ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 26.01.2019Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Kontakt meg på email: post@gamlegjerpen.no v/Gard Strøm.


Til Solli.
 

LITT OPPLYSNINGER OM GNR. 102 FOSSJORD, BNR. 2 SOLLI OG NOE OM DELER AV SOLLISLEKTA.

En artikkel av Gunnar Heltne.

Mine tippoldeforeldre bodde på Solli fra omkring 1863 til 1876.
I følge Terje Christensens "Gjerpen bygds historie", bind III - side 290, så ble bnr. 2 drevet sammen med bnr. 1 fra 1880.
Jeg tror at bnr. 2 Solli har vært fraflytta fra slutten av 1800-tallet.
Hans Ingebret og kona Karolina Julia (Julie) hadde, i følge yngstesønnen Einar, potetåker på Solli i 1920-åra.
På det tidspunktet var forøvrig hustuftene fremdeles godt synlige.
Nå i 2003 er ikke hustuftene lenger synlige, men innmarksområdet bærer fortsatt preg av å være dyrka mark.
Denne marka går den dag i dag fortsatt under lokalnavnet Solli-jordet.
I 2003 bærer dessuten et gammelt epletre fortsatt frukt og blir høsta årlig.
 
Tippoldeforeldra mine på Solli var farfaren og farmora til min morfar Harald H. Solli.
De het Halvor Johannessen Hørta (21/8-1831 - 5/12-1875) og Inger Johanne Christophersdatter Søndre Ødegården (Øvrum) (5/3-1832 - 25/3-1876).
De døde, etter det jeg vet, begge i en pestlignende sykdom med 3 1/2 måneders mellomrom.
4 unge gutter ble dermed plutselig foreldreløse mens den femte, Christian, så vidt jeg vet døde en tid i forvegen.
Min oldefar, Hans Ingebret Halvorsen Solli (1872-1925), var bare 3 år gammel da han ble foreldreløs.
Deretter havnet han på garden Løkenberg like ved Hørta.
Måten som denne realiteten ble "dokumentert" på var litt spesiell.
 
Da Erling Hansen Solli, sønn til Hans Ingebret og broren til morfaren min, skulle hente ei ku på en gard mellom Langerød og Skifjell i 1920-åra så snakka han naturlig nok med husbonden på garden og kona hans. Senere ble det avklart at de het Anders Martin og Kirsten. De fortalte Erling dengang at Hans Ingebret vokste opp på garden deres og at Anders Martin og Hans Ingebret var stebrødre.
Erling, født 1905, fortalte meg denne historia i 1998, året før han døde. Da husket han ikke navnet på garden, men han visste omtrent hvor den lå og trodde han skulle klare å gjenkjenne den.
Vi dro umiddelbart på biltur og kjørte fra Langerød mot Skifjell etter Erlings direktiver.
Plutselig roper Erling: "Der er det! Jeg er helt sikker". Han pekte på Løkenberg-gården.
Dette skulle vise seg å være i grevens tid for Erling døde 94 år gammel høsten 1999, et drøyt år etter bilturen.
Dessuten ble Løkenberggården ombygd og helt forandra av nye eiere fra 1999.
 
Halvor og Inger Johanne hadde følgende barn:
Karl Johan, f. 28/9-1858 på Nordre Riis
Martin, f. 7/11-1861 på Trollsåsen v/Jarseng
Christian, f. 27/11-1864 på Solli (Fossjord)
Peder, f. 31/10-1867 på Solli (Fossjord)
Hans Ingebret, f. 8/8-1872 på Solli (Fossjord)
Barna ble satt bort til ulike gardsbruk etter foreldras død i 1876.
 
I samband med at Inger Johanne kom fra Søndre Ødegården under Øvrum så har jeg en litt artig kobling.
I 1937 starta Olav Ødegaarden, f. 24/2-1912 på Søndre Ødegården, kurvflettingsverksted i Skien.
Olav ble forøvrig blind på begge øyne som ung gutt etter å ha blitt skadet under lek.
Min mor Ingebjørg og hennes mor Gerda spaserte i 1938 gjennom Skiens gater på veg til Gerdas tante,
Mina, som bodde like ved Latinskolen.
De stoppet da utenfor utstillingsviduet til Olav der de beundret den blinde håndverkerens fine produkter.
De kjente begge til at Olav var blind, men de visste ingenting om Olavs slektsforhold til min morfar Harald Solli.
Olav og Harald var tremenninger. Haralds farmor var søster til Olavs farfar og de kom fra Søndre Ødegården.
Mor besøkte forøvrig Olav og hans verksted for første gang i hennes liv for et par år siden, over 60 år etter spaserturen.
Da kjøpte hun bl.a. ei vedkorv av Olav og den er nå i daglig bruk. 
 
Da jeg i 1998 besøkte Olav Ødegården og fru Inga hadde jeg med meg to av morfars "yngre" brødre, Erling (93år) og Einar (87år).
I tillegg var Erlings kone, Borghild, også med. Erling og Einar hadde nylig fått vite at Olav var deres tremenning.
På toppen av det hele hadde Einar og Olav gått i samme klasse på Gamle Borge skole i Skauensgate på Osebakken.
Det ble et minneverdig møte der Olav og Einar ikke hadde snakka med hverandre på nærmere 80 år.
Einars umiddelbare kommentar til Olav var: "Jeg kjenner deg igjen! Du har jamen ikke forandra deg mye".
Olav svarte: "Da må jeg holde meg bra"! Hvorpå latteren runget blant de tilstedeværende.
 
Den nest yngste sønnen til Halvor og Inger Johanne Solli, Peder, vokste opp som fostersønn på Søndre Ødegården etter foreldrenes død.
Søndre Ødegården var, som før nevnt, Inger Johannes barndomshjem. Denne opplysningen fikk jeg i mars 2003 av Alfred Sollis sønn,
Ivar Høiseth Solli f. 18/2-1926, som bor i Skien.
Som en ikke unaturlig følge av dette fortalte Ivar videre at hans besteforeldre, Peder og frue, i voksen alder vanket nært sammen med
foreldrene til, før nevnte, Olav Ødegaarden. De bodde på Søndre Ødegården.
 
Så et sammendrag som informerer om Hans Ingebret Halvorsen Solli og hans etterkommere.
 
1872: SOLLI.
Hans Ingebret bodde på Solli, under Fossjord, fra han ble født 8/8-1872 til han ble foreldreløs 25/3-1876.
 
1876: LØKENBERG.
Hans Ingebret bodde på Løkenberg, Meen fra 1876 til ca. 1887 da fosterforeldrene flytta til Fløtterød.
Fosterforeldrene var Nils Jakob Jakobsen Høiset, født 1841, fra Høgset i Gjerpen og
1) Maren Karine Andersdatter, født 1852, fra Bakken v/Fossjord.
Maren Karine var fostermor for Hans Ingebret fra 25/3-1876 til 6/11-1876 da hun døde i barselfeber.
2) Karen Andersdatter, født 1857, fra Bakken v/Fossjord. Karen var en yngre søster av Maren Karine.
Hun var fostermor til Hans Ingebret fra 6/6-1878 da hun giftet seg med Nils Jakob Jakobsen Høiset.
På Løkenberg hadde også Hans Ingebrets far, Halvor Johannessen Hørta, bodd som fosterdreng fra 1838 til 1845.
Halvor Johannessen ble, som tidligere nevnt, født på Hørta, Meen i 1831.
Halvor ble foreldreløs i 1838.
Halvors fosterforeldre het Petter Hansen, født 1795, fra Porsgrunn og Anne Olsdatter, født 1797. 
Halvor hadde en yngre bror som het John og ble født i 1835. Han var i 1865 på Gravli som tjenestekar og giftet seg senere med
Ingeborg Halvorsdatter, født 1834.
De bosatte seg på Nordre Kjær der de bodde både under folketellingene i 1891 og i 1900.
De er ikke registrert med arvinger.
 
1887: SØLI.
Hans Ingebret flyttet fra Løkenberg til Søli i 1887 der han jobbet som tjenestekar.
Han ble konfirmert 2/10-1887 mens han bodde på Søli.
 
1891: BREIDABLIKK (gnr. 73, bnr. 2).
Hans Ingebret tjenestegjorde på Breidablikk under folketellinga i 1891.
 
1900: BRATSBERGGATE, PORSGRUNN.
Hans Ingebret bodde i Nordbyhuset i Bratsberggate, nå Storgata, like ved Osebakken stasjon under folketellinga i 1900.
Hans Ingebret giftet seg i 1901 med Karolina Julia Andreasdotter (1872-1955) fra Näs i Nössemark, Dalsland, Sverige.
Nössemark ligger like innafor riksgrensa øst for Tistedalen ved Halden.
Karolina Julia dro fra Nössemark til Skien i 1891. Hun jobbet som tjenestepike hos familien Landsem i Sverresgate 8 i Skien
i 10 år fram til 1901.
Karolina (Julie) og Hans fikk 6 barn - 4 sønner og 2 døtre.
Da eldstebarnet Harald ble født 6/12-1901 bodde de i Nyorkgata i Porsgrunn. Da nesteldste barn, Agnes, ble født 13/4-1904,
bodde de i Skauensgate 3 i Gjerpen, bare noen hundre meter unna. I dag er forøvrig Skauensgate en del av Porsgrunn.
Deretter bodde de pemanent i Skauensgate 3.
 
1920-åra: LØKENBERG.
De som bodde på Løkenberg i 1920-åra het Anders Martin Nilsen Fløtterød, født 1880, og Kirsten Martinsdatter Bakken, født 1892.
Anders Martin var eldste sønn av Nils Jakob Jakobsen Høiset og Karen Andersdatter Bakken.
Han vokste opp sammen med Hans Ingebret Halvorsen Solli på Løkenberg fra 1880 til 1887.
Hans Ingebret var 8 år eldre enn Anders Martin.
 
Barna til Hans Ingebret og Karolina Julia (Julie) var:
Harald (min morfar), f. 6/12-1901 - d. 1987, Grenlandsgate 8, Kjølnes
Agnes Karoline, f. 13/4-1904 - d. 1992, Bråtengate 10, Bråten
Erling Kristian, f. 8/10-1905 - d. 1999, Borgestadveien 9, Bråten
Bjarne, f. 28/11-1907 - d. 1978, Bratsbergveien 1, Hovenga
Ingrid, f. 30/11-1909 - d. 1958, Skauensgate 3, Osebakken
Einar, f. 29/11-1911 - d. 2000, Torggata 43, Herøya
 
De av søskenbarna på farssida til min morfar, og hans søsken, som ble født før 1900 var:
Anna Martinsdatter, f.1886
Kristian Martinsen, f.1888
Magnus Martinsen, f.1891
Asta Martinsdatter, f.1893
Ragna Martinsdatter, f.1896
Sigrid Martinsdatter, f.1899
Disse barna bodde i oppveksten sammen med foreldrene sine på Slettene i Eidanger.
Martin og frue flyttet i godt voksen alder til Notodden.
 
Håkon Karlsen, f.1886.
Håkon dreiv jernvare- og maleforretningen "Håkon Solli" i Porsgrunn.
Ingvald Karlsen, f.1891
Oskar Karlsen, f.1896
Disse barna bodde i oppveksten sammen med foreldrene sine på Østre Borge i Gjerpen.
 
Inga Pedersdatter, f.1893.
 
Nils Magnus Pedersen, f.1895.
Nils Magnus dreiv radio- og elektrisk forretning i Skien under firmanavnet "Magnus Solli". Nils Magnus tok utdannelsen sin i Tyskland. Firmaet ble etablert i 1925 og holdt til i Telemarksgata 2.
 
Alfred Pedersen, f.1898.
Alfred dreiv utstyrsforretning i Skien med salg av manufaktur, sengeutstyr, hvitevarer og gardiner under firmanavnet "Alfred Solli". Firmaet ble etablert i 1927 og holdt til i Rådhusgata 2.
 
Ernst Pedersen, f. ca.1901. Ernst dro til sjøs i 15-årsalderen. Han falt over bord ved havn i Sør-Amerika og druknet. Liket ble funnet og han ble gravlagt i Sør-Amerika omkring 1916.
Disse barna bodde i oppveksten sammen med foreldrene sine i Kallemsgate 8 i Skien.
 
Morfar og søskena hans hadde muligens flere søskenbarn på farssida, men jeg har bare innhenta denne informasjonen.
 
Ørsta den 6/3-2003
Gunnar Heltne.