ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Haugerød Vestre
Gård nr 18 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.02.2019

UNDER ARBEID


Hustomter
Under gnr 18 Haugerød vestre.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Stulenv. 205.
18/3.

Laurantz Bringa
fra Seljord f. 1953.
g.m. Gunn Liv Steinbakken fra V. Haugerød f. 1955, d.a. Olav T. Steinbakken.
1. Jorunn Bringa f. 1975.
2. Bjørnar Bringa f. 1976.

Bodde her i 1993.


Stulenv. 207.
18/2 og 18/4

Verkstedleder
Kjell Jacobsen fra Grini(33) f. 1934, s.a. Karl Jacobsen.
g.m. Astrid Steinbakken fra V. Haugerød f. 1946, d.a. Olav T. Steinbakken.
1. Åfrid Jacobsen f. 1968.

Denne familien bodde her også i 1969.


(C) post@gamlegjerpen.no