Gjerpen Kirke       Til startsiden "Gamle Gjerpen".

 
Prestene i Gjerpen
 
Gjerpen Kirke 1999. Foto: Gard Strøm.  Eiler Svendsen
 Jørgen Pedersen
 Steen Lauritzen
 Hans Hjort
 Kristian Pedersen
 Henrik Horn
 Peder Jensen Bugge
 Mats Jonsen
 Henrik Baad
 Nils Halvorsen
 Ole Flor
 David Monrad
 Johan Fredrik Monrad
 Fredrik Blom
 Edvard Munch
 Fredrik Rode
 Knud Gislesen
 Andreas Grimelund
 Kaspar Georg Holter
1563 - 1574
1575 - ca. 1580
ca. 1580 - 1590-årene
1590-årene - ca. 1600
Før 1601 - ?
      ? - 1625
1626 - 1627
1627 - 1631
1631 - 1657
1658 - 1681
1681 - 1700
1701 - 1746
1746 - 1790
1790 - 1812
1813 - 1834
1834 - 1854
1855 - 1866
1856 - 1861
1861 - 1872
Den første kristne kirken i Gjerpen ble trolig oppført i tre noe før år 1000. Kanskje det var en stavkirke. Dette var vanlig andre steder i landet. En enkel, men mer varig stenkirke ble oppført ca. 150  år senere, trolig på 1150-tallet. Den eldste delen ble senere påbygget og kirken har siden gjennomgått en rekke eksteriør- messige forandringer gjennom årene. Det antas at den private kirken på Kapitelberget er ca. 50-60 år eldre enn Gjerpen kirke.  Johannes Nilsson Skaar
 Nikolai Martens
 Johan Willoch Erichsen
 Jon Laurits Qvisling
 Laurits Thrap Heuch
 Knut Olaus Mollestad
 Knut Olaus Mollestad
1872 - 1885
1886 - 1890
1890 - 1899
1900 -1918
1907 - 1912 (Hjelpepr.)
1912 - 1919 (Hjelpepr.)
1920 - 1925 (Res. Kap.)