ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Buer
Gård nr. 71 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2020.


Buer 3 - Buermyren
Gammelt løpenr. 244. Utskilt fra hovedbølet i 1799.


Buer bnr 2. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: GS.


Adresse 2020: Buerjordet 7, 3711 Skien.
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

244

Buer - Myren

Christen Sørensen

0 huder 2 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

224

Buer (Myren)

Hans Hansen Søli

0 daler - 1 ort - 13 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

71

3

244

Buer

Myren

Johan Andresen

0 daler - 2 ort - 0 sk.

0 mark 80 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

71

3

Buer

Myren

Johan Andresen

0 mark 80 øre

Buermyren var ubebodd i 1835 og 1845, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910.

Eiere og brukere av eiendommen før eiendommen ble bebygd:
Søren Olsen
på Øvrummyra fra 1799. Hans sønn, Christen Sørensen på Øvrummyra fra 1826, Jens Halvorsen
Meen
fra 1851, Hans Isaksen Riis fra 1856, Hans Hansen Søli fra 1863, Johan Andresen fra 1887, Anders
Isaksen Nygaard
fra 1916, Haakon Hansen fra 1920, K. Pedersen og K. Grønvold ca. 1920, K. Grønvold var
eneeier fra ca. 1925. Hjalmar Kristiansen kjøpte eiendommen i 1932 og solgte den samme år til Peder Søvde.

Bonde, selveier
Peder Søvde
fra Nes i Sauherad f. 11/11-1915 d. 26/9-1969, s.a. Ole Ingebretsen Søvde f. 28/4-1875 og Maren Pedersdatter Tangen.
g1g m. Hedvig Fliid fra Kristiansflid f. 11/5-1914 d. 16/5-1942, d.a. Anders Fliid.
g2g m. Signe Thomassen fra Kirkeholmen i Skåtøy f. 20/2-1915 d. 21/3-2003, d.a. Thomas Pettersen Kirkeholmen.
1. Hedvig Fliid Søvde f. 1942 g.m. Harald Greipsland. Se Kristiansflid.
Barn i 2. ekteskap:
2. Per Thomas Søvde f. 1949. Overtok bruket.
3. Ole Gustav Søvde f. 1951. Bosatt i Skien.
Eier 1936.

Hedvig Søvde døde i barselseng. Barnet vokste opp og ble selvsagt oppkalt etter sin avdøde mor.
Dette var en del av den godt innarbeidede norske navneskikken på landet, som er mer enn 1000
år gammel.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Peder Søvde:
”I syd grenser gården mot Peder Riis, i vest mot Hans Meen Buer, i nord Planteskolen, A. Buer, i øst mot Leirkup.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

71

3

Buer - Myren

Peder Søvde

0 mark 80 øre


Kilde: Grunnboka.
"Andel av Buerjordet 7 (Gnr 71, bnr 3) er overdradd til Per Thomas Søvde (11.11.1974)."

Selveier
Per Thomas Søvde
herfra f. 1949.
g.m. Signe Rygh f. 1948.
1. Kristin Søvde f. 1975.
2. Liv-Berit Søvde f. 1976.

Eier 1975.

Kilde: Grunnboka.
"
Buerjordet 7 (Gnr 71, bnr 3) er solgt for kr 1.490.000 fra Per Thomas Søvde til Norbygg as (12.11.2002)."

Norbygg AS.
Eier 2002.

Kilde: Grunnboka.
"
Buerjordet 7 (Gnr 71, bnr 3) er overdradd fra Norbygg as til Norbygg Eiendom as (07.12.2006). Overdragelsen
omfatter også Øvre Elvegate 9 (Gnr 300, bnr 4816)."

Norbygg Eiendom AS.
Eier 2006.


Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no