ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 26.01.2019


Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Kontakt meg på email: post@gamlegjerpen.no v/Gard Strøm.

Andreas J. Ballestad (1894-1969)
En sann ildsjel jeg dessverre ikke rakk å bli kjent med (G.S.).

Se Ballestad(3) - hustomt.

Skifjellområdet
Lærer Andreas Ballestad var til stor hjelp som medlem av bygdebokkomiteen for Gjerpen Bygds Historie i 3 bind. Noe av hans innsamlede
materiale ble ikke brukt. Han tegnet bl.a. kart over setrene og skrev ned navnene på dem.
Her dreier det seg om Skifjell og hvor møller og sager hadde stått i gamle dager. På baksiden av arket fortalte han i detalj om sagene og
møllene i Skifjellområdet. Dette ble tegnet og skrevet den 8/3-1968. Han var altså aktiv og helt klar til det siste!

Det som er gult, skal egentlig være blått og er vann og tjenn.