ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Nøklegård
Gård nr. 125 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 30.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Nøklegård
Einvirkesgård i gammelnorsk tid med en sannsynlig landskyld på ca. 7 øyre.

Halvgård i 1593 med en landskyld på 3 huder.

Nøklegård ligger på rundt 65 m.o.h.

Matrikkelgården grenser i nord til Berberg, i øst til Berberg og Glenna, i syd til Glenna og i vest til Foss og Jønnevald.

Oldtidsfunn.
3 gravhauger, der en av haugene er 30 meter i tverrsnitt. Ingen andre funn.

Nøklegård er første gang nevnt i ”Røde bok” 1398.

Oluf Rygh: Mykligarðr  betyr storgården.

Tidligere skrevet som Myklegardhæ (1398), Møgelgaard (1585, Møckelgaard (1593, Møcklegaardt (1604),
Nøglegaard (1665) og Nøchlegaard (1723).

Nøklegård ble trolig ryddet i yngre jernalder, også kalt vikingtiden (800-1000).

Ingen skog eller seter.

Tidlige eiere.
Gjerpen sogneprest før 1398, siden kalt Gjerpen prostigods, den dansk - norske kongen 1534, Generaladmiral
Curt Adeler 1668, baronesse Adeler i Danmark solgte Nøklegård til Didrik Cappelen i 1823.

Tidlige brukere.
Gullik 1528 (gjengjerdskatten), Olluff i 1608 og i 1618, Jon i 1627 og i 1651, Mads 1652, stiftsskriver David Davidsen
i Skien 1662 (avlsgård), Skiens sogneprest Jesse Madssøn 1668 (avlsgård).

Joen Nøchlegaard, nevnt som bruker 1627 - 1651, var skyssskaffer og hadde dermed enkelte skatteletter.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Nøchlegaard som Joen bruger, schylder 3 huder, med en liden pladtz der under, schylder 1 mk. Forschrevene ødegaardt
eyer Gierpen proustj med bøxell. Manden er wed gandsche ringe midell, derfor iche giffr meere i schat 3 dr.
Gierpen proustj bygger.”

Husene her brant ned i 1661. I skattematrikkelen ble gården frikjent for skatt dette året p.g.a. ”en uløckelig ildebrand”.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
"
Nøchlegaard Her Jesse (Madsen - Prest i Skien) bruger, schylder 3 huder som Gierpen Presteboel med bøxell ehr ejende.
Giffuer schatt 6 Rdl."

Se Nøklegård(1).


(C) Gard Strøm.