, født 10de Nov. Faddere:
Halvor Bøhles kone, Johanne Johannesdatter, Jens Hansen, Jens Johannesen, Hans Johannesen.

15.11.1812. Christian Halvorsens pigebarn Maren fra Wenstøb, født 25de Oct. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Lars Halvorsens kone, Sigur Ersrøe, Anders Wenstøb, Lars Halvorsen.

20.11.1812. Capt. Conrad Christopher van Deurs pigebarn Conradine, født 10de Maii hjemmedøbt 15de ejusdem. Faddere:
Frue Kløcher, frue Rasch, Ernstine Løvenskiold, inspecteur Hammond, Oberkrigscommisair Kløcher, Jacob Aall, Christian Monrad, Hans Møller, Realf Cappelen.

29.11.1812. Sacharias Jacobsens pigebarn Marthe Maria fra Kleven, fød 9de Nov. Faddere:
Niels Christiansens kone, Anne Olsdatter, Niels Christiansen, Even Nielsen, Halvor Poulsen.

29.11.1812. Anders Danielsens pigebarn Marthe Maria fra Mellem Fossum, født 5te Nov. Faddere:
Maren Olsdatter, Martha Jacobsdatter, Solve Danielsen, Peder Danielsen, John Evensen.

29.11.1812. Borger Halvorsens drengebarn Lars fra Kolkin, født 17de Nov. Faddere:
Ole Helgesens kone, Anne Tollefsdatter, Ole Helgesen, Jens Mortensen, Ove Tollefsen.

29.11.1812. Maren Kirstine Eriksdatters uægte pigebarn Anne fra Bratsbergkleven, født 7de Nov. Udlagt til barnefader Abraham Hansen fra Schien. Faddere:
Isach Jacobsens enke, Marthe Larsdatter, Erik Engelbretsen, Christopher Pedersen, Niels Knudsen.

29.11.1812. Marthe Johannesdatters uægte drengebarn Johannes fra Fossum, født 24de Nov. Barnefader Lars Barnholt senior. Faddere:
Gunder Laersens kone, Kirsten Johannesdatter, Christen Jansen, Hans Christensen, Henrik Evensen.

29.11.1812. Christopher Knudsens drengebarn Mathias fra Øvrum, født 15de Nov. Faddere:
Jacob Andersens kone, Ingebor Mathiasdatter, Anders Hansen, Anders Mathiasen, Laers Christophersen.

02.12.1812. Hans Gasmans pigebarn Karen Helene, født 28de Oct. hjemmedøbt. Faddere:
Lehnsmand Peder Limies kone, Karen Pedersdatter, H. Gasman, Peder Pedersen Limie, Anders Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie.

06.12.1812. Lars Gregersens pigebarn Ingebor fra Øde Sneltved, født 26de Nov. hjemmedøbt. Faddere:
Kittil Gregersens kone, Marta Gundersdatter, Kittil Gregersen, Gregers Aslaksen, Peder Isaksen.

13.12.1812. Jens Christensens tvillinger John og Ingebor fra Fossum, født 28de Nov. Faddere:
Christen Knudsens kone, Kirsten Larsdatter, Anne Hansdatter, Maren Andersdatter, Christen Knudsen, Hans Jørgensen, Hans Andersen, Jens Andersen, Christen Eriksen, Morten Erichsen.

13.12.1812. Anders Pedersens pigebarn Karen Maria fra Bauerøe, født 1ste Dec. Faddere:
Jan Jacobsens kone, Ingebor Knudsdatter, Engelbreth Bauerøe, Christen Pedersen, Peder Pedersen.

26.12.1812. Lars Isachsens pigebarn Anne Clarine fra Tysland, født 14 Nov. Faddere:
Ingebor Petersdatter, Gunild Marie Eskildsdatter, Niels Larsen, Hans Christensen, Lars Nielsen.

26.12.1812. Tron Olsens drengebarn Jacob fra Frogner, født 29 Nov. Faddere:
Anne Kirstine Jacobsdatter, Else Johnsdatter, Jacob Johnsen, Jacob Jacobsen, Anders Jacobsen.

26.12.1812. Halvor Hansens pigebarn Karen Kirstine fra Meen, født 19 Dec. Faddere:
Kittil Nielsens kone, Ingebor Olsdatter, Peder Halvorsen, Peder Pedersen, John Olsen.

26.12.1812. Lars Svendsens pigebarn Maria under Fossum, født 20 Dec. Faddere:
Sigfred Svendsens kone, Marte Christensdatter, Sigfred Svendsen, Gunder Engelbrethsen, Peder Engelbrethsen.

26.12.1812. Isach Hansens drengebarn Hans fra Fossum Verk, født 19 Dec. Faddere:
Jens Pedersens kone, Kirsten Hansdatter, Jens Pedersen, Isach Christensen, Jens Hansen.

26.12.1812. Ole Jacobsens drengebarn Søren fra Sanne, født 13 Dec. Faddere:
Niels Christophersens kone, Christine Sørensdatter, Engelbreth Jacobsen, Sivert Nielsen, Christen Sørensen.

27.12.1812. Johannes Andersens drengebarn Niels fra Aasebakken, født 15 Dec. Faddere:
Karen Olsdatter, Kirsten Steffensdatter, Anders Jacobsen, Thoer Olsen, Anders Gundersen.

27.12.1812. Sigur Sigursens pigebarn Ingebor fra Luxefield, født 12 Nov. Faddere:
Ellef Olsens kone, Helge Nielsdatter, Ellef Olsen, Niels Nielsen, Ole Andersen.

27.12.1812. Niels Sivertsens pigebarn Inger Maria under Ø. Brekke, født 20 Dec. Faddere:
Tone Davidsdatter, Dorte Maria Pedersdatter, Sivert Nielsen, Svend Hansen, Niels Helgesen.

27.12.1812. Niels Jacobsens pigebarn Kirsten Maria, født 9 Dec. Faddere:
Martha Kirstine Larsdatter, Berthe Larsdatter, Hans Larsen, Jacob Andersen, Kittil Knudsen, Elias Jensen.

1813.

01.01.1813. Anders Nielsens pigebarn Maren fra Limie, født 13 Dec. Faddere:
Christian Nielsens kone, Ingebor Maria Zachariadatter, Peder Zachariasen, Halvor Erichsen, John Torkelsen.

01.01.1813. Hans Eriksens drengebarn Erik fra Henningsdalen, født 4 Dec. Faddere:
Christopher Glendes kone, Pernille Aslaksdatter, Lucas Aslaksen, Borre Torkelsen, Christian Torkelsen.

03.01.1813. Hans Larsens drengebarn Peder fra Meen, født 20 Dec. Faddere:
Live Larsdatter, Karen Hansdatter, Lars Knudsen, Elias Jensen, John Olsen.

06.01.1813. Jacob Østensens pigebarn Inger Maria fra Borge, født 27 Dec. Faddere:
Christian Østensens kone, Inger Østensdatter, Knud Østensen, Gunder Isachsen, Niels Eriksen.

11.01.1813. Isak Jacobsens drengebarn Knud under Øvrum, født 31 Dec. Faddere:
Engelbreth Jacobsens kone, Anne Olsdatter, John Espedalen, Jacob Olsen, Kittil Kittilsen.

13.01.1813. Apoteker Mulertz drengebarn Jørgen Adolf, født 31 Oct hjemmedøbt 9 Nov. Faddere:
Frue v. Deurs, Jfr. Heuch, Carl Mulerts, Henrik Mulerts, Job Kiil, Oberkrigscommisaire Kløcher.

13.01.1813. Hans Nielsen Blokmagers pigebarn Marthe Maria, født 31 Dec. Faddere:
Marthe Bøyesen, Karen Frederique Bøyesen, Thomas Jørgensen, John Sanne, Lars Haugen.

13.01.1813. Lars Gunnerius Nielsens pigebarn Chatarine, født 3 Jan. Faddere:
Aase Kirstine Olsdatter, Ole Andersen, Thomas Olsen, Rollef Halvorsen.

17.01.1813. Ellev Olsens pigebarn Ingebor Maria under Tofte, født 3 Jan. Faddere:
Peder Myrens kone, Maria Andersdatter, Aamund Andersen, Ole Johnsen, Halvor Foss.

17.01.1813. Jens Mortensens pigebarn Ingebor fra Ballestad, født 7 Jan. Faddere:
Jens Pedersens kone, Anne Jacobsdatter, Jens Pedersen, Søren Danielsen, Jens Olsen.

17.01.1813. Knud Olsens drengebarn Ole under Klep, født 7 Jan. Faddere:
Jacob Kleps kone, Thore Engelbrethsdatter, Hans Nielsen, Asbiørn Eliasen, Niels Aagesen.

24.01.1813. Engelbreth Pedersens pigebarn Karen Elisabeth fra Bøe Rønning, født 13 Jan. Faddere:
Jan Pedersens kone, Marthe Maria Gundersdatter, Anders Jensen, Aamund Aslaksen, Jens Pedersen.

24.01.1813. Hans Larsens pigebarn Maren under Fossum, født 14 Jan. Faddere:
Sigfred Svendsens kone, Karen Madtsdatter, Sigfred Svendsen, Peder Larsen, Peder Aslaksen.

24.01.1813. Ole Levorsens pigebarn Marthe Carine fra Flittig, født 17 Jan. Faddere:
Gunbiørn Olsens kone, Karen Andersdatter, Lars Pedersen, Gunbiøn Olsen, Johan Halvorsen.

24.01.1813. Halvor Johnsens drengebarn Lars under Nord. Aas, født 15 Jan. Faddere:
Halvor Isaksens kone, Karen Larsdatter, Halvor Isaksen, Jacob Johnsen, Peder Johnsen.

31.01.1813. Henrik Evensøns pigebarn Kirsten under Fossum, født 22 Jan. Faddere:
Jens Hansens kone, Berthe Evensdatter, Hans Jensen, Ole Jensen, Ole Evensen.

06.02.1813. Anun Siversen og Ingeborg Sigvaldsdatters drengebarn Sigvald fra Semb, født 8 Jan. Faddere:
Gunild Simonsdatter, Ingeborg Simonsdatter, Kittil Knudsen, Niels Børresen, Børre Børresen.

06.02.1813. Christopher Pedersens pigebarn Hedevig fra Bratsbergkleven, født 29 Jan. Faddere:
Gunder Thomesens kone, Hedevig Olsdatter, Isach Jacobsen, Halvor Christensen, Anders Christensen.

07.02.1813. Kittil Knudsens pigebarn Gunild fra Gulset, født 25 Jan. Faddere:
Lars Christiansens kone, Karen Olsdatter, Jacob Jensen, Niels Jacobsen, Aamund Sivertsen.

07.02.1813. Niels Rasmussens drengebarn Isach fra Sanne, født 26 Jan. Faddere:
Arne Auestads kone, Anne Rasmusdatter, Solve Sanni, Søren Christiansen, Erik Madtsen.

14.02.1813. Gunder Larsens drengebarn Zacharias fra Lie, født 16 Jan. Faddere:
Hans Gundersens kone, Marthe Maria Olsdatter, Even Tollefsen, Anders Gundersen, Ole Torkildsen.

14.02.1813. Ole Isaksen drengebarn Niels fra Lie, født 9 Feb. Faddere:
Niels Isaksens kone, Elen Larsdatter, Hans Isachsen, Niels Isachsen, Ole Nielsen.

21.02.1813. Gunder Isachsens pigebarn Kirsten fra Waaserøe, født 10 Feb. Faddere:
Daniel Hansens kone, Berthe Isachsdatter, Daniel Hansen, Isach og Gunder Pedersen.

21.02.1813. Abraham Olsens pigebarn Christine Condrup fra Bratsbergkleven, født 31 Jan. Faddere:
Dorothea Condrop, Marthe Olsdatter, Christopher Condrop, Andreas Christensen, Christian Jensen.

28.02.1813. Gunder Thomesens drengebarn Jens fra Nordre Løberg, født 22 Feb. Faddere:
Jens Olsens kone, Inger Thomesdatter, Thomas Jensen, Gunder Evensen, Anders Thomesen.

28.02.1813. Abraham Halvorsens pigebarn Karen Maria fra Bestul, født 7 Feb. Faddere:
Halvor Halvorsens kone, Ragnild Tostensdatter, Halvor Halvorsen, Niels Torkildsen, Børre Torkildsen.

28.02.1813. Erik Madsens pigebarn Magnild fra Sanne, født 18 Feb. Faddere:
Niels Rasmussens kone, Rasmus Madsens kone, Jacob Andersen, Arne Auestad, Niels Rasmussen.

07.03.1813. Hans Knudtsens drengebarn Hans under Brekke, født 21 Feb. Faddere:
Anders Knudtsens kone, Inger Andersdatter, Jacob Hansen, Lars Knudsen, Knud Hansen.

07.03.1813. Halvor Olsens drengebarn Ole fra Nordre Riis, født 24 Feb. Faddere:
Johannes Jensens kone, Dorthea Maria Tollefsdatter, Johannes Jensen, Tollef Rasmussen, Hans Pettersen.

07.03.1813. Peder Halvorsens pigebarn Karine under Gulset, født 22 Feb. Faddere:
Gunder Halvorsens kone, Gunild Abrahamsdatter, Halvor Knudtsen, Ole Gulleksen, Simon Gulleksen.

07.03.1813. Christopher Nirisens pigebarn Maria Didrika Elisabeth fra Mæla, født 28 Feb. Faddere:
Didrik Cappellens kone, frøken Johanne Slangbusch, Didrik Cappelen, Peder Smith, Klein.

14.03.1813. Tollef Nielsens pigebarn Gunild Maria fra Aasebakken, født 2 Feb. Faddere:
Tron Aasaaldsens kone, Karen Larsdatter, Niels Aasaaldsen, Tron Aasaaldsen, Johannes Nielsen.

14.03.1813. Rasmus Trulsens drengebarn Rasmus fra Bradsbergkleven, født 28 Feb. Faddere:
Anne Maria Larsdatter, Inger Kirstine Trulsdatter, Helle Christiansen, Gunder Olsen, Anders Rasmussen.

14.03.1813. Søren Engebretsens drengebarn Knud fra Bradsbergkleven, født 24 Feb. Faddere:
Niels Jacobsens kone, Anne Jacobsdatter, Halvor Christensen, Anders Christensen, Niels Jacobsen.

14.03.1813. Aslak Pedersens pigebarn Gunild under Bøe, født 7 Mar. Faddere:
Karen og Kirsten Pedersdatter, Lars Hansen, Jens Henriksen, Claus Kittilsen.

14.03.1813. Gunder Mathiesens pigebarn Karen fra Ramsaasen, født 6 Mar. Faddere:
Jacob Kleps kone, Inger Torjersdatter, Hans Halvorssen, Jacob Nærum, Ole Mathiesen.

26.03.1813. Ole Pauses pigebarn Johanne Caroline, født 16 Feb. Faddere:
Johan Altenburgs kone, Hans M. Hallses kone, jomfru Nicoline Plow, Johan Blom, Andreas Blom, Fredrich Plesner.

28.03.1813. Rasmus Christophersens drengebarn Christopher fra Berberg, født 16 Mar. Faddere:
Rasmus Halvorsens kone, Anne Rasmusdatter, Rasmus Halvorsen, Lucas Aslaksen, John Aslaksen.

04.04.1813. Søren Danielsens drengebarn Jens fra Bradsbergkleven, fød 25 Mar. Faddere:
Jens Mortensens kone, Anne Jensdatter, Jens Mortensen, Engelbreth Johannesen, Jens Johannesen.

04.04.1813. Christopher Aslaksens drengebarn Halvor fra Fossum Værk, født 18 Mar. Faddere:
Anders Wenstøbs kone, Askiær Aslaksdatter, Jens Hansen, Jens Jansen, Poul Aslaksen.

04.04.1813. Enken Maren Torkelsdatters uægte drengebarn Hans fra Luxefield, født 18 Feb. Til Barnefader udlagt Hans Hansen fra Grinilien. Faddere:
Ole Gundersens kone, Jøran Sigursdatter, Wiar Andersen, Ole Larsen, Anders Larsen.

08.04.1813. Isak Nielsens drengebarn Niels fra Aasebakken, født 7 Mar. Faddere:
Niels Larsens enke, Anne Wetlesdatter, Hans Nielsen, Michael Halvorsen, Jens Sørensen.

11.04.1813. Lucas Halvorsens pigebarn Maren fra Stulen, født 23 Mar. Faddere:
Halvor Isaksens kone, Ingebor Aslaksdatter, Rasmus Berreberg, Simon Stulen, Peder Aslaksen.

11.04.1813. Hans Halvorsens pigebarn Hansine under nord. Foss, født 29 Mar. Faddere:
Anne Nielsdatter, Ingebor Johnsdatter, Jørgen Torbiørnsen, Sigur Johnsen, Halvor Jacobsen.

15.04.1813. Ole Johnsens pigebarn Jørgine under Brække, født 30 Mar. Faddere:
Margith Johnsdatter, Anne Margrethe Knudsdatter, Aslak Christensen, Simon Simonsen, Isak Paulsen.

19.04.1813. Peder Fredriksens drengebarn Peder under Sønd. Grinie, født 7 Apr. Faddere:
Karen Pedersdatter, Anne Hansdatter, Anund Høgelie, Jørgen Tostensen, Ole Asbiørnsen.

21.04.1813. Ole Svendsens drengebarn Jens fra Aarhuus, født 3 Mar. Faddere:
Jacob Jensens kone, Anne Jensdatter, Elias Jensen, Knud Larsen, Niels Andersen.

02.05.1813. Lars Gulleksens pigebarn Maren under Gulset, født 17 Apr. Faddere:
Anders Engelbretsens kone, Karen Halvorsdatter, Rasmus Halvorsen, Ole Larsen, Anders Engebretsen.

02.05.1813. Engelbret Jacobsens drengebarn Jacob fra Espedalen, født 7 Apr. Faddere:
Ole Søelies kone, Maren Aslaksdatter, Isak Gundersen, Jacob Gundersen, Lars Larsen.

02.05.1813. Isak Sørensens pigebarn Gurine under Hynie, født 28 Mar. Faddere:
Lars Sørensens kone, Maren Thorsdatter, Sondre Kittilsen, Hans Christensen, Niels Nielsen.

02.05.1813. Jacob Christensens pigebarn Maren fra Aasebakken, født 27 Mar. Faddere:
Maren Olsdatter, Anne Larsdatter, Hans Wetlesen, Ole Mathiesen, Ole Andersen.

09.05.1813. Niels Nielsens drengebarn Hans fra Fossum Verk, født 2 Mai. Faddere:
Maren Gundersdatter, Maren Johnsdatter, Jens Anderssen, Jens Nielsen, Christen Engelbretsen.

09.05.1813. Hans Halvorsens pigebarn Margrethe fra Søndre Aas, født 31 Apr. Faddere:
Gisle Aases enke, Maren Aslaksdatter, Rasmus Halvorsen, Anders Halvorsen, Hans Larsen.

09.05.1813. Ole Halvorsens drengebarn Jens fra Aas, født 26 Apr. Faddere:
Ingebor Halvorsdatter, Maren Halvorsdatter, Zacharias Jensen, Halvor Isaksen, Solve Engelbrethsen.

09.05.1813. Jens Jensens drengebarn Ole fra Aasebakken, født 24 Mar. Faddere:
Jacob Nærums kone, Karen Larsdatter, Ole Wiarsen, Jens Andersen, Anders Olsen.

09.05.1813. Halvor Herbrandsens pigebarn Anne Maria fra Aasebakken, født 4 Apr. Faddere:
Jens Sørensens kone, Christine Jensdatter, Ole Jacobsen, Hans Hansen, Tron Olsen.

16.05.1813. Ole Wiarsens drengebarn Andreas Wilhelm fra Aasebakken, født 24 Apr. Faddere:
Hans Møllers kone, jomfr. B. Wright, Carl Møller, William Harway, Christian Bruun.

23.05.1813. Peder Johnsens pigebarn Maren fra Nord. Jønnevald, født 7 Mai. Faddere:
Madts Christensens kone, Torber Petersdatter, Ole og Peder Olsen, Jens Isaksen.

23.05.1813. Anders Andersens drengebarn Halvor fra Dale, født 23 Apr. Faddere:
Ole Houedals kone, Gunild Henriksdatter, Lars Christensen, Ole Pedersen, Rejer Andersen.

23.05.1813. Halvor Jansens pigebarn Maren fra Kaasen, født 12 Mai. Faddere:
Halvor Isaksens kone, Karen Jansdatter, Halvor Isaksen, Isak Hansen, Peder Bæruldsen.

25.05.1813. Kammerherre Løvenskiolds drengebarn Leopold Herman Severin fra Fossum, født 31 Apr. Faddere:
Kammerfrue Løvenskiold, frøken Haxtousen, Baron Løvenskiold, Justisraad Kløker, Realf Cappellen.

27.05.1813. Niels Jonsens pigebarn Ingebor fra Sønd. Løberg, født 19 Mai. Faddere:
Lars Tygesens kone, Kirsten Tygesdatter, Peder Tygesen, Jacob Jonsen, Isak Anundsen.

30.05.1813. Niels Jacobsens pigebarn Kisten fra Bradsbergkleven, født 21 Mai. Faddere:
Marthe Pedersdatter, Kirsten Andersdatter, Ole Olsen, Christen Hansen, Anders Rasmussen.

30.05.1813. Maren Gulleksdatters uægte drengebarn Mons fra Bugslotten, født 19 Mai. Udlagt til barnefader Mons Monsen Hoppestad. Faddere:
Anne Madtsdatter, Kirsten Gulleksdatter, Jens Amunssen, Simon Gulleksen, Ole Gulleksen.

07.06.1813. Borger Engelbrethsens pigebarn Anne Maria fra Fossum, født 25 Mai. Faddere:
Hans Larsens kone, Marthe Storm, Johan Boydler, Claus Fredriksen, Mads Madsen.

07.06.1813. Hans Jensens drengebarn Jens fra Fossum, født 25 Mai. Faddere:
Maren Solvesdatter, Kirsten Larsdatter, Henrik Sørensen, Isak Jensen, Helge Larsen.

13.06.1813. Peder Aslaksens drengebarn Aslak under Borrestad, født 5 Jun. Faddere:
John Hansens kone, Pernille Larsdatter, Hans Torgersen, Herman Mejer, Christen Larsen.

20.06.1813. Peder Haraldsens drengebarn Peder fra Semb, født - Jun. Faddere:
Lensmandens kone, Dorothea Larsdatter, Lars Aarhuus, John Grorud, Zacharias Gravelie.

20.06.1813. Johannes Kittilsens pigebarn Dorothea under Ø. Brække, født 4 Jun. Faddere:
Karen Christiansdatter, Anne Andersdatter, Christopher Nirisen, Ole Johnsen, Isak Paulsen.

20.06.1813. Thor Olsens pigebarn Gurine fra Grinielien, født 27 Mai. Faddere:
Gulbrand Larsens kone, Halvor Halvorsens kone, Halvor Olsen, Halvor Halvorsen, Anders Hansen.

20.06.1813. Lars Hansens pigebarn Maren fra S. Bøe, født 10 Jun. Faddere:
Maren Engelbrethsdatter, Hedevig Engelbrethsdatter, Christopher Jensen, Johan Halvorsen, Johannes Nielsen.

27.06.1813. Lars Christiansens pigebarn Anne Kirstine under Gulset, født 10 Jun. Faddere:
Kittil Gulsets kone, Anne Isaksdatter, Halvor Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Christiansen.

27.06.1813. Aslak Eriksens pigebarn Maren fra Aashammer, født 11 Jun. Faddere:
Anne Nielsdatter, Marthe Pedersdatter, Jørgen Torbiørnsen, Christen Eriksen, Morten Eriksen.

27.06.1813. Niels Olsens pigebarn Birthe Kirstine under Fossum, født 8 Jun. Faddere:
Hans Nirisens kone, Marthe Olsdatter, Hans Nirisen, Hans Christensen, Hans Andersen.

27.06.1813. Gunder Nielsens drengebarn Torgrim fra Gulset, født 10 Jun. Faddere:
Jan Pedersens kone, Gunder Halvorsens kone, Anders Nielsen, Gunder Halvorsen, Niels Børresen.

27.06.1813. Svend Svendsens pigebarn Turine under Gulset, født 2 Jun. Faddere:
Ingebor Larsdatter, Aslau Torstensdatter, Peder Conradsen, Webiørn Halvorsen, Erik Olsen.

04.07.1813. Johan Gotfried Bojdlers drengebarn Gotfried Severin Fossum fra Fossum, født 4 Jun. Faddere:
Kirstine Dahl, Marthe Storm, Fredrik Storm, Peder Mortensen, Borjer Engelbretsen.

04.07.1813. Madts Frantzens pigebarn Helge under Moe, født 8 Jun. Faddere:
Ingebor Engelbrethsdatter, Karen Rasmusdatter, Solve Engelbrethsen, Frans Halvorsen, Tov Johnsen.

04.07.1813. Johan Halvorsens drengebarn Halvor under Bøe, født 27 Jun. Faddere:
Niels Hansens kone, Marthe Johansdatter, Østen Larsen, Harald Halvorsen, Lars Svendsen.

18.07.1813. Christopher Hansens drengebarn Christen fra Røe, født 13 Jul. Faddere:
Gunder Jacobsens kone, Marthe Hansdatter, Gunder Jacobsen, Erik Hansen, Christen Jansen.

18.07.1813. Hans Peter Petersens pigebarn Anne Carine fra Aasebakken, født 9 Jun. Faddere:
Jacob Sivertsens kone, Andreas Storm, Even Halvorsen, Tollef Halvorsen.

18.07.1813. Erik Knudsens pigebarn Birgitte Dorthea under Borrestad, født 9 Jul. Faddere:
Karen Knudsdatter, Berthe Johnsdatter, Lars Riis, Thomas Johnsen, Isak Hansen.

18.07.1813. Ole Gundersens pigebarn Marthe Pernille fra Fossum, født 3 Jul. Faddere: Faddere:
Anders Danielsens kone, Maren Christensdatter, Gunder Olsen, Rasmus Trost, Lars Trost.

25.07.1813. Hans Jansens pigebarn Maren Turine fra Fossum, født 1 Jul. Faddere:
Jens Nielsens kone, Jens Andersens kone, Jens Nielsen, Ole Nielsen, Jens Andersen.

05.08.1813. Herman Mejers pigebarn Maren Bendikte fra Aasebakken, født 18 Jul. Faddere:
Christen Taules kone, Andrea Bendixdatter, Frants Bendixsen, Ole Olsen, Ole Arnesen.

07.08.1813. Andreas Paulsens pigebarn Kirsten Caroline fra Gulset, født 16 Jul. Faddere:
Amund Larsens kone, Caroline Nielsdatter, Niels Hybert, Amund Larsen, Ellef Hansen.

08.08.1813. Mads Madsens pigebarn Karen fra Fossum, født 22 Jul. Faddere:
Jan Jacobsens kone, Margarethe Hansdatter, Jan Jacobsen, Ole Madsen, Niels Isachsen.

08.08.1813. Ole Olsen Houedals pigebarn Marthe, født 26 Jul. Faddere:
Halvor Halvorsens kone, Birthe Olsdatter, Erich Wiarsen, Ole Olsen, Kittil Stulen.

15.08.1813. Niels Erichssens drengebarn Christen fra Bekkevald, født 25 Jul. Faddere:
Jacob Kleps kone, Gunild Larsdatter, Gunder Nielsen, Jacob Østensen, Ole Monsen.

15.08.1813. Claus Kittilsens drengebarn Kittil fra Nord. Mæla, født 6 Aug. Faddere:
Christopher Nirisens kone, Anne Olsdatter, Niels Mikkelsen, Rasmus Klemetsen, Isak Paulsen.

29.08.1813. Lars Evensens drengebarn Even under Søndre Løbberg, født 18 Aug. Faddere:
Jens Johannesens kone, Anne Jacobsdatter, Isaach Anundsen, Gunder Evensen, Ole Anundsen.

29.08.1813. Geert Ellingsøns pigebarn Gundborg fra Høimyr, født 19 Aug. Faddere:
Ole Hobeks kone, Anne Anunsdatter, Lars Ellingsen, Ole Ellingsen, Niels Nielsen.

29.08.1813. Ole Larsen Otterholdts drengebarn Ole, født 17 Aug. Faddere:
Berthe Andersdatter, Gunnild Olsdatter, Gulbrand Larsen, Anund Olsen, Ole Christensen.

29.08.1813. Gunder Isaachsens drengebarn Isaach under Moe, født 22 Aug. Faddere:
Knud Østensens kone, Anne Halvorsdatter, Knud Østensen, Engelbret Reiarsen, Christen Hanssen.

05.09.1813. Thor Andersens drengebarn Svend under Grinie, født 21 Aug. Faddere:
Hans Nielsens enke, Anne Nielsdatter, Jacob Larsen, Jørgen Torbjørnsen, Anders Christensen.

12.09.1813. Hans Jacobsens pigebarn Ingeborg fra Follaug, født 2 Sep. Faddere:
Torbjørn Jensens kone, Marthe Nielsdatter, Erich Follaug, Thor Andersen, Rejer Mathiæsen.

19.09.1813. Lars Tychesøns drengebarn Lars fra Kierra, født 14 Sep. hjemmedøbt. Faddere:
Niels Johnsens kone, Kirsten Tykesdatter, Niels Johnsen, Lars Larsen, Peder Tychesen.

19.09.1813. Rasmus Olsens pigebarn Else fra Glenna, født 10 Sep. Faddere:
Christopher Glennas kone, Gunild Rasmusdatter, Christopher Glenna, Gunder Halvorsen, Rasmus Rasmussen.

19.09.1813. Niels Johnsen Skilbreds? drengebarn John, født 31 Aug. Faddere:
Kittil Giønnevals kone, Maren Andersdatter, Lars Hansen, John Olsen, Isach Pedersen Sandbakken.

21.09.1813. Christen Larsens pigebarn Mari Anne fra Holmen under Borrestad, født 7 Sep. Faddere:
Lars Meiers enke, Pernille Larsdatter, Anun Holmen, Peder Aslaksen, Jon Jørgensen, Sivert Larsen, Anders Larsen, Gunder Andersen.

Født 15.09.1813, døpt 26.09.1813. Anne Oline, foreldre Arne Jacobsen og Inger Olsdatter Østre Borge. Faddere:
Karen Larsdatter, Ane Nielsdatter, Anders Olsen, John Jacobsen, Niels Aanesen, Jens Jonsen, Johannes Nielsen.

Født 11.09.1813, døpt 26.09.1813. Madts, foreldre Mons Olsen og Hedevig Thorsdatter Nordre Riising. Faddere:
Svend Olsens kone, Ane Nielsdatter, Ole Olsen, Anders Olsen, Ole Halvorsen.

Født 05.09.1813, døpt 26.09.1813. Niels, foreldre Engelbret Jansen og Karen Pedersdatter under Tofte. Faddere:
Peder Jansens kone, Barbara Jansdatter, Jan Olsen, Peder Jansen, Isak Jansen.

Født 05.09.1813, døpt 26.09.1813. Anne, foreldre Elias Jensen og Marthe Larsdatter Aarhuus. Faddere:
Inger Jansdatter, Inger Maria Larsdatter, Jacob Jensen, Gunder Jacobsen, Anders Nyegaard, Hans Larsen, Halvor Larsen, Abraham Johnsen.

Født 25.09.1813, døpt 03.10.1813. Peder, foreldre Jens Pedersen og Jørgine Andersdatter fra Mellem-Bøe. Faddere:
Engelbret Pedersens kone, Astrie Aslaksdatter, Jan Pedersen, Engelbret Andersen, Amund Aslaksen.

Født 23.09.1813, døpt 03.10.1813. Gunder, foreldre Jens Gundersen og Hedevig Gundersdatter under Gulset. Faddere:
Jacob Jensens kone, Inger Pedersdatter, Peder Olsen, John Nielsen, Ole Jansen.

Født 23.09.1813, døpt 03.10.1813. Hansine, foreldre Anders Pedersen og Lisbet Thorsdatter fra Bakken. Faddere:
Hans Nærums kone, Ane Isaksdatter, Isak Folloug, Lars Bakken, Anders Olsen, Christen Nielsen.

Født 07.09.1813, døpt 10.10.1813. Kirsten, foreldre Christian Halvorsen og Maria Larsdatter Fossum. Faddere:
Anders Engelbretsens kone, Marte Torstensdatter, Jacob Jacobsen, Gunder Jacobsen, Isak Christensen.

Født 24.09.1813, døpt 10.10.1813. Østen, foreldre Anders Sørensen og Inger Østensdatter Ouestad. Faddere:
Søren Høisets kone, Maren Sørensdatter, Jacob Østensen, Thor Nielsen, Hans Sørensen.

Født 13.10.1813, døpt 07.11.1813. Karen Maria, foreldre Knud Eriksen og Cathrine Evensdatter Fossum. Faddere:
Henrik Evensens kone, Else Hermansdatter, Jacob Hansen, Tollev Olsen, Christopher Olsen.

Født 01.11.1813, døpt 07.11.1813. Ane Maria, foreldre Johannes Jansen og Hedevig Olsdatter Bøe. Faddere:
Christhoper Nielsens kone, Karen Rasmusdatter, Niels Nielsen, Harald Halvorsen, Ole Pedersen.

Født 05.10.1813, døpt 11.11.1813. Henrike Jørgine, foreldre Geert Nord og Margrethe Høst. Faddere:
Madame Nord, jfr. Christence Monrad, forvalter Dahl, Capt. Johan Monrad, capt. Niels Christian Nord, Frederic Plesner, Joh. Vamberg.

Født 03.11.1813, døpt 14.11.1813. Birthe, foreldre John Svendsen og Karen Pedersdatter Ml. Løberg. Faddere:
Niels Skyers kone, Marte Isaksdatter, Johannes Olsen, Christen Knudsen, Peder Isaksen.

Født 23.10.1813, døpt 14.11.1813. Gunnild, foreldre Søren Hansen og Ane Olsdatter fra Osebakken. Faddere:
Ane Olsdatter, Cathrine Andersdatter, Ole Halvorsen, Søren Johannesen, Isak Hansen.

Født 31.10.1813, døpt 21.11.1813. Lorentz Henrik, foreldre Andreas Meier og Gunild Hansdatter Osebakken. Faddere:
Marthe Larsdatter, Pernille Larsdatter, Herman Meier, Christen Larsen, Gunder Andersen, Ole Riis.

Født 26.10.1813, døpt 21.11.1813. Christine Condrup (Uægte). Moder Sophie Condrup, til barnefader udlagt Andreas Christensen Moe født i Drammen. Faddere:
Margrethe Condrup, Dorthea Condrup, Abraham Olsen, Knud Nielsen.

Født 21.10.1813, døpt 27.11.1813. Berthe Dorthea, foreldre Christopher Pedersen og Ane Cathrine Knudsdatter. Faddere:
Ingeborg Aslaksdatter Moe, Caroline Nielsdatter, Hybert, Amund Larsen, Christian Poulsen fra Gulset, Peder Christophersen Organist.

Født 27.11.1813, døpt 05.12.1813. Peter Frøberg, foreldre Gunder Larsen og Maria Christensdatter Fossum. Faddere:
Marthe Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Ole Peter Lund, Abraham Olsen, Jørgen Christiansen.

Født 29.10.1813, bekreftet hjemmedåp 12.12.1813. Anne Cicilia, foreldre Ole Olsen Scheinert og Anne Margrethe Rasmusdatter Kleven. Faddere:
Ole Nielsens kone, Inger Nielsdatter, Christopher Pedersen, Isak Jacobsen, Johannes Christiansen, Halvor Christensen.

Født 05.12.1813, døpt 19.12.1813. Karen, foreldre Gunder Halvorsen og Anne Olsdatter fra Gulset. Faddere:
Peder Halvorsens kone, Anne Gurine Christensdatter, Peder Halvorsen, Jens Gundersen, Ole Jansen.

Født 09.11.1813, bekreftet hjemmedåp 19.12.1813. Anders, foreldre Anders Isaksen og Anne Andersdatter fra Bratsbergkleven. Faddere:
Ane Olsdatter, Ingebor Olsdatter, Hans Jacob Halvorsen, Christian Halvorsen, Lars Svendsen.

Født 09.12.1813, døpt 19.12.1813. Erik, foreldre Helge Larsen og Maren Johannesdatter Nordre Bøe. Faddere:
Maren Nielsdatter, Kirsten Johannesdatter, Mads Jansen, Østen Larsen, Harald Hobek.

Født 04.12.1813. bekreftet hjemmedåp 26.12.1813. Gunild, foreldre Gullik Michelsen og Karen Thomesdatter Bratsbergkleven. Faddere:
Isak Bommens kone, Gunder Thomesens kone, Gunder Thomesen, Christopher Pedersen.

Født 13.12.1813, døpt 26.12.1813. Hans, foreldre Anders Olsen og Kirsten Hansdatter Fossejordet. Faddere:
Inger Olsdatter, Karen Gundersdatter, Lars Larsen, Anders Thorsen, Jens Jensen, Jacob Nærum.

Født 13.12.1813, døpt 26.12.1813. Anne Elisabeth (Uægte). Moder Berthe Pedersdatter fra Bratsbergkleven, barnefader udlagt Lars Nielsen fra Næs Sogn. Faddere:
Christine Jacobsdatter, Marthe Jacobsdatter, Jens Thorsen, Erik Thorsen, Peder Isaksen.

Født 12.12.1813, døpt 26.12.1813. Ole (Uægte). Moder Marthe Olsdatter fra Fossum, udlagt barnefader Ole Pedersen Fielddalen. Faddere:
Anne Maria Jonasdatter, Margrethe Olsdatter, Jens Jensen, Gunder Larsen, Ole Olsen.

Født 12.12.1813, døpt 26.12.1813. Jacob, foreldre Halvor Jacobsen og Inger Erichsdatter Foss Eje. Faddere:
Isak Jensen, Ole Otterholt, Rasmus Jacobsen, Berthe Arnesdatter, Mari Olsdatter.

Født 28.10.1813, døpt 30.12.1813. David, foreldre Iver Førre og Christence Sophie Monrad. Faddere:
Ole Halvorsens kone, Ole Jacobsens kone, jfr. Schweder, Gregers Forbek, Frederik Plesner, Frederik Dahl.

Født 24.12.1813, bekreftet hjemmedåp 02.01.1814. Karen, foreldre Knud Jacobsen og Maren Olsdatter fra Osebakken. Faddere:
Thomas Jensens kone, Kirsten Michelsdatter, Anders Hansen, Christen Nielsen. Jacob Christophersen.

Født 01.12.1813, døpt 02.01.1814. Birthe Maria, foreldre Knud Johannessen og Kirsten Johnsdatter Goupaasen. Faddere:
Ingeborg Johnsdatter, Kirsten Larsdatter, Kittil Olsen, Thron Olsen, John Halvorsen.

Født 23.12.1813, døpt 02.01.1814. Birthe Kirstine, foreldre Ole Andersen og Karine Abrahamsdatter fra Osebakken. Faddere:
Kirsten Simonsdatter, Karen Olsdatter, Anders Hansen, Hans Andreas Abrahamsen, Ole Johansen.

Født 04.12.1813, bekreftet hjemmedåp 04.01.1814. Elisa Anne Berthea, foreldre Jacob Christensen og Ellen Maria Larsdatter Osebakken. Faddere:
Anna Christiana Christensdatter, Ane Carine Larsdatter, Lars Olsen, Ole Knudsen. Isak Halvorsen, Halvor Asbjørnsen.

Født 08.01.1814, døpt 15.01.1814. Ole, foreldre Jens Olsen og Maren Jacobsdatter Nordre Løberg. Faddere:
Ingeborg Johnsdatter, Marthe Gundersdatter, Kittil Olsen, Thor Olsen, John Jacobsen, Bent Jacobsen.

Født 07.01.1814, døpt 15.01.1814. Marthe, foreldre Ole Christiansen og Ane Isaksdatter Sønd. Fossum. Faddere:
Maria Sigurdsdatter, Maren Isaksdatter, Peder Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Halvorsen.

Født 23.12.1813, bekreftet hjemmedåp 15.01.1814. Kirsten Laurence, foreldre Lorents Larsen og Kirsten Arnesdatter fra Fossum. Faddere:
Marthe Tollevsdatter, Ingeborg Larsdatter, Isak Sørensen, Johannes Pedersen, Christopher Larsen.

Født 07.12.1813, døpt 15.01.1814. Ole Peter, foreldre Ingebret Haslesen og Ragnild Rejersdatter Osebakken. Faddere:
Ragnild Rejersdatter, Ingeborg Jacobsdatter, Michel Olsen, Anders Johnsen, Jens Gundersen.

Født 16.12.1813, bekreftet hjemmedåp 23.01.1814. Johan Nikolai, foreldre Jokum Monrad og Ingebor Isaksdatter fra Osebakken. Faddere:
Ingeborg Monrad, Sara Koch, Hans Torgersen, John Hansen, Isak Gundersen, Anders Haagensen.

Født 08.01.1814, døpt 23.01.1814. Marthe Karine, foreldre Christen Haraldsen og Amborg Nielsdatter fra Bradsbergkleven. Faddere:
Helene Christophersdatter, Ingeborg Olsdatter, Ole Olsen, John Olsen, Hans Rogstad.

Født 04.12.1813, bekreftet hjemmedåp 23.01.1814. Inger Dorthea, foreldre Ole Borge og Margrete Ingebretsdatter fra Osebakken. Faddere:
Anne Ingebretsdatter, Marthe Ingebretsdatter, Frans Bendixen, Niels Sørensen, John Sanne, Halvor Mikelsen, Christen Thofte.

1814.

Født 15.01.1814, døpt 30.01.1814. Jørgen (Uægte). Moder Kirsten Hansdatter fra Fossum, udlagt barnefader Jørgen Torbjørnsen fra Marker under Grinie. Faddere:
Isak Hansens kone, Margrethe Hansdatter, Isak Hansen, Isak Christensen, Gunder Jacobsen.

Født 24.01.1814, døpt 30.01.1814. Ole, foreldre Gundbjørn Olsen og Kirsten Nielsdatter under Otterholt. Faddere:
Ole Levorsens kone, Karen Isaaksdatter, Lars Pedersen, Halvor Halvorsen, Knud Olsen.

Født 12.01.1814, døpt 30.01.1814. Andrea, foreldre Lars Arnesen og Ingeborg Kittilsdatter Osebakken. Faddere:
Anne Turine Tomesdatter, Elisabeth Johannesdatter, Niels Pedersen Meltvedt, Jens Kittilsen Houen, Thor Olsen Løberg.

Født 31.12.1813, døpt 30.01.1814. Karen Christine (Uægte). Moder Anne Andersdatter fra Osebakken, udlagt barnefader gevorben soldat Christopher Andersen. Faddere:
Thron Aanesen, Torger Johnsen, Ole Rejersen, Anne Cathrine Petersdatter, Kari Boldevinsdatter.

Født 26.01.1814, døpt 14.02.1814. Halvor, foreldre Vebjørn Halvorsen og Asloug Torgrimsdatter Gulset. Faddere:
Karen Maria Jensdatter, Ane Jensdatter, Jacob Jensen, Abraham Jensen, Anders Pedersen.

Født 12.12.1813, bekreftet hjemmedåp 15.02.1814. Thora, foreldre Henrik Rasch og Maren Gasmann. Faddere:
Mad. Brangstrup, Barbara Skiønning, Christiane Gasmann, forvalter Schaanning, Jens Gasmann, Christian Monrad, Ole Leth, Lars Barnholt, Christen Lund, Pavels Hjelm.

Født 09.02.1814, døpt 20.02.1814. Anders, foreldre Arne Andreassen og Ane Maria Gundersdatter Ouestad. Faddere:
Gunild Solvesdatter, Anne Olsdatter, Søren Christiansen, Rasmus Haraldsen, Lars Simonsen, Erich Madsen, Jaob Olsen.

Født 19.01.1814, bekreftet hjemmedåp 20.02.1814. Anne Elisabeth, foreldre Niels Christophersen og Ane Mathisdatter Houen. Faddere:
Ole Jacobsens kone, Karen Sørensdatter, Ole Jacobsen, Christen Sørensen, Johan Pedersen.

Født 07.02.1814, døpt 20.02.1814. Karen, foreldre Anders Mathisen og Ragnild Maria Johnsdatter Langerøe. Faddere:
Anders Fløtterøes kone, Ane Jacobsdatter, Anders Knudsen, Lars Mathisen, Lars Jacobsen, Hans Andersen.

Født 25.01.1814, døpt 20.02.1814. Hans, foreldre Hans Halvorsen og Anne Stenersdatter under Lie. Faddere:
Anne Stenersdatter, Karen Andersdatter, Even Lie, Anders Lie, Lars Knudsen.

Født 08.02.1814, døpt 20.02.1814. Andreas, foreldre Solve Larsen og Ane Axelsdatter Kiærra. Faddere:
Mari Hynie, Anne Larsdatter Kiærra, Lars Larsen Kiærra, Niels Nielsen Røsager, Hans Hynie.

Født 04.02.1814, døpt 20.02.1814. Jørgen, foreldre Kjøstol Klemetsen og Ingeborg Jørgensdatter Follestad. Faddere:
Asloug Hansdatter, Anne Maria Tomesdatter, Ole Olsen, Niels Pedersen, Hans Isaksen.

Født 18.02.1814, døpt 27.02.1814. Peder, foreldre Jan Pedersen og Maren Johnsdatter Mellem Bøe. Faddere:
Engebret Pedersens kone, Ane Maria Christensdatter, Engelbret Pedersen, Jens Pedersen, Peder Engelbretsen.

Født 18.02.1814, døpt 27.02.1814. Sara, foreldre Lars Pedersen og Karen Nielsdatter Moe. Faddere:
Torine Nielsdatter, Ane Torine Halvorsdatter, Gunbjørn Olsen, Jan Nielsen, Ole Aslaksen, Børre Halvorsen.

Født 02.01.1814, døpt 27.02.1814. Søren Christian Condrup, foreldre Christofer Condrup og Margrethe Høst Osebakken. Faddere:
Simonine Meier, Sophie Dorothea Condrup, Frants Bendixen, John Sanne, Anders Sørensen Bommen, Christian Møller, Valentin Simonsen, Søren Johansen Sølie.

Født 27.02.1814, døpt 06.03.1814. Engebret, foreldre Gunder Engebretsen og Gunild Rollefsdatter S. Fossum. Faddere:
Hans Jensens kone, Kirstine Johannesdatter, Anders Nielsen, Peder Engebretsen, Ole Jensen.

Født 27.02.1814, døpt 06.03.1814. Anne, foreldre Lars Svendsen og Hedevig Engebretsdatter S. Fossum. Faddere:
Sigfried Svendsens kone, Anders Nielsens kone, Peter Larsen, Lars Madsen, Christen Jansen.

Født 12.02.1814, bekreftet hjemmedåp 13.03.1814. Halvor, foreldre Søren Halvorsen og Jørand Erichsdatter Stulen. Faddere:
Lucas Halvorsens kone, Hedevig Sørensdatter, Lucas Aslaksen, John Aslaksen, Halvor Halvorsen Holt.

Født 13.02.1814, døpt 13.03.1814. Ingeborg Sophie, foreldre Jens Jensen og Karen Isaksdatter Fossum. Faddere:
Henrik Evensens kone, Karen Nielsdatter, Henrik Jensen, Niels Nielsen, Ole Jensen.

Født 10.02.1814, bekreftet hjemmedåp 13.03.1814. Anne, foreldre Gunder Andersen og Johanne Maria Larsdatter under Borrestad. Faddere:
Johanne Maren Larsdatter, Ellen Margrethe Larsdatter, Christen Larsen, Anders Larsen, Daniel Larsen.

Født 09.03.1814, døpt 20.03.1814. Halvor, foreldre Halvor Isaksen og Randi Larsdatter Nord. Aas. Faddere:
Halvor Johnsens kone, Dorte Larsdatter, Halvor Johnsen, Halvor Jansen Kaasa, Ole Halvorsen N. Aas.

Født 17.03.1814, døpt 20.03.1814. Ole, foreldre Torkild Torstensen og Inger Sigurdsdatter Skilbred. Faddere:
Ane Sigurdsdatter, Maria Tostensdatter, Christian Davidsen, Niels Sigurdssen, Ole Johannesen.

Født 11.03.1814, døpt 20.03.1814. Anne Sophia, foreldre Niels Hansen og Ingebor Olsdatter Nord. Mæla. Faddere:
Ingeborg Halvorsdatter, Maren Halvorsdatter, Niels Andersen, Gunder Halvorsen, Aamund Andersen.

Født 14.03.1814, døpt 20.03.1814. Johanne, foreldre Halvor Thorsen og Kirsten Larsdatter Nordre Frogner. Faddere:
Inger Larsdatter, Birthe Larsdatter, Tron Olsen, Niels Larsen, Ole Larsen.

Født 14.03.1814, døpt 27.03.1814. Isaak, foreldre Isaak Andersen og Karen Nielsdatter Sæter i Luxefield. Faddere:
Anne Nielsdatter, Maria Nielsdatter, Ole Levorsen, Ole Sigursen, Guttorm Larsen.

Født 23.03.1814, døpt 27.03.1814. Maren og Karen (Tvillinger), foreldre Rasmus Larsen og Gjertrud Hansdatter Fossum. Faddere:
Niels Hansens kone, Dorthe Engelbretsdatter, Rasmus Nielsen, Niels Nielsen, Ole Eriksen. Peder Mortensens kone, Marthe Klarine Fredriksdatter, Peder Mortensen, Christian Hansen, Niels Hansen.

Født 26.03.1814, døpt 03.04.1814. Maren, foreldre Christopher Jensen og Maren Engebretsdatter N. Bøe. Faddere:
Christopher Nielsens kone, Maren Jensdatter, Anders Johannesen, Lars Hansen, Niels Jensen.

Født 19.03.1814, døpt 03.04.1814. Marte, foreldre Christen Engebretsen og Ingeborg Jensdatter Fossum. Faddere:
Anne Nielsdatter, Marte Margrete Engebretsdatter, Niels Engebretsen, Gunder Jacobsen, Tollev Olsen.

Født 29.03.1814, døpt 08.04.1814. Marthe Maria, foreldre Tollev Valdemarsen og Abigael Halvorsdatter Aashammer. Faddere:
Gunder Halvorsens kone, Kisten Olsdatter, Halvor Tolvsen, Ole Jonasen Houen, Johannes Johnsen Venstøb.

Født 03.04.1814, døpt 11.04.1814. Maren, foreldre Helge Olsen og Asloug Nielsdatter Sønd. Brække. Faddere:
Ane Olsdatter, Maria Isaksdatter, Even Nielsen, Isak Hansen, Ole Gundersen.

Født 26.03.1814, døpt 11.04.1814. Karen Kirstine og Gunild (Tvillinger), foreldre Jørgen Børresen og Gunild Simensdatter Nordre Semb. Faddere:
Kittil Knudsens kone, Amund Sivertsens kone, Ingeborg Simonsdatter, Margrethe Isaksdatter, Zacharias Olsen, Gregorius Danielsen, Simen Danielsen, Børre Halvorsen, Lars Zachariasen, Børre Børresen.

Født 28.03.1814, døpt 11.04.1814. Anne Kirstine, foreldre Daniel Olsen og Ellen Rasmusdatter under Søndre Brække. Faddere:
Karen Maria Olsdatter, Ingeborg Jacobsdatter, Simen Simonsen, Jan Haagensen, Isak Poulsen.

Født 24.03.1814, døpt 17.04.1814. Karen Gurine, foreldre Lars Hansen og Inger Halvorsdatter under Meen. Faddere:
Lars Hansens kone, John Jacobsens kone, Lars Hansen, John Jacobsen, Hans Larsen.

Født 25.02.1814, bekreftet hjemmedåp 21.04.1814. Kirstine Maria, foreldre Forvalter Peder Schaanning og Anne Cathrine Folkmann. Faddere:
Madame Schaanning, Peder Schaanning, And. Blom, Peder Haraldsen, Johan Fredrik Monrad, Ulrik Cudrio, Madame Resch, Ifver Jynge.

Født 12.04.1814, døpt 24.04.1814. Ingeborg, foreldre Jens Abrahamsen og Maren Aslaksdatter S. Sneltved. Faddere:
Inger Larsdatter, Marte Maria Abrahamsdatter, Anders Evensen, Niels Abrahamsen, Jens Aslaksen.

Født 09.03.1814, bekreftet hjemmedåp 27.04.1814. Helene Maria, foreldre Søren Hansen og Ane Olsdatter Osebakken. Faddere:
Karen Olsdatter Solum, Marthe Johannesdatter, Christopher Condrop, Ole Viarsen, Halvor Christian Kildal, Ole Olsen, Christen Olsen.

Født 07.03.1814, bekreftet hjemmedåp 27.04.1814. Jørgen Mejer, foreldre Andreas Mejer og Malene Andreasdatter Osebakken. Faddere:
Ellen Johanne Mejer, Christine Hansdatter, Rasmus Halvorsen, Jens Sørensen, Christen Larsen, Herman Mejer, Anders Mejer.

Født 14.04.1814, døpt 01.05.1814. Marthe Christine, foreldre Christian Nielsen og Margrete Nielsdatter Gjelden. Faddere:
Groe Nielsdatter Semb, Inger Margrethe Jensdatter Tufte, Gregorius Nielsen Semb, Knud Nielsen Rønningen, Gregorius Danielsen Jønnevald, Simon Danielsen.

Født 08.04.1814, døpt 01.05.1814. Asloug, foreldre Ole Jacobsen og Inger Lucasdatter fra Pladsen Holmen. Faddere:
Ane Lucasdatter, Thore Jacobsdatter, Ole Torgersen, Kittil Nielsen, Anders Henriksen.

Født 20.04.1814, døpt 01.05.1814. Ingeborg, foreldre Christen Knudsen og Ane Kirstine Madsdatter S. Fossum. Faddere:
Aagoth Jensdatter, Ane Jacobsdatter, Ole Christensen, Lars Svendsøn, Niels Hansen.

Født 24.04.1814, døpt 01.05.1814. Gunild, foreldre Lars Halvorsen og Else Olsdatter Bøe. Faddere:
Knud Østensens kone, Lene Olsdatter, Hans Halvorsen, Hans Pedersen, Niels Isaksen.

Født 10.04.1814, døpt 01.05.1814. Peder, foreldre Thor Nielsen og Inger Sørensdatter Høgset. Faddere:
Anders Sørensens kone, Maren Sørensdatter, Niels Tovsen, Hans Olsen, Anders Sørensen, Hans Sørensen.

Født 19.02.1814, bekreftet hjemmedåp 04.05.1814. Egidia, foreldre Hans Jacob Gasmann og Anne Kirstine Pedersdatter. Faddere:
Anders Pedersen Limies kone, Karen Pedersdatter Limie, Christen Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie, Peder Sørensen Tufte, Hans Jacob Gasmann.

Født 28.04.1814, døpt 08.05.1814. Maren, foreldre Niels Halvorsen og Sarine Cathrine Clausdatter Trolsaas. Faddere:
Karen Pedersdatter, Marte Halvorsdatter, Jørgen Torstensen, Jørgen Torbjørnsen, Niels Torbjørnsen.

Født 01.05.1814, døpt 15.05.1814. Simon, foreldre Aamund Olsen og Karen Sigurdsdatter Berreberg. Faddere:
Ole Otterholts kone, Gunild Olsdatter, Zacharias Olsen, Halvor Christensen, Ole Sigurdsen.

Født 01.05.1814, døpt 15.05.1814. Anders, foreldre Niels Andersen og Ane Madsdatter under Hynie. Faddere:
Jan Houens kone, Kisten Nielsdatter, Jan Andersen, Hans Nirisen, Peder Isaksen.

Født 23.04.1814, døpt 15.05.1814. Karen, foreldre Gulbrand Larsen og Birte Andersdatter fra Luxefjeld. Faddere:
Karen Nielsdatter, Karen Isaksdatter, Ole Christophersen, Karen Nielsdatter, Ole Larsen, Guttorm Larsen, Anders Larsen.

Født 24.04.1814, døpt 15.05.1814. Maren, foreldre Lars Nielsen og Sidsel Tormosdatter Blegbakken i Skien. Faddere:
Maren Olsdatter Kreppa, Ingeborg Kikut, Helge Jermundsen, Ole Nielsen, Niels Nielsen Røsager.

Født 30.04.1814, døpt 15.05.1814. Vetle, foreldre Peder Pedersen og Margit Vetlesdatter Fjelddalen. Faddere:
Birte Bolvig, Ane Andersdatter, Børre Halvorsen, Ole Pedersen, Børre Halvorsen.

Født 11.05.1814, døpt 19.05.1814. Karen Maria, foreldre Peder Halvorsen og Gurine Gulliksdatter under Gulset. Faddere:
Gunder Halvorsens kone, Magdalena Abrahamsdatter, Gunder Halvorsen, Anders Olsen Hobek, Erik Olsen.

Født 20.05.1814, døpt 30.05.1814. Hans Peter, foreldre Egil Petersen og Inger Hansdatter under Gulset. Faddere:
Madame Susanne Hald, Mad. Andrea Blom, Jens H. Blom, Christen Blom junior, Cornelius Blom.

Født 20.05.1814, døpt 05.06.1814. Ole, foreldre Solve Olsen og Ingeborg Jacobsdatter Nisterø under Nordre Bøe. Faddere:
Dorthea Maria Olsdatter, Marte Knudsdatter, Hans Halvorsen, Christopher Nielsen, Halvor Jacobsen.

Født 15.05.1814, døpt 12.06.1814. Margrethe, foreldre Isak Nielsen og Kirsten Isaksdatter under Nærum. Faddere:
Kirsten Isaksdatter, Karen Pedersdatter, Gunder Isaksen, Jens Olsen, Niels Isaksen.

Født 11.06.1814, døpt 26.06.1814. Anne Gurine, foreldre Lars Larsen og Marthe Axelsdatter Kiærra. Faddere:
Maren Axelsdatter, Signe Solvesdatter, Solve Larsen, Hans Axelsen, Niels Nielsen.

Født 06.06.1814, døpt 28.06.1814. Anne, foreldre Jacob Pedersen og Karen Abrahamsdatter Tejen under Moe. Faddere:
Jens Nielsens kone, Torbør Petersdatter, Lars Moe, Jacob Tostensen, Rollev Petersen.

Født 23.06.1814, døpt 03.07.1814. Lars, foreldre Kittil Sondresen og Maria Andersdatter Grønnerød. Faddere:
Gunder Isaksens kone, Ragnild Andersdatter, Jacob Andersen, Hans Andersen, Isak Pedersen.

Født 13.06.1814, døpt 11.07.1814. Inger Dorthea, foreldre Kuursmed Niels Reiersen og Inger Hansdatter Horn. Faddere:
Madame Condrup, Laurence Johnsdatter Sanne, Anders Sørensen Bommen, Halvor Holtong, Malermester Hovlandt, Jens Sørensen Kusk, Niels Aanesen.

Født 17.07.1814, døpt 24.07.1814. Maren, foreldre Hans Larsen og Karen Christensdatter Fossum. Faddere:
Hedevig Landgangen, Gunild Rasmusdatter Fossum, Mads Christensen Bøe, Peder Aslaksen Fossum.

Født 10.06.1814, døpt 24.07.1814. Karen Kirstine, foreldre Ole Olsen og Ane Jacobsdatter under Aas. Faddere:
Birgitte Johnsdatter, Maren Larsdatter, Lars Christensen, Christen Olsen, Hans Olsen.

Født 14.07.1814, døpt 24.07.1814. Maren, foreldre Christopher Aslaksen og Dorthea Halvorsdatter Fossum. Faddere:
Maren Olsdatter, Karen Aslaksdatter, Jens Aslaksen, Knud Olsen, Christopher Olsen, Herman Halvorsen.

Født 13.07.1814, døpt 24.07.1814. Ragnild Maria, foreldre Niels Hansen og Margrete Olsdatter under Lie. Faddere:
Hans Halvorsens kone, Inger Torgersdatter, Tollef Olsen, Hans Gundersen, Erik Madsen.

Født 19.07.1814, døpt 31.07.1814. Aslak, foreldre Peder Danielsen og Maren Aslaksdatter Mid-Venstøb. Faddere:
Pernille Aslaksdatter Moe, Marte Danielsdatter, Ole Aslaksen, Ole Aslaksen Holm, Halvor Nielsen Moe.

Født 17.07.1814, døpt 07.08.1814. Anne Karine, foreldre Jens Jensen og Ane Maria Andersdatter Osebakken. Faddere:
Ane Maria Thorsdatter, Ane Maria Thomesdatter, Erich Follaug, Ole Erichsen, Anders Jacobsen.

Født 02.07.1814, døpt 07.08.1814. Henrik, foreldre Solve Danielsen og Maren Thorsdatter under Hynie. Faddere:
Karen Jacobsdatter, Maren Andersdatter, Isak Jensen, Knud Jensen, Gunder Axelsen.

Født 05.08.1814, døpt 21.08.1814. Arne, foreldre Thron Aanesen og Ane Cathrine Pedersdatter Osebakken. Faddere:
Søren Søelies kone, Anne Dorthea Nielsdatter, Niels Aanesen, Jens Sørensen, Ole Olsen, Johannes Nielsen, Arne Hansen.

Født 17.08.1814, døpt 28.08.1814. Mads, foreldre Rasmus Madsen og Kirsten Olsdatter Øvrum. Faddere:
Christen Østensens kone, Kirsten Olsdatter, Peder Madsen, Erik Madsen, Jacob Madsen, Peder Aslaksen.

Født 22.08.1814, døpt 04.09.1814. Maren, foreldre Zacharias Olsen og Magnhild Simonsdatter Berreberg. Faddere:
Aamund Berrebergs kone, Maren Danielsdatter, Simon Lund, Jørgen Børresen, Ole Andersen.

Født 26.08.1814, døpt 04.09.1814. Anne, foreldre Halvor Nielsen og Hedevig Aslaksdatter Moe. Faddere:
Maren Aslaksdatter, Pernille Aslaksdatter, Gudmund Olsen, Knud Olsen, Jens Sigurdsen.

Født 28.08.1814, døpt 11.09.1814. Christen, foreldre Hans Jacob Halvorsen og Anne Pedersdatter Bratsbergkleven. Faddere:
Christopher Pedersens kone, Karen Pedersdatter, Christopher Pedersen, Anders Nielsen, Christian Halvorsen.

Født 09.08.1814, bekreftet hjemmedåp 11.09.1814. Andreas, foreldre Niels Aanesen og Karen Larsdatter Osebakken. Faddere:
Niels Aanesens kone, Karen Isaksdatter, Niels Reiersen, Jens Sørensen, Tron Aanesen, Halvor Andersen.

Født 12.08.1814, bekreftet hjemmedåp 16.09.1814. Hedda Andriette, foreldre Ole Olsen og Mette Maria Bendixdatter Osebakken. Faddere:
Mad. Brangstrup, Mad. Venstøb, jfr. Gasmand, Christian Bruun, Poul Linaae, Frans Bendixen.

Født 10.09.1814, døpt 20.09.1814. Nicolai, foreldre Christen Isaksen og Ane Nicolaisdatter Osebakken. Faddere:
Inger Knudsdatter, Pernille Jensdatter, Lars Knudssøn, Erich Riis, Isak Nielsen, Anders Mejer, Hans Holm.

Født 09.09.1814, døpt 18.09.1814. Isak, foreldre Lars Johnsen og Anne Larsdatter under Bradsberg. Faddere:
Halvor Thorsens kone, Birte Larsdatter, Jens Hansen Ballestad, Halvor Knudsen, Ole Larsen.

Født 02.09.1814, døpt 18.09.1814. Ingeborg Maria, foreldre Gunder Jacobsen og Ane Nielsdatter Fossum. Faddere:
Margrete Hansdatter, Anne Jacobsdatter, Jacob Jacobsen, Niels Nielsen, Isak Hansen.

Født 12.09.1814, døpt 18.09.1814. Pernille, foreldre Jacob Nielsen Bergmann og Karen Kirstine Hansdatter Bradsbergkleven. Faddere:
Jens Pedersens kone, Marte Maria Jacobsdatter, Abraham Jacobsen, Hans Isaksen.

Født 17.09.1814, døpt 25.09.1814. Henrik, foreldre Anders Henriksen Lindberg og Else Rejersdatter fra Porsgrund, boende i Sukken. Faddere:
Berthe Henriksdatter, Anne Olsdatter, Ole Torgersen Sætre, John Torstensen Høglie, Ole Jansen under Tufte.

Født 10.09.1814, døpt 25.09.1814. Anders, foreldre Niels Andersen og Ingeborg Halvorsdatter Nord. Mæla. Faddere:
Hedevig Halvorsdatter, Anne Kirstine Halvorsdatter, Aslak Halvorsen, Gunder Halvorsen, Anders Olsen.

Født 02.09.1814, døpt 25.09.1814. Anne Gurine, foreldre Niels Axelsen og Anne Christine Saamundsdatter under Sønd. Brekke. Faddere:
Gunild Margrethe Axelsdatter, Gurine Saamundsdatter, Saamund Christensen, Aslak Christensen, Hans Axelsen, Rasmus Christensen, Solve Kiær, Lars Kiær.

Født (ikke ført), døpt 25.09.1814. Ingebret, foreldre Solve Ingebretsen og Marte Sørensdatter Grinie. Faddere:
Isak Grinies kone, Karen Sørensdatter Fossum, Peder Sørensen Grinie, Solve Sørensen Grinie, Niels Sørensen Grinie.

Født 17.09.1814, døpt 25.09.1814. Anders, foreldre Christen Christensen og Kirsten Sigurdsdatter under Aarhuus. Faddere:
Anne Sigurdsdatter, Peder Christensen, Jørgen Christensen, Hans Christensen.

Født 22.09.1814, døpt 02.10.1814. Sara, foreldre Jens Pedersen og Margit Petersdatter under Moe. Faddere:
Ole Levorsens kone, Kirsten Nielsdatter, Lars Pedersen, Ole Levorsen, Gunbjørn Olsen.

Født 22.07.1814, bekreftet hjemmedåp 02.10.1814. Lars og Birthe Kirstine (Tvillinger), foreldre Niels Andersen og Karen Olsdatter Aarhuus. Faddere:
Lars Andersens? kone, Dorthea Larsdatter, Maren Solvesdatter, Maren Johnsdatter, Christen Lund, Halvor Andersen, Jacob Jensen, Elias Jensen, Abraham Olsen, Ole Nielsen.

Født 27.09.1814, døpt 09.10.1814. Karen, foreldre Jens Andersen og Ingebor Nielsdatter fra Sønd. Fossum. Faddere:
Maren Gundersdatter, Kirstine Nielsdatter, Jens Nielsen, Ole Nielsen, Ole Nielsen Hynie.

Født 04.10.1814, døpt 09.10.1814. Johannes, foreldre Peder Tychesen og Kirsten Johannesdatter Kiærra. Faddere:
Ingebor Johannesdatter, Lisbet Johannesdatter, Niels Johnsen, Hans Johansen, Lars Gregersen, Johannes Gundersen.

Født 01.10.1814, døpt 09.10.1814. Lars, foreldre Lars Tychesen og Maren Frederiksdatter Kiærra. Faddere:
Anne Tychesdatter, Kirsten Tychesdatter, Solve Kiærra, Isak Olsen, Elias Petersen.

Født 11.10.1814, bekreftet hjemmedåp 16.10.1814. Kirsten Maria, foreldre Truels Nielsen og Inger Thomesdatter Fossum. Faddere:
Hans Knudsens kone, Kirsten Thomesdatter, Henrik Jensen, Christen Knudsen, Erik Grosvold, Thomas Jensen.

Født 01.07.1814, bekreftet hjemmedåp 16.10.1814. Jacob, foreldre Jens Christian Jacobsen og Karen Kirstine Jacobsdatter Mæla. Faddere:
Peder Ludvigsens kone, Andrea Joakime Jacobsdatter Mela, Gunder Hynie, Sveno Olsen, Abraham Hansen, Jørgen Christensen.

Født 12.09.1814, døpt 23.10.1814. John, foreldre John Torkelsen og Gunild Rasmusdatter Grumstulen. Faddere:
Niels Holms kone, Anne Nielsdatter, Christopher Nielsen, Christian Davidsen, Christopher Davidsen.

Født 18.10.1814, døpt 30.10.1814. Aslak, foreldre Niels Olsen og Hedevig Hansdatter Berg. Faddere:
Karen Christensdatter, Maren Nielsdatter, Ole Hansen, Elias Pedersen, Gunder Aslaksen.

Født 04.10.1814, bekreftet hjemmedåp 30.10.1814. Marte Andrea, foreldre Harald Rasmusen og Ane Halvorsdatter Søndre Brække. Faddere:
Maren Halvorsdatter, Bergit Eilevsdatter, Abraham Abrahamsen, Amund Torgersen, Peder Isaksen.

Født 04.09.1814, bekreftet hjemmedåp 30.10.1814. Jensine Elise Sophie, foreldre Capitaine Constantius Rask og Dorthea Reiersen. Faddere:
Madame J. Aall, frue Hammond, S. Jacobsen, ... Paus, Hans Møller, Carl Møller, Jens Gasmann, Søren Rask, N. A. Løvenskiold, styrmand Paus.

Født 27.09.1814, bekreftet hjemmedåp 06.11.1814. Christian, foreldre John Thorsen og Karen Olsdatter Bratsbergkleven. Faddere:
Jacob Engelbretsens kone, Marte Andersdatter, Abraham Olsen, Niels Olsen, Isak Jacobsen.

Født 03.11.1814, døpt 13.11.1814. Anne, foreldre Christopher Nielsen og Hedevig Engelbretsdatter under Bøe. Faddere:
Christopher Jensens kone, Ingebor Engelbretsdatter, Anders Johannesen, Niels Nielsen, Johannes Nielsen.

Født 11.11.1814, døpt 20.11.1814. Marte Maria, foreldre Niels Larsen og Severine Poulsdatter N. Frogner. Faddere:
Isak Holms kone, Gunnild Olsdatter, Christen Isaksen, Hans Olsen, Jens Olsen.

Født 06.10.1814, bekreftet hjemmedåp 20.11.1814. Kirstine Maria. Forældrene var det udlyst for, men de vare endnu ikke ægteviede. Faderen var Samuel Evensen, moderen Inger Hansdatter Suken. Faddere:
Ingeborg Kikut, Anne Hansdatter, Amund Tostensen Høglie, John Tostensen Høglie, Aslak Svendsen.

Født 07.11.1814, døpt 27.11.1814. Ole (Uægte). Moderen Anne Pedersdatter Sønd. Fossum, udlagt til barnefader Ole Jensen under Fossum. Faddere:
Anders Danielsens kone, Kirsten Larsdatter, Henrik Jensen, Tollef Olsen, Niels Nielsen.

Eldre 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805
1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814   Nyere