ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.Kjær 8 - Kjær søndre
Gammelt løpenr. 407b. Senere 118/8.

Utskilt fra Kjær(7) i 1836.

Adresse i dag: Børsesjøv. 154, 3719 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Tyge Torsen til Lars Tygesen, dat. 5., tinglyst 12. januar 1813."
"Skifte efter Lars Thygesen, hvorved dette brug er udlagt stervboenken Gunhild Gundersdatter, dat. 17. september 1830, tinglyst 4. mai 1831."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 7, afholdt 2. nov., tinglyst 7. des. 1836."
"Skjøde fra Gunhild Gundersdatter til stedsønnen Tyge Larsen, dateret 19. november, tinglyst 7. desember 1836."

G.br., selveier
Thyge Larsen Kjær
fra Kjær(7) f. 8/7-1818 d. 8/6-1891 på Kjær, s.a. Lars Thygesen Kjær.
g. 31/10-1839 m. Ingeborg Gregersdatter fra Tveten under Rising f. 27/8-1820 d. 16/12-1886 på Kjær, d.a. Greger Aslaksen.
1. Lars Tygesen f. 14/12-1839 på Kjær. Emigrerte til N. Amerika som ungkar den 13/4-1861. Druknet der i en mølledam. Ugift.
2. Gunnar Thygesen f. 8/1-1842 på Kjær. Overtok gården.
3. Maren Thygesdatter f. 26/7-1844 på Kjær d. 14/4-1925 i Frognerv. 19 ("Kjær kolonial"), som husholderske.
4. Jørgen Thygesen f. 17/9-1846 på Kjær. Se Tveten under Rising.
5. Andreas Thygesen f. 6/9-1850 på Kjær d. i Skien 26/5-1917 g.m. Kirsten Marie Nilsdatter fra Kausanrød under Grini f. 3/9-1857 d. 4/1-1910 i Kallemsg. i Skien.
    I folketellingen 1900 for Skien skrev han seg for Andreas Tygesen Kjærra. Senere Andreas Thygesen. De bodde i Ole Kallemsgate i 1900. Han var sagarbeider og filemester. Gravlagt i Gjerpen.
    Barn 1. Ingeborg Thygesen f. 12/10-1886 d. 21/7-1953. Ugift.
    Barn 2. Trygve Thygesen (bankbokholder) f. 14/9-1891 d. 22/10-1918 g. i Borgestad kapell 1/9-1917 m. Aslaug Kittilsen Ballestad fra Ballestad(55)
f. 18/9-1896 d. 29/11-1982, d.a. Ketil Kittilsen.
    Trygve Thygesen bodde i Ole Kallemsg. 21 i Skien. I kirkeboken står det at han døde av lungebetennelse. Gravlagt i Gjerpen.
6. Marie Thygesdatter f. 29/3-1853 på Kjær g.m. Kristian Hansen. Se nedenfor.
7. Ole Thygesen f. 11/12-1855 på Kjær d. 8/3-1873 av tæring.
8. Kristian Thygesen f. 21/2-1859 på Kjær d. 12/1-1932 i Gjerpen g. i Gjerpen 16/8-1884 m. Maren Sofie Knudsdatter fra Åmot f. 2/5-1859 d. 12/2-1937 i Gjerpen. Gravlagt på Gjerpen.
    Kristian Thygesen hadde eget hus i Mælagata 16 i Skien fra før 1910. Tidligere bodde de i Duestien, siden i Frognerveien hvor han hadde foretning. Siden produserte han blekk for salg.
    Barn 1. Inga Marie Thygesen (Inga Sokka) f. 6/8-1885 i Duestien i Skien g.m. Andreas Ellingsen Sokka. Se Rising Terrasse 37. Ingen barn.
    Barn 2. Knut Thygesen f. 23/5-1889 i Duestien (far var da laborant) d. 11/6-1952 g.m. Randi f. 4/4-1889 d. 25/7-1990. Bodde noen år på Gråten, men flyttet siden til Bakken i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
    Barn 3. Laura Othilie Thygesen f. 21/12-1892 på N. Brekkejordet (Frognerv.) i Skien (far var da "kjøbmand") d. 29/3-1922 av tuberkulose. Ugift. Gravlagt på Gjerpen.
    Barn 4. Tengell Thygesen Kjær (Tengel Kjær) f. 28/10-1894 i Frognerv. i Skien (far var da "kjøbmand"). Se Rising Terrasse 17B.
    Barn 5. Gunvald Kjær Thygesen (Gunvald Thygesen) f. 13/1-1897 på N. Brekkejordet i Skien (Frognerveien. Far var da også kjøpmann). Se Rising Terrasse 81.
    Barn 6. Judith Gjertrud Thygesen f. 16/10-1899 i Frognerv. i Skien (far var da også Kjøpmann) d. 8/12-1979. Konfirmert i Skien 5/12-1915 med adresse Torvg. 22.
    Judith Thygesen bodde mange år i Sverige som kontordame. Ugift. Flyttet tilbake til Skien. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
    Barn 7. Maud Karny Thygesen (Maud Thygesen) f. 16/10-1903 i Frognerv. i Skien (far var da fremdeles kjøpmann) d. 27/10-1981 g.m. Simon Lund fra S. Lund f. 3/3-1894 d. 10/9-1958. Se Rising Terrasse 27.
9. Anne Larine Tygesdatter f. 29/12-1861 på Kjær.
Br. 1836.

Aase Larsdatter, Thyges søster (29) bodde her i 1845. Det gjorde også hans tante (faster), Kirsti Tygesdatter(59)
med føderåd. 

I 1891 var Martin Jørgensen Kjær f. 1880 i tjeneste her.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

407b

Kjær søndre

Thyge Larsen

1 hud

2 daler - 0 ort - 8 skillingMatrikkelgrunnlaget 1865.

Kjær. Eier: Thyge Larsen Matr.no: 125/ Løbeno: 407B
Ager og dyrkede Eng: 75 maal ganske god Leirmuld
Naturlig England ved Gaarden: 3 sknd simpelt Starhøe langs Bøssesøe (siv, rørgrass).
Udslaater og Fjeldslaatter: Svar: Nei
Udsæd: 2 Td. Havre, 1/2 Td Byg, 1/2 Td. Hvede, 4 Td. Poteter
Avling: 14 Td. Havre, 8 Td. Byg, 1 3/4 Td. Hvede, 12 Td., Poteter, 56 Skpd. Hø (1 skipund = ca. 539 kg)
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 4 Faar Vinterfødes.
Gaardens Havnegang: Svar: Havn neppe for 1 Ko.
Skov til Husbrug? Svar: Halvt til Brænde.
Mere end almindelig let- eller tungbrugt? Svar: Letbrugt
Frostlændt eller behæftet med andre Mangler? Svar: Nei
Udyrket Jord skikket til Opdyrkning: Svar: Nei
Let eller vanskelig adkomst til vei, sø eller Afsætningssted? Svar: 1/2 mil lidt tung og simpel Vei til Skien.
Haves Fiskeri eller anden Hærlighed? Svar: Nei
Hvorlædes dyrket? Svar: Temmelig godt
Nuværende Skyld: 2 Daler 8 Skilling
Forslag til Skyld: 2 daler 1 skilling


 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

407b

Kjær

Thyge Larsen

1 daler - 4 ort - 9 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

8

407b

Kjær

Kjær søndre

Tyge Larsen

2 - 0 - 8

4 mark 84 øre


G.br., selveier

Gunnar Tygesen Kjær
herfra f. 8/1-1842 d. 18/5-1895 på Kjær.
Br. i 1891. Ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Tyge Larsens arvinger til Gunnar Tygesens dødsbo, dat. 21. des. 1896, tingl. 9. januar 1897."
"Skifte efter Gunder Tygesen, hvorved dette brug for 12.000 kr. er udlagt Kristian Hansen, dat. 17. des. 1896, tingl. 9. jan. 1897."

G.br., selveier
Kristian Hansen Kjær
(”Krestian Skauen”) fra Follaug(4) f. 26/12-1848 d. 6/2-1919 på Kjær, s.a. Hans Christensen Skauen.
g. 26/5-1885 m. Marie Tygesdatter Kjær herfra f. 29/3-1853 d. 7/3-1910 på Kjær, d.a. Tyge Larsen Kjær.
1. Hans Tomas Kjær f. 4/10-1886 på Kleiva i Skien. Se nedenfor.
2. Ole Martinus Kjær f. 4/4-1890 på Kleiva i Skien. Bodde på Søtvedt i Solum.
3. Ingeborg Marie Kjær f. 22/1-1893 på Kleiva i Skien g.m. Ole O. Sneltvedt fra Sneltvedt(7). De bodde i Frognerv. 19 og drev der forretningen "Kjær kolonial".
Br. 1897.

Det er litt spesielt at Kristian ble kalt for "Krestian Skauen". Han var riktignok født på Skauen under Bratsberg, men
han vokste opp på Follaug og bodde der til han giftet seg i 1885. Han var nok en sterk personlighet.


Brudebilde av Kristian og Marie Kjær.                                      Familiebilde med barna (fra venstre), Ingeborg Marie, Hans og Ole.
Begge originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

8

Kjær

Kjær søndre

Kristian Hansen

4 mark 84 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Kjøpekontrakt fra Kristian Hansen Kjær til sønnen Hans Kr. Kjær for kr. 15.336,00, hvorav for løsøre kr. 3000, dat. 12. april 1911,
tinglyst 12. mars 1919."
"Skjøte fra Kristian Hansens arvinger ifølge paategnet attest og fuldmakt til, samt dermed til medarving Hans Kristiansen Kjær,
for kr. 12.336, som er avgjort paa den i Kjøpekontrakten anførede maate, dateret sept. 1919, tinglyst 27. sept. 1919."


Kristian "Skauen" Kjær på vei fra Sneltvedt mot Frogner. Karen bak er trolig Per Frogner (farfar til Willy). Utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

G.br., selveier

Hans Tomas Kristiansen Kjær herfra (Hans K. Kjær) f. 4/10-1886 i Skien d. 31/10-1954 på Kjær.
g1g 18/3-1911 m. Ragna Sofie Jørgensdatter fra Kjær(1) f. 16/12-1888 d. 28/5-1927, d.a. Jørgen Amundsen Kjær.
g2g 16/12-1933 m. Gunhild Olette Venstøp fra Venstøp(10) ”Buslåtten” f. 3/7-1890 d. 20/12-1934, d.a. John Knudsen Venstøp.
1. Kristian Johannes Kjær f. 20/9-1911. Overtok gården.
2. Jørgen Kaare Kjær f. 23/4-1913. Se Eikåsen. Etter 20 år der bygde han hus på utskilt hustomt i Kjær skog ved Åmot. Siljanv. 131, 3719 Skien.
3. Martin Kjær f. 28/11-1917. Se Kjær(7).
4. Ingebjørg Margareth Kjær f. 10/4-1919 d. 9/3-2006. Bodde i Gamlegrensa. Ugift.
Br. 1911.

Han skrev seg ofte for Hans K. Kjær. Alle barna er fra 1. ekteskap.


Brudebilde av Hans og Ragna Kjær. Utlånt av Solbjørg Realfsen.


Hans Kjær (1886-1954) og hans første kone Ragna Sofie Jørgensdatter Kjær (1888-1927). Originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelningsforretning avholdt 12., tingl. 14. juli 1920, hvorved til Olaf J. Berg er utskilt "Fredheim" av skyld 1 mark 20 øre (bnr 21)."

Hans K. Kjær solgte i 1923 en part av eiendommen som ble kalt ”Myra” (118/21) til Gregorius Olsen Kjær.

"Skylddelingsforretning avholdt 6/9-1929, tingl. 27/9-1929, hvorved til Ole Brynhildsens barn er utskilt "Roheim" (118/23) av skyld 0 mark 03 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 22/2-1932, tingl. 26/2-1932, hvorved til Anton Rimstad er utskilt "Briskestua" (118/24) av skyld 0 mark 07 øre."

"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalselskapet pant for kr. 145.-, dateret henholdsvis aug. 1926 og 31/8-1931, tinglyst 29/4-1932."

"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Ragna Sofie Kjær og gjenlevende mann Hans K. Kjær, hvorved dette bruk er utlagt
enkemannen for kr. 14.000.-, mot at tilsvare følgende panterettsutlegg:
1. Kristian Johannes Kjær, Adresse Folkestad, Gvarv kr. 460,48.
2. Jørgen Kaare Kjær f. 23/4-1913 v/ verge lærer O. Sporastøyl, Gjerpen kr. 460,48.
3. Martin Kjær f. 28/1-1917 v/ samme verge, kr. 460,47.
4. Ingebjørg Margrethe Kjær f. 10/4-1919 v/ samme verge, kr. 460, 47.
Tilsammen kr. 1841,90, dateret 28/11-1933, tinglyst 1/12-1933.

"Ektepakt mellem frk. Gunhild Olette Johnsen Venstøp og g.br. Hans Thomas Kristiansen Kjær, hvorved særeie oprettes,
dat. 11/12-1933, tingl. 22/12-1933."


Dødsannonsen etter Hans Kjærs 2. kone.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelningsforretning avholdt 13/4-1935, tinglyst 26/4-1935, hvorved til fru Marie Halvorsen er utskilt "Skogly" av skyld 0 mark 03
øre (118/25.)"

G.br., selveier
Kristian Johannes H. Kjær (Kristian Kjær) herfra f. 20/9-1911 d. 23/12-1998.
g. i Borgestad kirke 1943 m. Bergljot Alvilde Limi fra Tufte(32) "Bjørklund" f. 24/1-1916 i Granheim på Skotfoss d. 28/1-1993, d.a. papirfabrikkarbeider Laurits Kristoffer Limi.
1. Ragnar Kjær f. 1944. Overtok gården.
2. Marit Liv Kjær f. 1948. Bosatt i Drangedal.
Br. 1950.


Kjær søndre. Fra venstre: Bnr 8, 7 og 1. Flyfoto fra ca. 1958. Eier: Ragnar Kjær.Bergljot og Kristian Kjær. Begge originalfoto utlånt av
Sonja og Ragnar Kjær.

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

8

Kjær søndre

Kristian H. Kjær

3 mark 42 øre

118 29 Heimtun ditto 0 mark 03 øre
118 30 Fjelly ditto 0 mark 03 øre


Bonde, fengselsbetjent, selveier
Ragnar Kjær
herfra f. 1944.
g. 2/7-1968 m. Sonja Rasmussen fra Kvelde i Hedrum f. 1946 i Hetland, Høyland på Jæren, Rogaland, d.a. Harry Rasmussen og Margit Serine f. Soma.
Forlovere: "Fengselsbetjent Bjørn Benterud i Skien og husmor Ragnhild Wolden, Mæla, Skien."
1. Geir Kjær f. 1969.
2. Iren Kjær. f. 1973.
Br. 1973.

Da Sonja og Ragnar giftet seg var han fengselsbetjent, mens Sonja var ekspeditrise ved en kjøttforretning.
Sonja ble født på Åmøy i Hetland kommune i Rogaland. Foreldrene flyttet til Soma da hun var bare 3 måneder
gammel. I 1949 flyttet familien til gården Hafstad ved Grimstad. Til Lista i 1952 og til Kvelle i Hedrum i 1954.

På denne gården har Sonja Kjær dyrket økologiske grønnsaker av mange slag i flere år. Gårdsutsalg hele uka.
Nytt bygg til dette formål med egne kjølerom
og kjøreport oppført i 2016.


Sonja og Ragnar Kjær. Originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Sameie med Kjær(1) fra 1964.

Denne gårdens eiere har siden Tyge Thorsen Kjær sin tid, eid en teig syd for Toras Hytte som var en part
av den gamle husmannsplassen ”Griniteigen” under S. Grini.

Ragnar og Sonja Kjær eier også nedre Gaupåsen seter og har ei hytte i området.


Hjemme hos Sonja og Ragnar Kjær. Foto: Gard Strøm 7. september 2012.


Kjær bnr. 8. Foto: Gard Strøm 25 april 2013.

Bnr 1 lengst syd og bnr 8 i nord. 

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Griniteigen og del av Kjæråsen.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) post@gamlegjerpen.no