ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åkre
Gård nr. 75 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Åkre 2 - Ekeli
Siden 1889 gnr 75 bnr 2.

Adresse i dag: Håvundv. 368, 3711 Skien.

En standsmessig 2 etasjers bygning, som ble oppført av Hans E. Møller d.e. noe før 1825.
Eiendommen ble ikke utskilt fra Åkre før rundt 1900.


Ekeli

G.br., kjøpmann, skipsreder, selveier
Hans Eleonardus Møller d.e.
fra Åkre(1) dpt. 29/8-1780 på Elingård på Onsø ved Fredrikstad d. 8/4-1860 på Ekeli.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 29/12-1801 m. Inger Aall fra Bjørntvedt i Eidanger dpt. 2/12-1774 i Ø. Porsgrunn kirke d. 1856, d.a. Nicolai Benjamin Aall og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft.
Br. 1825.

Hans E. Møller d.e. flyttet inn her da hans sønn Hans E. Møller d.y. overtok Åkre i 1825. Se Åkre(1).

Jurist, amtmann, stortingsmann
Hans Jørgen Christian Aall fra Nes Jernverk f. 4/11-1806 på Nes jernverk i Holt d. 1894 i Christiania, s.a. Eidsvollmann Jakob Aall og Lovise Andrea Stephansen.
g. i Gjerpen kirke 17/7-1838 m. Mariane Møller fra Åkre(1) f. 26/3-1812 (døpt 9/5 i Ø. Porsgrunn) d. 1897 i Christiania, d.a. Hans E. Møller d.e.
Br. ca. 1860.

Dette paret fikk ingen barn.


Amtmann Hans J. C. Aall (1806-1894).
 

Kilde: Wikipedia og Gjerpen bygds historie, bind II (Terje Christensen).
Hans J. C. Aall var i 1840 assessor (advokat) i Bergens stiftsoverrett. Stortingsrepresentant fra Bergen i 1842 og 1845. Siden for Bratsberg i flere perioder. Han var også stortingspresident i noen perioder. I tiden 1846-1877 var han amtmann i Bratsberg (Telemark). Han hadde i den forbindelse kontor på Borgestad gård.  Aall arbeidet mye med etablering av jernbane fra Drammen til Skien og for å få igang bygging av kanaler og sluser i Telemarks-vassdraget. Historien forteller at han hadde hovedæren for at Norsjø - Skiens-kanalen ble bygget, noe som har hatt stor betydning for industri, bosetning og næringsliv i Telemark. Frakting av tømmer og annet gods ble meget enklere og kanalbåtene kunne frakte passasjerer og gods fra Dalen i Telemark til Langesund og havet. Det er reist en byste av amtmann Aall ved sluseanlegget på Løveid ved Skotfoss, som en anerkjennelse av hans utrettelige arbeid med igang-setting av kanalutbyggingen. Da Hans J. C. Aall gikk av som amtmann i 1877, ble han tildelt borgerdådsmedaljen i gull.
Stortinget ga han i tillegg kr. 6000.- årlig for hans tjeneste for landet.

Hans J. C. Aall drev i mange år et småbruk her med leid jord fra Borgestad gård.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Overretssagfører H. E. Møller som bestyrer i dispachør Nikolai Møllers dødsbo, til fabrikant T. Lie for kr. 9000,
dat. 1. Nov., tinglyst 2. November 1897."

"Skjøde fra T. Lie til Andr. Oliver Olsen for kr. 10.100, dat. 9/2., tinglyst 24/3-1899."
"Skjøde fra Andr. Oliver Olsen til Mathias Buer for kr. 12.000, dat. 14/4., tinglyst 18/4-1900."

Det var 2 husstander her under folketellingen 1900:

1. etasje.

Trelasthandler, agronom, g.br., selveier
Mathias Emanuel Buer (Mathias Buer) fra Meen(28) "Buer" f. 17/4-1860, s.a. Theodor August Isaksen Buer.
g. i Siljan 6/10-1885 m. Sophie Mathilde Hansdatter fra Fossum f. 11/10-1861, d.a. jeger for Løvenskiold Hans Mikkelsen. Se Familie 25 - Fossum 1865.
1. August Buer f. ca. 1886 i Solum.
2. Hans Buer f. 9/3-1892 i Solum.
3. Dagny Buer f. 15/3-1894 i Solum.
4. Ingeborg Buer f. 23/8-1900 i Gjerpen.

Tjenestepiker: Ellen Eriksdatter fra Bamble f. 1882 og Inger Nygaard fra Gjerpen f. 1878.
Tjenestejentene bodde i bryggerhuset.

Mathias Buer donerte en del av eiendommen til Borgestad kapell i april 1907.

2. etasje (1900)

Metallfabrikkeier, leieboer
Tobias Lie fra V. Toten f. ca. 1841.
g.m. Lovise fra Drammen f. ca. 1858.
1. Georg Lie f. ca. 1873 i Tvedestrand. Formann på Metallfabrikk.
2. Lilla Lie f. ca. 1877 i Tvedestrand. På Hamar i 1900.
3. Kristian Lie f. ca. 1884 i Holt. Fotograf.

Tjenestepike Olga Pedersen f. ca 1882 i Solum.

I annen etasje i 1910 bodde ingeniør Erik Cappelen Knudsen med familie. Se Borgestad.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

75 

2

Aakre

Ekeli

Math. Buer

0 mark 61 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt den 9., tinglyst 17. april 1907, hvorved fraskilt et jordstykke til Borgestad kapel med en skyld af 8 øre. Til bnr 6."
"Skjøte fra Mathias Buer f. 17/4-1860 og hustru Sofie til direktør Olaf T. Messelt for kr. 45.000, dette bnr, dat. 24/1., tingl. 6/1-1936. Skyldmark 0 mark 53 øre."
"Skjøte fra Erik Cappelen Knudsen til direktør Olaf T. Messelt f. 16/11-1896 for kr. 10.000, dat. 1/11-1937, tingl. 22/11-1937."
"Skjøte fra direktør Olaf T. Messelt f. 16/11-1896 til A/S Union (Union bruk) på dette bnr og bnr 26 for kr. 275.000, dat. 6/1-1940, tingl. 12/2-1940."
"Skjøte fra A/S Union til Den norske stat ved Finans- og Tolldepartementet på dette bnr og bnr 26 for kr. 275.000, dat. 13/6-1943, tinglyst 6/7-1943."
"Skjøte fra Justisdepartementet, iflg. Stortingsvedtak, til Skiens og Porsgrunn kommuner for kr. 275.000 av dette bnr og bnr 26, dat. 7/5-1947, tinglyst 6/6-1947."

Eiendommen ble altså solgt til Skien og Porsgrunn kommuner i 1947 for kr. 275.000. Den gamle trebygningen fra ca.
1825 ble revet og et nytt murhus ble satt opp før 1950. Den nye bygningen ble i mange år benyttet til skole.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

75

2

Ekeli (Skole)

Skien og Porsgrunn kommuner

0 mark 63 øre


(C) Gard Strøm.