Gamle Gjerpen

| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Emigranter fra Gjerpen

1902


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1901 - 1903


5 mars 1902 
1 Arbeider Torsten Larsen. ugift			18 år
2 Arbeider Laurits Kristian Larsen, ugift		19 år
23 april 1902
3 Arbeider Georg Cudrio			19 år  til Minnesota
4 Arbeider Jørgen Bernh. Sundberg		18 år  til Minnesota
5 Smed Ole Martinius Eriksen Mæla		21 år  til Minnesota
6 Typograf Jørgen Eilert Nicolai Johnsen		26 år  til Minnesota
7 Gårmannssønn Torger Olai Olufsen Løvaas	19 år  til Wisconsin
26 juni 1902
8 Pike Amanda Louise Gulseth			17 år  til New York med "Angelo" 27 juni
24 juli 1902
9 Thorvald Andersen Brændaas		18 år  til New York
14 august 1902
10 Arbeider Peder Kittilsen Ballestad		17 år  til Wisconsin
11 Arbeider Anders Andersen Sætre		18 år  til Wisconsin
21 august 1902
12 Arbeider Halvor Olsen Puttekaas, ugift		27 år  til Wisconsin
13 Mina Hansen, ugift				19 år  til Wisconsin
14 Margit Olsen Slaatta, ugift			20 år  til Wisconsin 22 august
1 oktober 1902
15 Skomaker Søren Olsen Aasterød, gift		29 år  til Wisconsin med "Angelo" 3 oktober
4 november 1902
16 Smed Jacob Nielsen Gunsholt		40 år  til Philadelphia 
4 desember 1902
17 Tømmermann Johan Hansen Fossjordet, ugift	21 år  til Minnesota med "Montebello" 5 desember
18 Arbeider Johannes Johnsen Fossum		19 år  til Wisconsin med "Montebello" 5 desember
19 Arbeider Hans Andersen Fossum		20 år  til Minnesota med "Montebello" 5 desember

6 juni 1902

20 Anna (Ambrosiusen) Larsen			f. 1885 til Boston med "Montebello"

21 Thora Tomine Torstensen			f. 1880 til Boston med "Montebello"

19 juni 1902

22 fabrikkarbeider Erik Halvorsen Foss		f. 1881 til Wisconsin med "Norge"

20 juni 1902

23 arbeider Nils Oluf Magnussen		f. 1872 til New York med "Montebello"

14 november 1902

24 tømmermann Severin Andersen		f. 1849 fra Kristiansand til Chicago med Allan Line, Liverpool

26 desember 1902

25 arbeider Anders Andersen (Fossum) Skifjell	29 år til Wisconsin med "Angelo" 

1901 - 1903


post@gamlegjerpen.no