| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Trolovelser og Vielser i Tinn Præstegield 1717 - 1734
Transkribert av Gard Strøm, Brevik 2008.

Oppdatert 22.05.2017.

Det er dessverre en stor lakune i Tinn kirkebok 1734-1757.

Trol. = Trolovet = Forlovet.
Cop. = Copulert = Viet.
Noch Cop./ Trol. = "Enda en Copulering/ Trolovelse samme dag".
Cav: = Caveringsmænd = Vitner = Forlovere.
Caut. = Cautionister = Vitner = Forlovere.

4/12-1717 Trolovet Anders Sigurssøn og Groe Giermundsdaatter.
Noch Trol. Gunleck Herbiørnssøn og Groe Jonsdaatter.
6/12-1717 Cop. Knud Halvorssøn Nestegaard og Ragnild Sigursdaatter Flaatten.
Samme dag Trol. Jon Nirissøn og Siri Tovsdaatter.
7/12-1717 Trol. Tov Jørgenssøn og Signe Nirisdaatter.

3/1-1718 Cop. Gunnuf Hanssøn og Bergit Gunlechsdaatter.
Noch Cop. Anders Sigurssøn og Gro Giermundsd.
Noch Samme dag blef jeg, Jesper Achthon trolovet med Anne Pedersdaatter Green, Gud give os Lyche i Jesu nafn!
5/1-1718 (Mel) Cop. Gunleck Herbiørnssøn og Groe Jonsdaatter.
Noch Cop. Jon Nirissøn og Siri Tovsdaatter.
30/1-1718 (Hovin) Cop. Aad (Odd) Erlandssøn og Ragnil Knudsd.
14/2-1718 Blef jeg J. Achthon copuleret med min Huustroe Anne Green.
7/4-1718 Trol. Anders Thoressøn og Gro Gunnufsd.
7/5-1718 Cop. Anders Thoressøn og Gro Gunnufsd.
6/6-1718 (Hovin) Cop. Ole Sigurssøn og Margit Olvesdaatter.
8/10-1718 Trol. Torger Evenssøn og Gro Laersdaatter. (3-menninger).
1/11-1718 Trol. Ole Gunlechssøn Urdalen og Aase Pedersd. (beslektet).
5/11-1718 Trol. Niels Nielssøn og Liv Oumersd.
24/11-1718(Mel) Cop. Torger Evenssøn og Gro Laersdaatter.
3/12-1718 Trol. Ole Tostenssøn og Gunnil Olsd. (3-menninger).
2/12-1718 Cop. Ole Gunlechssøn Urdalen og Aase Pedersd. af Hovenbøyd.
6/12-1718 Trol. Herbiørn Torgerssøn og Signe Thoresdaatter.
Cautionister var: Jon Halvorssøn Saanem og Sondre Torstenssøn.
26/12-1718 Cop. Herbiørn Torgerssøn og Signe Thoresd.
29/12-1718 (Atrå) Cop. Niels Nielssøn og Liv Oumersd.
og Cop. Tov Jørgenssøn og Signe Nirisdaatter.

6/1-1719 (Atrå) Cop. Ole Tostenssøn og Gunnil Olsd. (3-menninger).
30/1-1719 Trol. Alf Gunnufssøn og Guro Jonsd.
Caut: Ole Miland og Torger Ingulsland (Ingolfsland).
6/4-1719 (Dal) Cop. Alf Gunnufssøn og Guro Jonsd. Dali.
22/4-1719 Trol. Helje Halvorssøn og Gyri Halvorsd. Velten.
1/7-1719 Trol. Ole Gunnufssøn og Borgil Olsd.
8/8-1719 (Mel) Cop. Ole Gunnufssøn Tollefsjord og Borgil Olsd.
20/10-1719 Trolovet paa Rolloug, Gregar Kittilssøn og Guro Jonsd.
Caut: Kittil og Helje Rolloug.
25/10-1719 Trol. Østen Brynnelssøn og Gro Sigursd.
7/11-1719 (Mel) Gregar Kittilssøn og Guro Jonsd.
18/11-1719 Trol. Knud Ommerssøn og Bergit Laersd.
Caut: Hellech Marum og Knud Stuvetraad.
17/12-1719 (Atrå) Trol. Atraa Præstegaard Peder Tostenssøn og Gunnil Nirisd. (gift 1721!)
Caut: Hellech Skie(?) og Gunnuf Marum.
27/12-1719 (Atrå) Cop. Knud Ommerssøn og Bergit Laersd.
og Cop. Østen Brynnelssøn og Gro Sivertsd.

8/2-1720 (Atrå) Cop. Hølje Halvorssøn og Gyri Halvorsd.
2/4-1720 (Mel) Trol. Ole Kittilssøn og Aase Sondresd. (beslektet).
14/4-1720 (Hovin) Trol. Ouen Nirissøn og Aslou Olsd.
Caut: Ole Tveten og Gunnuf Nirissøn.
Noch Trol. Gunlech Nielssøn og Ragnil Jonsd.
Caut: Ole Espeset og Knud Bergelien.
11/5-1720 Trol. Jon Hochedalen og Aasne Hellechsd.
Caut: Jon Marumsrud og Knud Stuvetraad.
20/5-1720 (Hovin) Cop. Gunlech Nielssøn og Ragnil Jonsd.
8/6-1720(Atrå) Cop. Jon Hochedalen og Aasne Hellechsd.
Noch Cop. Ole Kittilssøn og Aase Sondresd.
18/6-1720 (Atrå) Cop. Monsieur Johan Christian Suchdorph og Madselle Helvig Maria Green.
5/8-1720 Trol. Tov Halvorssøn og Guro Ommersd.
8/9-1720 (Dal) Trol. Augustinus Halvorssøn og Gro Tostensd.
Caut: Jon Sanden og Alf Dali.
Noch Trol. Torchel Saamundssøn og Agatha Levsd.
Caut: Jon Veset og Peder Saaem.
10/9-1720 Trol. Svend Olssøn og Anne Olsd.
Caut: Ole Wale(?) og Ole Røsland.
5/10-1720 Trol. Torger Herbiørnssøn og Gro Svendsd. (beslektet).
28/10-1720 (Dal) Cop. Augustinus Halvorssøn og Gro Tostensd.
31/10-1720 (Atrå) Cop. Svend Olssøn og Anne Olsd.
1/11-1720 (Hovin) Cop. Ouen Nirissøn og Aslou Olsd.
2/11-1720 (Mel) Trol. Even Jonssøn og Signe Halvorsd.
Caut: Ole og Gunlech Møllen.
3/11-1720 (Dal) Cop. Torchel Saamundssøn og Agatha Levsd.
9/11-1720 Trol. Anders Thorssøn og Gro Germunsd.
Caut: Hellech Marum og Gregar Marumsrud.
8/12-1720 Trol. Torbiørn Amundssøn og Helge Haavardsd.
Caut: Hans Carlsrud og Knud Qvistrud.
27/12-1720 (Atrå) Cop. Torgrim Olsen og Gro Halvorsd.
Noch Cop. Even Jonssøn og Signe Halvorsd.
Noch Cop. Torger Herbiørnssøn og Gro Svendsd.
Noch Cop. Tov Halvorssøn og Guro Ommersd.

2/1-1721 (Atrå) Cop. Anders Thorssøn Steensbøel og Gro Giermundsd.
11/1-1721 Trol. Knud Halvorssøn og Ambiør Gunlechsd.
Caut: Gunnuf Marum og Svend Skend(?).
2/2-1721 (Hovin) Trol. Garver Tosten Olssøn og Gro Gunlechsd. (3-menninger).
9/2-1721 (Atrå) Trol. Sigur Olssøn og Thone Amundsd.
Caut: Hellech Marum og Jon Marum.
Noch Trol. Tosten Olssøn og Thuri Herbiørnsd.
Caut: Hans Bachlien og Ole Berge.
9/2-1721 Cop. Knud Halvorssøn og Ambiør Gunlechsd.
6/4-1721 (Hovin) Cop. Tosten Olssøn og Gro Gunlechsd. (3-menninger).
10/4-1721 (Atrå) Cop. Peder Tostenssøn og Gunnil Nirisd.
Noch Cop. Sigur Olssøn og Thone Amundsd.
Noch Cop. Tosten Olssøn og Thuri Herbiørnsd.
Noch Trol. Ole Gunlechssøn og Margit Knudsd.
Caut: Ole Bache og Niels Eggerud.
Noch Trol. Ole Østenssøn og Bergit Knudsd.
Caut: Torger Geskelin(?) og Østen Ormsjord.
4/5-1721 (Atrå) Trol. Peder Olssøn Flaatten og Margit Germundsd.
Caut: Tosten Maadalen og Anders Flaatten.
9/5-1721 (Atrå) Trol. Niels Laerssøn og Sønnøf Biørnsd.
Caut: Laers Strand og Anon Hechtet(?).
Noch Trol. Ole Olssøn og Ragnil Nirisd.
Caut: Laers Rui og Knud Hocheland.
Noch Trol. Sivert Olssøn og Anne Tostensd.
Caut: Hellech Marum og Gregar Marumsrud.
29/6-1721 (Atrå) Cop. Torbiørn Amundssøn og Helge Haavardsd.
Noch Cop. Ole Østenssøn og Bergit Knudsd.
4/7-1721 (Atrå) Cop. Peder Olssøn Flaatten og Margit Germundsd.
5/7-1721 (Dal) Trol. Jon Olssøn og Aagoth Torchelsd.
Caut: Peder Hadeland og Ingebret Bøen.
2/8-1721 (?) Trol. Knud Gunnufssøn og Helge Kittilsd. (3-menninger).
7/9-1721 (Hovin) Cop. Niels Laerssøn og Sønnøf Biørnsd.
Noch Cop. Sivert Olssøn og Anne Tostensd.
25/10-1721 (Dal) Trol. Jon Ormerssøn og Agatha Gunnufsd.
Caut: Tosten Tveten og Torger Ingulsland.
Noch Trol. Ole Halvorssøn og Liv Torgersd.
Caut: Ole Dali og Torger Svalde.
30/10-1721 (Atrå) Cop. Ole Gunlechssøn og Margit Knudsd.
Noch (Mel) Cop. Jon Olssøn og Aagoth Torchelsd.
2/11-1721 Cop. Ole Olssøn og Ragnil Nirisd.
4/11-1721 (Atrå) Cop. Knud Gunnufssøn og Helge Kittilsd. (3-menninger).
Noch Trol. Ole Jonssøn og Taran Wetlesd.
Caut: Ole Tollefsjord og Ole Biørnssøn
23/11-1721 (Atrå) Trol. Gunnuf Torgerssøn og Aasil Torchelsd. (Aase ved vielsen.)
Caut: Torger Rui og Hellech Halgrimssøn.
2/12-1721 Trol. Hellech Svendssøn og Gro Jonsd.
Caut: Ole Waale og Augustinus Bachlien.
20/12-1721 (Atrå) Cop. Halvor Olssøn og Aslou Johannisd. fra Hovenbøyd.
26/12-1721 (Mel) Cop. Gunnuf Torgerssøn og Aase Torchelsd.
27/12-1721 (Dal) Cop. Jon Ormerssøn og Agatha Gunnufsd.
Noch Cop. Ole Halvorssøn og Liv Torgersd.
27/12-1721 (Atrå) Cop. Hellech Svendssøn og Gro Jonsd.
Noch Cop. Ole Jonssøn og Taran Wetlesd.

24/1-1722 Trol. Kittil Sivertssøn og Karen Olsd.
Caut: Ole Halvorssøn Luuraas og Herbiørn Svalestuen.
28/2-1722 Trol. Niels Torchelssøn og Anne Gunnufsd.
Caut: Anders Flatten og Østen Ormsjord.
21/3-1722 Trol. i Præstegaarden Torger Samuelssøn og Gro Halvorsd.
Caut: Tov Fæten og Jon Skenaansen(?)
28/3-1722 (Atrå) Cop. Kittil Sivertssøn og Karen Olsd.
16/4-1722 (Atrå) Cop. Niels Torchelssøn og Anne Gunnufsd.
26/4-1722 (Hovin) Trol. Tosten Torgerssøn og Karen Laersd.
Caut: Kittil Jørrisdal og Jon Graver.
og Cop. Torger Samuelssøn og Gro Halvorsd.
29/5-1722 Trol. Askier Jonssøn og Aslou Thoresd.
Caut: Aarsteen Svindbild(?) og Hellech Ulleren.
14/5-1722 (Hovin) Cop. Tosten Torgerssøn og Karen Laersd.
24/6-1722 (Dal) Trol. Torgrim Halvorssøn og Guro Levorsd. (Beslegtet).
Caut: Leuf Waaer og Ole Dalen.
15/7-1722 Trol. i Præstegaarden Jon Olssøn Dalen og Helge Høljesdatter.
Caut: Ole Jonssøn Mollie og Ole Kittelssøn Rollaug.
3/10-1722 Cop. Jon Olssøn Dalen og Helge Høljesdatter.
18/10-1722 (Atrå) Trol. Niels Høljessøn og Gro Guldmunsd.
Caut: Østen Soler og Tov Skamberg.
Noch Trol. Ole Torssøn og Bergit Olsd.
Caut: Brynnel og Kittil Luuraas.
24/10-1722 (Dal) Trol. Ole Halvorssøn og Gunnil Leufsdatter.
Caut: Jon Saaem og Jon Wesæt.
12/11-1722 (Atrå) Cop. Ole Thorssøn og Bergit Olsd.
14/11-1722 (Atrå) Cop. Askier Jonssøn og Aslou Thoresd.
15/11-1722 (Atrå) Trol. Ole Torchelssøn og Liv Ørjansdaatter.
Caut: Hellech Lislerud og Ole Jonssøn Bøen.
17/11-1722 Trol. Gunlech Torchelssøn og Gyri Halvorsd.
Caut: Hellech Marum og Torjus Houchaas.
21/11-1722 (Mel) Trol. Ole Evenssøn og Aagoth Wetlesd.
Caut: Ole Houchenæs og Jon Rollaug.
Samme dag Atrå Prestegaard. Trol. Gunnuf Sivertssøn og Siri Laersd.
Caut: Germund Hechtvet og Ole Hvaale.
22/11-1722 (Dal) Cop. Torgrim Halvorssøn Bøen og Guro Levorsd. (Beslegtet).
og Cop. Ole Halvorssøn Saaem og Gunnil Leufsdatter.
26/12-1722 (Atrå) Cop. Gunnuf Sivertssøn og Siri Laersd.
27/12-1722 (Mel) Cop. Ole Evenssøn og Aagoth Wetlesd.
27/12-1722 (Atrå) Cop. Niels Høljessøn og Gro Guldmunsd.

8/1-1723 (Atrå) Cop. Ole Torchelssøn og Liv Ørjansdaatter.
13/1-1723 (Atrå) Trol. Ole Knudssøn og Live Gresd.
Caut: Ole Ormdalen og Alf Hoppegaard.
19/1-1723 Trol. Povel Sigurssøn og Taran Olsd.
Caut: Hellech Marum og Svend Skeie.
16/3-1723 (Atrå) Trol. Halvor Tovssøn og Aslou Gunnufsd.
Caut: Ole Ormdalen og Gunnuf Torgerssøn.
22/3-1723 (Atrå) Cop. Povel Sigurssøn og Taran Olsd.
14/5-1723 Trol. i Præstegaarden Hans Johannissøn og Gro Olsd.
Caut: Laers Strand og Hellech Ulleren.
27/5-1723 (Atrå) Cop. Gunlech Torchelssøn og Gyri Halvorsd.
10/6-1723 (Atrå) Cop. Halvor Tovssøn og Aslou Gunnufsd.
14/6-1723 (Atrå) Cop. Hans Johannissøn og Gro Olsd.
15/9-1723 (Atrå) Trol. Hans Olssøn og Bergit Jonsd.
Caut: Hans Hoppegaard og Hans Avrem(?).
2/10-1723 (Dal) Trol. Ole Tostenssøn og Guri Kittilsd.
Caut: Jon Saaem og Augustin Tveten.
7/10-1723 Trol. Jon Østessøn og Gunne Nirisd.
Caut: Hellech Marum og Laers Strand.
8/10-1723 Trol. Laers Strand og Ragnil Olsd.
Caut: Hellech Marum og Jon Ulleren.
9/10-1723 Trol. paa gaarden i Hovindbøyd, Gunlech Helleborg og Gunil Sigurdsd.
Caut: Anon Bøen og Ole Øverbache.
10/10-1723 (Hovin) Trol. Torbiørn Saaum og Margit Olsd.
Caut: Jon Graver og Halvor Bresæt.
11/11-1723 Trol. paa Røllag, Trugels Germundssøn Goudestad og Gurine Nielsd. (Beslektet i 2. og 3. ledd).
Caut: Peder og Jon Hadeland.
14/11-1723 (Atrå) Cop. Hans Olssøn og Bergit Jonsd.
20/11-1723 (Dal) Cop. Ole Tostenssøn og Guri Kittilsd.
5/12-1723 (Atrå) Cop. Jon Østessøn og Gunne Nirisd.
11/12-1723 Trol. i Præsteg., Niels Olssøn Miland og Gro Østensd. (3-menninger).
Caut: Niels og Ole Gunnufssønner Miland.
12/12-1723 (Hovin) Cop. Gunlech Helleborg og Gunil Sigurdsd.
og Cop. Torbiørn Saaum og Margit Olsd.
13/12-1723 Trol. i Præsteg. Rolf Evenssøn og Ragnil Jonsd.
Caut: Matths Røsland og Hans Nestegaard (?).
og Trol. Knud Ougenssøn og Helge Torchelsd.
Caut: Gunlech Bachejord og Hans Johannessøn.
27/12-1723 (Mel) Cop. Trugels Germundssøn Goudestad og Gurine Nielsd.
og Cop. Niels Olssøn Miland og Gro Østensd.
28/12-1723(Atrå) Cop. Rolf Evenssøn og Ragnil Jonsd.

1/1-1724 (Hovin) Trol. på Graver, Kittil Dommerrud og Bergit Kittilsd.
Caut: Tosten Ødegaarden og Jermund Graver.
7/1-1724 (Atrå) Cop. Lars Larssøn Strand og Ragnil Olsdaatter.
8/1-1724 Trol. Halvor Kittilssøn og Ingebor Ørjansd.
Caut: Hellech Marum og Ole Omdalen.
30/1-1724 (Hovin) Cop. Kittil Dommerrud og Bergit Kittilsd.
2/2-1724 (Atrå) Cop. Knud Ouenssøn og Helge Torchelsd.
5/2-1724 (Dal) Trol. Jon Gregarssøn og Bergit Gunnufsd.
Caut: Peder Hadeland og Torger Ingulsland.
27/2-1724 (Atrå) Trol. Stener Hochenes og Thuri Jermundsdaatter.
Caut: Hellech Marum og Ole Hochenes.
25/3-1724 (Atrå) Cop. Halvor Kittilssøn og Ingebor Ørjansd.
25/3-1724 (Atrå) Trol. Ole Halvorss. og Signe Halvorsd.
Caut: Ole Knuds. og Ole Halvorss. Luuraas.
25/3-1724 (Atrå) Trol. Sondre Nirissøn og Gro Hansd.
Caut: Ougen og Knud Nirissønner.
30/3-1724 (Atrå) Cop. Stener Olss. Hochenes og Thuri Jermundsd.
30/3-1724 Trol. udj Præstegaarden Ole Pederssøn Bache og Rønnoug Kittilsd.
Caut: Ole Bøen og Brynnil Rui.
8/4-1724 (Dal) Cop. Jon Gregarssøn og Bergit Gunnufsd.
23/4-1724 Trol. Gunnuf Olssøn Eggerud og Lisbeth Torchelsdatter.
Caut: Jan Bøen og Nils Øyeland.
23/4-1724 Trol. Halvor Sivertssøn og Gro Torgersdatter.
Caut: Brynnel Rui og Alf Olssøn.
7/5-1724 Trol. i Præstegaarden Torgrim Biørntuft og Signe Gregardsdatter.
Caut: Østen Biørtuft og Tosten Bergen.
26/5-1724 Cop. Ole Pederssøn Lisleroud og Rønou Kittilsd.
27/5-1724 Trol. paa Graver Tov Knudssøn og Liv Olsd.
Caut: Halvor Bøen og Torger Samuelssøn.
28/5-1724 (Hovin) Cop. Ole Halvorss. og Signe Halvorsd.
6/6-1724 (Atrå) Cop. Gunnuf Olssøn Eggerud og Lisbeth Torchelsdatter.
22/6-1724 (Atrå) Cop. Halvor Sigurssøn Sønstebøe og Gro Torgersdatter.
1/7-1724 Trol. paa Graver Knud Nirissøn og Aslou Halvorsd.
Caut: Hans Midgaarden og Ouen Nirissøn.
2/7-1724 (Hovin) Cop. Tov Knudssøn og Liv Olsd.
2/7-1724 (Hovin) Cop. Sondre Nirissøn og Gro Hansd.
2/7-1724 Trol. i Præstegaarden Ole Pederssøn og Margit Hansd. Carlsrud.
Caut. Carl Lien og Jon Solves.
23/9-1724 (Hovin) Trol. Halvor Tostenssøn og Siri Pedersdaatter.
Caut: Hans Midgaarden og Kittil Jørrisdal.
30/9-1724 (Dal) Trol. Sigur Gunnufssøn og Rannou Leufsd.
Caut. Jon Wesæt og Ole Wantvet.
30/9-1724 Trol. paa Rollag Ole Halvorssøn Lyngflaat og Guro Tostensd.
Caut: Jon Tovssøn og Jon Olssøn Rollag.
1/10-1724 Trol. i Præstegaarden Hans Jonssøn og Gro Hellechsd.
Caut: Hans Nestegaard og Gregar Marum.
15/10-1724(Hovin)Cop. Halvor Tostenssøn og Siri Pedersdaatter.
21/10-1724 Trol. i Præstegaarden Gregar Herbiønssøn Berge og Guro Olsd.
Caut: Ole Jonssøn Miland og Tosten Berge.
22/10-1724 (Atrå) Trol. Halvor Jonssøn Marum og Agathe Hellechsdaatter.
Caut: Ole og Gregar Marum.
28/10-1724 Trol. i Præsteg. Tosten Kittilssøn Apelen (Apalen) og Karen Torgersd.
Caut: Knud Bache og Brynnel Rui.
29/10-1724 (Dal) Trol. Tosten Kraasso og Aslou Levorsdaatter.
Caut: Ingebret Bøen og Herbiørn Wesæt.
29/10-1724 (Mel) Cop. Torgrim Biørntuft og Signe Gregardsdatter.
1/11-1724 (Hovin) Cop. Knud Nirissøn og Aslou Halvorsd.
6/11-1724 (Dal) Cop. Sigur Gunnufssøn og Rannou Leufsd.
18/11-1724 (Dal) Cop. Tosten Kraasso og Aslou Levorsdaatter.
25/11-1724 (Atrå) Cop. Halvor Jonssøn Marum og Agath Hellechsdaatter.
26/11-1724 Trol. paa Jørrisdal Ole Endressøn og Helge Olsd.
Caut: Hans Midgaarden og Jon Graver.
23/12-1724 Trol. i Præstegaarden Laers Jonssøn og Gro Jonsd.
Caut: Hans Nestegaard og Matths Røsland.
26/12-1724 Trol. i Præsteg. Jørgen Amundssøn Normand og Bergit Guldmundsd.
Caut: Hans Nestegaard og Hellech Ulleren.
27/12-1724 (Mel) Cop. Gregar Berge og Guro Olsd.
29/12-1724 (Atrå) Cop. Hans Jonssøn Rollag og Gro Hellechsd.
29/12-1724 (Atrå) Cop. Tosten Kittilssøn og Kari Torgersd.

1/1-1725 (Atrå) Cop. Ole Halvorssøn Lyngflaat og Guro Tostensd.
17/1-1725 Trol. i Hovenbøyd Halvor Gunlechssøn og Ragnil Olsd.
Caut: Østen Saaum og Ouen Nirissøn.
25/2-1725 (Hovin) Cop. Halvor Gunlechssøn og Ragnil Olsd.
5/4-1725 (Atrå) Cop. Jørgen Amundssøn Normand og Bergit Guldmundsd.
22/4-1725 (Mel) Cop. Ole Andressøn og Helge Olsd. af Hovenbøyd.
22/4-1725 (Atrå) Cop. Laers Jonssøn og Gro Jonsd.
7/10-1725 (Hovin) Trol. Ole Omdalen og pige Gyri Germundsdaatter.
Caut: Arve Haavenbøle og Halvor Styerud.
7/10-1725 (Hovin) Trol. Knud Hanssøn og Asloug Olvesd.
Caut: Jon Rising og Arve Hovinbøle.
7/10-1725 (Hovin) Trol. Knud Halvorssøn og Anne Clemmensdatter.
Caut: Halvor Bresæt og Knud Bergelien.
13/10-1725 (Pr.gd) Trol. Gunlech Samuelssøn og Guri Sigursdaatter.
Cav: Ouen Øvrebache og Torger Samuelssøn.
18/11-1725 (Atrå) Cop. Knud Bergelien og Anne Clemensdaatter af Hovundbøyd.
19/11-1725 (Pr.g.) Trol. Aaval Svenssøn Bernaas og Gunnil Jonsdaatter.
Caut: Hans Nestegaard og Hellech Ulleren.
25/11-1725 Trolovet paa Graver før predichen Tof Stenerssøn Qverndalen og Gro Torchelsd.
Caut: Jon Rising og Jan Nirissøn Graver.
8/12-1725 (pr.g.) Trol. Knud Tostenssøn Mordalen og Ragnil Sigursdaatter.
Caut: Knud Hocheland (?) og Niels Marum.
9/12-1725 (Atrå) Cop. Ole Omdalen og pige Gyri Germundsdaatter.
28/12-1725 (Atrå) Cop. Aaval Svenssøn Bernes og Gunnil Jonsdaatter Ulleren.

1/1-1726 (Hovin) Cop. Gunlech Samuelssøn og Guri Sigursdaatter.
1/1-1726 (Hovin) Cop. Tof Stenerssøn Qverndalen og Gro Torchelsd.
1/1-1726 (Hovin) Cop. Knud Hanssøn og Asloug Olvesd.
3/1-1726 (Atrå) Cop. Knud Tostenssøn Mordalen og Ragnil Sigursdaatter.
4/1-1726 (Pr.g.) Trol. Ole Sigurssøn Øverbache og Bergit Kittilsdaatter fra Høvenbøyd.
6/1-1726 (Pr.g.) Trol. Sigur Jonssøn og Guro Nirisdaatter.
13/1-1726 Trol. paa Lilleland før prædichen, Aaval Olssøn og Margit Olsd.
14/2-1726 Trol. paa Lilleland Halvor Jonssøn Hvammen og Kari Jonsdaatter.
14/2-1726 (Atrå) Cop. Aaval Olssøn og Margit Olsd.
10/3-1726 (Atrå) Cop. Sigur Jonssøn og Guro Nirisdaatter.
17/3-1726 (Hovin) Cop. Ole Sigurssøn Øverbache og Bergit Kittilsdaatter.
4/4-1726 (Atrå) Cop. Jon Svenssøn Bernaas og Aagot Gunnufsdaatter.
11/4-1726 (Atrå) Cop. Halvor Jonssøn Hvammen og Kari Jonsdaatter.
13/4-1726 Trol. paa Graver Tof Knudssøn Graf og Bergit Hansdaatter.
21/4-1726 Trol. paa Rollaug Peder Germundssøn og Siri Østensdaatter.
9/5-1726 Trol. paa Lilleland Peder Anderssøn og Margit Jonsdaatter.
15/5-1726 Trol. paa Lilleland Knud Sigurssøn og Signe Christensdaatter.
26/5-1726 (Atrå) Trol. Ouen Høljessøn og Joran Olsdaatter.
27/5-1726 (Mel) Cop. Peder Germundssøn Goudstad og Siri Østensdaatter.
2/6-1726 (Mel) Cop. Tof Knudssøn og Bergit Hansdaatter fra Hovenbøyd.
5/6-1726 Trol. paa Lilleland Ener Olssøn ”Rene Flemmen”(?) fra Nummedal og Aase Gunnufsdaatter.
10/6-1726 (Mel) Cop. Ouen Høljessøn og Joran Olsdaatter.
13/6-1726 (Atrå) Cop. Peder Anderssøn og Margit Jonsdaatter.
13/6-1726 (Atrå) Cop. Knud Sigurssøn og Signe Christensdaatter.
2/7-1726 (Atrå) Trol. Jon Tostenssøn Sanden og Gro Hansdaatter.
4/8-1726 Cop. Jon Tostenssøn Gransherrit og Gro Hansdaatter.
27/9-1726 Bleven i Atraa Præstegaard Copulerede vælædle Hr. Capitain Ole Budde og Petronelle Kirstine Pedersdaatter Green,
som hafde tilladelse at maatte Copuleres i huset uden foregaaende Trolovelse.
3/11-1726 Trol. Østen Kittilssøn Øverbache og Ingebor Olsdaatter.
4/11-1726 Trol. paa Lilleland Østen Jonssøn og Bergit Jonsdaatter.
4/11-1726 Trol. paa Lilleland Taral Olssøn og Gunnil Larsdaatter.
9/11-1726 Trol. paa Lilleland Haavar Herlofssøn Skindbild(?) og Gunnil Jonsdaatter.
25/11-1726 Trol. paa Lilleland Ole Pederssøn Grimerud og Lif Tostensdaatter.
8/12-1726 (Hovin) Cop. Østen Kittilssøn Øverbache og Ingebor Olsdaatter.
30/12-1726 (Atrå) Cop. Østen Jonssøn og Bergit Jonsdaatter.
30/12-1726 (Atrå) Cop. Taral Olssøn og Gunnil Larsdaatter.

3/1-1727 Cop. Ole Pederssøn Grimerud og Lif Tostensdaatter.
7/1-1727 (Atrå) Cop. Haavar Herlofssøn og Gunnil Jonsdaatter.
5/4-1727 Trol. Degnen Ole Schorbech med Karen Olsdatter.
24/5-1727 Trol. paa Graver Thore Olssøn Bache og Ingebor Olsdaatter.
29/5-1727 (Atrå) Cop. Degnen Ole Schorbech med Karen Olsdatter.
21/6-1727 Trol. paa Jørrisdal Torchel Pederssøn og Ingebor Tostensdaatter.
24/6-1727 (Dal) Trol. Sigur Goutessøn og Helge Andreasdaatter.
20/7-1727 (Dal) Cop. Sigur Goutessøn og Helge Andreasdaatter.
27/7-1727 (Atrå) Cop. Torchel Pederssøn og Ingebor Tostensdaatter af Hovenbøyd.
17/8-1727 (Mel) Trol. Biørn Nirissøn og Margit Hansdaatter af Hovenbøyd.
27/9-1727 (Atrå) Cop. Thore Olssøn Bache og Ingebor Olsdaatter af Hovenbøyd.
25/10-1727 (Atrå) Cop. Biørn Nirissøn og Margit Hansdaatter af Hovenbøyd.
25/10-1727 (Pr.g.) Trol. Vetle Nirissøn og Gro Olsdaatter.
9/11-1727 (Dal) Trol. Torchel Halvorssøn Lyngflaatt og Gro Taralsdaatter.
16/11-1727 (Atrå) Trol. Johannes Thronssøn og Signe Biørnsdaatter.
22/11-1727 Trol. paa Lilleland Østen Gunnufsen Øverland med Agate Nielsdaatter.
22/11-1727 Trol. Tof Høljessøn Rollaug med Lif Olsdaatter.
26/12-1727 (Mel) Cop. Johannes Thronssøn og Signe Biørnsdaatter.
27/12-1727 Trol. Tosten Nielssøn Espesæt med Bergit Halvorsd.
28/12-1727 (Mel) Cop. Østen Gunnufsen med Agate Nielsdaatter.
28/12-1727 (Mel) Cop. Tof Høljessøn Rollaug med Lif Olsdaatter
29/12-1727 (Atrå) Cop. Vetle Nirissøn Gollo og Gro Olsdaatter.

25/1-1728 Trol. Halvor Sigurssøn Skibdalen og Aslou Nielsdaatter.
7/2-1728 (Dal) Cop. Torchel Halvorssøn Lyngflaatt og Gro Taralsdaatter.
15/2-1728 Cop. Tosten Nielssøn Espesæt med Bergit Halvorsd. af Hovenbøyd.
21/3-1728 (Atrå) Cop. Halvor Sigurssøn Skibdalen og Aslou Nielsdaatter Eygrund.
2/5-1728 Trol. Tof Giøsdals qvinde Trol. før prædiken paa Lilleland. Torger Jonssøn og Aslou Olsdaatter.
23/5-1728 Trol. paa Gørrisdal, Ole Olvessøn Tveten og Liv Jermundsdaatter.
12/6-1728 Trol. paa Lilleland, Tiøstol Christenssøn og Gunnil Biørnsdaatter.
Caut: Jon Tofssøn og Ougen Høljessøn Rølloug.
20/6-1728 (Hovin) Cop. Ole Olvessøn Tveten og Liv Jermundsdaatter.
11/7-1728 (Atrå) Trol. Gunnuf Gunnufsen Lofthuus og Asloug Jonsdaatter.
Caut: Knud Hestvold og Svend Skye(?).
24/7-1728 (Mel) Cop. Tiøstol Christenssøn og Gunnil Biørnsdaatter.
7/8-1728 (Atrå) Cop. Gunnuf Gunnufsen Lofthuus og Asloug Jonsdaatter Ulleren.
8/8-1728 (Atrå) Cop. Torger Jonssøn Tverberg og Aslou Olsdaatter Luuraas.
15/8-1728 Trol. Gunnuf Herbiørnssøn med Asloug Brynilsdaatter Hoffshuus(?).
Caut. Knud Husevold og Ole Waale.
1/11-1728 Trol. paa Graver før Prædiken. Torgrim Torbiørnssøn og Ingebor Andersdaatter Aarstaaen(?).
Caut: Kittil Jørrisdal og Germund Graver.
13/11-1728 Trol. paa Lilleland Ole Hanssøn og Elisabeth Taralsdaatter af Dael sogn.
Caut: Torger Svolde(?) og Torger Enung.
19/11-1728 (Atrå) Cop. Gunnuf Herbiørnssøn med Asloug Brynilsdaatter Hoffshuus(?).
4/12-1728 Trol. paa Lilleland Ole Guldbrandssøn og Asloug Olsd.
Caut: Hellech Ulleren og Vetle Gollo.
5/12-1728 Trol. paa Grønsiøe Ole Torgerssøn Mæland og Margit Østensd.
Caut: Peder Hadeland og Peder Goudestad.
6/12-1728 Trol. i Præstegaarden Halvor Knudssøn Wastvedt og Bergit Sigursd. Asleset. Som havde Kongl. tilladelse at maate
samles i Ægteskab end dog de var hinanden i 3. Lige leed beslægtede.
Caut: Jon Rising og Knud Espeland.
11/12-1728 Trol. i pr.g. (prestegården) Svend Larssøn og Aslou Høljesdaatter.
Caut: Hans Nestegaard og Gunnuf Hofshuus(?).
11/12-1728 Trol. i pr.g. Knud Knudssøn Marum og Agoth Jermundsd. Hechtvedt(?).
(Tremenninger). Caut: Hellech og Østen Ulleren.
26/12-1728 (Dal) Cop. Ole Hanssøn og Elisabeth Taralsdaatter.
27/12-1728 (Mel) Cop. Ole Torgerssøn Mæland og Margit Østensd.

1/1-1729 (Atrå) Cop. Svend Larssøn og Aslou Høljesdaatter.
1/1-1729 (Hovin) Cop. Torgrim Torbiørnssøn og Ingebor Andersdaatter Aarstaaen(?).
2/1-1729 (Atrå) Trol. Halvor Østenssøn Sølen og Signe Herlofsd.
Caut. Matths Røsland og Aavald Bernaas.
12/1-1729 (Atrå) Cop. Ole Guldbrandssøn og Asloug Olsd.
18/1-1729 (Atrå) Cop. Knud Knudssøn Marum og Agoth Jermundsd. Hechtvedt(?).
6/2-1729 (Atrå) Cop. Halvor Østenssøn Sølen og Signe Herlofsd.
6/3-1729 (Atrå) Trol. Ole Amundssøn og Guri Olsdaatter.
Caut: Gunnuf Eggerud og Ole Jonssøn.
9/3-1729 (Atrå) Trol. Alf Sigurdssøn og Guro Herlofsdaatter.
Caut: Niels Øysland og Halvor Sønstebøe.
10/4-1729 (Atrå) Cop. Ole Amundssøn Bøen og Guri Olsdaatter Eggerud.
10/4-1729 (Atrå) Trol. Niels Gunlechssøn Bøen og Guri Olsdaatter Olufstad(?)
Caut: Torger Rui og Halvor Sønstebøe.
18/4-1729 (Hovin) Cop. Halvor Knudssøn Wastvedt og Bergit Sigursd. Asleset.
1/5-1729 (Atrå) Trol. Tosten Guldbrandssøn og Kari Jonsdaatter Hvammen.
Caut: Hellech Mourud og Østen Brynneland.
5/6-1729 (Atrå) Cop. Niels Gunlechssøn Bøen og Guri Olsdaatter.
7/6-1729 (Hovin) Trol. Herbiørn Kittilssøn Jørresdal og Ingebor Arvesdaatter.
Caut: Ole Omdalen og Ole Øvrebache.
2/7-1729 (Hovin) Cop. Herbiørn Kittilssøn Jørresdal og Ingebor Arvesdaatter.
2/7-1729 (Atrå) Cop. Alf Sigurdssøn Bjørnerud og Guro Herlofsdaatter.
5/7-1729 Trol. paa Rolloug Hølje Jonssøn og Gunnil Hansdaatter.
Caut: Jon Tofssøn Rolloug og Hans Olssøn Sandvigen.
5/7-1729 Trol. paa Holviig paa Møestrand Ole Olssøn Juviig med Eli Sigursd.
Caut: Peder Hadeland og Jon Saaem.
30/7-1729 Cop. Tosten Guldbrandssøn og Kari Jonsdaatter Hvammen.
1/11-1729 (Hovin) Trol. i Præsteg. Ole Olssøn Røsland og Kari Ormersdaatter.
Caut: Niels Espeland og Brynel Rui.
og Trol. Kittil Jermundssøn Hechtvedt med Guro Jonsdaatter.
Caut: Hellech Ulleren og Aaval Bernaas.
5/11-1729 Trol. i Præsteg. Svend Jonssøn Gaarden med Helge Torchelsdaatter.
Caut. Niri Gollo og Gunlech Bechjord.
21/11-1729 (Mel) Cop. Hølje Jonssøn og Gunnil Hansdaatter.
21/11-1729 Trol. i Præstg. Alf Olssøn og Svanou Hellechsdaatter.
Caut: Ole Røsland og Niels Gunlechssøn Bøen.
27/11-1729 (Dal) Cop. Ole Olssøn Juviig med Eli Sigursd.
3/12-1729 (Atrå) Cop. Svend Jonssøn Gaarden med Helge Torchelsdaatter Skrindebache.
og Cop. Kittil Jermundssøn Hechtvedt med Guro Jonsdaatter.
26/12-1729 (Atrå) Cop. Alf Olssøn og Svanou Hellechsdaatter.
27/12-1729 (Atrå) Cop. Ole Olssøn Røsland og Kari Ormersdaatter.

21/1-1730 Trol. i Præsteg. Ole Larssøn med Signe Tofsdatter, hvilke saasom hun og hands forrige qvinde var i 3die leed beslektede,
hafde Kongl. tilladelse til Egteskab, dateret Kiøbenhafns Slot den 21 Octobr. 1729. Deris Caution var: Halvor Styerud og Ole Omdalen.
Noch (og) Herbiørn Taralssøn Biørntuft med Torbiør Simensdatter.
Caut: Guldbrand Ormsjord og Knud Aslesæt.
28/1-1730 Trol. i Præstegaarden. Stener Gunufss. Tveten og Aase Olsdaatter.
Caut: Augustinus Baglien og Ole Halvorssøn Svelde?
2/2-1730 (Atrå) Trol. Tosten Torgrimssøn og Ingebor Nirisdaatter af Vestfiorden.
Caut: Ole Hochenæs og Kittil Gierdal.
26/2-1730 (Atrå) Trol. Østen Svendssøn Waalund? og Anne Jermundsdaatter, som hafde Kongens bref at maatte Ekte hinanden, enddog de var i 3die leed beslegtede.
Caut: Herbiørn Svalestuen og Ole Gunlechsrud.
4/3-1730 (Atrå) Cop. Ole Larssøn og Signe Tofsdatter.
5/3-1730 (Dal) Cop. Stener Gunufssøn Tveten og Aase Olsdaatter.
23/3-1730 Trol. paa Lilleland, Mons. Jacob Quislin og min søster Sophie Posth.
26/3-1730 (Mel) Cop: Herbiørn Taralssøn Biørntuft og Torbiør Simensdatter.
29/3-1730 (Atrå) Trol. i kirken, Gunlech Olssøn og Kari Halvorsdaatter Lien.
Caut: Ole Grimsrud og Iver Backhuus.
29/3-1730 Noch siden paa Lilleland, Knud Gundmundssøn og Jorand Olsdaatter.
Caut: Jermund Berge og Hans Carlsrud.
1/4-1730 Trol. paa Lilleland, Jon Amundssøn og Ragnil Jonsdaatter.
Caut: Torjer Rui og Germund Lillejorden.
22/4-1730 Trol. i Præstegaarden, Elef Sigurssøn og Gro Tostensdaatter.
Caut: Halvor Jermundssøn Styrud og Ole Nirissøn Omdalen.
23/5-1730 (Atrå) Cop: Monsr. Jacob Quislin og min søster Sophie Posth.
15/6-1730 (Atrå) Cop: Knud Gundmundssøn (Guldmundssøn) og Jorand Olsdaatter.
og Cop: Gunlech Olssøn og Kari Halvorsdaatter.
24/6-1730 Trol. i Atraa Præstegaard, Ole Torgerssøn Rui og Gro Gunlechsdaatter Bøen.
Caut: Jon Bøen og Knud Bache.
25/6-1730 (Atrå) Trol. Jens Knudssøn fra Nummedal og Anne Knudsdaatter.
Caut: Ole Hagaard? og Torbiørn Haaversrud?
26/6-1730 (Atrå) Cop: Østen Svendssøn Waalund og Anne Jermundsdaatter Berge.
29/6-1730 (Atrå) Cop: Elef Sigurssøn og Gro Tostensdaatter.
22/7-1730 Trol. paa Lilleland, Brynnil Luuraas og Guri Olsdatter.
Caut: Kittil Luuraas og Torger Tverberg.
29/7-1730 Trol. i Præstegaarden, Niels Jonssøn og Joran Olsdaatter.
Caut: Laers Høymyyr og Ole Espeland.
17/9-1730 (Dal) Trol. Tosten Sigurssøn Saem? og Gunnil Torbiørnsdatter.
Caut: Peder Hadeland og Jon Saem?
14/10-1730 (Dal) Cop. Tosten Sigurssøn Saem? og Gunnil Torbiørnsdatter Helvig?
14/10-1730 (Hovin) Trol. Tosten Svendssøn med Aasel Nærisdatter fra Hoven Annex.
Caut: Tof Knudssøn Rui og Ole Halvorssøn Vaalund.
15/10-1730 (Mel) Cop. Tof Torjussøn med Ragnil Larsdatter Bratterud fra Hoven Annex, som tilforn var trolovede d. 16. Septris.
indværende aar paa Atraae Præstegaard idj nærværelse af Deris Cautionister som var Svend Skeye? og Torgrim Ovstøe?
20/10-1730 (Atrå) Cop. Ole Torgerssøn Rui og Gro Gunlechsdaatter Bøen som var udj andet leed beslegtede.
og Cop: Brynnil Jonssøn Luuraas og Guri Olsdatter.
21/10-1730 Cop. Gundbiørn Hanssøn Carlsrui med Svanoug Torgersdatter Store Rui som tilforn d. 27. Aug. sistleden var trolovede udj
Nærværelse af deris Caut: som var Halvor Synste Bøe og Niels Gunlichssøn.
Samme dag (Atrå) Trol. i Atraae Hoved kirche, Knud Olssøn Luuraas med Rønnough Svensdatter Bernaas.
Caut: Jon Tverberg og Aavol Bernaas.
24/10-1730 (Atrå) Cop. Niels Jonssøn og Joran Olsdaatter.
26/10-1730 (Atrå) Cop. Jens Knudssøn fra Nummedal og Anne Knudsdaatter Qvistrud?
11/11-1730 (Mel) Trol. Knud Hanssøn Berge og Joran Helgesdatter.
Caut: Jon Berge og Ougun Rollaug.
19/11-1730 (Atrå) Trol. Helge Erichssøn med Joran Helgesdatter.
Caut: Østen Rui og Sven Midbøen.
noch (og) Østen Nielssøn Eggerud med Ingebor Jensdatter Mælie?
Caut: Hellich Ulleren og Østen Vaalund.
7/12-1730 (Atrå) Cop: Tosten Svendssøn Rui med Aasel Nærisdatter af Hoven annex.
10/12-1730 (Atrå) Trol: Thoer Knudssøn med Gunner? Taraldsdatter.
Caut: Niels og Laers Jenssønner.
27/12-1730 (Mel) Cop: Knud Hanssøn Berge og Joran Helgesdatter.
Samme dag (Atrå) Cop. Knud Olssøn Luuraas med Rønnou Svensdatter Bernaas.
27/12-1730 (Atrå) Cop. Gunnuf Larssøn og Groe Jansdatter.

11/1-1731 (Atrå) Cop. Thoer Knudssøn med Gunner? Taraldsdatter.
11/1-1731 Cop. Østen Nielssøn Eggerud med Ingebor Jensdatter Mælie?
21/1-1731 (Mel) Trol. Hellech Hellechssøn Marem med Gunil Jonsdatter Rølla.
Caut: Torger Eners. og Hans Janssøn Rølla.
10/3-1731 Trol. Hans Jonssøn Hvammen. (Hun er ikke nevnt! Ikke forloverene heller!)
8/4-1731 (Atrå) Trol. Tor Halvorssøn med Ragnil Sigursdatter.
Caut: Ole Olessøn og Helge Skaarbøe.
11/4-1731 (Atrå) Cop. Hellech Hellechssøn Maaremsrud? og Gunil Jonsdatter Rollag.
15/4-1731 (Mel) Trol. Knud Biørtuft? med Ragnil Helgesdatter
Caut: Østen Jonssøn og Ole Miland.
12/4-1731 (Atrå) Cop. Hans Jonssøn Hvammen med Aslou Olsdatter.
22/4-1731 (Atrå) Trol. Guldbrand Marem og Taran Kittilsdatter.
Caut: Ole og Taral Marem.
22/4-1731 (Atrå) Trol. Tof Jonssøn Tverberg og Karj Hansdatter.
Caut: Guldbrand Sønstebøe og Ole Dali.
21/4-1731 Trol. Taral Uveruj? med Oste Sigursdatter.
Caut: Gunlech Fossem og Ole Øverbache.
13/5-1731 (Atrå) Trol. Giermund Stegerud og Signy Nielsdatter.
Caut: Ole Omdalen og Tosten Espesæt.
15/5-1731 (Mel) Trol. Østen Biørtuft? med Ronnev Halvorsdatter.
Caut: Peder Jøndstad og Herbiørn Biørtuft?
15/5-1731 (Mel) Cop. Knud Østenssøn Biørtuft? med Ragnil Helgesdatter
19/5-1731 (Hovin) Cop. Taral Uveruj? med Oste Sigursdatter.
7/6-1731 (Atrå) Cop. Guldbrand Marem og Taran Kittilsdatter.
10/6-1731 (Dal) Cop. Østen Biørtuft? med Ronnev Halvorsdatter.
14/6-1731 (Atrå) Cop. Tof Jonssøn Tverberg og Karj Hansdatter Carlsrud.
og Cop. Toer Halvorssøn med Ragnil Sigursdatter Kaabensruj?
11/7-1731 (Atrå) Cop. Giermund Stegerud og Signy Nielsdatter Espesæt.
16/9-1731 (Hovin) Trol. Germund Høysæt og Anne Olsd.
Caut: Ole Omdalen og Od Ruj.
14/10-1731 (Atrå) Trol. Halvor Tofss. Skorberg og Margit Torgrimsdatter.
Caut: Tof Aasen og Ole Røsland.
27/10-1731 (Dal) Trol. Leulv Gunlichss. Soem og Aaste Jonsdatter Soem.
Caut: Tosten Tveten og Torkil Fosten?
1/11-1731 (Hovin) Cop. Germund Høysæt og Anne Olsd.
4/11-1731 (Atrå) Trol. Østen Knudss. Marem med Helge Olsdatter Marem.
Caut: Hellich og Jon Marem.
og Trol. Ole Torjuss. og Sigri Nærisdatter.
Caut: Halvor Sønstebøe og Gunlech Bøejord.
10/11-1731 Trol. Gunlech Knudss. og Lisbet Nielsd. Øyeland.
Caut: Toer Knudss. og Ole Amundss.
16/11-1731 (Atrå) Cop. Halvor Tofss. Skorberg og Margit Torgrimsdatter.
18/11-1731 (Mel) Trol. Niels Olss. Sichedal med Margit Andersdatter Vaachen?
Caut: Østen Grønske og Truels Goudstad.
29/11-1731 (Dal) Cop. Leulv Gunlichss. Soem og Aaste Jonsdatter Soem.
28/12-1731 (Atrå) Cop. Østen Knudss. Marem med Helge Olsdatter Marem.
30/12-1731 (Atrå) Cop. Ole Torjuss. Brækhuus og Sigri Nærisdatter Gollo.

10/2-1732 (Atrå) Cop. Gunlech Knudss. og Lisbet Nielsd. Øyeland.
29/2-1732 Trol. Niels Nielssøn Øyeland og Gunnild Jonsdatter Møllie.
Caut: Østen Eggerud og Ole Kittilssøn Rollaug.
30/3-1732 (Hovin) Trol. Hølje Larsen Brattrud og Aagodt Nielsd. Eggerud.
Caut: Niels Bratterud og Torkild Ruchstaaden?
5/4-1732 Trol. Hellech Svendssøn Bæernaas med Barbara Knudsdatter Bache.
Caut: Arnold Ulleren og Hans Apelen.
3/5-1732 Trol. Ougund Jonssøn med Toran Hellichsdatter.
Caut: Svend Skeyr og Sigur Huusevold.
4/5-1732 Cop. Niels Nielssøn Øyeland og Gunnil Jonsdatter.
25/5-1732 Hølje Larsen Brattrud og Aagodt Nielsd. Eggerud.
3/6-1732 (Atrå) Trol. Ole Torgierssøn Ruj og Ingeborrig Hansdatter Carlsrud.
Caut: Gunnuv Hanssøn og Halvor Sønstebøe.
7/6-1732 Trol. Østen Gunnufssøn Øvereland med Aaste Olsd.
Caut: Østen Grønskie og Niels Dahle.
7/6-1732 (Atrå) Cop. Ougund Jonssøn med Toran Hellichsdatter.
23/6-1732 (Atrå) Cop. Hellech Svendssøn Bæernaas med Barbara Knudsdatter Bache.
24/6-1732 (Dal) Trol. Niels Nielssøn Giøsdahl og Helge Jonsdatter Rolloug.
Caut: Hans Jonssøn Rolloug og Gregar Sæbred?
6/7-1732 (Atrå) Trol. Ougun Pederssøn med Margit Hellechsdatter.
Caut: Hellech Marem og Ougen Jonssøn Marem.
7/7-1732 (Atrå) Cop. Ole Torgierssøn Ruj og Ingebor Hansdatter Karlsrud.
17/9-1732 Trol. Gundlek Olssøn Svalche? med Tore Tostensdatter.
Caut: Jon Saaem og Laurs Saaem.
28/9-1732 (Hovin) Trol. Helje Nirissøn og Gurj Andersdatter.
Caut: Aaugen Øverbache og Halvor Øverbache.
28/9-1732 Trol. med Kongel. allernaadigst tilladelse, Torjus Olssøn Grave og Aagodt Jonsdatter.
Caut: Sondre Midgaarden og Tor Grav.
25/10-1732 (Atrå) Cop. Holje Nirissøn og Gyrj Andersdatter.
26/10-1732 (Atrå) Trol. Ole Torkildssøn Bøen og Tore Olsdatter Eggerud.
Caut: Gunnuf Eggerud og Hans Hvammen.
27/10-1732 Cop: Østen Gunnufssøn Øvereland med Aaste Olsd. Mieland.
27/10-1732 Cop. Gundlek Olssøn Svalche? med Tore Tostensdatter Tvedten.
28/10-1732 Cop. Niels Nielssøn Giøsdahl og Helge Jonsdatter Rolloug.
30/10-1732 Trol. Østen Halvorssøn Gjøsdahl med Birgit Olsdatter Røsland.
Caut: Knud Giøsdahl og Ole Rosland.
2/11-1732 (Hovin) Cop. Torjus Olssøn Grave og Aagodt Jonsdatter Hvammen.
og Trol. Ole Thovsen Ohvdalen og Helge Thorsdatter Ruj.
Caut: Tosten Ruj og Thor Søndre Ruj.
17/11-1732 Trol. Torgeir Gislesen Lien med Margit Svendsdatter Midbøe.
Caut: Laers Midbøe og Gunnuf Larsen.
20/11-1732 Trol. Ole Ørjanssøn med Anne Knudsdatter Bache.
Caut: Østen Waalund og Gullich Bærnaas.
27/11-1732 Trol. Ole Gunnufsen med Liv Tostensen Tvedten.
Caut: Ole Gunnufsen og Gregar Herbiønssøn.
23/11-1732 (Dal) Trol. Torgier Torgrimsen Berge med Gyrj Østensdatter Biørtuft.
Caut: (Ikke nevnt).
20/12-1732 Trol. med Kongel. allernaadigst tilladelse Niels Hellechsen Marum og Ingebor Jermundsdatter Hegtvedt.
Caut: Hellech Hellechsen Marum og Knud Hegtvedt.
27/12-1732 (Dal) Cop. Torgeir Torgrimsen Berge med Gyrj Østensdatter Biørtuft.
28/12-1732 Cop. Torgeir Gislesen Lien med Margit Svendsdatter Midbøe.
og Cop. Østen Halvorssøn Gjøsdahl med Birgit Olsdatter Røsland.
30/12-1732 (Hovin) Cop. Ole Thovsen Urdalen og Helge Thofsdatter Ruj.

25/1-1733 (Atrå) Trol. Ole Apalen med Gunnild Gudmundsdatter.
Caut: Hans Apalen og Knud Gunnufsen Gunlechsrud.
1/2-1733 (Mel) Cop. Ole Gunnufsen med Liv Tostensdatter Tvedten.
3/2-1733 (Atrå) Cop. Niels Hellechsen Marum og Ingebor Jermundsdatter Hegtvedt.
2/4-1733 (Dal) Trol. Thor Sigursen Soem med Guroe Joensdatter.
Caut: Joen Halvorssen og Peder Evensen Soem.
5/4-1733 (Atrå) Trol. Niels Nirisen med Guro Torstensdatter?
Caut: Sigur Olssøn og Niels Joensøn.
og Cop. Ole Apalen med Gunnild Gudmundsdatter Gullechsrud.
17/4-1733 (Atrå) Cop. Ole Hansen Berge med Ragnil Sigursdatter Aslesæt.
20/4-1733 (Atrå) Cop. Ole Ørjansen med Anne Knudsdatter Bache.
17/5-1733 (Atrå) Cop. Niels Dali med Anne Aarstensdatter.
26/5-1733 (Dal) Cop. Tore Sigursen og Guro Hansdatter.
og Trol. Torjgius Sigursen med Aslaug Taralsdatter.
Caut: Jon Wersæth? og Lars Soem.
12/7-1733 (Hovin) Trol. Jermund Stegerud og Gro Knudsdatter Nestvedt.
Caut: Halvor Hare? og Tosten Espesæt.
og Trol. Halvor Enersen Drønnerud? og Ragnild Olsdatter.
Caut: Ole Omdahlen og Ole Uhvdahlen.
19/7-1733 (Atrå) Trol. Osmund Pedersen og Gunnhild Høljesdatter.
Caut: Ole Pedersen og Tosten Hvammen.
20/9-1733 (Mel) Trol. Østen Torgeirsen Ingulsland med Gunnhil Gundleksdatter Berge.
Caut: Ole Miland og Jon Berge.
27/9-1733 (Atrå) Cop. Alv Bøen med Margit Knudsdatter Bøen.
10/10-1733 Trol. Peder Kade…. og Turj Haagenæs.
Caut: Ole Haagenæs og Jon Olsen Rølloug.
17/10-1733 Trol. Halvor Kitilsen Giøsdahl med Groe Gunnufsdatter Øverland.
Caut: Jon Apeland og Sigur Næsit.
18/10-1733 (Atrå) Trol. Tov Jørgensen med Helge Torkildatter Skaarbæch.
Caut: Jens Qviserud? og Torbiøn Haamarsrud.
1/11-1733 (Hovin) Cop. Jermund Halvorsen Bergmand og Gro Knudsdatter Nestvedt.
8/11-1733 (Dal) Cop. Østen Torgeirsen Ingulsland med Gunnhil Gundleksdatter Berge.
og Cop. Torjgius Sigursen Berge med Aslaug Taralsdatter.
og Trol. Torbiørn Torgeirsen Ingulsland med Groe Pedersd. Hadeland.
Caut: Gunnuf Øverland og Østen Grønlid?
8/11-1733 (Mel) Cop. Osmund Pedersen og Gunnhild Høljesdatter Medgardsdalen?
15/11-1733 (Atrå) Trol. Brynild Østensen med Liv Giermundsdatter Tveten fra Hoven annex.
Caut: Hans Apeland og Halvor Kitilsen Rustan.
20/11-1733 Trol. Ole Toressøn Dal med Giertrud Herlosdatter.
Caut: Ole Jonsjordet og Knud Luuraas.
21/11-1733 (Atrå) Cop. Halvor Kitilsen Giøsdahl med Groe Gunnufsdatter Øverland.
22/11-1733 (Atrå) Cop. Tov Jørgensen med Helge Torkildatter Skaarbæch.
28/11-1733 (Hovin) Cop. Halvor Enersen Drønnerud og Ragnild Olsdatter.
6/12-1733 (Mel) Trol. Greger Gregersen ”Stuvtraen”? med Gunnil Jonsdatter Rolla.
Caut: Torger Enung og Hans Rolla.
og Trol. Jan Leulfssøn Maar og Aase Olsdatter Vemork.
Caut: Ole Gunnufssøn Berge og Tosten Olssøn Vaatved?
27/12-1733 (Dal) Cop. Jan Leulfssøn Maar og Aase Olsdatter Vemork.
og Cop. Torbiørn Torgeirsen Ingulsland med Groe Pedersd. Hadeland.

1/1-1734 (Hovin) Cop. Brynild Østensen med Liv Giermundsdatter Tveten fra Hoven annex.

Det er dessverre en stor lakune i Tinn kirkebok 1734-1757.

© Gard Strøm.