ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 25.01.2019


 

Kilde: Tingbok Bamble nr 16. 30/1-1759.

Til Strømdal Hovedgård.

FISKEKRANGEL STRØMDAL - FALKUM

Sr. Schweder produserte Hans Christensen Falkums den 10. hujus (juli) ud­stædte skrift, hvorved Hans Claussen Strømdal
og Lars Isachsøn stevnes. Fremgår: H. Chr. Falkum har i nogen år hatt felles fiskeri med Hans Claussøn Strømdal og betalte årlig
1 1/2 rdlr derfor.

Hans Claussøn og stisønnen Lars Isachsen overfalt forrige høst Hans Christensøn Falkums folk mens de fisket, og med trusler og fratog dem deres drivegarn mv.
Vidnet Hans Daniel Glaser var med Peder Stær og Ole Hanssøn ude for Hans Falkum og drev i elven paa Strømdals grund med
garn, kom Lars Isachsen med 2 mand med seg og tog garnet fra dem. Hadde øks med og en båtshage han tog garnet opp med.
Hva slags fisk: Lax og ørret. Siden drivegarnet borttaget har bare innstevnede fisket der. Tog også prammen som Hans Falkum
eied halvparten i.

Avtalt at vidnet skulle fiske hver anden aften, men Strømdalfolkene hver aften således bruge felleskabet.

Kvantitet: Fra den tid om høsten fiskeriet eller drivingen begynder og inntil den tid udpaa vinteren samme ophører. Vet ikke,
men fiskeriet begynder omtrent ved St. Hans tider og continuerer til ud i juulen, og pleyer der undertiden falde bra fisk.                                                                  

 

26. Mai 1759: Efter skriftlig accord - skulle fortsette fisket saa lenge han selv ønsket. - Den fisk der pleyer falde aarlig torde
vidnet endda give
50 rdlr for. Garnet verd 4 rdlr., prammen 2 rdl. Har hørt at Hans Strømdal bød Hans Falkum 1 rdl 1 ort for
hans halve part.
På Strømdahl-elven - Øksen skulle bruges at hugge tauget med i fall de ikke ville slippe med gode.

Vitne Cornelius Halvorsen: Forrige år 1757 fik han over 60 btt lax og ørret til­sammen paa hands part.

 

12. Mars 1760. Avsagt: Anses bevist i accordert felles fiskeri sålenge han lystede og svarte årlig t.1/2 rdlr.- Skulle miste liv og
helsen om de ikke holdt seg fra grunden.

Fortsatt fiske, for 1 1/2 års tap 16 rdl, erstatte garn 5 rdlr, bemektiget pram 1 1/2 rdl - For trusler m.v. bøte til sognets fattige 2 rdlr.

 4 rdl i saksomkostninger.

 60 btt = 308,4 kg) 1 btt = 5,14 kg.

 Avskrift: Jan Christensen.