ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 18.02.2024Foss gård på 1950-tallet. Gamlehjemmet er den store bygningen midt på bildet. Innsendt av Erik John Helland 2013.
Foto fra prospektkort. Enerett: Widerøes Flyveselskap A/S.

Foss Gamlehjem
Også kalt: Foss fattighjem. Se også hovedbygningen.

Se "Foss Fattighjem" 1900.
Se "Foss Fattighjem" 1910.

Denne murbygningen (midt på bildet) ble oppført like etter at Gjerpen kommune hadde kjøpt Foss(1) og (3) av
Løvenskiold - Fossum i 1895.

Noen av bestyrerne, som trolig for det meste også var forpaktere av gården:
Ole Kristian Nilsen Bø (den første bestyreren) fra ca. 1895. Se N. Bø(A) og Jønnevald(7) ”Jønholt”.
Anders Berberg fra før 1921 til høsten 1923.
Einar Rising til høsten 1924.
Simon Simonsen til 1/5-1928.
Erik Brunvatne til høsten 1935.
Kittil Skogen til ut året 1936.
Asbjørn Hovland til 1942. Se Løberg(37) "Hovland S."
Bjarne Haugerød til 1945.
Asbjørn Hovland til 1948.
Inge Gravem til 1956 (og senere?). 

Disse var alle bosatt på hovedgården. Se Foss(1).

Foss Fattighjem 1900
"Foss Fattighjem" ifølge folketellingen 1900. Se folketellingen 1900.
Eier: Gjerpen kommune.

Hovedbygningen.

Fattighjemsbestyrer (kommunal)
O. K. Bøe f. 1855 i Siljan.
g.m. Anne H. Ingebretsdatter fra Siljan f. ca. 1854.
1. Nils Olsen Bøe f. 1890 i Gjerpen.
Se Foss(1).

Tjenestefolk (her: ansatte) som bodde i hovedbygningen i 1900 (alle ugifte):
Daniel Olsen fra Siljan f. 1877. Arbeidet med gårdsdrifta.
Gårdskarl A. H. Kjendalen fra Drangedal f. ca. 1867.
Melkekjører Tollev Nilsen fra Gjerpen f. 1884.
Johannes Johansen fra Gjerpen f. ca. 1885. Gårdsstell.
Gunhild J. Skilbred f. ca. 1872 i Bø i Telemark. Kokke
Gunborg Nilsdatter f. ca. 1872 i Bø i Telemark. Budeie.
Anna O. Gonsholt f. ca. 1880 i Siljan. Telefonistinde i kommunen.


Nybygningen 1900
Hørende til belegget (beboere).

Ole Isaksen, ugift, forhenv. dagarbeider, f. ca. 1821 i Gjerpen.
Kristen Bjørkkollen, enkemand, forhenv. arbeider, f. 1815 i Gjerpen.
Ole Vasenden, gift, forhenv. plassmann, f. 1831 i Luksefjell.
Abraham Grindlien (Abraham Grinilia), gift, forhenv. leilending, f. 1829 i Luksefjell.
Ole Lippen (Ole Leppen), ugift, forhenv. skomager, f. 1828 i Gjerpen.
Nils Sokka, ugift, f. 1865 i Gjerpen.
? Hansen, ugift, maler, husmand, f. 1833 i Skjeberg (Østfold).
Vilhelm Martinsen, ugift, f. 1865 i Kristiania.
Anders Vasenden, enkemand, forhenv. bybud, f. 1855 i Gjerpen.
Halvor Gundersen, enkemand, deltager i gårdsarbeide, f. 1824 i Gjerpen.

En familie som hadde behov for å bo her. Se Berg(4).
Svennung Rollefsen gift, deltager i gårdsdriften, f. 1864.
Ingeborg Olsdatter, gift, deltager i gårdsarbeide, f. 1860 i Gjerpen.
Hanna Svennungsdatter f. 1892 i Gjerpen.
Sofie Svennunsdatter f. 1895 i Gjerpen.
Johan Svennungsen f. 1897 i Gjerpen.

Ole Larsen, ugift, f. 1855 i Gjerpen.
Ole Mauraasen, ugift, deltager i gårdsdriften, f. 1839 i Gjerpen.
Ole Kristiansen, enkemand, deltager i gårdsdriften, f. 1845 i Sandsvær.
Magnhild Eriksdatter, enke, f. 1812 i Gjerpen.
Kirsti Randen, ugift, f. 1834 i Sauherad.
Maren Krestine (Maren Kristine), ugift, f. 1820 i Gjerpen.
Anna Friberg, enke, f. 1845 i Gjerpen.
Katrine Skjold, enke, f. 1830 i Sandsvær.
Børte Gulset, enke, Steller grisene, f. 1864 i Gjerpen.
Ingeborg Østensdatter, ugift, f. 1832 i Siljan.
Anne Hansdatter Ødegaarden, ugift, f. 1833 i Siljan. Ikke fast bosatt her.
Børte Sørbø, enke, f. 1839 i Etne, Hordaland.
Hedvig Rosvald, enke, f. 1814 i Gjerpen.   
Anne Hansdatter Gulset, ugift, f. 1835 i Gjerpen.
Ragna Pedersdatter, ugift, f. 1882 i Gjerpen.
Anne Kittilsdatter, ugift, f. 1817 i Gjerpen.
Marine Rising, ugift, f. 1853 i Gjerpen.
Marie Gulset, ugift, f. 1891 i Gjerpen.

En kjent skikkelse på hjemmet i sin tid, var sykepleiersken, frk. Amanda Thomassen fra Lenvik i Troms,
f. 24/12-1888 d. 27/9-1976. Hun var d.a. Thomas Nilsen og Elen f. Thomassen i Lenvik. Hun bodde siden
1944 i eget hus på Bratsberg (63/263 ”Vårheim”) som hun kjøpe etter Gunhild Skilbred.

Sluttattest fra bestyrer Inge Gravem i 1956:
”Amanda Thomassen har nedlagt et enestående godt og samvittighetsfullt arbeide blant gamle og syke.
Under vekslende tider og kår, så vel under storm som i solskin. Rakrygget og bestemt. Har alltid ført en
hederlig og kristen vandel.”

Andre såkalte ”fattighjem” i Gjerpen, var tidligere på Venstøp, på Bratsbergkleiva og på Osebakken.


Foss Fattighjem 1910
"Foss Fattighjem" ifølge folketellingen 1910. Se folketellingen 1910.
Eier: Gjerpen kommune.

Hovedbygningen.

Fattiggaardsbestyrer og fattigforstander
Ole Chr. Nilsen Bø f. 18/9-1855 i Slemdal (Siljan).
g.m. fattiggaardsbestyrinde Anne H. Nilsen Bø f. 23/2-1854 i Siljan.
Se Foss(1).

Tjenestefolk (her: ansatte) som bodde i hovedbygningen i 1910 (alle ugifte):
Gaardsformann Andreas Haraldsen f. 4/11-1860 i Gjerpen.
Telefonistinde Marie Johansen Gulseth f. 9/12-1891 i Gjerpen.
Mellempige Marthine Halvorsen f. 7/9-1884 i Valebø (i Holla prestegjeld).
Budeie Gunhild J. Skilbred f. 23/4-1872 i Bø, Telemark.
Kokke Mathilde Isaksen Rød f. 10/7-1888 i Siljan.
Sygepleierske Marianne Halvorsen f. 19/12-1888 i Valebø (Holla).


Belæg 1910
Beboere på hjemmet i 1910.
(Fødselsdatoer fra folketellinga og kan være feil. Jeg retter opp underveis, eller når noen gir meg beskjed).

Kristen Olsen f. 14/10-1830 i Siljan. Deltager i gaardsarbeidet. Enkemand.
Anders Kristiansen f. 6/7-1866 i Gjerpen. Deltager i gaardsarbeidet. Gift.
Hans Thorsen Høiset f. 4/5-1836 i Gjerpen. Deltager i Fjøsarbeidet. Ugift.
Jacob Abrahamsen f. 1872 i Gjerpen. Melkekjører. Ugift.
Nils Andreassen Sokka f. 5/4-1866 i Gjerpen. Deltager i hesterøgt. Ugift.
Halvor Halvorsen f. 11/11-1851 i Tuddal (i Hjartdal). Forhenværende Feier. Ugift.
Kristian Halvorsen Sjøl f. 1/3-1825 i Åmotsdal i Seljord. Graatensmurer. Enkemand.
Sivert Hansen f. 3/9-1830 i Fredrikstad. Forhenværende malersvend. Ugift.
Nils Olsen f. 3/4-1834 i Siljan. Forhenv. Tømmermand. Enkemand.
Ole Christiansen Dahl f. 4/8-1846 i Sandsvær. Forhenv. jordbruksarbeider. Enkemand.
Ole Isaksen f. 8/7-1842 i Gjerpen. Deltager i gaardsarbeidet. Ugift.
Lars Jensen f. 9/3-1834 i østre Eiker, Buskerud. Forhenv. tømmermand. Ugift.
Vilhelm Martinsen (Wilhelm Martinsen) f. 1/2-1866 i Kristiania. Aldrig haft nogen erhverv. Ugift.
Peder Thorgersen (Peder Torgersen) f. 9/7-1834 i Gjerpen. Deltager i gaardsarbeidet. Enkemand.
Egil Jacobsen f. 7/6-1849 i Gjerpen. Deltager i gaardbruget. Enkemand.
Torkild Kristiansen f. 18/9-1855 i Siljan. Deltager i gaardsarbeidet. Ugift.
Søren Sørensen f. 7/4-1830 i Gjerpen. Forhenværende sagarbeider. Enkemand.
Hans Andersen Kraaketo f. 6/9-1827 i Gjerpen. Lever af sin formue. Forhenværende snekker og smed. Ugift.
Nils Olsen Høgkaasin f. 7/10-1843 i Hitterdal (Heddal). Hans børn betaler. Forhenværende gaardbruger. Enkemand.
Andreas Johannesen f. 9/8-1842 i Sverige. Forhenværende graastensmurer. Enkemand.
Kittil Hansen f. 7/4-1845 i Næss (Sauherad?). Forhenv. have og jordarbeider. Enkemand.
Johan Andersen Rud f. 4/5-1851 i Askim, Østfold. Forhenv. slagter. Gift.
Halvor Johnsen f. 7/9-1843 i Gjerpen. Forhenv. møller. Enkemand.
Margit Andersen f. 5/5-1836 i Saude (Sauherad). Forhenv. Gaardbrugerhustru. Enke.
Berthe Nilsen Gulset f. 19/3-1866 i Gjerpen. Deltager i diværse sysler. Enke.
Ingeborg Østensen f. 4/3-1833 i Siljan. Forhenv. tjenestepike. Ugift.
Anne Turine Hansen f. 6/7-1834 i Gjerpen. Forhenv. tjenestepike. Ugift.

Ingeborg Rollefsen f. 4/5-1861 i Gjerpen. Deltager i diværse sysler. Gift.
Johan Rollefsen f. 3/2-1897 i Gjerpen. Hendes barn.
Daniel Rollefsen f. 20/12-1901 i Gjerpen. Hendes barn.

Anne Hansen f. 4/6-1836 i Gjerpen. Deltager i Husets sysler. Ugift.
Anne Simensen f. 4/6-1872 i Gjerpen. Deltager i svinerøgt. Ugift.
Aagot Jensen f. 7/6-1833 i Laardal. Forhenv. gaardsarbeiders hustru. Enke.
Maren Turine Ellefsen f. 3/2-1850 i Gjerpen. Forhenv. tjenestepike. Ugift.
Maren Engebretsen f. 3/4-1868 i Gjerpen. Ingen erhverv. Ug.
Ingeborg Jensen f. 4/7-1885 i Gjerpen. Deltager i Husets sysler. Ugift.
Nella Øvrum f. 5/7-1829 i Gjerpen. Forhenv. Gaardbrugerhustru. Enke.
Anne Andersen Mela f. 11/10-1861 i Gjerpen. Forhenv. tjenestepike. Ugift.
Karen Jonsen Risen f. 11/4-1836 i Gjerpen. Forhenværende omstreiferske. Ugift.
Lovise Ellefsen f. 10/5-1834 i Gjerpen. Forhenv. tjenestepike. Ugift.

Mathilde Falao f. 24/10-1874 i Kristiania. Fotografists enke.
Ingeborg Falao f. 19/4-1898 i Kristiania. Hendes barn.
Fritjof Falao f. 13/4-1899 i Kristiania. Hendes barn.

Karen Halvorsen (Halvorsdatter) f. 5/6-1828 i Gjerpen. Lever af sin formue. Forhenv. tjenestepike. Ugift.

Svanhild Knudsen (Svanhild Rollefsdatter) f. 21/6-1872 i Sauherad. Deltager i husets arbeide.
NB! Dette er:
Svanaug Rollefsdatter f. 21/6-1872 på Stulen under Løkka i Sauherad, d.a. Rollef Jensen og Helge Andersdatter.
Hennes barn:
1. Anna Helvine Hansen  f. 13/3-1898 på Bøle i Gjerpen. Far: Matros Hans Hansen f. 26/7-1879 d. 30/3-1898.
2. Arne William Knudsen f. 12/11-1904 på Menstad i Gjerpen. Far: Matros Karl Ingvald Knudsen. Se nedenfor.
3. Marvel Nilanda Knudsen f. 18/2-1907 på Menstad.

Svanaug ble som "pige paa Teglværk" g. i Solum krk. den 13/6-1904 m. sjømand Karl Ingvald Knudsen (Karl Knudsen)
fra Tolnes i Solum f. 30/9-1882 i Dybvåg, Aust-Agder d. 16/8-1912 på Nenseth som "gift sjømand". Han var sønn av arbeider
og husmann Aanon Knudsen på Tolnes (i 1904) og Karoline. Karl Ingvald døde av tyfus. I Dypvåg bodde de et sted som het
"Nordmandvig".
Takk til Magne Mjeltevik i Skien 2023.

Se Dypvåg ved Tvedestrand på Wikipedia.

2 andre barn som bodde på pleiehjemmet i 1910:
Oskar J. Martini f. 17/2-1903 i Gjerpen. Barn.
Nils Larsen f. 30/7-1901 i Gjerpen. Barn.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no