Luksefjell Kirke    Til startsiden "Gamle Gjerpen".

 
 Gravstøttene
 
Luksefjell Kapell. Foto: Jan Christensen.  Kirkebyggingskomiteen:
 Erik Olsen Ballestad.
 Jacob Olsen Venstøp
 Erik J. Cappelen (Borgestad)

 Den første kirkesanger:
 Knud Evensen fra Nord-Aurdal
 Lærer i Mo og Luksefjell siden 1855.

  Den første kirkeverge:
 
Lars Olsen Sætre fra 1859.


 

 

 

Luksefjell kapell eller anneks-kirke, som det også ble kalt, hadde lenge vært ønsket
av beboerne i området. I 1856 ble det foretatt et manntall fra Vassend i sør til Solum i nord for å understreke behovet for et gudshus i den nordligste del av Gjerpen. Den 5. august 1857 ble det ved kongelig resolusjon gitt tillatelse til å oppføre kirken. Grunneieren, kammerherre Herman Løvenskiold, skjenket grunn til både kirkebygg og kirkegård. Løvenskiolds egne leilendinger skulle hogge og drive fram det bygningstømmeret og andre materialer som trengtes. Den opprinnelige bygningen var noe enklere enn den vi kjenner i dag med bl.a. et lavere klokketårn. Kapellet ble innviet den 3. november 1858.
Først et par år etter innvielsen ble det innstalert varmeovn i kirken. I 1873 donnerte assessor Otto Løvenskiold penger til nytt og høyere tårn, samt en større og bedre kirkeklokke. I 1874 skjenket hans bror, Adam Løvenskiold altertavlen.
Kirken har 104 sitteplasser.