ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 02.01.2019
 Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Falkum 1 - Falkum søndre
Gammelt løpenr. 24. Fra 1889: 3/1.

Landskyld: 1 hud.
Landskyld 1797: 12 mark 04 øre.

Adresse i dag: Eilert Sundsg. vest 40, 3725 Skien.

Sogneprest og prost til Gjerpen, selveier

Fredrik Christophersen Blom fra Bjåland i Lårdal, Telemark dpt. 1/6-1749 (f. 29/5) i Lårdal d. 13/11-1812. ”Provst Fredrik Blom til Gierpen 63 1/2 aar.”, s.a. lensmann Christopher Christophersen Blom og Petronelle Hansd. Smith fra Skien.

g. i Sauherad 3/1-1782 m. Kirsten Margrethe Paus fra Sauherad prestegård dpt. 23/3-1755 bg. 7/5-1813. ”Provstinde Blom 58 aar.”, d.a. Christian Sørensen Paus. Se hennes farfar, klokker Søren Jensen Paus på N. Rising(A).

1. Christiana Blom f. 18/1-1786 i Skien g.m. sin fetter Andreas Roughtvedt Blom. Se nedenfor.

2. Christopher Blom f. 27/3-1788 i Skien d. 14/5-1788 i Skien.
3. Kirsten Blom f. 16/1-1793 i Gjerpen d. 21/5-1801 i Gjerpen. ”Provst og sognepræst Frideric Bloms pb. Kirsten 8 1/3 aar.”
Br. 1784.

 

Kilde: "Slægten Blom fra Tønsberg." (B. Blom. Utgitt på Cammermeyer forlag - 1906).
Fredrik Christophersen Blom gikk på "rektor-skole"  på den tidligere nedlagte Latinskolen i Skien for skolens siste rektor, Niels Winther. Han gikk ut av Latinskolen som 18-åring og kom inn på Kjøbenhavns universitet.  Han er i nevnte kilde beskrevet som "en høi, mager, alvorlig Mand, der allerede fra sin Ungdom af nød Agtelse og Tillid." Etter tilbakekomsten til Skien, var han en tid "Informator" hos Cappelen brødrene på Mæla. Han ble i 1774 personel kapellan hos sogneprest Christian Paus i Sauherad. Der ble han senere gift med prestens datter. I 1783 overtok han som pers. kapellan i Skien kirke. I 1786 ble han forespurt av kammer-herre Herman Løvenskiold på Fossum om å ta over Gjerpen sognekall når det ble ledig (Løvenskiold eide Gjerpen kirke på den tiden). Dette takket han ja til og Fredrik Christophersen Blom overtok Gjerpen sogneprestembedet da sogneprest Joh. Fr. Monrad døde 14/1-1790. I 1798 ble Fredrik Blom prost i Nedre Telemark og Bamble prosti.
Blom eide flere gårder i Gjerpen, bl.a. S. Falkum og en Gulset-gård. Disse gårdene ble overtatt av hans svigersønn Andreas Rougtvedt Blom på Lagmannsgården. Se Gjerpen prestegård.

 

Det bør nevnes at Fredrik Christophersen Bloms svigerfar, Christian Sørensen Paus kom fra N. Rising i Gjerpen.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Mathias Falkum til tidligere eier Fredrik Blom paa et jordstykke, hvorefter fri og forsvarlig vei skal udlægges paa
dette stykke jord af Blom saavel for sælgeren som andre, der behøver at overfare den til vore jorder, dat. 6. marts, tinglyst 15. mai 1787."


"Skjøde fra Ole Abrahamsen til Fredrik Blom paa en del af dette brug, hvorved sælgeren vedtager for sig og efterkommende beboere
af søndre Falkum, at der ikke skal fordres flere vie udlagt af og over Kjøbmand Bloms jorde end den alminnelige kjørevei, der gaar fra by-
markedgaden op til Falkumgaardene, dat. 12. des. 1793, tinglyst 19. juni 1794."

 

Landskyld 1801: 1 hud. Eier og bruker var prost Blom.

 

Skipskaptein

Andreas Rougtvedt Blom fra Skien dpt. 4/9-1787, s.a. Hans Christophersen Blom. Se Gjerpen lille.

g. 27/11-1811 m. sitt søskenbarn Christiana Blom herfra dpt. 27/1-1786.

Br. 1813.


Andreas Blom og Christiana Blom var søskenbarn. De bodde her fra de giftet seg til de flyttet til hans odelsgård, Lagmannsgården i 1823.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

24

Falkum søndre

Andreas Blom

1 hud

3 daler - 2 ort - 6 skilling

23 Gulsæt ditto                9 Skind 1 - 3 - 9
162 Gjerpen lille ditto 6 huder 15 - 3 - 19
165b Frogner nordre ditto 3 huder 2 Skind 3 - 4 - 21
(396,397,398)a Sørbø med Steensaasen ditto                5 Skind 0 - 2 - 0

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Erik Madsen til Andreas Blom paa udstederens hus, med forbehold for sælger og hustru for livstid af fri bolig i de solgte
hus, dat. 22. april, tinglyst 5. mai 1841."


"Skjøde fra Fredrik Feilberg til C. F. Riis, dat. 25. sept., tinglyst 3. okt. 1860."

"Skjøde fra C. F. Riis til Tor Jørgensen, dat. 14. okt., tinglyst 19. des. 1864."

G.br., fullmektig, trelasthandler, proprietær, skipsreder
Thor Jørgensen Skouen
fra M. Ytterbø i Helgen, Holla f. 6/12-1819 d. 4/1-1871 på Falkum, s.a. Jørgen Thorsen Ytterbø.
g.m. Inger Gurine Olsen fra Porsgrunn f. 3/3-1828, d.a. skipsreder Peder Olsen og Marthe Gurine Isaksdatter.

1. Susanne Marthine Thorsdatter f. 15/7-1854 på Folsland i Gransherad.
2. Marthe Gurine Thorsdatter f. 13/12-1856 på Folsland d. 11/7-1874 på Falkum. "Afdøde Thor Jørgensens ugifte datter Marte Jørgensen, Et blodkar sprunget."
3. Peder Thorsen f. 1859 i Solum.

4. Kirsten Jørgine f. 7/6-1865 på Falkum.
5. Kirsten Jørgine Thorsdatter f. 22/10-1867 på Falkum.
6. Inga Thorine Thorsdatter f. 10/8-1870 på Falkum g. i Skien m. handelsbetjent i Moss, Karl Edvard Raastad f. 1860 i Sandefjord, s.a Hans Kr. Raastad.
Br. 1864.


Da denne familien bodde i Gransherad på 1850-tallet ble han i 1854 skrevet for "fuldmægtig" og hun ble skrevet for "madame".
I 1857 var han gårdbruker på Folsland i Gransherad.

Andre som bodde på denne eiendommen i 1865: Pleiebarn Ole Jacobsen fra Porsgrunn(10), tjenestepike
Margith Knudsdatter fra Bø (28) og tjenestepike Tone Hansdatter fra Gransherad (22).

Brødrene Thor og Arne Jørgensen hadde et skipsverft på S. Falkum i sin tid.
De satte opp bedding, fikk bygd og sjøsatte briggen ”Walter Scott” der i 1860-årene.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri.
"Skifte efter Tor Jørgensen, hvorved dette brug m.m. er udlagt stervboenken Inger Jørgensen, dat. 25. nov., tinglyst 3. des. 1872."


Enka Inger Gurine Pedersdatter ble g2g med Andreas Halvorsen Tvedten. Se nedenfor.

 

"Præsteattest, hvorefter Andreas Halvorsen Tveiten er gift med Inger Jørgensen, tinglyst 17. aug. 1874."

G.br., selveier

Andreas Halvorsen Tvedten fra Lunde, Telemark f. 28/10-1849.

g. 5/12-1872 m. enke Inger Gurine Pedersdatter fra Skien f. 1828, d.a. Peder Olsen.

1. Halvor Andreasen f. 4/8-1873 på Falkum. Overtok eiendommen.

Tjenestefolk i 1875: Ole Olsen fra Lunde f. 1852, Torgun Ellefsdatter fra Gransherad f. 1850 og
Karen Larsdatter fra Skien f. 1855.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 8 kuer, 2 griser.


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

24              

Falkum søndre

Andreas Halvorsen

4 dl - 3 ort - 10 sk.

 


G.br., selveier

Halvor Andreassen Tvedten herfra f. 1826 i Lunde, Telemark.

g. NN d. før 1891.

Br. 1877.

Tjenestefolk her i 1891:
Kari Knutsdatter fra Seljord f. 1840 Seljord og Hans Halvorsen Sisjord fra Bø, Telemark f. 1873.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

24

Falkum

Falkum søndre

Halvor Andreassen

3 - 2 - 6

12 mark 08 øre

 

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 3

1

Falkum

Falkum søndre

M. D. Ludvigsen, Hans Andersen, J. O. Sauer

12 mark 

 

 

Fra 1907: Fru M. Andersen, Jacob Berg og Karl Olsen.

 

Husene er fraskilt jorda og mesteparten av eiendommen er siden frasolgt til hustomter.

 

Huset ble solgt til Frelsesarmeen og ble i flere år benyttet som barnehjem.

 

Overført til Skien kommune ved byutvidelsen i 1916/ 1917.(C) post@gamlegjerpen.no