ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kristiansflid
Gård nr. 66 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.02.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kristiansflid 2 - Flid 2
Gammelt løpenr. 230, 222c, 227d)b. Gnr 66 bnr 2.

Utskilt fra br. nr. 1 i 1874. Samme eiere som bnr 1 fra 1883.

Sammenføyd med bnr 1 i 1970 og dermed utgått fra matrikkelen.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

230, 222c, 227d)b

Christiansflid

Hans Nilsen

0 daler - 4 ort - 12 skilling


G.br., selveier
Hans Nilsen Flid
fra Skyer(1) f. 6/10-1843 d. 10/12-1893, s.a. Nils Andersen Skyer.
g. 19/11-1869 m. Anne Larsdatter fra Ballestad(7) f. 12/7-1843 d. 21/11-1909 på Flid, d.a. Lars Olsen Rønningen Ballestad.
1. Martine Hansdatter Flid f. 12/2-1871 g.m. Johannes Hansen Eikaasen. Se Eikåsen.
2. Ragnhild Hansdatter Flid f. 10/12-1873.
3. Anders Hansen Flid f. 11/9-1876. Se Kristiansflid(1).
4. Olava Hansdatter Flid f. 23/3-1879 g.m. Edvard Eriksen. Se Ballestad(12) ”Myren”.
5. Hanna Hansdatter Flid f. 8/8-1882 på Flid g. 31/12-1904 m. Ole Halvardius Sivertsen fra Solum f. 1882.
6. Laura Hansdatter Flid f. 23/5-1885.
Br. 1874.

Anne Larsdatter hadde sønnen Hans Hansen Fliid som ble født f. 19/4-1867. Faren var
Hans Jacob Simonsen Nærum. Se Hans Fliid på Ballestad(4). Han kom siden til Bøle.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest og 3 kuer.
I 1900 bodde enken her med barna Anders og svigerdatteren? Laura. I tillegg hadde de et
fattiglem boende her: Martinius Bjerk fra Skien f. 1875. Han bodde her også i 1910. Se Kristiansflid(1).

Se heretter Kristiansflid(1)

Bnr 1 og bnr 2 ble sammenføyd i 1970 og bnr 2 ble deretter slettet fra eiendomsmatrikkelen.


(C) Gard Strøm.