ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 25.01.2019


Luksefjell Kirke og Kirkegårdene

| Døde på den gamle kirkegården | Døde på den nye kirkegården | Gravstøtter pr. 2014 |
 


              
                    Luksefjell kirke. Ikke mange kirker ligger like idyllisk til. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Jon Grinilia skrev:

Luksefjell kirke.
Luksefjell kirke er bygd i 1858. Før den tid måtte en søke helt til Gjerpen kirke for slike handlinger som dåp, konfirmasjon, brudevielse og begravelse.
Kirken er oppført som tømring. En byggmester Thoresen foresto arbeidet. Det er et vakkert byggverk med et høyt tårn og 2 klokker, skjenket av assessor Otto Løvenskiold. Kirken er bygd av Gjerpen kommune, men materialene er skjenket av Løvenskiold. Leilendingene i Luksefjell måtte hogge og kjøre fram 6 stokker hver, gratis til byggverket. Det var svære rette trær, hogd i Trommerskogen, og visstnok fremkjørt på vinterføre. Den første ordinære gudstjenesten i Luksefjell kirke (kapell) ble holdt den 4. november 1858.

Kirkegården lå øst for kirken, i dens umiddelbare nærhet, og ble brukt fra 1858 til 1901. –  Da var den på det nærmeste utfylt av graver, og en ny kirkegård ble anlagt noe lenger nord, og med høyere beliggenhet. På den tiden ble nemlig Fjellvannet oppdemmet 1 meter høyere enn før –  derved ble gravene på den gamle kirkegården fylt med vann, og kunne altså ikke brukes mer. De ca. 170 gravene viser at omtrent ett slektledd av befolkningen i Luksefjell hviler her.

Som et felles minnesmerke over de gravlagte på den nedlagte kirkegården, ble det i 1959 reist en minnestein ved kirken. Pådriver var skogfogd i Luksefjell,  Jon Grinilia.

 

              
Foto: Gudmund Kverndalen 2013.
 

Her ligger grav ved grav
Omtrent et slektledd av
det folk som stridde her.
Da Fjellets jord dem tok i favn.
De hvile fant fra strev og savn.
Gud sign dem en og hver.
1858 - 1901

 Døde på den gamle kirkegården i Luksefjell
.
Skrevet av skogbetjent Jon Grinilia etter kirkebøker.

1858.
Thore Olsen Godal, Godal, † 1/12, 84 år, begravet 9/12.
Udøpt drengebarn, sønn av Halvor Abrahamsen Fjeldet, †  6/12, 3 uger, begravet 9/12

1859.
Hans Eriksen, Leiglending Henningsdalen, † 28/4, 80 år, begr. 5/6.

1860.
Ole Olsen, leilending av Fossum, Åmot, † 1/7 av tæring, 42 år, begr. 8/7.
Dorthe Olsdatter, Ole Andersens kone, Grinilia, † 6/10 av blodstyrtning, 42 år, begr. 14/10.
Gulbrand Larsen, leilending Bø vestre, † 9/11, 84 år, begr. 16/11.

1861.
Margrete datter av leilending Jens Isaksen, Rydningen, †  ¼, ½ år, begr. 14/10.
Marie Olsdtr. Enke etter leilending Thore Olsen, Godal, †  17/4, 88 år, begr. 22/4.
Anne Hedvig Jonsdtr. Jens Isaksens kone, Rønningen, † 23/6 av tæring, 27½år, begr. 30/6.
Anne Hedvig Olsdtr, Ole Olsens barn, Rønningen, † 3/7, 3 år, begr. 10/7.
Kone Grete Karine Oldatter, Brekke, † 3/9, 67½ år, begr. 12/9.

Gårdmand Anders Jonsen, Bø østre, † 6/9 av alderdom, 89 år, begr. 15/9.

1862.
Kone Kari Olsdtr., Øgter, † 3/9 av lungebetennelse, 72 år , begr. 7/3.
Anne Olsdtr., Grinilien, † 16/3 av meslinger, 4½ år, begr. 23/3.
Ægte barn Carl Knudsen, Fjeldet, † 14/5 av tæring, ½ år, begr. 24/5.
Ægte barn Sigurd Jonsen, Åmot, † 5/8, ½ år, begr. 10/8.
Ægte barn Hedvig Eriksdtr. Dalen, Luxefield, † 28/9, 6 uger, begr. 12/10.

1863.
Enke Ingeborg Nielsdtr., Sætret, †  23/6 av alderdom, 80 år, begr. 1/7.

1864.
Leilending Sigurd Jonsen, Gromstul, † 29/3 av brystvansker, 74 år, begr. 6/4.
Forhenværende skolelærer Anders Larsen, Bø vestre, †  8/4, 72 år, begr. 17/4.
Sætereier Hans Olsen, Brekke, † 19/6, 74 år.
Ægtebarn Ole Olsen, † 23/6, ½ år, begr. 3/7.
Halvor Helgesen, Dale, †  28/6, ¼ år, begr. 3/7
Ægte barn Anne Olsdtr., Brekke,† 7/7, 1½ år, begr. 16/7.
Enke Ingeborg Rollevsdtr., Drengen, †  17/8 av brystsvaghed, 55 år, begr. 24/8. 

1865.
Leilending Anders Nielsen, Dale, † 22/3 av tyfus, 53 år, begr. 2/4.

1866.
Ægte barn Søren Olsen, Rønningen, †  30/5, falt i en gryte med kogende vand, 3 år, begr. 10/6.
Kone Karen Gulbrandsdtr., Sætret, † 21/6 av tyfus, 52 år, begr. 29/6.
Ægte barn Nils Olsen, Drengen, †  30/10 av skarlagensfeber, 1 år, begr. 7/11.
Ægte barn Ole Halvorsen, Henningsdalen, † 9/11 av  kighoste, 4 ¾ år, begr. 18/11.
Karen Elevsdtr., Dale, †  6/12 av skarlagensfeber, 7 år, begr. 16/12.
Nikolai Jonsen Dahl, (Kongsberg), Solum, †  22/12 av vatersott, 60 år, begr. 30/12.

1867.
Arbeider Anders Olsen, Grinilien, †  19/6, druknet i Eiangselven, 25 år, begr. 26/6.

1868.
Ægte barn Anne Olsdtr. Grinilien, † 28/7, fortidlig født, 1 dag, begr. 16/12.

1869.
Enkemand, føderådsmand Anund Olsen, Brekke, † 31/1, 73 år, begr. 8/2.
Ægte barn John Olsen, Haugedal, † 23/4, ½ år, begr. 2/5.
Ægte barn Ingeborg Olsdtr., Sætret, † 11/8 etter fald, 1¼ år, begr. 15/8.
Pige Grethe Knudsdtr., Lia, † 1/11 av tæring, 18½ år, begr. 7/11.

1870.
Leilending John Hansen, Tuftedalen, † 21/4 av brystsvaghed, 57 år, begr. 1/6
Kone Kirsti Torstensdtr., Haugedal, †  26/4 av tæring, 39 år, begr. 5/5.

1871.
Ægte barn Anne Olsdtr., Haugedal, †  20/3 av tæring, 5 år, begr. 30/5.
Kone Maren Isaksdtr., Sætret, †  24/10 av tæring, 39 år, begr. 31/10.

1873.
Kone Gunhild Sigurdsdtr., Sætret, † 28/3, tæring, fødselsår 1834
Kone Margarete Olsdtr., fattiglem, Henningsdalen, † 4/4, f. 1791.
Føderådsmand Isak Larsen (Svarverplass), Hoppestul,† 24/8, fødselsår 1783.
Kone Maren Andersdtr., Haukeroa, † 2/9, f. 1821.
Enke Anne Helvig Olsdtr., Godal, † 11/11, alderdom, f. 1793.

1874.
Enke Kari Aslaksdtr., Hoppestul, † 21/6, tæring, f. 1794.
Ingerid Karine Pedersdtr., Ole Halvorsens kone, Haugedal, † 5/10, på barselseng, f. 1849.
Enkemand Ole Rasmussen Ekornrød, Tuftedalen, † 14/10, f. 1796.
Pige Anne Jonsdtr., fattiglem, Gromstul, † 17/11, f. 1798.

1875.
Enkemand Anders Hansen Grinilien, Grinilien, † 16/3, alderdom, f. 1777.
Rasmus Olsen, sønn av Ole Thoresen, Brekke, †  17/7, druknet i Øgteren, f. 1863.

1876.
Berte Karine Olsdtr., Torkel Kåsas kone, Kåsa, † 19/2, f. 1836.
Kari Olsdtr., enke efter Erik Viarsen, fattiglem, Åsen eller Åshammer, † 19/2, f. 1791.
Thorine Torgrimsdtr., fattiglem, Dale, † 28/6, f. 1828.
Anne Gunelia Abrahamsen, Økter, † 13/7, f. 1874.
Margarete Halvorsdtr., pige, Henningsdalen, † 8/9, f. 1859.
Anne Gurine Olsdtr., Abraham Andersens kone, Grinilien, † 30/10, f. 1808.

1877.
Abraham Abrahamsen, Drengen, † 20/10, forbrendt, f. 1847.
Halvor Halvorsen, Bø vestre, †  24/10, f. 1854.

1878.
Abraham Halvorsen, Bø vestre, † 22/6, f. 1856.

1879.
Knut Olsen, Godal, † 22/9, f. 1799.
Klemet Johannesen; Bø østre, † 12/12, f. 1812.

1880.
Anne Hansdtr., Ole Solums kone, Solum, † 23/3, f. 1813.
Anne Katrine Andersdtr., Ole Andersens kone, † 20/4, f. 1824.
Fattiglem Reidar Ellefsen (Skrimsdalen), Solum, † 25/8, f. 1835

1881.
Kristine Kristiansdtr., Erik Hansens kone, Dale, † 21/10, hengte seg, har i lengere tid været sindsyg, f. 1827.

1882.
Else Torkelsdtr., enke efter Sigurd Jonsen, Gromstul, † 2/5, f. 1795.
Husmand Jon Olsen, Økter, † 2/6, f. 1818.

Abraham Abrahamsen, Haukeroa, † 2/6, f. 1836.

Anne Margrete Andersdtr., Ole Olsens kone, Bø østre, † 27/9, død i barselseng, f. 1848.
Ingeborg Sofie, Ole Larsens barn, Sætret, †  16/11, drukna i en brønn, f. 1875.

1883.
Maren Elise, Halvor Christophersens barn, Drengen, † 8/4, f. 1880.
Gunne Anne Nielsdtr., ugift, fattiglem, Åmot, † 14/4, f. 1817.
Abraham Olsen, Høgeli, † 23/6, f. 1826.
Thorstein Halvorsen, Haugedal, † 24/6, f. 1852.

1884.
Grete Marie Pederdtr., enke efter Abraham Høgeli, † 10/1, f. 1816.
Halvor Olsen (Hellesdalen) Henningsdalen, † 30/4, f. 1821.
Kristine Torkelsdtr., Jon Hansens kone, Bø østre, † 30/7, alderdom, f. 1793.

1885.
Maren Sofie Halvordtr., Anders Olsens kone, Haugedal, † 17/1, f. 1858.
Ingeborg Sørensdtr., Ole Olsens kone, Fekjan, † 17/8, f. 1815.
Feiersvend Anders Torjussen, Grinilien, † 13/10, død av forstoppelse eller kolia, f. 1824.

1886.
Hulda Olsdtr., datter av Ole Larsen Økter, † 2/5, f. 1872 i Sandsvær.
Jon Hansen, leilending, enkemand, Bø østre, †  29/5, f. 1808 på Henningsdalen.

1887.
Johan Ellefsen Økter, †  12/7, f. 1886 på Økter.
Anne Marie Ellefsdtr. Økter, † 24/11, f. 1876 i Sandsvær.
Anders Olsen Haugedal, †  19/8, f. 1855 på Haugedal.

1888.
Fattiglem Ole Johannesen Drengen, † 16/6 av slagtilfælde, f. 1812 på Grinilien.
Anders Pedersen Kåsa, † 16/10 av benturberkulose, f. 1885 på Kåsa.
Maren Elise Nielsdtr., Nils Paulsens datter, † 19/7, f. 1888 på Fjeldet, Bø østre.

1889.
Torkel Olsen Tuftedalen, † 13/1, f. 1887 på Tuftedalen.
Anne Gurine Pederdtr. Kåsa, † 22/9 av bentuberkulose, f. 1886 på Økter.
Tollef Torstensen Gromstul, † 17/11 av alderdom, f. 1825 i Saude.
Petra Pedersdtr. Kåsa, † 16/12 av benturberkulose, f. 1887 på Kåsa.

1890.
Udøpt gutt – Ole T. Rønningens sønn, †  19/1, f. 1890 på Rønningen.
Jon Halvorsen Sætret, skredder, † 14/3 av tæring, f. 1870 på Sætret.
Martin Olsen Rønningen, † 11/5, f. 1890 på Rønningen.
Peder Olsen Haugedal, † 14/5, druknet i Sandbekk, f. 1872 på Haugedal.
Kristian Torstensen Gromstul, † 24/8, f. 1890 på Gromstul.
Margit Olsdtr., Tuftedalen, † 7/11, f. 1889 på Tuftedalen.
Dorthea Danielsdtr., Listul, † 28/12, f. 1890 på Listul.

1891.
Karen Isaksdtr., datter av Isak Olsen fra Slemdal, † 9/4, f. 1890 på Dali.
Gunhild Olsdtr., gift med Nils Nilsen Økter, † 5/5, f. 1810 på Solum.
Anne Pedersdtr., gift med Anders Gulbrandsen, Bø vestre, † 18/6, f. 1824 på Tveitan i Slemdal.
Ingeborg Svænkesdtr., enke efter Ole Larsen Sætret, † 1/7, f. 1834 i Holden.
Einar Herman Evensen, far Anton Evensen, † 19/9, f. 1891 på Bø i Luksefjell.

1892.
Sofie Olsdtr., gift med Peder Abrahamsen Kåsa, † 29/2, død i barselseng, f. 1852 på Solum.
Fhv. leilending Ole Olsen Fekjan, † 10/3 av alderdom, f. 1825 på Fekjan.
Karen Olava Pederdtr., Kåsa, † 15/7 av bentuberkulose, f. 1879 på Tuftedalen.
Anna Pedersdtr., Sætret, † 24/10, f. 1888 på Sætret.
Fattiglem Nils Nilsen Økter, †  15/12 av alderdom, f. 1808 i Sandsvær.

1893.
Enke Gurine Toredtr., gift med Knud Olsen Godal, † 22/2 av alderdom, f. 1813 på Lia.
Leilending Anders Halvorsen Sætret, † 14/4 av tæring, f. 1854 på Tuftedalen.
Fhv. leilendig – fattiglem Ole Torstensen Rønningen, † 5/6 av alderdom, f. 1817 i  Saude.
Johanne Olsdtr., Haugedal, † 25/7, f. 1892 på Haugedal.
Maren Oline Ellingsdtr., gift med Ellef Økter, † 6/10, død i barselseng, f. 1851 i Sandsvær.
Leilending Halvor Abrahamsen, Bø vestre, † 25/10 av alderdom, f. 1815 på Bestul.

1894.
Bertha Olsdtr., Haugedal, † 12/1, f. 1889 på Haugedal.

Lina Petra Abrahamsdtr., Godal, † 11/2, f. 1879 i Slemdal.

Barn Petra Aminda Pedersdtr., Kåsa, † 6/4 av bentuberkulose, f. 1889 på Kåsa.

1895.
Barn Kristian Kristiansen, Dale, † 20/1, f. 1894 på Dale.
Barn Elise Olsdtr., Listul, † 13/3 av meslinger og kikhoste, f. 1884 i Amerika.
Barn Ole Olsen Listul, † 14/3 av meslinger og kikhoste, f. 1893 på Listul.
Barn Torsten Olsen , Listul, †  18/3 av meslinger og kikhoste, f. 1889 i Fjelldalen. (Ole og Torsten ble begravet i samme kiste).
Barn Kristan Andersen, Grinilia, † 19/3 av meslinger og kikhoste, f. 1890 på Grinilien.
Inger Gunelia Torstendtr., Haukeroa, † 5/7 av tæring, f. 1863 på Stendalen i Slemdal.
Leilending Ole Andersen Grinilien, † 10/8 av alderdom, f. 1820 på Økter.
Olava Olsdtr., Haukeroa, † 5/12 av tæring, f. 1895 på Haukeroa.

1896.
Ingeborg Anderdtr., enke efter Anders Halvorsen Sætret, † 16/1 av tæring, f. 1853 på Bestul.
Grete Sofie Pedersdtr., Kåsa, † 30/1 av bentuberkulose, f. 1873 på Høgeli.
Fhv. leilending Lars Olsen Sætret, † 22/2 av alderdom, f. 1812 på Sætret.
Barn Hans Johannesen, Gromstul, † 6/5, f. 1895 på Botne.

1897.
Leilending Nils Olausen Henningsdalen, gift, †  17/4, druknet i Fjellvannet, gravlagt 16/7, f. 1856 i Sandsvær.

1898.
Fhv. gårdbruker Halvor Johnsen, †  25/4 av alderdom, f. 1808 i Hitterdal.
Karen Isaksdtr., Hoppestul, gift med Aslak Hoppestul, † 18/5, f. 1832 på Hoppestul.
Leilending Anders Gulbrandsen, Bø vestre, † 19/11 av alderdom, f. 1824 i Luksefjell.

1899.
Inger Marie Jacobsdtr., gift med Mikael Eriksen, † 10/1 av alderdom, f. 1826 i Kvelde.
Aslak Hansen Hoppestul, † 14/8 av alderdom, f. 1824 i Slemdal.

1900.
Enke Ingerid Tovsdtr., enke efter husmand Halvor Hansen, Fekjan, † 15/3, f. 1820 i Saude.

1901.
Inga Amalie Olsdtr., gårdbruker Ole Lifjelds datter, † 20/8, f. 24/6-1894 på Lifjeld.

 

Jon Grinilia: "Den nye kirkegården i Luksefjell ble tatt i bruk 1901-1902. Det ble ikke ført gravprotokoll før i 1954. I 1929 utarbeidet T. Tangen et kart som viser inndelingen av graver og veier (stier). Men ved gravlegninger er kartet ikke blitt fulgt."

 Den Nye Kirkegården
Kilde: Gjerpen Kirkebøker. Gard Strøm 2014.

1902.
G.br. Ole Larsen Sætret gift d. 29/6-1902 i Sætret, f. 1834 i Slemdal.
Ugift Hilda Sigvardsdatter Økter d. 1/10-1902 på Økter, f. 1891 på Økter.
Enke Tone Gurine Halvorsd. d. 31/10-1902 i Luksefjeld, f. 1819 på Borge.

1903.
Barn Karl Kristiansen Drængen d. 18/4-1903 i Luksefjeld, f. 24/11-1901 i Luksefjeld.

1904.
Ingen.

1905.
Leilændingsenke Marte Olsd. Sætre, d. 16/10-1905, f. 1813 i Haugedal i Luksefjeld.
Barn, Janna Brekke f. 1905, d. 1905. Familiegrav.

1906.
Skogsarbeider Olaus Torkelsen Høgli i Luksefjeld d. 20/9-1906, f. 20/11-1888 på Høgli i Luksefjeld. "Skiøt sig selv
ved uforsigtighed med et haglegevær som gik af."
Stenarbeiderske Aagot Annette Kristensdatter d. 11/8-1906 i Fjeldet (Luksefjeld), f. 1894 på Venstøp. Blodforgiftning.

1907.
Skogsarbeider Ole Olsen Lifjeld d. 18/12-1907 Bø i Luksefjeld, f. 10/4-1891 Bø i Luksefjeld. Lungetæring.

1908.
Gift, forhenværende leilænding Abraham Andersen Grindlien, d. 29/7-1908 Foss fattighjem, f. 1825 Luksefjeld. "Død
paa Amtssykehuset. Bronkit."

1909.
Barn Johannes Kristiansen d. 19/3-1909 Økter, f. 20/2-1909 Økter. Fader: Leilænding Kristian Johansen Økter.
(Gift?) Karen Olsdatter Aamodt d. 3/4-1909 Aamodt i Luksefjeld, f. 1841 i Fitjen (Fekjan). Mand: Leilænding.
Barn Thea Olava Kristiansd., d. 4/5-1909 Økter, f. 20/2-1909 Økter.

1910.
Forhenværende Leilænding, enkemand Halvor Halvorsen Sætre, d. 7/1-1910 Sætret, f. 1830 i Haugedal i Luksefjeld.
Ugift Skogarbeider Martin Olsen d. 19/3-1910 Rønningen f. 8/6-1892 Rønningen.
Leilænding Olav Olsen Lifjeld d. 23/3-1910 Lifjeld, f. 1862 Luksefjeld. Lungebetendelse.

1911.
Barn, Kristian Hansen d. 29/1-1911 Dali i Luksefjeld, f. 28/1-1911 Amtssykehuset. Svak fra fødselen.
Leilændingssøn Teodor Torkildsen d. 19/2-1911 Høgeli i Luksefjeld, f. 9/2-1895 Høgeli i Luksefjeld. Hjernebetendelse.

1912.
Leilændingskone Birgit Halvorsd. Brække i Luksefjeld (i Sandsvær G.S.) d. 5/7-1912, f. 1835 Saude (Sauherad). Astma.

1913.
Ugift, Grete Halvorsd. d. 4/11-1912 Aamot i Luksfjeld, begravet 11?/11-1912, jordfæstet 5/1-1913, f. 1830 Heistad, Sandsvær.
"Først meldt til lensmand 4/1-1913!!"
Ugift skogarbeider Bernhard Andersen Grindlien d. 3/8-1913 Haukeroen, bg. 24/8., f. 1895 Grindlien. Tuberkulose.
Enke Aslaug Jensd. Haugedal d. 31/8-1913 Haugedal bg. 5/9, f. 1830 Hitterdal (Heddal). Mann: Gaardbruker.

1914.
Ugift tjenestepike Helene Halvorsen d. 20/1-1914 Haugedal, f. 1861 Sandsvær. Bronkit.

1915.
Enkemann, gaardbr., Tore Økter d. 23/4-1915 Grini, bg. 30/4 i Luksefjeld, f. 1833 Godal.
Enke Maren Olsen d. 5/3-1915 Lifjeld, bg. 13/3, f. 1829 Slemdal (Siljan). Mann: Leilænding.
Gift, Rine Lovise Hansd. Godal d. 27/6-1915 (28/6-1915?) Godal i Luksefjeld, bg. 3/7, f. 21/1-1846 Haugmoe, Sandsvær. Hjerneblødning. Mand: Abraham Knudsen Godal.
Enke Karen Sigurdsd. Rønningen d. 19/9-1915 Rønningen, bg. 25/9, f. 1824 Fjeld? Mann: Leilænding.

1916.
Barn Gustav Danielsen d. 12/3-1916 Sildeviken, bg. 19/3 i Luksefjeld, f. 29/2-1916 Sildeviken. Far: Leilænding.

1917.
Gift leilænding (uten fornavn i kirkeboka!) Thorkild Thorkildsen Høgli d. 7/8-1917 Høgli i Luksefjeld, bg. 15/8, f. 1855 Solum? (Økter)
i Luksefjeld. "Slagtilfælde, døde plutselig."

1918.
Ingen.

1919.
Enkemand, leilænding Lars Henriksen d. 13/7-1919 Luksefjeld, bg. 17/7, f. 1854 Siljan. Vattersot.
Barn Anton Bernhard Grindlien d. 11/3-1919 Luksefjeld, bg. 17/3, f. 1906 Gjerpen. Spanske syke. Far: Skogbetjent Jon Grindlien.

1920.
Ingen.

1921.
Enke, tjenestepike Sofie Bergan d. 23/3-1921 paa Amtsykehuset, bg. 1/4 Luksefjeld, f. 1860 Siljan.

1922.
Gift forpakter Anton Johnsen Gusland d. 8/5-1922 Putland, bg. 13/5 i Luksefjeld, f. 7/8-1877 Andebu. Tuberkulose.

1923.
Ingeborg Halvorsen Økter d. 1/3-1923, bg. 8/3, f. 1852 Sauherad, gift med leilænding Ellef Halvorsen Økter. Hjertelammelse.

1924.
Enkemand, leilænding Jacob Olsen Fekjen d. 27/5-1924 Gromstul, f. 1842 Gjerpen (Fekjan).
Ugift skogarbeider Sigvart Andersen Bergan d. 2/6-1924 Åmot i Luksefjeld, bg. 10/6 Luksefj., f. 1904 Gjerpen. Tuberkulose.

1925.
Enkemand Ole Halvorsen Fjellet d. 2/8-1925 V. Bø i Fjellet, bg. 8/8, f. 1860 Luksefjell.

1926.
Tone Abrahamsen Godal (Tone O. Godal) d. 6/12-1926 Godal, f. 30/12-1884 Sauherad. Mann: Forpakter Anders Godal. Se 1956.

1927.
Enkemand(?) Kristian Eriksen Dale d. 12/10-1927 Dale, bg. 20/10 Luksefj., f. 11/9-1853 Luksefjell.
Gift, Olga Sofie Vighus d. 16/11-1927 Setre, bg. 23/11 Luksefj., f. 1899 Luksefjell. Mand: Skogarbeider. Nyresykdom.

1928.
Ugift skogsarbeider  Jacob Andersen Bergan d. 4/6-1828 Åmot i Luksefj., f. 1895 Gjerpen. Koldbrand.
Enkemand, leilending Abraham Knutsen Godal d. 23/12-1928 Godal, bg. 27/12, f. 1844 Gjerpen. Alderdom.
Ugift, husbestyrinde Marie Halvorsen d. 16/10-1928 Haugedal i Luksefj., bg. 20/10, f. 1864 Sandsvær. Død på Fylkessukehuset.

1929.
Gift, Gurine Sætre d. 11/3-1929 i Luksefj., f. 1886. Mann: Gunnar A. Sætre.
Gift, leilending Ole Anundsen Listul d. 13/10-1929, bg.?, f. 1856 Siljan. Alderdomssvakhet.
Ugift, tjenestepike Anna Haugedal d. 5/9-1929 Haugedal (Luksefjell), bg. 12/9, f. 1891 Gjerpen. Hjertefeil.

1930.
Ingen.

1931.
Ugift, skogsarbeider Einar Hansen Økter d. 2/8-1931 Økter, f. 12/3-1909.
Sofie Aslaksd. Hoppestul d. 1931 Hoppestul i Sandsvær, f. 1854. Familiegrav.

1932.
Gift, Elise Gavelstad d. 28/1-1932 Dale i Luksefj., bg. 4/2, f. 9/7-1834 Dale i Luksefj. Se mannen Gustav i 1969. Lungebetennelse.
Enke uten forpaktning, Karen T. Listul d. 2/7-1932 Grindlia, Luksefj., bg. 9/7, f. 13/10-1854 Gjerpen. Forsørget av forpakter. Alderdom.
Karen Aslaksd. Hoppestul d. 1932 Hoppestul i Sandsvær, f. 1856. Familiegrav.

1933.
Ugift, Einar Halvorsen Økter d. 2/1-1933 Solum i Luksefj., bg. 11/1, f. 1/4-1919 Gjerpen. Far: Forpakter Halvor Økter.
Gift, Trine Kirstine Ellefsd. Brekke d. 12/2-1933 Brekke i Sandsvær, bg. 18/2 Luksefjell, f. 13/9-1859 Sandsvær. Mann: Forpakter Jacob A.  Brekke. Familiegrav. Se mannen Jacob A. Brekke i 1953.

Herfra er kirkeboken på Digitalarkivet, grunnet lov om personvern, sperret. G.S.
Resten er derfor etter gravstøttene. Kilde: Slekt- og datas gravminneregister.

1934.
Gift, Gunnar A. Sætre d. 26/2-1934 i Luksefj., f. 1886.
Einar E. Fjellet d. 3/12-1934 i Luksefj., f. 1901.

1935.
Gift, Marie Johansen Gromstul d. 17/8-1935, f. 28/8-1862. Se mannen Ole Gromstul i 1953.

1936.
Karen A. Høglid d. 1/1-1936 i Luksefj., f. 5/5-1857.
Marie Hagen d. 1/4-1936 i Luksefj., f. 1880.
Lauritz R. Wighus d. 30/4-1936 i Luksefj., f. 1875.
Ugift, Marie Halvorsen Fjeldet d. 17/5-1936 i Luksefj., f. 1860.
Gift, Maren Elise Rønningen d. 9/12-1936, f. 6/11-1860. Mann: Ole T. Rønningen. Se 1944.

1938.
Nils Olsen Sætre d. 26/3-1938 i Luksefj., f. 16/3-1852.
Gift Kristian Aadalen d. 17/11-1938 i Luksefjell, f. 4/5-1899.
Ole Aslaksen Hoppestul d. 1938 Hoppestul, Sandsvær f. 1836. Familiegrav. Hoppestul ligger i dag i Kongsberg kommune.

1939.
Isak Aslaksen Hoppestul d. 1939 Hoppestul, Sandsvær, f. 1855. Familiegrav. Hoppestul ligger i dag i Kongsberg kommune.
Andreas Aslaksen Hoppestul d. 1939 Hoppestul, Sandsvær, f. 1860. Familiegrav. Hoppestul ligger i dag i Kongsberg kommune.

1941.
Eillef Halvorsen Økter f. 1853 d. 3/2-1941.
Hjalmar T. Høgli f. 1892 d. 1941.

1942.
Astrid A. Godal f. 17/10-1911 d. 3/3-1942.

1943.
Gustav Olsen Gromstul f. 1896 d. 20/9-1943.
Ida Marie Økter f. 26/10-1890 d. 22/3-1943. Se mannen Herman i 1962.

1944.
Ole T. Rønningen f. 8/1-1856 d. 16/9-1944

1947.
Kristian Olsen Kåsa f. 9/8-1873 i Haugedal d. 3/2-1947. Se kona Karen Olava i 1961.

1949.
Kirsten Sætre f. 15/12-1856 d. 14/11-1949.

1950.
Birte J. Ginilia f. 4/10-1855 d. 5/10-1950.

1953.
Jacob Aslaksen Brekke f. 30/4-1858 d. 1953. Familiegrav. Brekke ligger i dag i Kongsberg kommune. Se kona Trine i 1933.
Kristian Høgmann f. 13/9-1882 d. 4/5-1953. Se kona Kristine f. Sætre i 1992.
Ole Gromstul f. 2/6-1871 d. 29/9-1953. Se kona Marie i 1935.

1954.
Hjalmar Godtfred Hagen f. 11/6-1880 d. 29/10-1954.

1956.
Karl Bernhardt B. Solum f. 27/7-1890 d. 14/10-1956. Se kona Helga i 1996.
Anders Godal f. 4/8-1883 d. 26/9-1956. Se kona Tone i 1926.

1957.
Olav Halvorsen Kleiva f. 8/1-1893 d. 28/2-1957. Se kona Margit i 1983.
Anne Aadalen f. 14/1-1888 f. 30/9-1957.

1959.
Laura Tveter f. 11/1-1879 d. 11/6-1959.

1960.
Julie J. Brekke f. 15/10-1892 d. 22/1-1960. Familiegrav. Ugift.

1961.
Gunhild Fjellet f. 12/2-1876 d. 18/1-1961. Se mannen Edvard i 1966.
Karen Olava Kåsa f. 20/9-1873 d. 7/12-1961. Se mannen Kristian Kåsa i 1947.

1962.
Herman Økter f. 7/5-1885 d. 6/3-1962. Se kona Ida Marie i 1943.

1963.
Anna Mathilde Grinilia f. 13/1-1879 d. 2/2-1963.

1964.
Karen J. Brekke f. 3/9-1897 d. 19/8-1964. Familiegrav. Brekke lå i Sandsvær. Siden 1964; Kongsberg kommune. Ugift.

1965.
Aslak J. Brekke f. 30/11-1890 d. 17/5-1965. Familiegrav. Brekke er gnr. 50 i Sandsvær. Siden 1964; Kongsberg kommune.
Abraham Høgli f. 20/11-1884 d. 27/8-1965. Se kona Tone i 1995.
Halvor Aasland f. 23/3-1880 d. 22/4-1965. Se kona Anne i 1979.

1966.
Andreas Kleven f. 23/2-1895 d. 8/8-1966.
Edvard Fjellet f. 1882 d. 29/7-1966. Se kona Gunhild i 1961.

1967.
Jenny Alvilde Aasland f. 30/6-1909 d. 27/10-1967.
Thea Olavia Høgli d. 22/7-1967.

1968.
John Grinilia f. 1/10-1880 d. 12/12-1968.

1969.
Gustav Gavelstad f. 26/2-1880 d. 23/5-1969. Se kona Elise i 1932.

1971.
Martin Ellefsen Økter f. 24/9-1893 d. 14/1-1971. Se hans andre kone Borghild i 1987.

1974.
Anton Dokka f. 11/1-1897 d. 5/9-1974. Se kona Alma i 1984.

1975.
Reidar Krogh f. 1/11-1900 d. 2/12-1975. Se kona Ellen i 1979.

1977.
Andreas Aasland f. 13/2-1914 d. 19/2-1977. Se kona Jenny i 2001.

1979.
Anne Aasland f. 11/8-1888 d. 3/9-1979. Se mannen Halvor i 1965.
Ellen Krogh f. 12/2-1912 d. 8/8-1979. Se mannen Reidar i 1975.

1980.
Anders Høgli f. 25/4-1897 d. 15/6-1980. Ugift.

1981.
Oskar J. Brekke f. 10/6-1900 d. 8/2-1981. Familiegrav.

1982.
Aslak Dokka f. 18/7-1931 d. 16/2-1982. Ugift.

1983.
Margit Kleiva f. 6/12-1904 d. 26/3-1983. Se mannen Olav Halvorsen Kleiva i 1957.

1984.
Alma Dokka f. 23/1-1888 d. 24/8-1984. Se mannen Anton i 1974.

1987.
Borgild Økter f. 17/12-1899 d. 27/2-1987. Se mannen Martin Økter i 1971.

1988.
Therese Dokka f. 29/8-1928 d. august 1988. Ugift.

1991.
Arne Høgman f. 27/12-1921 d. 31/1-1991. Ugift.

1992.
Kristine Høgman f. 16/10-1889 i Grinilia d. 2/6-1992. Se mannen Kristian Høgman i 1953.

1993.
Ernst Olaf Thommesen f. 28/1-1919 i Munkelia d. 16/9-1993 i Skien. Se kona Esther Constanse i 2001.

1995.
Tone Høgli f. 16/5-1898 d. 19/10-1995. Se mannen Abraham i 1965.
Sigmund Olsen f. 29/1-1919 d. 5/11-1995.
Ruth Olsen f. 29/1-1916 d. 3/12-1995.

1996.
Helga Solum f. Høgeli f. 6/6-1899 d. 19/10-1996. Se mannen Karl Bernhardt i 1956.

1997.
Arne Johannes Aasland (Arne Aasland) f. 25/4-1909 d. 6/10-1997. Se kona Jenny i 2001.

2001.
Jenny Helene Aasland f. 3/3-1913 d. 22/5-2001. Se mannen Andreas i 1977.
Gudrun Elise Bråthen f. 6/4-1911 d. 11/3-2001. Se mannen Arnt i 2005.
Esther Constance Thommesen f. Grinilia 27/5-1921 i Siljan d. 24/7-2001. Se mannen Ernst Olaf Thommesen i 1993.

2002.
Else Marie Høgli f. 5/2-1933 d. 29/11-2002. Se mannen Erling i 2005.

2005.
Erling Høgli f. 1/4-1926 d. 11/10-2005. Se kona i 2002.
Arnt Trygve Bråthen f. 5/2-1920 d. 9/2-2005. Se kona Gudrun i 2001. 


Tankar på kyrkjegarden i Luksefjell.

Så budde dei der, der inne i skogen, slitne hender i kulde og is.
Dei dreiv spaden så knokane kvitna og granborken spruta mot bjørkeris,
om det no røynde på, var dei stolte, bygde framtid og sådde frø,
så kone og born fekk seg mat og feet nok fôr i dei kalde vintrar, og hesten han brøytte snø,
og stod dei med luva, når «herren» kom, dei skilde på gull og glim,
ute dei greidde seg vel og bra, men visste kvar vegen gjekk «him»!

Dei fekk inga jord i live, men løfte om odel på vigsla grunn,
for nede på Bø fekk dei kyrkje og frigrav, godkjend frå godseigarmunn.
So slapp dei den lange vegen, heilt ned til Gjerpen i sno og blest,
og Fjellingane fekk klokkene høyre, kalla til messe frå aust og til vest.
Ved vatnet stend kyrkja, høgreist og kvit og vakker i heile sin skrud
og vitnar at Ordet er ord, til sanning for folket og Gud!

No er korkje hest eller øks å sjå eller høyre, og attgrodd er mark og tuft,
du finn dei inne i skogen, om du gjeng for å få deg luft.
Dei sjølve kviler på kyrkjegarden, plassen og namna er meisla i stein,
kven vil så ropa mot høge himmel at minna deira ligg landet til mein,
nokon har age for røtene våre, og gamle folks skikk og sed,
og kunne vi framleis minnast dei gamle, gjev dei fær kvile i fred!

Gudmund Kverndalen - 2014.


Email: Gard Strøm (post@gamlegjerpen.no)