| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014

Gård nr. 57 - Grini - 1950
Fra matrikkelforslaget 1950.

Bnr

Navn

Skyldmark

Eier Kommentarer 2010 (Gard Strøm).

1

Grini nordre

8 mark 52 øre 

Hans P. Grini

Griniv. 133. 

2

Grini nordre

3 mark 57 øre 

Ingeborg Heimholt

Luksefjellv. 140. 

3

Langgaard

2 mark 38 øre 

Johannes Bø

Langårdv. 31. 

4

Grini søndre

3 mark 13 øre 

Nils Sigvart Grini

Siljanv. 63. 

5

Grini søndre

2 mark 83 øre 

Nils Sigvart Grini

Utgått før 2010. 

6

Grini søndre

1 mark 61 øre 

Endre Sandland

Griniv. 35.

7

Grini søndre

2 mark 43 øre 

Gjerpen Idrettsforening

Idrettsanlegg. 

8

Grini søndre

1 mark 70 øre 

Isak Nilsen Baugerød

Kun ei lita hyttetomt ved Marker i dag. 

9

Grini søndre

0 mark 59 øre 

fru Anna Nealand Nilsen

Gamle Siljanv. 26. 

10

Grini søndre

4 mark 35 øre 

Gjermund Jamtvedt

Griniv. 53. 

11

Grini søndre

4 mark 13 øre 

Peder Kristiansen

Griniv. 19. 

12

Køjta

0 mark 22 øre 

Lars Sommerfryd

Rundt Luksefjellv. 113.

13

Myren (Myre)

0 mark 45 øre 

Andreas Nilsen Grini

Skogstykke vest for Heivannet. 

14

Grini søndre

1 mark 05 øre 

Knut Johnsen Venstøp

Siljanv. 60. 

15

Grini søndre

0 mark 08 øre 

Knut Johnsen Venstøp

Utgått. 

16

Grini søndre

0 mark 02 øre 

Jacob Haugen

Griniv. 1. 

17

Vassbrekka

0 mark 31 øre 

Knut Johnsen Venstøp

Teig 

18

Grini søndre. En hustomt

0 mark 03 øre 

Ester Jørgensen

Utgått. 

19

Grini søndre. En hustomt

0 mark 03 øre 

Olav Tveten

Griniv. 2. 

20

Haugland

0 mark 03 øre 

Gudrun Helgesen

Siljanv. 30. 

21

Haven

0 mark 30 øre 

Andreas Nilsen Grini

Griniv. 67. 

22

Blomsterbakke

0 mark 78 øre 

Andreas Nilsen Grini

Utgått. 

23

Berglund

0 mark 03 øre 

Kristian Olsen

Siljanv. 32. 

24

Vegheim

0 mark 02 øre 

Olaf H. Sem

Siljanv. 34. 

25

0 mark 03 øre 

Gunnar Gregersen

Siljanv. 36. 

26

Solheim

0 mark 03 øre 

Andreas A. Strand

Griniv. 8 (I dag 8A) 

27

Solheim

0 mark 02 øre 

Andreas A. Strand

Utgått. 

28

Aasene

0 mark 07 øre 

enkefru Kathrine Jamtvedt

Skogteig N/V for Heivannet.

29

Berg

0 mark 03 øre 

John Severinsen

Gamle Siljanv. 20. 

30

Marker

0 mark 21 øre 

Thora, Laura, Harald, Ragna og Ingeborg Roligheten

Utgått. 

31

Marker og Kåsene

0 mark 31 øre 

Thora, Laura, Harald, Ragna og Ingeborg Roligheten

Utgått 

32

Grini vestre

5 mark 99 øre 

Gunhild, Hans og Otto Grini

Luksefjellv. 160. 

33

Dalen

2 mark 66 øre 

Anders J. Pettersen

Luksefjellv. 164. 

34

Hannevold

0 mark 02 øre 

Esther Jørgensen

Griniv. 4. 

35

Kringsjå

0 mark 03 øre 

Hans Gundersen og Ole Røsland

Høgliv. 257. Hytte. 

36

Myrvang

0 mark 60 øre 

Einar M. Myrvang

Siljanv. 65. 

37

Haugen

0 mark 02 øre 

Einar K. Kjær

Griniv. 30 B, C, D, E. 4 nye hus.  

38

Solstad

0 mark 70 øre 

Skiens kommune

2 teiger på Limi. 

39

Sjåli

0 mark 02 øre 

Einar Tveten

Gamle Siljanv. 18. 

41

Solvang

0 mark 02 øre 

Ole M. Andersen

Gamle Siljanv. 22. 

42

Kvitro

0 mark 07 øre 

Einar K. Kjær

Utgått. 

43

Solheim

0 mark 20 øre 

Anders J. Pettersen

Utgått. 

44

Sommerfryd

0 mark 05 øre 

Ole Fjelddalen

Luksefjellv. 87. 

45

Solhaug

0 mark 17 øre 

Carsten Aas

Luksefjellv. 91. 

46

Grønli

0 mark 05 øre 

Hans Gromstul

Luksefjellv. 75 

47

Bergli

0 mark 02 øre 

John Eriksen

Petersborgv. 6 v/ Rising. 

48

Justad

0 mark 03 øre 

Anne Justad, enke

Luksefjellv. 81. 

49

Tveitan

0 mark 04 øre 

Peder P. Haavet

Luksefjellv. 99. 

50

Kvellsro

0 mark 13 øre 

Oddmar Graasvold

Luksefjellv. 147. 

51

Sommerfryd

0 mark 02 øre 

enkefru Anna Fjelddalen

Utgått. 

52

Solvang

0 mark 05 øre 

Maren Thorkildsen, Martha Thorkildsen og Anna Thorkildsen

Griniv. 36. 

53

Sjaali

0 mark 03 øre 

Einar Tveten

Gamle Siljanv. 18. 

54

Grini søndre, Hanevold

0 mark 07 øre 

Erling Iversen

Griniv. 6. 

55

Grini søndre, Solheim

0 mark 06 øre 

Mathias Gjermundsen Jamtvedt

Teig.

56

Jore

0 mark 21 øre 

Valdemar Høgli

Griniv. 3. Kolonialforretningen. 

57

Solhaug

0 mark 02 øre 

Carsten Aas

Teig. 

58

Tveitan

0 mark 01 øre 

Peder P. Haavet

Luksefjellv. 101. 

60

Vestby

0 mark 03 øre 

enke Anna Justad

Utgått. 

61

Solhaug

0 mark 01 øre 

Carsten Aas

Teig. 

62

Tveitan

0 mark 01 øre 

Peder P. Haavet

Utgått. 

63

Haugen

0 mark 04 øre 

Waldemar Høgli

Utgått. 

64

Fredhøi

0 mark 04 øre 

Hans Oterholt

Griniv. 18. I dag 2 hus, 18A og 18B  

65

Strand

0 mark 03 øre 

Thorvald Valen

Gamle Siljanv. 16. 

66

Nordli

0 mark 05 øre 

Edvard Kristensen

Luksefjellv. 97. 

67

Solhaug

0 mark 07 øre 

Aslak G. Grini

Luksefjellv. 182. 

68

Brækka

0 mark 04 øre 

Andreas Olsen Grini

Utgått. 

69

Solberg

0 mark 12 øre 

Thorvald Nilsen

Luksefjellv. 145. 

70

Grini søndre, Nordgarden

3 mark 54 øre 

Kathrine Jamtvedt

Griniv. 57. 

71

Grini søndre, Søgarden

1 mark 45 øre 

Mathias Jamtvedt

Gamle Siljanv. 6. 

72

Maivangen

0 mark 04 øre 

Johan Olsen Ihme

Luksefjellv. 85. 

73

Askelund

0 mark 07 øre 

Peder og Gregorius Aslaksen

Luksefjellv. 174. 

74

Solbakken

0 mark 05 øre 

Gustav Grini

Luksefjellv. 137. 

75

Høkstad

0 mark 06 øre 

Johannes Pedersen Grini

Griniv. 103. 

76

Grini søndre Furuly

0 mark 05 øre 

J. O. Grimsrud

Griniv. 26. 

77

Grini søndre Fjeldstad

0 mark 02 øre 

Nils Eriksrød

Siljanv. 48. 

78

Utsikten

0 mark 04 øre 

Olaf Helgesen

Luksefjellv. 73. 

79

Vangen

0 mark 02 øre 

J. O. Ihme

Utgått. 

80

Løvmo

0 mark 07 øre 

Henry Reinertsen

Luksefjellv. 90. 

81

Lyhaug

0 mark 07 øre 

Jens Karlsen

Sommerfryd 8 

82

Grini søndre Tankstad

0 mark 02 øre 

Waldemar Høgli

Liten teig mellom Siljanv. 36 og 38. 

83

Grini søndre Skjønberg

0 mark 03 øre 

Arnt Høgli

Siljanv. 38. 

84

Heimstad

0 mark 04 øre 

Peder G. Furuheim

Luksefjellv. 65. 

85

Grini søndre Utsikten

0 mark 02 øre 

Waldemar Høgli

Teig ved 57/82. 

86

Bergstad

0 mark 08 øre 

Gregar N. Berberg

Sommerfryd 11. 

87

Aasland

0 mark 04 øre 

Jakob Aas

Luksefjellv. 71. 

88

Solheim

0 mark 04 øre 

Johan Pettersen

Luksefjellv. 67. 

89

Nordgårdsveien

0 mark 02 øre 

fru Kathrine Jamtvedt

Veistump Sommerfryd. 

90

Solvang

0 mark 03 øre 

K. J. Romsdalen

Luksefjellv. 135. 

91

Grini søndre Haugen

0 mark 01 øre 

Mathias Jamtvedt

Uthus bak Siljanv. 30. 

92

Aspelund

0 mark 04 øre 

Johannes Johannessen

Griniv. 28. 

93

Fredtun

0 mark 04 øre 

Hans Holt

Luksefjellv. 129. 

94

Grini søndre Solglimt

0 mark 03 øre 

Christian C. Mathisen

Sommerfryd 10. 

95

Vindkast

0 mark 10 øre 

Mathias Jamtvedt jr.

Griniv. 22. 

96

Grini søndre Berg

0 mark 04 øre 

Nils Eriksrød

Utgått. 

97

Bilstad

0 mark 03 øre 

Karl Kastet

Luksefjellv. 131. 

98

Grini søndre Bergtun

0 mark 01 øre 

Nils Eriksrød

Utgått. 

99

Solstad

0 mark 03 øre 

fru Karen Halvorsen

Luksefjellv. 127. 

100

Hagen

0 mark 07 øre 

Waldemar Høgli

Utgått. 

101

Bergtun

0 mark 05 øre 

Johannes Andersen

Griniv. 7. 

102

Solstad

0 mark 03 øre 

fru Karen Halvorsen

Luksefjellv. 123. 

103

Haugebo

0 mark 07 øre 

Karl W. Karlsen

Luksefjellv. 88. 

104

Enebo

0 mark 04 øre 

Gregorius Plassen

Luksefjellv. 121. 

105

Roheim

0 mark 02 øre 

Gabriel Gulliksen

Siljanv. 55. 

106

Grini søndre Eikhaug

0 mark 05 øre 

Leif Høegh-Larsen

Sommerfryd 12. 

107

Økter

0 mark 03 øre 

Sverre Økter

Teig ved Køyta. 

108

Lyhaug II

0 mark 06 øre 

Gjermund Jamtvedt

Teig ved Sommerfryd. 

109

Solvang

0 mark 07 øre 

Samuel Hellberg

Luksefjellv. 84. 

110

Grini søndre Solglimt 2

0 mark 01 øre 

Leif Høeg-Larsen

Utgått. 

111

Bratsbergbanen

0 mark 40 øre 

Norges Statsbaner

Utgått. 

112

Tomtebo

0 mark 05 øre 

Olaf Rønningen

Luksefjellv. 82. 

113

Solstad

0 mark 01 øre 

Dagny Marie Grini

Luksefjellv. 170. 

114

Grini søndre Fredheim

0 mark 02 øre 

Henry Nilsen

Griniv. 10. 

115

Grini søndre Solhøgd

0 mark 03 øre 

Rolf Tveten

Griniv. 16. 

116

Fjellnut

0 mark 01 øre 

Ellinor Løberg

Griniv. 32. 

117

Østerlid

0 mark 02 øre 

Anne Nesland Nilsen

Utgått. 

118

Bjørklund

0 mark 05 øre 

Johannes Lund

Luksefjellv. 158. 

119

Grini søndre Fjellbo

0 mark 05 øre 

Hans Engebretsen

Luksefjellv. 86. 

120

Fagertun 2

0 mark 03 øre 

Erling Eriksen

Utgått. 

121

Nyheim

0 mark 11 øre 

Henry Pedersen

Luksefjellv. 194. 

123

Vårheim

0 mark 07 øre 

Gunnar Ekornrød og Bjarne Sveinungsen

Luksefjellv. 188. 

124

Lundeheim

0 mark 07 øre 

Sivert Lunde, Jørgen Lunde og Borghild Lunde

Luksefjellv. 186. 

125

Haugebo II

0 mark 03 øre 

Jermund Jamtvedt

Liten teig. 

126

Vestli

0 mark 05 øre 

Augon Tveit

Risinglia 44. 

127

Grini søndre

0 mark 03 øre 

Sverre Fredriksen

Griniv. 12. 

128

Aasly

0 mark 08 øre 

Arnold Andersen

Luksefjellv. 190. 

129

Haugen

0 mark 04 øre 

Einar Rønningen

Luksefjellv. 149. 

130

Solli

0 mark 03 øre 

Johannes Bø

Garasjetomt. 

131

Soleng

0 mark 05 øre 

Gjermund Jamtvedt

Luksefjellv. 70. 

132

Kveldro

0 mark 05 øre 

Rolf Andersen Nystedt

Luksefjellv. 78. 

133

Solgløtt

0 mark 05 øre 

Halfdan Holt

Luksefjellv. 80. 

134

Steinbu

0 mark 05 øre 

Einar Sommerfryd

Luksefjellv. 117. 

135

Nordli

0 mark 04 øre 

Ole Jacobsen

Luksefjellv. 178. 

136

Grini søndre Fjellheim

0 mark 06 øre 

Hans Borge

Siljanv. 53. 

137

Venabu

0 mark 03 øre 

Olaf Madsen

Sommerfrydv. 3. 

138

Vibo

0 mark 05 øre 

Olav Innleggen

Langårdv. 80. 

139

Grini søndre Askheim

0 mark 04 øre 

Sigvart Myhra

Sommerfryd 13. 

140

Grini søndre Bakkeli

0 mark 02 øre 

Einar Kristiansen

Siljanv. 51. 

141

Grini søndre Roheim II

0 mark 05 øre 

Gabriel Gulliksen

Gamle Siljanv. 22. 

 (C) Gard Strøm.