ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 19.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tvinnhella - Tvinnehella
Husmannsplass under Mo.

Beliggende ved damkilen, like øst for Vassenden.

Regnet under M. Foss i 1797.
Regnet under østre Bø i 1835.

I folketellingen 1835 kalt ”Tvindehellen plads”.

Arbeider, husmann
Torjer Olsen Vassend f. ca. 1764 d. 2/2-1827 på Vassenden.
g1g 28/4-1797 m. Berthe Knudsdatter f. ca. 1769 bg. 25/5-1797. “Torjer Olessøns kone Berthe Knudsdtr. u/Ml.Foss. 28 aar.”
Forlovere: Gunder Aasen og Rasmus Mortenssøn.
g2g 7/7-1809 m. enke Randi Abrahamsdatter fra Bø(3) ”Fjellet” dpt. 18/8-1765 d. 13/5-1852 på Kastet, d.a. Abraham Nilsen.
Forlovere: "Aslach Tofte og Lars Aarhuus."
Bruker 1809.

Randi Abrahamsdatter var e.e. Ole Olsen Henningsdalen. Torjer Olsen var i 1801
enkemann og tjente hos Aslak Halvorsen Tufte.
Enka Randi flyttet siden til sin datter på Kastet u. Foss.

9/4-1827             TORGER OLSSEN Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 172b.
Tvinhellen        Arvinger:
v/Wasenden    Enka Randi Abrahamsdatter.
                           Ikke barn og mannens arvinger "vides ingen besked om."
                           Enkas laugverge ble Hans Erikssen Henningsdahlen.
Brt: 28 - 3 - 10
Gjeld: 35 - 5 - 30 (Insolvent)

Arbeider, husmann
Sigurd Jonsen fra Kåsa under Bø med familie bodde her fra 1827-1833.
Bruker 1827.

Denne familien bodde på Kåsa under Bø fra 1833-1852. Senere på Gromstul i Luksefjell. Se Kåsa.


Stedet der Tvinnhella lå, ved damkilen,
like øst for Vassenden. Foto: Skannet fra Gjerpen Bygdehistorie, bind II.

Arbeider, husmann
Erik Viersen fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell dpt. 11/9-1791 d. 5/8-1863 på Meltvedt i Solum, s.a. Vier Andersen Rønningen.
g. i Gjerpen 27/9-1816 m. Kari Olsdatter fra Haugedal dpt. 20/2-1791 d. 19/2-1876 på Åsen, d.a. Ole Rønniksen Hougedal.
Forlovere: "Sigurd Olsen Erserød (Eriksrød), Ole Olsen under Erserød."
1. Ole Eriksen f. 21/11-1816. Konfirmert 1932.
2. Marthe f. 15/3-1819 d. 28/6-1821.
3. Vier Eriksen f. 18/11-1821. Ugift. Krøpling. Bodde hjemme.
4. Anders Eriksen f. 10/9-1824.
5. Halvor f. 23/12-1826.
6. Halvor Eriksen f. ca. 1829.
7. Rønnik Eriksen f. 3/4-1830.
8. Hans f. 9/4-1834 d. 5/8-1834 på Tvinnhella.
9. John f. 1/12-1837 d. 21/1-1838 på Tvinnhella.
Bruker 1833.

Denne familien bodde tidligere på Kåsa under Bø. Enka Kari Olsdatter bodde i 1865 på ”pladsen” under Grinilia
sammen med sønnen Viar som var krøpling.
”Erik Wiersen Tvindehellen” (53) er registrert utflyttet fra Gjerpen til Solum sogn i 1842. Presteattest er datert
16/10-1744. Erik er ikke funnet død i Gjerpen kirkebøker.

Artikkelserie i Varden på 1950-tallet av Jon Grinilia på 1950-tallet.
"Mer om nedlagte setrer i Luksefjell IX"
Tvinnehella.
Tvinnehella (eller Tvindehella) ligger 7-800 meter øst for Vassend - ved Damkilen. Hvem som ryddet plassen er ikke kjent. Kirke-
bøkene forteller dog noe - av disse fremgår det at en Sigurd Jonsen, gift med Else Myklestuen, har bodd de til omkring 1841. Else var søster til Kristine Fjeldet, kona til Jon Hansen, og Torkild Myklestuen. Jon Torkildsen var antagelig sønn av Torkild Jansen Gromstul.
Han (Sigurd Jonsen) sees å ha bodd på Tvindehella til 1841, da han bytta jordveg med Erik Viarsen Kåsa, var der til 1849, hvoetter han flytta til Gromstul. Denne Sigurd Jonsen fikk 2 døtre, Maren og Karen. Disse ble gifte - Maren med Tollef Torstensen Gromstul og Ole Torstensen Rønningen ble gift med Karen. Disse 2 var brødre og kommen fra Holtet i Sauherad. Erik Viarsen er antakelig den siste bruker av plassen. Han var gift med Kari Olsdatter. Deres sønn Ole, sees å være konfirmert 1832, 17 år gl. og 1876 er enka etter Erik Viarsen død som "fattiglem" på Åshammer, hun var født 1791. -- Mon Erik har flyttet fra Tvinnehella og fått arbeid ved Åshammer? (Jernverket).
- Tvinnehella ble seinere brukt som hvileplass for fløtermannskapet på Fjellvannet når de kom ut til Damkilen med tømmersoppene.
Hvert år ved St. Hans-tider, når fløtningen var ferdig over vannet, spanderte Løvenskiold 10 liter brennevin på fløterne.
Dette fikk de brakt til Tvinnhella og de drakk det opp der umiddelbart etter at tømmeret var levert i Damkilen.
Under et slikt kalas var det at Ole Jonsen Økter (sønn av Store-Jon) kasta klærne og stupte seg i Fjellvannet for å svømme over til
Anundsøy, som ligger på den andre siden av fjorden. Ole var en flink svømmer, men nordavinden var stri og bølgene høye, så han var
bare synlig nå og da. Fløtningsformannen Lars Sætret var med og betrakta begivenheten. Han trodde kanskje at de aldri ville se
Ole Jonsen levende på land mer. Han sa da: ”Ja, nå er vi da endelig kvitt detta stygge bæstet.” Men om litt dukka Ole opp på
Anundsøy, gjorde et par hallingkast der og stupte seg i bølgene, for snart etter å dukke opp igjen blant kameratene på Tvinnehella.
Slåtten på plassen tilhørte i de senere pr Vassend. Enna er det en liten, åpen plass med tydelige merker etter hustuftene.

 


(C) post@gamlegjerpen.no