| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Av Sogneprest i Gjerpen (1813-1834) Edvard Storm Munch.

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
+++
"Døpte Qvindekiøn" er feilnumrert av presten fra 1823 nr. 53 og ut året. Dette er her rettet opp.

UNDER ARBEID

Fødte barn i Gjerpen 1823 - 1829

Kronologisk avskrift. Her er begge kjønn ført sammen.

Ny-transkribert av Gard Strøm fra 6/10-2014. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.

Oppdatert 07.08.2017

Forkortelser her:
Gmd. = Gaardmand. Hm. = Huusmand. K. = Kone. P. = Pige.

Ibid = Ib. = samme sted.

Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F].

No Født Døpt Barnets navn Forældre, Stand, Haandtering Bopæl Faddere
1 14/9-1823 30/11-1823 Turine Niels Torstensen, Ellen Johnsdatter under Eriksrød John Andersens kone Tufte, pige Guri Helgesd., Hans Christensen Vasenden, Hans Jacobsen Berg, Ole Jacobsen Berberg.
2 14/11-1823 30/11-1823 Ingeborg Hans Jacobsen, Kari Gundersdatter Ballestad Hans Jensens kone Ballestad, pige Ingeborg Karine Jacobsd. ibid., Abraham Jacobsen ibid., Isak Espedalen, Daniel Jacobsen Ballestad.
3 20/9-1823 30/11-1823 Anders Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tufte Kone Karen Leerodden af Mælum, pige Andrea Gurine Eriksd. Heljetvedt, Gregoius Tufte, Engebret Biørntvedt, Engebret Andersen Kleven.
4 16/11-1823 30/11-1823 Mikkel Afdøde Peder Jensen, Inger Mikkelsdatter under Nærum Lars Skiefields kone, pige Kari Nielsd. Slemdal, Lars Nielsen Skiefield, Anders Jørgensen ib., Ellef Larsen Meen.
5 22/10-1823 7/12-1823 Dorthe Marie Anders Pettersen, Johanne Susanne Abrahamsdatter Gulsæt Hans Jensens kone af Solum, pige Karen Maria Pettersd. Gulsæt, Lars Christiansen Gulsæt, Isak Eriksen ib., Rasmus Halvorsen af Skien.
6 5/12-1823   Lars Isak Nielsen, Anne Kirstine Molbak Osebakken Oplevede ikke Hiemdaabens Konfirmation.
7 1/12-1823 14/12-1823 Kirsten Maria Anders Nielsen, Live Andersdatter under Bøe Poul Olsens kone Bøe, pige Helene Hansd. Fossum, Christen Nielsen Bøe, Ole Nielsen Bøe, Morten Rasmussen Fossum.
8 3/12-1823 22/12-1823 Børre Christian Anund Sivertsen, Ingeborg Sigvaldsdatter Semb nordre Zakarias Berrebergs kone, pige Marie Jørgensd. Semb, Zakarias Berreberg, Peder Lund, Jørgen Reiersen Semb.
9 18/12-1823 26/12-1823 Christian Moder: Pige Ragnhild Larsdatter
Barnefader: Jens Poulsen, Underklokker(?) ....
Bratsbergskoug
i Holden (Holla)
Pige Berthe Larsd. Skyer, pige Nicoline Sigurdsd. af Skien, Lars Larsen Bratsbkl., Ole Larsen ibid., Engebret Rasmussen af Skien.
10 11/10-1823 26/12-1823 Andreas Anders Andersen, Inger Tollefsdatter Borge Østre Niels Tollefsens kone Borge, pige Karen Hansd. Riis, Kittil Kittilsen Riis, Isak Larsen ib., Lars Langerød.
11 1/12-1823 26/12-1823 Maria Jacob Madsen, Kirsti Johannesdatter Fossum Ole Johannessens kone Bøe, pige Marie Sigfredsd. Fossum, Peder Aslaksen ibid., Helge Larsen Bøe, Mads Pedersen Bøe.
12 1/10-1823 26/12-1823 Anne Erik Henriksen, Marthe Johannesdatter Fossum Jan Liens kone Fossum, pige Kirstine Hansd. ib., Ole Pedersen Prestegaarden, Lars Svendsen Fossum, Knud Christensen ibid.
13 28/10-1823 26/12-1823 Lars Simon Olsen, Barbara Larsdatter Bradsbergmyr Kone Lene Larsd. Bratsb.kl., pige Inger Olsd. Brækkejord., Jacob Praus af Skien, Helge Olsen Brækkejordet, Ole Larsen ibid.
14 12/10-1823 26/12-1823 Caroline Ole Olsen, Maren Andersdatter under Borrestad Pige Christense Christensd. Oseb., pige Christine Olsd. af Porsgrund, Christen Christensen ib., Ole Jansen Borrestad, Christen Sørensen Meen.
15 8/10-1823 26/12-1823 Thord Andreas Hans Christensen, Gunhild Thordsdatter N. Brække Pige Maren Olsd. af Holden, pige Karen Christensd. Aarhuus, Lucas Thordsen af Holden, Jørgen Christensen Aarhuus, Christopher Olsen Bratsbergklev.
16 9/11-1823 26/12-1823 Erik Morten Eriksen, Anne Halvorsdatter under Eriksrød Tov Flatens kone, pige Karen Christensd. Orekaasen, Aslak Eriksen Aashammer, Ole Halvorsen og Erik Halvorsen Erse (Eriksrød).
17 10/12-1823 28/12-1823 Anne Peder Jensen, Karen Maria Jansdatter under Fossum Jørgen Jansens kone Gulsæt, pige Inger Christophersd. Hoppestad, Jørgen Jansen Gulsæt, Hans Jørgen Jørgensen Fossum, Lars Larsen Fossum.
18 1/11-1823 28/12-1823 Maria Aslak Eriksen, Giertrud Nielsdatter under Aas Niels Orekaases kone, pige Karen Christensd. Otterholt, Morten Eriksen Erse, Niels Eriksen Orekaas, Hans Tolvsen Aashammer.
19 28/9-1823 28/12-1823 Anne Gurine Halvor Torsteinsen, Maren Isaksdatter Skilbred Niels Skilbreds kone, pige Pernille Petersd. Grinie, Christian Isaksen Skilbred, Anders Olsen ibid., Niels Sigurdsen Skilbred.
20 1/11-1823 28/12-1823 Margrete Maria Lars Nielsen, Anne Marie Johannesdatter Tydskland (Strømdal) Kone Berte Hansd. Blegebakken af Skien, pige Karen Johannesd. af Solum, Christian Johannesen ibid., Christian Dahl ib., Niels Tydskland.
21 9/12-1823 28/12-1823 Christian Knud Christensen, Anne Jensdatter Tydskland (Strømdal) Pige Maria Rasmusd. Tydskland, pige Jørgine Rasmusd. ibid., Even Halvorsen Oseb., Hans Christensen Tydskland, Isak Rasmussen Tydskland.
22 2/12-1823 28/12-1823 Reier Anders Reiersen, Maria Hansdatter Foss nordre Halvor Reiersens kone Foss, pige Kari Reirsd. ib., Halvor Reiersen, ib., Thore Sandbakke, Hans Jacobsen Berreberg.
23 27/8-1823 2/1-1824 Niels Snedker Niels Aanesen, Karen Larsdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Nielsd. Oseb., Ole Brynjuldsen ibid., Jens Jensen ib., Skolelærer Johannes Nielsen ib.
24 2/12-1823 4/1-1824 Marthe Karine Niels Simonsen, Karen Maria Rasmusdatter Bratsbergklev. Johannes Løkenbergs kone Brækkej, kone Karen Margrete Rasmusd. af Solum, Simon Korvaldsen Brækkej., Erik Simonsen ib., Hans Jacob Johannesen ibid.
25 8/12-1823 4/1-1824 Anne Johannes Mathiassen, Anne Andersdatter Gaasehølen (Aas) Kone Gunhild Pedersd. Gaasehølen, pige Ingeborg Amundsd. Otterholt, Hans Christophersen Hoppestad, Lars Andersen Otterholt, Hans Christensen ibid.
26 18/9-1823 7/1-1824 Ulrik Frerik Rossing Skibscapitain Jens Aalborg, Maren Sølie Osebakken Mdm. Torgersen af Skien, Jomfr. Karen Willumsen af Porsgrund, Kiøbm. Frants Bendixen Oseb., Lars Houen ib., Christen Aalborg Osebakken.
27 6/12-1823 11/1-1824 Larine Moder: Pige Ingeborg Andersdatter
Udlagt til Barnefader: Lars Gundersen
Lien under Fossum
Gulsæt
Jens Liens kone, pige Maria Olsd. ibid., Jens Andersen Lien, Ole Nielsen Lien, Jens Henriksen Bøe.
28 29/12-1823 11/1-1824 Rasmus Christen Isaksen, Anne Rasmusdatter Holm Aslak Langerøds kone, pige Karen Clausd. Hoppestad, Halvor Doxrød, Christen Mikkelsen ibid., Hans Larsen Aas.
29 3/12-1823 11/1-1824 Andreas Anders Pedersen, Ellen Maria Nielsdatter under Semb Johannes Bauerøs kone, pige Ingeborg Hansd. Semb, Johannes Baurø, Christen Aasen, Peder Isaksen Semb.
30 7/12-1823 11/1-1824 Ingeborg Peder Henriksen, Frederikke Larsdatter Bratsbergklev. Pige Berte Larsd. af Skien, pige Inger Margrete Knudsd. Bratsb.kl., Jacob Isaksen  ibid., Knud Halvorsen ib., Ole Olsen Grinie.
31 26/11-1823 18/1-1824 Kirstine Christian Halvorsen, Maren Hansdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Halvorsd. Bratsb.kl., pige Gunhild Olsd. Lille Mela, Hans Jacob Halvorsen Bratsb.kl., Peder Sivertsen ibid., Hans Solvesen ibid.
32 4/1-1824 18/1-1824 Erik Niels Andersen, Ragnhild Andersdatter Grunderød (Grønnerød) Kone Maria Andersd Grunderød, pige Anne Lisbeth Iversd. Nygaard, Niels Grunderød, Anders Tollefsen Meen, Niels Andersen Grunderød.
33 7/12-1823 18/1-1824 Maren John Nielsen, Marte Halvorsdatter N. Riis Halvor Rises kone, pige Ellen Marie Isaksd. Riis, Halvor Olsen Riis, Jens Johannessen af Skien.
34 20/9-1823 18/1-1824 Andreas Moder: Pige Marte Svendsdatter
Barnefader: Matros Niels Henriksen
af Osebakken
af Osebakken
Enke Antonette Jacobsd. Oseb., Anna Haavardsd. ib., Hans Peter Petersen ib., Jacob Engebretsen, Anders Henriksen af Osebakken.
35 3/10-1823 18/1-1824 Ingeborg Maria Anders Jørgensen, Kari Christensdatter Skiefield Lars Skiefields kone, pige Maren Christensd. Houen, Lars Skiefield, Christen Gundersen Houen, Ole Olsen Hørta.
36 1/11-1823 25/1-1824 Christian Jacob Christensen, Anne Marie Stephensdatter Osebakken Moderen selv, pige Ingeborg Christensd. Oseb., Peder Tommesen ib., Ole Kittilsen Riis ib., Ole Gundersen Gulsæt.
37 1/10-1823 25/1-1824 Hans Carl Christian Mads Eriksen, Anne Christine Isaksdatter Osebakken Pige Anne Isaksd. Oseb., pige Karen Isaksd. ib., Erik Madsen Falkum, Gunder Hansen Oseb., Niels Abrahamsen af Porsgrund.
38 27/12-1823 25/1-1824 Halvor Christen Nielsen, Anne Marie Halvorsdatter Søndre Meen Pige Anne Poulsd. Eegaasen, pige Mari Christensd. Grunderød, Stian Pedersen Eegaasen, Lars Nielsen Myhren, Peter Hansen Meen.
39 4/1-1824 25/1-1824 Jensine John Larsen, Katrine Kittilsdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Nielsd. Bratsb.kl., pige Marte Nielsd. af Skien, Niels Larsen Løberg, Ole Larsen Bratsb.kl., Lars Larsen ibid.
40 7/12-1823 25/1-1824 Regine Anders Rollefsen, Anne Maria Andersdatter Osebakken Pige Ingeborg Maria Rollefsd. Oseb., pige Lea Hansd. af Porsgrund, Niels Isaksen Kiølnæs, Ole Ødegaarden, Erik Christophersen Osebakken.
41 22/1-1824 1/2-1824 Anne Ole Tolvsen, Karen Andersdatter Grønsteen (Bøe) Solve Rosvalds kone, pige Gunhild Johannesd. Gromstul, Solve Rosvald, Johannes Baurød, Jan Gromstulen.
42 10/12-1823 1/2-1824 Grethe Niels Johnsen, Kirsten Nielsdatter Osebakken Anders Arnesens kone, Oseb., pige Anne Olsd., ibid., Hans Andersen ib., Jacob Johnsen af Eidanger, Lars Johnsen ibid.
43 8/1-1824   Ole Ole Olsen Hobek, Mariane Saxild Bratsbergklev. Oplevede ikke Hjemdaabens Konfirmation.
44 10/1-1824 8/2-1824 Maren Harald Halvorsen, Maren Jensdatter under N. Bøe Niels Jensens kone Bøe, pige Maren Olsd. Fossum, Christopher Jensen Bøe, Abraham Nielsen Bøe, Peder Engebretsen Fossum.
45 5/12-1823 8/2-1824 Anders Jens Gundsersen, Maren Andersdatter Gulsæt Jens Andersens kone, Fossum, pige Anne Kirstine Hansd. Gulsæt, Jacob Jensen Gulsæt, Gunder Borgersen ib., Jens Andersen Lien (Fossum).
46 21/12-1823 8/2-1824 Mathias Niri Knudsen, Karine Mathiasdatter Gulsæt-Eje Pige Kari Mathiasd. Gulsæt, pige Dortea Hansd. ib., Erik Mathiasen ib., Sigurd Sigurdsen Gulseth, Vebjørn Halvorsen ibid.
47 18/12-1823 12/2-1824 Hans Andreas Christopher Haagensen, Marthe Andersdatter Bratsbergklev. Engebret Biørntveds kone af Solum, pige Christiane Jacobsd. Bratsb.kl., Peder Sørensen Tufte, Thomes Andersen Biørntved, Even Christophersen Folloug.
48 13/11-1823 12/2-1824 Johan Herman Jens Jørgensen Meier, Christine Nielsdatter Osebakken Kone Grete Nielsd. Oseb., Anders Meiers kone ib., Christen Larsen Holmen, alle fra Osebakken, Bøydler, Niels Nielsen, Osebakken.
49 1/2-1824 15/2-1824 Torkel Ole Torkelsen, Anne Thordsdatter Venstøb Pige Maren Halvorsd. Lekaas, pige Anne Olsd. Holm, Solve Kiise, Halvor Larsen Venstøb, Jens Thordsen Falkum.
50 7/1-1824 15/2-1824 Maren Andrea Sigurd Sigurdsen, Helene Andersdatter Tufte-Eje Pige Anne Johnsd. Kastdalen, pige Aase Sigurdsd. Tufte, Halvor Paulsen Doxrød, Halvor Nielsen Semb, Niels Limie.
51 31/12-1823 15/2-1824 Jan Anders Olsen, Anne Christensdatter Bratsbergklev. Pige Dorthe Tomesd., Brække, pige Marte Kittilsd. Gulsæt, Anders Olsen Usterud, Anders Christensen Grinie, Even Nielsen af Skien.
52 15/12-1823 15/2-1824 Karen Thor Olsen Løberg, Anne Torine Wattenberg Brækkejordet Jacob H. Stenbergs kone i Graaten, pige Kirsten Hoffenberg af Uhlefos, Kittil Løberg, Thomes Hoffenberg, Anders Olsen af Graaten.
53 2/1-1824 20/2-1824 Cathrine Bolette Anders Halvorsen, Ragne Jacobsdatter Osebakken Tron Aanesens kone Oseb., pige Mette Marie Andersd. ib., Lars Sørensen ib., Niels Nielsen ib., Gregers Halvorsen ib.
54 23/11-1823 15/2-1824 Christian Anders Sørensen, Inger Maria Østensdatter Sanden (Sanni G.S.) Thor Høisæts kone, pige Anne Sigurdsd. Høisæt, Thor Høisæt, Christen Buer, Jacob Østensen Borge.
55 11/2-1824 15-2-1824 Karen Maria Helge Larsen, Mari Johnnesdatter Bøe Jacob Dyrendals kone, pige Karen Johannesd. Bøe, Jacob Larsen Grinie, Ole Larsen Bøe, Torsten Møller ved Fossum.
56 16/12-1823 15/2-1824 Christian Lars Johnsen, Christine Trulsdatter Osebakken Enke Christine Christensd. Oseb., pige Ragne Jacobsd. ib., Ole Torgrimsen Ballestad, Jens Jensen ib., Christen Larsen Øvrum.
57 16/12-1823 15/2-1824 Ole Giert Ellingsen, Maren Nielsdatter Høimyr Pige Ingeborg Aslaksd. Høimyr, pige Kirsti Jansd. Kausanrød, Lars Ellingsen ib., Halvor Ellingsen ib., Jørgen Amundsen Høglie.
58 5/2-1824 29/2-1824 Ole Peter Ole Jansen, Ingeborg Christophersdatter Fossum Pige Maren Petersd. Fossum, pige Jørgine Knudsd. ib., Hans Jansen ib., Hans Hansen ib., Niels Jacob Olsen ib.
59 5/1-1824 29/2-1824 Gunder Ole Gundersen, Pernille Mathea Rasmusdatter Fossum Tord Gundersens Kone af Herre, pige Helene Hansd. Fossum, Peder Aslaksen ib., Christian Venstøb, Anders Gundersen af Herre.
60 2/2-1824 1/3-1824 Martin Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød (Bøhle) Jens Houens kone, pige Ingeborg Rasmusdatter Sølie, Anders Skilbred, Niels Olsen Sølie, Anders Olsen ibid.
61 31/1-1824 2/3-1824 Abraham Jacob Jensen, Karen Maria Gundersdatter Gulsæt Lars Myhrens kone, pige Anne Kittilsd. Gulsæt, Abraham Grøtsund (af Solum), Elias Aarhuus, Ole Isaksen Holm.
62 5/2-1824 7/3-1824 Lars Christian Larsen, Berthe Larsdatter Holmen (Borrestad) Kone Signe Isaksd. Riis, pige Karen Isaksd. ib., Sivert Hansen Riis, Gunder Andersen ib., Ole Knudsen Borrestad.
63 1/1-1824 14/3-1824 Hans Lars Halvorsen Skiold, Marthe Hansdatter Fossum Pige Berthe Maline Larsd., Fossum, pige Karen Larsd. ib., Ole Knudsen ib., Halvor Christensen ib., Anders Hansen Venstøb.
64 24/12-1823   Andreas Laurentius Hans Zimmermann, Magdalene Didriksen Osebakken Oplevede ikke Hjemedaabens Konfirmation.
65 17/10-1823 21/3-1824 Anne Kirstine Spigersmed Christopher Pedersen, Anne Cathrine Knudsdatter Aashammer Lars Christensens kone Hoppestad, pige Karen Christensd. Hoppestad, Ole Christensen ib., Hans Larsen Aas, Niels Olsen Aas.
66 3/3-1824 21/3-1824 Anders Asbjørn Ellevsen, Ingeborg Mathiasdatter Klep Gunder Ramsaasens kone, pige Sidsel Rasmusd. Bratsb.kl., Anders Mathiasen Svindholt, Jacob Høisæt, Anders Jacobsen Klep.
67 7/1-1824 23/3-1824 Severin Johan Jacob Christian Paus, Else Marie Bierk Kiølnæs Frue Anne Løvenskiold fra Wold, Jomfru Sophie Steenbuck, løyntnant F. Løvenskiold, Capitain And. Blom, Kjøbmand Paul Linaae.
68 6/1-1824 24/3-1824 Gunhild Marie Anders Hansen, Aase Kirstine Olsdatter Osebakken Ole Olsens kone Oseb., pige Maren Hansd. ib., Hans Peter Olsen ib., Christen Larsen ib., Hans Eriksen ib.
69 4/3-1824 28/3-1824 Niels John Pedersen, Sigrid Jensdatter Nordre Ballestad Peder Pedersens kone Ballestad, pige Dorte Pedersd. under Meen, Amund Jensen Ballestad, Lars Nielsen ib., Jens Jensen ib.
70 1/9-1823 28/3-1824 Thore Ole Gundersen, Kari Ellefsdatter under Østre Bøe (Luxefield) Moderen selv, pige Margrete Olsd. Hobek, Ole Gundersen Gulsæt, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen, Peder Isaksen Øde-Sneltved.
71 6/1-1824 28/3-1824 Ole Isak Jacobsen, Maria Olsdatter under Øvrum Lars Svarttangens kone, pige Maline Olsd. ib., Engebret Espedalen, John Espedalen, Ole Kittilsen Riis.
72 9/2-1824 28/3-1824 Johannes Anders Johnsen, Maren Sørensdatter Flaten under Moe Tov Flatens kone, pige Anne Sørensd. ibid., Lars Moe, Niels Tovsen Høisæt, Simon Madsen Moe.
73 19/3-1824 4/4-1824 Solve Erik Madsen, Maren Solvesdatter Øde-Sanden (Sanni GS) Rasmus Øvrums kone, pige Ingeborg Marie Jacobsd. Lie, Jacob Sølie, Niels Rasmussen Sannie, Arne Andreasen Austad.
74 30/12-1823 4/4-1824 Jacob Niels Isaksen, Berte Jansdatter Fossum Pige Karen Olsd. Fossum, pige Else Marie Nielsd. ib., Christian Andersen Venstøb, Knud Johnsen Fossum, Christopher Olsen ibid.
75 3/3-1824 4/4-1824 Kirsten Maria Jacob Olsen, Anne Kirstine Rasmusdatter Riis Christen Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Hans Rasmussen ib., Harald Rasmussen Lie, Jacob Myhren under Lie.
76 29/2-1824 11/4-1824 Hans Engebret Sigurdsen, Marte Hansdatter under Moe Pige Maren Engebretsd. Moe, pige Kari Olsd. Luxefield, Ole Sigurdsen Moe, Lucas Engebretsen ib., Isak Sørensen ib.
77 4/4-1824 11/4-1824 Inger Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum Lars Christensens kone af Mælum, Ole Nielsens kone Landgangen, Ole Nielsen ib., Søren Reiersen Mela, Christen Levorsen Mælum.
78 17/3-1824 11/4-1824 Solve Niels Rasmussen, Gunhild Solvesdatter Sanden (Sanni GS) Ole Eriksens kone Lie, pige Ingeborg Kirstine Eriksd. Sanden, Anders Gundersen Lie, Gunder Arnesen Augestad, Solve Sanne.
79 31/1-1824 15/4-1824 Inger Hansine Christen Isaksen, Anne Nielsdatter Borge Jacob Bentsens kone Borge, pige Marie Hansd. ib., Thomas Johnsen Oseb., Søren Olsen ib., Isak Larsen Riis.
80 27/12-1823 15/4-1824 Karen Isak Andersen, Ingeborg Nielsdatter Sætre (Luxefield) Lars Haagensens kone Fossum, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Lars Haagensen Fossum, Lars Larsen ib., Arne Nielsen Berreberg.
81 14/1-1824 15/4-1824 Andreas Hans Andersen, Live Iversdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Johnsd. Oseb., Niels Johnsen ib., Jens Halvorsen ib., Hans Hem ib.
82 22/1-1824 15/4-1824 Kirstine Jens Isaksen, Anne Margrete Pedersdatter Foss Halvor Jacobsens kone Foss, pige Pernille Pedersd. ib., Hans Larsen Aas, Søren Christensen Aashammer, Christian Isaksen Foss.
83 21/2-1824 19/4-1824 Jacob Thor Andersen, Mari Jacobsdatter under Bratsberg Kone Anne Jacobsd. af Solum, pige Anne Elise Larsd. af Porsgrund, Jens Thordsen af Solum, Lars Jacobsen ib., Johannes Nielsen af Porsgrund.
84 1/4-1824 19/4-1824 Anders Ole Larsen, Ingeborg Evensdatter Løberg Gunder Løbergs kone, pige Ingeborg Larsd. Løberg, Gunder Tommesen Løberg, Anders Thommesen ib., Niels Løberg.
85 9/3-1824 19/4-1824 Peder Søren Christensen, Ingeborg Pedersdatter Aashammer Niels Grunderøes kone, pige Caroline Christophersd. Aashammer, Jens Isaksen Aas, Waldemar Tolvsen ib., Torger Torgersen ib.
86 3/2-1824 19/4-1824 Gurine Lorents Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Anders Venstøbs Enke, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Peder Olsen Holm, Ole Larsen Bberg, Østen Andersen Venstøb.
87 20/2-1824 19/4-1824 Ole Ole Halvorsen, Marte Christiansdatter Eriksrød Morten Orekaases kone, pige Maren Christensd. Hoppestad, Morten Orekaasen, Ole Sigurdsen Erse (Eriksrød), Halvor Halvorsen ibid.
88 28/12-1823 19/4-1824 Anders Niels Larsen, Maria Torkilsdatter under Foss Ole Halvorsens kone Foss, pige Marte Hansd. Limie, John Andersen Tufte, Ole Halvorsen Foss, Lars Nielsen Osebakken.
89 31/3-1824 19/4-1824 Anders Gunder Aslaksen, Anne Andersdatter Bratsbergklev. Pige Anne Aslaksd. Berg, pige Asloug Andersd. Foss, Hans Aslaksen Berg, Ole Nielsen Berg, John Johnsen Foss.
90 13/4-1824   Gunhild Kirstine Gunder Tomasen, Alet Kirstine Jacobsdatter Bratsbergklev. Døde førend Hjemmedaaben ble konfirmeret.
91 15/4-1824 25/4-1824 Ole Helge Olsen, Asloug Nielsdatter S. Brække Isak Hansens kone Fossum, pige Kari Evensd. Kleven, Niels Evensen ib., Ole Andersen S. Brække, Daniel Olsen ibid.
92 18/3-1824 25/4-1824 Kirstine Isak Jansen, Maria Larsdatter Mauraasen (Tufte) Ole Jansens kone Mauraasen, pige Karen Larsd. Bratsb.kl., Engebret Jansen ib., Anders Olsen Nøglegaard, Peder Jansen Mauraas.
93 20/3-1824 25/4-1824 Karen Maria Arne Andreasen, Anne Maria Gundersdatter Augestad Erik Ødesannes kone, pige Anne Dorte Arnesd. Augestad, Erik Madsen Ødesanne, Niels Rasmussen Sanden, Gunder Arnesen Augestad.
94 5/4-1824 25/4-1824 Ingeborg Kirstine Peder Olsen, Kirsten Maria Sondresdatter Løberg Gunder Løbergs kone, pige Karen Olsd. Holm, Lars Sørensen Osebakken, Lorents Larsen Fossum, Halvor Olsen Holm.
95 25/2-1824 2/5-1824 Thomes Moder: Pige Ingeborg Jacobsdatter
Barnefader: Ungkarl Thomes Larsen
af Osebakken
af Skien
Jacob Isegrans kone, Oseb., pige Maren Christophersd. ibid., Anders Halvorsen ib., Ole Jacobsen ib., Christen Larsen Falkum.
96 4/3-1824 16/5-1824 Gunder Johannes Gundersen, Marte Nielsdatter Gulsæt Pige Anne Aslaksd. Berg, pige Ingeborg Nielsd. ib., Anders Gundersen Gulsæt, Ole Gundersen ib., Ole Nielsen Berg.
97 21/4-1824 23/5-1824 Niels Anders Larsen, Maren Nielsdatter Gulsæt Anders Pedersens kone Gulsæt, pige Gunhild Halvorsd. ibid., Niels Børresen Gulsæt, Ole Olsen Sølie, Anders Larsen Gulsæt.
98 28/4-1824   Abraham Anders Hansen, Berte Johnsdatter Grinelien (Luxefield) Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
99 15/4-1824 27/5-1824 Anne Gurine Waldemar Tolvsen, Anne Olsdatter Aashammeren Søren Aarhuuses kone, pige Ingeborg Tolvsd, ibid., Thomes Olsen af Graaten, Aslak Eriksen Aashammer, Halvor Tolvsen Venstøb.
100 13/2-1824 27/5-1824 Inger Maria Sivert Nielsen, Barbara Jonsdatter Osebakken Svend Petersens kone Oseb., pige Karen Svendsd, ib., Ole Nielsen ib., Engebret Andersen ib., Thron Torkildsen ib.
101 2/5-1824 30/5-1824 Kirsten Halvor Christensen, Maria Sigurdsdatter Fossum Mads Madsens kone Fossum, pige Marte Maria Amundsd. ib., Ole Christensen ib., Peder Christensen ib., Niels Aasterød.
102 8/3-1824 7/6-1824 Margrete Martine Simon Andersen, Karen Halvorsdatter Osebakken Henrik Olsens kone Laurvig(!?), pige Hanna Christensd. af Porsgrund, Christen Hansen ib., Mikkel Halvorsen ib., Ole Peter Halvorsen ib.
103 8/4-1824 7/6-1824 Zakarias Anders Nielsen, Karen Zakariasdatter Limie Christian Limies kone, pige Gunhild Engebretsd. Dyrkold, Christian Limie, Niels Limie, Peder Zakariasen Lund.
104 26/5-1824 7/6-1824 Kirsten Maria Hans Rasmussen, Sara Johnsdatter Sølie Christen Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Harald Lie, John Rasmussen Sølie.
105 12/2-1824 77/6-1824 Giertrud Torkil Johnsen, Berthe Hansdatter Foss Ole Halvorsens kone Jønnevald, pige Asloug Andersd. Foss, Torkild Johnsen Foss, Hans Jacobsen Berreberg, Hans Christensen Vasenden.
106 24/5-1824 7/6-1824 Maren John Johnsen, Kirsten Andersdatter N. Løberg Isak Skyers kone, pige Kirsten Andersd. Løberg, Isak Amundsen Løberg, Isak og Anders Skyer, Fredrik Larsen Sneltved.
107 16/4-1824 7/6-1824 Lars Isak Pedersen, Gurine Larsdatter Kolkind (Bratsberg) Pige Anne Kirstine Larsd. Holmen, pige Marte Maria Pedersd. Houen, Christen Larsen Holmen, Erik Ballestad, Erik Olsen ibid.
108 4/3-1824 7/6-1824 John Ole Johnsen, Inger Torsteinsdatter under Bratsberg Kone Torberg Petersd. Falkum, pige Ingeborg Christensd. af Skien, Niels Halvorsen Bratsb.kl., Peder Sivertsen ibid., Halvor Olsen Falkum.
109 13/3-1824 7/6-1824 Carl Mathæus Thron Olsen, Anne Andersdatter Osebakken Pige Margrete Solvesd. Kiær, kone Berte Maria Hansd. Oseb., Skrædder Sømoe Oseb., Jacob Bommen ib., Jørgen Larsen Bommen ibid.
110 6/2-1824 10/6-1824 Johanne Jacobine Skipper Niels Aalborg, Kirsten Maria Sølie Osebakken Jens Aalborgs kone Oseb., Jomfru Mikel. Paus, Anders Jacobsen af Porsgrund, Skipper Vauvert, Chr. Aalborg.
111 11/4-1824 13/6-1824 Anne Mathea Sophie Hans Sørensen Høiseth, Christiane Storm Osebakken Hans Ellefsens kone Oseb., pige Aavet Olsd. Oseb., Thron Aanesen ib., Thor Nielsen ib., Ole Brynjulfsen ibid.
112 23/4-1824 13/6-1824 Kirsten Maria Truels Nielsen, Inger Thomasdatter Fossum Pige Karen Gudmundsd. Kausanrød, pige Anne Svendsd. Gulsæt, Jacob Jacobsen Fossum, Knud Christensen ibid., Halvor Christiansen ib.
113 27/4-1824 20/6-1824 Peter Moder: Pige Pernille Olsdatter
Barnefader: N. K. Even Jacobsen
Ballestad
af Lundeherred
Pige Ingeborg Christensd. Bratsb.kl., pige Anne Barbara Olsd. Ballestad, Hans Guttormsen Bratsb.kl., Lars Christensen ibid., Lars Olsen Ballestad.
114 10/4-1824 20/6-1824 Gunhild Lucas Aslaksen, Hedevig Abrahamsdatter Stulen (Ophoug) Mons Hoppestads kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Simon Solverød af Slemdal, Jacob Tejen fra Moe, Gregorius Stulen.
115 7/6-1824 20/6-1824 Anne Dorthe Niels Olsen, Gunhild Svendsdatter Skyer Kone Inger Johnsd. Sørbøe, pige Karen Johnsd. Løberg, Johannes Skyer, Isak Olsen Skyer, Christen Knudsen Sneltved.
116 18/10-1823 21/6-1824 Jacob Silius Abraham Hansen Funnemark, Giertrud Elisabeth Heide Osebakken Moderen selv, Jomfru Else Funnemark Oseb., Elef Funnemark ib., Herman Trosdal Oseb., Skoleholder J. Nielsen ibid.
117 9/5-1824 25/6-1824 Anne Sophie Amalia Procurator Abraham Kløcker, Mette M. Olsen Hougen Frue Justisraad Kløcker, Jomfru Sophie Munk af Skien, Fuldmægtig Holst af Porsg., Sorenskriver J. Kløcker af Kragerø, Kontorbetjent Borthig paa Mela.
118 1/6-1824 27/6-1824 Anne Maria Halvor Tolvsen, Karen Johnsdatter under S. Hynie Anders Johnsens Kone Venstøb, pige Inger Tolfsd. ib., Waldemar Tolvsen Aashammer, Hans Tolvsen ib., Østen Venstøb.
119 4/5-1824 4/7-1824 Hans Hans Olsen, Signe Hansdatter Sæteret (Rising GS) Jørgen Markers kone, pige Gro Olsd. Sætret, John Tormodsen Kikut, Wetle Puttekaasan, Ole Torbjørnsen Marker.
120 7/6-1824 4/7-1824 Margrete Christopher Larsen, Maria Davidsdatter Hoppestad Ole Johannesen Bøes kone, pige Inger Hansd. Aas, Christian Holm, Hans Aas, Jacob Davidsen Holm.
121 27/5-1824 4/7-1824 Ole Moder: Enke Henrikka Hald??
Fader: Ole Olsen Brænsæter
Bratsbergklev.
ditto
Abraham Bergs kone af Skien, pige Maren Olsd. af Skien, Halvor Christensen Bratsb.kl., Anders Christensen ib., Hans Andreas Eriksen Gulsæt.
122 16/5-1824 5/7-1824 Sophie Hedevig Kjøbmand Didrik Cappelen junior, Henriette Løvenskiold Nordre Melum (Mæla) Frue Løvenskiold fra Ravnæs, Jomfru Benedicte Cappelen, Grosserer Carl Møller, Statsraad N. Aall, Hans Cappelen S. Mela.
123 12/6-1824 11/7-1824 Kirstine Hans Isaksen, Asoug Olsdatter Bøe Anders Venstøbs kone, pige Anne Dorte Isaksd. Fossum, Niels Isaksen Bøe, Halvor Olsen under Foss, Anders Johansen Venstøb.
124 25/6-1824   Anne Turine Isak Christensen, Berte Nielsdatter Fossum Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
125 10/5-1824 13/7-1824 Lauritz Winfeldt Ebbe Nielsen, Charlotte Borse Ballestad Madme Pharo af Brevig, Jomfrue Raaberg af Skien, Kbmd Isak Gundersen af Brevig, Fuldmægtig Holst af Porsgrund, Jens Blom i Falkum.
126 14/6-1824 18/7-1824 Anders Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Kone Gunhild Danielsd. Oseb., pige Hedevig Arnesd. Oseb., Søren Rollefsen ib., Christen Abrahamsen af Porsgrund, Christen Olsen Sølie.
127 8/6-1824 18/7-1824 Maren Jens Aslaksen, Live Olsdatter under Bøe Anders Grønsteens kone, pige Karen Knudsd. Bøe, Poul Aslaksen Bøe, Christopher Aslaksen Bøe, Anders Johannesen under Bøe.
128 10/7-1824 1/8-1824 Halvor Rasmus Christensen, Ingeborg Sophie Larsdatter under Strømdal Erik Skomagers kone Falkum, pige Torberg Gundersd. Furuvald, Solve Kiær N., Erik Madsen Falkum, Halvor Olsen ibid.
129 15/5-1824 1/8-1824 Wilhelm Hans Pettersen, Sara Hansdatter Osebakken Kone Anne Kirstine Mølbak Oseb., pige Laurense Sanne ib., Peder Holm ib., Skipper Kirkegaard ib., Jens Jensen ibid.
130 8/6-1824 8/8-1824 Thomas Niels Torbjørnsen, Berthe Torbjørnsdatter Bratsbergklev. Anders Jacobsens kone Bratsb.kl., pige Gurine Torbjørnsd. Løberg, Isak Jacobsen af Skien, Anund Isaksen Løberg, Johan Torbjørnsen Løberg.
131 6/7-1824 8/8-1824 Jens Lars Jessesen, Karen Zakariasdatter under Aas Zakarias Slettenes kone, pige Hedevig Zakariasd. ib., Mons Hoppestad, Niels Rasmussen ib., Halvor Jessesen Meen.
132 22/7-1824 8/8-1824 Ole Niels Larsen, Gunhild Jensdatter Jarsengen (Langerød-Udhougen) Hans Jarsengens kone, pige Maren Larsd. af Eidanger, Jens Olsen Jarsengen, Tolv Jensen ib., Erik Bakkeskoven.
133 28/7-1824 8/8-1824 Maria Rasmus Halvorsen, Marte Knudsdatter Leekaas (Moe) Pige Marie Halvorsd. Leekaas, pige Maren Halvorsd. ib., Halvor Holt - Øde, Gunder Isaksen Otterholt, Hans Knudsen Bøe.
134 7/8-1824 15/8-1824 Anne Paul Aslaksen, Gunhild Rasmusdatter under Bøe Christopher Aslaksens kone Aas, pige Mari Rasmusd. Moe, Christopher Aslaksen Mela, Jens Aslaksen Bøe, Mads Pedersen Bøe.
135 15/6-1824 15/8-1824 Jacob Ole Jonassen, Ingeborg Olsdatter Hougen (Berreberg) Niels Aashammers kone, pige Gunhild Zakariasd. Berreberg, Zakarias Berreberg, Ole Larsen Otterholt, Jørgen Semb.
136 3/8-1824 15/8-1824 Jacob Anders Jensen, Maria Jacobsdatter Kleven Giert Høimyrs kone, pige Kari Jacobsd. af Slemdal, Zakarias Kleven, Niels Hougerød, Erik Mikkelsen ibid.
137 7/7-1824 15/8-1824 Anders Reier Andersen, Anne Isaksdatter under N. Brække Pige Marte Isaksd. af Skien, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Christen Mikkelsen Berreberg, Peder Øde-Sneltved, Halvor Doxrød.
138 29/5-1824 30/8-1824 Johan Frederic Nicolai Farvermester Carl Martin Bautler, Inger Maria Berggrav Osebakken Madame Bautler Oseb., Jomfrue Dorthe Hyll af Skien, Kjøbmand F. Bendixen Oseb., Garver Holm af Skien, Kontorbetjent Halvorsen af Porsgrund.
139 10/7-1824 22/8-1824 Isak Ole Christiansen, Anne Isaksdatter Fossum Jørgen Christensens kone af Graaten, pige Anne Marie Svendsd. Fossum, Halvor Fossum, Torstein Torsteinsen ib., Jacob Olsen ib.
140 7/8-1824 22/8-1824 Peder Hans Pedersen, Asgierd Aslaksdatter M. Bøe Pige Kari Aslaksd. Semb, pige Karen Johannesd. Bøe, Ole Eriksen Kiise, Jens Pedersen Bøe, Christopher Aslaksen Mela.
141 22/7-1824 22/8-1824 Halvor Anders Amundsen, Mari Halvorsdatter Aakre Ole Amundsens kone af Porsgrund, pige Helvig Andersd. ib., Anders Andersen Myhren, Niels Knudsen Borge, Hans Halvorsen Aakre.
142 10/7-1824 23/8-1824 Dorte Niels Eriksen, Kirsti Jansdatter Orekaasen (Otterholt) Aslak Eriksens kone Aashammer, pige Anne Maria Jansd. Orekaas, Christen Jansen Fossum, Christen Eriksen Orekaas, Haagen Bærulfsen Slettene.
143 2/5-1824 23/8-1824 Johan Frederik Iver Førre, Christence Sophie Monrad Bradsberg Madame Hedevig Monrad af Porsgrund, Jomfru Marie Monrad Bratsbergkl., Jens Schweder Brække, Peder Henriksen af Skien, Klokker Christen Lund.
144 4/7-1824 28/8-1824 Hans Andreas Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsdatter Meen Peder Meltvedts kone af Solum, pige Ragnhild Eriksd. Bøle, Arne Sobøe af Skien, Christen Holmen, Thomas Andersen af Skien.
145 14/4-1824 5/9-1824 Ole Hans Peter Olsen, Marte Christensdatter Osebakken Moderen selv, pige Ellen Dorthea Christensd. Oseb., Anders Hansen ib., Hans Peter Petersen ib., Torger Andersen ib.
146 12/8-1824 5/9-1824 Jørgen Ole Torbjørnsen, Anne Hansdatter Marker (Grinie) Hans Sætrets kone, pige Mari Torbjørnsd. Marker, Thormod Hansen Kikut, Jørgen Grinie, Peder Olsen af Skien.
147 27/8-1824 5/9-1824 Jens Ole Eriksen, Dorte Engebretsdatter Kiise Solve Rosvalds kone, pige Margrete Jensd. Furuvald, Halvor Kiise, Hans Pedersen Bøe, Rasmus Fossum.
148 23/7-1824 5/9-1824 Mariane Hans Larsen, Kirsten Gulliksdatter Bratsbergklev Pige Anne Kirstine Larsd. Løberg, pige Ingeborg Larsd. ib., Niels Torbjørnsen Bratsb.kl., Anders Tomesen ib., Thor Løberg.
149 25/8-1824 12/9-1824 Ingeborg Maria Huusmand Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsdatter Grinie Kone Hæge Torbjørnsd. af Skien, pige Sara Nielsd. Grinie, Hans Isaksen ib., Solve Engebretsen ib., Ole Torbjørnsen Marker.
150 27/8-1824 12/9-1824 Jørgen Gaardm. Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiær Ole Sørbøes kone, Inger Johnsd., pige Maren Nielsd. Løberg, Solve Larsen Kiær, Lars Tygesen ib., Hans Larsen Aas.
151 23/6-1824 12/9-1824 Niels Gaardm. Niels Nielsen, Ingeborg Maria Zakariasdatter Røsager Giert Høimyrs kone, Pige Karen Engebretsd. Dyrkold, John Kikut, Isak Røsager, Lars Gravelie.
152 20/8-1824 12/9-1824 Karen Jessine Arbeidsmand Henrik Jensen, Karen Kirstine Hansdatter Fossum Gunder Larsens kone Fossum, pige Maria Jensd. ib., Ole Olsen af Solum, Østen Andersen Venstøb, Isak Hansen Fossum.
153 10/9-1824 19/9-1824 Anders Erik Viarsen, Kari Olsdatter Luxefield Ole Hougedals kone, pige Berte Olsd. Luxefield, Thomes Jørgensen ib., Rønnik Olsen ib., Halvor Viarsen ibid.
154 4/9-1824 19/9-1824 Halvor Anders Viarsen, Ellen Halvorsdatter Engrav Ole Aaltvedts kone, pige Inger Marie Larsd. Meen, Ole Viarsen Oseb., Thor Johnsen Bratsb.klev., Halvor Torsteinsen af Eidanger.
155 13/8-1824 19/9-1824 Ole Thomes Jørgensen, Berte Olsdatter Luxefield Pige Kari Rasmusd. Moe, pige Maria Rasmusd. ib., Jacob Brændsæter Moe, Ole Rasmussen Moe, Simen Ellefsen Luxefield.
156 8/9-1824 19/9-1824 Jacob Anders Hansen, Maren Marie Jacobsdatter Kragetoe Anders Knudsens kone Fløtterød, pige Kirsten Jacobsd. Sølie, Lars Jacobsen Langerød, Lars Jacobsen Sølie, Amund Nielsen af Eidanger.
157 26/6-1824 19/9-1824 Hans Albanus Blokmager Hans Nielsen, Anne Turine Tomesdatter Osebakken Andreas Meiers kone, Oseb., pige Grete Nielsd. ib., Herman Meier ib., Isak Nielsen ib., Hans Vetlesen ib.
158 25/8-1824 25/9-1824 Ingeborg Maria Erik Engebretsen, Ingeborg Maria Andersdatter Nordre Venstøb Christopher Nielsen Holms kone, pige Kirstine Knudsd. Fossum, Christopher Holm, Anders Johnsen Venstøb, Østen Andersen ibid.
159 16/8-1824 25/9-1824 Hans Johannes Jensen, Margit Hansdatter Engrav Christopher Evensens kone Folloug, pige Gunhild Kirstine Hansd. Meen, Mikkel Evensen Eegaasen, Even Christophersen Folloug, Christopher Evensen Folloug.
160 26/7-1824 3/10-1824 Andrea Skrædder Anders Lindberg, Else Reiersdatter Tveten (Rising) Kittil Stulens kone Guri Olsd., pige Gunhild Olsd. Sæteret, Ole Jansen Kaasa, Jørgen Hobek, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen.
161 2/6-1824 3/10-1824 Karen Andrea Gaardmand Simon Danielsen, Dorthea Pedersdatter Jønnevald Hans Grinies kone, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, H. J. Gasmann, Peder Pedersen Limie, Svenke Johnsen, Skolelærer paa Bratsbergklev.
162 20/9-1824 3/10-1824 Anne Kirstine Christopher Olsen, Kirsti Jensdatter Øvrum Christen Olsens kone Øvrum, pige Marte Eriksd. ib., Rasmus Madsen ib., Engebret Mathiassen ib., Knud Christophersen Fløtterød.
163 23/8-1824 8/10-1824 Ida Lovise Snedker Jens Jensen, Live Olsdatter Osebakken Erik Tronsens kone Oseb., pige Kirsten Jensd. ib., snedker Arne Berg af Porsgrund, Hans Wetlesen af Osebakken, Snedker Niels Aanesen.
164 21/9-1824 10/10-1824 Maren Daniel Olsen, Kirsti Nielsdatter Kræppen (Kreppa GS) Lars Thorsholts kone fra Meen, pige Helvig Olsd. Thorsholt i Slemdal, Solve Kiær, Lars Thorsholt, Lars Hansen Saga af Slemdal.
165 17/9-1824 17/10-1824 Karen Johannes Kittilsen, Kirsten Andersdatter Gulsæt Pige Maren Mikkelsd. Bratsberg, pige Anne Jørgensd. Marker, Jacob Jensen Gulsæt, Thomas Henriksen af Solum, Ole Eriksen Gulsæt.
166 9/8-1824 17/10-1824 Andrea Gregorius Nielsen Tufte, Maren Gurine Jansdatter Tufte Moderen selv, Faderen selv, pige Gunhild Aslaksd. Tufte, Gregorius Lund, Christian Neetz under Tufte.
167 25/8-1824 17/10-1824 Karen Jens Mortensen, Ragnhild Pedersdatter Ballestad Pige Live Halvorsd. Bøhle, pige Dorthe Pedersd. Meen, Peder Ballestad, Jens Jensen ib., Lars Olsen ib.
168 31/8-1824 17/10-1824 Karen Kirstine Torstein Henriksen, Rangdi Jensdatter Doxrød Jens Doxrøds kone, Barbara Jansd., Jan Doxrøds kone, Jan og Jens Doxrød, Christen Mikkelsen Doxrød.
169 25/9-1824 17/10-1824 Joakim Bartholomæus Afgangen (avdød) matros Joakim Bartholomæus Ravn og
Anne Cathrine Olsdatter
Osebakken Madame Anne Johanne Monrad af W. Porsgrund, Jomfru Christense Monrad ib., Kjøbmand Job Kiil, Oseb., Kjøbmand Fr. Bendixen ib., Skipper Jacob Muller i Porsgrund
170 25/9-1824 24/10-1824 Sara Andrea Halvor Poulsen, Inger Maria Andersdatter Doxrød Jan Doxrøds kone, pige Karen Olsd. Holm, Halvor Ols. Holm, Halvor Engebretsen Doxrød, Jan Henriksen Doxrød.
171 21/9-1824 7/11-1824 Anne Moder: Pige Inger Johnsdatter
Udlagt til Barnefader: Enkemand Christian Andersen Venstøb
Venstøb
Venstøb
Anders Johnsens kone Venstøb, pige Ingeborg Andersd. ib., Anders Johnsen Venstøb, Johannes Johnsen ib., Halvor Tolvsen Hynie.
172 24/10-1824 13/11-1824 Mariane Niels Knudsen, Gurine Saamundsdatter Borge Christen Holmboes kone, pige Berthe Maria knudsd. under Borrestad, Ole Knudsen ib., Anders Amundsen Borge, Christen Aslaksen Brækkejordet.
173 27/9-1824 14/11-1824 Christopher Peder Engebretsen, Berthe Olsdatter under Aarhuus Hans Hougerøds kone, pige Karen Christensd. Aarhuus, Hans Hougerød, Poul Olsen Bøe, Gunder Engebretsen Fossum.
174 15/9-1824 14/11-1824 Maria (tvilling) Snedker Lars Arnesen, Ingeborg Kittilsdatter Osebakken Kone Anne Kirstine Olsd. Oseb., pige Hedevig Cathrine Arnesd. ib., Johannes Nielsen ib.
175 ditto ditto Edel Sophie (tvilling) ditto ditto Kone Else Johnsdatter Hougen, pige Mathea Nielsd. Oseb., Lars Houen Oseb., Jens Houen, Ole Knudsen Osebakken.
176 8/11-1824 21/11-1824 Mariane Anders Mathiasen, Ragnhild Maria Johnsdatter Langerød (Ophougen) Ole Mathiasens kone af Eidanger, pige Maren Margrete Langerød, Lars Jacobsen Langerød, Jacob Jacobsen ib., Anders Knudsen Fløtterød.
177 24/10-1824 21/11-1824 Anders Niels Olsen, Anne Andersdatter Stulen (Udhougen) Christen Olsens kone under Sølie, pige Berte Evensd. Høisæt, Jacob Sølie, Erik Svendsen Bakken, Hans Ødegaarden.
178 30/10-1824 21/11-1824 Engebret Moder: Pige Anne Maria Torgersdatter
Udlagt til Barnefader: Ungkarl Ole Thue Engebretsen
under Klep
af Porsgrund
Jacob Ødegaardens kone under Sølie, pige Kari Jacosd. Klep, Jacob Olsen Saubrekke, Ole Mathiassen Saubrekke, Hans Hansen Jarsengen.
179 9/11-1824 26/11-1824 Engebret Niels Eriksen, afgangne (avdøde) Ingeborg Olsdatter Bækkevold Kone Anne Kirstine Riis, pige Anne Isaksd.Riisrønningen, Lars Halvorsen Fossum, Ole Tronsen Bratsb.kl., Ole Andersen Osebakken.
1 11/10-1824 28/11-1824 Erik Henrik Evensen, Maria Jensdatter Fossum Ole Gundersens kone und. Fossum, pige Adamine Hansd. ib., Hans Jensen ib., Gunder Engebretsen ib., Anders Evensen Aarhuus.
2 6/10-1824   Anne Gurine Arbeidsmand John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergkleven Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
3 30/10-1824 5/12-1824 Maren Maria Tollef Jensen, Giertrud Hansdatter Sørbøe Ole Sørbøes kone, pige Pernille Larsd. Sneltved, Ole Halvorsen Sneltved, Ole Evensen Sørbøe, Frederik Larsen Sneltved.
4 10/11-1824 5/12-1824 John Moder: Ragnhild Olsdatter
Barnefader: Ungkarl Anders Johnsen
Stubberød under Ballestad
af Osebakken
Hans Nærums kone, pige Mari Christensd. Houen, Simon Hansen Nærum, Hans Stubberød, Lars Andersen Stubberød.
5 7/11-1824 12/12-1824 Anne Maria Niels Abrahamsen, Kari Olsdatter Vattenberg under Gierpen Præsteg. Aslak Høglies kone, pige Maria Olsd. Hobek, Jens Abrahamsen Sneltved, Aslak Høglie, Halvor Olsen Hobek.
6 3/10-1824 12/12-1824 Ellef Even Nielsen, Inger Olsdatter Kleven Pige Karen Evensd. Kleven, pige Dorthea Abrahamsd. Kleven, Jørgen Børresen Semb, Gunder Nielsen Holm, Christen Mikkelsen Doxrød.
7 22/11-1824 12/12-1824 Christen Gunder Engebretsen, Gunhild Rollefsdatter Fossum Lars Svendsens kone Fossum, pige Ingeborg Andersd. Venstøb, Lars Halvorsen Fossum, Peder Engebretsen Aarhuus, Jens Moe.
8 5/10-1824 19/12-1824 Ole Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasdatter Skilbred Ole Sigurdsens kone Skilbred, pige Gunhild Olsd. Sæteret, Halvor Doxrød, Ole Ellingsen Skilbred, Lars Gravelie (Gravli).
9 14/10-1824 19/12-1824 Anne Gurine Ole Sigurdsen, Maren Torsteinsdatter Skilbred Kone Margrete Zakariasd. Skilbred, pige Johanne Torbjørnsd. Puttekaasen, Halvor Skilbred, Anders Skilbred, Halvor Puttekaasen.
10 30/10-1824 19/12-1824 Anne Kirstine Knud Christensen, Maren Zakariasdatter Fossum Pige Kirsten Olsd. Fossum, pige Anne Olsd. ib., Jacob Jacobsen ib., Jacob Olsen ib., Isak Hansen ib.
11 4/11-1824 21/12-1824 Elisabet Pauline Borger Engebretsen, Marte Larsdatter Fossum Hans Larsens kone Fossum, kone Marte Claurine Frederiksd. Skavan, Lars Fredriksen Storm, Ole Larsen (?) ved Fossum, Oldermand Jacob Petersen Fossum.
12 3/12-1824 26/12-1824 Kittil Peder Olsen, Maren Kittilsdatter Aarhuus Ole Hynies kone, pige Helvig Helgesd. af Skien, Christen Gundersen af Skien, Ole Alfsen Aarhuus, Niels Aarhuus, Harald Rasmussens kone Brækkejord.
13 28/10-1824 26/12-1824 Ingeborg Ole Larsen, Ingeborg Olsdatter Brækkejordet Pige Mette Kirstine Jensd. af Porsgrund, Abraham Christensen Bratsb.kl., Isak Andersen Brækkejord, Tollef Rasmussen Bratsbergkleven.
14 22/10-1824 26/12-1824 Johanne Anders Amundsen, Barbara Gurine Nielsdatter Ulfsvandet under Fossum Engebret Pedersens kone Fossum, pige Kari Gudmundsd. ib., Niels Nielsen Venstøb, Østen Andersen ib., Jan Hansen Fossum.
15 13/11-1824 26/12-1824 Mariane Hans Jørgen Jørgensen, Anne Elisabet Pedersdatter Fossum Pige Inger Haavardsd. af Porsgrund, pige Gunhild Maria Olsd. ib., Engebret Pedersen ib., Rasmus Pedersen ib., Peder Jensen Fossum.
16 28/10-1824 26/12-1824 Christen Jacob Andersen, Pauline Christensdatter Osebakken Engebret Andersens kone Borgeskov, pige Anne Lisbet Evensd. ib., Thron Aanesen Oseb., Christen Jørgensen ib., Torger Andersen ib.
17 10/12-1824 26/12-1824 Gunhild Lars Pedersen, Kari Nielsdatter Moe Ole Solverøds kone af Slemdal, pige Karen Jensd. Moe, Ole Flittig, Aslak Moe, Gundbjørn Gromstul.
18 3/12-1824 26/12-1824 Anne Christine Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksdatter Fielddalen Gregorius Gravelies kone, Lars Gravelies kone, Gregorius Fielddal, Erik Houerød, Halvor Eriksen Gravelie.
19 28/11-1824 26/12-1824 Margrete Hans Larsen, Maria Evensdatter Aas Kone Ingeborg Larsd. Bøe, pige Maren Larsd. Aas, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Olsen Aas, Ole Evensen Sørbøe.
20 1/11-1824 28/12-1824 Karen Skomager Anders Larsen Aulie, Magnild Maria Aslaksdatter under N. Brække Thord Løbergs kone Brækkejordet, pige Marte Monsd. af Skien, Rasmus Truelsen Bratsb.kl., Christen Aslaksen ib., Niels Axelsen Brækkejord.
21 7/11-1824 2/1-1825 Johannes Nicolai Husmand Lars Nielsen, Anne Marie Johannesdatter Tydskland (Strømdal) Kone Karen Marie Nielsd. af Skien, pige Anne Karine Nielsd. af Brunlaugnæs, Christen Johansen af Staværn, Christian Johannesen af Solum, Niels Nielsen Tydskland.
22 6/12-1824 2/1-1825 Maren Kirstine Arve Nielsen, Kari Aslaksdatter Berreberg Niels Hoppestads kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Christen Isaksen Holm, Gregorius Stulen, Lars Aslaksen ib.
23 29/11-1824 2/1-1825 Hans Ole Eriksen, Karen Olsdatter Lie Isak Espedals kone, pige Maria Hansd. Lie, Christen Lie, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie.
24 2/11-1824 2/1-1825 Hedevig Christen Andersen, Anne Thronsdatter Steensaasen (Lille Gierpen) Isak Røsagers kone, pige Gunhild Olsd. Brække, Tollef Christensen Uhlefos, Christen Aslaksen Brække, Christen Olsen af Skien.
25 21/12-1824 2/1-1825 Marie Jacob Torsteinsen, Maren Margrete Larsdatter under Moe Engebret Sigurdsens kone Moe, pige Gunhild Larsd. ib., Halvor Hansen ib., Ole Torsteinsen ib., Ole Rasmussen ib.
26 28/11-1824 2/1-1825 Anders Gulbrand Larsen, Berte Andersdatter Bøe W., Luxefield Ole Otterholts kone, pige Maria Olsd. Luxefield, Ole Otterholt, Guttorm Larsen Luxefield, Anders Larsen ib., Ole Olsen ib.
27 20/12-1824 9/1-1825 Gurine Ole Olsen, Asloug Isaksdatter under Bratsberg Pige Anne Olsd. Hoppestad, pige Dorthea Abrahamsd. Bratsb.kl., Peder Isaksen under Semb, Ole Isaksen Hoppestad, Johannes Eriksen Brækkejordet.
28 29/12-1824 9/1-1825 Lars Jacob Jacobsen, Berthe Larsdatter Langerød (Udhougen) Anders Langerøds kone, pige Maren Hansd. Meen, Lars Jacobsen Langerød, Anders Mathiassen ib., Knud Larsen Buer.
29 26/12-1824 9/1-1825 Hans Peter Hansen, Giertrud Olsdatter under Meen Kittil Walleraases kone, pige Kari Isaksd. Oseb., Gunder Pladsen, Halvor Larsen Svarttangen, Hans Nygaard.
30 24/12-1824   Anne Aasilia Kittil Kittilsen, Berte Jacobsdatter Riis Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
31 24/11-1824 16/1-1825 Hans Husmand Elias Pedersen, Lisbet Hansdatter under Gierpen Præstegaard Hans Olsens Enke Aarhuus, pige Elisabet Hansd. af Skien, John Olsen Grinie, Claus Olsen Mela, Peder Pedersen Wattenberg.
32 2/1-1825 16/1-1825 Christen Niels Tollefsen, Karen Gundersdatter Bækkevald Anders Fossejords kone, pige Karen Knudsd. af Eidanger, Tollef Aakre, Ole Hansen Meen, Anders Bakken.
33 26/10-1824 19/1-1825 August Martin Ole Viarsen, Anne Marie Henriksdatter Osebakken Mads Eriksens kone Oseb., pige Sarka Nielsd. ib., Snedker Jens Jensen ib., Simon Bommen ib., Sndker Tron Aanesen ibid.
34 31/12-1824 23/1-1825 Isak Jacob Isaksen, Live Hansdatter under Sanden (Sanni) Pige Karen Kirstine Andersd. Bakken, pige Maren Andersd. Lie, Even Andersen under Lie, Tollef Larsen ib., Lars Hansen ib.
35 18/12-1824 23/1-1825 Andreas (tvilling) Ole Halvorsen, Ingeborg Kittilsdatter Sørbøe Ole Evensens kone Løberg, pige Ragnhild Andersd. Sneltved, Ole Sørbøe, Christen Sneltved, Frederik Larsen ib.
36 19/12-1824 23/1-1825 Laurits Isak Nielsen, Anne Kirstine Molbak Osebakken Kone Sara Hansd. Oseb., pige Anne Pernille Sanden, Hans Nielsen Oseb., Svend Thronsen ib., Skræddermester Kirkegaard Osebakken.
37 6/1-1825 23/1-1825 Isak Ole Jensen, Margith Eriksdatter Berreberg Kone Anne Madsd. Fossum, pige Ingeborg Eriksd. Berreberg, Jens Hansen Moe, Zakarias Berreberg, Halvor Jacobsen Foss.
38 28/12-1824   John Ole Halvorsen, Ingeborg Kittilsdatter Sørbøe Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
39 14/10-1824 25/1-1825 Marie Kjøbmand Chr. Bruun, Karen Linaae Osebakken Frue Birgitte Møller af Porsgrund, Jomfrue Sophie Visløf af Langesund, Kasserer Rasch af Porsgrund, Student Bruun Fossum, Jørgen Aall af Porsgrund.
40 16/1-1825 30/1-1825 Lars Isak Larsen, Karen Hansdatter Riis Christen Holmens kone, pige Karen Larsd. Riis, Anders Jacobsen Sølie, Christen Isaksen Borge, Ole Kittilsen Riis.
41 16/1-1825 30/1-1825 Jens Peder Bærulfsen, Berthe Larsdatter under Moe Ole Gaasehølens kone, pige Karen Bærulfsd. Moe, Haagen, Halvor og Rasmus Bærulfsønner ibid.
42 20/1-1825 30/1-1825 Marte Peder Pedersen, Ingeborg Kirstine Nielsdatter Baugerød Anders Baurøs kone, pige Gro Kittilsd. Stulen, Anders Johansen og Christen Baugerød
43 25/12-1824 30/1-1825 Maren Kirstine Anders Arvesen, Karen Madsdatter Osebakken Niels Johnsens kone, Oseb., pige Helvig Arnesd. ib., Christopher Sivertsen ib., Gunder Hansen ib., Ole Arvesen ibid.
44 25/11-1824 6/2-1825 Marie Isak Larsen, Karen Olsdatter Luxefield Ole Otterholts kone, pige Kari Olsd. Sæteret, Anders Larsen Luxefield, Ole Olsen ibid., Ole Gundersen Gulsæt.
45 9/1-1825 6/2-1825 Marte Ole Nielsen, Anne Aslaksdatter Berg (Lille Gierpen) Gunder Bergs kone, pige Ingeborg Nielsd. ib., Niels Olsen Berg, Ole Aslaksen Berg, Halvor Aslaksen Berg.
46 14/1-1825 6/2-1825 Aase Maria Jens Torsteinsen Berg, Kirsten Tollefsdatter Bratsbergklev. Kone Anne Kirstine Halvorsd. af Skien, pige Aaste Tollefsd. ibid., Jacob Engebretsen Bratsb.kl., Rasmus Riis ibid., Peder Holst(?) af Skien.
47 11/1-1825 6/2-1825 Halvor Halvor Halvorsen, Anne Petersdatter Eriksrød Morten Orekaasens kone, Tov Flatens kone, Erik Olsen Falkum, Ole Sigurdsen Erse, Jacob Petersen Tejen (Teigen).
48 7/12-1824 6/2-1825 Carl Oluf Guldsmed Peter Olsen Øien, Rangdi Sophie Nees(?) Osebakken Skoleholder Johannes Nielsens kone Oseb., Jomfru Marie Qvist af Porsgrund, Farver Bautler Oseb., Skrædder Kirkegaard ib., Svend Thronsen ibid.
49 26/1-1825 6/2-1825 Maren (tvilling) Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsdatter Aasterød Kone Ingeborg Halvorsd. af Skien, kone Berthe Isaksd. Baaserød, Gunder Foss, Ole Christiansen Fossum, Gunder Vosserødkleven.
50 20/1-1825 13/2-1825 Anders Erik Mikkelsen, Marte Halvorsdatter Hougerød (Haugerød) Børre Fielddalens kone, pige Anne Mikkelsd. Hougerød, Halvor Putten, Lars Gravelie, Gregorius Fielddalen.
51 24/12-1824 13/2-1825 Kirstine Hans Andersen, Hedevig Olsdatter Fossum Christen Møllers enke Fossum, Lars Olsens Enke af Skien, John Olsen ibid., Torstein Torsteinsen ibid.
52 27/1-1825 20/2-1825 Maria Erik Olsen, Torberg Petersdatter Falkum Jacob Teigens kone under Moe, pige Ingeborg Olsd. Nyegaard, Erik Madsen Falkum, Halvor Eriksrød, Halvor Olsen Falkum.
53 3/1-1825 20/2-1825 Ingeborg Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsdatter under N. Hynie Moderen selv, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Christen Jensen ib., Engebret Solvesen Grinie, Halvor Tollefsen af Porsgrund.
54 10/2-1825 27/2-1825 Hans Peder Isaksen, Marte Pedersdatter Øde-Sneltved (Præstegaarden) Pige Marthe Isaksd. Øde-Sneltved, pige Anne Marie Pedersd. Bratsb.kl., Lars Gregersen Øde-Sneltved, Claus Olsen Grinie, Claus Abrahamsen Brække.
55 6/2-1825 27/2-1825 Lars Halvor Thordsen, Kirsti Larsdatter under Frogner Erik Isaksens kone Løberg, pige Berte Larsd. Skougen, Daniel Madsen af Skien, Lars Larsen Skougen, Peder Christensen N. Frogner.
56 6/2-1825 27/2-1825 Live Rasmus Pedersen, Ingeborg Jansdatter Hynie Jens Sigurdsens kone af Skien, pige Karen Halvorsd. Solie, Ole Nielsen Hynie, Tollef Jansen Solie, Sigurd Sigurdsen Aarhuus.
57 18/1-1825 27/2-1825 Berntine Kittil Knudsen, Anne Børresdatter Gulsæt Lars Christiansens kone Gulsæt, pige Marte Larsd. Langerud, Jacob Jensen Gulsæt, Lars Gundersen ib., Jacob Strømdal.
58 20/12-1824 2/3-1825 Josephine Sognepræst Edvard Munck, Johanne Sophie Hofgaard Præstegaarden Frue A. Løvenskiold fra Wold, Madame Blom fra Lille Gierpen, Jomfrue Sophie Blom, Kjøbmand Job Kiil, Osebakken, Forvalter Isak Jynge.
59 5/12-1824 6/3-1825 Halvor Povel Olsen, Anne Marie Sørensdatter under Bøe Peder Engebretsens kone Aarhuus, pige Mari Knudsd. Bøe, Hans Hougerød, Engebret Amundsen Bøe, Hans Nielsen Bøe.
60 13/2-1825 6/3-1825 Isak Tron Torkilsen, Ellen Haavardsdatter under Borge Pige Gunhild Haavardsd. under Borrestad, pige Anne Haavardsd. Oseb., Jacob Østensen under Borge, Jørgen Halvorsen ib., Hans Olsen ib.
61 12/2-1825 13/3-1825 Niels Thord Nielsen, Inger Sørensdatter Høisæt Anders Sørensens kone, pige Anne Sørensd. Høisæt, Niels Thordsen Høisæt, Anders Svinholt, Ole Olsen Bakken.
62 5/2-1825 13/3-1825 Ole Christen Olsen, Ingeborg Andersdatter under Øvre Sølie Ole Andersens kone Oseb., pige Kirsti Olsd. Øvre Sølie, Ole Olsen Falkum, Jacob Sølie, Rasmus Andersen Osebakken.
63 4/3-1825 20/3-1825 Karen Maria Ole Larsen, Kari Andersdatter under Bøe Helje Larsens kone Bøe, pige Inger Andersd. Mela, Jacob Larsen Grinie, Knud Østensen Bøe, Lars Andersen Otterholt.
64 10/2-1825 20/3-1825 Ingeborg Peder Danielsen, Maren Aslaksdatter Venstøb Ole Moes kone, pige Karen Olsd. Holm, Ole Nielsen Hynie, Abraham Danielsen af Graaten, Johannes Johnsen Venstøb.
65 14/2-1825 20/3-1825 Ole Hammersvend Hans Hansen, Kirsten Olsdatter Fossum Enke Giertrud Olsd. af Skien, pige Maren Petersd. Fossum, Arne Lorentsen ibid., Rasmus Kittilsen Bratsb.kl., Ole Nielsen Hynie.
66 18/1-1825 20/3-1825 Jens Skrædder Søren Jensen, Ingeborg Nielsdatter Bratsbergklev. Kone Katrine Kittilsd. Kleven, pige Dorte Halvorsd. Bratsb.kl., Skrædder Niels Holt, ib., Christen Halvorsen ib., Even Christophersen Folloug.
67 9/3-1825 20/3-1825 Ole Ole Olsen, Maria Eriksdatter under Bakken Kone Mari Hansd. Bakkeskov, pige Ingeborg Olsd. Valen, Thord Nielsen Høisæt, Halvor Olsen Valen, Isak Olsen Valen. (Hvilken Valen? G.S.)
68 26/12-1824 20/3-1825 Maria Ole Jansen, Guro Olsdatter Kaasa (Limie) Niels Wattenbergs kone Kari Olsd, pige Gunhild Olsd. Hobek, Jørgen Olsen Hobek, Hans Olsen Sæteret, Halvor Olsen Hobek.
69 1/2-1825 26/3-1825 Ingeborg Kirstine Stiger Anders Poulsen, Ragnhild Tofte Gulsæt Madame Warme Fossum, Jomfrue Falkenberg ib., Amund Larsen ib., Garver Holm af Skien, Arne Sørbøe fra Skien.
70 14/2-1825 27/3-1825 Gunhild (Kaldes Gurine) Huusmand Isak Halvorsen, Torberg Gundersdatter Kaasa (Dyrkold) Halvor Isaksens kone Aas, pige Karen Jansd. Kaasa, Haagen Bærulfsen Slettene, Ole Johnsen Furuvald, Isak Halvorsen Aas.
71 10/3-1825 4/4-1825 Torger Ole Mathiasen, Inger Torgersdatter Saubrekka (Klep) Anders Svinholts kone, pige Anne Hansd. Ramsaas, Lars Saubrekka, Halvor Hansen Ramsaas, Søren Christophersen under Sølie.
72 21/3-1825 4/4-1825 Karen Maria Isak Andersen, Ellen Maria Larsdatter under Brække Christen Nielsens kone af Skien, pige Ingeborg Bratsb.kl., Hans Christensen Brække, Knud Halvorsen Bratsb. kl., Christen Hansen af Skien, Poul Dahl Brække.
73 10/2-1825 4/4-1825 Maria Anders Rasmussen, Anne Pedersdatter Bratsbergkleven Jens Pedersens kone, Bratsbergskov, pige Anne Karine Halvorsd. Bratsbergkl., Christen Pedersen Bratsbergskov, Herman Hansen Blegebakken, Christopher Jørgensen Bratsbergkl.
74 29/1-1825 4/4-1825 Hans Rønnik Christensen, Marte Margrete Andersdatter Vassenden under Moe Gunder Aslaksens kone, Bratsbkl., pige Guri Helgesd. Ersøe, Gunder Aslaksen Bratsb.kl., Hans Vassenden, Anders Olsen Skilbred.
75 19/3-1825 4/4-1825 Gunder Ole Jacobsen, Hedig Gundersdatter Furuvald Halvor Slettenes kone, pige Ingeborg Johnsd. Furuvald, Halvor Slettene, Peder Johnsen Aasen, Halvor Kaasa (Dyrkold).
76 14/3-1825 4/4-1825 Ingeborg Christopher Aslaksen, Dorthe Maria Halvorsdatter Mela Jens Abrahamsen Sneltveds kone, pige Karen Jansd. Mela, Jens Abrahamsen Sneltvedt, Povel og Jens Aslakssønner Bøe.
77 13/2-1825 4/4-1825 Inger Margrete Lars Larsen, Amborg Sivertsdatter Fossum Lars Haagensens kone Fossum, pige Inger Maria Sørensd. ib., Anders Larsen af Solum, Anders Engebretsen Fossum, Johannes Engebretsen Fossum.
78 6/1-1825 4/4-1825 Julie Proprietær Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersdatter Foss Madame A.C. Pedersen af Skien, Jomfrue Dorthea M. Ludvigsen, Peder Pedersen Limie, Anders Pedersen ib., Peder Sørensen Tufte.
79 18/10-1824 5/4-1825 Marie Christiane Apotheker Torsdal, Marie Tygesen Osebakken Madame Zimmermann Oseb., Jomfrue Benedikte Bendixen, Advocat Vessel af Porsgrund, Skibsreder(?) N. Aalborg, Kjøbmand C. Arnesen Oseb., Søren Tygesen ibid.
80 28/3-1825 10/4-1825 Anders Peder Pedersen, Anne Knudsdatter under Ballestad Jens Mortensens kone Ballestad, pige Dorte Pedersd. Lien, John Pedersen Ballestad, Lars Nielsen ib., Amund Jensen ibid.
81 15/3-1825 10/4-1825 Niels Aslak Pedersen, Ingeborg Sigurdsdatter under Mellem Bøe Mads Madsens kone Fossum, pige Marte Maria Amundsd. ib., Halvor Fossum, Lars Madsen ib., Niels Sigurdsen Skilbred.
82 19/11-1824 10/4-1825 Sigrid Ole Nielsen, Marte Christensdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Halvorsd. Moe, Hans Isaksen Grinie, Ole Gundersen Gulsæt, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen.
83 20/3-1825 10/4-1825 Halvor Moder: Pigen Marthe Margrete Hansdatter
Barnefader: Afdøde unkarl Halvor Hansen, tjenestedreng paa ....
Bratsbergklev
.... Limie
Pige Maren Marie Mikkelsd. Bratsbergskoug, pige Kirsten Maria Ellefsd. af Skien, Christen Mikkelsen Bratsberg, Johannes Olsen af Skien, Engebret Jacobsen Br.klev.
84 27/3-1825 17/4-1825 Magnus Christian Sømand Ole Halvorsen Skougen, Johanne Marie Christensdatter Osebakken Kone Inger Hansd. Oseb., pige Maren Christine Smith ib., Anders Halvorsen ib., Lars Olsen ib., Gunder Isaksen Skougen.
85 2/4-1825 24/4-1825 Ole Ole Olsen Hørte (Hørta), Marie Larsdatter Hørta under Meen Ole Biørntveds kone af Eidanger, pige Kirsti Larsd. Aaltvedt, Mikkel Olsen Grinie, Ole Larsen Biørntvedt, Halvor Larsen Aaltvedt.
86 6/4-1825 24/4-1825 Anne Gunhilde Niels Børresen, Inger Ellefsdatter Venstøb Børre Børresens kone af Bamble, pige Aase Ellefsd. ibid., Anund Sivertsen Semb, Isak Eriksen Gulsæt, Knud Kittilsen Gulsæt.
87 13/4-1825 1/5-1825 Gregorius Halvor Eriksen, Anne Turine Halvorsdatter Putten (Rising) Erik Houerøds kone Marte Halvorsd., pige Johanne Torbjørnsd. Putten, Børre Halvorsen Fielddalen, Gregorius Halvorsen ib., Lars Zakariassen Gravelie, Gregorius Eriksen ibid.
88 16/3-1825 1/5-1825 Gunhild Anders Jacobsen, Oline Andersdatter Bratsbergkleven Niels Markers kone Bratsb.kl., pige Anne Jacobsd. ibid., Thor Andersen ib., Ole Tollefsen af Skien, Ole Jacbsen Bratsb.kl.
89 20/3-1825 8/5-1825 Daniel Skoleholder Hans Isaksen, Maren Gurine Danielsdatter Grinie Nordre Moderen selv, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Anders Olsen Grinie, Gregorius Isaksen ibid., Hans Isaksen Grinie.
90 12/2-1825 15/5-1825 Hans Tømmermand Ole Olsen, Mariane Saxild - Christne Dissentere Bratsbergkleven Pige Anne Dorte Isaksen af Skien, pige Margrete Olsd. Hobek, Anders Skilbred, Halvor Olsen Hobek, Peder Olsen Holm.
91 16/2-1825 15/5-1825 Ole Knud Halvorsen, Johanne Jacobsdatter under Tufte Morten Orekaasens kone, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Morten Orekaasen, Ole Halvorsen Foss, Torkil Johnsen Foss.
92 10/3-1825 15/5-1825 Inger Johanne Anders Olsen, Margrethe Isaksdatter Grinie Moderen selv, pige Johanne Olsd. Grinie, Anders Olsen Grinie, Hans Isaksen Grinie, Gregorius Isaksen Grinie.
93 28/11-1824 15/5-1825 Johan Cornelius Skibscapitain Chr. Ekstorm, Alison Lieungh Grinie Madame Marine Lieungh af Skien, Jomfrue Mariken Altenburg ibid., Skibscapt. Albert Blom, Styrmand Henrik Skanke, faderen selv.
94 5/5-1825 23/5-1825 Inger Gunder Isaksen, Inger Sondresdatter under Meen Ole Aasterøds kone, pige Anne Pedersd. Bøhle, Gunder Baaserød, Peder Hansen Løkenberg, Niels Pedersen Grunderød.
95 30/4-1825 23/5-1825 Hans Isak Hansen, Kirsti Larsdatter Røsager Kone Berte Larsd. af Porsgrund, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Hans Larsen Saga af Slemdal, Niels Nielsen Røsager, Christen Steensaasen.
96 19/2-1825 23/5-1825 Berte Jørgen Pedersen, Kirsten Tomesdatter Bratsbergklev. Pige Berte Larsd. Bratsbergskov, pige Maria Isaksd. ib., Niels Larsen Bratsb.kl., Christen Jørgensen ib., Knud Halvorsen ibid.
97 3/3-1825 23/5-1825 Severin John Knudsen Sømoe, Karen Marie Bommen Osebakken Jacob Bommens kone Oseb., pige Henrikke Bommen ib., Tron Aanesen ib., Tron Olsen ib., Jens Bakkeskov ibid.
98 16/4-1825 23/5-1825 Marie Sophie Christen Jørgensen, Aase Maria Levordsdatter Osebakken Hans Ellefsens kone Oseb., pige Marie Oline Olsd. ib., Engebret Andersen ib., Gunder Torgrimsen af Bamble, Jens Jensen af Osebakken.
99 11/3-1825 29/5-1825 Ole (tvilling) Hans Christensen, Asloug Andersdatter Skriua under Foss Gunder Bergs kone, pige Ingeborg Andersd. Sandbakken, Johannes Rising, Gunder Aslaksen Berg, Halvor Aslaksen ibid.
100 11/3-1825 29/5-1825 Ragnhild (tvilling) ditto ditto Moderen selv, pige Inger Andersd. Tufte, Ole Olsen Henningsdal, Ole Eriksen Tydskland, Niels Hougen.
101 13/2-1825 29/5-1825 Iver Marinius Skipper Niels Jørgen Kirschholm, Kirstine Maria Jynge Erlands - Venstøb Madame Amalie Barnholt paa N. Brække, Madame Skanke paa Fossum, Jomfrue Jynge af Skien, Capt. Joh. Plesner, Nicolai Schaanning.
102 12/4-1825 5/6-1825 Niels Aslak Svendsen, Anne Olsdatter Høglie (Grinie) Niels Wattenbergs kone, pige Maria Olsd. Hobek, Niels Abrahamsen Wattenberg, Jørgen Olsen Hobek, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Hobek.
103 13/5-1825 5/6-1825 Anne Kirstine John Torsteinsen, Karen Nielsdatter Høglie (Grinie) Pige Anne Jørgensd. Marker, pige Regine Amundsdatter Høglie, Jørgen Torsteinsen Marker, Jørgen Amundsen Høglie, Ole Torbjørnsen Marker.
104 30/3-1825 5/6-1825 Peter Ole Jacobsen, Maren Sophie Pedersdatter Osebakken Jens Evensens kone Tolleskoven (af Eidanger), Ingeborg Jacobsd. Borgeskoven, Jørgen Halvorsen ibidem, Christen Hansen ibid.
105 1/5-1825 5/6-1825 Christopher Halvor Larsen, Ingeborg Hansdatter Houerød (Haugerød) Hans Houerøds kone, pige Ingeborg Olsd. Aas, Povel Olsen Bøe, John Olsen Stulen, Niels Olsen Aas.
106 16/5-1825 5/6-1825 Østen John Andersen, Ragnhild Olsdatter under Tufte Halvor Reiersens kone under Foss, pige Kari Andersd. under Tufte, Morten Eriksen Orekaasen, Thore Sandbakken, Peder Sørensen Grinie.
107 31/3-1825 5/6-1825 Lars Elias Jensen, Marthe Kirstine Larsdatter Aarhuus Jacob Langerøds kone, pige Margrete Nielsd. Strømdal, Abraham Grøtsund af Solum, Jacob Jensen Gulsæt, Niels Andersen Aarhuus.
108 12/6-1825 12/6-1825 Marte Kirstine John Olsen, Ingeborg Isaksdatter Baaserød Daniel Baaserøds kone, pige Berte Isaksd. Trolsaas, Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Kiølnæs, Anders Larsen Riis.
109 30/5-1825 12/6-1825 Hansine Jacob Hansen, Margrete Solvesdatter Osebakken Lars Larsens Enke Kiær, pige Signe Solvesd ib., Isak Hansen af Eidanger, Knud Jacobsen ibid., Thron Olsen Oseb., Ole Olsen ibid.
110 21/5-1825 12/6-1825 Anne Marie Hans Christensen, Gunhild Thordsdatter Brækkejordet Peder Christensens kone af Blegebakken, pige Ingeborg Jensd. ibid., Jørgen Christensen Aarhuus, Christen Pedersen Bratsb.skov, Gullik Rasmussen af Blegebakken.
111 26/5-1825 19/6-1825 Hans Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsdatter Fossum Christen Isaksens kone af Skien, pige Kirstine Knudsd. Fossum, Isak Vestermoe, Halvor Aslaksen Fossum, Truels Nielsen Fossum.
112 31/5-1825 19/6-1825 Anders Christian Andersen, Anne Halvorsdatter Venstøb Erik Engebretsens kone Venstøb, pige Maren Engebretsd. Moe, Torstein Møller paa Fossum, Jens Pedersen Bøe, Hans Knudsen Bøe.
113 10/4-1825 19/6-1825 Marte Ole Rønniksen, Kari Knudsdatter Hougedal (Luxefield) Moderen selv, Thommes Jørgensens kone Luxefield, Thomes Jørgensen ib., Rønnik Olsen ib., Jacob Brændsæter Moe.
114 9/5-1825 19/6-1825 Hans Niels Hansen, Margrete Johnsdatter Bratsbergkleven Ole Fossums kone Maren Hansd., pige Marte Christensd. Gulsæt, John Larsen Bratsb.klev., Ole Hansen ibid., Lyder Jensen Blegebakken (af Skien).
115 4/6-1825 19/6-1825 Inger Christen Olsen, Inger Maria Rasmusdatter under Øvrum Christopher Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Harald Lie, Engebret Mathiasen Øvrum.
116 26/5-1825 23/6-1825 Ingeborg Karine Arne Lorentsen, Karen Olsdatter Glende (Glenna GS) Simon Jønnevalds kone, pige Sara Isaksd. Fossum, Sondre Kittilsen Løberg, Gregorius Lund, Christopher Larsen Fossum.
117 1/6-1825 26/6-1825 Inger Kirstine Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsdatter under Moe Peder Bærulfsens kone under Moe, pige Karen Bærulfsd. ibid., Isak Sørensen ib., Ole Pedersen Gaasehølen, Hans Jacobsen Berreberg.
118 3/6-1825 26/6-1825 Anne Kirstine Hans Engebretsen, Anne Olsdatter Fossum Isak Vestermoes kone, pige Karen Isaksd. Vestermoe, Isak Vestermoe, Ole Olsen Bratsb.kl., Jacob Olsen ved Fossum.
119 24/5-1825 26/6-1825 Inger Andrea Bertel Olsen, Live Andersdatter Mustvedt Stian Pedersens kone Mustvedt, pige Marte Nielsd. Folloug, Solve Larsen Kiær, Stian Pedersen Mustvedt, Lars Larsen Kiær.
120 8/5-1825 26/6-1825 Anne Ole Olsen, Gunhild Larsdatter Drengen (Luxefield) Jacob Jacobsens kone Fossum, pige Karen Evensd. Kleven, Frants Rasmussen Dyrkold, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Jacob Jacobsen Fossum.
121 26/5-1825 26/6-1825 Gunhild Hans Hansen, Aaste Maria Jensdatter Jarsengen under Langerød Niels Larsens kone Langerød, pige Ingeborg Maria Hansd. af Eidanger, Jens Jarsengen, Ole Smekkerød af Eidanger, Tolv Jensen Venstøb.
122 23/6-1825 3/7-1825 Isak Erik Isaksen, Berte Larsdatter Løberg Søndre Isak Larsen Skyers kone, pige Anne Isaksd. Løberg, Erik Bøhle, Jens Hansen Ballestad, Ole Larsen Bratsbergklev.
123 22/6-1825 3/7-1825 Peter Svend Petersen, Berte Marie Hansdatter under Borge Ole Jacobsens kone Borgeskov, pige Cathrine Olsd. Oseb., Jens Gundersen Borgeskov, Hans Sørensen ibid., Christen Hansen ibid.
124 7/4-1825 3/7-1825 Emilie Marie Ellef Funnemark, Elise Oline Møller Osebakken Madame Qvisling Oseb., Jomfrue Funnemark ibid., Skoleholder J. Nielsen ib., Herman Meier ib., "Vencel Vagines, Sanden" (?!)
125 24/4-1825 5/7-1825 Catharina Monorevinde Henriette Regjeringsadvokat, Kanselliraad, Sorenskriver i Bamble Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne, Catharina Elisabeth fød Fries Osebakken Madame S. Møller af Porsgrund, Jomfrue A. Aall, Kjøbmand Jørgen Flood, Søelieuntnant Frits Løvenskiold, Postmester Krohn af Brevig.
126 6/6-1825 10/7-1825 Østen Jacob Østensen, Johanne Larsdatter Borgeskov Thron Torkilsens kone Oseb., pige Else Knudsd. ib., Christian Østensen Oseb., Torger Andersen ib., Jens Olsen Kiølnæs.
127 15/6-1825 10/7-1825 Halvor Anders Jacobsen, Anne Jacobsdatter Øvre Sølie Anders Hansens kone Kragetoe, pige Anne Marie Jacobsd. Sølie, Lars Halvorsen af Eidanger, Niels Jacobsen Siljan (af Eidanger?), Lars Knudsen Riis.
128 5/6-1825 10/7-1825 Isak Jens Henriksen, Gurine Olsdatter under Bøe Nordre Pige Karen Olsd. Bugot, pige Anne Halvorsd. af Skien, Halvor Olsen Bugot, Christen Olsen ib., Ole Henriksen Bøe.
129 30/5-1825 10/7-1825 Jahn Peder Sørensen, Berte Olsdatter Grinie Solve Grinies kone, pige Sara Nielsd. ib., Jørgen Grinie, Solve Engebretsen Grinie, Niels Nielsen Aamodt.
130 26/6-1825 10/7-1825 Halvor Moder: Pige Karen Tollefsdatter
Udlagt til Barnefader: Claus Olsen
paa Sneltved
Henningsdal
Jens Sneltveds Kone, pige Johanne Andersd. Meen, Ole og Anders Tollefssønner Bratsberg, Ole Gundersen Gulsæt.
131 12/5-1825 17/7-1825 Hans Amund Jensen, Kari Hansdatter under Ballestad Søndre Peder Pedersens kone Ballestad, pige Dorthe Pedersd, Meen, Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Lars Thordsen ibid.
132 27/6-1825 17/7-1825 Maren Ole Olsen Marthe Gundersdatter Falkum Pige Guhild Gundersd. Øde-Sneltved, pige Gunhild Halvorsd. Bratsbkl., Lars Øde.Sneltved, Christen Olsen Sølie-Rønningen, Hans Halvorsen Riis.
133 9/7-1825 17/7-1825 Anne Kirstine Rasmus Kittilsen, Jessine Kiønig Bratsbergkleven Pige Kari Andersd. Bratsb.kl., pige Kirstine Halvorsd. Haven, Sivert Knudsen Bratsb.kl., Gunder Halvorsen ib., Anders Isaksen ibid.
134 16/6-1825 17/7-1825 Anders Asbjørn Eliasen, Ingeborg Mathiasdatter under Klep Jacob Ødegaardens kone, pige Karen Jacobsd. Klep, Anders Mathiasen Svinholt, Gunder Baaserød, Jacob Larsen Høisæt.
135 6/7-1825 17/7-1825 Andreas Knud Johannessen, Kirsten Johnsdatter Gaupaasen (Frogner) Isak Røsagers kone, pige Mari Larsd. Skilbred, Skipper Erik Knudsen Borge, Jens Houerød, Johannes Knudsen Frogner.
136 19/6-1825 24/7-1825 Aslak Mons Monsen, Ingeborg Aslaksdatter Hoppestad Niels Rasmussens kone Hoppestad, pige Ingeborg Olsd. Aas, Niels Rasmussen Hoppestad, Ole Christensen ib., John Aslaksen Stulen.
137 21/6-1825 24/7-1825 Ingebret Lars Hansen, Ellen Ingebretsdatter under Mellem Bøe Christopher Jensens kone Bøe, Christen Gromstulens kone, Solve Rosvald, Harald Halvorsen Bøe, Paul Olsen Bøe.
138 10/7-1825 24/7-1825 Jens Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter Fossum Ole Meens kone af Porsgrund, pige Helvig Jensd. Lien, Ole Nielsen Hynie, Lars Sørensen ibid., Ole Henriksen Bøe.
139 15/7-1825 24/7-1825 Aslak Peder Aslaksen, Berte Pedersdatter Stulen (Ophougen) Jens Isaksens kone Aashammer, pige Karen Pedersd. af Porsgrund, Gregorius Aslaksen Stulen, Lucas Aslaksen ib., Rasmus Frantsen Dyrkold.
140 26/7-1825   Karen Maria Gunder Halvorsen, Maren Nielsdatter Bratbergkleven Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
141 9/7-1825 7/8-1825 Niels Christian Thorn Aanesen, Cathrine Petersdatter Osebakken Jens Jensens kone Oseb., pige Karen Isaksd. ibid., Niels Aanesen ib., Ole Viarsen ib., Lars Aanesen af Eidanger.
142 26/6-1825 7/8-1825 Gunhild Maria Niels Hansen, Magnild Nielsdatter Bratsbergklev. Even Bierkedalens kone af Eidanger, pige Anne Elisabeth Olsd. Brækkejord, Anders Isaksen Bratsbergkl., Rasmus Kittilsen ibid., Ole Olsen af Porsgrund.
143 30/5-1825 7/8-1825 Lars Jan Henriksen, Ingeborg Larsdatter Doxrød Niels Trolsaases kone Dorte Clausd., pige Mari Amundsd. Bøerønningen, Jens Henriksen Doxrød, Torstein Henriksen ib., Halvor Nielsen Trolsaas.
144 12/6-1825 14/8-1825 Karen Hansine Gunder Isaksen, Margit Halvorsdatter under Borge Kone Inger Hansd., Oseb., pige Ingeborg Maria Smith, Søren Olsen Oseb., Ole Nielsen ib., Christen Isaksen ib.
145 11/7-1825 14/8-1825 Hedevig Elisabeth Niels Kiøstolvsen Holt, Anne Elisabeth Danielsdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Nielsd. Bratsb.kl., pige Karine Isaksd. ibid., Peder Syvertsen af Skien, Knud Halvorsen Bratsb.kl., Engebret Jacobsen ibid.
146 18/7-1825 14/8-1825 Torstein Johan Rasmussen, Marte Karine Torsteinsdatter Bratsbergklev. Kone Berte Jacobsd. Bratsb.kl, pige Anne Olsd. Uhlefos, Rasmus Hansen Frogner, Christopher Jørgensen Bratsb.kl., Niels Torsteinsen Uhlefos.
147 11/6-1825 14/8-1825 Jacob Halvor Jacobsen, Inger Eriksdatter Nordre Foss Ole Jensens kone Berreberg, pige Mari Eriksd. Berreberg, Jens Isaksen Foss, Peder Johnsen Jønnevald, Sondre Madsen Foss.
148 29/7-1825 14/8-1825 Ole Niels Sivertsen, Kari Olsdatter Bratstad i Luxefield Halvor Olsens Kone, Luxefield, pige Guri Helgesd. Eriksrød, Knud Olsen Luxefield, Ole Olsen ib., Halvor Sigurdsen Erse (Eriksrød).
149 28/7-1825 21/8-1825 Andreas Jørgen Jansen, Ingeborg Olsdatter under Gulsæt Lars Christiansens Kone Gulsæt, pige Karen Jensd. Fossum, Peder Jensen ib., Anders Petersen Gulsæt, Anders Gundersen ib.
150 8/6-1825 21/8-1825 Nis Ole Sigurdsen, Anne Christine Nisdatter (ikke trykkfeil! Navnet er Nis. GS) Eriksrød Nis Mikkelsens kone Mela, pige Cathrine Nisd. ibid., Nis Nissen ib., Mikkel Nissen ib., Mathias Mikkelsen ibid.
151 23/5-1825 21/8-1825 Jens Jacob Abrahamsen, Hedevig Jensdatter Berreberg (Berberg) Zakarias Klevens kone, pige Dorte Abrahamsd. Kløverød, Ole Abrahamsen ib., Gunder Nielsen Holtan, Poul Poulsen Berg.
152 16/7-1825 21/8-1825 Ingeborg Giert Ellingsen, Maren Nielsdatter Høimyr Niels Røsagers kone Ingeborg Zakariasd., Anders Klevens kone, Maria Jacobsd., Lars Ellingsen Høimyr, Ole Ellingsen Skilbred, Halvor Ellingsen Høimyr.
153 28/7-1825 21/8-1825 Jacob Anders Andersen, Kirstine Olsdatter Bratsbergkl. Lars Olsen Stubberød, Christopher Johannesen ib., Ole Nielsen Folloug, Antoni Hansens søster (Anton Hansens?) Bratsbergkl., pige Anne Karine Jonsd. ib.
154 4/8-1825 21/8-1825 Jens Isak Hansen, Anne Lukasdatter Fossum Engebret Pedersens kone Bøe, pige Kirstine Olsd. Fossum, Torsten -------(?) ved Fossum(?), Niels Torstensen ib., Henrik Jensen ibid.
155 4/8-1825 21/8-1825 Anne Karine Johannes Mathiasen, Anne Andersdatter Gaasehølen (Aas) Ole Otterholts kone, pige Pernille Isaksd. Berreberg, Ole Otterholt, Torjer Torjersen Gaasehølen, Knud Olsen Gromstulen.
156 23/7-1825 28/8-1825 Niels Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsdatter Høimyr Gregorius Lunds kone Maren Nielsd., pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Gregorius Tufte, Giert Høimyr, Niels Christensen Limi.
157 26/7-1825 28/8-1825 Hans Jacob Lars Hansen, Gunhild Maria Olsdatter Brækkejordet Ole Koppers kone Brækkej., pige Karen Amundsd. af Skien, Østen Andersen Venstøb, Andreas Andersen Bratsbergkl., John Jacobsen Ballestad.
158 4/8-1825 28/8-1825 Benedicte Marie Gunder Larsen, Maria Christensdatter Fossum Hans Jensens kone Fossum, pige pige Kirsten Gundersd. ib., Lars Skavens Maria, Jacob Olsen Fossum, Torstein Torsteinsen ib.
159 16/8-1825 4/9-1825 John Rasmus Johnsen, Dorte Nielsdatter Gromstul (Luxefield) Torkel Liestuls kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Torkil Liestul, Christen Falkum, Arve Berreberg.
160 7/8-1825 4/9-1825 Gunhild Torkil Johnsen, Turine Helgesdatter Liestul (Luxefield) Rasmus Johnsens kone, Gromstul, pige Anne Pedersd. Gulsæt, Fredrik Hansen af Skien, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Erik Helgesen Gulsæt.
161 10/7-1825 4/9-1825 Engelbret (Engebret) Jan Pedersen, Maren Johnsdatter under Bøe Nordre Amund Aslaksens kone Bøe, pige Inger Engebretsd. Fossum, Peder Engebretsen ib., Halvor Rasmussen Bøe, Engebret Amundsen Bøe.
162 26/8-1825 11/9-1825 Ole Ketil Olsen, Ingeborg Johnsdatter Løberg Nordre Jens Hougens kone Else Johnsd., pige Marthe Marie Andersd. Løberg, Skolelærer i Skien Svenke Johnsen, Jens Olsen Løberg, Thor Olsen Løberg.
163 20/8-1825 11/9-1825 Ernst Andreas Hans Andreas Eriksen, Ingeborg Hansdatter under Borrestad (Borgestad) Johan Peter Bergs kone af Skien, pige Sophie Isaksd. Mela, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Niels Borgersen Gulsæt, Christen Eriksen Bratsbergkl.
164 17/8-1825 11/9-1825 Halvor Ole Christensen, Maren Olsdatter Fossum Jacob Christensens kone Skotten, pige Maren Olsd. Bøe, Jacob Christensen Skotten, Christopher Larsen Fossum, Peder Jensen Riser.
165 9/8-1825 11/9-1825 Anne Solve Engebretsen, Kari Gundersdatter Rosvald Ole Kures kone, pige Kirsti Gundersd. Holden (Holla), Christen Nielsen Bøe, Christopher Jensen Bøe, Ole Gundersen Giedeboen.
166 3/9-1825 18/9-1825 Engelbret (Engebret) Halvor Bærulfsen, Karen Nielsdatter under Aas Peder Bærulfsens kone under Moe, pige Karen Bærulfsd. ibid., Rasmus Bærulfsen ib., Ole Gaasehølen, Christen Orekaasen.
167 15/8-1825 18/9-1825 Hans Christopher Olsen, Ingeborg Johnsdatter Fossum Isak Vestermoes kone, pige Anne Marie Svendsd. Vestermoe, Torkel Johnsen Foss, Niels Larsen Fossum, Anders Hansen ibid.
168 22/8-1825 18/9-1825 Tollef Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Sivertsdatter Nygaard (Meen) Ole Tollefsens kone Sneltved, pige Ingeborg Karine Jacobsd. Ballestad, Gunder Nygaard, Lars Svarttangen, Auen Tollefsen af Skien.
169 13/8-1825 18/9-1825 Inger Gurine Christopher Nielsen, Marthe Engebretsdatter Holm Christen Aarhuuses kone Inger Nielsd., pige Anne Johansd. Kastdal, Gunder Nielsen Holm, Niels Nielsen Stensrød, Niels Rustad.
170 25/8-1825 18/9-1825 Lars Anders Olsen, Kirsten Hansdatter Fossejordet Pige Anne Maria Hansd. af Porsgrund, pige Karen Andersd. Bakken, Gunder Bekkevold, Lars Bakken, Gunder Olsen Fossejordet.
171 14/9-1825 25/9-1825 Ole Erik Olsen, Ellen Dorthea Christiansdatter Ballestad Erik Bøhles kone, pige Anne Kirstine Olsd. Ballestad, Torgrim Thordsen ib., Lars Thordsen ib., Erik Larsen ibid.
172 3/9-1825 25/9-1825 Karen Ole Johnsen, Anne Margrethe Eidorph Osebakken Thomas Jahnsens kone Oseb., pige Maren Jahnsd. ib., Jacob Nielsen Lie, Ole Jahnsen Oseb., Thord Jørgensen af Solum.
173 2/9-1825 25/9-1825 Marte Isak Olsen, Maria Isaksdatter Ballestad Niels Grunderøds kone, pige Anne Maria Larsd. Ballestad, Niels Grunderød, Lars Nielsen Ballestad, Amund Jensen ibid.
174 27/8-1825 25/9-1825 Jahn Ole Jonasen, Ingeborg Olsdatter Houen (Berreberg) Niels Aarhuuses kone, pige Gunhild Zakariasd. Berreberg, Ole Otterholt, Zakarias Berreberg, Jørgen Semb.
175 4/9-1825 25/9-1825 Anders Ole Olsen, Berte Sophie Nielsdatter Bratsbergklev. Jacob Bommens kone af Osebakken, pige Karen Jørgensd. af Skien, Poul Christensen Brekke, Erik Simonsen ib., Niels Evensen af Skien.
176 16/9-1825 2/10-1825 Anne Maria Niels Rasmussen, Karen Maria Nielsdatter Fløtterød Rasmus Thordsens kone af Porsgrund, pige Maren Hansd. Lie, Anders Gundersen Lie, Ole Hansen ib., Hans Andersen Hagen.
177 6/9-1825 2/10-1825 Berte Maria Engebret Jacobsen, Maren Pedersdatter Espedalen Ketil Riises kone, pige Mari Isaksd. Espedal, Jacob Nielsen Strømdal, Jacob Isaksen Ødegaarden, Anders Olsen Sølie
178 14/9-1825 2/10-1825 Karen Rasmus Jacobsen, Gunhild Danielsdatter Osebakken Ole Ødegaardens kone, pige Ingeborg Rollefsd. Oseb., Ole Andersen Ødegaarden, Ole Olsen Oseb., Halvor Jacobsen Foss.
179 10/9-1825 2/10-1825 Rasmus Ole Jacobsen, Inger Maria Rasmusdatter under Skogsrød Anders Jacobsens kone Bratsbergskov, pige Karen Isaksd. Øde-Sneltved, Peder Øde-Sneltved, Niels Jacobsen Løberg, Halvor Larsen Venstøb.
180 9/8-1825 4/10-1825 Nikoline Mathea Niels Nielsen Lie, Grete Nielsdatter Osebakken Jens Meiers kone Christine Nielsd. af Oseb., pige Sarka Nielsd. ib., Hans Nielsen Lie ib., Isak Nielsen Lie ib., Anders Halvorsen Osebakken.
181 14/8-1825 7/10-1825 Erik Adolph Sømand Erik Thronsen, Dorthea Condrup Osebakken Snedker Jens Jensens kone Oseb., pige Laurentze Sanne (Sanni) Oseb., Isak Nielsen ib., Hans Vetlesen ib., Skreddermester Kirkegaard ibid.
182 1/10-1825 16/10-1825 Engebret Afgangne (avdøde) Engebret Mathiasen, Karen Hansdatter Bratsbergklev. Hans Poulsens kone af Skien, pige Anne Karine Isaksd. Bratsbergkl., Niels Holt(?) ib., John Larsen ib., Hans Axelsen Hynie.
183 1/8-1825 16/10-1825 Inger Johannes Gundersen, Johanne Johannesdatter Kiær (Kjær) Peder Tygesen Kiærs kone, pige Gurine Larsd. Øde-Sneltved, Lars Thygesen Kiær, Einar Olsen Sneltved, Johannes Bøhle.
184 15/8-1825 16/10-1825 Mari Torgrim Andersen, Anne Andersdatter Dahlie i Luxefield Pige Anne Margrete Andersd. Luxefield, pige Inger Karine Andersd. Limie, Anders Dahlie, Ellef Bestul, Knud Olsen Luxefield.
185 6/10-1825 16/10-1825 Karen Kirstine Ole Tolvsen, Kari Andersdatter under N. Bøe Johannes Baugerøds kone, pige Kirstine Johannesd. Bøe, Johannes Baugerød, Anders Grønsteen, Christopher Jensen Grønsteen.
186 16/8-1825 16/10-1825 Ingeborg Lars Halvorsen Skiold, Marthe Hansdatter Fossum Peder Knudsens kone af Bratsbergkl., pige Karen Larsd. Folloug, Ole Knudsen Fossum, Knud Hansen ib., Ole Henriksen Bøe.
187 20/9-1825 16/10-1825 Peder Anders Danielsen, Grete Kirstine Pedersdatter Fossum Hans Jørgen Jørgensens kone ved Fossum, pige Kirsti Larsd. ib., Christopher Larsen ib., Solve Sørensen Hynie, Tolv Jensen Venstøb.
188 11/10-1825 23/10-1825 Anne Gurine Hans Olsen, Karen Olsdatter N. Frogner Pige Berthe Kirstine Mathiasd. Lille Gierpen, pige Karen Maria Eriksd. ib., Niels Olsen Fossum, Jacob Christensen Skotland, Niels Olsen Brækkejordet.
189 15/10-1825 30/10-1825 Lars Erik Larsen, Marthe Jacobsdatter Ballestad Christen Holmens kone, pige Anne Larsd. Ballestad, Erik Olsen Ballestad, Isak Pedersen Bratsbergkl., Ole Isaksen ibid.
190 4/10-1825 30/10-1825 Simon Niels Torbjørnsen, Berte Torbjørnsdatter Bratsbergkleven Jørgen Markers kone, pige Mari Torbjørnsd. af Skien, Ole Torbjørnsen Marker, Peder Olsen Lunde, Even Nielsen Bratsbergkl.
191 9/10-1825 6/11-1825 Peder Ole Rasmussen, Ingeborg Torsteinsdatter Ekornrød (Moe) Jacob Berrebergs kone, pige Kari Rasmusd. Ekornrød, Jacob Brændsæter, Ole Torsteinsen ib., Mads Frantzen Ekornrød.
192 18/10-1825 6/11-1825 Karen Lars Svendsen, Helvig Engebretsdatter Fossum Peder Engebretsens kone fra Aarhuus, pige Elisabeth Sigfredsd. Fossum, Anders Nielsen Venstøb, Gunder Engebretsen Fossum, Svend Sigfridsen ibid.
193 16/10-1825 13/11-1825 Anders Erik Henriksen Grosvald, Marte Johansdatter Fossum Henrik Evensens kone Fossum, pige Maren Karine Hansd. ib., Torstein Møller ib., Jan Jansen ib., Halvor Aslaksen ib.
194 5/10-1825 13/11-1825 Aslak Engebret Amundsen, Maren Larsdatter under M. Bøe. Jan Doxrøds kone, pige Maren Amundsd. Bøe, Povel Olsen ib., Abraham Nielsen ib., Peder Engebretsen Fossum.
195 9/7-1825 15/11-1825 Vilhelm Theodor Procurator Christen Dahl, Ellen Pladt Haven eller Falkum Frue Postmesterinde Bentzen af Skien, Jomfru Berntine Plesner i Fahret, Solum, Hand. D. Cappelen junior, kjøbmand Chr. Bruun Osebakken, Fuldmægtig Børthing(?) Mela.
196 22/10-1825 20/11-1825 Andrea Torger Johnsen, Anne Jacobsdatter under Lie (udhougen) Anders Langerøds kone, pige Maren Larsd. Sølie, Lars Langerød, Even Langerød, Lars Knudsen Sølie.
197 13/10-1825 20/11-1825 Anders (tvilling) Torkel Torsteinsen, Inger Sigurdsdatter Sørbøe Niels Sigurdsens kone, Skilbred, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Niels Skilbred, Ole Skilbred, Rasmus Halvorsen Fossum.
198 13/10-1825 20/11-1825 Gunner (tvilling) ditto ditto Ole Skilbreds kone, pige Guro Olsd. Sætret, Rasmus Hansen Frogner, Jacob Knudsen Frogner, Isak Halvorsen Skoven (Bratsbergskauen?).
1 15/11-1825 27/11-1825 Maren Jacob Madsen, Kirsti Johannesdatter Fossum Helge Larsens kone under Bøe, pige Kari Johannesd. ib., Jacob Larsen Grini, Peder Aslaksen Fossum, Ole Pedersen Bøe.
2 2/11-1825 4/12-1825 Gunder Isak Jacobsen, Marie Olsdatter under Øvrum Pige Kari Larsd. Sølie, pige Maria Pedersd. Øvrum, Engebret Espedalen, Niels Olsen Sølie, Anders Larsen Bakken.
3 7/9-1825 9/12-1825 Jørgen Andreas Herman Meier og Simonine Taule Osebakken Madame Funnemark, Osebakken, Kjøbmand Arnesen ib., Skipper Erik Knudsen V. Borge, Maler Olsen af Porsgrund.
4 16/11-1825 11/12-1825 Henrik Ole Pedersen, Maren Henriksdatter Gaasehølen under Aas Peder Bærulfsens kone Slettene, pige Maren Rasmusd. Dyrkold, Rasmus Bærulfsen Slettene, Halvor Bærulfsen Gaasehølen, Ole Isaksen Holm.
5 26/11-1825 11/12-1825 Karen Hans Jensen, Marte Maria Jacobsdatter Ballestad Hans Jacobsens kone, Ballestad, pige Ingeborg Karine Jacobsd. Ballestad, Engebret Johannesen Bøhle, Anders Tollefsen ib., David Jacobsen Ballestad.
6 24/10-1825 18/12-1825 Laura Anette Klokker Christen Lund, Severine W. S. Hammer Aarhuus Madame Torgersen af Skien, Jomfru Anne Dorthea Lund, H. J. Gasmann paa Foss, Lars K. Aarhuus, handelsfuldmægtig J. Jørgensen af Skien.
7 21/11-1825 26/12-1825 Mads Lars Christensen, Karen Madsdatter Hoppestad nedre Christen Bøes kone Kirsten Alfsd., OleChristensen Hoppestads kone, Karen Halvorsd., Niels Jensen Lien, Peder Madsen Bøe, Niels Olsen Aas.
8 20/11-1825 26/12-1825 Ellen Andrea Niels Olsen, Magnild Maria Jensdatter Bratsbergklev Ole Nielsens kone, Anne Aslaksd., Bratsbergkl., pige Anne Christensd. ibid., Halvor Andersen ibid., Anders Olsen ibid., Gunner Olsen Brækkejordet.
9 31/10-1825 26/12-1825 Abraham Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsdatter Foss Christian Limis Kone, pige Karen Olsd. Holm, Christian Limi, Niels Christiansen ibid., Ole Holm.
10 4/10-1825 26/12-1825 Niels Hagbart Abraham Quisling, Caroline Frederike Hyberth Osebakken Amund Larsens Kone, Fossum, pige Agnete Sanne, Osebakken, Masmester Warme Fossum, Ellef Funnemark Oseb., Ole Lien Fossum.
11 2/10-1825 26/12-1825 Engebret Knud Olsen, Marte Engebretsdatter under Klep Aslak Engebretsens Kone af Porsgrund, pige Anne Dorthea Arnesd. Augestad, Gunder Arnesen ibid., Ole Olsen Oseb., Christen Hansen af Eidanger.
12 14/12-1825 26/12-1825 Anne Aasilia Kittil Kittilsen, Berthe Jacobsdatter Riis Engebret Espedalens Kone, Pige Karen Larsd. Riis, Ole Kittilsen Riis, Erik Kittilsen Riis, Niels Olsen Sølie.
13 19/12-1825 26/12-1825 Karen Jørgine Christopher Jørgensen, Maren Olsdatter Bratsbergklev. Gunder Hynis Kone, Bratsbergkl., pige Pauline Paulsd. af Skien, Rasmus Hansen Frogner, Johan Rasmussen Bratsbergkl., Lars Christensen ibid.
14 2/11-1825 26/12-1825 Johannes Anders Johnsen, Berthe Isaksdatter Venstøb Johannes Venstøbs Kone, Hans Tolvsens Kone, Aashammer, Halvor Tolvsen Hyni, Niels Isaksen Bøe, Hans Isaksen Aashammer.
15 15/11-1825 26/12-1825 Anne Gunder Mathiasen, Karen Olsdatter Ramsaasen Asbjørn Kleps Kone, pige Anne Hansd. Ramsaas, Jacob Olsen Nærum, Anders Svidholt, Jacob Larsen Høisæt.
16 11/12-1825 26/12-1825 Lars Ole Johannesen, Inger Larsdatter Bøe Nordre Jacob Dyrendals Kone Fossum, Niels Nielsens Kone Bøe, Helje Larsen Bøe, Hans Larsen Aas, Christopher Hoppestad.
17 16/9-1825 28/12-1825 Halvor Skipper Niels Aalborg, Kirsten Marie Sølie Osebakken Madame Bendixen af Osebakken, Jomfr. Inger Manal ibid., Bager Torgersen af Skien, Skibskapt. Jens Aalborg Oseb., Skibskapt. Niels Vauvert.
18 12/12-1825 28/12-1825 Gurine Christian Østensen, Kari Olsdatter Osebakken Kone Kirsten Olsd. Øvrum, pige Maren Kirstine Isaksd., Osebakken, Anders Hansen ibid., Jacob Østensen ibid., Anders Sørensen ibid.
19 18/12-1825 29/12-1825 Axel Lars Eliassen, Magnild Axelsdatter Bratsbergklev. Hans Hynies Kone, Bratsbergkl., pige Signe Solvesd. Kiær, Gunder Hynie, Isak Larsen Kiær, Christen Olsen af Skien.
20 10/8-1825 4/1-1826 Jacobine Amalia Skipper Jens Aalborg, Maren Sølie Osebakken Skipper Niels Aalborgs Kone, Oseb., Jomfru Else Funnemark, Oseb., Skipper Fredrik Vauvert af Porsgrund, Christian Knudsen Osebakken.
21 9/12-1825 8/1-1826 Christopher Lorentz Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Arne Lorentsens Kone Fossum, pige Ingeborg Lorentsd., ibid., Arne Lorentsen ib., Christopher Larsen ibid., Lars Hoppestad.
22 14/6-1825 8/1-1826 Daniel Hans Danielsen, Kirsten Mikkelsdatter Osebakken Mari Nielsd. Lie, Kari Jahnsd. Osebakken, Ole Nielsen ibid., Svend Petersen ibid., Johannes Torkildsen ibid.
23 2/12-1825 8/1-1826 Maren Karine Realf Isaksen, Ingeborg Christensdatter Bratsbergklev. Enke Lisbeth Olsd. af Skien, pige Anne Olsd. ibid., Gunder Aslaksen Berg, Ole Nielsen Borge, Ole Larsen Bratsbergklev.
24 10/11-1825 8/1-1826 Karen Maria Anders Petersen, Johanne Sanne Abrahamsdatter Gulseth Hans Jensens Kone af Solum, pige Anne Kirstine Petersd., Gulseth, Peder Engebretsen Aarhuus, Solve Sørensen Hynie, Niri Knudsen Gulseth.
25 16/12-1825 8/1-1826 Lars Hans Larsen, Maren Evensdatter Aas Søndre Ole Eriksens Kone Kiise, pige Maren Hansd. Aas, Ole Johannesen Bøe, John Stulen, Johannes Bøhle.
26 8/12-1825 8/1-1826 Maren Niels Axelsen, Anne Kirstine Saamundsdatter Brækkejord. Anders Aulies Kone, Brækkejord., pige Marte Nielsd. af Skien, Solve Larsen Kiær, Lars Eliasen Bratsbergkl., Gunder Hynie ibid.
27 6/11-1825 8/1-1826 Maren Gunder Halvorsen, Ingeborg Pedersdatter under Fossum Peder Venstøbs Kone, pige Inger Christophersd. Hoppestad, Aslak Langerød, Ole Nøglegaard, Daniel Venstøb.
28 3/12-1825 15/1-1826 Andrea Jacob Nielsen Lie, Inger Olsdatter Osebakken Moderen selv, pige Anne Marie Hansd. af Porsgrund, Jacob Christensen Lie, Ole Jansen Osebakken, Gunder Olsen ibid.
29 8/12-1825 15/1-1826 Andrea Johannes Gundersen, Marte Nielsdatter Gulsæt Ole Nielsens Kone, Bratsbergkl., pige Ingeborg Nielsd. Berg, Knud Kittilsen Gulsæt, Niels Olsen Bratsbergkl., Jørgen Jansen Gulsæt.
30 29/12-1825 15/1-1826 Christian Anders Johnsen, Mari Sørensdatter Flaten under Moe Lars Moes Kone, pige Anna Sørensd. Høisæt, Thor Nielsen Høisæt, Anders Sørensen ibid., Erik Bakkeskoven.
31 23/12-1825 15/1-1826 Isak Isak Pedersen, Helge Olsdatter under Nordre Brække Ole Olsens Kone, Brækkejordet, pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Ole Olsen Brækkejord, Niels Olsen af Skien, Johannes Madsen af Riising.
32 25/11-1825 15/1-1826 Olia (tvilling) Maler Jens Christophersen Gran, Karen Svendsdatter Bratsbergklev. Anders Jacobsens Kone, Bratsb.kl., pige Anne Sophie Andersd. ibid., Søren Jensen Skredder ibid., Anders Thomesen ibid., Engebret Pedersen ibid.
33 25/11-1825 15/1-1826 Berthe Maria (tvilling) ditto foreldre ditto Niels Torbjørnsens Kone, Bratsbergkl., pige Berthe Pedersd. ibid., Jacob Halvorsen ibid., Ole Throndsen ibid., Niels Evensen af Skien.
34 25/12-1825 20/1-1826 Christian Knud Larsen, Inger Maria Larsdatter Meen Pige Karen Hansd. Meen, pige Marthe Margrethe Larsd. Meen, John Olsen Buer, Jacob Andersen Meen, Niels Olsen Sølie.
35 10/12-1825 22/1-1826 Andreas Niels Jacob Olsen, Karen Amundsdatter Hynie Moderen selv, pige Marte Amundsd. Ulvsvandet, Hans Engebretsen Fossum, Jens Amundsen ibid., Halvor Aslaksen ibid.
36 20/12-1825 22/1-1826 Anders Solve Danielsen, Maren Thordsdatter under Hynie Solve Sørensens Kone, Hynie, Jacob Christensens Kone ibid., Henrik Danielsen ibid., Christopher Larsen Fossum, Jacob Christensen Hynie.
37 22/12-1825 22/1-1826 Carl Ulric Ole Olsen, Ulricha Petersdatter Bratsbergklev. Hans Halvorsens Kone Bratsbergkl., pige Dorthe Halvorsd. ibid., Gunder Thommesen ibid., Niels Larsen ibid., Christen Halvorsen ibid.
38 24/12-1825 22/1-1826 Hans Johan Knud Christensen, Anne Jensdatter under Strømdal Enke Marie Pedersd. Tydskland, pige Anne Marie Johnsd. Mela, Niels Nielsen Tydskland, Christen Jacobsen ibid., Thord Jacobsen Mela.
39 16/11-1825 22/1-1826 Marthe Jørgen Knudsen, Maren Olsdatter Goupaasen under Frogner Christen Steensaasens Kone, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Isak Hansen Røsager, Halvor Andersen Sneltved, Ole Aslaksen Berg.
40 19/1-1826 29/1-1826 Birgitte Gunder Olsen, Else Knudsdatter Brækkejordet Aamund Torjusens Enke, Brækkejord, pige Karen Olsd. Bugot, Niels Olsen Brækkejordet, Svend Knudsen af Skien, Harald Rasmussen.
41 2/1-1826 29/1-1826 Inger Karine Christian Halvorsen, Maren Hansdatter Bratsbergklev. Jens Roses Kone af Skien, pige Anne Torgersd. ibid., Hans Jacob Halvorsen Bratsbergkl., Gunder Halvorsen ibid., Daniel Pedersen ibid.
42 10/12-1825 29/1-1826 Marthe Kirstine Jens Jensen, Kirsten Olsdatter under Venstøb Moderen selv, pige Kari Evensd. Mela, Halvor Fossum, Rasmus Halvorsen ibid., Halvor Aslaksen ibid.
43 20/1-1826 29/1-1826 Anne Cathrine Isak Larsen, Karen Nielsdatter Skyer Erik Løbergs Kone Berthe Larsd., pige Berthe Larsd. under Bratsberg, Niels og Johannes Olsen Skyer, Isak Hansen under Løberg.
44 3/1-1826 29/1-1826 Jens Halvor Larsen, Ingeborg Jensdatter Osebakken Thron Aanesens Kone Oseb., pige Maria Larsd. Aaltvedt, Anders Halvorsen Oseb., Ole Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Hørta.
45 25/12-1825 29/1-1826 Jens (Uægte) Moder: Pige Berthe Larsdatter Skiold, "opholdende sig paa -"
Udlagt til Barnefader: Jens Knudsen af -
Bratsbergklev
Vestre Porsgrund
Peder Knudsens Kone Br.klev, pige Karen Larsd. Folloug, Ole Rasmussen Br.klev, Thomas Eriksen ibid., Peder Knudsen ibid.
46 22/1-1826 5/2-1826 Andrea Christine Ingebret Andersen, Ingeborg Christensdatter Bratsbergklev Christopher Jørgensens kone, Br.klev, pige Pernille Olsd. Ballestad, Hans Guttormsen Br.klev, Lars Christensen ib., Isak Andersen ib.
47 21/1-1826 5/2-1826 Lars Ole Isaksen Holm, Anne Larsdatter Bratsbergklev Christen Holms Kone, pige Anne Sophie Andersd. Br.klev, Christen Holmen (Christen Holm?), Søren Jensen Br.klev, Erik Larsen Ballestad.
48 1/1-1826 5/2-1826 Karen Kirstine Wetle Haavardsen, Anne Halvorsdatter Brekke nordre Sigurd Solums Kone, Tufte, pige Gurine Halvorsd., Gjerpen, Sigurd Solum, Peder Jonsen Brekke, Hans Berg ibid.
49 22/1-1826 5/2-1826 Niels Mads Christensen, Kari Gundersdatter Bøe nordre Lars Hoppestads Kone, pige Mari Halvorsd. Leekaas, Lars Madsen Fossum, Ole C. Hoppestad, Niels Lia (under) Bøe.
50 13/1-1826 5/2-1826 Maren Ole Pedersen, Hella Nielsdatter Fjeldalen Aslak Larsens kone Strømdal, Anne Nielsd. Holm, Niels Haugerød, Gunder Lysa, Hendrik Ramsmyr.
51 28/1-1826 5/2-1826 Aslaug Webjørn Halvorsen, afdøde Aslaug Torstensdatter under Gulset Pige Inger Maria Torstensd., Gjerpen lille, pige Anne Kirstine Pedersd., Gulseth, Knud K. Gulseth, Lars Gundersen ib., Erik Heljesen ibid.
52 19/1-1826 5/2-1826 Isak Hans Isaksen, Aslau Olsdatter Aashammer Anders Jonsens Kone, Venstøb, pige Anne Jacobsd. Aashammer, Hans H. Bøe, Lars Halvorsen Fossum, Jens Olsen Foss.
53 27/12-1825 5/2-1826 Ole Petter Ole Olsen, Inger Maria Jacobsdatter Nærum Hans Nærums Kone, pige Anne Kirstine Sivertsd., Riis, Ole Jacobsen Nærum, Sivert Hansen Riis, Niels Hansen Nærum.
54 10/12-1825 5/2-1826 Ole Halvor Olsen Haugedahl, Anne Ingebretsdatter Haugedahl i Luxefjeld Thommes Jansens Kone Erse (Eriksrød), pige Karen Ingvoldsd. Glende, Erik Ingebretsen Venstøb, Abraham Olsen Luxefjeld.
55 29/1-1826 19/2-1826 John Ole Evensen, Inger Johnsdatter Sørbøe Hans Aases Kone, pige Karen Johnsd. Løberg, Johannes Olsen Skyer, Niels Skyer, Christen Knudsen Sneltved.
56 2/1-1826 19/2-1826 Gunder Lars Tygesen, Gunhild Gundersdatter Kiær Ole Olsens Kone, Falkum, pige Gurine Larsd. Øde-Sneltved, Peder Tygesen Kiær, Johannes Gundersen Kiær, Einer Olsen Sneltved.
57 24/12-1825 19/2-1826 Lars Jens Gundersen, Berte Solvesdatter under Ø. Borge Jacob Hansens Kone af Osebakken, pige Inger Jensd. ibid., Svend Petersen Borge, Jens Jensen Oseb., Daniel Torbjørnsen af Solum.
58 21/1-1826 19/2-1826 Johanne Ernestine Johannes Jensen, Margit Hansdatter Engrav (Enggrav) Christopher Follougs Kone, Elisabeth Olsd. Bugot, Christopher Folloug, Even Folloug, Ole Kittilsen Riis.
59 24/12-1825 19/2-1826 Anne John Nielsen, Marte Hansdatter Riis nordre Halvor Riises Kone, pige Anne Isaksd., Riisrønningen, Isak Riis, Johannes Jensen af Skien, Gunnuld Nielsen ibid.
60 2/2-1826 19/2-1826 Maren Søren Thordsen, Berte Hansdatter Gierpen Lille Kone Kirsti Hansd. Stubberød, pige Asloug Haavaldsd., Brække, Jens Thordsen Frogner, Hans Andersen Stubberød, Hans Isaksen Stensrød.
61 16/2-1826 26/2-1826 Giertrud (Gjertrud) Ole Andersen, Inger Thordsdatter under S. Brekke Niels Grunderøds Kone, pige Anne Maria Eriksd. Holm, Daniel Olsen Brækkejordet, Erik Simensen ibid., Peder Pedersen ibid.
62 27/1-1826 26/2-1826 Ingeborg Kirstine Niels Nielsen, Sara Nielsdatter Aamodt Jørgen Grinis Kone, pige Pernille Larsd. Sneltved, Peder Sørensen Sneltved, Lars Larsen Kiær, Niels Sørensen Grini.
63 21/1-1826 26/2-1826 Ketil (Kittil) Niels Ketilsen, Pernille Pedersdatter Pladsen Løvaas (under Kikut) Niels Trolsaasens Kone, pige Gurine Johnsd. Kikut, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen, Hans Olsen Seteret, Halvor Olsen Hobek.
64 7/1-1826 26/2-1826 Inger Karine Erik Jacobsen, Anne Karine Henriksdatter N. Løberg Jens Løbergs Kone, pige Maria Isaksd. Løberg, Jens Olsen ib., Bent Jacobsen ib., Anund Isaksen ibid.
65 21/12-1825 5/3-1826 Abraham Anders Hansen, Berte Johnsdatter Østre Bøe Peder Sørensens KOne fra Grinie, pige Inger Karine Andersd. Limie, Niels Andersen Luxefield, Rasmus Furuvald, Isak Mauraasen.
66 28/1-1826 5/3-1826 Christen Knud Christensen, Maren Zakariasdatter Fossum Moderen selv, pige Karen Rasmusd. Fossum, Jacob Jacobsen ib., Torstein Torsteinsen ib., Halvor Aslaksen Fossum.
67 4/2-1826 5/3-1826 Berthe Kirstine John Hansen, Gunhild Johannesdatter Gromstul (Bøe) Ole Larsens Kone, Kari Andersd. S. Bøe, pige Kirstine Johannesd. Bøe, Gundbjørn Olsen Gromstul, Halvor Halvorsen Moe, Ole Hansen Gromstul.
68 22/2-1826 5/3-1826 Anne Marine Lars Pedersen, Maren Knudsdatter Bratsbergklev Søren Skrædders(?) Kone, Br.klev, pige Karen Solvesd. af Skien, Skomager Anders Aulie Brekkejordet, Hans Guttormsen Bratsb.kl., Niels Evensen af Skien.
69 2/3-1826 12/3-1826 Isak Engebret Jansen, Karen Kirstine Pedersdatter Mauraasen under Tufte Jens Doxrøds Kone Barbara Jansd., pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Ole Jansen Mauraasen, Isak Jansen ibid., Amund Andersen Hougen.
70 15/2-1826 12/3-1826 Niels Jacob Christophersen, Helvig Olsdatter under Lie Torgrim Ballestads Kone, pige Maren Larsd. Sølie, Halvor Ekornrød, Jacob Olsen Riis, Niels Olsen Sølie.
71 22/2-1826 12/3-1826 Christian Anders Olsen, Anne Christensdatter Bratsbergklev Anders Usteruds kone Karen Johannesdatter, pige Dorthe Thomesd. Brække, Anders Christensen Grinie, Anund Brynjulfsen Bratsbergklev.
72 25/2-1826 12/3-1826 Oline Jens Aslaksen, Lene Olsdatter under Nordre Bøe Poul Aslaksens kone fra Bøe, pige Maren Olsd. Fossum, Christopher Aslaksen Bøe, Anders Grønsteen ibid., Mads Pedersen ibid.
73 4/2-1826 12/3-1826 Dorthe Gunder Isaksen, Berthe Østensdatter Nordre Otterholt (Oterholt) Knud Bøes Kone, Rasmus Lekaases Kone, Østen Andersen Venstøb, Lucas Engebretsen Moe (Svarverplads), Simen Madsen Moe.
74 6/3-1826 15/3-1826 Maria Anders Hansen, Maren Margrethe Jacobsdatter Kragetoe (Kråketo - Kraaketo) Amund Lillegaardens Kone Kari Jacobsd., pige Marthe Jacobsd. Sølie, Anders Jacobsen Sølie, Jens Jacobsen ibid., Lars Knudsen Riis.
75 18/1-1826 17/3-1826 Martilius Mads Eriksen, Anne Christine Isaksdatter Osebakken Ole Viarsens Kone, Oseb., pige Karen Larsd. ibid., Muremester Thron Aanesen ibid., Niels Nielsen Lie ibid., Anders Halvorsen ibid.
76 2/3-1826 23/3-1826 Anne Halvor Viarsen, Maren Andersdatter Østre Bøe i Luxefield Gunder Aslaksens Kone af Slemdal, pige Karen Nielsd. Luxefield, Povel Andersen af Slemdal, Gunder Andersen ibid., Erik Andersen ibid.
77 28/12-1825 23/3-1826 Karen Sigurd Johnsen, Else Torkkelsdatter Østre Bøe i Luxefield Christopher Olsens Kone fra Fossum, pige Mari Johnsd. ibid., Christopher Olsen Fossum, Rasmus Gromstul, Halvor Viarsen Luxefield.
78 21/1-1826 27/3-1826 Sophie Magdalene Skolelærer Johannes Nielsen, Karen Kirstine Aslaksdatter Osebakken "Kelle"(?) Christiansens Kone af Skien, Jomfru Inger Hansine Meier Oseb., Smed Erik Throndsen Oseb., Thron Aanesen ibid., Christen Larsen ved Fossum.
79 21/12-1825 27/3-1826 Adamine Gregorius Danielsen Lund, Maren Nielsdatter Lund Hans Grinies Kone Maren Gurine Danielsd., pige Ingeborg Danielsd. Lund, Jens Larsen af Skien, Gregorius Nielsen Tufte, Niels Christiansen Limie.
80 20/2-1826 27/3-1826 Anne Margrethe Isak Pedersen, Gurine Larsdatter Bratsbergklev Erik Larsens Kone Ballestad, pige Anne Kirstine Larsd. Ballestad, Gunder Pedersen Baaserød, Erik Olsen Ballestad, Christen Larsen Holmen (u. Borgestad?).
81 8/2-1826 27/3-1826 Maren Gurine Christen Christiansen, Inger Margrethe Nielsdatter under Aarhuus Christopher Holms Kone, pige Kirstine Nielsd. Aarhuus, Peder Christiansen Fossum, Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Tolfsen Hynie.
82 15/2-1826 27/3-1826 Berthe Maria John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergklev Niels Johnsens Kone Bratsbergkl., pige Else Hansd. af Skien, Rasmus Kittilsen Bratsbkl., Christen Haraldsen ibid., Anders Rasmussen ibid.
83 15/3-1826 27/3-1826 Sara Johannes Pedersen, Anne Olsdatter Baugerød Ole Grønsteens Kone, Bøe, pige Anne Sigurdsd. Rønningen, Ole Pedersen Baugerød, Peder Pedersen ibid., Christen Pedersen Lundsaasen.
84 9/3-1826 27/3-1826 Kirstine Zakarias Olsen, Magnhild Simonsdatter Berreberg (Berberg) Peder Lunds Kone, pige Ingeborg Amundsd. Berreberg, Ole Larsen Otterholt, Ole Jensen Berreberg, Gregorius Gravelie.
85 10/3-1826 27/3-1826 Margrete Ole Olsen, Margrete Aslaksdatter Nordre Limie Pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, pige Anne Aslaksd. ibid., Abraham Olsen Vasenden, Ole Olsen Limie, Ole Skilbred.
86 12/3-1826 27/3-1826 Margrete Hans Andersen, Thore Larsdatter Otterholt (Oterholt) Pige Ellen Larsd. Steensaasen, pige Inger Andersd. Otterholt, Thor Halvorsen Tufte, Isak Hansen Røsager, Ole Larsen Bøe.
87 5/3-1826 2/4-1826 Tarand Ole Torbjørnsen, Anne Hansdatter Marker Jørgen Grinies Kone Karen Maria Nielsd., pige Kirsti Torbjørnsd. Marker, Niels Torbjørnsen Bommen, Jørgen Hansen Marker, Ellef Torbjørnsen af Skien.
88 18/12-1825 2/4-1826 Kari Ole Olsen, Hedevig Olsdatter Høgelie i Luxefield  

Side 42.

© Gard Strøm.