| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 26.06.2015
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Sneltvedt 26 - Sneltvedt nedre
Utskilt fra S. Sneltvedt(7) i 1898. 115/26.


Sneltvedt bnr 26 "Nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Sneltvedlia 8, 3719 Skien.

G.br., selveier
Johan Pedersen Sneltvedt
fra Sneltvedt(7) f. 30/12-1867 d. 31/8-1926, s.a. Peder Olsen Sneltvedt/ Sørbø.
g. 8/2-1901 m. Karen Andrea Doksrød fra Doksrød(3) f. 30/6-1869 d. 18/9-1926, d.a. Erik Gregoriusen Doksrød.
1. Karoline Sneltvedt f. 26/10-1901 g.m. Peder E. Løberg. Overtok gården.
Br. 1904.

Det var Johan Sneltvedt som bygde husene her rundt 1904. Karoline var enebarn og overtok gården.


Brudebilde av Johan og Karen 1901. Foto: M. Rosenland, Skien.
Innsendt av Øyvinn Lund 2013.

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

26

Sneltvet

Sneltvedt nedre

Johan Pedersen

1 mark 58 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Peder E. Løberg
fra Løberg f. 22/4-1903 d. 19/11-1948, s.a. politibetjent Edvard Løberg.
g.m. Karoline Sneltvedt herfra (Karoline Løberg) f. 26/10-1901 d. 18/7-1986.
Br. 1926.

Det var Karoline som eide gården. Det ble ingen barn i denne familien.


Potetopptaking på Sneltvedt nedre.

Gregorius Skilbred (2015): Potetopptaking hos Peder Løberg.
Fra venstre: Hestene "Musa" og "Svarta", Peder ved potetopptageren, Juel og Tjodvor Andersen, Karoline Løberg.

Karoline Løberg beskrev gårdens grenser slik i 1954:
”Syd Per Sneltvedt, vest Lerkup, nord Tor Sneltvedt, øst Per og Tor Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

26

Sneltvedt nedre

Johan Pedersen(!). Skal vel være enka.

1 mark 56 øre


G.br., snekker, selveier
Ernst Løberg
fra Løberg f. 19/7-1914 d. 15/6-2009, s.a. polititjenestemann Edvard Løberg.
g1g 20/5-1936 m. Agnes Ellinor Kristine Johannesen f. 16/1-1918 på Haven under Grini, d.a. Olav Valdemar Johannesen fra Skien og Ingeborg Marie Kjær (fra Kjær 2).
Forlovere: "Fabrikkarbeider Olav Valdemar Johannesen, Grini og Gårdsarbeider Harald Løberg, Sneltvedt."
g2g ca. 1960 m. Lilly Løberg fra Løberg(11) "Leppen" f. 17/12-1917 d. 14/10-2005, d.a. Olaus Leppen Løberg.
1. Brit Ellinor Løberg f. 1936 g.m. Øystein Herbert Løe f. 28/5-1934 d. 11/12-1995 i Trondheim (skilt). Hun er bosatt i Stokke i Vestfold.
Br. 1973.

Før de giftet seg var Ernst Løberg gårdsarbeider på Grini og Ellinor var hjemmeværende på Grini.
Det første ekteskapet ble oppløst. Ingen barn i andre ekteskap.

Jorda er solgt til Jan Martin Kjær. Han driver gården på nordsiden av Sneltvedtveien. Se Sneltvedt(11).

Husene ble skilt ut som gnr 115 bnr 193 i 2010.

Fra Grunnboka: "
Sneltvedtlia 8 (Gnr 115, bnr 193) er solgt for kr 1.850.000 fra Brit Ellinor Løe til Jan Tore Hørta og Elin Bråthen (13.01.2010)."

Jan Tore Hørta f. 1981.
g.m. Elin Bråthen f. 1983.
Eiere 2010.

(C) Gard Strøm.