| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg - Rønningen øvre - Gammelrønningen
Husmannsplass som ble ryddet på 1830-tallet.

Under Løberg(6). I dag eid av eieren av Løberg (27) "Rønningen".


Gammelrønningen under Løberg. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Ikke skyldsatt. Plassen har ikke vært bebodd på mange år.

Den første husmann vi kjenner til her er Gunder Evensen.

Arbeider, husmann, tømmermann
Gunder Evensen Rønningen
fra Løberg(3) ”Rønningen” dpt. 17/5-1772 d. 2/10-1840 på Rønningen, s.a. Even Larsen.
g. 30/5-1804 m. Ingerliv Jonsdatter fra N. Løberg(C) dpt. 7/4-1776 i Gjerstad d. 11/6-1845 på Rønningen, d.a. Jon Torbjørnsen Løberg.
1. Christine dpt. 3/3-1805 bg. 16/4-1805. ”Gunder Evenssøns pb. Christine und. N.Løberg 6 uger.”
2. Jon Gundersen dpt. 15/6-1806. Se nedenfor.
3. Even Gundersen f. 24/8-1809. Se Familie 116 - Kleiva 1845.
4. Lars Gundersen f. 18/9-1812.
Br. i 1835.

F.f. Gunder Evenssøns pb. Christine u/N.Løberg: Torbjørn Løbergs k., Anne Jonsdtr., Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Jon u/N.Løberg: Marthe Olesdtr., Maren Jonsdtr., Anund Løberg, Jens og Kittil Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Even u/N.Løberg: Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nilsdatter, Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøns db. Lars u/N.Løberg: Jens Johannissøns k., Anne Jonsdatter, Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olessøn.

Ifølge folketellingen 1825 var sønnen Lars Gundersen ”krøbling”.
Tjenestepike i 1835: Ingeborg Gundersdatter(21).

Arbeider, husmann, tømmermann
Jon Gundersen Løberg
herfra dpt. 15/6-1806 d. 23/5-1886 på Rønningen.
g. 7/9-1837 m. Karen Andersdatter fra Langerød(B) f. 7/2-1814 d. 10/11-1898 på Sneltvedt(2), d.a. Anders Mathisen.
1. Gunder f. 22/5-1838 på Rønningen d. 27/2-1843 på Rønningen.
2. Andreas f. 23/1-1841 d. 4/5-1841 på Rønningen.
3. Inger Maria Johnsdatter f. 1/4-1842.
4. Gunder Johnsen f. 16/12-1845. Se Sneltvedt(2). Han skrev seg for Gunnar Johnsen Sneltvedt.
5. Anne Kristine Johnsdatter f. 3/8-1849 g. 3/12-1880 m. Gunnar Kittilsen i Skien (f. i Eidanger 1852).
6. Berthe Kirstine Johnsdatter f. 19/5-1853.
7. Maren f. 18/4-1858 på Rønningen d. 28/4-1858 på Rønningen.
Br. ca. 1838.

Kirsten Andersdatter f. 1831, bodde her i 1845.

Dyr på N. Rønningen i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 6 sauer.

Dagarbeider
Isak Andersen
fra Bratsbergkleiva  f. 11/10-1816, s.a. Anders Isaksen. Se Familie 87 - Kleiva 1845.
g. 13/5-1845 m. Birthe Petronelle Hansdatter fra Fossum f. 22/9-1809, d.a. Hans Andersen. Se Familie 67 - Fossum 1835.
Se Familie 88 - Kleiva 1845.

Denne familien bodde tidligere bl.a. på Bratsbergkleiva. De var her i 1865.Gammelrønningen på 1990-tallet.

Denne plassen ble fraflyttet før 1900. Husene har siden forfalt.

Eiendommen gikk inn Hofgaards Løberg rundt 1862.

Eier i dag (2013): Tom Roligheten. Han er bosatt i Sauherad.

(C) Gard Strøm.