ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 25.01.2019.


Amerikabrev

Fra Hans Rasmussen, Fossum den 7. mai 1848.
Overlevert Gard Strøm av Carlton Swanton for oversettelse, Ashippun 5. okt. 2013.
Skrevet i gotisk håndskrift på norsk.

(Side 1)
Kjære Svaager.
Siden her nu gives god Leilighed saa vil jeg ikke forglemme at skrive Nogle faa ord til Eder for at lade Eder Vide hvorledes vi Lever.
Da dere vil som mulig er Lenges at saa høre Hvorledes vi Lever.
Vi har Gud skjelov Alle havt En god helse til Denne tid som er Gud at takke. Vi siger Eder mange takk for det Brehv dere Sendte til os der hører vid at eder lever vel og er Friske. Alle sammen er vi Glade for at høre det.
(Side 2)
Jeg kan ogsaa fortelle dere at min Svigermoder var inde hos os da jeg skrev disse linier og hun bedede mig at jeg vil skrive Eder og spørge hvorledes bolig dere haver da hvi ikke hørede noget derav. Det ville være en Glede for os at faa høre hvorledes dere haver det der. Hører nok dere haver Kjød og Svin, men ikke om dere haver huser til dere selv eller til Kreaturene slik vi jerne Ønskede at faa vide. Jeg kan ogsaa hilse dere ifra min Svoger Lars og Kone og børn. De ere Friske alle.
(Side 3)
Jeg har ikke noget nyt at fortelle dere andet en vi haver opgivet alt haab om at komme over til Amerika. Jeg maa nu Slute min skriven med en Kjærlig hilsen til dere alle sammen. Vær saa God hils min Svoger Christen Røe med Kone og børn ifra os alle sammen og sig op ærrefrykt alle. Jeg skal og hilse dere fra Inger og sige hun er Frisk. Til Sist være hilset ifra os Ahlle sammen.

Hans Rasmussen.
Fossum den 7. Mai 1848.

Email: Gard Strøm (post@gamlegjerpen.no)