ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.05.2021.
 


Bratsbergkleiva 1830 - Kleiva 1830
Konstruert rundt folk som må ha bodd her rundt denne tiden. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.
Se også Bratsberg-gårdene.


Tomtene her lå for det meste under det gamle løpenr. 214 av Bratsberg bnr. 1.
Enkelte familier her kan ha bodd i samme hus, selv om det ikke alltid er nevnt.

Området, på folkemunne kalt for Kleiva, ble overført til Skien by etter en storbrann på Kleiva i 1854.

Her vil det senere bli ført inn flere familier som, ifølge kirkebøkene, har bodd her rundt 1830, men som ikke er med i folketellingen 1845.


Familie 1.
Kleiva 1830.

Skredder
Søren Jensen fra Strømme vestre i Drangedal dpt. 1/4-1785 d. 7/3-1847 på Kolkin, 67 år gml., s.a. Jens Sørensen og Inger Christensdatter.
g. i Drangedal 1/11-1813 m. Ingeborg Nilsdatter Dale fra Tørdal, Drangedal dpt. 4/7-1790, d.a. husmann Nils Larsen "Kjendalen/ Langen" og Anne Olsdatter "Moland".
Forlovere: "Ansteen Christensen Øen og Jørgen Thorbjørnsen Kaasene."
1. Inger Maria Sørensdatter f. 18/10-1815 i Strandbråten, Drangedal. Registrert utflytta fra Kolkinn i Gjerpen til Skien i okt. 1837.
    g. i Skien 21/2-1839 m. jevnaldrende Ole Niels Jørgensen fra Skien.
2. Thore Marie Sørensdatter f. 7/12-1817.
3. Anne Karine Sørensdatter f. 2/9-1820.
4. Anne f. 25/12-1822 d. 5/4-1830 på Bratsbergkleiva, 7 år gml.
5. Jens Sørensen f. 18/1-1825. Registrert utflytta fra Kolkinn til Skien i desember 1852, g. i Skien 27/2-1853 m. Dorthea Marie Jensdatter fra Holla, d.a. Jens Larsen.
6. Ingeborg Andrea Sørensdatter f. 16/2-1827 g.m. John Petter Pedersen. Se Familie 5b - Follestad 1835.
7. Marthe Sørensdatter f. 26/8-1829.
8. Anne Marthe Sørensdatter f. 27/1-1831.

Søren Jensens far døde allerede i 1787. Mora gifta seg igjen med enkemann for 3. gang, husmann Christen Nilsen.
I 1801 bodde Christen Nilsen (76), hans 3. kone Inger Christensdatter (44), og hennes sønn Søren (16) på en hus -
mansplass under Strømme vestre i Drangedal.

Søren Jensen ble trolovet i Drangedal 11/10-1813. Da de gifta seg den 1. november samme år, var han nevnt som "Ungkarl og Jæger".
Han var altså soldat i 1813. Familien er registrert innflytta til Gjerpen fra Drangedal i mai 1821. Det er bl.a. nevnt: "Haver Hus paa
Bratsbergklev." og "Attest fra Præst Dreier, dat. 28/11-1820."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husm. Søren Jensen Strandbraaten og Ingebor Nilsdatters Inger Maria: Marichen Thomasd. V. Strømme, Kari Nilsd. Dalen, Niels Bendsen Dalen, Lars Nielsen ib. og Peder Hansen Woje.
F.f. Husm. Søren Jensen, Kaasene under Høsø store og Ingebor Nilsdatters Thore Marie: Ingebor Pedersd. og Kari Thorsd. Hosøe, Halvor Jonsen Siljejord, Simon Thorsen og Per Thorsen Høsøe.
F.f. Søren Jensen Venstøb, BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Anne Karine:
Pige Severine Povelsd. Bratsbergkl., Else Johnsd. Bratsb.kl., Thomes Andersen, ib., Christopher Haagensen ib., Svenke Johnsen ib.
F.f.
Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Anne: Niels Larsens kone Bratsbergkl., pige Marie Monrad ib., Gunder Bærulfsen ib., Christen Bratsberg, Anders Thomesen Bratsbergklev
F.f. Skrædder Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Jens: Kone Katrine Kittilsd. Kleven, pige Dorte Halvorsd. Bratsb.kl., Skrædder Niels Holt, ib., Christen Halvorsen ib., Even Christophersen Folloug.
F.f. Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Ingeborg Andrea:
Kone Anne Elisabeth Danielsd. BbKlev., pige Anne Sophie Andersd. ib., Jon Larsen ib., Ole Holm ib., Knud Halvorsen ib.
Hjemmedøbt af Severine Larsdatter.
F.f. Skrædder Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Marthe: Kone Cathrine Ketilsd. BbKlev, Pige Andrea Halvorsd. Bbklev, Snedker P. Monrad, Paul Nielsen BbKlev, Christen Eriksen ibid. HD Niels Larsens K., BbKlev.
F.f. Skrædder Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Anne Marthe: Kone Cathrine Kitilsd. BbKlev, Pige Dorthea Halvorsd., Christen Eriksen, Gunder Axelsen, Ole Olsen. Alle fra Bratsbergklev. HD Niels Larsens Kone.

Denne familien bodde på Bratsbergkleiva fra 1821 til ca. 1830. Da flytta de til en av boplassene ved Kolkinn under Follaug.


Familie 2.
Kleiva 1830.

Anthoni Hansen
g.m. Ingeborg Nilsdatter.
1. Hans Andreas Anthonsen f. 22/2-1826.
2. Thomas Anthonsen f. 19/2-1829.


Familie 3.
Kleiva 1830.

Arbeider
Gunder Halvorsen fra Kleiva dbt. 10/7-1796, s.a. Halvor Pedersen. Se Familie 64 - Kleiva 1801.
g. i Gjerpen 19/10-1820 m. Maren Nilsdatter "fra Kleiva" f. ca. 1793.
Forlovere: "
Anders Isaksen Bratsbergkl., Jens Johnsen ibid."
1. Peder Gundersen f. 17/8-1820.
2. Halvor Gundersen f. 6/9-1823.
3. Karen Maria f. 26/7-1825. Døde som spebarn.
4.
5. Elisabeth Gundersdatter f. 1/4-1830 g.m. Halvor Olsen. Se Åshammeren under Ås i Gjerpen.
6. Nils Gundersen f. 20/10-1833.

F.f. Gunder Halvorsen Bratsbergkl. og Maren Nilsdatters Peder: Pige Magnild Nielsd. Bratsbergkl., pige Sara Svendsd., ib., Hans Jacob Halvorsen ib., Anders Andersen Brækkejordet, Anders Isaksen Bratsbergklev.
F.f. Gunder Halvorsen Bratsbergkl. og Maren Nilsdatters Halvor:
Peder Hansens kone, Bratsb.kl., pige Lisbeth Olsd. ibid., Christian Halvorsen ib., Isak Andersen ibid., Hans Hansen Bratsb.kl.
F.f. Gunder Halvorsen Bratsbergkl. og Maren Nilsdatters Karen Maria: (Ingen faddere). Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.


Familie 4.
Kleiva 1830.

Kornmåler
John Larsen
fra Bratsberg(17) ”Myren” dpt. 20/7-1788, s.a. Lars Jonsen Skouen.
g. i Skien 16/5-1821 m. (enke?) Katrine Bolette Kittilsdatter f. ca. 1792.
Forlovere: ”Ole Hansen og Halvor Andersen, begge af Bradsbergkleven.”

Denne familien bodde på Kleiva fra de gifta seg i Skien kirke i mai 1821 og minst til 1838. Se Familie 78 - Kleiva 1845.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no