ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Seljord Kirkebog 2

Fødte oc Døbte børn 1689 - 1713

Avskrevet av G.S. 2020.

Oppdatert 07.08.2020

Søketips: Hold nede CONTROL og trykk F.


Andre fødte og døpte i Seljord

| 1654 - 1686 | 1689 - 1713 |
| 1714 - 1725 | 1725 - 1736 | 1725 - 1736 | 1737 - 1743 | 1744 - 1755 | 1755 - 1814 |
 


Nøyaktige datoer mangler på 1. side i kirkeboka. Kun måned og årstall kan leses. Barnets navn er her skrevet i Fet tekst med punktum bak, for lettere lesbarhet.
Dessuten har jeg til slutt ført opp barnets fulle navn i normalisert form (bokmål - unnskyld, Seljord!). Dette for lettere treff i nettsøk senere. De tidligste datoer
er kun dåpsdatoer. Når presten senere begynner å skrive fødselsdato, vil det stå "f." (født) foran datoene. G.S.

 


Se Originalen på Digitalarkivet.

dbt. Jan. 1689. Swend Osmundsen oc Guro Torchelsdatters søn Even. - Even Svendsen.

dbt. Jan. 1689. Jon Oppebøens oc Guro Gundersdatters daatter Thore. - Thore Jonsdatter.

dbt. Jan. 1689. Ole Udgaardens oc Kirstj Clemmetsdatters daatter Margit. - Margit Olsdatter.

dbt. Jan. 1689, i Fladals Kircke: Sundre (Sondre) Hougstuets oc Halge Nerisdatters datter Helge. - Helge Sondresdatter.

dbt. Jan. 1689 i Ommisdal. Halvor oc Birgit Rindes daatter Margit. - Margit Halvorsdatter.

dbt. Jan. 1689 i Ommisdal. Torwild oc Asgier Hødals Søn Wetle. - Vetle Torvildsen.

dbt. Jan. 1689 i Ommisdal. Gunder oc Gundwor Harangs søn Jon. - Jon Gundersen.

dbt. Jan. 1689 i Ommisdal. Tosten oc Gundbiør Ofrebøes Ingebor. - Ingeborg Torstensdatter.

dbt. Feb. 1689 (Seljord). Tow Ouensøns oc Joran Olsdatters Oluf. - Ole Tovsen.

dbt. Feb. 1689. Anders oc Margit Rønnings Wetle. - Vetle Andersen.

dbt. Feb. 1689. Thord oc Marj Aasens søn Siufwer. - Sivert Thorsen/ Søren Thorsen.

dbt. Feb. 1689. Biørn oc Signe Sundbøes Oluf. - Ole Bjørnsen.

dbt. 9/3-1689. Oluf oc Margit Rydningens Erich. - Erik Olsen.

dbt. 9/3-1689. Svenung oc Birgit Breckes datter Thore. - Thore Svennungsdatter.

dbt. 24/3-1689. Ole Michelsen oc Aasilds søn Halwor. - Halvor Olsen.

dbt. 24/3-1689. Iwer oc Margit Aamods søn Oluf. Dette waar hiemmedøbt. - Ole Iversen.

dbt. 10/4-1689. Tollef Waalsæt af Ordal oc Liw Guttormsdatters barn Agatha. Fadd: Gunnild, Tow Midbøens qnd., Ole Swanejords daatter, Anders Klomsæt.
- Agatha Tollefsdatter.

dbt. 12/4-1689. Guttorm oc Birgit Garwigs daatter Birgit. - Birgit Guttormsdatter.

dbt. 14/4-1689. Oluf oc Anne Edingsaases søn Helje. - Helje Olsen.

dbt. 15/4-1689. Oluf oc Ronnou Nattedals daatter Asgier. - Asgier Olsdatter.

dbt. 22/4-1689. Tormo oc Birthe Koltweds søn Oluf. - Ole Tormodsen.

dbt. 4/5-1689. Abigael. et uecte barn, Faderen Hans Knoph Fendrich, moderen Liw Endresdatter, som anden gang Locket af samme.
- Abigael Hansdatter.

dbt. 21/5-1689. Christian oc Anne Elswams Niels. - Niels Christiansen.

dbt. 21/5-1689. Taran. et u-ecte barn, Faderen Tollef Andersøn Soldat, Moderen Sigrj Torbiønsdaatter, to ganger tilforn (tidligere) Locket i Winnie.
- Taran Tollefsdatter.

dbt. 2/6-1689. Kolbiørn Hansøns oc Aslou Pedersdatters søn Oluf. - Ole Kolbjørnsen.

dbt. 24/6-1689. Oluf oc Aasild Windswats søn Ewen. - Even Olsen.

dbt. 24/6-1689. Erick Olsøn Adsbøens(?) daatter Helge. - Helge Eriksdatter.

dbt. 30/6-1689. Jens oc Margit Strands Aslou. - Aslaug Jensdatter.

dbt. 13/7-1689. Halvor oc Ingeborg Raadstuens Asgier. - Asgier Halvorsdatter.

dbt. 21/7-1689. Thord oc Ingeborg Manembs søn Jens. - Jens Thorsen.

dbt. 21/7-1689. Thord oc Liw Udgaards daatter Ronnou. - Rønnaug Thorsdatter.

dbt. 1/8-1689.  Halwor Knudsøns oc Marj Stenersdaatter Birgit. - Birgit Halvorsdatter.

dbt. 26/8-1689. Wraal oc Aslou Fremgaardens søn Oluf. - Ole Vraalsen.

dbt. 15/9-1689. Giermund oc Margit Biørges daatter Karj. - Kari Gjermundsdatter.

dbt. 5/10-1689. Anders oc Margit Klomsæts daatter Aslou. - Aslaug Andersdatter.

dbt. 5/10-1689 i Fladdal. Ansteen oc Suneis Søn Ewen. - Even Anstensen.

dbt. 6/10-1689. Jon oc Anne Tvares daatter Taran. - Taran Jonsdatter.

dbt. 27/10-1689. Asbiørn oc Sigri Nordgaardens Turj. - Turid Asbjørnsdatter.

dbt. 24/11-1689. Halvor oc Live Wandbecks søn Aadne. - Aadne Halvorsen.

dbt. 26/11-1689. Tiøstuf oc Ragnes søn Torgrim. - Torgrim Tjøstolfsen.

dbt. 26/11-1689. Gunlick oc Guro Blekes daatter Aslou. - Aslaug Gulliksdatter.

dbt. 1/12-1689. Anders. Et u-ecte barn, Faderen Helje Olsøn Garwig Soldat, Moderen Karj Clemmetsdatter. Trolofwet med Torkel Tolfssøn 12. April.
- Anders Heljesen.

dbt. 8/1-1690. Jens. Et u-ecte barn, Faderen udlagt at wære Jens Rytter, moderen Joran Olsdatter, som hendis Syster Gunnild betiente der waar for hende i barns nød.
Fadd: Swenung Swendsøn, Ewen Kittilsøn, Guldmund Stenulsøn, Michels Karj oc Gunild.
- Jens Jensen.

dbt. 19/1-1690. Leuf Reøes(?) oc Aslous daatter Ingeborg. - Ingeborg Leifsdatter.

dbt. 28/1-1690. Maren. Et u-ecte barn, faderen Michel Hanssøn Ørn, moderen Aslou Swendsdaatter. Fadd: Margit Klomsæt, Anne Raanumdsd. oc Karj Ewensd., Guttorm Midbø, Even Kittilssøn.
- Maren Mikkelsdatter.

dbt. 16/2-1690. Herbrand oc Torbiør Weefalds søn Gunlick. - Gullik Herbrandsen.

dbt. 23/2-1690. Torewild Werpes søn Jon. - Jon Torvildsen.

dbt. 23/2-1690. Noch samme tid efter al Tienesten.
Birgit. Et u-ecte barn, faderen udlagt at wære Gunner Tollefssøn, moderen Gro Knudsd. Fadd: Margit Biørge, Gurj Klomsæt oc Guro Kaasen, Ole Biørnssøn oc Giermund Torkelssøn.
- Birgit Gundersdatter.

dbt. 1/3-1690. Biørn Backens daatter Aslou. - Aslaug Bjørnsdatter.

dbt. 7/3-1690. Hans Backens søn Aslack. - Aslak Hansen.

dbt. 16/3-1690. Swend Twingeliens søn Oluf. - Ole Svendsen.

dbt. 1/4-1690. Gunild. Et u-ecte barn, faderen Thord Larssøn Soldat, moderen Aslou Siufwersd. Fadd: Birgit Swendsd., Gunild Olsd. oc Liw Jacobsd., Guttorm Midbø oc Jon Oppebø.
- Gunhild Thorsdatter.

dbt. 6/4-1690. Kittil Grafwers søn Aslack. - Aslak Kittilsen.

dbt. 7/4-1690. Biørn Sundbøes daatter Guro. - Guro Bjørnsdatter.

dbt. 15/5-1690. Leuf (Leif) oc Eli Haberswams søn Kittild. - Kittil Leifsen.

dbt. 10/6-1690. Kittil Grofwens oc Swanous søn Oluf. - Ole Kittilsen.

dbt. 10/6-1690. Ole Michelsøns oc Aasild Rønniums søn Michel. - Michel Olsen/ Mikkel Olsen.

dbt. 10/6-1690. Jon Basgrafs daatter Svanou. - Svanaug Jonsdatter.

dbt. 11/6-1690. Tof Jonsøns søn Jon. - Jon Tofsen/ Jon Towsen.

dbt. 15/6-1690. Thord Giufwis oc Helges datter Karj. Kari Thorsdatter. Fadd: Swend Loftsgaarden, Giermund Aasen, Margit Strand, Guro Kaasen, Joran Swendsd.
- Kari Thorsdatter.

dbt. 12/7-1690. Ole og Anne Mycklestuens søn Sommund. Fadd: Maria Meusestro (Mjøsstrand?), Siufwer Klocker, Ole Jespsøn, Aslou Thronsd., Margit Skeie.
- Sommund Olsen.

dbt. 13/7-1690. Tarjer oc Ingeborg Heggenæsis søn Hans. Fadd: Ingebor Manem, Ole Næs, Helje Olsøn, Gro Toldnæs.
- Hans Tarjersen.

dbt. 15/7-1690. Anna. Moderen til dette barn kom self med det hid til Præstegaarden, sagde at det waar 18 dage gammelt oc bad for Guds skyld, at jeg wilde Christne det.
Beklagede, at Hendis ectemand Oluf Pedersøn med hwilcken hun ble wiet for halvandet aar af Hr. Esaias Bugge i Sætersdal, løb fra hende paa Killingtwed paa Rolandstrand,
samme aften hun blef barnesiug med en Tøes norden fra hed Torbiør, som følgede hans forældre. Hun siger at hafwe Hiemme i Skeen, oc hendis fader Anders Willemsøn tilforn
Mestermand udj 7 aars tid i Tønsberg, moderen Anne Andersdaatter, at holdt til paa Lij hos Kirstj Sneckr.
Self heder hun Marthe Andersdaatter.
Fadderne til barnet Waare: Guro Biørge, Giermund Biørge, Swend Knudsøn, Guldmund Steensøn oc Anne Raamundsdaatter.
- Anna Olsdatter.

dbt. 16/8-1690. Torckild ov Asgier Hødals barn Oluf. - Ole Torkildsen.

dbt. 16/9-1690. Helje Thordsøn oc Anne Olufsdaatters Karj. Auflet før Trolofwelsen. Fadd: Anne Twedten, Herdis oc Anne Raamundsd., Halwor Olsen, Stener oc Guldmund Stenisøn.
- Kari Heljesdatter.

dbt. 5/10-1690. Sal. Kittild Nerisøns oc Margit Norbøes søn Kittild. - Kittil Kittilsen.

dbt. 5/10-1690. Ole oc Aasild Windswolds søn Wetle. - Vetle Olsen.

dbt. 19/10-1690. Halwor Olsøn oc Margit Ejelsdaatter Wandbecks daatter Thone. - Tone Halvorsdatter.

dbt. 11/11-1690. Guttorm oc Ingeborg Midbøens daatter Aslou. - Aslaug Guttormsdatter.

dbt. 30/11-1690. Iwer oc Margit Fossembs daatter Torbiør. - Torbjørg Iversdatter.

dbt. 6/12-1690. Asbiørn Aases Søn Gunder. - Gunder Asbjørnsen.

dbt. 7/12-1690. Thord oc Marj Aasembs Søn Halwor. - Halvor Thorsen.

dbt. 27/12-1690. Christofer Dales daatter Anlow. - Anlov Christophersdatter/ Anlaug Christophersdatter.

dbt. 29/12-1690. Jon Hiddejords daatter Aase. - Aase Jonsdatter.

dbt. 7/1-1691. Oluf Edingsaases søn Oluf. Ole Olsen.

dbt. 2/2-1691. Oluf Swendsøn Nordbøes daatter Helge. Helge Olsdatter.

dbt. 2/2-1691. Jon Olsøns Søn oc Signe Jacobsdatters Iwer. - Iver Jonsen.

dbt. 15/2-1691. Folqwar oc Ingeborg Bræckis søn Halwor. - Halvor Folkvarsen.

dbt. 15/2-1691. Ole Thorsøns oc Anne Johansdatters søn Johannes. Forældrene fattige wandringsfolck fra Drangedal.
- Johannes Olsen.

dbt. 15/2-1691. Ole Biørnsøns oc Thore Raadstuens(?) daatter Ragnild. - Ragnhild Olsdatter.

dbt. 22/2-1691. Kittil oc Gunlou Liens daatter Asgier. - Asgier Kittilsdatter.

dbt. 22/2-1691. Biørn oc Thurj Sugaardens Søn Oluf. - Ole Bjørnsen.

dbt. 22/2-1691. Sigwald Aamods (tvilling - den anden samme dag begrafed) Søn Biørn. - Bjørn Sigvaldsen.

dbt. 8/3-1691. Tow Ouensøns søn Jon. - Jon Tovsen.

dbt. 22/3-1691. Kittil Østgaardens daatter Eli. - Eli Kittilsdatter.

dbt. 22/3-1691. Sal. Bendix Jonsøns Søn Bendix. - Bendiks Bendiksen.

dbt. 22/3-1691. Ole Knudsøns daatter Sigri. - Sigrid Olsdatter.

dbt. 22/3-1691. Biørn Jacobsøns datter Birgit. - Birgit Bjørnsdatter.

dbt. 22/3-1691. Jens Ruens Søn Gabriel. - Gabriel Jensen.

dbt. 25/3-1691. Tarjer oc Anne Gieldstads søn af Brunckeborg sogn, Anders. Fadd: Haralds Gunnild, Swend Loftsgaarden oc Gunlick Lij.
- Anders Tarjersen.

dbt. 14/4-1691. Ole Kittildsøns oc Margit Biørnsdaatters daatter Anna. - Anna Olsdatter.

dbt. 26/4-1691. Guttorm oc Thore Beckhusis daatter Saawe. - Saave Guttormsdatter.

dbt. 3/5-1691. Swend oc Guro Kaasens daatter Birgit. - Birgit Svendsdatter.

dbt. 10/5-1691. Osmund oc Barbara Wastveds daatter Taran. - Taran Osmundsdatter/ Taran Aasmundsdatter.

dbt. 17/5-1691. Tormo oc Børthe Koltwedts daatter (søn!) Tormo. - Tormod Tormodsen.

dbt. 17/5-1691. Jon oc Gurj Oppebøens daatter Anna. - Anna Jonsdatter.

dbt. 21/5-1691. Gunlick Sandes daatter Helge. - Helge Gunleiksdatter/ Helge Gunliksdatter/ Helge Gulliksdatter.

dbt. 21/6-1691. Søfren Hwaales daatter Anna. - Anna Sørensdatter.

dbt. 24/6-1691. Ole oc Gunnild Elswams Søn Halwor. - Halvor Olsen.

dbt. 2/7-1691. Anders Sergeants oc Anne Thomesdaatters Søn Thomas. - Thomas Andersen.

dbt. 2/7-1691. Thord Gudmundsøns oc Joran Thordsdaatters Søn, Oluf. - Ole Thorsen.

dbt. 5/7-1691. Anders Knudsøns Søn Thord. - Thor Andersen.

dbt. 19/7-1691. Ole Clemmetsøns oc Thone Siuwersdaatters søn Sundre., auflet uden Ecteskab oc fød til werden efter de waer trolofwede.
Fadd: Anne Grafwer, Ingerj Siuwersd., Anne Thorsd., Gunder "Toldkar" oc Helje Olsen Øfeland.
- Sondre Olsen.

dbt. 30/8-1691. Leuw oc Elj Haberswams daatter Helge. Fadd: Ronnou Dale, Thone Aslacksdaatter.
- Helge Leifsdatter.

dbt. 20/9-1691. Thord oc Helge Koddes Søn Laurentz. Fadd: Anne Loftsgaarden oc Thore Tofsdaatter, Siufwer Klocker, Guttorm Midbøen oc Giermund Aasen.
- Laurans Thorsen.

dbt. 1/10-1691. Matthijs Lautitzsøns oc Elj Lauritzdaatters søn Biørn. Fadd: Margit oc Gunwor Klomsæt, Kittild Ruj oc Raamund Klomsæth.
- Bjørn Mathisen/ Bjørn Mathiassen.

dbt. 3/10-1691. Halwor Niecuelsøn Brekhis oc Aslou Biørnsdaatters søn Biørn. - Bjørn Halvorsen.

dbt. 3/10-1691. Asbiørn Bringens oc Liw Borgarsdaatters daatter Torbiør. - Torbjørg Asbjørnsdatter.

dbt. 3/10-1691. Swend Olsøn Aasenes oc Tollou Halworsdaatters daatter Joran. - Joran Svendsdatter.

dbt. 4/10-1691. Kolbiørn Towsøns oc Birgit Mickelsdaatters Søn, Tow. - Tov Kolbjørnsen.

dbt. 18/10-1691. Ole Halworsøns oc Margit Thordsdaatters søn Alf. Fadd: Marj Siufwersdaatter Aasem.
- Alf Olsen.

dbt. 22/10-1691. Anders Halworsøns oc Ingeborg Osmundsdaatters søn Halwor. Fadd: Min Hustru, Karj Ewensd., Swend Loftsgaarden, Tormo Halvorsøn, Gisle Ericksøn.
- Halvor Andersen.

dbt. 24/10-1691. Halwor Johansøns oc Karj Jonsdaatter Wastweds Søn, Jon. Fadd: Gunwor Æckre, Siufwer Klocker, Osmund Wastwed, Guttorm Brækhis.
- Jon Halvorsen.

dbt. 1/11-1691. Swenung oc Aase Sunsbarms Søn, Tollef. Fadd: Sigrj Aasemb, Mosteren til barnet, Osmund Grafwer, Gunlick Lij oc Giermund Torkelsøn.
- Tollef Svennungsen.

dbt. 15/11-1691. Hans. Faderen Oluf Hansøn fra Holden sogn. Moderen Gurj Olsdaatter. Hand sagde at de Waar trolofwede.
Fadd: Saawe Aase, Margit Steenulsd., Siuffwer Klocker, Halwor Niculsøn, Halwor Amundsøn.
- Hans Olsen.

22/11-1691. Ole oc Aase Swinums (Svinom i Åmotsdal) daatter Helge. Helge Olsdatter.

29/11-1691. Swend oc Gudrj(?) Aases daatter Ragnild. Fadd: Anne Mickelsd. Kiøos, Aslou Haraldsd. Swend Loftsgaarden, Torjus Jelstad, Halwor Haraldsøn.
- Ragnhild Svendsdatter.

dbt. 1/12-1691. Halvor oc Birgit Rindes daatter Dagne. døbt i Hierdal (Hjartdal). - Dagne Halvorsdatter.

dbt. 27/12-1691. Leuw oc Aslou Ruens daatter Sigrj. - Sigrid Leifsdatter.
(Påført i 1785: "Døde wed Juletider 1785, gammel 94 Aar.")

dbt. 27/12-1691. Ole oc Anne Ofwerbøes søn, Gunlick. - Gullik Olsen/ Gunleik Olsen/ Gunlik Olsen.

dbt. 27/12-1691. Tosten oc Gunbiør Øfwerbøes daatter, Christi. - Christi Torstensdatter/ Kristi Torstensdatter.

dbt. 17/1-1692. Anders Ewensøn oc Margit Mickelsdaatter Skores Søn, Sommund. - Sommund Andersen/ Somund Andersen/ Saamund Andersen.

dbt. 17/1-1692. Tollef Giermundsøn oc Margit Johansdaatter Landswerckis daatter, Anna. - Anna Tollefsdatter/ Anne Tollefsdatter.

dbt. 19/1-1692. Jens oc Margit Strands Søn Petar. Fadd: Baaret af min Hustro, hosstaaende Giermund Biørge, Christen Roch, Guldmund oc Ingeborg, Torgier Hansøns.
- Petar Jensen/ Peder Jensen/ Peter Jensen/ Petter Jensen.

dbt. 24/1-1692. Kittild oc Groe Ruies søn Swend. Fadd: Anne Ewensd. Hwaale, Karj Ewensd., Peder Børgesøn.
- Svend Kittilsen.

dbt. 21/2-1692. Thord oc Marj Aasembs søn Søfren. Fadd: Christentze Garwig, Ragnild Kifle, Siufwer Klocker, Torkel Aasen oc Halwor Haraldsøn.
- Søren Thorsen.

dbt. 10/3-1692. Niels Carlsøns oc Anne Annundsdaaters Søn, Carl. Fadd: Min Hustro, Kirsti Halworsd., Swend Loftsgaarden, Thomas Twedten, Torkel Nielsøn.
- Carl Nilsen/ Carl Nielsen/ Karl Nielsen/ Karl Nilsen.

dbt. 12/3-1692. Ewen oc Kirstj Minnisjords søn Gregar. Fadd: Anne Edingsaas, Christoffersd., Siufwer Klocker, Aslack Twed, Biørn Jacobsøn.
- Gregar Evensen.

dbt. 13/3-1692. Gunder oc Gundwor Harangs (i Åmotsdal) daatter, Liv. Fadd: Niels Olsøn Wammens qnde, Halwor Rue.
- Liv Gundersdatter/ Live Gundersdatter.

dbt. 29/3-1692. Kittil oc Swanou Grofwens søn Halwor. Fadd: Thuri Sugaarden.
- Halvor Kittilsen.

dbt. 29/3-1692. Halwor Olsøn Wandbecks oc Margit Ejelsdaatters barn, Thone. - Thone Halvorsdatter/ Tone Halvorsdatter.

dbt. 17/4-1692. Jens oc Magdalene Rues daatter, Dorthe. Fadd: Anne Hwaale, Ewen Minnisjord, Thron Towsøn.
- Dorthe Jensdatter/ Dorthea Jensdatter.

dbt. 17/4-1692. Biørn oc Signe Aases daatter Gunnild. Fadd: Saawe Aasene, Gunnild Skee hendis, Margit Steenulsd, Siufwer Klocker oc Kittil Steenulsøn.
- Gunhild Bjørnsdatter.

dbt. 5/5-1692. Anders Gunlicksøns oc Margit Towsdaatter Klomsæts Søn, Tow. Fadd: Aslou Haraldsd., Gunwor Ledworsd., Swend Loftsgaarden, Guttorm Midbøe, Gisle Rødberg (Rauberg).
- Tow Andersen/ Tov Andersen.

dbt. 28/5-1692. Knud oc Thore Kifles daater, Aslou. Fadd: Maria min hustro, Klockers Birgit, Anne Raamundsd., Gisle Røberg, Guldmund Steenulsøn.
- Aslaug Torwundsdatter.

dbt. 17/5-1692. Tow oc Sal. Birgit Skorwes Søn, Wetle. - Wetle Tovsen/ Vetle Tovsen.

dbt. 12/6-1692. Swend Knudsøns oc Liw Endresdaatters Thord. Fadd: Mari Siufersd. Nordgaarden, oc Liw Thordsd. Udgaarden, Osmund Grofwen, Anders Klomsæt oc Biørn Olsen.
- Thor Svendsen.

dbt. 24/6-1692. Biørn Jacobsøn oc Birgit Jørgensdaatters daatter Thone. Fadd: Elj Haberswam, Ingeborg Johansd., Niculs Swalestu, Guttorm Beckhus, Thomes Niculsøn.
- Tone Bjørnsdatter.

dbt. 26/6-1692. Torewild oc Asgier Berges Søn, Oluf. Fadd: Margit Iwerssøster (datter?), oc Gunlow Berge, Jon Traer, Le... Ruen, Halvor Olsøn Dyrland.
- Ole Torvildsen.

dbt. 6/8-1692. Halvor oc Ingeborg Raadstuens barn Leuw. Fadd: Gunnild Skorve, Anne Raamundsd., Niculs Swalestuen.
- Leif Halvorsen.

dbt. 14/8-1692. Niels Jacobsøns oc Magdalene Jonsdaatters Søn, fød paa Guldnæs, Ifwer. Fadd: Anne Loftsgaarden (for Maren Laugmands), Anton Smeds qwinde, Rasmus Kruse Bergskrifwer,
--- Halworsen Snecker oc Valentin .... (borte).
- Iver Nilsen/ Iver Nielsen.

dbt. 14/8-1692. Oufwer Madtzsøn oc Margit lille Omtveds Søn af Brunckeborgs Sogn, Laers. Fadd: Helge Midaas, Marj Tytegraf, Swend Loftsgaarden, Ewen Garwiig, Ole Tollefsen.
- Lars Ouersen/ Lars Ovensen/ Lars Auersen/ Lars Auensen.

dbt. 4/9-1692. Giermund Torkelsens oc Ragnild Olsdaatters barn, fød 19 uger efter deris trolofwelse, Søfren. Fadd: Aase, Thou, Joran Swendsdøttre Udgaarden, oc Aase Torkelsd., Siufwer Klocker, Guttorm Midbøe.
- Søren Gjermundsen/ Søren Jermundsen.

dbt. 2/10-1692. Ole Ormsøn Homelj oc Gunlou Drengmandsdaatters barn Guro. Fadd: Margit Fossem, Anne Bechuus, Gro .... (uleselig), Siufwer Klocker, Torgier Dyrland.
- Guro Olsdatter.

dbt. 2/10-1692. Ole Mickelsens oc Aasild Leuwsdaatter (Leifsd.) Ruens barn, Aasne. Fadd: Turj Sugaarden, Ingeborg Hødal, Aslou Ewensd., Ole Svinum, Ingebret Petersøn.
- Aasne Olsdatter.

dbt. 2/10-1692 (Hiemedøbt i Øfwerbøe). Nerj Heljesøns oc Ingeborg Rejersdaatters barn, Helje. Fadd: Anne Øfwerbø, Margit Rejersd., Ole Sollj, Halwor Myrbø, Aslack Rejersøn.
- Helje Nerisen/ Helge Nerisen.

dbt. 25/9-1692. Svenung oc Birgit Breckis Søn,  Kittild., døbt af Hr. Isaak paa Bøe, der hand i min frawærelse berrettede moderen i hendis Swaghed.
- Kittil Svenungsen/ Kittil Svennungsen.

dbt. 23/10-1692. Asbiørn oc Saawe Aasems Søn, Thord. Fadd: Signe Aase, Helge Halworsd., Biørn Aase, Ole Halworsøn Dale, Halwor Anundsøn Blege.
- Thor Asbjørnsen.

dbt. 30/10-1692. Tow Oustensøns oc Joran Olsdaatters daatter Guro. Fadd: Gro Toldenæs oc Aslou Thord Larsøns qnde., Thord Manem, Bent oc Torsen Natadal oc Anders Olsen.
- Guro Tovsdatter.

dbt. 1/11-1692. Asbiørn oc Ingeri Nordgaardens datter Helge. Fadd: Thurj Sugaarden, Gellou Backen oc hendis daatter Ole Swendsøn Norbø, oc Osmund Arvingdes.
- Helge Asbjørnsdatter.

dbt. 1/11-1692. Ole Halworsøn Ruen oc Gunnild Peersdaatters(?) datter Helge. Fadd: Aslou Elswam oc Gellou Aackre, Ole Mickelsøn.
- Helge Olsdatter.

dbt. 2/11-1692. Ole Halworsøn oc Anne Thoresdaatters Søn, Thord. Fadd: Ansteens Sei.....(?), Gro Jonsd., Ole Swartdal, Halwor Raadstuen, Torbiørn Kittilsøn.
- Thor Olsen.

dbt. 17/11-1692. Herbrand oc Torbiør Weefalds søn, Oluf. Fadd: Anders Sergeants Anne oc Guro Folqwarsd., Torewild Grafwer, Ole Olsøn Werpe.
- Ole Herbrandsen.

dbt. 23/11-1692. Thord oc Ingeborg Manembs twilling-Sønner, Swend. oc Kittild. Fadd: Maria min Hustro oc Gro Grofwen, Torkil Aasemb, Giermund Biørge, Ole Clemmetsøn, Gudmund "Samuelsen"(?),
Margit Biørge, Birgit Swendsd., Anne Jensd., Helge Tollefsd.
- Svend Thorsen.
- Kittil Thorsen.

dbt. 11/12-1692. Osmund oc Barbara Wastwedts daatter Ingeborg. Fadd: Karj, Halvor Wastwedt oc Aslou, Halwor Niculsøn, Ole Halvorsøn, Salve Guttormsøn, Aasold "Aasoldsøn"(?).
- Ingeborg Osmundsdatter/ Ingeborg Aasmundsdatter.

dbt. 4/12-1692. Halwor Haraldsøns oc Joran Swendsdaatters Idgletwedt, deris daatter, Ingeborg.
Fadd: Ingeborg Guttormsd. Midbøens, Aslou Raamundsd. Klomsæts oc Thore Tofsd., Swend Lofsgaarden oc Osmund Grafwer.
- Ingeborg Halvorsdatter.

dbt. 27/12-1692. Halwor oc Birgit Rindes Søn Knud. Fadd: Turj Sugaarden, Anne Aslacksd. Sælestad (Selstad), Taran Kittilsd., Asbiørn Nordgaarden, Ingebret Petersøn.
- Knud Halvorsen.

dbt. 24/1-1693. Gunlick oc Guro Blekes søn, Gisle. Fadd: Tollou, Swend Olsøns, Gunwor Nerisd., Biørn Backen, Tiøstuf Swartdal, Halwor Anundsøn Blege.
- Gisle Gunliksen/ Gisle Gulliksen.

dbt. 24/1-1693. Jon oc Anne Aakres søn Torkel. Fadd: Anne Bleke, Liw Nerisd., Ole Swartdal, Torewild Berge, Halwor Nerisøn.
- Torkel Jonsen.

dbt. 11/2-1693. Tow. Et u-ecte barn, moderen Margit Towsdatter, giorde barsel paa nordre Bleke, udj Anne oc Lars Nærværelse, som bar barnet til daaben oc melede faderen
er en ungcarl i Sandswer, Kristen Johansen, de andre faddere ware: Tollou Halworsd., Swend Swendsøn, Halwor Nerisøn oc Halwor Raadstue.
- Tov Kriskstensøn.

dbt. 12/2-1693. Anund oc Helge Kioses daatter Birgit. - Birgit Anundsdatter.

dbt. 5/3-1693. Lauritz oc Gundwor Liens daatter, Gunild. Fadd: Margit Thordsd., Anne Aakre oc Thore Christofersd., Halwor Lien oc Johannes Christoffersen.
- Gunhild Lauritsdatter/ Gunhild Larsdatter.

dbt. 15/3-1693. Anna-Lisbeth. et u-ecte barn, aufled af Fendrick Hans Knopf oc Marthe Pedersdaatter.
Fadd: Maria min Hustro, Anne Swend Loftsgaardens, oc Aslou hendis daatter, Guttorm Midbøen oc Gisle Roberg.
- Anna Lisbeth Hansdatter.

dbt. 25/3-1693. Oluf Edingsaases Søn, Harald. Fadd: Ragnild Dale, Gurj Nerisdaattere, Asbiørn Aasene, Ewen Minnesjord, Halwor Swartdal.
- Harald Olsen.

dbt. 25/3-1693. Ole Knudsøns barn, Gunlick. Fadd: Ronnef Dale, Ingebor Olsd., Niculs Swalestuen, Lewf Siljudale, Kittil Halworsøn Lien.
- Gunlik Olsen/ Gullik Olsen.

dbt. 26/3-1693. Sigwald Skaren Nedres barn Halwor. Fadd: Anne Øfrbø, Taran Kittilsd., Suifr Klocker, Asbiørn Nordgaarden, Halwor Eielsøn.
- Halvor Sigvaldsen.

dbt. 26/3-1693. Niels Skuledalens daatter, Thone. Fadd: Anne Sildestad (Selstad), Gunwor Harang, Liw Olsd. Sollj, Peter Biaaen oc hans Søn.
- Thone Nielsdatter/ Thone Nilsdatter/ Tone Nielsdatter/ Tone Nilsdatter.

dbt. 9/4-1693. Vor lille Daatter Catharina. Hendis Faddere Ware: Ingeborg Roch, Anne Loftsgaarden, Margit Biørge, Jon, Tønnes(?) oc Raamund Tofsøn Klomsæt.
- Catharina Danielsdatter Wulf.

dbt. 13/4-1693. Helje oc Anne Aarhusis Søn, Oluf. Fadd: Ragnild Giermundsd., Ingebor Siufwersd., Halwor Olsen Strand, Anders Giufwe, Asbiørn Swendsøn.
- Ole Heljesen/ Ole Helgesen.

dbt. 6/5-1693. Tarjer oc Anne Mickelsdaater Kiøses (Kjos) søn, Knud. Fadd: Gunnild, Ole Tollefsens, Birgit Swendsd., Aslou Swenungsd., Swend Knudsøn, Guldmund Guldmundsøn.
- Knud Tarjersen/ Knud Torjersen.

dbt. 3/6-1693. Kittild oc Gro Ruens søn, Thomas. Fadd: Raamund Klomsæts Aslou, Torbiør Endresd., Anders Halwordsøn Giufwe, Gisle Roberg oc Asbiørn Swendsøn.
- Thomas Kittilsen.

dbt. 5/6-1693. Tow Jonsøn Rørtwedt oc Taran Halworsdaatters barn, Thone. Fadd: Kirstj Minnisjord, Saawe Aasene, Anne Christoffersd., Halwor Raadstue, Thomas Niculsøn.
- Thone Towsdatter/ Thone Tovsdatter/ Tone Towsdatter/ Tone Tovsdatter.

dbt. 6/6-1693. Halwor oc Laaweij Aarmods daatter Karj. Fadd: Anne Traer, Aase Moen, Karj Torbiørnsd., Kittild Grafwer oc Halwor Ejelsøn.
- Kari Halvorsdatter.

dbt. 10/6-1693. Marj. Et u-ecte barn auflet af Michel Jensøn Ørn oc Gundwor Towsdaatter, begge tiente Jan Sommer.
Fadd: Marj Siufwersd. Nordgaarden, Ragnild Swendsd., Siufwer Klocker, Raamund Klomsæt oc Biørn Olsøn.
- Mari Michelsdatter/ Mari Mikkelsdatter.

dbt. 24/6-1693. Anund. Et u-ecte barn, auflet af Halwor Anundsøn Bleke oc Ragnild Johansdaatter, som hwercken waare trolofwede eller Wiede, mens af mig forbudne at wære sammen,
oc dog intet blef actet. Hun døde den 23. Junii. Fadd: Tollou Halworsd., Swend Olsens qnde oc Sigrj Laersd., Biørn Backen, Gunlick Blehr, Sundre Espelien.
- Anund Halvorsen.

dbt. 30/7-1693. Biørn oc Turj Sugaardens daatter, Aslou. Fadd: Sigrj Nordgaarden, Guro Wetlesd., Kittild Grofwen, Halwor Rinde, Ole Wetlesøn den yngre.
- Aslaug Bjørnsdatter.

dbt. 19/7-1693. Tiøstuf oc Ragne Swartdals daatter, Elisabeth. Døbt i Hierdal. Fadd: Torbiør Swartdal oc Gundwor Nerisd., Anund Hofland, Halwor Too, Ditlef Laersøn.
- Elisabeth Tiøstulfsdatter/ Elisabeth Tjøstolfsdatter/ Elisabeth Kjøstolfsdatter.

dbt. 26/8-1693. Oluf oc Thone Reenstuels Søn, Torewild. Fadd: Gamle Signe paa Twedten, Ingeborg Olsd., Giermund Kaasen, Jens Thomasøn, Siufwer Klocker.
- Torvild Olsen/ Thorvil Olsen.

dbt. 3/9-1693. Ernst Rysets oc "Mazgatckæ"(?) Hansdaatters datter, Maria-Lisbeth. Hendis faddere: Min Hustro, Lisbeth Sophie Roch, Siufwer Klocker, Valentin Korp, Christen Roch.
- Maria-Lisbeth Ernstdatter Ryset.

dbt. 10/9-1693. Niels. Dets forældre Halwor Olsøn (Erick Bosbøens broder, hwor oc barnet er fød) oc Sigrj Heljesdaatter, uden pas, sagde sig at wære rete wiede af Hr. Peder paa Rolloug i Nummedal.
NB. Oc at hedis mand hafde capitelsdom for skilsmis wed sin første qnde. Fadd: Anna Traer, Birgit Kittilsd. Grofwen, Kittild Grofwen, Anders Sillestad, Halwor Ejelsøn.
- Niels Halvorsen/ Nils Halvorsen.

dbt. 10/9-1693. Ole Swendsøns oc Asgier Nordbøes datter, Gro. Fadd: Turj Sugaarden, Margit Nystuel, Guro Swendsd., Ole Windswold, Osmund Backen.
- Gro Olsdatter.

dbt. 17/9-1693. Thord Laersøns oc Aslous barn Laers. Fadd: Ingebor Gaasedalen, Birgit Windal, Citzel Olsd., Ingebret Olsøn, Anders Olsøn Øfeland.
- Lars Thorsen/ Lars Torsen.

dbt. 17/9-1693. Giermund oc Margit Biørges daatter Guro. Fadd: Lisbeth Sophia Roch, Margit, Anders Oppebøens, Christen Roch, Guttorm Midbø, Guldmund Stenuldsøn.
- Guro Gjermundsdatter/ Guro Jermundsdatter.

dbt. 1/10-1693. Salwes oc Karj Hwaales søn, Jørgen. Fadd: Birgit Aakre, Anne Enersd., Ole Edingsaas, Leuw Haberswam, Halwor Nerisøn Swartdal.
- Jørgen Salvesen/ Jørgen Solvesen.

dbt. 1/10-1693. Guttorms oc Thone Beckhusis daatter, Helge. Fadd: Margit Stenulsd., Saawe Aasene, Margit Aslacksd., Biørn Aakre, Halwor Wastwed.
- Helge Guttormsdatter.

dbt. 8/10-1693. Anders oc Anne Sælestads søn Oluf. Fadd: Anne, Oluf Øfwerbøes, Margit Gislesd., Halwor Rinde, Kittild Grofwen, Halwor Ejelsøn.
- Ole Andersen.

dbt. 21/10-1693. Jørgen oc Helge Aarhusis Søn Osmund. Fadd: Anne Heljesd. Aarhus, Karj Ewensd., Torbiør Endresd., Giermund Torkilsøn Kaasa, Torjus Torjussøn.
- Osmund Jørgensen/ Aasmund Jørgensen.

dbt. 30/10-1693. Halwor Ledworsøn oc Birgit Biørnsdaatter Swerfwelies daatter, Thorgon. Fadd: Gunnild Skee, Ragnild Fremgaarden, Helge Halworsd., Oluf Jonsøn Edingsaas, Gunlick Halworsen Blehr.
- Thorgon Halvorsdatter/ Thorgun Halvorsdatter/ Torgon Halvorsdatter/ Torgun Halvorsdatter/ Torgunn Halvorsdatter.

dbt. 22/11-1693. Halwor. Et u-ecte barn, auflet af Tormo Halworsøn oc Aslou Swennungsdaatter, som skal wære nærsyskenbarn til den han før lockede.
Fadd: Gro Thomesd. Ruen, Thore Tofsd Klomsæt, Ole Jespersøn, Torewild Halworsøn oc Guldmund Stenulsøn.
- Halvor Tormosen/ Halvor Tormodsen/ Halvor Thormosen/ Halvor Thormodsen.

dbt. 24/11-1693. Swend Knudsøns oc Liw Endresdaatters barn, Endre. Fadd: Maria min hustro, Birgit, Siufwer Klockers, Margit Svenungsd., Guldmund Stenulsøn oc Jesse Thomassøn.
- Endre Svendsen/ Endre Svensen.

dbt. 3/12-1693. Sal. Swend Twingelies oc Dorthe Olufsdaatters barn, Karen. Fadd: Lisbeth Sophia Roch, Ragnild, Giermund Kaasens, Christen Roch, Ole Biørnsøn Reenstuel oc Gunnar Tollefsøn.
- Karen Swensdatter/ Karen Svendsdatter/ Karen Svensdatter.

dbt. 17/12-1693. Iwer oc Margit Fossembs daatter Sigri. Fadd: Asgier, Torewild Berges, Guro Heljesd. Siljudal, Steenul Skeje, Ewn Minnisjord, Swennung Olsøn Wetterhuus.
- Sigri Iversdatter.

dbt. 24/12-1693. Anders Halworsøn oc Ingeborg Osmunsdaatter Giufwes daatter Gro. Fadd: Maj Siufwersd. Nordgaard, Thore Tofsd., Siufwer Klocker, Thord Kodde, Asbiørn Swendsøn.
- Gro Andersdatter.

dbt. 6/1-1694. Targier oc Ingebor Heggenæsis barn, Margit. Fadd: Margit Strand, Guro Olsd., Thord Manemb, Gunder Olsøn, oc Gunlick Thoo.
- Margit Targiersdatter.

dbt. 6/1-1694. Ole Halworsøn oc Margit Thordsdaatter Næsis barn, Aase. Fadd: Margit Biørge, Kirsj Halworsd., Ewen Garwiig, Helje Thordsøn, Niculs Thordsøn.
- Aase Olsdatter.

dbt. 6/1-1694. Thord Olsøn oc Marj Siufwersdaatter Nordgaardens barn, Helge. Fadd: Gro Thomesd. Ruen, Aase Torkelsd., Guttorm Midbøe, Thorewild Halworsøn, Asbiørn Swendsøn.
- Helge Thorsdatter.

§dbt. 13/1-1694. Johannes Shinders (Skinders?) oc Helge Jørgensdaatters barn, Anna. Fadd: Maria min hustro, Helge Weenaas, Ingeborg Olsd., Torewild Halworsøn oc Swend Knudsøn.
NB. Dette barn waar 5 uger gammelt, førend det blef døbt: Aarsagen sagde Faderen, at de torde icke gifwe sig i wejen med det fra Guldnæs i den strenge Kulde.
- Anna Johannesdatter/ Anne Johannesdatter.

dbt. 12/1-1694. Aslou. (tvilling) Hiemmedøbt i nødsfald af faderen self, Giermund Torkelsøn Kaasen, da det waar fød wed midagstid 12. Jan. oc om natten deer efter blef heftig swagt, oc strax efter Daaben døde.
Den anden twilling, et Drengebarn, døde hastig om samme aften efter fødselen.
- Aslou Gjermundsdatter/ Aslaug Gjermundsdatter/ Aslaug Jermundsdatter.

dbt. 2/2-1694. Guttorm oc Ingeborg Midbøens daatter, Kari. Fadd: Anne Grafwer oc Karj Werpe, Siufwer Klocker, Thord Laurantzen Kodde, oc Asbiørn Swendsøn.
- Kari Guttormsdatter.

dbt. 8/2-1694. Halwor oc Joran Udgaardens daatter, Ingeborg. Fadd: Maria min hustro, Aslou Raamundsd. Klomsæts, Osmund Grafwer, Guttorm Midbøe, Guldmund Stenulsøn.
- Ingeborg Halvorsdatter.

dbt. 10/2-1694. Nerj Heljesøns oc Ingeborg Rejersdaatter Øfwerbøes Søn, Tosten. Fadd: Birgit Knudsd. Rinde, Ingeborg Berge, Petar Biaaen, Asbiørn Nordgaarden oc Aslack Rejersøn.
-Tosten Nerisen/ Torsten Nerisen/ Thosten Nerisen/ Thorsten Nerisen.

dbt. 10/2-1694. Leuw (Leif) Halworsøns oc Aslou Elswams daatter, Gro. Fadd: Gallou Swinum, Gundbiør Halworsd., Taran Kittildsd., Halwor Rinde, Halwor Olsøn Wetrhuus.
- Gro Leifsdatter.

dbt. 11/2-1694. Asbiørn oc Liw Bringens Søn, Jens. Fadd: Anne, Ommund Bringens, Anne Enersd., Guttorm Beckhuus, Leuw Haberswam, Leuw Tostensøn.
- Jens Asbjørnsen.

dbt. 11/2-1694. Søfren oc Anne Waales daatter, Lisbeth. Fadd: Signe Aase, Kirstj Minnisjord, Karj Steenuldsd., Siufwer Klocker, Halwor Swartdal.
- Lisbeth Sørensdatter.

dbt. 18/2-1694. Ole Berthovdsøns (Bertholdsøn?) oc Guro Folqwardsdaatters Søn, Angrim. Fadd: Ole Olsøn Werpes qwinde Ingebor, Aase Torkelsd., Knud Kifle, Ole Øfwerbøe, Gunner Olsøn Weefald.
- Angrim Olsen.

dbt. 25/2-1694. Anders Gunlicksøn Oppebøen oc Margit Tofsdaatters barn, Torbiør. Fadd: Marj Siufwersd., Magnild tienedis Jon Houler(?), Knud Kifle, Guttorm Midbøe, Biørn Olsøn.
- Torbiør Andersdatter/ Torbjørg Andersdatter.

dbt. 5/3-1694. Amund Mickelsøn Kioses oc Helge Ewnsdaatters søn, Tow. Fadd: Margit Ejilsd. Myrebøen, Ragnild Jøransd., Siufwer Klocker, Ole Gunlicksøn Øfrebø, Jon Jørandsøn.
- Tow Amundsen/ Tof Amundsen.

dbt. 11/3-1694. Swenung oc Birgit Breckis barn, Ingeborg. Fadd: Torbiør Weefald, Anne Halworsd., Sergeant Anders, Ole Olsen, Swend Næs.
- Ingeborg Svenungsdatter/ Ingeborg Svennungsdatter.

dbt. 11/3-1694. Swend Osmundsøn Sundbøes oc Guro Torkelsdatters barn, Gro. Fadd: Giermund Kaasens Ragnild, Aase Torkelsd., Siufwer Klocker, Anders Giufwe oc Biørn Olsøn.
- Gro Swendsdatter/ Gro Svendsdatter/ Gro Swensdatter/ Gro Svensdatter.

dbt. 22/3-1694. Anders Sergeants oc Anne Thomesdaatters barn, Karen. Fadd: Maria min hustro, Ingeborg Ole Olsen Werpes qnde, Herbrand Weefald, Ole Jespersøn, Gunner Olsøn Weefald.
- Karen Andersdatter.

dbt. 25/3-1694. Ewen Kittildsøn Ruens oc Anne Raamundsdaatters barn, Margit. Fadd: Magdalene Zachariasd., Anne Søfren Hvaales, Sigrj Kittildsd., Siufwer Klocker oc Niels Jørgen hindes swoger.
- Margit Ewensdatter/ Margit Evensdatter.

dbt. 25/3-1694. Leuf Kittildsøn Haberswambs oc Elj Jacobsdaatters barn, Birgit. Fadd: Gunnild Stenul Skees (Skeie?), Thone Nerisd., Ronnou Ole Dales, Guttorm Beckhuus, Halwor Wastwed, Kittild Halworsøn.
- Birgit Leifsdatter.

dbt. 10/4-1694. Ole Gunlicksøn Sætestad oc Anne Olufsdaatters barn, Oluf. Fadd: Anne Aslcksd., Anders Øfwerbøes qnde, Gunnild Niculsd., Siufwer Klocker, Torewild Skore, Jon Jørundsøn.
- Ole Olsen.

dbt. 10/4-1694. Oluf Tiøstufsøn Windswold oc Aasild Laurantzdaatters barn, Laurentz. Fadd: Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Anne Johansd., Torgrim Nordbø, Ole Swendsøn Nordbø, Biørn Sugaarden.
- Laurentz Olsen/ Laurantz Olsen/ Laurents Olsen/ Laurans Olsen/ Lavrans Olsen.

dbt. 10/4-1694. Kittild Halworsens oc Gunlou Hansdaatters barn, Halwor. Fadd: Margit Halwor Byrebøens, Astrj Søfrensd., Iwer Fossemb, Amund Kioes, Tollef Wandbeck.
- Halvor Kittilsen.

dbt. 10/4-1694. Ole Rejersøn Møens (Moens) oc Aase Guldbrandsdaaters barn, Gunild. Fadd: Laawej Halwor Aamods, Aslou Rejersd., Birgit Halvor Rindes, Nerj Heljesøn, Ingebret Petarson.
- Gunhild Olsdatter/ Gunnild Olsdatter.

dbt. 10/4-1694. Osmund Jonsøn Backens oc Ragnild Wetlesdaatters barn, Gro. Fadd: Turj Biørn Sugaardens, Asgier Ole Swendsøn Nordbøes, Guro Wetlesd., Tiøstuf Windswold, Ole Wetlesøn yngre.
- Gro Osmundsdatter/ Gro Aasmundsdatter.

dbt. 6/5-1694. Christoffer Halworsøn Fremgaarden oc Ragnild Tofsdaatters daatter, Anna. Fadd: Ragnild Silljedale, Margit Stenulsd., Karj Stenulsd., Stenul Skee (Skeie), Thomes Stenulsøn.
- Anna Christoffersdatter.

dbt. 13/5-1694. Thord Halworsøn Manembs oc Ingeborgs søn, Swend. Fadd: Birgit Guttorm Windals, Aase Gunlick Toos, Helge Tollefsd., Siufwer Klocker, Gunner Tollefsøn.
- Svend Thorsen/ Sven Thorsen.

dbt. 29/5-1694. Jon Knudsøn oc Anne Andersdaatter Traers barn, Ragnild. Fadd: Anne Oluf Sælestads, Sigrj, Sigwald Skores, Birgit Kittildsd. Grafwe, Siufwer Klocker, Siufwer Skuledalen.
- Ragnild Jonsdatter/ Ragnhild Jonsdatter.

dbt. 15/7-1694. Ole Mickelsøn Homelj oc Aasild Ewensdaatters barn, Targier. Fadd: Margit Iwer Fossembs, Gro Kittildsd., Sigwald Skore, Oluf Dyrland den ældre, Aslack Berge.
- Targier Olsen/ Torgier Olsen.

dbt. 15/7-1694. Jon Halworsøn Nasgrafs oc Gunild Laurantzdaatters barn, Gro. Fadd: Aasild Oluf Windswolds, Gundbiør Torgrim Olsøns oc Margit Olsd. Wetterhuus, Ole Halworsøn Ruen, Kittild Steenulsøn Swinum.
- Gro Jonsdatter.

dbt. 15/7-1694. Oluf Kittildsøn oc Margit Biørnsdaatters barn, Barbara. Fadd: Sigrj, Sal. Oluf Sætestads, Anna Oluf Gunlicksøns, Gellou Swinum, Leuw Elgwam, Kolbiørn Towsøn.
- Barbara Olsdatter.

dbt. 29/7-1694. Jens Jespersøn Strand oc Margit Osmundsdaatters barn, Jens. Fadd: Anne, Swend Loftsgaardens, Ragnild, Torewild Halworsøns oc Liw Aslacksd., Christen Roch, Gunlick Thronsøn Lij.
- Jens Jensen.

dbt. 2/8-1694. Ole Clemmetsøns oc Thone Siufwersdaatters barn Siufwer. Fadd: Siufwer Klockers Birgit, Knud Kifles Thore, Margit Swenungsd., Swenung Olufsøn Weenaas.
- Siufwer Olsen/ Siwert Olsen/ Sivert Olsen.

dbt. 5/8-1694. Tof Torbiørnsøn Minnisjord oc Asgier Heljesdaatters barn, Oluf. Fadd: Nerj Minnisjords Ingeborg, Gyrj Heljesd., Niculs Swalestuen, Oluf Edingsaas, Thomes Niculsøn.
- Oluf Tofsen/ Oluf Towsen/ Ole Tofsen/ Ole Towsen.

dbt. 5/8-1694. Halwor Johansøn Wastveds oc Karj Jonsdaatters barn, Johannes. Fadd: Signe Halworsd. Sundbø, Angier Jonsd., Biørn Aakre, Guttorm Bæckhuus, Tof Jonsen Hiddejord (Heddejord).
- Johannes Halvorsen.

dbt. 12/8-1694. Swenung oc Aase Sundsbarms daatter, Gunlow. Waar siugt, at jig maatte døbe det paa min Reise fra Langlijm.
Fadd: Gro Thomesd., Gro deris tienistepige, Thomes Powelsøn, Tollef Højdal, Goute.
- Gunlaug Svenungsdatter/ Gunlaug Svennungsdatter.

dbt. 2/9-1694. Niels Hansøns oc Sal. Giertrud Jørgensdaatters barn, Jens. Fadd: Anne Ewensd., Søfren Hvaalis, Jorand Nerisd., Halwor Nielsøn Smed, Kittild Heljesøn Nattedal, Torbiørn Niculsøn.
- Jens Nielsen.

dbt. 9/9-1694. Sigwalds oc Sigrj Skores daatter, Ingeborg. Fadd: Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Anne Jon Trairs, Liw Heljesd., Kittild Grofwen, Halwor Olsøn Wehuus,
Blef for swagheds skyld døbt førend messen begyntis.
- Ingeborg Sigvaldsdatter.

dbt. 9/9-1694. Tollef oc Margit Klefwens barn, Johannes. Fadd: Aasild Winswold, Helge Osmundsd. Wastved, Halwor Wastved, Aawold Dyrland, Ouwer Osmundsøn.
- Johannes Tollefsen.

dbt. 30/9-1694. Swend oc Tollou Piperuds Søn, Oluf. Fadd: Magdalena Ruen, Aslou Olufsd. Swartdal, Gunlick Bleke, Oluf Jespersøn oc Torbiørn Niculsøn.
- Ole Svendsen/ Ole Svensen.

dbt. 7/10-1694. Kittild oc Swanou Grofwens daatter Birgit. Fadd: Birgit Halwor Rindes, Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Taran Kittildsd., Halwor Swenckesøn Aamod, Anders Olsøn Øferbø oc Halwor Ejelsøn.
- Birgit Kittilsdatter.

dbt. 30/10-1694. Swanoug. Et u-ecte barn. Faderen Tormoe Halworsøn, som nu anden gang hafwer forseet sig med Aslou Swenungsdaatter der er i 3 leed med afgangne
Helge Olufsd., som hand først lockede. Fadd: Aslou Raamund Klomsæts, Aase Ole Giufwes, Torbiør Endresd., Gunlick Swenungsen Grafwer, oc Endre Gunlicksøn Oppebøen.
- Svanaug Tormosdatter/ Svanaug Tormodsdatter.

dbt. 4/11-1694. Michel Gundersøns oc Margit Olufsdaatters barn Gunder. fra Morgedal på Berge tilholdendis.
Fadd: Aslou Raamund Klomsæts, Torbiør Oufwersd., Asgier Halworsd., Gunlick Too, Guttorm Midbø, Tollef Elewsøn.
- Gunder Michelsen/ Gunder Mickelsen/ Gunder Mikkelsen.

dbt. 18/11-1694. Thord Laurantzsøn Koddes oc Helge Torkelsdaatters barn Torbiør.
Fadd: Ingeborg Guttorm Midbøens, Aslou Swendsd., Anders Gunlicksøn Oppebøe, Giermund Torkelsøn oc Sundre (Sondre) Swendsøn.
- Torbiør Thorsdatter/ Torbjørg Thorsdatter.

dbt. 25/11-1694. Ole Halworsøn Ruens oc Gunnild Ewensdaatters barn, Halwor. Fadd: Helge Amund Kioses, Gundbiør Halvorsd., Leuw Elswam, Iwer Fossem, Halwor Ejelsøn.
- Halvor Olsen.

dbt. 22/12-1694. Aase. Et u-ecte barn. Faderen Erick Olsøn, Moderen Kirstj Halworsdaatter. Fadd: Eners Aase, Anne Christoffersd., Halwor Smeds qwinde, Ingeborg Olsd., Helje Thordsøn oc Guldmund Stenulsøn.
- Aase Erichsdatter/ Aase Eriksdatter.

dbt. 23/12-1694. Leuw Olufsøn oc Guro Heljesdaatters paa Siljudale deris barn Oluf. Fadd: Margit Anders Oppebøens, Sigrj Heljesd., Siwfuer Klocker, Abraham Jonsøn, Ouwer Olsøn Dale.
- Ole Leifsen.

dbt. 27/12-1694. Ole Swendsøn Nordbøes oc Asgier Jonsdaatters barn, Aasild. For sin swagheds skyld hiemmedøbt af Tiøstuf Nyestuel 2den Juledag. Kom 3die dag til Kircken.
Fadd: Ragnild Wetlesd. Backen, Ingebor Aamundsd., Ingebor Olsd., Oluf Jespersøn oc Jesse Thomesd.
- Aasild Olsdatter.

dbt. 30/12-1694. Ifwer oc Margit Fossembs barn, Halwor. Fadd: Turj Sugaarden, Gundbiør Halworsd., Siufwer Klocker, Ole Halvorsøn Ruen, Ole Dyrland den ældre.
- Halvor Iversen.

dbt. 30/12-1694. Halwor oc Margit Myrebøens Sigrj. Hiemmedøbt for sin swagheds skyld af Ejel Wandbeck.
Fadd: Bruden Aslou Ewensd., Anne Anders Øfwerbøes, Anne Ole Sælestads, Halwor Rinde, Osmund Backen.
- Sigrid Halvorsdatter.

dbt. 6/1-1695. Swend Knudsøns oc Liw Endresdaatters barn Anna. Fadd: Aslou Pedersd., Margit Svenungsd., Knud Kifle, Ole Clemmetsøn oc Laers Nerisøn.
- Anna Svendsdatter/ Anna Svensdatter/ Anne Svendsdatter/ Anne Svensdatter.

dbt. 10/1-1695. Knud oc Thore Kifles Søn, Gunder. Fød natten til den 10. Januarii, oc strax hiemmedøbt for sin swaghed, Døde natten til den 11 Januarii, begrafwet den 12.

dbt. 13/1-1695. Oluf Siufwersøn Giufwes oc Aasne Thordsdaatters Søn Thord. Fadd: Anne Swend Loftsgaardens, Lisbeth Sophia Roch, Christen Roch, Gunlick Grafwer, Asbiørn Swendsøn.
- Thor Olsen.

dbt. 21/1-1695. Asbiørn Swendsøn Aasenes oc Saawe Ewensdaatters barn, Saawe. Fadd: Kirstj Ewen Aases, Karj Stenulsd., Stenuld Skee, Christoffer Halworsøn Fremgaarden oc Guldmund Stenulsøn.
- Saawe Asbjørnsdatter.

dbt. 9/2-1695. Anders Ewensøn oc Margit Michelsdaatters barn, Tof. Fadd: Aasild Ole Windswolds, Margit Gislesd., Kittild Grofwen, Ole Dyrland ældre.
- Tof Andersen/ Tow Andersen/ Tov Andersen.

dbt. 10/2-1695. Birgit. Et u-ecte barn. Faderen Johannes Christoffersøn Soldat, Moderen Margit Amundsdaatter.
Fadd: Birgit Halwor Swerfelies, Sigrj Laurantzd., Aslou Olufsd., Nerj Heljesøn Minnisjord, Osmund Thronsøn.
- Birgit Johannesdatter.

dbt. 17/2-1695. Torewild Halworsøns oc Ragnild Swendsdaatters søn, Halwor. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Aslou Raamund Klomsæts, Fendrik Hans Knopf, Jørgen Hansøn Raufn (Ravn?), Jon Sommer.
- Halvor Torvildsen.

dbt. 17/2-1695. Oluf Tollefsøns oc Gunnild Olufsdaatters barn Margit. fra Heggtwed i Brunckeberg sogn.
Fadd: Ingeborg Anders Grofwens, Citzel Olufsd., Herbrand Weefald, Torewild Grafwer, Anders Olufsøn Øfwerland.
- Margit Olsdatter.

dbt. 24/2-1695. Gunder Tollefsøn Rugtweds oc Guro Olufsdaatters barn, Margit. Fadd: Lisbeth-Sophia Roch, Margit Jens Strands, Even Garwig, Thord Manemb, Guldmund Stenulsøn.
- Margit Gundersdatter.

dbt. 9/3-1695. Ewen oc Kirstj Aases daatter Gunild. Fadd: Saawe Asbiørn Aasenis, Margit Enersd., Stenul Skee, Ole Edingsaas, Oufwer Olsøn.
- Gunhild Evensdatter.

dbt. 10/3-1695. Kolbiørn Towsøns oc Birgit Michelsdaatters Søn, Michel. Fadd: Anne Ole Gunlicksøn Sillestads, Gunild Niculsd., Siufwer Klocker, Ole Jonsøn Skeen, Niels Olsøn Sollj.
- Michel Kolbiørnsen/ Mikkel Kolbjørnsen.

dbt. 7/4-1695. Ole Biørnsøn oc Thone Raaestuels søn Thord. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Ingeborg Siufwersd., Gunlick Thoo, Thord Manemb, Jesse Thomesøn.
- Thor Olsen.

dbt. 20/4-1695. Gunlick Swenungson Grafwer oc Anne Steenersdaatters søn Thord. Fadd: Giertrud Roch, Ingeborg Guttorm Midbøes, Fendrich Hans Knopf, Ole Siufwersøn Giufwe, Halwor Haraldsøn Udgaarden.
- Knud Gunlicksen/ Knud Gulliksen.

dbt. 21/4-1695. Thron Towsøns oc Margit Steenulsdaatters barn, Gunild. Fadd: Ronnou Ole Dalens, Ragnild Christoffer Fremgaardens, Karj Steenulsd., Halwor Raadstue, Kittild Nattedal, Osmund Thronsøn.
- Gunhild Tronsdatter/ Gunhild Thronsdatter/ Gunhild Trondsdatter/ Gunhild Throndsdatter.

dbt. 12/5-1695. Anders Halworsøn Grafwers oc Ingeborg Osmundsdaatters barn, Laers. Fadd: Karj Johannes Werpes, Gunild Thorewild Werpes, Anders Sergeant, Siufwer Klocker oc Tollef Osmundsøn.
- Lars Andersen.

dbt. 13/5-1695. Biørn Jacobsøn Aakres oc Birgit Jøransdaatters barn, Margit. Fadd: Elj Leuw Haberswams, Anne Enersd., Ole Ormsøn Aakre, Kittild Østgaarden, Giermund Kaasen.
- Margit Bjørnsdatter.

dbt. 18/5-1695. Anders Gunlicksøn Oppebøens oc Margit Tofsdaatters Søn Knud. Fadd: Joran, Halwor Udgaardens, Aslou, Raamund Klomsæts, Magnhild, Gunlick Grafwers, Asbiørn Swendsøn Loftsgaarden.
- Knud Andersen.

dbt. 19/5-1695. Giermund Torkelsøn oc Ragnild Olsdaatter Kaasens Søn Oluf. Fadd: Maria min hustro, Anne Even Aarhusis, Margit Anundsd., Swend Olsøn Piberud oc Sundre Swendsøn Loftsgaarden.
- Ole Gjermundsen/ Ole Jermundsen.

dbt. 28/5-1695. Halwor oc Ingeborg Raadstuens daatter, Asgier. Fadd: Maria min hustro, Birgit Halvorsd., Knud Kifle, Ommund Bringen, Giermund Kaasen.
- Asgier Halvorsdatter.

dbt. 9/6-1695. Anders Olsøn Sillestads oc Anne Aslacksdaatters Søn Aslack. Fadd: Anne Ole Gunlicksøns, Elj Biørnsd., Kittild Grofwen, Halwor Swenckesøn Skori, Halwor Eijelsøn.
- Aslack Andersen/ Aslach Andersen/ Aslak Andersen.

dbt. 28/7-1695. Aslack Olsøn Berge oc Aslou Ewensdaatters barn Oluf. Fadd: Liw Haawer Wandbecks, Gunlou Olsd., Ifwer Fossem, Anders Sælestad, Ole Ewensøn.
- Ole Aslacksen
/ Ole Aslachsen/ Ole Aslaksen.

dbt. 18/8-1695. Osmund oc Barbara Wastweds daatter, Taran. Fadd: Karj Halwor Wastweds, Ingeborg Hiddejord, Tollef Klefwen, Tof Jonsøn Hiddejord.
- Taran Osmundsdatter/ Taran Aasmundsdatter.

dbt. 25/8-1695. Tow oc Taran Windaasens Søn, Halwor. Fadd: Guro, Leuw Silljedales, Torbiør Olsd., Gunlick Too, Ole Biørnsøn Reenstuel, Thomes Niculsøn.
- Halvor Towsen/ Halvor Tovsen/ Halvor Thowsen/ Halvor Thovsen.

dbt. 1/9-1695. Herbrand oc Torbiør Weefalds søn, Halwor. Fadd: Birgit, Swenung Breckis, Citzel Biørnsd., Aslou Swendsd., Folqwar Brecke, Gunner Olsøn Weefald.
- Halvor Herbrandsen.

dbt. 16/9-1695. Christoffer oc Ragild Fremgaardens daatter, Aase. Fadd: Maria min hustro, Marj, Jørgen Finnes daatter, Kittild Østgaarden, Jon Søfrensøn, Guldmund Stenulsøn.
- Aase Christoffersdatter/ Aase Christophersdatter.

dbt. 6/10-1695. Asbiørn oc Sigrj Nordgaardens Søn, Torgrim. Fadd: Turj Sugaarden, Sigrj Ommundsd., Ole Windswold, Osmund Backen, Tollef Wandbeck.
- Torgrim Asbjørnsen.

dbt. 6/10-1695. Torewild oc Asgier Harangs daatter, Helge. Fadd: Helge Kioos, Ingeborg Hødal, Taran Kittildsd., Niels Olsøn Subø, Knud Kioos.
- Helge Torvildsdatter.

dbt. 9/10-1695. Halwor oc Birgit Rindes Søn fød den 8de, Oluf. Fadd: Turj Sugaarden, Taran Kittildsd., Siufwer Klocker, Asbiørn Nordgaarden, Jon Jonsøn.
- Ole Halvorsen.

dbt. 1/11-1695. Tiøstuf oc Ragne Swartdals Daatter, Lisbeth. Fadd: Kirstj, Even Aases, Asgier, Tof Minnisjords, Liw Nerjsd. Swartdal, Oluf Swartdal, Oluf Biørnsøn Backen.
- Lisbeth Tiøstulfsdatter/ Lisbeth Kiøstolfsdatter/ Lisbeth Tjøstulfsdatter/ Lisbeth Kjøstolfsdatter.

dbt. 1/11-1695. Johanna. Et u-ecte barn. Moderen Ingerj Olufsdaatter. Faderen blef udlagt at wære Jens Kittildsøn Hofland.
Fadd: Ronnoug, Ole Dales, Barbara Wastved, Gundbiør Nycklestue, Wraal Fremgaarden, Biørn Aakre.
- Johanna Jensdatter/ Johanne Jensdatter.

dbt. 3/11-1695. Oluf Michelsøn Homelies oc Aasild Ewensdaatters Søn, Wetle. Fadd: Margit Anders Ewensøns, Gundbiør Halworsd., Ole Elswam, Ifwer Fossem, Knud Michelsøn.
- Wetle Olsen/ Vetle Olsen.

dbt. 28/11-1695. Michel. Et u-ecte barn. Moderen Signe Michelsdaatter. Faderen Zacharias Tiøstulfsøn udlagt.
Fadd: Margit, Sal. Hans Backens, Ragnild Tormoesd., Gunlick Grafwer, Anders Oppebøen oc Guldmund Stenulsøn.
- Michel Zachariassen/ Mikkel Zachariassen. (Til Gravli i Gjerpen i 1737 som Mikkel Zachariassen Gravlie.)

f. 12/10-1695. Sundre oc Helge Espeliens barn Halvor. Blew døbt i Hierdal (Hjartdal).
- Halvor Sondresen.


dbt. 1/12-1695. Niels Olsøn Subø oc Thore Gulicksdaatters barn, Helge. Fadd: Anne Øfrebø, Helge Kioos, Taran Kittildsd., Halwor Skore, Anders Søfrensøn.
- Helge Nielsdatter/ Helge Nilsdatter.

dbt. 18/1-1696. Nerj Heljesøn Minnisjords oc Ingeborg Rejersdaatters barn, Jon. Fadd: Asgier Tof Minnisjords, Aslou Rejersd., Stenul Skee, Ole Edingsaas, Halwor Anundsøn.
- Jon Nerjsen/ Jon Nirisen.

dbt. 19/1-1696. Oluf Lersøn Myrebøens oc Sigrj Ejelsdaatters barn, Laers. Fadd: Gunlou Hansd., Gunnild Niculsd., Niels Olsøn Subøe, Osmund Backen, Ingebret Petarsøn.
- Laers Olsen/ Lars Olsen.

dbt. 19/1-1696. Aawald oc Ingeborg Dyrelands barn, Birgit. Fadd: Tiøstuf Nyestuels Margit, Oluf Øfwerbøes Anne, Anne Johansd., Halwor Wastved, Ole Dyrland.
- Birgit Aavaldsdatter/ Birgit Ovaldsdatter/ Birgit Aavalsdatter/ Birgit Ovalsdatter.

dbt. 23/2-1696. Niculs Thordsøns oc Karj Olufsdaatters Søn, Thord. Fadd: Liw Oluf Næsis, Citzel Olufsd., Gunlick Thoo, Jens Strand, Swend Olufsøn Næs.
- Thor Nielsen/ Thor Nilsen/ Tor Nielsen/ Tor Nilsen.

dbt. 29/2-1696. Ole oc Anne Edingsaases Søn, Johannes. Fadd: Ingeborg Nerj Minnisjords, Sigrj Heljesd., Ole Halworsøn Dale, Tow Minnisjord, Kittild Lien.
- Johannes Olsen.

dbt. 29/3-1696. Tow Ouwnsøns oc Joran Olufsdaatters søn Jon. Fadd: Margit Jens Strands, Ragnild Torewild Næsis, Gunlick Too, Ole Swendsøn Næs oc Anders Olsøn Øfwerland.
- Jon Towsen/ Jon Tovsen.

dbt. 12/4-1696. Tormo Halvorsøns oc Aslou Swenungsdaatters barn Guro. Fadd: Lisbeth Sophia Roch Aasen, Ole Giufwes Karj, Gunder Wolkars Festemøe, Gunlick Grafwer, Sundre Thordsøn.
- Guro Tormosdatter/ Guro Tormodsdatter.

dbt. 13/4-1696. Halwor oc Karj Wastveds barn, Knud. Fadd: Margit, Tollef Klefwens, Inger Jonsd., Guttorm Beckhus, Ole Halworsøn Dale, Oufwer Wastved.
- Knud Halvorsen.

dbt. 14/4-1696. Halwor oc Loveij Skores søn hiemmedøbt for sin swagheds skyld, oc i Kircken denne tid efter Alterbogen stadfestet, Biørn.
Fadd: Helge Kioes, Taran Kittildsd., Siufwer Klocker, Kittild Grofwen, Jon Jarandsøn.
- Bjørn Halvorsen.

dbt. 26/4-1696. Kittild Swendsøns oc Gro Thommesdaatters barn, Torbjør. Fadd: Jens Strands Margit, Aase Torkelsd., Siufwer Klocker, Knud Kifle, Sundre Thordsøn.
- Torbjør Kittilsdatter/ Torbjørg Kittilsdatter.

dbt. 30/4-1696. Folqwar Torbiørnsøn N. Brecke oc Anne Halworsdaatters barn, Gunner. Fadd: Maria min Hustro, Torbiør Herbrand Weefalds, Birgit Swennung Breckes, Ole Berthovsøn oc Oluf Olufsøn Weefald.
- Gunner Folqvarsen/ Gunder Folqvarsen/ Gunner Folqwarsen/ Gunder Folqwarsen.

dbt. 2/5-1696. Halwor Haraldsøn oc Joran Swendsdaatter Udaardens barn, Torbiør. Fadd: Anne Grafwer, Aslou Swendsd., Fendrich Hans Knopf, Anders Oppebøen, Torewild Halworsøn Næs.
- Torbiør Halvorsdatter/ Torbjørg Halvorsdatter.

dbt. 17/5-1696. Ole Knudsøn Skarpedales oc Gunnild Gunlicksdaatters barn, Gunlick. Fadd: Guro Leuw Siljedales qnde, Anne Enersd., Guttorm Beckhuus, Tollef Klefwen, Jon Jonssøn Aamod.
- Gunlick Olsen/ Gunleik Olsen/ Gullik Olsen.

dbt. 21/5-1696. Peder Davidsøn oc Giertrud Jansdaatters barn, Anniken. Fadd: Maria Skancke min hustro, Gertrud Roch, Fendrich Hans Knopf, Anders Gunlicksøn Oppebøen oc Asbiørn Swendsøn Loftegaarden.
- Anniken Pedersdatter.

dbt. 14/6-1696. Torewild Halworsøns oc Ragnild Swendsdaatters barn Aslou. Fadd: Anne Grafwer, Torbiør Ewensd., Anders Oppebøen, Halwor Haraldsøn, Sundre Aslacksøn Midaas.
- Aslaug Torwildsdatter/ Aslaug Torvildsdatter.

dbt. 5/7-1696. Osmund oc Ragnild Backens barn, Oluf. Fadd: Turj Sugaarden, Margit Wetlesd., Biørn Sugaarden, Asbiørn Nordgaarden oc Ole Dyrland.
- Ole Osmundsen/ Ole Aasmundsen.


dbt. 12/7-1696. Guttorm oc Ingebor Midbøens barn, Swend. Fadd: Maria Skancke min hustro, Joran Halwor Udgaardens, Margit Swenungsd., Weenaas, Fendrich Knopf, Asbiørn Swendsøn Loftsgaarden.
Sven Guttormsen/ Svend Guttormsen.

dbt. 29/7-1696. Gunner Olsøn Weefalds oc Anne Rollefsdaatters barn, Rollef. Fadd: Maria min hustro, Torbiør Herbrans Weefalds., Abraham Jonsøn, Folqwar Brecke, Swenung Brecke.
- Rollef Gundersen.

dbt. 9/8-1696. Thord Halfworsøn oc Ingeborg Mannembs søn, Guttorm. Fadd: Birgit Sal. Guttorm Windals, Guro Gunder Rugtweds, Anne Jens Strands daatter, Jens Strand, Anders Oppebøen.
- Guttorm Thorsen.

f. 12/9-1696, dbt. 17/9-1696. Swend Osmundsøn Grofwen oc Guro Torkelsdaatters søn, Osmund.
Fadd: Maria min hustro, Helge Svenung Weenaasis, oc Helge Osmundsd., Knud Kifle, Anders Olsøn Lille Aasene.
- Osmund Svendsen/ Aasmund Svendsen.

f. 21/9-1696 i Udgaarden, dbt. 26/9. Raamund Towsøn Klomsæts oc Aslou Haraldsdaatters søn, Tow.
Fadd: Ingeborg Guttorm Midbøens, "Sommerans"(?) tienisteqwinde Magnild, Anders Oppebøen, Asbiørn Loftsgaarden, Guldmund Steenuldsøn.
- Tow Raamundsen.

f. 13/9-1696, dbt. 20/9 i Bøe Kircke. Anders Grofwens oc Ingeborg Osmundsdaatters barn Ragnild.
Fadd: Thore Gunlick Sandes, Liw Olsd., tiener Torewild Grafwer, Torewild Grafwer, Laers Giønneberg, Harald Skoje.
- Ragnild Andersdatter/ Ragnhild Andersdatter.

f. 24/9-1696, dbt. 29/9. Ewen Kittildsøn Aahusis oc Anne Raamundsdaatters barn Raamund.
Fadd: Magdalena Zachariasd., Birgit Haafwersd., Siufwer Klocker, Thomes Twedten, Zacharias Tiøstufsøn.
- Raamund Evensen.

f. 24/9-1696 i Wasmoen,dpt.  6/10. Jørgen Olsøn oc Helge Osmundsdaatters barn Swend.
Fadd: Ragnild Siljedal, Dorthe Twinglj, Birgit Haaworsd., Haawor Olsøn Strand, Giermund Kaasen.
- Svend Jørgensen.

dbt. 18/10-1696. Biørn oc Birgit Aakres barn, Jørgen. Fadd: Margit Klefwen, Anne Enersd., Siufwer Klocker, Ole Halworsøn Dale.Oufwer Olsøn.
- Jørgen Bjørnsen.

dbt. 18/10-1696. Søfren oc Anne Hwaales barn, Kirsti. Fadd: Magdalena Ruen, Saawe Asbiørn Aasenis, Gunild Thordsd., Ewen Aase, Kittild Nattedal.
- Kirsti Sørensdatter.

dbt. 18/10-1696. Gunlick oc Guro Blekes barn, Gunild. Fadd: Ragne Swartdal, Birgit Swerfelj, Liw Nerisd., Asbiørn Aasene, Hawor Swartdal.
- Gunhild Gunlicksdatter/ Gunhild Gunleiksdatter/ Gunhild Gulliksdatter.

dbt. 8/11-1696. Swend Knudsøns oc Liw Endresdaatters barn, Swenung. Fadd: Ragnild Torewild Næsis, Ingeborg Knudsd., Guttorm Midbøe, Anders Oppebø, Sundre Swendsøn (Sondre Swendsøn).
- Svenung Svendsen/ Svennung Svendsen.

dbt. 15/11-1696. Leuw oc Elj Haberswams barn, Jacob. Fadd: Birgit Aakre, Thone Nerisd., Ole Ækre, Halwor Raadstuen, Oufwer Dale.
- Jacob Leifsen.

f. 30/9-1696, dbt 4/10-1696 i Hierdals Kircke (Hjartdal). Halwor Ejelsøn øfre Aamods oc Margit Gislesdaatters Birgit. Fadderne waar mig icke tilkiendgifwet,
kunde derfor icke indskrfwis, fore icke blef nafngifne.
- Birgit Halvorsdatter.

f. 13/11-1696 dbt 29/11-1696. Anund Michelsøn Kioses oc Helge Ewensdaatters barn, Gunild. Fadd: Turj Tiøstuf Angres, Margit Ifwer Fossembs, Ragnild Jøransd., Siufwer Skuledalen, Knud Michelsøn.
- Gunhild Anundsdatter/ Gunhild Amundsdatter.

dbt. 13/12-1696. Johannes Christoffersøn oc Margit Anundsdaatters Ommund. fød paa N. Bleke, ofr. 8 dage gammelt. Fadd: Torbiør Swartdal, Signe Sundbø, Aaste Gregarsd., Gunlick Bleke, Aslack Kittildsøn.
- Ommund Johannesen/ Amund Johannesen.

dbt. 13/12-1696. Osmund Throndsøb oc Dorthe Jørgensdaatters barn, Ragnild. Fød i Østgaarden 27/11. Fadd: Ronnou Dale, Margit Thrond Ødegaardens, Liw Halworsd. Raadstuen, Siufwer Klocker, Thomes Niculsøn.
- Raghild Osmundsdatter/ Ragnhild Aasmundsdatter.

dbt. 13/12-1696. Wraal Olsøn oc Aslou Niculsdaatters barn, Sigrj. Fød i Nycklestuen 11/12-1696. Fadd: Gunild Skee, Torbiør Mattedal, Karj Enersd., Halwor Raadstue, Ole Niculsøn.
- Sigri Wraalsdatter/ Sigrid Vraalsdatter.

f. 11/12-1696 i Oppebøen, dbt. .20/12. Anders Gunlicksøn oc Margit Tofsdaatters barn, Carl. Fadd: Aase Thoo, Ingeborg Midbøe, Giertrud Peder Dawidsøns, Halwor Udgaarden, Sundre Swendsøn.
- Carl Andersen/ Karl Andersen.

f. 28/12-1696 paa Øfwerland, som war berammet til wielsen, dbt. 29/12-1696. Paa Øfwerland for sin swagheds skyld, med det samme jeg berettede moderen paa barselseng døbte; Christen Enersøns oc Joran Nerjsdaatters barn, Anna. Fadd: Ædle Christian Roches, Elisabeth Sophia Roch, Knud Kifle, Gudmund Steenulsøn oc Thord Thordsøn.
- Anna Christensdatter/ Anne Christensdatter.

f. 4/1-1697, dbt. 10/1. Kittild Torkelsøns oc Signe Halworsdaatters Biørn. Fadd: Kjrstj Ewen Aases, Ingeborg Olsd., Halwor Udgaarden, Asbiørn Swendsøn, Helje Thordsøn.
- Bjørn Kittilsen.

f. 17/1-1697, dbt. 21/1. Oluf Siufwersøn Grufwes oc Aasne Thordsdaatters Thord. Fadd: Raamund Klomsæts Aslou, oc Magnild Jon Sommers forstanderske, Gunlick Grafwer, Guttorm Midbøe, Sundre Swendsøn.
- Thor Olsen.

dbt. 23/1-1697. Tow Jonsøn Giedaasens oc Taran Halworsdaatters Halwor. Fadd: Ragnild Dale, Margit Olsd. Dale, Halwor Raadstue, Leuw Haberswam, Oufe Dale.
- Halvor Towsen/ Halvor Tovsen/ Halvor Tofsen.

dbt. 21/2-1697. Ole Berthorsøns oc Guro Folqwarsdaatters barn, Ingeborg. Fadd: Karj Werpe, Guro Olufsd. Sommund Grafwejords qde., Herbrand Weefald, Gunner Weefald oc Gisle Roberg.
- Ingeborg Olsdatter.

dbt. 21/2-1697. Efter messen. Et u-ecte barn kaldet Anund. Faderen Anund Anundsøn Soldat. Moderen Gunild Olsdaatter,
Fadd: Michel Kippestuels Karj, Gurj Knudsd., Torewild Halworsøn Næs, Niculs Thordsøn, Swend Olsøn Næs.
- Anund Anundsen.

dbt. 23/2-1697. Christoffer oc Ragnild Fremgaardens barn, Halwor. Døbt af Hr. Amand i Fladdals Kircke. Fadd: Gunild Steenul Skaers, Asgier Haawersd., Ole Swartdal, Wraal Nycklestuen, Ole Biørnsøn Backen.
- Halvor Christophersen/ Halvor Christoffersen.

dbt. 28/2-1697. Sundre (Sondre) oc Helge Espeliens barn, Halwor. Fadd: Ingeborg Nerj Norbøes, Liw Nerjsd., Steenul Skore, Halwor Raadstuen, Thomes Swalestuen, Kittild Lien.
- Halvor Sundresen/ Halvor Sondresen.

f. 16/3-1697, dbt. 21/3. Sigwald oc Sigrj Norbøes daatter, Rønnow. Fadd: Turj Fremgaarden, Ragnild Backen, Sigrj Ommundsd., Tiøstuf Nyestuel, Torgrim Dyrland.
- Rønnaug Sigvaldsdatter.

f. 25/3-1697, dbt. 28/3. Orm Andersøn Dales oc Ragnild Torkelsdaatters barn, Gunild. Fadd: Michels Karj, Citzel Olsd., Ole Næs, Peder lille Garwig, Swend Næs.
- Gunhild Ormsdatter.

f. 25/3-1697, dbt. 28/3. Niculs Thordsøns Hougstuel oc Karj Olsdaatters barn, Karj. Fadd: Margit Peder lille Garwigs, Gunild Thordsd., Ewen Garwig, Guttorm Midbøe, Jesper Jenssøn.
- Kari Nilsdatter.

dbt. 25/4-1697. Sundre oc Aasild Aases barn af Brunckeberg Sogn, Tow. Fadd: Harald Ødegaardens Gunild, Gurj Swend Aases, Ingebor Ole Ifwersøns daatter, Helje Skougsmark (Brunkeberg?), Gunlick Grafwer oc Sundre Swendsøn.
- Tow Sondresen/ Tov Sondresen.

f. 26/5-1697, dbt. 30/5. Anders Sergeants oc Anne Mædkens søn, Elias. Fadd: Elisabeth Sophia Roch, Giertrud Roch, Anne Gunder Weefalds, Jens Wendelboe, Halwor Udgaarden.
- Elias Andersen.

f. 25/6-1697, dbt. 30/6, da Bispen visiterede. Arne Kittildsøn Koddes oc Helge Torckelsdaatters søn, Thord. Fadd: Anne Grafwer, Aslou Raamund Klomsæts, Guttorm Midbøe, Halwor Udgaarden, Aslack Kittildsøn.
- Thor Arnesen.

f. 8/7-1697, dbt. 10/7. Asbiørn oc Liw Bringens barn, Gunnild. Fadd: Magdalena Ruen, Signe Sundbø, Gro Ofwaldsd., Christoffer Fremgaarden, Tow Hiddejord.
- Gunhild Asbjørnsdatter.

f. 27/6-1697, dbt. 11/7. Ole Laersøn Myrebøens oc Sigrj Jgelsdatters (Sigrj Ejelsdaatters) barn, Karj. Fadd: Birgit Rinde, Thore Niels Møens, Birgit Kittild Grofwens daatter, Torewild Harang, Tollef Wandbeck.
- Kari Olsdatter.

f. 12/7-1697, dbt. samme dag, da Hr. Jens (Wendelbo) nedreiste fra Traer. Asbiørn oc Saawe Aasenes barn, Swend.
Fadd: Kirstj Ewen Aases, Torbiør Olsd., tiener paa Aasene, Siufwer Klocker, Steenul Skee, Christoffer Fremgaarden.
-  Svend Asbjørnsen.

f. 21/8-1697, dbt. 29/8. Sal. Halwor Swenckesøn Skores oc Owej Knudsdaatters Halwor. Fadd: Birgit Rinde, Anne Traer, Siufwer Skuledal, Oluf Øfebø. Torgrim Dyrland.
- Halvor Halvorsen.

f. 31/8-1697, dbt. 5/9. Halwor oc Aslow Twingelies Søn, Petar. Fadd: Maria min hustro, Anne Raamundsd. oc Ingeborg Ericksd., Giermund Biørge oc Thomes Niculsøn.
- Petar Halvorsen/ Peder Halvorsen.

f. 2/10-1697, dbt. 10/10. Giermund oc Ragnild Kaasens daatter, Sigri. Fadd: Maria min hustro, Birgit Torkel Aasembs fæsteqnde, Swanou Torkelsd., Swend Osmundsøn Grofwen oc Tormo Svenungsøn Weenaas.
- Sigri Gjermundsdatter/ Sigrid Gjermundsdatter/ Sigrid Jermundsdatter.

f. 29/9-1697, dbt. 10/10. Ole Nielsøn Skareruds oc Joran Anundsdaatters barn, Giermund. Fadd: Torbiør Nattedal, Bendixes Aase, Ewen Aase, Kittild Sundbø, Ole Andersøn, tiener paa Aase oc i Sundbø.
- Gjermund Olsen/ Jermund Olsen.

f. 1/10-1697, dbt. 10/10. Kittild Halworsøn Liens oc Gundwor Nerisdaatters barn, Gunild. Fadd: Margit Lien, Ingeborg Nerj Liens, Liw Nerisd. Swartdal, Gunlick Bleke, Halwor Swartdal.
- Gunhild Kittilsdatter.

f. 13/10-1697, dbt. 17/10. Tosten oc Ingebor Øfwerbøes (uwiede) barn, Oluf. Fadd: Anne Ole Øfwerbøes, Taran Kittildsd., Halwor Rinde, Anders Sillestad, Halwor Träer.
- Ole Torstensen.

f. 6/10-1697, dbt. 17/10. Tosten Tostensøns oc Gudbiør Tiøstufsdaatters barn, Liw. Fadd: Margit Fossem, Gunnild Landswerck, Gro Wetterhuus, Petar Biaaen, Ingebret Petarsøn.
- Liv Torstensdatter.

f. 21/10-1697, dbt. 24/10. Tow Ouensøns oc Joran Olsdaatter Dales barn, Biørn. Fadd: Karj Niculs Thordsøns, Ragnild Torewild Næsis, Liw Olsd. paa Næs, Gunlick Too, Anders Olsøn Øfwerland.
- Bjørn Towsen/ Bjørn Tovsen.

f. 24/10-1697, dbt. 31/10. Guttorm oc Ingebor Midbøens daatter Torbiør. Fadd: Anne Gunlick Grafwers, Aasne Ole Giufwes, Gunlick Throndsøn Lij, Anders Gunlicksøn Oppebøen, Gudmund Steenulsøn.
- Torbiør Guttormsdatter/ Torbjørg Guttormsdatter.

f. 30/10-1697, dbt. 7/11. Torewild Ewensøn Harang oc Asgier Olsdaatters barn, Aasne. Fadd: Swanou Grofwen, Ingebor Aawald Dyrlands, Gunild Niculsd., Aslack Berge, Jon Jonssøn.
- Aasne Torvildsdatter.

f. 15/11-1697, dbt. 20/11. Anna. Et u-ecte barn. Faderen Gisle Ericksøn, moderen Kirstj Thordsdaatter.
Fadd: Aasne Giufwe, Guro Olsd. tienestepige i Udgaarden, Arne Kodde, Raamund Klomsæt oc Ole Erichsøn.
- Anna Gislesdatter/ Anne Gislesdatter.

f. 16/11-1697, dbt. 21/11. Tormo Halworsøns oc Aslou Swenungsdaatters barn, Swanou. Fadd: Anne Grafwer, Birgit Torckel Aasembs, Margit Swenungsd., Anders Oppebøen, Anders Øfwerland.
- Svanaug Tormodsdatter.

f. 25/11-1697 i Kaasen, dbt. 28/11. Christen Enersøns oc Joran Nerisdaatters barn, Neri. Fadd: Ragnild Giermund Kaasens, Klockerens Birgit, Margit Enersd., Torckel Aasem (n?), Ingebret Olsøn.
- Neri Christensen.

f. 10/11-1697 paa N. Skore, dbt. 4/12. Oluf Rejersøns oc Aase Guldbrandsdaatters barn, Oluf. Fadd: Gunwor Gunner Knudsøns, Gro Petarsd., Petar Biaaen, Ingebret Tofsøn Øfwerbøe.
- Ole Olsen.

f. 4/12-1697, dbt. 4/12. Ole Olsøn Aamod oc Gundbiør Biørnsdaatters twillinger, Sigrj. (oc Lisbeth). Fadd: Birgit Rinde, Margit Wetlesd., Biørn Sugaarden, Asbiørn Nordgaarden, Tosten Øfwerbøe.
- Sigrid Olsdatter.

f. 4/12-1697, dbt. 4/12. Ole Olsøn Aamod oc Gundbiør Biørnsdaatters twillinger, (Sigrj oc) Lisbeth. Fadd: Thore Niels Møens, Liw Heljesd., Halwor Rinde, Petar Biaaen, Tollef Wandbeck.
- Lisbeth Olsdatter.

f. 27/11-1697, dbt. 5/12. Efwen oc Kirstj Aases barn, Saawe. Fadd: Sarcke bestemoder, Gunild Skee, Guro Olsd., Søfren Waale, Kittild Halworsøn.
- Saave Evensdatter/ Sove Evensdatter.

f. 27/12-1697, dbt. 30/12. Torewild Halworsøn Næsis oc Ragnild Swendsdaatters barn, Swend. Fadd: Ingeborg Guttorm Midbøens, Margit Anders Oppebøens, Helge Osmundsd., Halwor Haraldsøn Udgaarden oc Asbiørn Swendsøn.
- Svend Torvildsen.

f. 15/1-1698, dbt. 22/1. Halwor Haraldsøn Udgaarden oc Joran Swendsdaatters søn, Swend. Fadd: Lisbeth Sophia Roch, Aslou Swendsd., Gunlick Grafwer, Guttorm Midbøe, Sundre Swendsøn (Sondre Swendsøn).
- Svend Halvorsen.

f. 14/1-1698, dbt. 23/1. Ole Jonsøn Landswerck oc Gunild Olsdaatters barn, Aasild. Fadd: Karj Halwor Wastweds, Aslou Leuw Ruens, Anne Johansd., Aawald Dyrland, oc Ole Wetlesøn Dyrland.
- Aasild Olsdatter.

dbt. 30/1-1698. Gunner Olsøn Wefalds oc Anne Rolfsdaatters barn, Ragnild. Fadd: Torbiør Herbrand Weefalds, Aslou Swendsd., Jens Strand, Halwor Udgaarden, Asbiørn Swendsøn.
- Ragnhild Gunnersdatter/ Ragnhild Gundersdatter.

dbt. 30/1-1698. Folqwar Torbiørnsøn Brecke oc Anne Halworsdaatters barn, Ingeborg. Fadd: Margit Giermund Biørges, Margit Halworsd., Ole Berthowsøn, Guttorm Midbøe, Sundre Swendsøn (Sondre Svendsen).
- Ingeborg Folqvarsdatter.

f. 21/1-1698, dbt. 1/2. Helje Olsen Koltwedts oc Helge Swennungsdaatters barn, Swenung. Fadd: Byrthe Koltwedt, Ingeborg Olsd., Bergit Swenungsd., Raamund Klomsæt oc Zacharias Tiøstufsøn.
- Svennung Heljesen/ Svenung Heljesen/ Svennung Helgesen/ Svenung Helgesen.

dbt. 6/2-1698. Jens Jespersøn Strands oc Margit Osmundsdaatters barn, Ingeborg. Fadd: Ingeborg Thord Mannheimbs, Aase Torckelsd., Anders Sergeant, Gunner Weefald, Tollef Osmundsøn.
- Ingeborg Jensdatter.

f. 10/2-1698, dbt. 20/2. Swend Knudsøns oc Liw Endresdaatters barn, Signe. Fadd: Birgit Siufer Klockers, Ingeborg Knud Kifles daatter, Knud Kifle, Guldmund Stenulsen, Torckel Aasemb.
- Signe Svendsdatter.

f. 17/2-1698, dbt. 26/2. Tollef Tofsøn oc Torbiør Oufwersdaatters barn, Ingeborg. Fadd: Birgit Siufwer Klockers, Ingeborg Knudsd. Kifle, Knud Kifle, Swenung Sundsbarm, Zacharias Fiøstuft.
- Ingeborg Tollefsdatter.

f. 16/2-1698, dbt  6/3. Aslack Olsen Berges oc Aslou Ewensdaatters barn, Sigri. Fadd: Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Aasild Windswold, Taran Kittildsd., Anund Kioes, Thord Olsen Berge.
- Sigri Aslaksdatter.

28/2-1698, dbt. 8/3. Joran. Et u-ecte barn fra Brunckebergs annex, faderen Targier Aase, moderen Ingebor Ole Ifwersens Datter.
Fadd: Gurj Aslacksd. Aase, Aslou Klombsæt, Oluf Tollefsøn Hegtwed, Zacharias Tiøstufsen, Sundre Loftsgaarden.
- Joran Targiersdatter/ Joran Torgiersdatter.

f. 14/3-1698, dbt 16/3. Citzel. Et siugt barn fra Hwaalsaat i Brunckeberg Sogn, tilhørendis Gunder Hansøn oc Ragnild Olsdaatter.
Fadd: Margit Hans Bachens, Gunild Olsd. Moseren, Jan Smed, Anders Oppebøen oc Gudmund Steenulsøn.
- Citzel Gundersdatter.

f. paa Kasland 12/3-1698, dbt. 20/3. Thord Laersøns oc Aslou Siufwersdaatters barn Sigri. Fadd: Aasne Ole Giufwes, Helje Osmundsd., Raamund Klomsæt, Swend Grofwen, Gunder Swenungsøn.
- Sigri Thorsdatter/ Sigrid Thorsdatter.

f. 16/3-1698, dbt. 20/3. Peder. Et u-ecte barn fød i Ødegaarden udenfor Skarckefwie, moderen er Anne Pedersdatter som tiente paa Nordre Werpe, faderen blef wed daaben udlagt at wære Oluf Heljesøn, som læste for børn paa Weefald. Fadd: Aaste Torewild Hagens, Thone Ole Reenstuels, Thore Herbrandsd., Ole Øfwrebø, Herbrand Weefald.
- Peder Olsen.

f. 16/3-1698, dbt. 25/3. Kittild Halworsøn Bøles oc Gunlow Hansdaatters Gisle. Fadd: Turj Biørn Sugaardens, Elj Kioos, Halwor Ejelsøn Aamod, Harald Weehuus, Tollef Wandbeck.
- Gisle Kittilsen.

f. 12/3-1698, dbt. 25/3. Anders Olsøn Sillestads oc Anne Aslacksdaatters barn, Helge. Fadd: Birgit Halwor Rindes, Ingebor Tosten Sillestads, Birgit Kittild Grofwens daatter, Ole Øfwerbøe, Jon Johnsøn.
- Helge Andersdatter.

f. 17/3-1698, dbt. 3/4. Swenung oc Aase Sundsbarms barn Halwor. Fadd: Thore Knud Kifles, Helge Arne Koddes, Torckel oc Sundre Thordsøn.
- Halvor Svenungsen/ Halvor Svennungsen.

f. 29/3-1698, dbt. 3/4. Sal. Gunner Tollefsøn oc Guro Olsdaatter Rugtweds barn, Gunner. Fadd: Ingeborg Thord Manembs, Margit Strand, Anlou Jonsd., Jens Strand oc Gudmund Stenulsøn.
- Gunner Gunnersen/ Gunder Gundersen.

f. 20/5-1698, dbt. 29/5. Kittild Heljesøn Nattedals oc Torbiør Efwensdaatters Søn, Helje. Fadd: Anna Søfren Hwaales, Karj Stenulsd., Efwen Aase, Asbiørn Aasene, Swend Halvorsøn.
- Helje Kittilsen/ Helge Kittilsen.

f. 27/6-1698, dbt. 2/7. Osmund Throndsøns oc Dorthe Jørgensdaatters barn, Margit. Født i Rydningen nedenfor Nattedal.
Fadd: Anne Søfren Waales, Torbiør Kittild Nattedals, Liw Tofsd., Christoffer Fremgaarden oc Wraal.
- Margit Osmundsdatter/ Margit Aasmundsdatter.

f. 25/6-1698, dbt. 3/7. Anund Kioses oc Helges datter, Gunild. Fadd: Sigrj Nordgaarden, Aase Ole Skores, Taran Kittildsd., Biørn Torbiørnsøn oc Johannes Michelsøn.
- Gunhild Anundsdatter/ Gunhild Amundsdatter.

f. 31/7-1698, dbt. 7/8. Sergeant Anders Lingemoes oc Anne Thomesdaatters datter, Anna. Fadd: Ædele Christian Roches, Birgit Swenung Breckes, Fendrich Gierdt, Christopher Roch, Peder Thomesøn.
- Anna Andersdatter/ Anne Andersdatter.

13/8-1698, dbt. 20/8. Halwor oc Ingebor Raadstuens daatter, Gunild. Fadd: Ronnou Ole Dales, Torbiør Kittild Nattedals, Ingebor Tof Hiddejords, Christopher Halworsøn Fremgaarden, Wraal Nycklestuen.
- Gunhild Halvorsdatter.

f. 29/7-1698, dbt. 21/8. Halwor Olsøn oc Anne Andersdaatter Traers søn, Jon. Fadd: Anne Ole Øfwerbøes, Gunild Niculsd., Harald Weehuus, Halwor Wastwed, Jon Jonsøn Rinde.
- Jon Halvorsen.

dbt. 28/8-1698. Oluf Berthowsøn oc Guro Folqwarsdatters barn, Oluf. Fadd: Anne Gunner Wefalds, Anne Folqwar Breckis, Ragnild Knudsd, paa Kifle, Halwor Haraldsøn Udgaarden, Gunner Weefald Bosæter.
- Ole Olsen.

f. 24/7-1698, dbt. 16/8 i Winnie Kircke af Hr. Abraham paa Winnie. Jon Olufsøns oc Signe Jacobsdaatters søn, Oluf. Fadd: Turj Winnie, Gunild Præstens pige, Oluf N. Winnie, Ommund oc Gunner Tienistedrenge.
- Ole Jonsen.

f. 15/8-1698, dbt. 21/8 i Bø Kircke. Gunlick Ledworsøn oc Thore Sandes barn, Sommund. Fadd: Gunild Torewild Grafwers, Torbiør Ole Øfrebøes, Margit Olsd. Opdal, Aad Haagensøn, Elling Eeken (Eika).
- Sommund Gunlicksen/ Sommund Gulliksen.

f. 20/9-1698, dbt. 2/10. Halwor oc Birgit Rindes søn, Torgier. Fadd: Laawey Sl. Halwor Skores, Gro Kittild Grofwens daatter, Anders Sillestad, Ole Øfwerbø, Jon Jonsøn Rinde.
- Torgier Halvorsen/ Torgeir Halvorsen.

f. 22/9-1698, dbt. 2/10. Ole Biørnsøn Ruj oc Gunild Torbiørnsdaatters barn, Biørn. Fadd: Turj Biørn Sugaardens, Birgit Tallacksd., Ole Windswold, Jon Jonsøn Nordbø, Ole Wetlesøn Dyrland.
- Bjørn Olsen.

f. 27/10-1698, dbt. 1/11. Asbiørn oc Sigrj Norgaardens barn, Helge. Fadd: Turj Sugaarden, Ragnild Backen, Aslou Tostensd., Ole Dyrland, Niels Nord.....(?).
- Helge Asbjørnsdatter.

f. 16/12-1698, dbt. 22/12. Raamund oc Aslou Klomsæts barn, Ingeborg. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Aslou Swendsd., Guttorm Midbøe, Anders Oppebøe oc Guldmund Stenulsøn.
- Ingeborg Raamundsdatter.

f. 24/12-1698, dbt. 26/12. Christen Enersøns oc Joran Nerisdaatters barn, Ingeborg. Fadd: Maria min Hustro, Ragnild Giermund Kaasens, oc Marthe Enersd., Arne Kittildsøn oc Gudmund Stenulsøn.
- Ingeborg Christensdatter.

f. 27/12-1698, dbt. 1/1-1699. Wraal oc Aslou Nycklestuens Søn, Oluf. Fadd: Bestemoder Sarke Thoresd.(?), Gunild Asbiørn Aasens, Halwor Raadstuen, Thomas Niculsøn.
- Ole Vraalsen/ Ole Wraalsen.

f. 7/1-1699, dbt. 21/1. Leuw Olsøn Siljedales oc Guro Heljesdaatters Søn, Helje. Fadd: Ingeborg Tof Hiddejords, Ingeborg Olsd., Biørn Aakre, Nerj Lien, Halwor Swartdal.
- Helje Leifsen.

f. 8/2-1699, dbt. 12/2. Ewen oc Kirsti Aases Søn, Oluf. Fadd: Saawe Asbiørn Aasenes, Guro Olsd., Siufwer Klocker, Asbiørn Aasene, Oufwer Dale.
- Ole Evensen.

f. 22/2-1699, dbt. 26/2. Ewen oc Anne Aarhusis barn, Oluf. Fadd: Maria min Hustro, Inger Jonsd., Arne Kittildsøn, Christen Enersøn, oc Gudmund Stenulsøn.
- Ole Evensen.

f. 18/2-1699, dbt. 26/2. Folqwar oc Anne N. Breckis barn, Karj. Fadd: Anne Thomesd. Sergeantens Hustro, Anne Gunner Weefalds, Ole Øfwerbø, Svennung Brecke, Asbiørn Loftsgaarden.
- Kari Folqvarsdatter.

f. 19/2-1699, dbt. 27/2, Da Prowisten visiterede. Jon Jonsøn Nordbøe oc Margit Wetlesdaatters barn, Jon. Fadd: Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Birgit Tallacksd., Asbiørn Aasene, Biørn Jacobsøn oc Thomes Niculsøn.
- Jon Jonsen.

f. 4/3-1699, dbt. 12/3. Helje Koltveds oc Helge Swenumsdaatters barn, Margit. Fadd: Sundre Aases Aasild, Ragnild Weenaas, Peder Garwiig, Tormod Halworsøn, Anders Øfwerland.
- Margit Heljesdatter/ Margit Helgesdatter.

f. 11/3-1699, dbt. 18/3. Halwor oc Karj Wastweds daatter, Helge. Fadd: Birgit Biørn Aakres, Aase Jonsd., Guttorm Beckhuus, Ole Halworsøn Dale, Ole Jonsøn Wastwed.
- Helge Halvorsdatter.

dbt. 25/3-1699. Oluf oc Aasne Giufwes barn, Gunner. Fadd: Ingeborg Guttorm Midbøens, Gunild Thorsd. Grafwer, Gunlick Lij, Gunlick Bræke, Sundre Thordsøn.
- Gunner Olsen/ Gunder Olsen.

f. 20/3-1699, dbt. 25/3. Swend oc Guro Grofwens barn, Sigrj. Fadd: Birgit Thomes Aasembs, Gunild Ole Tollefsøns, Gunild Torckelsd., Tormo Weenaas, Tollef Osmundsøn.
- Sigrid Svendsdatter.

f. 4/4-1699, dbt. 6/4. Niculs Thordsøns Hougstuel oc Karj Olsdaatters barn, Anna. Fadd: Marthe Peder Garwigs, Sigrj Tollefsd., Tof Ouwersøn, Anders Oppebøen, Søfren Tollefsøn.
- Anna Nilsdatter/ Anne Nilsdatter.

f. 29/3-1699, dbt. 10/4. Søfren oc Anne Waales daatter Dorthe. Fadd: Kirstj Ewen Aases, Torbiør Kittild Nattedals, Gunild Halworsd., Stenul Skeje, Kittild Halworsøn.
- Dorthe Sørensdatter.

dbt. 5/5-1699. Tallack Gielstads oc Joran Olsdaatters barn, Birgit. Fadd: Aasild Sundre Aases, Citzel Olsd., Harald Sundstetwed, Tarjer Aase oc Anders Olsøn Øfwerland.
- Birgit Tallacksdatter/ Birgit Tallaksdatter.

f. 28/4-1699, dbt. 14/5. Sal. Oluf Knudsøns oc Gunild Gunlicksdaatters barn, Oluf. Fadd: Margit Thrond Tofsøns, Aslou Stenulsd., Stenul Skee, Leuw Olsøn Siljedal, Thomes Niculsøn.
- Ole Olsen.

f. 19/5-1699, dbt. 28/5. Giermund Torkelsøn Kaasens oc Ragnild Olsdaatters barn, Tof. Fadd: Aase Gunleck Toos, Anne Ewen Aarhusis, Ragnild Knudsd., Swend Osmundsøn Grofwen, Zacharias Tiøstufsøn.
- Tov Gjermundsen/ Tow Gjermundsen/ Tov Jermundsen/ Tow Jermundsen.

f. 17/5-1699, dbt. 29/5. Johannes Christoffersøn N. Blekes oc Margit Anundsdaatters barn, Tow. Fadd: Saawe Asbiørn Aasenes, Liw Nerisd. Swartdal, Ole Swartdal, Tof Torbiørnsøn, Thomes Gunnerssøn.
- Tow Johannesen/ Tov Johannesen.

f. 7/4-1699, dbt. 30/6. Knud Angres oc Ragnild Jørgensdaatters barn, Michel. Døbt i nødsfald hiemme i sin swaghed af Ommund Tollefsøn. Kom til Kircken oc blef læst ower eftes Alterbogen, den 3. Pinzedag, 30. Jun.
Fadd: Helge Kioos, Sigrj Torbiørnsd., Gunnild Niculsd., Anund Kioos, Biørn Torbiørnsøn. NB. Disse war Wiede 22. Jan. 1699, er ickun 11 uger. Soldat.
- Michel Knudsen/ Mikkel Knudsen.

f. 13/6-1699, dbt. 17/6. Biørn Jacobsøn Aakres oc Birgit Jørundsdaatters barn, Ragnild. Fadd: Elj Leuw Haberswams, Margit Aslacksd., Stenul Skee, Halwor Wastwedt, Ouwen Osmundsøn.
- Ragnhild Bjørnsdatter.

f. 17/6-1699, dbt. 21/6. Arne Kittilsdsøn Kodde oc Helge Torckelsdaatters To tvillinger.
Det første blef kaldet Sigri. Fadd: Ingebor Guttorm Midbøes, Aasne Ole Giufwes, Aslou Swendsd. Loftsgaarden, Gunleck Grafwer, Ole Ericksøn Ruen.
- Sigrid Arnesdatter.
Det andet blef kaldet Margit. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Aslou Raamund Klomsæts, Kirstj Kittildsd, Guttorm Midbøe, Kittild Ericksøn Røberg.
- Margit Arnesdatter.

f. 22/6-1699, dbt. 2/7. Solwe Guttormsøn Waales oc Karj Jørgensdaatters barn, Nerj. Fadd: Elj Leuw Haberswams, Margit Aslacksd., Leuw Siljedale, Nerj Lien, Oufwer Dale.
- Neri Solvesen.

f. 11/7-1699, dbt. 23/7. Tosten oc Ingebor Sillestads barn, Ragnild. Fadd: Laawej Knudsd. Skore, Gunne Torbiørnsd., Nerj Øfwerbøs qnde, Torbiør Ommundsd., Ole Øfwerbøe, Jon Jonsøn Rinde.
- Ragnhild Torstensdatter.

dbt. 30/7-1699. Tormo Halworsøn oc Aslou Swenungsdaatters barn, fød paa Kippestuel (dato ikke ført), Margit.
Fadd: Anna Gunlick Grafwers, Karj Gunder Wolkars(?), Ingeborg Knudsd. Kifle, Halwor Udgaarden, Anders Oppebøen.
- Margit Tormosdatter/ Margit Tormodsdatter.

dbt. 27/8-1699. Anders oc Margit Oppebøens daatter, Thore. Fadd: Giertrud Roch, Ingeborg Midbøe, Marj Jensd., Gundleck Grafwer, Halwor Udgaarden, Biørn Olsøn.
- Thore Andersdatter.

f. 5/9-1699, dbt. 10/9. Gunleck oc Magdalene Ruens barn, Anne. Fadd: Maria min Hustro, Aslou Nycklestuen, Kirstj Kittilsd., Ewen Aarhuus, Ole Stenulssøn.
- Anne Gunlecksdatter/ Anne Gunlicksdatter/ Anne Gulliksdatter.

dbt. 23/9-1699. Gisle oc Kirstj Ruens barn, Taran. Fadd: Aslou Raamund Klomsæts, Aslou Swendsd., Peder Sommer, Anders Oppebøen, Torbiørn Erickssøn.
- Taran Gislesdatter.

f. 27/9-1699, dbt. 1/10. Kittild oc Signe Sundbøes Søn, Torckel. Fadd: Torbiør Kittild Nattedals, Liw Halworsd., Liw Svennungsd., Halwor Kittildsøn, Zacharias Tiøstufssøn.
- Torkel Kittilsen/ Torkil Kittilsen/ Torkild Kittilsen.

f. 26/9-1699, dbt. 1/10. Swend Olufsøn Østgaarden oc Gunild Laersdaatters søn, Ingebret. Fadd: Anne Ewen Aarhusis, Gunild Thoresd., Gisle Ruen, Giermund Halworsøn.
Dette barn er fød før Brulupet eller Vielsen 14 uger. Faderen er Soldat.
- Ingebret Svendsen.

8/10-1699, dbt. 15/10. Sal. Niels Sollies oc Thores søn, Niels. Fadd: Birgit Rinde, Liw Heljesd., Halwor Sollj, Siufwer Skuledalen, Johannes Michelssøn.
- Niels Nielsen.

f. 1/10-1699, dbt. 15/10. Sigwald Ruens oc Sigrj Johansdaatters barn, Barbara. Fadd: Sigrj Nordgaarden, Turj Sugaarden, Anne Johansd., Osmund Backen, Ole Wetlesøn.
- Barbara Sigvaldsdatter.

f. 17/1-1700, dbt. 21/1. Swenung Olsøn Wetterhusis oc Birgit Kittildsdaatters barn, Andj. Fadd: Ingeborg Dyrland, Thurj Dyrland, Gro Kittildsd. Grofwen, Halwor Ejelssøn, Ole Wetlesøn.
- Andi Svennungsdatter.

f. 18/2-1700, dbt. 7/3. Jon Jonssøn Nordbøes oc Margit Wetlesdaatters søn, Oluf. Fadd: Turj, Sal. Biørn Sugaardens, Guro Swendsd., Ole Winswold, Ole Norbø, Torgrim Dyrland.
- Ole Jonsen.

dbt. 11/2-1700. Gunner Olsøn Weefalds oc Anne Rollefsdaatters barn, Anna. Fadd: Torbiør Herbrand Weefals, Aslou Loftsgaarden, Halwor Udgaarden, Ole Berthowsøn, Asbiørn Loftsgaarden.
- Anna Gunnersdatter/ Anna Gundersdatter.

f. 23/3-1700, dbt. 3/4. (Født) paa reysen fra Winnie. Kittild oc Swanou Grofwens barn, Helge. Fadd: Anne Halwor Traers, Margit Ejel Fosembs, Torbiør Ommundsd., Halwor Ejelsøn, Tosten Olsøn.
- Helge Kittilsdatter.

f. 3/4-1700, dbt. 12/4. Tiøstuf Swartdals oc Ragne Gunlecksdaatter barn, Guro. Fadd: Kirstj Ewen Aases, Saawe Aasene, Liw Nerisd., Søfren Waale, Kittild Lien.
- Guro Tiøstufsdatter/ Guro Tjøstulfsdatter/ Guro Kjøstolfsdatter.

f. 18/4-1700, dbt. 25/4. Jens oc Margit Strands barn, Tollef. Fadd: Maria min Hustro, Inger-Lisbeth Duus, Anne Gunner Wefalds, Gunleck Grafwe, Asbiørn Loftsgaarden.
- Tollef Jensen.

dbt. 7/5-1700. Tarjer oc Ingebor Aases barn, Tof. Fadd: Birgit Torkel Aasembs, Joran Olsd. Gielstad, Gunild Gunnersd., Gundleck Grafwe, Gunner Tolfsøn Sandland.
- TovTarjersen/ Tow Tarjersen/ Tov Torjersen/ Tow Torjersen.

f. 15/6-1700, dbt. 20/6. Kittild Halworsøn Liens oc Gunwor Nerjsdaatters barn, Nerj. Fadd: Ragne Tiøstuf Swardals, Swanou Halworsd. Lien, Ewen Aase, Sundre Espelj (Sondre Espeli), Halwor Swartdal.
- Neri Kittilsen.

dbt. 24/6.1700. Sundre (Sondre) oc Aasild Aases barn af Bronckeberg sogn, Aasild. Fadd: Birgit Siufwer Klockers, Joran Gielstad, Swend Grofwen, Raamund Klomsæt, Anders Olsøn Øfwerland.
- Aasild Sondresdatter.

f. 23/6-1700, dbt. 2/7. Swend oc Tollous barn i Rydningen udenfor Piberud, Oluf. Fadd: Anne Aarhus, Sigrj Kittilssd., Siufwer Klocker, Torckel Aasemb, Johannes Olufsøn.
- Ole Svendsen.

f. 18/6-1700, dbt. 29/6. Thrond Tofsøn Giertaasens oc Margit Stenulsdaatters barn, Ragnild. Fadd: Ragnild Sijedale, Anne Søfren Waales, Karj Stenulsd., Christoffer Fremgaarden oc Gunleck Ewensøn Aase.
- Ragnhild Trondsdatter/ Ragnhild Thronsdatter.

f. 9/7-1700, dbt. 11/7. Osmund oc Ragnild Backens barn, Wetle. Fadd: Asgier Ole Nordbøes qnde., Turj Dyrland, Ole Windswold, Jon Jonssøn, Tormo Gunnersøn.
- Vetle Osmundsen/ Vetle Aasmundsen.

f. 27/5-1700, dbt. 11/7. Ole Larsøn Bøles oc Sigri Ejelsdaatters barn, Ejel. Fadd: Helge Anund Kioses, Taran Kittildsd., Haawar Wandbeck, Halwor Sollj, Ole Dyrland.
- Ejel Olsen/ Egil Olsen.

f. 22/6-1700, dbt. 11/7. Hiemmedøbt 22/6 for sin Swagheds skyld. Osmund Anundsøn Øfwerbøes oc Torbiør Johannesdaatters barn, Helge.
Fadd: Anne Ole Øfrebøes, Ingeborg Tosten Sælestads, Guro Swendsd., Anders Sælestad, Ingebret Petarsøn.
- Helge Osmundsdatter/ Helge Aasmundsdatter.

f. 2/7-1700, dbt. i Bøe Kircke 11/7. Ole Berthowsøns S. Werpe oc Guro Folqwarsdaatters barn, Anna. Fadd: Anne Gunner Weefalds, Karj Werpe, Østen oc Elling Ericksteen, Ole Enersøn.
- Anna Olsdatter/ Anne Olsdatter.

dbt. 8/8-1700. Halwor Niculsøns i Twingelie oc Aslou Biørnsdaatters barn, Thord. Fadd: Ragnild Giermund Kaasens, Ingeborg Ericksd., Siufwer Klocker, Ewen Aarhus, Johannes Olufsøn.
- Thor Halvorsen/ Tor Halvorsen.

f. 17/8-1700, dbt. 21/8. Biørn Aasembs oc Thone Christoffersdaatters barn, Jon. Fadd: Maria min Hustro, Ragnild lille Aasene, Swanou Torckelsd., Torckel Aasemb oc Swend Grofwen.
- Jon Bjørnsen.

f. 21/7-1700, dbt. 21/8. Ole Andersøns oc Johanne Ingebretsdaatter fra Eger (Eiker), deris barn fød paa Aase i Fladdal, Anders.
Fadd: Kirstj Ewen Aases, Sigrj Heljesd., Asbiørn Aasene, Ole Skarerud.
- Jon Olsen.

f. 1/8-1700, dbt. 21/8. Sundre (Sondre) oc Helge Espeliens barn, Asgier. Fadd: Gundwor Lien, Ronnou Ole Dales, Anne Jonsd. Aakre(?), Nerj Lien, Guttorm Olsøn Dale.
- Asgier Sondresdatter.

f. 14/6-1700, dbt. 22/8. Halwor Aslacksøns oc Ingeborg Søfrensdaatters barn, Oluf. Fadd: Birgit Halwor Rindes, Anne Johannesd., Siufwer Klockers, Haawor Wandbeck, Jørgen Jacobsøn.
- Ole Halvorsen.

f. 17/8-1700, dbt. 29/8. Torgrim oc Ingeborg Kifles barn, Thore. Fadd: Birgit Siufwer Klockers, Ragild Gjermund Kaasens, Marj Jensd., Anders Øfwerland, Swend Elufsøn. 6 uger for tidlig.
- Thore Torgrimsdatter.

f. 13/9-1700, dbt. 19/9. Gunner Hansøn lille Aasen oc Ragnild Olsdaatters barn, Barbara. Fadd: Taran Halwor Udgaardens, Ingeborg Anders Grofwens, Marj Jensd., Torckel Aasemb, Tormo Weenaas, Simon Knudsøn.
NB. 6 (faddere) blef tiltalt for de waare ofwer 5 (faddere).
- Barbara Gunnersdatter/ Barbara Gundersdatter.

f. 1/10-1700, dbt. 2/10. Ole Nielsøn Skarerud oc Joran Anundsdaatters barn, Giermund. Fadd: Saawe Asbiørn Aasenes, Bendixes Aase, Kittild Sundbøe, ..ne Nattedal, Gunleck Aase.
- Gjermund Olsen/ Jermund Olsen.

f. 24/10-1700, dbt. 31/10. Asgier. Et Pigebarn fra Fielde i Laurdals Præstegield. Faderen Ejel Tostensøn, Moderen Anne Knudsdaatter.
Fadd: Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Turj Sugaarden, Aslou Tostensd., Rollef Fielde, Leuw Tostensøn.
- Asgier Egildsdatter/ Asgier Egilsdatter.

f. 17/11-1700, dbt. 21/11. Torewild Halworsøn Næs oc Ragnild Swendsdaatters barn, Guro. Fadd: Gunild Harald Sønstetweds, Guro Swendsd. Loftsgaarden, Peder Thomesøn, Peder Sommer, Guttorm Midbøe.
- Guro Torvildsdatter.

f. 5/11-1700, dbt. 27/11. Asbiørn Swendsøn Aasene oc Saawe Ewensdaatters barn, Gunild. Fadd: Joran Ole Skareruds, Gro Halworsd., Ole Halworsøn Dale, Ewen Aase, Gundleck Efwensøn Aase.
- Gunhild Asbjørnsdatter.

dbt. 28/11-1700. Aslack Rejersøn Ødegaarden wed Lomwig oc Karj Torbiørnsdaatters barn, Margit. Fadd: Helge Anund Kioses, Gro Torbiørnsd., Gunild Olsd. tieendis Haawer Wandbeck, Ole Giufwe, Kittild Swendsøn (NB. Swend Jonsøns Søn).
- Margit Aslaksdatter.

f. 9/12-1700, dbt. 27/12. Arne Kittildsøn Nattedals oc Helge Torckilsdaatters barn, Wetle. Fadd: Signe Sundbø, Margit Anundsd., Aslack Kittildsøn Nycklestuen, Ewen Aarhuus, Johannes Olufsøn.

f. 22/1-1701, dbt. 23/1. Ejel Børgesøn Fossemb oc Margit Olsdaatters barn, Barbro. Fadd: Birgit Swend Bergis, Gellou Swinom, Gunild Ole Skarejords daatter, Tollef Olsøn, Jon Jonsøn.
- Barbro Egelsdatter/ Barbro Egildsdatter/ Barbro Egilsdatter.

f. 15/1-1701, dbt. 23/1. Knud Michelsøns oc Ragnild Jørgensdaatters barn Elj. Fadd: Birgit Halwor Rindes, Laawej Anund Skores, Sigrj Tollef Hødals daatter, Anund Kioos, Kittild Swendsøn,
- Eli Knudsdatter.

f. 24/1-1701 (hiemmedøbt). Anund oc Laawej Skores barn, Thone. fød natten til Mandag d. 24. Jan. oc for sin swagheds skyld, efterdj det siuntis icke at skulle lefwe,
af faderen self hiemmedøbt, oc siden strax om morgen mig anbragt paa Fossemb, hwor jeg for den strænge kuldes skyld, saavelsom at barnet war meget swagt,
handlede med det efter Ritelen oc Alterbogen, som med hiemmedøbte børn bør handlis.
Fadd: Birgit Halwor Rindes, Birgit Tallacksd. i Biaaen, Siufwer Klocker, Ejel Børgesøn Fossem, Kittild Swendsøn Grofwen.

f. 1/2-1701, dbt. 7/2. Johannes Smeds oc Aagaat Tollefsdatters barn, tilholdenis paa Søndre Weefald, Herbrand.
Fadd: Anna Gunner Weefalds, Tarjer Heggenæs, Aslack Nerisøn, Ragnild Torewild Næsis, Birgit Haawersd.
- Herbrand Johannesen.

f. 21/2-1701, dbt. 27/2. Jens Grafweliens oc Gunild Jørgensdaatters barn, uden Ecteskab, Giermund. Fadd: Margit Peder Garwigs, Gurj Knudsd., Gunlick Grafwer, Nerj Aslacksøn oc Biørn Olsøn.
- Gjermund Jensen/ Jermund Jensen.

f. 26/2-1701, dbt. 1/3. Peder Sommers oc Helge Osmundsdaatters barn, auflet uden Ecteskab, Boel. Fadd: Maria min Hustro, Guro Knudsd. Kifle, Christoffer Roch, Peder Thommesøn, Anders Oppebøen.
- Boel Pedersdatter Sommer/ Boel Sommer.

f. 9/3-1701, dbt. 11/3. Jens Andersøn Swenske oc Magnild Erlandsdatters barn, født paa Backen, Liv. Fadd: Maria min Hustro, Ingerj Røberg, Helge Halworsd., Ole Siufwersøn Giufwe, Ole Olsøn paa Røberg.
- Liv Jensdatter.

f. 12/3-1701, dbt. 25/3. Niculs Thordsøn Hougstuel oc Karj Olsdaatters barn, Margit. Fadd: Aase Gunlick Toos, Citzel Olsd., Torewild Grafwer, Anders Øfwerland, Anund Gaasedalen.
- Margit Nilsdatter.

f. 17/3-1701, dbt. 29/3. Sigwald Halvorsøns oc Sigrj Johannesdaatters barn, Helge. Fadd: Margit Tollef Klefwens, Turj Jonsd., Ole Dale, Ole Dyrland, Karj Wastwed.
- Helge Sigvaldsdatter.

f. 29/3-1701, dbt. 3/4. Tarjer Heggenæsis oc Ingebor Olufsdaatters barn, Oluf. Fadd: Ingeborg Manemb, Anne Gunner Weefalds, Aslou Loftsgaarden, Torewild Næs, Giermund Halworsøn paa Garwig.
- Ole Tarjersen/ Ole Torjersen/ Ole Terjesen.

f. 15/4-1701, dbt. 17/4. Swenung oc Birgit Brekkes barn, Harald. Fadd: Liw Ole Næsis, Anne Gunner Weefalds, Liw Ole Næsis daatter, Halwor Udgaarden.
- Harald Svenungsen/ Harald Svennungsen.

f. 12/4-1701, dbt. 17/4. Gundleck oc Thore Sandes barn, Sommund. Fadd: Torbiør Øfwerbø, Guro Ole Berthowsøns qnde., Karj Petarsd. Strand, Anders Grofwen, Sundre Grafwer.

dbt. 19/4-1701 i Hierdal (Hjartdal) af Hr. Jens. Tollef Olsøn oc Ingeborg Knudsdaatters barn, Oluf. Fadd: Helge Sundre Espeliens, Aslou Olsd., Kittild oc Nerj Hofland, Laers Laersøn.
- Ole Tollefsen.

f. 18/4-1701, dbt. 22/4. Anders Olsøn Øfwerland oc Ragnild Knudsdaatters barn, Knud. Fadd: Margit Peder Garwigs, Anne Gunner Weefalds, Guro Kifle, Torgrim Elefsøn Kifle, Asbiørn Loftsgaarden.
- Knud Andersen.

f. 24/4-1701, dbt. 30/4. Raamund oc Aslou Klomsæts barn Margit. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Marj Jensd., Christoffer Roch, Anders Thomesøn oc Peder Thomesøn.
- Margit Raamundsdatter.

f. 16/5-1701, dbt. 29/5. Tormo Halworsøn Kippestuels oc Aslou Swennungsdaatters barn, Aasne. Fadd: Margit Strand, Guro Gunnersd., Guro Swendsd. Loftsgaarden, Torewild Halworsøn Næs, Sundre Thordsøn Grafwer.
- Aasne Tormosdatter/ Aasne Tormodsdatter.

dbt. 28/5-1701. Søfren oc Anne Waales barn, Ragne. Fadd: Gunild Stenul Skejes, Kirstj Aase, Aslou Stenulsd., Asbiørn Aasene, Gudmund Stenulsøn.
- Ragne Sørensdatter.

f. 24/5-1701, dbt. 29/5. Ole oc Liw Grofwens barn, Karj. Fadd: Anne Anders Sillestads, Margit Halwor Solljs, Turj Heljesd., Tosten Sillestad, Jon Jonsøn.
- Kari Olsdatter.

f. 8/6-1701, dbt. 12/6. Gisle oc Kirstj Tuens barn, Gunild. Fadd: Aslou Klomsæt, Guro Swendsd. Loftsgaard, Siufwer Klocker, Asbiørn Swendsøn, Kittild Røberg.
- Gunhild Gislesdatter/ Gunhild Jislesdatter.

f. 11/5-1701, dbt. 19/6. Swenung oc Aase Sundsbarms barn, Aslou. Kunde icke for Snee(!!!) oc Mernføre komme til Daaben, førend d. 19. juni.
Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Marj Jensd. Nordgaarden, Anders Oppebøen, Torewild Halworsen Næs, Asbiørn Swendsøn Loftsgaarden.
- Aslaug Swenungsdatter/ Aslaug Swennungsdatter/ Aslaug Svenungsdatter/ Aslaug Svennungsdatter.

f. 18/6-1701, dbt. 24/6. Halwor oc Birgit Rindes daatter, Helge. Fadd: Laawej Anund Skores, Sigrj Asbiørn Nordgaardens, Ole Grofwens tienistepige Joran Heljesd., Ole Gunlecksøn Øfwerbø oc Jon Jonsøn Aamod.
- Helge Halvorsdatter.

f. 22/6-1701, dbt. 28/6. Ole Siufwersøn Giufwes oc Aasne Thordsdaatters barn, Barbara. Fadd: Aslou Raamund Klomsætis, Marj Jensd., Anders Oppebøe, Asbiørn Loftsgaarden oc Tof Asbiørnsøn.
- Barbara Olsdatter.

f. 8/7-1701, dbt. 16/7. Johannes Christoffersen Blekes oc Margit Anundsdaatters barn, Guro. Fadd: Kirstj Ewen Aases, Birgit Halwor Swarfelies, Citzel Olsd., Ole Swartdal, Ole Niculsøn.
- Guro Johannesdatter.

f. 15/7-1701, dbt. 17/7. Torewild oc Asgier Harangs barn, Ewen. Fadd: Ingebor Tollef Sødals, Anne Øferbø, Leuw Ruen, Swenung Wetterhus, Ole Dyrland.
- Even Torvildsen.

f. 5/7-1701, dbt. 17/7. Halwor oc Torbiør Aamods barn, Birgit. Fadd: Birgit Swend Berges, Liw Ole Grofwens, Taran Kittildsd., Kittild Swinum, Haawor Wandbeck.
- Birgit Halvorsdatter.

f. 29/7-1701, dbt. 31/7. Kittild. Et u-ecte barn, Faderen Ole Gunnersøn Reserva-Soldat, Moderen Thore Herbrandsdaatter.
Fadd: Gro Tollef Toldnæsis, Birgit Swenung Breckis, Barbara Aslacksd., Anders Halworsen Grafwe oc Jesper Jensøn Strand.
- Kittil Olsen.

f. 10/8-1701, dbt. 14/8. Ewen Kittildsøn Aarhusis oc Anne Raamundsdaatters barn, Raamund. Fadd: Maria min Hustro, oc Christina min daatter, Aslou Twingelie, Peder Thomæsøn, Raamund Klomsæt blew 87 Aar og 23 uger gl.

f. 13/8-1701, dbt. 21/8. Swend Olsøn Ericksteens oc Ragnild Gunleksdaatters barn, Tarjer. Fadd: Maria min Hustro, Ingeborg Anders Grofwens, Thore Tofsd., Anders Oppebøen, Anund Gunlecksøn Too.
- Tarjer Svendsen.

f. 17/8-1701, dbt. 4/9. Anund Michelsøn Kioos oc Helge Ewnsdaatters barn, Aasild. Fadd: Margit Halwor Solljs, Aslou Ewensd., Sigrj Tollefsd., Ole Michelsøn, Ole Ewensøn.

f. 18/8-1701, dbt. 28/8 i Bø Kircke. Folqwar Breckis oc Anne Halworsdaatters barn Ingeborg. Fadd: Birgit Swenung Breckis, Torbiør Øfwerbø, Sommund Twedten, Elling Lien, Aslack Nordbø.
- Ingeborg Folqvarsdatter.

f. 10/10-1701, dbt. 15/10. Swend Osmundsøn Grofwens oc Ingeborg Ericksdaatters barn, Guro. Fadd: Maria min Hustro, Swanou Torckelsd., Anders Grofwen, Tormo Weenaas, Johannes Olsøn.
- Guro Svendsdatter/ Guro Svensdatter.

f. 4/10-1701, dbt. 15/10. Oufwer oc Gunild Dales barn, Halwor. Fadd: Signe Kittild Sundbøes, Margit Olsd., Stenul Skee, Asbiørn Swendsøn Aasene oc Ewen Asbiørnsøn.
- Halvor Ouersen/ Halvor Auersen.

f. 11/10-1701, dbt. 16/10. Anders Ewensøns oc Margit Michelsdaatters barn fød paa Moen, Gunild. Fadd: Karj Aslack Aamods, Gundwor Gunner Knudsøns, Gunild Stenulsd.(?), Knud Michelsøn, Jørgen Jacobsøn.

dbt. 23/10-1701. Osmund Throndsøns oc Dorthe Jørgensdaatters barn Ragnild. Fadd: Anna Søfren Waales, Joran Halwor Udgaardens, Karj Stenulsd., Christoffer Fremgaarden oc Johannes Olsøn.
- Ragnhild Osmundsdatter/ Ragnhild Aasmundsdatter.

dpt. 23/10-1701. Sundre Swendsøn oc Aasild Tollefsdaatter Aases barn Swend. Fadd: Aslou Raamund Klomsæts, Gurj Aslachsd. fra Aase, Gurj Tofsd. Sandland, Halwor Udgaarden, Gunner Tofsøn.
- Svend Sondresen.

f. 13/11-1701, dbt. 20/11. Nerj Aslacksøn Enderud oc Aasild Tofsdaatters barn Anne. Fadd: Gunild Torckelsd., Peder Garwig, Ingebret Orefladten oc Gunner Johansøn. 10 uger for tidlig.
- Anne Nerisdatter.

f. 17/11-1701, dbt. 26/11. Nerj oc Ingebor Liens barn, Rejer. Fadd: Ingebor Tollef Skatpedals, Aasild Ejelsd. i Lien, Kittild Halworsøn Nøstetej, Leuw Silljedal oc Halwor Swartdal.
- Reier Nerisen.

f. 17/12-1701, dbt. 22/12. Guttorm oc Ingebor Midbøens barn, Karj. Fadd: Joran Halwor Udgaardens, Marj Jensd., Peder Thomesøn, Gundleck Grafwer, Thrond Giermundsøn.
- Kari Guttormsdatter.

f. 18/12-1701, dbt. 26/12. Halwor Nerisøns oc Citzel Olsdaatters barn, Aslou. Fadd: Anne Bleke, Birgit Swen Swelj(?), Guro Olsd., Tof Hiddejord, Ouwen Wastved. 6 uger efter Brøllupet.
- Aslaug Halvorsdatter.

f. 12/11-1701, dbt. 27/12. Tiøstuf Knudsøn Trowatten oc Joran Ewensdaatters barn Marthe. fra Ødefield. Fadd: Laawej Skore, Liw Grofwen, Anne Andersd. Trowatten, Anders Sillestad, Asser Carlsøn.
- Marthe Tiøstufsdatter/ Marthe Kjøstolsdatter.

f. 17/1-1702, dbt. 22/2. Tønne Krogstad Corporals oc Lenes daatter, Marthe. Fadd: Maria min Hustro, Gunild Skee, Lisbeth Ewensd., Kittild Sundbøe, Christoffer Fremgaarden, Gudmund Stenulsøn.
- Marthe Tønnesdatter.

f. 1/1-1702, dbt.  8/1 i Bøe Kircke. Gunner Olsøn Weefalds oc Anna Rollefsdaatters barn, Ragnild. Fadd: Torbiør Herbrand Weefalds, Astrj Østre Bricksteens, Torgrim W...omb(?), Laers Norbøe, Swnung Rollefsøn.
- Ragnhild Gundersdatter/ Ragnhild Gunnersdatter.

f. 16/2-1702, dbt. 19/2. Anders Halworsøn Grofwen oc Ingeborg Osmundsdaatters barn, Halwor. Fadd: Ragnild Gunner lille Aasembs, Kirstj Gisle Ruens, Mari Jensd., Peder Sommer, Gunlick Grafwer.
- Halvor Andersen.

f. 18/2-1702, dbt. 26/2. Ole Berthowsøn S. Werpe oc Guro Folqwarsdaatters barn, Ingebor. Fadd: Torbiør Herbrand Weefalds, Anne Gunner Weefalds, Anders Oppebøen, Kittild Øfwrebø, Ole Jensøn Strand.
- Ingeborg Olsdatter.

f. 15/3-1702, dbt. 19/3. Anders Olsøn tilholdenis paa Reenstrand oc Ingebor Berthowsdaatters barn, Anna. Fadd: Maren Roch, Christine min daatter, Mathias Roch, Ole Berthowsøn oc Even Biørge.
 - Anna Andersdatter/ Anne Andersdatter.

f. 20/3-1702, dbt. 22/3. Jens Jespersøn Strand oc Margit Osmundsdaatters barn, Gro. Fadd: Maria min Hustro, Christina min daatter, Ingeborg Tarjer Heggernæsis, Giermund Biørge oc Even hans Søn.
- Gro Jensdatter.

f. 11/4-1702, dbt. 16/4. Torgrim oc Ingebor Kifles barn, Aslou. Fadd: Ragnild Anders Øfwerlands, Birgit Olsd. hos Klockeren, Raamund Klomsæt, Tormo Weenaas, Asbiørn Loftsgaarden.
- Aslaug Torgrimsdatter.

f. 7/4-1702, dbt. 17/4. Biørn oc Birgit Aakres barn, Jacob. Fadd: Citzel Halwor Nerisøns, Aase Jonsd., Asbiørn Aasene, Halwor Wastvedt, Tof Hiddejord.
- Jacob Bjørnsen.

f. 8/4-1702, dbt. 8/4. Leuw oc Guro Siljedalens barn, Helje. Fadd: Ingeborg Tollef Skarpedals, Aslou Olsd. Swartdal, Nerj Lien, Ole Halworsøn Dale, Gunleck Aase.
- Helje Leifsen.

f. 5/4-1702, dbt. 18/4. Ejel oc Anne Fieldes barn fra Højdalsmo Sogn, Birgit. Fadd: Ragnild Osmund Backens, Birgit Tallacksd., Gro Torjusd., Osmund Sugaarden, Jon Jonsøn Aamod.
- Birgit Egilsdatter/ Birgit Egildsdatter.

f. 20/4-1702, dbt. 25/4. Thomas. Et u-ecte barn, fød paa nedre Klomsæt d. 20. Apriilis om aftenen. Faderen er Peder Sommer, Moderen, Helge Osmundsdaatter, er nu deris anden forteelse.
Fadd: Christina min daatter, Anne Loftsgaarden, Ingeborg Midbøen, Christoffer Roch, Asbiørn Swendsøn Loftsgaarden.
- Thomas Pedersen Sommer.

f. 29/4-1702, dbt. 7/5. Herbrand oc Torbiør Weefalds barn, Kirstj. Fadd: Aase Gunleck Toos, Anne Gunner Weefalds, Anders Oppebøen, Swenung Brecke, Asbiørn Loftsgaarden.
- Kirsti Herbrandsdatter.

f. 9/5-1702, dbt. 12/5 i Ommisdals Kierche. Et barn fra Ødefield, Wetle. Tilhørende Tosten Tallacksøn oc Guro Wetlesdaatter.
Fadd: Laawej Anund Skores, Birgit Tallacksd., Tiøstuf Trowatten, Jacob Andersøn Rjøndalen, Ole Giufwe.
- Vetle Tostensen/ Vetle Torstensen.

f. 24/4-1702, dbt. 12/5. Osmund Anundsøn Møens oc Torbiør Johansdaatters Gunild. For sin swagheds skyld hiemmedøbt af Kittild Petarsøn, siden blefwen tilpas oc confirmeret i Ommisdas Kirche.
Fadd: Sigrj Nordgaarden, Torbiør Halwor Aamods, Ole Grofwen, Anund Skore, Kittild Swinum.
- Gunhild Osmundsdatter/ Gunhild Aasmundsdatter.

f. 30/4-1702, dbt. 13/5. Ole Dyrlands oc Gro Kittildsdaatters barn, Biørn. Fadd: Rønnou Ole Rynniums, Ingeborg Torgrimsd. i Swinum, Aawald Dyrland, Torgrim Dyrland, Siufwer Skuledalen.
- Bjørn Olsen.

f. 5/5-1702, dbt. 13/5. Haawor oc Liw Wandbecks daatter, Liw. Fadd: Ingeborg Dyrland, Sigrj Ole Laersøns Bøle, Anund Skore, Ole Dyrland, Gunner Giebøen.
- Liv Haaversdatter/ Liv Hoversdatter.

f. 15/5-1702, dbt. 20/5. Signe. Et u-ecte Barn, Faderen til dette barn wed Daaben udlagt at wære Sundre Swendsøn Loftsgaarden, Moderen er Torbiør Endresdaatter.
Blef for sin swagheds skyld døbt d. 20. Maji. Fadd: Birgit Siufwer Klockers, Thone Ole Clemmetsøns, Anders Grofwen, Torgrim Kifle oc Ole Niculssøn.
- Signe Sondresdatter.

f. 16/5-1702, dbt. 21/5. Torewild Halworsøn Næs oc Ragnild Swendsdaatters Aslou. Fadd: Ingeborg Guttorm Midbøens, Anne Gunnersd., Peder Thomæsøn, Anders Oppebøen, oc Asbiørn Loftsgaarden.
- Aslaug Torvilsdatter/ Aslaug Torvildsdatter.

f. 16/5-1702, dbt. 6/6. Jon Jonsæn Nordbøes oc Margit Wetlesdaatters barn Margit. Fadd: Turj Sugaarden, Asgier Jonsd. Nordbø, Joran Jonsd. ocsaa Syster, Osmund Backen, Ole Knudsen fra Ødefield.
- Margit Jonsdatter.

Fortsettes ... (det ble knapt 1/2 år fredag. G.S.)


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no