ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017

Børønningen andre familier

Siri Nilsdatter f. ca. 1611 bg. 25/3-1684. ”Siri Nilsd. paa Bøeiet 73 aar.”

Christen Henriksen Rønningen f. ca. 1650 bg. 2/2-1686. ”Christen Runningen, soldat 36 aar.”

g.m. Karen Hansdatter f. ca. 1652 bg. 26/5-1691. ”Karen Hansdatter Christen Henriksens Enke holt til paa S. Venstøb, 39 aar g.”

1. Christen Christensen dpt. 28/1-1683. Se Familie 9 - Fossum 1711.

 

Før presten begynte å føre opp faddere: ”Christen Rønningens søn Christen.”

 

1 Adv: 1707. Karen Larsd. fra Bøe eje 77 aar 6 maaneder.

 

Ole Heljesen f. ca. 1621 bg. 22/4-1699. ”Ole Heljesen - fra Bø ejer, 78 aar g. -tiend.”

g1g ?

g2g m. Gullaug f. ca. 1651 bg. 14/2-1712. ”Jørgen Olssøns Moder Gullaug fra Bøeje, 60 aar gl.”

1. Marte Olsdatter f. ca. 1652 g.m. Abraham Jørgensen. Se M. Bø(A).

2. Anne Olsdatter f. ca. 1669 g.m. Torjer Eriksen. Se Gromstulen(A) under Bø.

3. Jørgen Olsen f. ca. 1671. Se nedenfor.

4. Christopher Olsen. Se nedenfor.

5. Helje Olsen.

6. Christen Olsen f. ca. 1676. Se Gromstul(A) under Bø.

 

Arbeider, husmann

Jørgen Olsen f. ca. 1671 bg. 15/10-1741. ”Jørgen Olssøn, 70 aar.”

g. 21/11-1700 m. Helje Nilsdatter fra Skavan(A) f. ca. 1669 bg. 27/7-1730. ”Jørgen Olssøns Hellie 61 aar.”, d.a. Nils Skavan.

-   bg. 2/10-1701. ”Jørgen Olsøns dødfødde Søn fra Skaven.” 

-   bg. 6/5-1703. ”Jørgen Olssens dødfødde drengebarn fra Bø eje uden Klocker.”

-   bg. 18/1-1705. ”Jørgen Olssens dødfødte barn fra Bø eje. - hafde zedel.”

-   bg. 18/3-1706. ”Jørgen Olssens dødfødde barn fra Bøeeje.”

1. Ole Jørgensen dpt. 22/5-1707. Bodde på Børønningen i 1747.

2. Helvig Jørgensdatter dpt. 19/10-1710 g.m. Anders Hansen. Se Familie 8 - Fossum 1740.

 

F.f. Jørgen Olssøns søn Ole fra Bøe ejer: Rasmus skriver ved Hytten, Jan Claussøn, Lars Skaven, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Christian Venstøbs qvinde Helvig.
F.f. Jørgen Olssøns datter Helvig fra Bø-eje: Jørgen Venstøb, Lars Skaven, Jeronimus Docrø, Dorthe Maria og  Lisbeth Jansdatter.

Trolige søsken: Helje Olsen som i 1730 bodde på Lien under Bø, Christopher Olsen, også på Børønningen (se nedenfor),
Christen Olsen på Gromstulen under Bø og Anne Olsdatter g.m. enkemann Torjer Eriksen.
Alle menn var i arbeide ved Fossum jernverk.

3/2/1731       HELGE NIELSDATTER BØE-RØDNINGEN       Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 328a.

BøeRødningen   Arvinger:                            

u/M. Bøe        Enkem. Jørgen Olsen Børødningen og barna:

               1. Olle Jørgenssen.    24 år

               2. Helvig Jørgensdtr. 20 "

Brt: 84 - 1 - 10

Net: 63 - 3 -  5 

Arbeider, husmann 

Amund Henriksen fra Holla.

1. Johannes f. ca. 1692 bg. 2/1-1697. ”Amun Hendrikssen paa Bø ejer, nyssens Komen fra Hollen Sogn, hans søn Johannes 4 ½ aar. fattig jord.”


Denne familien kom fra Holla ved juletider 1696.

 

Arbeider, husmann

Christopher Olsen

g. 18/4-1720 m. Karen Olsdatter f. ca. 1707.

Forlovere: "Per Jenssøn, Abraham Bø."

1. Ole Christophersen dpt. 3/11-1720.


F.f. Christopher Olssøns søn Ole Bøeje: Jørgen Olssøn, Helge Olssøn, Mads Torjussøn, Per Skavens qde., Gunbor Kiøstelsd.

Denne familien kan ikke lengre sees i Gjerpen etter november 1720.

Mads Jansen fra N. Bø(A) dpt. 14/8-1768 d. 3/3-1855 "på Fossum", s.a. Jan Johannesen Bøe.
g.  20/9-1792 m. Inger Rasmusdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 12/10-1766 d. 14/1-1838 under Bø, d.a. Rasmus Engebretsen Dyrkoll.
Dette ekteparet fikk ingen barn. De bodde under Bø under folketellingen 1801 og i 1838.

 

Arbeider, husmann
Hans Jonsen

1. Inger Hansdatter dpt. 13/5-1779.

F.f. Hans Jonsens pb. Inger fra Bøe Rønningen: Isak Abrahamsens kone, Anne Eriksdatter, Aslak Houerøe, Jan Pedersen, Ole Heljesen.

(C) Gard Strøm.