ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kristiansflid
Gård nr. 66 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kristiansflid - Flid
Gammelt løpenr. 230. Gnr 66 bnr 1 og 2.

Opprinnelig en husmannsplass av nordre Ballestad. Anpart av N. Ballestad fram til 1838.

Gårdsnavnet kommer av den tidligere eieren av N. Ballestad, major Christian Barnholdt (1692-1774), og
burde vel derfor egentlig blitt skrevet for "Christiansflid"? Barnholt bodde visstnok i Skien.

Eiendomsopplysninger:
Tinglysingsprotokoller for Gjerpen sorenskriveri. Nr. I 8, side 65.


Beliggende øst for Leirkup-elven. Grenser i nord til Ballestad, til Grønnerød i øst, til Ballestad i syd og til Leirkup i vest.

Adresse i dag: Grønnerødv. 126 og 128, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Thor Kittilsen
fra Ny-Ødegården under Øverland i Seljord dpt. 4/2-1725 i Seljord krk. bg. 8/7-1774 i Gjerpen. ”Thor Kittilsen 48 aar.”, s.a. Kittil Nielsson og Ragnhild Olavsdotter Reinstøl.
g. i Seljord 22/5-1747 m. Liv Andersdatter fra Klomset i Seljord dpt. 10/5-1721, d.a. Anders Olavsson og Ragnhild Knudsdotter Kivle.
1. Gunhild Thorsdatter dpt. 13/8-1747 i Seljord bg. 8/4-1765 i Solum. ”Gunild Thorersdatter Annerøe 16 aar.” Hun var trolig i tjeneste der.
2. Marjit dpt. 21/9-1749 i Seljord bg. 21/11-1752 i Seljord. ”Marjit Thoresdatter 3 aar 8 uger.”
3. Anne Thorsdatter dpt. 6/2-1752 i Seljord.
4. Anders Thorsen dpt. 20/10-1754, f. på Bjørge i Seljord g. i Solum 3/8-1785 m. Ragnhild Tomasdatter. Bodde under Gjemsø Kloster i 1801.
    Barn: 1. Thor Andersen f. ca. 1787 i Solum. Se Bratsberg(33) “Skauen“ og 2. Oline Andersdatter g.m. smed Anders Jacobsen. Se Familie 95 - Kleiva 1845.
5. Kittil Thorsen dpt. 6/11-1757, f. på Moen i Seljord.
6. Ole dpt. 19/10-1760 på Haukedalen i Kilebygda.
7. Ragnhild dpt. 21/2-1762 på Haukedalen i Kilebygda.
8. Peder Thorsen dpt. 27/5-1764 på Haukedalen i Kilebygda.
Br. ca. 1768.

Se denne familien også på Solumslekt.org.

Denne familien bodde flere steder i Seljord før de kom til Haukedalen i Kilebygda i Solum  mellom 1757 og 1760.
De er registrert i ekstraskattmanntallet for Solum i 1762. Mot slutten av 1760-tallet kom de til Gjerpen hvor de bodde
på Ballestadmyra. Skiftet etter Thor Kittilsen ble holdt på Bratsbergkleiva.

bg. 26/4-1778. ”Anne Thorsdtrs. d. Gunhild 15 uger.”
bg. 11/11-1804. Anne Thorsdtrs uægte db. Thor f. Bratsb.Kl. 1/4 aar.

20/2/1775      THOR KITTILSSEN KLEVEN    Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 117b.
Kleven         Arvinger:                            
               Enka Liv Andersdatter og barna:
               1. Anders Thorssen 20 år.
               2. Kittil Thorssen 17 "
               3. Peder Thorssen  11 "
               4. Anne Thorsdtr.  23 "
               Enka tok Gjermund Gjermundssen til laugverge.
               Formynder for de 3 sønnene ble Peder Findahl.
               Enka selv verger for datteren Anne.
Brt: 15 - 3 - 20
Net: 12 - 3 - 20

Enka Liv Andersdatter ble g2g m. enkemann Gjermund Gjermundsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Gjermund Gjermundsen
fra Hjartdal dpt. 16/12-1719 i Sauland bg. 4/2-1792. ”Jermund Jermundssøn Myren u/Ballestad 73 aar.”, s.a. Ingeborg Olsdatter og Gjermund Olsen fra Flatdal i Seljord pr.gj.
g1g i Seljord 6/1-1756 m. enke Aaste Knudsdatter fra Åse i Flatdal dpt. 13/2-1724 i Flatdal bg. 16/1-1774. ”Jermund Jermundsens kone 56 aar.”
Forlovere: "Stener Skeje og Tov Østgaarden."
g2g i Gjerpen 6/7-1775 m. enke Liv Andersdatter dpt. 10/5-1721 i Klomset, Seljord, d.a. Anders Olavsson og Ragnhild Knudsdotter Kivle.
1. Jermund Jermundsen dpt. 16/10-1756 i Flatdal, f. på Espelid i Flatdal. Se Jermundsplass under Meen.
2. Ingeborg bg. 7/6-1761. ”Jermun Schougserøes d. Ingebor 15 uger.”
-   bg. 29/7-1764. ”Jermund Jermundsens dødf. pb.”
3. Pernille dpt. 19/3-1769 bg. 2/7-1769. ”Jermund Jermundsens d. Pernille 14 uger.”
Br. før 1762.

Aaste var enke etter corporal Michel Brunholt som hun giftet seg med den 29/12-1750 i Seljord.
Liv var enke etter Thor Kittilsen, ovenfor.

Kilde: Kirkebøker (som nevnt nedenfor).

Gjermund Olsen født på Skarerud i Flatdal 29/9-1697. Døpt 10/10-1697 i Seljord.
”Ole Nielsøn Skareruds oc Joran Anundsdatters barn Gjermund: Torbiør Nattedal Anders Aase, Even Aase, Kittild Sundbø,
Ole Andersøn som tiener paa Aase oc i Sundbø."

Dåp i Sauland krk., Hjartdal pr.gj. 16/12-1719:
"NB Samme dag Ingeborg Olsdatters uægte drengebarn, som hun har avlet med Sl. Jermund Olsøn fra Fladdahl, Jermund.
Test (Faddere): Tov ”Sarsland”?, Thomas Eydevig, Harald Olsen og Ingeborig Aabøe, Marrete Ebbesdatter."

Dåp i Flatdal 13/2-1724:
"Knud Aases og Qvd. datter: Aaste.
Faddere: Trond Scheye, Gunleg Fremge, Aslou Østgaarden, Asleu Svalestuen, Helge Dale."

Barnedåp i Gjerpen kirke den 20/8-1775:
”Et uægte p.b. fra Ballestad Ejet, Gunnil. Moderen Kisten Gundersdtr. udlagde til barnefader Jermund Jermundsen.
Test (Faddere): Kisten Eriksdtr., Anne Larsdtr., Halvor Christophersen, Ejner Torbiønsen.”


1/10/1774            AASTE (AASNE) KNUTSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 92b.
Christiansflid        Arvinger:                            
u/S.Ballestad        Enkem. Gjermund Gjermundssen og deres eneste barn Gjermund Gjermundssen 18 år.
                            Helje Thronssen Ballestad ble formynder for sønnen.
Brt: 156 - 2 -  0
Net: 144 - 1 - 10
Jordegods:
Boet eide pl. Christiansflid med påstående hus. Av plassen skal svares 2 rdlr. årlig til Scheens fattigskole.
Plass med hus og alt vurdert for 120 rdlr.

Denne eiendommen var heretter ubebodd fram til 1874. Eiere og brukere av jorda til da var:
Gjermund Gjermundsen d.e.
fra 1761.
Gjermund Gjermundsen d.y.
fra 1792.
Johannes Tollefsen Sandvigen
fra 1800.
Christian Monrad
fra ca. 1810.
Ebbe Stausholm Nilsen
på Ballestad fra 1822.
Ole Andersen Skyer
fra 1848. Se Skyer.
Nils Andersen Skyer
fra 1857. Se Skyer.

Deling i 2 bruk i 1874. Se også Kristiansflid(2).

 

Kristiansflid 1 - Flid 1
Gammelt løpenr. 230, 222c, 227d)a. Gnr 66 bnr 1.

Eiendomsopplysninger:
Tinglysingsprotokoller for Gjerpen sorenskriveri.
Nr. I 3b, side 798
Nr. II 1, side 595
Nr. IV 2b, side 374
Nr. I 3b, side 744
Nr. I 1, side 226.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

230, 222c, 227d)a

Christiansflid

Lars Nilsen

0 daler - 4 ort - 12 skilling

G.br., skomaker, selveier
Lars Nilsen Skyer fra Skyer(1) f. 15/3-1846 d. 30/9-1880 på Kristiansflid, s.a. Nils Andersen Skyer.
g. 30/12-1872 m. Anne Eriksdatter fra Brånan under Eriksrød f. 22/1-1845 d. 21/11-1909 på Kristiansflid, d.a. Erik Christensen.
1. Maren Larsdatter f. 1/2-1876 på Flid.
2. Nils Larsen Skyer f. 27/7-1878 på Flid. Se Skyer(8).
3. Ragnhild Larsdatter Skyer f. 27/1-1880 på Flid.
Br. 1874.

Gårdens besetning i 1875: 3 kuer, 1 kalv, 2 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

66 

1

230, 222c, 227d)a

Kristiansflid

Kristiansflid

Hans Nilsen

 0 - 1 - 18

2 mark 32 øre

66 2 230, 222c, 227d)b

Kristiansflid

Kristiansflid

Hans Nilsen

 0 - 1 - 18

2 mark 32 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

66 

1

Kristiansflid

Kristiansflid

Anne Nilsen 

2 mark 32 øre

66 

2

Kristiansflid

Kristiansflid

Anne Nilsen 

2 mark 32 øre

I følge kirkebokas liste over døde, var dødsårsaken til Anne Nilsen Flid (Eriksdatter), "Mavekræft".

G.br., selveier
Anders Hansen Fliid
fra Kristiansflid(2) f. 11/9-1876 d. 22/8-1967, s.a. Hans Nilsen Fliid fra Skyer(1).
g. 13/7-1902 m. Laura Aminda Hobæk fra Stulen under Rising f. 18/9-1882 d. 10/4-1966, d.a. Johan Olsen Hobæk.
Forlovere: "Kristian Grini, Skien og Johannes Eikaasen."
1. Rakel Fliid f. 13/4-1903. Ugift. Bodde her.
2. Johan Fliid f. 18/11-1907 d. 9/9-1927.
3. Anni Fliid f. 3/3-1911. Ugift. Bodde her.
4. Hedvig Fliid f. 11/5-1914 g.m. Peder Søvde. Se Buer(3) ”Buermyra”.
Br. 1909.

Se Folketellingen 1910.

Eiendommens grenser ble på 1950-tallet beskrevet slik:
Vest: Lerkup, syd: Bernhard Ballestad, øst: Grønnerød, nord: Storemyr.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 66

1

Kristiansflid 

Rakel Flid og Anni Flid

2 mark 32 øre

 66

2

Kristiansflid 

Rakel Flid og Anni Flid

2 mark 32 øre

Selveiere
Rakel Fliid
herfra f. 13/4-1903 d. 3/5-1974.
Anni Fliid
herfra f. 3/3-1911 d. 22/11-1980.
Br. 1962.

Postkonsulent, selveier
Harald Greipsland
fra Mandal f. 1939, s.a. Randi og Gunstein Greipsland.
g.m. Hedvig Fliid Søvde fra Buer(3) "Buermyra" f. 1942, d.a. Peder Søvde og Hedvig Fliid.
1. Jorunn Fliid f. 1965. Overtok gården.
2. Hilde Fliid f. 1968.
3. Bård Anders Fliid Greipsland f. 1971.
Br. 1973.

Eiendommen ble overtatt av Hedvig f. Fliid Søvde i 1973.

Kirkeverge i Skien kommune, selveier
Jorunn Fliid herfra f. 1965.
1. Marius Fliid Stensrød f. 1988. Se nedenfor.
2. Christine Fliid Stensrød f. 1989.
Br. 2012.

Jorunn Fliid og sønnen Marius Fliid Stensrød overtok gården i 2012.


Bnr 1 og 2 ble sammenføyd i 1970. Bnr 2 utgikk deretter av matrikkelen.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.